Šta je novo?

Radovi u Photoshopu - moji tutorijali

  • Začetnik teme Jurivaka
  • Datum pokretanja
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T - 100


KREIRAJTE ROMANTIČNU SLIKU

Otvorite u Photoshopu fotografiju nekog interijera. Ako takvu fotografiju nemate u svom računaru, potražite je na internetu. Ono o čemu trebate voditi računa prilikom odabira fotografije, jeste da na fotografiji nema direktnog vještačkog svjetla. Na slici 1 vidite kakva je fotografija odabrana u ovom slučaju.
Kada odaberete fotografiju i otvorite je, idite na meni traku: Image > Adjustments > Hue/Saturation, a kada vam se otvori radni prozor, ( slika 2) pomjerite klizač Lightness u lijevu stranu da zamračite sliku, tako da njen izgled bude približno kao na slici 3.
Dodajte novi Layer i dajte mu ime Sjena. Kliknite na slovo D na tastaturi da u kolor setu alatne trake dobijete čistu crnu i bijelu boju. Zatim odaberite alatku Gradient Tool - strelica 1 na slici 4. Kada vam se u meni traci otvore opcije ove alatke, kliknuite na opciju onačenu strelicom 2, a potom kliknite na prozor označen strelicom 3.
Otvoriće vam se radni prozor Gradient Editor (slika 5), na kome treba da kliknete na opciju označenu strelicom i potvrdite izbor na OK. Idite potom kursorom na sredinu (centar) slike i povucite dijagonalno prema nekom od uglova slike, tako da kursor pređe okvir dokumenta za približno 1,5 cm. Trebali bi dobiti situaciju kao na slici 6.
Dodajte novi Layer i dajte mu ime Svjetlo. Odaberite neku svijelo-žutu boju, npr. #f6f7bc, a potom otvorite alatku Brush Tool i to njenu varijantu Soft Round, podesite joj veličinu u odnosu na dokumenat, približno ovoj koju vidite na slici 7 - (464 px.) tako je i pozicionirajte i kliknite jednom. Dobićete situaciju kao na slici 8. Smanjite Opacity na Layers kartici na 26 %.
Sada bi dokumenat na kome radimo trebao da ima izgled kao na slici 9.
Sada ćete "romantičnu sliku" privremeno napustiti. Idite na meni traku: File > New (ili Ctrl+N), dakle, otvorite novi dokumenat, proizvoljne veličine i obojite ga crnom bojom. Zatim aktivirajte alatku Pen Tool i postavite path liniju približno kao na slici 10. Ponovo idite na meni traku: Filter > Render > Flame. Otvoriće vam se radni prozor (slika 11) na kome će u nekom obliku biti prikazana vatra, odnosno plamen. Poradite na settinzima na tome radnom prozoru da dobijete plamen kakav želite, da bi ga mogli kopirati za plamen svijeće. Kada odaberete plamen, potvrdite na OK. Sada će plamen biti na dokumentu. Kliknite na tipku Esc na tastaturi da odstranite Path liniju. Sada nekom alatkom za selekciju (a najbolje Pen Tool-om), selektujte oblik plamena koji najviše odgovara plamenu svijreće.
Na slici 12 vidite kako je to urađeno u ovom slučaju.
Kada selektujete plamen, idite na meni traku: Edit > Copy, zatim otvorite izvorni dokumenat, idite ponovo na meni traku: Edit > Paste. Plamen će biti kopiran i prenijet na dokumenat. Prije nego nastavite manipulisati sa njim, možete ga, uz pomoć drugih alatki još malo dotjerati po svom nahođenju. Bilo koju alatku, dok radite na dotjerivanju plamena, možete slobodno koristiti, bez bojazni da ćete time uticati na ostali dio slike, jer kopiranjem plamena on je dobio svoj sloj u Layers kartici i samo će na njega djelovati vaše eventualne intervencije. Uzgred, tome sloju dajte ime Plamen. Kada kopirate plamen, novi dokumenat koji smo otvorili, možete izbrisati. No, šta god radili ili ne radili, na kraju obavezno upotrijebite alatku Blur Tool i omekšajte oštre ivice plamena.

Kliknite potom na alatku Move Tool i pomoću nje dotjerajte veličinu i poziciju plamena kao što vidite da je to urađeno na slici 13.
Kliknite desnim klikom na sloj "Plamen" u Layers kartici i kada se pojavi dijaloški prozor, kliknite na opciju Convert to Smart Object.

