Šta je novo?

Radovi u Photoshopu - moji tutorijali

  • Začetnik teme Jurivaka
  • Datum pokretanja
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T-1
ANIMACIJE I OBRADA FOTOGRAFIJA U PHOTOSHOPU - PRVI KORACI

Animacije u Photoshopu mogu se raditi na dva načina: manuelno, okvir po okvir (Frame by frame), i automatski (Tweening).
Evo, za početak, jednog vrlo jednostavnog tutoriala, samo da se shvati princip automatskog kreiranja animacije u Photoshopu.


Otvorite Photoshop i kreirajte dokumenat proizvoljne veličine. Neka bude bijele boje.Kliknite na tekst altku T i napišite malo većim slovima neku riječ – ja sam napisao Ljubav.Evo kako to izgleda:

Slika 1


Zatim kliknite na alatku Rectangular Marquee, da izađete iz opcije štampe. Posle toga kliknite na Move Tool. Pojaviće se selekcija oko ispisane riječi. Stavite kursor miša nekoliko cm. desno od selekcije (a možete i na bilo koje drugo mjesto), pritisnite lijevi taster miša i držeći ga pritisnutog, izgurajte riječ van bijele površine – u ovom slučaju, na lijevu stranu. Opet kliknite na Rectangular Marquee > Appli. Potom otvorite Window i kliknite na opciju Animation. U dnu radnog prostora će se pojaviti traka sa framovima, kao na slici 2:

Slika 2

Duplirajte prvi fram klikom na ikonicu, koju pokazuje strelica 2. Kliknite na Move Tool (pojaviće se selikcija van bijele površina, tamo gdje smo ostavili riječ) i stavite kursor što bliže selekciji, pritisnite lijevi taster miša, i držeći ga pritisnutog, uvucite riječ na bijelu površinu, otprilike na njenu sredinu. Ponovo kliknite na Rectangular Marquee. Zatim otvorite Tween klikom na ikonicu koju pokazuje strelica 1. Pojaviće se dijaloški okvir kao na slici 3:

Slika 3
Odredite sve vrijesnosti kao što su na slici 3, s tim što vrijednost
Frames to Add možete stavljati po želji, jer je to broj framova koji će se automtski formirati. U ovom slučaju, zadovoljava broj od pet framova. Kada ste to odradili, kliknite na OK. U traci za framove, formiraće se ukupno 7 framova (pet koje smo zadali, plus dva koja su već bila formirana), kao što to pokazuje slika 4.

Slika4
Preostaje još da odredimo vrijeme trajanja framova. Prvo selektujete sve framove – klik na prvi fram, potom držite pritisnut Shift i kliknite na zadnji fram. Sada kliknite na crni trougao u donjem desnom uglu bilo kojeg frama koji se nalazi pored oznake 0 sec. U dijaloškom okviru koji će se pojaviti odaberite vrijednost od 0,2 sec. Na svim framovima će se pojaviti ta vrijednost. Kliknite potom na frama br.1. Time ste deselektovali sve ostale. Sada samo na famu jedan odretite vrijednst trajanja od 1sec, a zatim kliknite na fram br. 7 i njemu odredite vrijednost od 2 sec. Razumje se, da vrijednosti framova možete određivati i drugačije, po sopstvenom nahođenju. Preostaje samo da kliknete na Plays animation (označeno strelicom na slici 4) i pokrenete animaciju.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sada ćemo se upoznati sa daljnim mogućnostima automatske animacije. Ako želimo da nam riječ Ljubav nestaje na isti načina kao što se pojavljuje (bez prekida i skoka), to možemo postići ako rad nastavimo tamo gdje smo stali kod slike 4, na sledeći način: Dakle, kada smo pomoću Tweena formirali sedam framova (slika 4), selektujemo sve framove i kliknemo na ikonicu označenu strlicom na slici 5.

Slika 5
Pojaviće se dijaloški prozor, na kome odaberemo opciju Copy Frame. Kada klinemo na tu opciju, dijaloški okvir će nestati, a mi ponovo, po istom postupku otvaramo taj okvir (klikom na ikonicu), s tim što sada odaberemo opciju Paste Frames i kliknemo na nju.
Pojaviće se dijaloški okvir na kome kliknemo na OK i tada nam se u traci za framove pojavljuje dupli boj framova, s tim što je druga polovina selektovana. Sledeći korak je da ponovo kliknemo na ikonicu označenu stelicom u slici 5, i u dijaloškom prozoru odaberemo opciju Reverse Frames i kliknemo na tu komandu. Druga polovina selektovanih framova je sada postavljena obrnutim redom od onoga kako je bila kopirana. To nam je i trebalo. Još ostaje da se pozabavimo vremenom trajanja pojedinih framova i to vrijeme odredimo po želji, odnosno, onako kako će najbolje odgovarati našoj animaciji. I sad imamo: 
Poslednja izmena:
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T-2

