Šta je novo?

Radovi u Photoshopu - moji tutorijali

  • Začetnik teme Jurivaka
  • Datum pokretanja
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T - 73


STAKLENI TEKST

U ovom tutorijalu ćemo se malo igrati sa tekstom - napravićemo stakleni tekst i pri tome ćemo raditi i neke "suvišne" radnje, suvišne za one koji bolje poznaju Photoshop, a korisne za one koji tek pokušavaju da otkriju njegove mogućnosti.

Kreirajte novi dokumenat proizvoljne veličine i obojite ga crnom bojom. Kliknite dvostrukim klikom na Layer Background u Layers kartici i kada vam se pojavi dijaloški prozor, samo potvrdite na OK. Odaberite neki prigodan font (sa debljim i zaobljenijim slovima) i bijelom bojom na dokumentu napišite samo jedno slovo (bilo koje), iz teksta koji namjeravate napisati. U ovom primjeru, ja imam namjeru napisati riječ "staklo" i odabraću prvo slovo S i napisaću to slovo na dokumentu. Vidite na slici 1 kako je to urađeno.
Kliknite dvostrukim klikom na novi sloj u Layers kartici (T) i kada vam se pojavi radni prozor Layer Style (slika2), pomjerite klizač Fill Opacity na nulu. Selektujte potom funkciju Inner Shadow (slika 3). Na slici je strelicama pokazan redosled ranji koje ovdje trebate uraditi: 1 u Blend Mode odaberite opciju Normal. 2 kliknite na polje označeno srelicom 2 i kada vam se pojavi paleta sa bojama, odaberite bijelu boju. 3 smanjite veličinu (size) na nulu. Podesite i sve ostale settinge kao na slici, ukoliko već nisu podešeni.
Sada selektujte (odaberite) funkciju Outer Glow (slika 4). Kliknite na prozorčić onačen strelicom i odaberite bijelu boju. Podesite i sve ostale settinge kao na slici. Sledeća funkija koju trebate selektovati je Bevel & Emboss (slika 5). Podesite sve settinge kao na slici, a kada otvorite prozor Gloss Contour, odaberite opciju koja je pokazana strelicom.
Selektujemo funkciju Gradient Overlay (slika 6). Strelicama je pokazan redosled radnji na tome prozoru. Prvo u Blend Mode odaberite opciju Screen. Smanjite Opacity na 21%, a potom kliknite na prozor označen strelicom 3. Pojaviće se novi radni prozor ( Gradient Editor) koga možete vidjeti na slici 7. I na tom prozoru je strelicama označen redosled radnji koje trebate uraditi:
1. pomjerite donji desni klizač u lijevu stranu, otprilike na poziciju koju vidite na slici. 2. postavite kursor miša na mjesto koje pokazuje strelica 2 i kada pritisnete taster, pjaviće se novi klizač koga ćete prevući na mjesto gdje je bio prethodni - strelica 2a. Kliknite jednom na taj klizač, a zatim kliknite na prozorčić označen strelicom 3. Kada vam se pojavi kolor paleta, odaberite crnu boju. Ako ste sve dobro uradili, dobićete situaciju kakvu vidite u prozoru Gradient Editor, na slici 7. Potvrite radnju na prozoru Gradient Editor klikom na OK. Nastavljamo rad na Layer Style prozoru. Sada selektujte funkciju Stroke (slika 8) i podesite settinge kao na slici. Ne zaboravite odabrati bijelu boju (ili neku svijetlo-plavu) u Color prozoru.
Time smo konačno završili sve ranje na ranom prozoru Layer Styile. Kliknite na OK da te ranje potvrdite. Sada ćete u Layers kartici imati situaciju kao na slici 9. Kliknite na trokutić označen strelicom, da objedinite sve dosadašnje radnje. Sadašnje slovo na dokumentu koje smo obrađivali, ne izgleda baš kao stakleno, ali imajte strpljenja! Sada ćete slovo na dokumenu kopirati onoliko puta koliko imate slova u riječi koju želite napisati - minus 1, jer jedno slovo već imate. Dakle, za riječ "staklo", treba napraviti pet kopija. Kopiranje ćete izvršiti na sledeći način: pritisnite istovremeno Ctrl + Alt na tastaturi, idite kursorom miša na slovo S, pritisnite lijevi taster i povucite u desnu stranu. Pustite taster miša (tipke na tastaturi ne morate puštati) i sada idite kursorom na kopiju i ponavljajte postupak pet puta. Naravno, slova ćete postavljati jedno do drugoga.
Na slici 10 vidite kako je to kopiranje ispalo u ovom slučaju. Sa svakom kopijom slova, dobili ste po jedan Layer sloj u Layers kartici, tako da ona sada izgleda kao na slici 13. Sada ćete ova slova, sa pripadajućom stilizacijom koju ste uradili, pretvoriti u slova koja vam trebaju. Prvo aktivirajte alatku Type Tool. Selektujte sloj "S copy)" - to je sloj na kome se nalazi drugo slovo S. Idite kursorm na drugo slovo po redu, pritisnite lijevi taster miša i povucite po slovu. Pojaviće se selekcija kao na slici 11. Otkucajte slovo koje vam treba, u ovom slučaju to je slovo T. Na isti način nastavljate dalje. Selektujete sledeći sloj u Layers kartici (S copy2), a potom i treće slovo na dokumentu i otkucate odgovarajuće na njegovo mjesto i tako do kraja po istom principu.
Kada unesete sva slova, Layers kartica će imati izgled kao na slici 14. Ako sada aktivirate alatku Move Tool, selekcijom bilo kojeg slova u Layers kartici, možete to slovo pomjerati i sortirati po želji. Na slici 12 vidite kako je to urađeno u ovom slučaju.
Dalje što trebate uraditi jeste da selektujete sve slojeve u Layers kartici, izuzev sloja Layer 0. Pritisnite potom Ctrl + E, da slijepite slojeve na kojima su slova.