Idite sada na meni traku: Window > Timeline > Create Video Timeline.
Kada se otvori radni prozor Timeline, prvo kliknite na ikonicu označenu strelicom 1 na slici 14 i dobićete izgled prozora kao na slici. Kliknite potom na ikonicu označenu strelicom 2, a zatim pomjerite pokazivač približno na položaj kakav pokazuje strelica 3. Idite na meni traku: Edit > Free Transform. Oko Plamena će se pojaviti selekcija kao na slici 15. Idite na meni traku i čekirajte kvadratić označen strelicom na slici 16. Time smo stabilizovali plamen u njegovom donjem dijelu. Sada idite kursorom sa vanjeske strane na neki od gornjih uglova selekcije plamena i kada vam se pojavi dvosmjerna strelica, malo nagnite plamen u lijevu stranu, a zatim kliknite na ikonicu označenu strelicom na slici 17. Pomjerite pokazivač na sledeći podiok, čekirajte opet kvadratić kao na slici 16, idite kursorom na vanjski gornji dio selekcije plamena i kada vam se pojavi dvosmjerna strelica, ne pomjerate odmah plamen kao u pravom slučaju, nego prvo kliknite lijevim klikom da vam se pojavi Smart selekcija (kao na slici 15) i tek sada malo zarotirajte plamen u desnu stranu. Potvrdite klikom na ikonicu iz slike 17.
Nadalje samo ponavljate iste radnje, stim što plamen nećete stalno pomjerati desno i lijevo, nego ćete ga povremeno i malo smanjivati i povećavati - kako se inače i prirodno ponaša plamen svijeće. Dakle, sve sledeće radnje će se sastojati u tome da pomjerite pokazivač, čekirate kvadaratić sa slike 16, kliknete na dokumenat u blizini selekcije, pomjerite plamen i potvrdite na ikonici sa slike 17. Kada dođete do kraja, kopirajte prvi romb na traci (desni klik na njega - Copy), zatim desnim klikom kliknite na zadnji romb - Paste.

Preostaje još da prilagodite osvjetljenje ponašanju plamena svijeće. Tamo gdje se plamen povećava, povećava se i osvjetljenje i obrnuto. Otvorite, dakle, traku "Svjetlo" - na način kako ste otvorili traku "Plamen", kliknite na okruglu ikonicu Opacity dok je pokazazivač na početku trake, vucite mišem pokazivač naprijed i pratite reakciju plamena. Kada dođete do mjesta gdje se, recimo, plamen smanjuje, idite na Layer traku i malo smanjite procenat Opacity i obrnuto. Gdje se plamen povećava, povećajte i vi procenat osvjetljenja. Pazite, ne pretjerujte u tome!

Evo, šta smo dobili ovim radom:

 
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T - 101


APSTRAKCIJA

U Photoshopu možete na mnogo načina "naslikati" zanimljive apstraktne slike. Evo jednog vrlo jednostavnog načina, da kreirate takvu sliku.

Otvorite u Photoshopu neku fotografiju koja sadrži dosta različitog kolorita. Na slici 1 vidite kakva je fotografija odabarana u ovom primjeru.
Idite na meni traku: Filter > Blur > Gaussian Blur... Kada vam se otvori radni prozor Gaussian Blur ( slika 2), podesite Radius kao na slici i potvrdite na OK.
Napomena: Da bi dobili teksturu približnu ovoj koju vidite na slici 3, vrijednost Radiusa ne mora biti ista kod svih tipova Photoshopa. Imajte to na umu, pa vrijednost Radiusa u ovom primjeru, uzmite kao relativnu.
Kada dotjerate teksturu slike približno ovoj na slici 3, dodajte novi Layer. Pritisnite slovo D na tastaturi.Idite potom na alate za selekciju i odaberite Elliptical Marquee Tool. Pritisnite Shift i postavite selektovanu kružnicu, približne veličine ovoj kakvu vidite na slici 4.
Zatim aktivirajte alatku Brush Tool - njenu Soft Round varijantu (slika 5). Podesite joj veličinu tako da kružnica kursora bude malo manja od postavljene selekcije. Taj odnos vidite na slici 4. Zamijenite boje u kolor setu na alatnoj traci, tako da vam prva bude bijela. Postavite kursor sa vanjske strane selecije, na približnu udaljenost kao na slici 4, ptisnite lijevi taster miša i vucite kružno oko selekcije, nastojeći da vam kursor bude stalno na istoj udaljenosti od selekcije. Kada završite, pritisnite Ctrl + D, da izađete iz selekcije. Trebali bi dobiti rezultat kao na slici 6.


