Šta je novo?

Radovi u Photoshopu - moji tutorijali

  • Začetnik teme Jurivaka
  • Datum pokretanja
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T - 88


KREIRAJTE PAHULJU 2

Ovo je praktično nastavak prethodnog tutorijala u kome smo vidjeli jedan način kreiranja pahulje. U ovom tutorijalu ćemo tu pahulju dinamizirati, tako da jednim potezom "naslikamo" više pahulja i to različite veličine i različitog intenziteta boje. Na slici 1 vidite pahulju koju smo kreirali u prethodnom tutorijalu. Idite na paletu sa alatkama i aktivirajte kreiranu pahulju. Podesite joj za sada veličinu na 145 px. Kreirajte novi dokumenat veličine 800x600 px. i sa rezolucijom 120 px. Dodajte novi Layers. Obojite dokumenat nekom tamnoplavom nijansom - na slici 2 vidite kako je urađeno u ovom slučaju.
Otvorite Brush panel (Slika 3), selektujte opciju Brush Tip Shape i pomjerite klizač Spacing - strelica na slici 3, na vrijednost kao na slici. U alatnoj traci kliknite na Foreground color - tu je plava boja koju ste upotrijebili za bojenje dokumenta. Kada vam se otvori paleta za izbor boja, odaberite malo tamniju nijansu te iste boje.
Sada idite kursorom u gornji lijevi ugao dokumenta, pritisnite Shift i povucije u desno do kraja dokumenta. To ponovite još dva puta, da dobijete približno istu situaciju kao na slici 4, a to su jedva vidljive tamne pahulje simetrično poredane po dokumentu. Smanjite veličinu pahulje na 80 px. Pritisnite slovo D na tastaturi, a potom slovo X. Ponovo otvorite Brush panel (ukoliko nije otvoren), selektujte opciju Shape Dynamics i podesite sve settinge kao na slici 5. (Nemojte prije toga čekirati opcije Scattering i Transfer, kao što se videi na slici.) Posle toga, selektujte opciju Scattering (Slika 6) i podesite sve settinge kao na slici, a zatim selektujte opciju Transfer (Slika 7) i tu podesite sve settinge kao na slici.
Sada idite kursorom na dokumenat, pritisnite lijevi taster miša i vucite kursor ribovima dokumenta. Možete to raditi i više puta dok ne dobijete odgovorajuću gustoću pahulja. Smanjite potom veličinu alatke i upotpunite rubove sitnijim pahuljama. Na slici 8 vidite kakvu sliku na taj način možemo dobiti. Zgodno je sada da u središnji prazan prostor ubacite neku prigodnu fotografiju, napišete prigodan tekst, ili sami kreirate neku kompoziciju, pomoću alatki u Photoshopu. To prepuštam vašoj imaginicaiji.

 
Poslednja izmena:
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T - 89


DANI VATROMETA

Ovi dani Božićnih i novogodišnjih praznika, mogu se nazvati i dani vatrometa, jer se tim povodom u svijetu upriliči ogroman broj vatrometa i raznih bakljada. I ja ću, tim istim povodom, da predstavim jedan način kreiranja vatrometa u Photoshopu.

Otvorite novi dokumenat veličine 500x500 i sa rezolucijom od 120 px. Obojite dokumenat crnom bojom. Dodajte novi Layer. Odaberite alatku Elliptical Marquee Tool, pritisnite tipku Shift i napravite pravilnu kružnu selekciju, približno kao na slici 1. Pritisnite slovo D na tastaturi, a potom slovo X. Sada odaberite alatku Flat Blunt Short Stiff (slika 2), podesite joj veličinu kao na slici i kliknite njome potreban broj puta u selektovanu kružnicu, da dobijete približno istu gustoću bijelih tačkica kao na slici 3.
Pritisnite Ctrl + D da skinete selekciju. Idite na meni traku: Filter > Blur > Radial Blur. Kada vam se otvori radni prozor (slika 4), podesite na njemu sve opcije kao na slici i potvrdite na OK.
Pritisnite Ctrl i kliknite nekoliko puta ( tri do četiri) na slovo J, da na dokumentu dobijete svjetliju nijansu bijele boje. ( slika 5). Koliko puta ste kliknuli na slovo J, toliko ste u Layers kartici dobili novih slojeva. Potrebno je sada da sve te slojeve slijepite - selektujte sve slojeve izuzev Background sloja, desni klik na bilo koji selektovani sloj i kada se otvori dijaloški prozor, kliknite na opciju Merge Layers.