Sada postoji više mogućnosti za nastavak rada na ovom projektu. Na primjer, ako selektujete Layer sloj Layer 0 i otvorite karticu Styles (slika 16), klikom na neku od ponuđenih ikonica, dobićete zanimljive slike. Neke primjere vidite na slikama 17 i 18.


Druga mogućnost je da napis postavite na neku fotografiju iz vaše datoteke. Ja sam odabrao fotografiju koju vidite na slici 15. Dakle, selektujte Layer 0, otvorite fotografiju koju ste odabrali, kopirajte je i prenesite na dokumenat na kome radite. Dobićete situaciju kao na slici 19. Aktiviranjem alatke Move Tool i selekcijom sloja u Layers kartici na kome je tekst (slika 20), tekst možete pomjerati po želji i pozicionirati ga gdje želite.
Ovdje možete stati sa daljim radom, a možete i nastaviti..., na primjer, da dobijete refleksiju teksta u vodi. Evo jednog načina kako to možete uraditi: pomjerite tekst skoro do donje ivice horizonta, a zatim pritisnite istovremeno Ctrl + Alt, postavite kursor na tekst i povucite prema dolje. Dobićete kopiju teksta i dokumenat će sada imati izgled kao na slici 21. Idite na meni traku: Edit > Transform > Flip Vertical. Dobićete obrnuta slova.
Ponovo idite na istu opciju u meni traci i sada odaberite Distort. Pomoću srednjih selekcionih kvadratića - njihovim povlačenjem gore i dole, postavite slova u "ležeći" položaj. Ponovo idite na transformaciju i sada odaberite opciju Perspective. Kurosorom povucite bilo koji donji krajnji selekcioni kvadratić prema vanjskom rubu dokumenta, dok ne dobijete približno isti položaj slova kakav vidite na slici 22. Izađite iz selekcije i u Layers kartici smanjite Opacity na 50%. Idite na meni traku: Filter > Styilize > Emboss. Kada vam se otvori radni prozor (slika 23), podesite na njemu sve vrijednosti kao na slici i potvrdite na OK.Slika 24 pokazuje krajnji rezultat ovoga rada.


Slika 24
 
Poslednja izmena:
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T - 74


KREIRAJTE REALNE PAHULJE SNIJEGA (PS CC)

Otvorite novi dokumenat, može biti one veličine kolika je veličina slike na koju mislite postaviti pahulje, ali ne mora. Postavite rezoluciju od 100 px. i obojite dokumenat crnom bojom. Kreirajte novi Layer.

Alatkom Lasso Tool selektujte oblik približno ovome koga vidite na slici 1.
Kliknite desnim klikom miša unutar selekcije i kada vam se pojevi dijealoški prozor Fill, podesite na njemu vrijednosti kao na slici 2 i potvrdite na OK. Dobićete sivo obojenu selektovanu površinu, kao na slici 3. Izađite iz selekcije (klikom miša na bilo koji dio dokumenta).
Aktivirajte 3D program. Prvo selektujte (klikom) opciju Environment (slika 4), a zatim otvorite Properties karticu (ako već nije otvorena) i postavite Opacity na nulu (0) kao što vidite na slici 5. Kliknite jednom na površinu dokumenta a onda alatkama Rotate the 3D Object i Drag the 3D Object, (slika 7)postavite sivu figuru u približan položaj kao što je prikazano na slici 6.
Selektujte (klikom) u 3D kartici Layer 1, a zatim u Properties kartici pomjerite klizač Extrusion u krajnju desnu stranu, a potm kliknite na ikonicu Deform koju pokazuje strelica na slici 8. U novom dijaloškom prozoru koji ćete dobiti, prvo pomjerite klizač Taper u lijevu stranu do vrijednosti 12-14%, a zatim klizač Twist do vrijednosti -221-230° (strelice 1 i 2 na slici 9). Posle ovih radnji, dokumenat bi trebao da ima izgled kao na slici 10.
U 3D kartici selektujte Layer 1 Front Inflation Material, a zatim u Properties kartici, pomjerite klizač Opacity na vrijednost 0 (nula). Sada iz meni trake kursorom miša, prevucite dokumenat na radnu površinu (slika 11), da dobijete situaciju kao na slici 12. Ponovo upotrijebite 3D alatke, ovoga puta Rotate the 3D Object i Slide the D3 Object (ova zadnja alatka je za uvećavanje slike), da bi rotirali i uvećali dokumenat, tako da ispunjava cijeli zaslon, kako to pokazuje slika 13.
U 3D kartici selektujte Layer Extrusion Material, (slika 14) a zatim u Properties kartici, klinite na ikonicu Diffuze i u dijaloškom prozoru koji će vam se otvoriti, kliknite na Edit Texture. Dobiće te situaciju kao na slici 15. Obojite dokumenat čistom bijelom bojom, a zatim stavite kursor miša na bilo koji dio prostora označen crvenim okvirom na slici 15, pritisnite lijevi taster miša i povucite koso prema donjem desnom uglu, tako da razdvojite dva dokumenta i dobijete situaciju kao na slici 16. Sada na bijelom dokumentu kliknite dvostrukim klikom na ikonicu PS (pokazana crvenom strelicom) i u dijaloškom prozoru koji će se pojaviti samo kliknite na OK (ili YES). Bijeli dokumenat će nestati, a istovremeno će dokumenat na kome radite postati svjetliji.