Sada kopirajte ovaj providni krug i pomoću alatke Move Tool, smanjujte ga i povećavajte i posavljajte na mjesta koja odaberete. To ćete raditi na sledeći način:


Pritisnite istovremeno Ctrl i Alt tipke, idite kursorom na krug, pritisnite lijevi taster miša i prevucite krug, tj. njegovu kopiju na neko drugo mjesto. Kada to uradite, kliknite na alatku Move Tool. Pojaviće se selekcija oko kopirane stavke. Ako želite da krug ravnomjerno povećate ili smanjite, pritisnite istovremeno tipke Shift i Alt, idite kursorom na neki ugaoni kvadratić selekcije i vucite - prema unutrašnjosti kruga - da se krug smanji, a prema vani, da se krug poveća. Zavisno kako budete manipulisali sa krugovima, možete dobiti rezultat sličan ovome na slici 7.
Još jedna napomena: Ako ne želite da vam ovi providni krugovi budu svi isti (isto osjenčeni), možete svaki krug posebno kreirati, istim postupkom kao što ste radili prvi krug.
 
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
Apstraktna slika iz prethodnog tutorijala, može se na zanimljiv način i animirati. Evo kako to izgleda:

 
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T - 102


GLOBUS

U ovom tutorijalu ćemo pokazati jedan od načina kako da kreirate Globus u 3D formatu i kako da ga zarotirate.

Otvorite novi dokumenat u transparentnoj varijanti, i u Layers kartici mu dajte ime Globus. Veličina dokumenta će u vom slučaju biti 600x600 px. a rezolucija 300 px. Ako imate dovoljno veliku memoriju računara, možete otvoriti dokumenat i većih dimenzija. Prorblem sa veličinom dokumenta dolazi do izražaja prilikom memorisanja animacije, naročito ako je memorija računara nedovoljno velika. Prije nego počnete ovaj rad, potrebno je da u svojim dokumentima imate fotografiju geografske karte svijeta, kao što je ova, ili slična njoj, koju vidite na slici 1. Ako nemate fotografiju, nađite je na internetu ili kopirajte ovu koju vidite ovdje. Veličina ove fotografije je 1000x500 px.
Kada otvorite novi dokumenat u Photoshopu, otvorite 3D karticu (slika 2) i uradite radnje označene strelicama: prvo čekirajte opciju Mesh From Preset - strelica 1; zatim otvorite dijaloški prozor - strelica 2 i odaberite opciju Sphere, i na kraju kliknite na komandu Create. (Umjesto ovih radnji na 3D kartici, možete ići i na meni traku: 3D > ... i u dijaloškom prozoru odabrati opcije koje vidite naslici 3.) I u jednom i u drugom slučaju dobićete isti rezultat, a to je izgled dokumenta kao na slici 4.


Selektujte (klikom) u 3D kartici opciju Sphere (slika 5), a potom otvorite Properties karticu i dečekirajte opcije Catch Shadows i Cast Shadows (slika 6). _ To su opcije sjenčenja, koje vam u ovom slučaju ne trebaju.
Selektujte potom u 3D kartici sloj Sphere_Material (slika 7). Properties kartica će dobiti izgled kao na slici 8. Kliknite na ikonicu Bump označenu strelicom na slici 8 i kada vam se otvori dijaloški prozor, odaberite opciju New Texture. Pojaviće vam se prozor New sa dimenzijama dokumenta. Samo kliknite na OK i dobićete novi dokumenat, istih karakteristika kao i početni.
Istovremeno ćete u pomoćnoj meni traci dobiti poseban prozor za taj dokumenat (strelica 2 na slici 9). Bijela slova naziva novog dokumenta, znače da je on trenutno aktivan i da na njemu možemo raditi. Klikom na prozor koji označava strelica 1, aktiviramo početni dokumenat. No, za sada ostajemo na novom dokumentu. Idemo, dakle, na meni traku: Filter > Render > Clouds. No prije ove radnje, pobrinite se da vam u kolor setu na alatnoj traci, prva boja bude crna, a druga bijela ili siva ( slika 10).