Kliknite dvostrukim klikom na radni Layer sloj i kada vam se otvori prozor Layer Style, prvo čekirajte i selektujte opciju Color Overlay (slika 6) i podesite sve ostale settinge kao na slici. Ukoliko u polju koje označava strelica na toj slici nije odabrana crvena boja, kliknite na taj prozorčić i kada vam pjavi paleta za izbor boja, odaberite crvenu boju. Zatim čekirajte opciju Drop Shadow (slika 7), podesite i ovdje sve settinge kao na slici i odaberite žutu boju. Potvrdite sve na OK.
Dodajte novi Layer. Selektujte radni sloj i dodati novi sloj i slijepite ih. Sada bi dokumenat na kome radite morao imati izgled kao na slici 8.
Selektujte u Layers kartici Background sloj. Idite potom na alatnu traku i odaberite alatku Magic Eraser Tool. Kliknite njome na crnu površinu dokumenta. Dobićete situaciju kao na slici 9. Ponovo selektujte radni Layer sloj. Ovim smo glavni posao završili. Još ostaje da otvorimo sliku na koju želimo prenijeti ovu vatrenu kuglu, da vatromet još malo dotjeramo, eventualno ga umnožimo i promijenimo mu boju. Na slici 10 vidite kako to može izgledati.

 
Poslednja izmena:
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T - 90


SNJEŽNI EFEKAT U STAKLENOJ KUGLI

Napravite zanimljivu kreaciju u vidu snježne staklene kugle i fotografije u njoj. Možete odabrati svoju, ili bilo čiju fotografiju, a takođe možete po želji odabrati i ambijent u koji ćete smjestiti kuglu, - bilo da taj ambijent bude neka fotografija, ili da sami kreirate neku kompoziciju.

Otvorite novi dokumenat veličine 600x600 px. i sa rezolucijom od 300 px. Obojite ga crnom bojom. Idite na meni traku: Filter > Render > Lens Flare i na radnom prozoru Lens Flare (slika 1), postavite sve settinge kao na slici i potvrdite na OK.
Na dokumentu bi trebalo da dobijete situaciju kao na slici 2. Idite ponovo na meni traku: Filter > Distort > Polar Coordinates. Na ovome radnom prozoru, postavite settinge kao na slici 3 i potvrdite na OK.
Ponovo meni traka: Image > Image Rotation > Flip Canvas Vertical. I opet meni traka: Filter > Distort > Polar Coordinates, ali ovoga pota na tome radnom prozoru podesite settinge kao na slici 4 i potvrdite na OK. Sada bi dokumenat trebao da izgleda kao na slici 5.
Odaberite alatku Magic Eraser Tool i kliknite njome na neki ugao dokumenta da obrišete površinu van kugle, tako da dokumenat dobije izgled kao na slici 6. Sada otvorite neku fotografiju (File > Open) ili vaš uradak iz neke vaše datoteke na koji želite postaviti ovu kuglu. Postoji više načina kako da to uradite. Pretpostavljam da znate neki od tih načina. Na slici 7 vidite kakvu sam fotografiju ja odabrao.
Podrazumjeva se da, kada prenesete kuglu na fotografiju, istu možete smanjivati i povećavati, tako da je prilagodite prostoru na koji ste je prenijeli. Izađite iz selekcije, kada konačno postavite kuglu. Idite potom na meni traku: Image > Adjustments > Hue/Saturation i kada vam se otvori radni prozor (slika 8), podesite sve settinge kao na slici i potvrdite na OK.
Idite potom na Layers karticu, otvorite Blending dijaloški prozor i odaberite opciju Screen. Duplirajte Layer sloj. Meni traka: Image > Adjustments > Brightness/Contrast (slika 9) i poseite settinge kao na slici. Potvrdite na OK. Slijepite slojeve u Layers kartici: Layer 1 i Layer 1 Copy, a zatim ponovo otvorite Blending dijaloški prozor i odaberite opciju Screen. Sada bi rad trebao da izgleda kao na slici 10.
Otvorite i prenesite na dokumenat fotografiju osobe koju želite smjestiti u kuglu. Ovdje jedna važna napomena: fotografija koju prenosite, mora imati transparentnu pozadinu. Na slici 11 vidite kakva fotografija prenijeta u ovom slučaju.
Naravno, kada prenesete forografiju, smanjivaćete je ili povećavati prema potrebi i pomjerati po dokumentu, da bi je pozicionirali na željeno mjesto. Ovo sve ćete raditi pomoću alatke Move Tool. Na slici 11 vidite kako je fotografija pozicionirana u ovom primjeru. Izađite iz selekcije.