Sledeći korak je da idemo na komande u Properties kartici. Kliknite na krajnju desnu ikonicu pored opcije Opcity,a zatim u dijaloškom okviru koji će se pojaviti, kliknite na New Texture. Pojaviće se novi dijaloški okvir na kome bi trebalo da budu označene zadate dimenzije dokumenta na kome radimo. To samo potvrdite na OK, a zatim ponovo kliknite na istu ikonicu pored opcije Opcity i sada u dijaloškom okviru odaberite Edit Texture. Dobićete bijelu površinu na dokumentu, odnosno nalijepljen novi sloj na postojeći dokumenat. Sada je potrebno da uradite isto ono što smo već radili ranije, a što pokazuju slike 15 i 16. Razdvojite (prevucite) bijelu površinu sa izvornog dokumenta, tako da dobijete situaciju kao na slici 17.
Obojite bijeli dokumenat crnom bojom, a potom otvorite Layers karticu i kreirajte novi Layer i obojite ga sivom bojom. Meni traka: Edit > Fill i kada vam se pojavi dijaloški okvir, otvorite njegove opcije i odaberite 50% Gray, kako to pokazuje slika 18 i potvrdite na OK.
Idemo ponovo na meni traku: Filter > Noise < Add Noise i kada vam se pojavi dijaloški okvir, podesite vrijednosti kao na slici 19 i potvrdite na OK. (napomena: ako klizačem Amount odredite veću vrijednost, pahulje će biti sitnije i obrnuto) Opet otvaramo Filter > Blur > Gussian Blur i na tom dijaloškom okviru podesimo vrijednosti kao na slici 20 i potvrdimo na OK. (napomena: što ovdje odredite veću vrijednost Radiusa, pahulje će biti krupnije i obrnuto, međutim, konačnu veličinu pahulja možete odabrati i u narednom koraku.). Pritisnite Ctrl tipku na tastaturi a potom slovo L, da dobijete dijaloški prozor Levels koji
vidite na slici 21. Pomjerite trokutaste klizače približno na iste pozicije koje su pokazane strelicama na slici 21, tako da dobijete približno istu teksturu na dukumentu, kao na slici 22. Idite na meni traku: Filter > Other > Offset > OK. Ponovo meni traka: Edit > Define Pattern > OK. ( Prije nego kliknete na OK, možete, ako želite, dati i neko ime dokumentu, radi lakšeg snalaženja, ali to nije neophodno) U Layers kartici oslijepite sloj Layer 1, dodajte novi Layer i obojite ga sivom bojom (Edit > Fill > 50% Gray). Kliknite dvostrukim klikom na sloj novog Layera koji smo postavili. Pojaviće vam se radni prozor Layer Style (slika 23). Podesite sve settinge kao na slici, a strelice pokazuju redosled radnji koje trebate uraditi.
Prvo selektujte opciju Pattern Overlay, zatim kliknite na malu ikonicu u obliku strelice na prozorčiću Pattern i kada vam se otvori prozor za izbor ( Pattern picker), odaberite zadnju ponuđenu opciju (strelica 3) i potvrdite na OK. (U prozoru Pattern picker, uvijek se na zadnjem mjestu nalazi dokumenat koji smo zadnji memorisali preko Edit opcije Define Pattern).

Sada idite na meni traku: Window > Timeline > Create Video Timeline.
Kada vam se otvori traka za animaciju, uradite radnje koje su pokazane strelicama na slici 24: Prvo kliknite na trokutastu ikonicu ispred naziva Layer 2, potom čekirajte okruglu ikonicu ispred naziva Style, a potom prevucite pokazivač do kraja radne trake. Idite na Layers karticu i dvostruko kliknite na sloj Pattern Overlay. Pojaviće vam se radni prozor kao na slici 25.
Na ovom prozoru ne treba ništa da radite osim što ćete na OK potvrditi radnju koju ćete prethodno uraditi, a to je da kursorom miša povučete po dukumentu na kome radimo u približnom smjeru i dužini koji pokazuje strelica na slici 26. Dakle, vućićete odozdo prema gore i malo u desnu stranu, kojom prilikom će se pomjerati i tekstura na dukumentu. Kada pomjerite teksturu, potvrdite na OK (slika 25).
Posle ovih radnji, na radnoj površini ćete imati situaciju kao na slici 27, bez prozorćića Photoshop Format Options. Ovaj prozorćić će se pojaviti kada kliknete mišem na površinu dokumenta na koji ukazuje strelica. Dakle, kliknite na označenu površinu i kada vam se pojavi prozor Photoshop Format Options, samo ptvrdite na OK. Na dukumentu će se pojaviti pahulje! Otvorite Time line (u nekim slučajevima on se automstski zatvori prilikom klika na dokumenat) aktivirajte animaciju i provjerite kako funkcioniše. U nekim slučajevima će trebati skraćivati traku animacije pomjeranjem graničnika.

Sada ćete u Layers kartici imati situaciju kao na slici 28.
Kliknite desnim klikom na sloj Layer 1 i kada vam se otvori dijalaški prozor, odaberite Convert to Smart Object.

Idemo na meni traku: File > Open... i iz datoteke gdje su vam fotografije, odaberite fotografiju na koju mislite postaviti pahulje. Ja sam odabrao fotografiju Crvenog trga iz Moskve. Kada otvorite fotografiju, ona će se "zalijepiti" na dokumenat na kome radimo, kao što pokazuje slika 29.
Idite kursorom na naziv fotografije u meniju (označen crvenim pravougaonikom), pritisnite lijevi taster miša i prevucite fotografiju na neutralno mjesto, kao što je to prikazano na slici 30. Kliknite na izvorni dokumenat da u Layers kartici dobijete njegove slojeve.
Slika 31 pokazuje vaš sledeći postupak. Pritisnite lijevi taster miša na ikonicu Layera 1 i prevucite je otprilike na sredinu fotografije. Time ste pahulje dodali slici. Potrebno je još da njihovu veličinu uskladite sa veličinom fotografije. U ovom slučaju, format pahulja je veći od formata fotografije, pa je potrebno smanjiti format pahulja. Dakle, kada ste prevukli Layer na fotografiju, pritisnite Ctrl + T. Pojaviće se selekcija oko pahulja. Povlačeći mišom
kvadratiće na selekciji, prilagodite je veličini fotografije (slika 32) i kliknite na Enter.