Sada se vraćamo na izvorni dokumenat. Kliknite, dakle, na prozor označen strelicom 1 na slici 9, a potom pomjerite klizač Bump (slika 8) u krajnju desnu stranu - do vrijednosti 100%. Dokumenat na kome radimo, dobiće izgled kao na slici 11.
Kliknite na ikonicu Diffuse - strelica na slici 12, i kada vam se otvori dijaloški prozor, kliknite na opciju Replace Texture (slika 12). Otvoriće vam se prozor (PS Otvaranje) za izbor dokumenata iz vašeg računara. Pronađite datoteku u koju ste pohranili fotografiju geografska karta svijeta i samo kliknite na tu fotografiju. Dobićete situaciju kao na slici 13. Sada kliknite na ikonicu Bump (strelica na slici 8) i kada vam se otvori dijaloški prozor, ponovo odaberite Replace Texture i ponovo idite na datoteku gdje vam je fotografija karta svijeta i kliknite na nju. Vratite klizač Bump na lijevu stranu do približne vrijednosti oko 50 - 60%. Dobićete dokumenat kao na slici 14.
Sada idemo na animciju. Idite na meni traku: Window > Timeline > Create VideoTimeline.
Kada se otvori prozor Timeline (slika 15), prvo selektujte opciju Sphere u 3D kartici ( slika5), a dalje postupate po redosledu koji pokazuju strelice na slici. Kada čekirate opciju Sphere (strelica 3 na slici 15), pomjerite pokazivač do pozicije koju pokazuje strelica 4. Naime, traku ćemo podijeliti na tri jednaka dijela u kojima ćemo svaki put kada pomjerimo pokazivač, Globus zarotirati za približno 120°. Dakle, kada pomjerite pokazivač na prvu poziciju (strelica 4) idete kursorom na dio skale koji pokazuje strelica na slici 16 i kada vam se pojavi znak rotirajuće strelice, pritisnite lijevi taster miša i vucite u u lijevu stranu (da bi vam se globus okretao u desnu) i istovremeno pratite na malom interfejsu za koliko ste stepeni zarotirali globus. Kao što vidite na slici 17, ovdje je ta rotacija iznosila -119,50°. Kada postignete željenu vrijednost, pustite taster miša. Obratite pažnju na znak - (minus). Kada pomjerite pokazivač na sledeću poziciju i ponovite postupak rotacije, na malom interfejsu opet mora biti taj znak ispred vrijednosti stepeni, pri tome nije bitno da li kursor miša vučete na istu stranu kao u prethodnom slučaju. I još nešto. Pošto je teško, vukući miša, zarotirati Globus tačno za 120°, sasvim je u redu da to bude približno toj vrijednoisti, ali nikada preko nje.
Sobzirom na prostor koji nam je stajao na raspolaganju (Timeline traka) na kome smo uradili rotaciju Globusa, zbog njene male dužine, rotacija je suviše brza. To možemo popraviti na više načina, a u ovom primjeru ćemo pokazati jedan od tih načina.
Kliknite tri puta na ikonicu pokazanu strelicom 1 na slici 18, da skratite Timeline traku. Zatim idite kursorom na desnu ivicu trake i kada vam se pojavi dvosmerna strelica, pritisnite taster i povucite u desnu stranu. Povećajte traku tačno za duplu vrijednost (strelica 2). Kao što vidite na slici prethodna traka je imala 5, a sada ima 10 podioka. Ako se klizač ne pomjeri zajedno sa trakom, (a to se zna desiti) prevucite i njega do kraja trake. Sada samo ravnomjerno rasporedite rombove (strelica 3) na novi prostor. Rombove pomijerate tako što idete kursorom na romb i jednostavno ga prevućete na željenu poziciju. Posle ovih radnji, rotacija Globusa će biti duplo sporija.

Naravno, sve ovo možete uraditi i prije rotiranja Globusa.

 
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T - 103


POGLED KROZ KIŠU

U ovom tutorijalu ćemo se malo igrati - manipulisati sa fotografijama i raditi njihovu fotomontažu. Ideja je da kreiramo pogled kroz staklo na kome su kišne kapi. Da bi mogli ovo uraditi, potrebno je da u fondu svojih dokumenata imate fotografiju stakla sa kišnim kapima, sličnu ovoj koju vidite na slici 1.

Ovakve fotografije ćete lako naći na internetu - ukucajte u Google: Kiša - slike, ili, Rain - image. Kada odaberete fotografiju i sačuvate je u svojim dokumentima, otvorite u Photoshopu fotografiju na koju ćete gledati kroz zamagljeno staklo. Kao što vidite na slici 2, ja sam odabrao fotografiju Beograda. Posle otvaranja fotografije u Photoshopu idite na meni traku: File > Place Embedded, i kada vam se otvori prozor za izbor dokumenata iz vašeg računara, idite na datoteku gdje ste sačuvali fotografiju stakla sa kišnim kapima i samo kliknite na tu fotografiju. Dobićete situaciju kao na slici 3, ili sličnu njoj, zavisno od velična fotografija.

Potrebno je sada da izjednačite fotografije. To ćete lako postići na način da idete kursorom na male kvadratiće selekcije i kada vam se pojavi dvosmjerna strelica, povećavate ili smanjujete sliku po želji.

Kada ste izjednačili fotografije, kliknite na ikonicu u meni traci - označena strelicom na slici 4. Ovim ste istovremeno dodbili novi sloj u Layers kartici. Dajte mu ime Staklo. Sada će Layers kartica imati izgled kao na slici 5. Idite kursorom na ikonicu "katanca" u Background sloju, pritisnite lijevi taster miša i prevucite ikonicu u kantu - strelica na slici 5. Naziv sloja će se promijeniti i sada će glasiti Layer 0.