Idite sada na Layers karticu, pritisnite Ctrl i kliknite na ikonicu ispred sloja Layer 1 copy, da dobijete selekciju oko kugle. Zatim u meni traci otvorite opciju Select i u dijaloškom prozoru kliknite na Inverse, da dobijete selekciju i oko cijelog dokumenta. Idete ponovo na meni traku: Edit > Clear. Ovim će dijelovi fotografije koji strče izvan kugle, biti pobrisani. Idite ponovo na opciju Select u meni traci i kliknite na Inverse, da uklonite vanjsku selekciju. Selekcija oko kugle treba da ostane. Dodajte novi Layer. Obratite pažnju da vam je u kolor setu na alatnoj traci, prva boja crna. Pritisnite tipku Alt, a zatim tipku Delete. Kugla i fotografija na njoj, biće prekriveni crnom bojom. Idemo dalje...

Meni traka: Filter > Noise > Add Noise i kada vam se otvori radni prozor (slika 12), podesite settinge kao na slici i potvrdite na OK.
Meni traka: Filter > Blur > Gaussian Blur i kada vam se otvori radni prozor (slika 13), podesite settinge kao na slici i potvrdite na OK. Ponovo Meni traka: Image > Adjustments > Levels i podesite sve settinge na ovom prozoru kao na slici 14. Idite zatim na Layers karticu, otvorite Blending dijaloški prozor i odaberite opciju Screen.

Još jena napomena: Settinzi na funkcijama Noise, Blur i Levels (kao i mnogim drugim funkcijama) su relativni i ne moraju biti isti, odnosno, ne daju iste rezultate kod svake verzije Photoshopa.
Kliknite dvostrukim klikom na zadnji Layer sloj i kada vam se otvori radni ptrozor Layer Style, podesite setinge kao na slici 15. Na slici 16 vidite rezultat ovog rada.

 
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T - 91


SNIJEG PADA... Animacija

U ovom tutorijalu ćemo pokazati još jedan način kako da kreirate realnu animaciju padanja snijega. Snježnu padavinu možete prikazati na bilo kojoj fotografiji, pri čemu ćete, naravno, voditi računa, da to bude adekvatna zimska fotografija.

Dakle, otvorite fotografiju na kojoj želite upriličiti padanje snijega. Kao što vidite na slici 1, ja sam odabrao fotografiju Crvenog Trga u Moskvi u zimskom ambijentu.
Kada ste otvorili fotografiju, dodajte novi Layer i obojite ga crnom bojom. Sada ćemo nekoliko puta ići na meni traku: Filter > Noise > Add Noise. Kada vam se otvori radni prozor, podesite na njemu settinge kao na slici 2. Potvrdite na OK. Ponovo otvarate: Filter > Blur > Gaussian Blur, i na radnom prozoru (slika 3), podesite settinge kao na slici. . Potvrdite na OK. Opet idete na meni traku: Image > Adjustments > Levels. Na radnom prozoru Levels (slika 4), podesite takođe sve settinge kao na slici i potvrdite na OK. Napomena: vrijednosti settinga mogu varirati, zavisno od tipa Photoshopa, pa zato nastojte da postignete što približniju teksturu na dokumentu, kakvu vidite na slikama 7 i 8. Idemo još jednom na Filter > Other > Offset.
Ovdje ćete imati malo više posla. Kada vam se otvori prozor Offset (na slici 5) podesite settinge kao na slici i potvrdite na OK. Kao što vidite na slici (pokazano strelicama), na dokumentu su se pojavile vertikalna i hortizontalna linija tačkica, koje remete haotičnu teksturu pahuljica. Ovo je problem sa ovom funkcijom koja se javlja kod svih verzija Photoshopa.
Ovo možemo riješiti na više načina, a po meni, najlakši i najbrži način je da aktivirate alatku Patch Tool (slika 6). Pri tome vodite računa da su sve funkcije u meni traci iste kao na slici.
Tom alatkom selektujte liniju tačkica, (slika 7) idite zatim kursorom unutar selekcije, pritisnite lijevi taster miša i prevucite selekciju na bilo koji dio dokumenta. Kad pustite taster miša, tekstura na koju ste prevukli selkciju, biće kopirana na mjesto odakle ste je prevukli. Vidite na slici 8 kako je to urađeno u ovom slučaju.