Aktivirajte alatku Type Tool i napišite na fotografiji tekst koji želite. Ja sam u ovom slučaju napisao "Zima u Moskvi", kao što možete vidjeti na slici 33. Kada napišete tekst, kliknite desnim klikom na sloj teksta u Layers kartici i konvertujte i taj sloj u smart objekt. Aktiviranjem Type Tool i pisanjem teksta, dobili ste novi sloj u Layers kartici, kao i novu traku za animaciju u Time Line prozoru. Prvo pritisnite Ctrl + T i kada vam se pojavi selekcija oko napisa, držeći pritisnut Shift, prevucite napis u desnu stranu, da nestane sa fotografije, ali ne posve, ostavite vidljiv samo dio selekcije. Sada idemo na Time Line.
Na slici 34 vidite redosled radnji. Sličan je prethodnom, s tim što sada čekiramo opciju Transform, a potom prevučemo pokazivač u krajnju desnu stranu. Ponovo pritisnite Ctrl + T i deržeći pritisnut Shift, prevucite tekst na suprotnu stranu (lijevu), tako da potpuno nestane sa fotografije. Pritisnite potom Enter. Time smo konačno završili ovu zanimljivu animaciju, za koju, moram priznati da nije samo moja kreacija nego sam izvornu kreaciju Corey Barkera malo izmijenio i nešto dodao. Evo kako izgleda:

 
Poslednja izmena:
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T - 75


LOGO - ANIMACIJA

U ovom tutorijalu ćemo pokazati kako možete kreirati zanimljiv logo i kako možete napraviti njegovu animaciju. Otvorite dokumenat prizvoljne veličine i sa rezolucijom od 300 px. U ovom primjeru dokumenat je veličine 800x600 px. Kada ste otvorili dokumenat, aktivirajte alatku Polygon Tool (slika 1) i u radnoj meni traci podesite sve opcije kao na slici 2.
Otvorite potom dijaloški prozor na ikonici koja je pokazana strelicom (slika 2), čekirajte opciju Smooth Corners i u polje Radius ukucajte vrijednost kao na slici. Napomene: što ukucate veću vrijednost, biće vam veća i slika koju ćete kreirati i obrnuto. Kada ste podesili sve settinge kao na slici 2, povucite kursorom po sredini dokumenta. Dobićete situaciju kao na slici 3. Istovremeno ćete dobiti i novi Layer sloj - Plygon 1.
Kliknite dvostrukim klikom na taj sloj i kada vam se pojavi dijaloški prozor, odaberite Resterize Layer. Duplirajte taj sloj, a onda odaberite neku sivu boju i alatkom Paint Bucket Tool obojite površinu dokumenta. Aktivirajte alatku Move Tool i idite kursorom u okvir selekecije, te povucite prema desnom donjem uglu, a zatim postavite kursor van selekcije i kada vam pojavi dvosmjerna strelica, malo zarotirajte sivu površinu u lijevu stranu, da dobijete približno istu situaciju kao na slici 4. Izađite iz selekcije.
Pritisnite Ctrl i kliknite na ikonicu Layera na koju pokazuje strelica na slici 5. Dobićete selekciju oko sivig dokumenta. Sada oslijepite taj sloj - Polygon 1 copy. Dokument će nestati, a ostaće samo selekcija kao što možete vidjeti na slici 6. Selektujte (klikom) sloj Polygon 1, a zatim kliknite na tipku Backspace na tastaturi. Sva površina unutar selekcije biće izbrisana, tako da ćete dobiti situaciju kao na slici 7. Izbrišite sloj Polygon 1 copy.
Pritisnite istovremeno Ctrl + Alt, stavite kursor miša na crnu površinu, pritisnite lijevi taster miša i povucite prema donjem desnom uglu dokumenta. Dobićete kopiju. Sada sa te kopije istim postupkom napravite još jednu kopiju, tako da dobijete situaciju kao na slici 8. Layers kartica, posle ovih radnji, imaće izgled kao na slici 9. Ako želite možete svaki sloj posebno označiti (radi lakšeg snalaženja), tako što ćete im dati posebna imena ili oznake.
Sada je potrebno da na svim slojevima smanjimo vrijednost Opacity (radi lakšeg slaganja elemenata), ali tako što ćemo na svakom sloju postaviti različite vrijednosti. Dakle, selektujemo sloj Polygon 1 i postavimo Opcity na 57%. Zatim selktujemo sloj Polygon 1 copy i postavimo Opacity na 46%, a na sloju Polygon copy 2, postavimo Opacity na 26%. Rezultat ovih radnji, vidite na slici 10. Naravno, ove navedene vrijednosti Opacity su proizvoljne, tako da vi možete postavljati i drugačije, pri čemu je jedino važno da ove radnje posluže svrsi, jer ćemo kasnije vrijednosti Opacity na svim slojevima vratiti na maksimalnu vrijednost 100%.
Kada nijansirate slojeve, selektujte sloj Layer Polygon 1 copy, aktivirajte zatim alatku Move Tool i pomoću selekcije koju ćete dobiti, rotirajte i pomjerajte taj element, tako da ga pozicionirate kao na slici 11. Sigurno znate, ali da ipak napomenem, kada stavite kursor unutar selekecije, selektovani elemenat možete pomjerati u svim pravcima, a kada stavite kursor van seklekcije, elemenat možete rotirati i na lijevu i na desnu stranu. Sada možete vidjeti zašto nam je bilo potrebno nijansiranje elemenata, jer se može jasno uočiti da li smo ih dobro spojili. Kada spojite elemente Polygon 1 i Polyigon 1 copy, istim postupkom će te pripojiti i elemenat Polygon 1 copy 2. Naravno, prethodno ćete selektovati taj sloj u Layers kartici. Kada i to uradite, dokumenat bi trebao da ima izgled kao na slici 12.

Jedna napomena: kod prethodnih radnji - spajanje elemenata, potrebno je dosta pažljivog rada i strpljenja, jer se često kursorom ne može precizno postaviti neka pozicija, pogotovu ako nemate miš dobre kvalitete, pa se zato služite i strelicama na tastaturi, pomoću kojih možete precizno pozicionirati elemente.