Kliknite desnim klikom na taj sloj i kada vam se pojavi dijaloški prozor, kliknite na opciju Convert to Smart Objekt. Prevucite zatim sloj Staklo ispod sloja Layer 0 - slika 6. Selektujte sloj Layer 0. Kliknite na ikonicu Blending prozora - strelica na slici7 i kada vam se otvori dijaloški prozor, odaberite opciju Overlay. Dobićete situaciju kao na slici 8.

Sada možete dalje da se igrate sa opcijom Opacity: Ako selektujete sloj Staklo i smanjite procenat providnosti, staklo će postati manje zamagljeno i jasnije će se vidjeti kroz njega. Ako selektujete sloj Layer 0 i smanjite procenat vidljivosti na Opacity, slika grada će postati mutnija. A da bi pokazali razliku između realne slike i ove koju vidimo kroz zamagljeno staklo, možete uraditi ovo što vidite na slici 9. Osim toga možete dodati i neki tekst, koga će takođe prekriti kapi kiše.
Da bi pokazali realni dio slike, potrebno je da prvo uklonite Smart opciju na sloju Staklo. Dakle, kliknite desnim klikom na taj sloj i u dijaloškom okviru kliknite na opciju Resterize Layer. Sada jednostavno alatkom Brush Tool povucite kosu liniju približno ovoj koju vidite na slici 9. Selektujte taj ugao nekom od alatki za selekciju, aktivirajte alatku Eraser Tool i pobrišite gornji sloj unutar selekcije.

Ako želite dodati tekst, napišite ga i postavite gdje želite, a zatim otvorite Blending prozor i odaberite opciju Overlay.
 
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T - 104


KIŠNA SLOVA

Ovim tutorijalom ćemo se malo zabaviti i upoznati neke nove funkcije u Photoshopu.

Otvorite fotografiju na kojoj želite raditi ovu animaciju. Pošto će ovdje kišne kapi kliziti po slovima, poželjno je da fotografija na kojoj ćete raditi bude adekvatna, to jest, da ne bude neka fotografija obasjana suncem. Slika 1 pokazuje kakva je fotografija odabrana u ovom slučaju.

Kada otvortite fotografiju, nekim debljim fontom napišite na njoj tekst bijelom bojom, kao što vidite da je to urađeno na slici 1.

I za ovaj rad, kao i u prethodnom tutorijalu, morate u svojim dokumentima imati fotografiju sa kišnim kapima na staklu. Dakle, kada ste ispisali tekst, otvorite tu fotografiju. Ono što je potrebno da uradite na njoj jeste da je duplo povećete po vertikali. To uradite na slideći način: aktivirajte alatku Crop Tool i kada dobijete selkekciju oko fotografije (slika 2), idite kursorom na sredinu selekcije na donjem rubu i povucite prema dolje, kako to pokazuje strelica na slici. Vucite približno toliko dok ne dobijete prostor koji odgovara veličini fotografije. Prostor smije biti i veći, ali nikako manji. Pritisnite Enter. Selektujte dio sa fotografijom. Idite na meni traku: Edit > Copy, pa ponovo na meni traku: Edit > Paste. Sada aktivirajte alatku Move Tool i prevucite dupliranu fotografiju na donji prostor. Dobićete situaciju kao na slici 3. Na istoj slici vidite da je crvenom linijom naznačen dio gdje se sastavni dijelovi duplirane fotografije razlikuju u tonalitetu boje. Potrebno je ovo otkloniti.

No, prije toga, morate se pozabaviti Layers karticom. Sada u Layers kartici imate dva sloja. Selektujte ih oba, kliknite desnim klikom na bilo koji od njih, i kada vam se pojavi dijaloški prozor, kliknite na opciju Merge Layers. Time ste objedinili slojeve. Sada aktivirajte alatku Patch Tool. Selektujte sa njome dio gdje se tonaliteti razlikuju, na način kako vidite da je to urađeno na slici 4. Idite potom kursorom unutar selekcije, pritisnite lijevi taster miša i prevucite selekciju približno na dio fotografije koju pokazuje strelica na slici 4. Možete je prevući i na bilo koji drugi dio fotografoije gdje je tonalitet ujednačen.

Ovim postupkom bi trebalo da se anulira razlika u tonalitetu na sasvinom dijelu spojenih fotografija. Sada ponovo aktivirajte alatku Crop Tool i odsijetite donji (crni) dio koji je višak, tako da dobijete izgled kao na slici 5.