To isto uradite i sa horizontalnom linijom tačkica. Time ćete teksturu na slici potpuno izjednačiti. Jedna napomena: Sada možete ako želite, alatkom Brush Tool dodavati bijele tačkice (ili brisati neke postojeće) da dobijete bolju teksturu pahulja. Idite potom na meni traku: Edit > Define Pattern. Kada vam se otvori radni prozor, samo potvrdite na OK.

Sada uklonite sloj Layer 1 - desni klik na sloj > Delete Layer. Dodajte novi Layer i obojite ga crnom bojom. Pomjerite klizač Opcity Fill na nulu (slika 9). Kliknite dvostrukim klikom na sloj Layer 1 i kada vam se pojavi radni prozor Layer Style (slika 10), prvo selektujte opciju Pattern Overlay, a onda dalje radnje uradite kako to pokazuju strelice na slici. Jedna napomena: u Pattern prozoru (strelica 2), uvijek selektujete zadnju stavku.
Kada ste završili sve radnje, potvrdite na OK.

Sada je sve spremno za animaciju. Idite na meni traku: Window > Timeline > Create Video Timeline. Kada vam se otvori traka za animaciju ( slika 11), prvo čekirajte ikonicu ispred naziva Layer (strelica 1),a potom čekirajte okruglu ikonicu ispred naziva Style (strelica 2). Pomjerite pokazivač do kraja trake (strelica 3). Kliknite potom dvostrukim klikom na Layer 1 i kada vam se pojavi radni prozor Layer Style, (slika 12), samo jednom kliknite na natpis Pattern Overlay (ne na čekiranu kućicu), što će promijeniti izgled vašeg kursora.Idite kursorom na dokumenat - u gornji desni ugao, pritisnite lijevi taster miša i povucite dijagonalno prema donjem lijevom uglu dokumenta, da pomjerite pahulje. Povucite mišem od jednog ugla do drugog. Sada samo na prozoru Layer Style, kliknite na OK. Isprobajte kako funkcioniše animacija, a potom pomjerite pokazivač na početni položaj. Dodajte novi Layer i obojite dokumenat crnom bojom.

Sada u alatnoj traci - u Color setu, postavite dvije nijanse sive boje. neka prva bude #494949, a druga #393838. Idite potom na meni traku: Filter > Reder > Clouds. Smanjite u Layer kartici Opacity na oko 40%. To je sve.