Kada ste pozicionirali sve elemente, vratite Opacity vrijednosti na 100% u svim slojevima. Selektujte u Layers kartici sloj Polygon 1 copy 2, kliknite dvostrukim klikom na njega i kada vam se pojavi radni prozor Layer Style (slika 13), prvo čekirajte opciju Gradient Overlay, a zatim kliknite na color okvir Gradient. Kada vam se pojavi novi prozor Gradient Editor (slika 14),kliknite na opciju označenu strelicom. Elemenat koji se nalazio na selektovanom sloju Polyigon 1 copy 2, biće obojen nijansama izabrane boje, kako to pokazuje slika 15. Sada selektujte sloj Polygon 1 copy i na tom sloju pnovite iste radnje, s tim što ćete ovdje izabrati neku drugu ponuđenu opciju boje, a možete i sami kreirati nijanse boje po vlastitom izboru. Kako da to uradite?

Na slici 16 vidite radni prozor Gradient Editor. Ako, recimo, želite da promijenite plavu nijansu boje na početku kolor trake, kliknite jednom na klizač pokazan strelicom 1. Potom kliknite na prozorčić Color, pokazan strelicom 2. Otvoriće vam se kolor paleta (Color Picker) - slika 17. Odaberite boju po želji i kliknite na OK. U kolor traci (slika 16),

umjesto plave nijanse pojaviće se nijansa boje koju ste izabrali. Istim postupkom možete mijenjati i ostale boje, a možete i dodavati nove, tako što ćete kliknuti ispod kolor trake i tu će se pojaviti novi klizač. Dalji postupak je isti - kliknete na taj novi klizač, potom na kolor prozorčić i dodajete boju po želji.

Istim postupkom obojite i elemenat koji se nalazi na sloju Polyigon 1.

Vidite na slici 18 kakve su boje u ovom slučaju izabrane, ali možete takođe vidjeti da se krajevi elemenata ne preklapaju simetrično. Elemenat sloja Polyigon 1 copy 2, prekriva sa oba kraja osatale elemente. Zato ćemo se poslužiti jednim trikom da bi to ispravili. Pritisnite Ctrl i kliknite na Layer prozorčić ispred sloja Polygon 1

(označen strelicom na slici 20). Dobićete selekciju oko toga elementa, kakvu vidite na slici 19. Sada selektujte sloj Polygon 1 copy 2, aktivirajte alatku Eraser Tool i jednostavno obišite gornji krak sloja Polygon 1 copy 2 (pokazan strelicom na slici 18). Slobodno vucite alatkom dok budete brisali, jer neće obrisati ništa drugo sem onoga što je selektovano.

Na slici 21 vidite kakvu smo situaciju dobili posle ove zadnje intervencije, a na slici 22 vidite da je slika postavljena na sredinu dokumenta i da je izmijenja boja na elemenetu koji se nalzi na sloju Polygon 1 copy. Ovo vam govori da možete naknadno intervenisati na svakom elementu i mijenjati boje po želji - istim postupkom kako smo ih prvobitno postavljali.

Kliknite dvostrukim klikom na sloj Polygon 1, da ponovo dobijete radni prozor Layer Style. Ovoga puta čekirajte opciju Bevel & Emboss i podesite sve ostale settinge kao na slici 23. Potvrdite na OK. Ponovite ovaj postupak i sa preostala dva sloja.
Sada ćemo imati situaciju kao na slici 24. Selektujte Bacground sloj, odaberite neku nijansu sive boje i alatkom Paint Bucket Tool obojite dokumenat. Sada će naš rad još bolje izgledati radi tamnije pozadine, kao što možete vidjeti na slici 25. Inače, kao pozadinu možete postavljati šta god želite, a osljepljivanjem sloja Background, pozadinu možete i potpuno eliminisati, kao što vidite na slici 26.
Sada ćemo ovaj logo animirati. Idite na meni traku: Window > Timeline > Create Video Timeline. Otvoriće vam se traka za animaciju kao na slici 27. Na slici je strelicama pokazan redosled radnji koje trebate uraditi.

Prvo kliknite na trokutastu ikonicu ispred naziva Polygon 1 copy 2 (strelica 1). Zatim čekirajte okruglu ikonicu (strelica 2). Kliknite desnim klikom na romb ikonicu (strelica 3) i kada vam se pojavi dijaloški prozor, kliknite na Copy. Pomjerite pokazivač na približnu poziciju koju pokazuje stelica 4. Kliknite dvostrukim klikom na sloj Polygon 1 Copy 2 u Layers kartici. Kada vam se pojavi radni prozor Layer Style, kliknite jednom na opciju Gradient Overlay tako da ona poplavi kao na slici 28. Više ništa na ovom prozoru ne trebate raditi, nego idite kursorom na dokumenat, pritisnite lijevi taster miša i lagano, po vertikali, vucite gore i dole po dokumentu.
Primjetićete kako se boje mijenjaju u elementu koji smo selektovali. Kada malo pomjerite boje, kliknite na OK na Layer Style prozoru. Pomjerite pokazivač na sledeću poziciju (strelica 5 na slici 27) i ponovite prethodni postupak. Kada pomjerite pokazivač do kraja ( strelica 6 na slici 27) uradićete sve isto kao i u prethodna dva slučaja, s tim što ćete još kliknuti desnim klikom na romb ikonicu (strelica 7 na slici 27) i kada vam se pojavi dijaloški prozor, kliknite na Paste.

Sada selektujte u Layers kartici sloj Polygon 1 copy i ponavljate sav postupak kao i u prethodnom slučaju. Isto ćete uraditi i sa slojem Polyigon 1. Jedna napomena. Nemojte pokazivač na svakom sloju pomjerati na iste pozicije. Bolje je da ga pomjerate na različite pozicije, jer će animacija biti raznovrsnija. Možete čak u jednom sloju pokazivač pomjerati tri, a u drugom četiri puta.