FADE IN EFEKAT
Fade In efekat je kada se jačina boje animairane riječi (ili slova), pojačava postepeno od 0 do 100%. To ćemo postići na sledeći način: Kreiramo novi dokumenat i ispišemo na njega tekst, kao što je objašnjeno na početku ovoga tutoriala. Otvorimo meni Window i odaberemo opciju Animation. Pojaviće nam se traka za framove. Kliknemo na ikonicu da dupliramo prvi fram, a zatim na kartici Layers kliknemo na kvadratić ispred napisa Propgate Frame 1, da ga dečekiramo (zaokruženo na sl.6). Posle toga, kliknemo na Fram br 1 i time ga selektujemo (sl.6), a potom aktiviramo alatku Move Tool i napisani tekst izguramo sa bijele površine dokumenta, isto kao što smo radili u prethodnom primjeru. Sada idemo na Layers karticu, kliknemo na kvadratić Opacity (označen strelicom na slici 6) i klizačem koji će se pojaviti, smanjimo Opacity na 0. Preostaje još da otvorimo Tween ikonicu, odredimo broj framova i kliknemo na OK.
I ovu vrstu animacije (Fade In efekat), kao i onu koja je prva objašnjena, možemo, naravno, kombinovati na razne načine. To zavisi od naše kreativnosti i strpljivog rada.


Slika 6
 
Poslednja izmena:
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T-3
Važno: Kako sačuvati animaciju?

Kliknite na File u vrhu meni trake. U padajućem meniju odaberite Save for Web & Devices… Kada kliknete na tu komndu, pojaviće se novi prozor, pri dnu toga prozora kliknite na Save. Opet se pojavljuje novi prozor gdje možete odrediti lokaciju u kojoj će te sačuvati animaciju, kao i njen naziv. Potom kliknite na OK, i to je to!
Ipak, još nešto. Poželjno je animaciju sačuvati i u PSD formatu, to zbog toga ako je nekada poželite prepraviti ili izmijeniti. U tom slučaju idete na File i u meniju odaberite Save As…Kada kliknete na njega, ponudiće odmah PSD format, ako ne ponudi, pronađite ga među ponuđenim formatima i sačuvajte animaciju u njemu i na lokaciji na kojoj želite..
 
Poslednja izmena:
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T-4
MANUELNE ANIMACIJE - OKVIR PO OKVIR

Sada ćemo se upoznati na koji način se mogu raditi manuelne animacije u Photoshopu. Tu vrstu animacija možemo raditi na dva načina: okvir po okvir (Frame by Frame) i kombinacijom slojeva (Layers) i okvira (Frames). Da pođemo od načina okvir po okvir.
Kreiramo novi dokumenat u Photoshopu proizvoljne veličine, vodeći računa o veličini teksta koji ćemo ispisati na taj dokumenat. Nazvaćemo ga ovdje osnovni dokumenat, radi lakšeg snalaženja. U ovom primjeru, ja sam kreirao dukumenat veličine 197x73 i na njemu napisao Jurivaka - slika 1.


Slika 1

Kreiramo potom novi dokumenat iste velične, selektujemo ga alatkom Rectandular Marquee, otvorimo Edit i kopiramo dokumenat. Vraćamo se na osnovni dokumenat, ponovo otvaramo Edit i sada kliknemo na Paste. Tako smo prekrili ispisani tekst novim slojem koji smo kopirali. Posle ovih radnji, izgled Layers kartice bi morao biti kao na slici 2.


Slika 2

Otvaramo Window i kliknemo na opciju Animation. U traci za framove koja će se pojaviti u dnu našeg radnog prostora, imamo jedan faram, kao što je to na slici 3.


Slika3

Dupliramo ovaj fram klikom na ikonicu označenu strelicom 2. Sada kliknemo na altku Move Tool. Pojaviće nam se selekcija oko prekrivenog teksta. Držeći pritisnut lijevi taster miša, povlačimo nalijepljeni sloj udesno sve dok ne otkrijemo prvo slovo, u ovom slučaju to je slovo J – slika 4. Primjetićemo da nam se istovremeno i na dupliranom framu pojavilo to slovo.