 
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T - 92


KREIRAJTE UKRASNU KUGLU

Otvorite novi dokumenat dimenzija 500x500 px i sa rezolucijom od 300 px. Obojite ga crnom bojom. Aktivirajte alatku za selekciju Elliptcal Marquee Tool, pritsnite Shift i na dokumentu selektujte pravilnu kružnicu proizvoljne veličine. Dodajte novi Layer. U kolor setu u alatnoj traci posavite dvije nijanse iste boje, s tim da se dobro razlikuju - u ovom primjeru to su nijanse #ec0608 i #380202. Aktivirajte alatku Gradient Tool i otvorite radni prozor Gradient Editor ( slika 1).
Aktivirajte opciju koja je pokazanu strelicom na slici 1 i povucite kursorom dijagonalno unutar seletovanog kruga - otprilike na način kako vidite da je to urađeno na slici 2. Dodajte novi Layer. Pritisnite tipku D, a zatim tipku X. Odaberite alatku Brush Tool (slika 3), podesite joj sve settinge kao na slici 3 i kliknite njome pri vrhu kruga, kao što vidite da je to urađeno na slici 4. Smanjite u Layers kartici Opacity na 80%. Dodajte novi Layer, a onda iz alatne palete odaberite pahulju (ako nemate pahulju u alatnoj paleti, kreirajte je sami, a kako, objašnjeno je u Tutorijalu 87 ). Uostalom, to čime ćete ukrasiti kuglu, ne mora biti pajulja, može i neki drugi detalj - ornament i sl. šta se vama dopada.
Podesite veličinu pahulje otprilike za jednu trećinu veličine kugle i kliknite njome dva puta približno na način i mjesta kako vidite da je to urađeno na slici 5.
Sada ćete u Layers kartici imati situaciju kao na slici 6. Pritisnite Ctrl i kliknite na ikonicu ispred sloja Layer 1 - pokazana strelicom 1. Dobićete selekciju oko kugle. Obratite pažnju prije sledeće radnje, da vam je sloj Layer 3 selektovan. Sada idite na meni traku: Filter > Distort > Spherize. Kada vam se otvori radni prozor (slika 7), podesite sve settinge kao na slici i potvrdite na OK.
Idite ponovo na meni traku: Select > Inverse. Ponovo meni traka: Edit > Clear. Sada bi dokumenat trebao da izgleda kao na slici 8. Izađite iz selekcije.( Prije nego što slijepite slojeve, selekcijom sloja Layer 1 i upotrebom funkcije Hue/ Saturation, možete boju kugle mijenjati po želji.) Slijepite slojeve Layer 1, 2 i 3 (Ctrl + E). Akitvirajte alatku Move Tool i pomoću nje pomjerite kuglu u donji dio dokumenta.

Dodajte novi Layer. Odaberite alatku Rounded Rectangle Tool (slika 9), pri tome, podesite settinge u meni traci za tu alatku kao na slici 10.
Idite kursorom na dokumenat - na bilo koji njegov dio, pritisnite lijevi taster miša i povucite koso dok ne dobijete približno isti oblik pravougaonika kao na slici 11.
Sada aktivirajte alatku Add Anchor Point Tool (slika 12), idite kursorom na donju liniju pravougaonika, tačno na sredinu (pokazano strelicom na slici 11) i kliknite jednom. Dobićete situaciju kao na slici 13.
Idite ponovo kursorom na središnji kvadratić koji pokazuje strelica na slici 13, pritisnite lijevi taster miša, i pvucite malo prema dolje, da dobijete ovalnu donju liniju, približno kao što vidite na slici 14. Otvorite Patsh karticu (slika 15) i kliknite na ikonicu pokazanu strelicom na slici 15. Umjesto Patsh linija, dobićete normalnu selekciju. Vratite se na Layers karticu. U kolor setu na altanoj traci postavite žutu i oker boju (#f5f34b, #d0a00e), aktivirajte alatku Gradient Tool, i postupite isto sa tom alatkom kao što ste to uradili i na početku (slika 1), stim, što ćete i ovoga puta kursor prevući po unutrašnjosti selekcije. Dobićete situaciju kao na slici 16.
Aktivirajte alatku Move Tool. Kada vam se pojavi selekcija oko predmeta na kome radimo (slika 17) pritisnite istovremeno tipke Shift i Alt, idite kursorom na kvadratić selekcije u gornjem desnom uglu i povucite u smjeru koji pokazuje strelica. Time ćete ravnomjerno smanjiti sliku, na neku proporcijonalnu veličinu u odnosu na kuglu, jer ovo bi trebalo da predstavlja držač kugle. Kada ste to uradili, prevucite držač i postavite ga na kuglu, kao na slici 18.
Kada sam u ovom primjeru postavio držač na kuglu, učinio mi se previše visok, pa sam ponovo aktivirao Move Tool i smanjio mu visinu, kao što možete vidjeti na slici 19. To treba da znate - dok god imate posebne slojeve u Layers kartici za pojedine elemente slike, možete te elemente mijenjati po želji - i njihovu veličinu i njihovu boju.

