Šta je novo?

Radovi u Photoshopu - moji tutorijali

  • Začetnik teme Jurivaka
  • Datum pokretanja
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T - 125


ANIMIRANA ILUZIJA

Otvorite novi dokumenat bijele boje, veličine 800x500 px. i sa rezolucijom od 300 px. (slika 1). Dodajte novi Layer sloj. Odaberite alatku Brush Tool - Hard Round i podesite joj veličinu oko 42 px. i crnom bojom povucite vodoravnu liniju iznad donjeg ruba dokumenta (slika 2).


Kliknite desnim klikom na sloj Layer 1 i kada vam otvori dijaloški prozor, kliknite na opciju Convert to Smart Objekt. Dodajte novi Layer. Ponovo odaberite alatku Brush Tool - neka joj ostane prvobitna veličina, i sada povucite dijagonalnu liniju od donjeg lijevog ugla dokumenta, do gronjeg desnog ugla dokumenta i to crvenom bojom (slika 3).
Pririsnite istovremeno tipke Ctrl+Alt, idite kursorom na crvenu liniju, pririsnite lijevi taster miša i povucite prema dolje da dobijete kopiju linije. Pozicionirajte je na približno isti način kao što vidite na slici 4. - Dok držite pritisnute tipke Ctrl i Alt i lijevi taster miša, liniju možete pomjerati po želji u svim pravcima.
Dupliranjem (ili kopiranjem) crvene linije, dobili ste novi sloj u Layers kartici - Layer 2 copy. Selektujte oba sloja sa crvenom linijom - Layer 2 i Layer 2 copy, kliknite denim klikom na bilo koji selektovani sloj i kada vam otvori dijaloški prozor, kliknite na opciju Merge Layers. Ponovo pritisnite tipke Ctrl+Alt i sada kopirajte obje crvene linije i pozicionirajte ih ispod postojećih. Nastavite na isti način dok sav dokumenat ne pokrijete kosim crvenim linijama. Vidite na slici 5 kako to treba izgledati.
Ne zaboravite na kraju da slijepite sve slojeve Layera 2. Posle toga, Layers kartica mora imati izgled kao na slici 6.

Selektujte sloj Layer 1. Idite potom na meni traku: Window > Timeline > Create video Timeline i kada vam se otvori traka za animaciju (slika 7), prvo čekirajte ikonicu koju pokazuje strelica 1 na, a potom čekirajte ikonicu koju pokazuje strelica 2. Zatim pomjerite pokazivač do kraja trake (strelica 3).
Pririsnite Ctrl + T. Pojaviće vam se selekcija oko crne linije na dokumentu. Idite kursorom unutar te selekcije, pritisnite Sift i lijevi taster miša i prevucite liniju preko gornje ivice dokumenta. Kliknite na Enter. To je sve. Kada pustite animaciju i zagledate se u nju, imaćete iluziju da se kreću ili crvene linije ili crna traka, zavisno u koji dio dokumenta gledate dok animacija traje.

 
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T - 126


UPOTREBA ALATKE PUPPET WARP

U ovom tutorijalu ćemo pokazati jedan od načina upotrebe alatke Puppet Warp. To je alatka pomoću koje možete mijenjati položaj udova ili drugih dijelova tijela na fotografijama, kao i položaj i oblik na drugim predmetima.

Odaberite fotografiju na kojoj želite raditi. Na slici 1 vidite fotografiju koju sam ja odabrao. Pomoću alatke Quick Selektion Tool, selektujte figuru - slika 2.