Selektujte tako pripremljenu fotografiju, idite na meni traku: Edit > Copy, a zatim otvorite gotografiju na kojoj smo počeli raditi - na kojoj smo napisali riječ kiša, idite ponovo na meni traku: Edit > Paste.

Dobićete (u ovom slučaju) situaciju kao na slici 6. Ako je fotografija sa kišnim kapima bila veća od izvorne, ona će je prekrivati u cijelosti i više, a ako je bila manja, prekrivaće je djelimično. U svakom slučaju, posle prenosa fotografije, aktivirajte alatku Move Tool (ukoliko nije aktivirana), pritisnite istovremeno tipke Shift i Alt, idite kursorom na ugaoni selekcioni kvadratić i prilagodite veličinu kopiranog dijela onom izvornom. Naravno, prilagođavanje ćete izvršiti samo po širini fotografije, dok po dužini, kopirani dio treba da bude veći.

Povucite zatim kursorom prema gore dok ne izjednačite kvadratiće selekcije sa donjim rubom dokumenta (slika7). Sada ćete u Layers kartici imati situaciju kao na slici 8. Kliknite desnim klikom na sloj Layer 1 - označen strelicom i kada vam se pojavi dijaloški prozor, kliknite na opciju Create Clipping Mask. Dobićete situaciju kao na slici 9.Otvorite Timeline radni prozor (slika 10). Strelicama je označen redosled daljnih ranji. Prvo kliknite na ikonicu ispred napisa Layer 1 (strelica 1) da otvorite prozor sa opcijama. Zatim čekirajte okruglu ikonicu ispred napisa Position (strelica 2). Pomjerite pokazivač do kraja trake (strelica 3).

Sada je potrebno da zapazite i zapamtite neki detalj na bilo kojem slovu, kao što je npr. detalj (kap) na vrhu slova( i) koji je zaokružen crvenim krugom. Zašto je to potrebno? Zato što ćete prilikom pomjeranja kišnih kapi paziti da ih pomjerate sve dotle dok se ponovo ne pojavi ta ista kap na tome mjestu. (Sjetite se da smo sliku kopirali i duplirali, tako da isti detalji postoje i na jednoj i na drugoj polovini slike.)Tako ćete dobiti tečnu animaciju bez trzaja i skokova, jer zatvarate puni krug kretanja kapi.

Dakle, pošto ste pomjerili pokazivač na kraj trake i odredili neki detalj na slici kao orjentir, pritisnite tipku Shift, idite kursorom u vrh dokumenta i vucite prema dolje. Kao što smo rekli, vući ćete sve dotle dok vam se ponovo ne pojavi određeni detalj na približno istom mjetu.

Dobićete animaciju kao što je ova:

Međutim, ako želite da vam boja slova bude drugačija, kliknite dvostrukim klikom na sloj Layer 1 i kada vam se pojavi radni prozor Layer Style (slika 11), uradite sve kao na slici:
Prvo selektujte opciju Color Overlay - strelica 1. Kliknite zatim na Color polje - strelica 2 i kada vam se otvori paleta za izbor boja, odaberite boju po želji i potvrdite na OK. Zatim u Blen Mode polju odaberite opciju Hard Light - strelica 3. Na kraju, klizačem Opacity podesite jačinu boje po želji - strelica 4. Možete takođe kliknuti dvostrukim klikom na sloj KIŠA u Layers kartici i na radnom prozoru Layer Style odabrati opciju Stroke, a možete koristiti i druge mogućnosti Layer Style opcija.

 
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T - 105


OBOGATITE PHOTOSHOP EFEKTNIM ALATKAMA

Svi koji radete sa Photoshopom znate da sa njegovim instaliranjem, bez razlike o kojoj se varijanti Photoshopa radi, dobijemo i niz sistemskih alatki, pomoću kojih radimo određene radnje u Photoshopu. Bez obzira koliko sistemske alatke bile dobre i raznovrsne, ipak je njihov broj ograničen, pa se ponekad ukaže potreba i za nekim alatkama koje nisu ponuđene u Photoshopu. Mnogo raznovrsnih i efektnih alatki možete naći na interneru i instalirati ih kao sistemsike u Photoshop. Na slici 1 vidite jedan primjer tako instaliranih Brush-eva. Ima i mnogih drugih, a ja sam ovdje odabrao ovu vrstu Swirl (zavojitih) Brush-eva.
Kako da to uradite?