Idemo dalje. Sada ćemo kreirati alku koja će biti prikačena za držač kugle. Prvo dodajte novi Layer. Aktivirajte alatku Elliptcal Marquee Tool, pritisnite Shift i napravite selekciju malog kruga, kao na slici 20. Alatkom Gradient Tool popunite unutrašnjost kužića na isti način i sa istom bojom, kao što ste to radili sa držačem.
Idite na meni traku: Select > Transform Selection. Posle toga, čekirajte ikonicu na meni traci koju pokazuje strelica na slici 23. Stavite kursor na slovo H i kada vam se pojavi dvosmjerna strelica,

pritisnite lijevi taster miša i povucite u lijevu stranu dok u poljima W i H ne dobijete vrijednost od 80%.
Kliknite na ikonicu u meni traci, na koju pokazuje strelica na slici 24. Dobićete situaciju kao na slici 21. Idite na meni trku: Edit > Clear. Sada će izgled kružića biti kao na slici 22. Kliknite na alatku Move Tool i prevucite kružić na držač kugle, tako da dobijete izgled kao na slici 25.
Aktivirajte Brush Tool i podesite settinge kao na slici 26. Kliknite u meni traci na ikonicu Toggle the Brush panel (slika 27) i kada vam se otvori radni pozor (slika 28), podesite settinge na tome prozoru kao na slici.
Postavite neku zlatno-žutu boju u kolor setu, pritisnite Shift i povucite kursorom od vrha kružića na držaču kugle, do vhrha dokumenta. Malo podebljajte mjesto gdje se spajaju kružić i linija koju ste povukli i dobićete izgled kao na slici 29.
Napomena: Ako sada u Layers kartici oslijepite Background sloj, dobićete gornju sliku na transparetnoj površini, koju možete sačuvati u PNG formatu i kasnije je prenositi na druge fotografije i dokumente, umnožavati ti je, smanjivati i povećavati.
 
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T - 93


NIKLOVANI ILI KROMIRANI 3D TEKST

U ovom tutorijalu ćete naučiti kako da kreirate i postavite sjajni tekst, u kome će se reflektovati njegova okolina. Upravo zbog ove refleksije okoline, koja daje puni izražaj sjaju teksta, poželjno je da pažljivo odaberete ambijent u koji ćete tekst postaviti, to jest, da taj ambijent sadrži dovoljno različitih tonova boje.

Otvotite fotografiju na koju želite postaviti tekst, odaberite neki font sa debljim slovima i napišite tekst crnom bojom. Kada postavite veličinu i poziciju teksta na željeno mjesto, idite na meni traku: 3D > New 3D Extrusion...

Dobićete situaciju kao na slici 1 - naravno sa fotografijom i tekstom koje ste vi izabrali. Kliknite na slovo M na tastaturi. Idite potom na meni traku: File > Save As... i sačuvajte ovu situaciju na nekoj svojoj datoteci u PSD formatu. Aktivirajte (klikom) alatku Move Tool. Sada se možete pozabaviti sjenom i postaviti je po želji. U ovom primjeru to nije rađeno, jer je lokacija natpisa prilično tamna, pa sjena ne bi došla do izražaja. Kako god, - radili ili ne radili na sjeni, sada je na redu sledeći postupak:
Selektujte u 3D kartici opciju Evironment (slika 2), a potom u Properties kartici kliknite na ikonicu pokazanu strelicom na slici3. Kada vam se otvori dijaloški prozor (slika 4), odaberite opciju Replace Texture. (Ovdje jedna napomena: kod starijih verzija Photoshopa ove opcije nema na ovom mjestu, ali ima opcija Load Texture koja ima istu funkciju.) Kada kliknete na jednu od ovih opcija, otvoriće vam se prozor za odabir dokumenata iz vaših datoteka. Idite na mjesto gdje ste na početku sačuvali dokumenat u PSD forumatu, i kliknite na njega. Slika na kojoj radite će vam se potpuno zamutiti, ali ne brinite zbog toga. Kliknite u 3D kartici na sloj sa natpisom koji ste postavili i dokumenat će dobiti normalan izgled.
Sada u 3D kartici selektujte (klikom) sloj koji se nalazi ispod sloja vašeg natpisa - Front Inflation.... pokazan strelicom na slici 5. Idite potom na Proprties karticu i pomjerite klizač na opciji Reflecion (slika 6) posve u desno, do vrijednosti 100%. Vratite se na 3D karticu i selektujte sve slojeve koji su uokvireni (slika 7). Ponovo idite na Properties karticu i uradite isto što i u prethodnom slučaju - pomjerite klizač Reflecion na vrijednost od 100%. Kliknite u 3D kartici na sloj sa natpisom - u ovom slučaju to je SERBIANFORUM. Potom u Properties kartici kliknite na ikonicu označenu strelicom 1 na slici 8 i kada vam se otvori prozor, kliknite na opciju označenu strelicom 2 na slici 8.
Nije pravilo da izaberete označenu opciju, možete probati i druga koje se nalaze u tom setu, pa koji vam se izgled najviše svidi, taj i odaberite.