Evo, na kraju, kako animacija izgleda:


 
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T - 76

Ako želite da kreirate ovakve i slične slike, onda to možete uraditi na sledeći način:

- Otvorite novi dokumenat srazmjernih stranica, bijele boje i sa 100% rezolucije.

- Dodajte novi Layer i dajte mu naziv "Krug".

- Na dokumentu alatkom Ellipcital Marquee Tool, selektujte pravilnu kružnicu i popunite je nekom bojom. Nije bitno kojom. Centrirajte krug na sredinu dokumenta. Pritisnite Ctrl i kliknite na ikonicu u Layers kartici ispred naziva "Krug", da dobijete selekciju oko kruga. Idite na meni traku: Select > Transform Selection i povećejte selekciju približno kao na slici1. Kliknite na Enter. Dodajte novi Layer i nazovite ga "Graničnik".
- Idite na meni traku: Edit > Stroke. Kada vam se pojavi prozor Stroke, podesite na njemu sve setinge kao na slici 2 i potvrdite na OK. Kod ove radnje, vodite računa da vam u setu boja na alatnoj traci, prva boja nije bijela. Izađite iz selekcije (Ctrl + D). Dodajte novi Layer i nazovite ga "Oval".
- Pomoću alatke Ellipcital Marquee Tool, napravite ovalnu selekciju unutar graničnog kruga na dukumentu, a pomoću komande Transform Selection, tu selekciju postavite približno na sredinu dokumenta i tačno do ivica graničnog kruga (slika 3). Kliknite na Enter. Obojite selekciju istom bojom kao i krug (to nije nužno, može i drugačija boja), a onda selektujte Layer "Krug" i smanjite Opcity na sedamdesetak procenata, da bi se boje razlikovale i lakše dalje radilo. Na slici 4 vidite rezultat prethodnih radnji. Selektujte ponovo Layer "Oval", ukoliko nije selektovan.

- Otvorite ponovo komandu Transform Selection i pomoću nje smanjite postojeću selekciju i podesite je približno kao na slici 5. Kliknite potom na Enter, a zatim na tipku Delete na tastaturi. Dobićete
situaciju kao na slici 6. Izađite iz selekcije. Pritisnite Ctrl i kliknite ponovo na ikonicu u Layers kartici ispred sloja "Krug", da dobijete seleciju oko kruga. Aktivirajte alatku Eraser Tool i pobrišite dio ovalne linije, kao što vidite da je urađeno na slici 7. Izađite iz selekcije.
- Pritisnite istovremeno Ctrl i Alt, stavite kursor miša na mjesto koje pokazuje znak X na slici 8, pritisnite lijevi taster miša i povucite desno (slika 8). Kao što vidite, dobili ste kopiju ovalne linije, a istovremeno ste u Layers kartici dobili novi sloj za tu liniju. Aktiviraje alatku Move Tool. Kada vam se pojavi selekcija oko kopiranog dijela, postavite kursor miša sa vanjeske strane gornjeg desnog ugla selekcije i kada vam se pojavi dvosmjerna strelica, zarotirajte dokumenat na desnu stranu za 120°.
Dok rotirate dokumenat (slika 9), pratite u meni traci, u setu Rotation (slika 10) veličinu stepeni, ili jednostavno u to polje ukucajte broj 120,00. Sada idite kursorom unutar selekcije i pomjerajte dokumenat u lijevo (a prema potrebi i gore i dole) dok tačno ivice njegovih krajeva ne postavite oko kruga, a vanjeke ivice dokumenta uz rubove granične linije (slika 11). Ponovite isti postupak još
jednom, s tim što ćete sada kopiju ovalne linije skinuti sa prethodne kopije. Kada postavite i treću liniju, oslijepite sloj "Graničnik", ili ga jednostavno pobrišite, jer nam on više neće trabati, a izgled dosadašnjeg rada će biti kao na slici 12.
- Izgled Layers kartice će sada biti kao na slici 13. Selekcijom bilo kog sloja i aktiviranjem funkcije Layer Style (slika 14) možete po želji bojiti svaku liniju posebno, a isto tako i krug unutar linija. Taj postupak je objašnjen u prethodnom tutorijalu. Ne zaboravite, prije bojenja kruga, vratiti njegov Opacity na 100% vrijednosti.

 
Poslednja izmena:
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T - 77


LOGO 2

Kreirajte novi dokumenat bijele boje, veličine 600x600 px. i sa rezolucijom od 100 px. Dodajte novi Layer. Alatkom Elliptical Marquee Tool, držići pritisnut Shift, naparvite pravilnu kružnu selekciju proizvoljne veličine - ali da popunjava veći dio dokumenta i obojite tu selekciju nekom varijantom sive boje (Slika 1). Smanjite Opacity na 80%. Dodajte novi Layer i ponovo ga obojite istom bojom.

Aktiviraje alatku Move Tool, idite kursorom unutar selekcije i povucite prema donjem desnom uglu, da dobijete približno istu situaciju kao na slici 2. Selektujte sloj Layer 1 (klikom na njega) a potom pritisnite tipku Delete na tastaturi. Obrišite sloj Layer 2 (Slika 3), a potom pritisnute Ctrl + D.

Sada će dokumenat izgledati kao na slici 4. Kliknite na bilo koji kvadratić selekcije da vam se u meni traci pojave funkcije za smenjenje/povećanje i rotiranje dokumenta. Smanjite veličinu dokumenta tačno za 50%, a potom ga postavite u približno isti položaj kakv vidite na slici 5. Izađite iz selekcije.

Pritisnite istovremeno Ctrl + Alt, idite kursorom na dokumenat i povucite cantimetar-dva prema donjem desnom uglu, da dobijete kopiju (slika 6). Aktiviraajte alatku Move Tool i kada se pojavi selekcija oko kopiranog elementa, kliknite na bilo koji kvadratić te selekcije da opet dobijete u meni traci funkcije povećanja/umanjenja i rotacije. Postavite potom kursor blizu nekog ugla sa vanjeske strane selekcije, i kada vam se pojavi dvosmjerna strelica, zarotirajte elemenat na desnu stranu tačno za 90°. Najlakše ćete to uraditi ako u polje Rotate ukucate broj 90. Kada ste zarotirali elemenat, idite kursorom unutar selekcije i pozicionirajte ga na način kakav vidite na slici 7. Izađite iz selekcije.