Ukucajte u pretraživač : Swirl Brushes Photoshop - free Download. Otvoriće vam se stranica kao ova (ili slična njoj) koju vidite na slici 2 ; sa ponudama raznih vrsta alatki. Pregledajte ih i kada nađete ono što želite, kliknite na tu sliku.
Pojaviće vam se uvećana slika sa ponudom za Download, slično ili isto kao što vidite na slici 3. Obratite pažnju koliko set koji ste odabrali sadrži pojedinačnih alatki, jer su neke alatke pojedinačne a neke u setovima od više alatki. Kada ste se odlučili, kliknite na Download.
Kada vam se otvori stranica za zbor lokacije gdje ćete sačuvati odabranu alatku, odaberite: Računar > Program Files > Adobe > Photosop > Presets > Brushes. Kada preuzmete alatku - obično je u ZIP formatu pa je morate raspakovati, ona bi trebalo da je automatki instalisana u setovima alatki - i u Brush Preset pickeru i u Brush Preset-u. Zavisno od tipa Photoshopa, može se ipak desiti da bude instalisana samo u Bush Presetu. U tom slučaju postupate na isti način kao i sa sistemskim alatkama kada ih prebacujete u Preset Picker.

 
Poslednja izmena:
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T - 106


ZVJEZDANA APSTRAKCIJA

Otvorite novi dokumenat veličine 1000x1000 px., bijele boje i sa rezolucijom od 72 px. Pritisnite na tastaturi slovo D, da u kolor setu na alatnoj traci dobijete čistu crnu i bijelu boju. Duplirajte Layer.
Aktivirajte alatku Gradient Tool (strelica 1 na slici 1), selektujte ikonicu pokazanu strelicom 2 na slici 1. U prozoru koji pokazuje strelica 3 rebalo bi da dobijete odnos boja kao na slici, ako se to ne desi, kliknite na taj prozor i kada vam se otvori novi prozor Gradient Editor (slika 2), selektujte opciju koju pokazuje strelica na slici i potvrdite na OK. Idite potom kursorom na sredinu donje ivice dokumenta, pritisnite Shift i povucite do gornje ivice dokumenta. Trebalo bi da dobijete situaciju kao na slici 3.
Idite na meni traku: Filter > Distort > Wave. Otvoriće vam se radni prozor kao na slici 4. Podesite sve settinge kao na slici i potvrdite na OK. Ponovo idite na meni traku: Filtet > Distort > Polar Coordinates. Na radnom prozoru koji će vam se otvoriti (slika 5), podesite settinge kao na slici i ptvrdite na OK. Sada bi izgled dokumenta trebao da bude kao na slici 6.


Idite na meni traku. Filter > Render > Lighting Effects. Slike 7, 8 i 9 vam govore šta trebate uraditi sa ovim svjetlonosnim efektom. Dakle, centrirajte svjetlonosni krug na sredinu (slika8), a zatim ga povjećajte (slika 9) do bribližne veličine kakvu vidite na slici 9. Potvrdite na OK. Ponovo idete na meni traku: Image > Adjustments > Hue/Saturation. Kada vam se otvori radni prozor (slike 10 i 11) vidite na slikama kako treba podesiti setinge: slika 10 za plavu varijantu, a slika 11 za crvenu.
Naravno, vi se možete igrati sa setinzima po želji i postavljati drugačije nijanse boja. Evo zanimljivih slika koje ćete ovim radom dobiti:

 
Poslednja izmena:
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T - 107


ZVJEZDANA APSTRAKCIJA 2

U ovom tutorijalu ćemo se opet igrati sa zvjezdanim apstrakcijama. Za tu svrhu potrebno je da prvo kreiramo novi Brush Tool koji će nam biti potreban za ovu kreaciju. Dakle, otvorite novi dokumenat transparentne varijante, veličine 100x400 px. i sa rezolucijom od 72 px.
Nacrtajte Pen Tool-om liniju približno ovakvu kakvu vidite na slici 1, a potom tu path liniju pretvorite u normalnu selekciju i obojite je crnom bojom (slika 2). (Za one koji ne znaju: Path linije možete pretvarati u selekcione na sledeće načine: Dok vam je aktivirana alatka Pen Tool, kliknite desnim klikom bilo gdje na path liniju, ili unutar nje, i kada vam se pojavi dijaloški prozor, odaberite opciju Make Selection. Pojaviće vam se novi dijaloški prozor (slika 3). Podesite na njemu settinge kao na slici i potvrdite na OK. Path liniju možete pretvoriti u selekciju i tako što ćete otvoriti Paths karticu (slika 5) i kliknuti na ikonicu koja je pokazana strelicom na slici.)