Na slici 9 vidite kakav smo rezultat dobili. Ako sada iskoristite neki od 3D alata, kao npr. Orbit the 3D Camera i malo pomjerite natpis, dobićete sasvim drugačiju refleksiju na slovima, što vidite na slici 10. Baš zbog ove osobine, ovo je zanimljivo animirati - slika 11.


Slika 11


 
Poslednja izmena:
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T - 94


"NASLIKAJTE" UMJETNIČKU VAZU U 3D PROGRAMU

Otvorite novi dokumenat veličine 600x600 px i sa rezolucijom od 150 px. Obojite ga nekom tamnijom varijantom, ili još bolje, koristite alatku Grandient Tool i kombinujte dvije varijante tamnijih nijansi boja. Na slikama 1 i 2 vidite kako je to urađeno u ovom primjeru. Dodajte novi Layer. Alatkom Pen Tool kreirajte konturu buduće vaze (slika 1).
Na slici 1 vidite da je iscrtana puna polovina vaze, koja je i korištena u ovom primjeru. Na slici 2 dat je samo primjer kako to trebate uraditi ako želite da vam vaza ima i unutrašnju šupljinu. Pošto će vaza u ovom primjeru stajati u takvom položaju u kome se njena unutrašnjost neće vidjeti, onda je postojanje njene šupljine posve nevažno, pa je zato probitačnije Pen Tool-om nacrtati puni profil polovine vaze, jer je tako lakše raditi.

Kada ste završili rad sa Pen Tool-om, idite na meni traku: 3D > New 3D Extrusion from Selected Path. Kada vam se otvori 3D program, na dokumentu će se pojaviti konture koje ste označili Pen Tool-om. Obično je tada u 3D kartici već selektovan sloj Layer 2, ali, ako kojim slučajem nije, selektujte ga. Idite potom na Properties karticu (slika 3).Na slici 3 strelicama je označen redosled radnji koje trebate uraditi. Prvo kliknite na ikonicu označenu strelicom 1. Potom seleketujte srednji desni kvadratić na ikonici Deformation Axis, označen strelicom 2. Na kraju, pomjerite klizač Horizontal Angle - strelica 3, desno do kraja, da u polju iznad dobijete vrijednost od 360°, ili jednostavno ukucajte tu vrijednost u polje. Na dokumentu ćete dobiti situaciju kao na slici 4. Prije nego nastavite dalje, potrebno je da znate, da ovu figuru - vazu, možete pomoću 3D alata (
), povećevati, odnosno. smanjivati i po dužini i po širini, rotirati je u svim pravcima i pozicionirati po želji.

Sada otvorite Layers karticu (Slika 5) i kliknite dvostrukim klikom na sloj označen strelicom na slici 5. Dobićete novi dokumenat koji će imati izgled kao na slici 6. (Na nekim starijim verzijama Photoshopa, ovaj dokumenat će imati samo transparentni izgled) Obratite pažnju na ovaj dokumenat. Štrafirani dio na njegovoj desnoj strani pokriva prostor dokumenta na kome radimo, a posebno naznačene tamne linije, njegove strukturalne karakteristike. Vidjećete kasnije radi čega je potrebno da ovo znate.