Ponovite ovaj postupak još sva puta. Dakle, kopirajte elemenat, zarotirajate ga na desno za 90° i pozicionirajte. Trebate dobiti izgled kao na slici 8. Prilikom ovih radnji, vodite računa o tome da vam elementi na krajevima budu spojeni.

Dok ste kopirali elemente, dobili ste u Layer kartici slojeve za svaki kopirani elemenat, tako da Layers kartica sada ima izgled kao na slici 9. Pritisnite Shift i kliknite na sloj Layer 1, tako da selektujete sve slojeve izuzev Background sloja. Vratite Opacity na 100% vrijednosti. Neka vam slojevi i dalje ostanu selektovani. Kliknite na alatku Move Tool, uđite kursorom unutar selekcije i pozicionirajte sliku približno na sredinu radne površine. Sada povucite markirne linije tako da se tačno ukrštaju na sredini slike, što vam, kao orjentir, može poslužiti krstić u sredini (slika 10).
Postupkom koji vam je već poznat, kopirajte sada cjelinu slike i kopiju zarotirajte za 45°. Uđite kursorom unutar selekcije i kopiju pozicionirajte na način kako to pokazuje slika 11. To će ići lako, samo pratite selekcionu oznaku na sredini
i postavite je tačno na mjesto gdje se markirne linije ukrštaju.
Izađite iz selekcije. Dodajte novi Layer. Alatkom Magic Wand Tool, kliknite u sredinu dokumenta, da dobijete selekciju unutrašnje bijele površine (slika 11). Sada odaberite alatku Gradient Tool. Na slici 12 strelicama je pokazan redosled radnji koje trebate uraditi. Kada odaberete opcije označene srelicama 2 - 4, idite kursorom (koji će sada biti u obliku krstića) na centar dokumenta, pritisnite lijevi taster miša i povucite u desno u dužini koju pokazuje strelica na slici 11. Dobićete situaciju kao na slici 13. Izađite iz selekcije.

Dvostrukim klikom na sloj u Layers kartici na kome ste radili, otvorite radni prozor Layer Style. Odaberite funkciju Inner Glow, a potom podesite sve ostale setinge kao na slici 14. Ne zatvarajte radni prozor Layer Syle, nego sada čekirajte funkciju Bevel & Emboss (slika 15) i podesite sve setinge kao na slici. Potvrdite na OK. Trebalo bi da dobijete rezultat kao na slici 16.
Selektujte sve slojeve u Layers kartici, izuzev zadnjeg na kome smo radili (Layer 2) i Background sloja. Otvorite potom Styles karticu (slika 17) i kliknite na opciju "Plavo staklo" - pokazana stelicom na slici. (Napomena: ukoliko nemate Styles karticu u ponuđenim radnim karticama, idite na meni traku, otvorite prozor Window i kliknite na opciju Styles.) Dobićete izgled kao na slici 18.

Ovu kreaciju možete ostaviti ovako kako izgleda na slici 18, a možete i nastaviti da se "igrate" sa bojama. U dnu Layers kartice, kliknite na ikonicu Create new fill or Adjustment Layer, i kada vam se otvori dijaloški prozor, odaberite Color Balance. a kada vam se otvori radni prozor (slika 19), podesite setinge kao na slici. Dobićete izgled kao na slici 20.
Kada otvorite dijaloški prozor Create new fill or Adjustment Layer, umjesto opcije Color Balance, možete odabrati i opciju Hue/Saturation i probati sa drugim nijansama boja. Ako selektujete Background sloj, možete pozadinu slike, ili neke njene dijelove, bojiti po želji, a oslepljivanjem toga sloja, pozadinu možete potpuno ukloniti i sliku sačuvati u GIF ili PNG formatu. Inače, selekcijom odgovarajućeg sloja, možete mijenjati boje i njihove nijanse na svim dijelovima slike.

Takve primjere - "igranje" sa bojama, vidite na donjim slikama. 
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
Izbrisano.
 
Poslednja izmena:
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
Izbrisano.
 
Poslednja izmena:
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T - 78


EFEKTNA ANIMACIJA POMOĆU LAYER STYLE

Kreirajte novi dokumenat bijele boje, dimenzija 600x600 px. i sa rezolucijom od 300 px. Dodajte novi Layer. Pomoću alatki Pen Tool i drugih nacrtajte crnom bojom neki oblik ornamenta, približnog izgleda kakav vidite na slici 1. Naravno, može biti i sasvim drugačiji, ovisno o vašoj imaginaciji, ali kada pročitate cio tutorijal, shvatićete o čemu govorim.

Pritisnite istovremeno Ctrl + Alt, idite kursorom na sliku i povucite cantimetar-dva, da dobijete kopiju (slika 2). Kada ste to uradili, kliknite na alatku Move Tool. Pojaviće se selekcija oko kopiranog dokumenta. Sada kursor postavite sa vanjske strane selecije, najbolje blizu gornjeg desnog ugla, i kada vam se pojavi dvosmjerna streliza, malo zarotirajte sliku u desnu stranu, tek da vam se pojavi radna meni traka sa opcijama umanjenja/povećanja i rotacije. U polje Rotate (slika 4) ukucajte broj 90. Time ste sliku zarotirali za 90°. Idite sada kursorom miša unutar selekcije i pozicionirajte ovaj elemenat slike kao što vidite da je to urađeno na slici 3. Vodite računa o tome da vam krajevi gdje se elementi dodiruju, budu precizno spojeni.

Izađite iz selekcije i ponovite ovaj postupak još dva puta, s tim što ćete uvijek novu kopiju praviti sa prethodne i svaku zarotirati za 90°, te ih spajati na način kako ste to uradili u prvom slučaju (slika 3).