Pritisnite Ctrl + J. U Layers kartici ćete dobiti još jedan sloj - Layer 1. (slika 3). Pritisnite Ctrl i kliknite na ikonicu pokazanu strelicom na slici 3 da dobijete selekciju oko figure. Oslijepite sloj Layer 1 i selektujte sloj Beckground. Idite na meni traku: Select > Modify > Expand. Otvoriće cam se prozor kao na slici 4. U polje pokazano strelicom ukucajte broj 4 ili 5. To je broj piksela za koliko ćemo povećati selekciju. Kliknite na OK.
Idite na meni traku: Edit > Fill i kada vam se otvori radni prozor kao na alici 5, kliknite na ikonicu označenu strelicom na slici i u dijaloškom prozoru koji će vam se otvoriti odaberite opciju Content-Aware. Podesite na njoj setinge kao na slici i kliknite na OK. Slika figure će nastati. Ostaće samo selekcija. Kliknite na Ctrl + D da odstranite selekciju.

Sada selektujte sloj Layer 1 (klikom na njega), a potom kliknite na prozorčić oka na istom sloju. Figura će se ponovo javiti na dokumentu. Idite sada na meni traku: Edit > Puppet Warp. Pojaviće vam se mreža preko figure. Dečekirajte ikonicu u meni traci - strelica 1 na slici 6, da uklonite mrežu (tako je lakše raditi).
Sada samo kliknite na ona mjesta na figuri gdje žalite da vršite promjene položaja udova. Pri tome vodite računa da to budu mjesta zglobova, da bi promjene izgledale prirodnije. Na slici 7 vidite tačke gdje sam ih ja postavio.Morate postviti više od jedne tačke da fiksirate figuru, jer ako postavite samo jednu tačku, oko nje će se vrtiti cijela figura.
Kada ste fiksirali tačke, kliknite na jednu od njih da je selektujete. Pritisnite Alt i oko te tačke će se pojaviti mali gružić, a kursor će se pretvoriti u dvosmjernu strelicu. Dio tijela koji je označen tom tačkom, sada možete rotirati po želji, pomjeranjem kursora u desnu ili lijevu stranu oko tačke. Na slici 8 vidite kako je promijenjen položaj ruku ove figure.

Kada završite, kliknite na ikonicu označenu strelicom 2 na slici 6.
 
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T - 127


SVJETLONOSNI EFEKAT NA TEKSTU

Otvorite novi dokumenat u Photoshopu, crne boje i veličine 1000x480 px. Napišite na njemu tekst koji želite bijelom bojom i ne većom veličinom od 10pt. Postavite napisani tekst u sredinu dokumenta. Na slici 1 vidite primjer koji je korišćen u ovom slučaju.
Kada postavite tekst na sredinu dokumenta, kliknite na ikonicu u Layer kartici označenu strelicom 1 na slici 2.
Otvorite alatku Gradient Tool (strelica 1 na slici 3) i čekirajte ikonicu u meni traci pokazanu strelicom 2 na slici 3. Boje u prozorčiću označenom strelicom 3 na slici 3, trebaju biti kao na slici.To znači da u setu boja u alatnoj traci mora biti bijela i crna boja.
Povucite kursorom horizntalnu sliniju dužine približno 2 cm. na sredini teksta, kako to pokazuje primjer na slici 4. Sada će dokumenat dobiti izgled kao na slici 5.

Dečekirajte ikonicu u Layer kartici pokazanu strelicom 2 na slici 2. Aktivirajte alatku Move Tool i prevucite horizontalno kursorom od desne prema lijevoj strani dokumenta dok se dokumenat potpuno ne zamrači. Idite na meni traku: Window > Time Line > Create Video Timeline. Kada vam se otvori traka za animciju kao na slici 6, prvo čekirajte ikonicu označenu strelicom 1, a kada vam se otvori dijaloški prozor, čekirajte ikonicu označenu strelicom 2 na slici 6. Pomjerite pokazivač približno do podioka onačenog strelicom 3, aktivirajte alatku Move Tool,a potom prevucite kursorom sa lijeve na desnu stranu dokumenta dok ne pređete sva slova na dokumnetu, tako da dokumenat opet postane crn. Pomjerite pokazivač do kraja trake i ponovo kliknite na ikonicu označenu strelicom 2 na slici 6. To je sve. Ostaje samo da pustite animaciju.

 
Poslednja izmena:
Top