Preko ovog novog dokumenta (Slika6), možemo na dokumenat na kome radimo (vazu), dodavati sve što želimo - počev od boja, pa do raznih drugih sadržaja. Međutim, ako prenosimo neku sliku, onda ta slika mora biti u GIF ili PNG formatu. Na slici 7 vidite kakvu sam ja fotografiju prenio. Ovo je PNG format.

Idemo dalje. Prvo ćemo obojiti vazu. Odaberite neku boju po želji, vodeći računa o harmoniji te boje sa onim što još želite prenijeti na vazu. Ja sam u ovom primjeru odabrao svijetlo plavu boju. Vidite to na slici 8. Kada odaberete boju, alatkom Paint Bucket Tool, obojite cijeli novi dokumenat. Idite potom na meni traku: File > Save (ne Save As). Time ste vazu obojili ovom bojom. Sada ćete dodavati detalje. Ja sam prvo dodao cvijeće. Dakle, idite na File > Open i otvorite datoteku na kojoj vam se nalaze slike (ili drugi dokumenti) i kliknite na sliku koju želite prenijeti na vazu. Kada se slika otvori, spojite je sa dokumentom sa slike 8, aktivirajte alatku Move Tool i pomoću nje pozicionirajte je na mjesto i način kakav vidite na slici 8 - strelica 2. Idite potom na meni traku i ponovite radnju kao i kod bojenja vaze: File > Save. (Vidite da smo cvijeće pozicionirali u međuprostor između dvaju crnih linija, a to je prostor koji odgovara prostoru na vazi gdje želimo postaviti cvijeće.)

Otvorite potom izvorni dokumenat i provjerite kako je cvijeće pozicionirano na vazi. Ako nije onako kako želite, ponovo se vratite na novi dokumenat i intervenišite pomoću alatke Move Tool. Ovo možete raditi neograničen broj puta, dok cvijeće ne pozicionirate onako kako želite. Ono što je ovdje važno znati, jeste da posle svake intervencije trebate iće na File >Save, i naravno, provjeravati njen učinak.

Sada bojimo donji dio vaze. Njegova pozicija na dokumentu, onačena je strelicom 1 na slici 8. Aktivirajte alatku za selekciju Rectangular Marquee Tool i njome selektujte prostor koji pokazuje strelica 1. Potom aktivirajte alatku Paint Bucket Tool (Slika9). Kliknite potom na ikonicu koju pokazuje strelica 2 na slici 9 i odaberite opciju Pattern. Potom kliknite na ikonicu koju pokazuje strelica 3, i kada vam se otvori prozor za izbor, odaberite varijantu koju pokazuje strelica 4.
Ukoliko ove varijante nema u ponuđenim opcijama, kliknite na ikonicu označenu strelicom 6 i kada vam se otvori dijaloški prozor, dodajite varijante koje se tamo nude. Kada ste odabrali varijantu, obojite alatkom Paint Bucket Tool selektovanu površinu na dokumenetu. Idete na File > Save i provjeravanje kako je obojen donji dio vaze. Sada istim postupkom (i istom bojom) bojite gornji dio vaze, s tim što ćete sada selektovati površinu označenu strelicom 4 na slici 8. Dvostruku arkadu ili prstenove koji se nalaze na polovini gornje trećine vaze, obojićemo malo drugačijom nijansom, onom koju označava strelica 5 na slici 9. Položaj dvostrukih prstenova označen je strelicom 3 na slici 8. Dakle, selektujte tu površinu i obojite je odabranom bojom. Na slici 8 se ta boja ne vidi, jer je prekrivena crnom linijom. Eto, to bi bilo sve. Uključite još i Render da odradi svoje.

Evo kakav smo na kraju rezultat dobili:

 
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T- 95


PRETVORITE JPEG SLIKU U CRTEŽ

U Photoshopu možete na vrlo jednostavan način pretvotiri JPEG sliku u zanimljiv crtež. Otvorite fotografiju koju želite pretvoriti u crtež. Idite na meni traku: Image > Adjustment > Thresold. Slika će automatski biti pretvorena u crtež, a istovremeno ćete dobiti radni prozor (Slika 1) na kome možete, pomjeranjem klizača desno i lijevo, po želji, dodavati ili smanjivati osjenčenost na slici.
Na slikama 2, 3, 4 i 5 možete vidjeti kako to praktično izgleda. 
Top