Na slici 5 vidite kakav ćete rezultat dobiti. Ako želite da vam se slika satoji od više elemenata, kao npr. na slici 6, onda ćete, umjesto tri kopije koje ste radili u ovom slučaju, napraviti četiri kopije, a da bi ih mogli simetrično spojiti, neće te ih rotirati 90°, nego 72°. Razlog je jednostavan. Krug ima 360° i koliko god elemenata želite da smjestite u taj krug, stepene kruga dijelite sa tim brojem elemenata. (Kada spojite elemente, selektujte sve njihove slojeve i pomoću alatke Move Tool, pozicionirajte sliku na sredinu dokumenta, a može te je i rotirati po želji.)

U ovom slučaju, radićemo varijantu sa slike 5. Prvo ćemo raditi na bijeloj površini unutar slike. To nije nikakvo pravilo, može se raditi i obrnuto. Dakle, unutrašnjost između elemenata, možete popuniti na razne načine - obojiti bojom po želji pa postaviti neki portret ili drugu sliku, napisati neki tekst (za ovo je pogodnija varijanta sa slike 6), a možete koristiti i razne varijante efekata koje vam nudi Photosop. U ovom tutorijalu, koristićemo jedan od efekata Photoshopa.

Dodajte novi Layer. Aktivirajte altku Magic Wand Tool i njome kliknite na bijelu površinu u sredini slike, da je selektujete. Aktivirajte potom alatku Gradient Tool (slika 7). Na slici je strelicama označen redosled radnji koje trebate uraditi: 1 - odabiranje alatke, 2 - odabiranje opcije nanošenja boja, 3 - otvaranje prozora (palete) za izbor ponuđenih opcija boja, i 4 - odabir opcije.

Kada ste nabrojane radnje završili, idite kursorom (koji je sada u obliku krstića) na sredinu selektovanog polja, pritisnite taster miša i povucite na bilo koju stranu, cantimetar-dva. Na slici 5 to je strelicom pokazano. Kliknite dvostrukim klikom na radni sloj u Layers kartici (pokazan strelicom na slici 10) i kada vam se otvori radni porozor Layer Style (slika 9), odaberite opciju Inner Glow i podesite sve ostale setinge kao na slici.
Potvrdite na OK. Dobićete situaciju kao na slici 8. Sada u Layers kartici selektujte sve slojeve elemenata koje smo radili (uokvireni na slici 10) i pritisnite Ctrl + E, da te slojeve slijepite. Otvorite karticu Styles (slika 11) i kliknite na ikonicu Color Target - pokazana strelicom na slici 11. Napomena: Ukoliko nemate u ponuđenim radnim karticama ovu karticu, idite na meni tgraku: Window > Styles i aktivirajte je.
Sada će vaš rad imati izgled kao na slici 12, a Layers karetica će izgledati kao na slici 13. Kliknite dvostrukim klikom na radni sloj koji je pokazan strelicom na slici 13. Otvoriće vam se radni prozor Layer Style (slika 14). Na ovom prozoru prvo dečekirajte opciju Drop Shadow - pokazana strelicom na slici 14, a potom kliknite na opciju Stroke, ne da je dečekirate, nego da je selektujete. Otvoriće vam se novi radni prozor kao na slici 15.

Kliknite na Color prozorčić - pokazan strelicom na slici 15 i kada vam se otvori paleta sa bojama, odaberite neku boju oker nijanse, sličnu ovoj koju vidite na slici, a možete i bilo koju drugu boju po želji. Podesite i sve ostale setinge kao na slici 15, ukoliko već nisu podešeni tako i potvrdite na OK, ali samo na prozoru palete boja. Posle toga, otvorite opciju Gradient Overlay (slika 16).

Idite kursorom na dokumenat, i povucite odozgo prema dole, držeći pritisnut lijevi taster miša. Vucite sve dok ne nestane crvene i žute boje u ivičnim dijelovima dokumenta, tako da dobijete situaciju kao na slici 17. Kliknite na OK. Važno je da znate: kada god otvorite Layer Style sa sloja označenog na slici 13 i selektujete Gradient Overlay, povlačenjem kursora po dokumentu, možete mijenjati i pomjerati boje po rubnim dijelovima dokumenta. Ovu mogućnost ćemo sada iskoristiti da napravimo animaciju.

Idite na meni traku: Window > Timeline... > Create Video Timeline.
Kada vam se otvori traka za animaciju (slika 18), uradite radnje označene strelicama na slici. Prvo kliknite na trokutastu ikonicu označenu strelicom 1. Kada vam se otvori padajući prozor, kliknite na okruglu ikonicu ispred napisa Style označenu strelicom 2. Pomjerite pokazivač do pozicije označene strelicom 3, a zatim otvorite radni prozor Layer Stile - dvostrukim klikom na Layers sloj na kome radite. Kliknite na opciju Gradient Overlay, a onda kursorom idite na dokumenat - u njegov donji dio i malo povucite prema gore, dok vam se ne pojave boje. Ako vučete pravo gore preko dokumenta, boje će se pojaviti istovremeno u svim rubovima slike. Da bi to izbjegli, vucite kursor malo u stranu i gore, kao da kružite sa njim, tako da vam se boja pojavljuje u pojedinim dijelovima okvira. Kada, recimo, obojite prvi donji lijevi dio, kliknite u prozoru Layer Style na OK. Zatim pomjerite pokazivač na poziciju koju pokazuje strelica 4 i ponovite radnju, s tim što ćete sada obojiti sledeći dio okvira. i td. Imate četiri elementa okvira i nastojte da svakim pomjeranjem pokazivača, obojite po jedan njegov elemenat, tako da sa bojenjem završite na poziciji koju pokazuje strelica 6, i to tako da vam slika ima isti izgled kao na početku animacije. Pomjerite zatim pokazivač do kraja (strelica 7) i samo kliknite na romb ikonicu ispred napisa Style. To bi bilo sve. Evo kako animacija izgleda:

 
Top