Slika 4

Ponovo kliknemo na ikonicu i dupliramo fram br.2, ostavljajući selekciju oko teksta. Zatim po istom postupku otkrivamo slovo U (pomijeramo selekciju još više u desno) i tako redom dok ne otkrijemo sva slova. Ako vam se dogodi da mišem ne možete korektno da otkrijete neko slovo, poslužite se strelicama na tastaturi. Na kraju kliknemo na Rectandular Marquee da izađemo iz selekcije.
Preostaje još da se pozabavimo framovima i odredimo njihovo vrijeme trajanja. Kako se to radi, već je objašnjeno ranije. U ovom primjeru to je: Fram 1- 1 sec., Fram 9 - 2 sec, svi ostali framovi 0,5 sec. Vi, naravno, možete to odrediti i drugačije. Ova animacija na kraju izgleda ovako:


 
Poslednja izmena:
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T-5

ANIMACIJE SLOVA

Zanimljive animacije mogu se manuelno raditi i u kombinaciji slojeva (Layers) i okvira (Frames). Ova vrsta animacija je tim zanimljivija što se može raditi sa GIF formata, pa se u animaciji prikazuju samo čista slova (ili bilo što drugo), bez bijele, ili neke druge pozadine. Takav primjer ćemo sada upoznati.

Otvorimo Photoshop i kreiramo novi dokumenat proizvoljne veličine, pri tome izaberemo za Background Contents opciju Transparent, kao što to pokazuje slika 1. (označeno strelicom)Slika 1

Na dokumentu ispišemo riječi čija slova ćemo animirati ( slika 2). Ja sam napisao riječ Ljubav.


Slika2

Sada je potrebno da kreiramo novi dokumenat iste veličine, čiji će Background Contents biti takođe transparentan. Nazvaćemo ga osnovni dokument, radi lakšeg snalaženja. Kada to uradimo, na Layers kartici kliknemo na ikonicu Create a new layer (označeno strlicom na sl. 3) i formiramo još jedan isti sloj.


Slika 3

Posle ovog, vraćamo se na dokumenat na kome smo ispisali tekst, alatakom Polygonal Lasso selektujemo prvo slovo, kao što je prikazano na slici 4, a potom otvorimo Edit i kopiramo to slovo.


Slika 4

Zatim otvaramo osnovni dokumenat i idemo na Edit > Paste. Time smo prenijeli prvo slovo, a istovremeno nam se na Layers kartici pojavio novi sloj. Kliknemo potom na alatku Move Tool. Oko prenijetog slova će se pojaviti selekcija. Držeči pritisnut lijevi taster miša, pevučemo slovo na mjesto gdje želimo da nam počinje tekst, a potom kliknemo na Rectandular Marquee da izađemo iz selekcije. Zatim ponovo otvaramo dokumenat na kome je ispisani tekst, kopiramo drugo slovo po istom postupku i postavljamo ga uz prvo slovo, onako kako želimo da nam tekst bude složen. Nekada se dešava da mišem ne možemo na valjan način poravnati slova, u tom slučaju, poslužite se strelicama na tastaturi.
Kada na ovakav način prenesemo sva slova, Layers kartica na našem osnovnom dokumentu bi morala imati izgled kao na slici 5.Slika 5

Sledeći korak je da „ugasimo“ oči na svim slojevima, izuzev Layer 1. To ćemo postići tako što ćemo po jedanput kliknuti na svako oko. Layer 1 ostaje sa okom, kao što je rečeno.
Prelazimo na animaciju. Otvaramo Window i u ponuđenom meniju kliknemo na Animation. Pojavljuje nam se traka za framove u dnu radne površine, sa jednim praznim framom. Dupliramo taj fram klikom na ikonicu Duplicates selected frames (to smo već radili), a potom kliknemo na kvadratić oka ispred Layer 2 – da se oko pojavi. Time se pojavilo i prvo slovo na dupliranom framu kao i na dokumentu. Dalje nastavljamo po istom postupku. Dupliramo fram br.2, otvorimo oko na sloju Layer 3 i td. Kada završimo, imaćemo ukupno 6 framova. Odredimo im vrijednost trajanja po želji, i animacija je gotova. Ako želite da vam slova nestaju – jedno po jedno, kao što se i pojavljuju, kopirajte sve framove i postupite kao što je već objašnjeno u tutorijalu za automatko animiranje.


Važna napomena: Ono što smo ovdje nazvali osnovnim dokumentom, ne mora biti transparentna površina. To može biti bilo kakva fotografija na kojoj želite da animirate neki tekst, ali dokumenat na kome pišete tekst koji želite animirati, uvijek mora biti na transparentoj površini.