Kada ste obojili selektovanu površinu, pritisnite tipku Ctrl + D, da izađete iz selekcije. Idite potom na meni traku: Edit > Define Brush Preset i na prozoru koji će se pojaviti, potvrdite na OK. Otvorite Brush panel, klikom na ikonicu koju pokazuje strelica na slici 6.
Kada vam se otvori Brush panel (slika 7), selektujte (klikom) opciju Brush Tip Shape - strelica na slici 7 i podesite settinge u dijelu okruženom crvenim pravougaonikom, kao na slici. Slike 8, 9, 10, 11, i 12, govore vam šta rebate dalje raditi. Dakle, prvo selektujte opciju Shape Dinamics (slika 8) i podesite settinge kao na slici. Isto to uradite i sa ostalim opcijama kako vam slike pokazuju, s tim što ćete, kada selektujete opciju Texture, prvo kliknuti na ikonicu označenu strelicom 1 na slici 10 i kada vam se otvori paleta Pattern Picker, kliknite na opciju označenu strelicom 2, a zatim kliknite približno na mjesto označeno brojem 3, da uklonice Picker paletu. Posle toga podesite ostale settinge na toj opciji. Kada završite sa poslednjom opcijom - Transver, kliknite na ikonicu označenu strelicom 2 na slici 12 i kada vam se pojavi dijaloški prozor, kliknite na opciju New Brush Preset. U dijaloškom prozoru koji će se pojaviti, možete dati ime novoj alatci. Sve potvrdite na OK. Time ćete u alatnoj traci, preciznije, u Brush Preset Pickeru, imati stalno sačuvanu ovu novu akatku koju ste kreirali. Za ovaj rad, odredite joj veličinu oko 270 px.

Ovu kreaciju koju ćete uraditi pomoću alatke koju ste kreirali, možete postaviti i na neku fotografiju (prvenstveno noćnu), a možete i na novi dokumenat. U ovom slučaju, radićemo na novom dokumentu. Otvorite novi dokumenat, veličine 1000x1000 px. i sa rezoluciojom od 300 px. Obojite ga crnom bojom. Dodajte novi Layer.
Aktivirajte alatku Ellipse Tool i odredite joj opciju Path (slika 13). Idite kursorom na sredinu dokumenta, pritisnite istovremno Shift i Alt i nacrtajte kružnicu približne veličine u odnosu na dokumenat, kako to vidite na slici 14. Istim postupkom nacrtajte unutar te kružnice još dvije manje, kao što vidite da je to urađeno na slici 14. Sada aktivirajte Brush Tool. Nova alatka bi trebalo da je već odabrana. Idite kursorom, koji će sada biti u obliku alatke koju ste kreirali, na nacrtane kružnice i uporedite njihov odnos. Alatka bi trebalo da bude u približno istoj srazmjeri u odnosu na vanjski krug, kakav vidite na slici 14. Ako to nije slučaj, možete povećavati, odnosno, smanjivati veličinu alatke, kao i samih kružnica. Kada ste odredili veličinu Brush Tool-a u odnosu na krug, ponovo aktivirajte alatku Ellipse Tool. Provjerite da li vam je prva boja u kolor setu na alatnoj traci bijela, ako nije postavite je. Idite kursorom na bilo koji dio u unutrašnjosti kruga i kliknite desnim klikom. Kada vam se pojavi dijaloški prozor, odaberite opciju Stroke Path. Dobićete dokumenat sa približno istim izgledom kao na slici 15. Pritisnite tipku Esc na tastaturi, da odstranite path linije.
Ponovo aktivirajte alatku Brush Tool, idite na Brush Preset Pcker - strelica 1 na slici 17, odaberite Brush Soft Round - strelica 2 na slici 17, podesite veličinu oko 120 px., idite kursorom na sredinu ove rasprskavajuće zvijezde i kliknite jednom. Sada bi dokumenat trebao da izgleda kao na slici 16.
Kliknite dvostrukim klikom na sloj Layer 1 i kada vam se pojavi radni prozor Layer Style, odaberite opciju Gradient Overlay (slika 18). Podesite sve settinge kao na slici, a onda kliknite na Gradient polje - strelica na slici 18.
Otvoriće vam se prozor Gradinent Edidtor ( slika 19). Sada možete da birate razne ponuđene opcije - strelica 1 na slici, i pratite njihov efekat na dokumentu na kome radite. Možete takođe da sami mijenjate pojedine boje u ponuđenim opcijama. Ako, npr. želite da promijenite zelenu boju prema kojoj je usmjerena strelica 2, kliknite jednom na zeleni klizač ispod te boje, a potom kliknite na Color polje označeno strelicom 3. Pojaviće vam se paleta za izbor boja. Odaberite boju po želji i potvrite na OK. Zelena boja biće zamijenjena onom koju ste izabrali.
Na kraju, možete otići i na opciju Inner Glow i uraditi ovo što vidite na slici 20. Isto tako, možete probati i ostale opcije na prozoru Layer Style i odabrati ono što vam se najviše dopada.
Evo šta ste dobili ovim radom: 
Poslednja izmena:
Top