 
Poslednja izmena:
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T-6

MANUELNE ANIMACIJE

U ovom tutorijalu ćemo naučiti kako se manuelno rade malo složenije animacije. U ovom primjeru, ja sam nacrtao nešto kao kružnu grafiku i njenu unutrašnjost obojio različitm bojama, radi boljeg efekta animacije, što ne znači da vi ovakvu vrstu animacije ne možete raditi na bilo kakvoj slici, tekstu i sl. Ovdje se želi prikazati samo postupak ili princip rada, a od vaše mašte i kreativnosti zavisi gdje će te je sve primijeniti.
Dakle, otvaramo u Photoshopu dokumenat na kome želimo raditi animaciju – u ovom slučaju ja sam kreirao taj dokumenat (slika 1) veličine 400x400. Zatim kliknemo desnim klikom miša na sloj Layera i u otvorenom dijaloškom okviru izaberemo Duplicate Layer... i to potvrdimo klikom na OK. Sada u Layers karitici imamo dva sloja – Background i Background copy.


Slika 1

Animiraćemo samo unutrašnji dio slike (raznobojne plohe) i to tako da se one vrte u krug. No, prije nego nastavimo rad na animaciji, moramo se malo pozabaviti matematikom. Potrebno je da izračunamo koliko će nam slojeva trebati, da bi se okretanje kružnice odvijalo tečno i bez preskoka. Broj stepeni za jedan sloj, određujemo proizvoljno. Što je broj manji trebaće više slojeva, a animacija će biti tečnija. Ja sam se u ovom primjeru odlučio za broj 20, što znači da će se u svakom sloju kružnica okrenuti za 20°. Dakle, dijelimo ukupan broj stepeni u krugu sa 20. 360/20=18. Dobili smo količnik 18, a to znači da moramo napraviti ukupno toliko slojeva u animaciji. Međutim, pošto smo na početku duplirali Background sloj, potrebno je da za taj sloj umanjimo ovu vrijednost, što znači da u konačnici moramo napraviti još 17 slojeva, jer ćemo na dupliranom sloju početi rad. Kada smo utvrdili broj slojeva koji nam trebaju, dalje nastavljamo na sledeći način:
Prvo što trebamo uraditi, jeste da alatkom Eliptical Marquee, selektujemo dio koji želimo animirati. Kao što se vidi na slici 1, selektovana su raznobojna polja. Zatim kliknemo na alatku Move Tool i pojaviće se nova selekcija. Idemo kursorom na bilo koji kvadratić te selekcije i kliknemo na njega. U vrhu će se pojaviti nova meni traka sa raznim opcijama, ali nama su važne opcije koje su označene sa W- širina, H- visina i Δ- uglomjer. (slika 2) U ovom slučaju, važan nam je samo uglomjer, pošto nećemo smanjivati animaciju.

Slika 2

Sada trebamo zarotirati selektovani dio za 20°. To možemo uraditi na dva načina. Prvi je da postavimo kursor na bijelu površinu – sa desne strane kruga, i kada se pojavi dvosmjerna kriva strelica. pritisnemo lijevi taster miša i lagano povlačimo prema podnožju slike i malo udesno. Dok to radimo, pratimo promjenu vrijednosti u uglomjeru (treći pravougaonik, sl.2) i kada ona dostigne vrijednost 20°, puštamo taster miša i kliknemo na Rectangular Marquee > Appli. Drugi način je da jednostavno ukucamo br. 20 u pravougaonik uglomjera, a potom uradimo sve kao i u prvom slučaju. Preporučujem ovaj drugi način, jer se prvim teško može mišom odretiti tačna vrijednost od 20°. Sada dupliramo sloj Background copy i sve radnje ponavljamo: > Move tool > klik na kvadratić selekcije > upisivanje broja 20 u uglomjer > Rectangular Marquee > Appli. Opet dupliramo sloj Background copy 2 i td., sve dok ne “zatvorimo krug”, a to će se u ovom slučaju desiti kada napravimo 17 slojeva.
Sada predstoji lakši dio posla. “Oslijepimo” sve slojeve (klikom na oko ispred sloja), osim prvog Backgrounda. Potom otvaramo Window i odaberemo opciju Animation. U traci za framove koja će se pojaviti imaćemo jedan fram, slika 3.


Slika 3

Dupliramo ovaj fram klikom na ikonicu označenu strelicom u sl.3, a potom kliknemo na prazni kvadratić ispred sloja Backgrond copy, da dodamo oko.
Potom dupliramo fram br.2 i dodamo oko na sloj Background copy 2, i tako redom dok ne završimo sve slojeve. Preostaje još da odredimo vrijeme trajanja pojedinih framova. U ovoj vrsti animacija, ta vrijednos na svim framovima treba biti ista. Selektujemo sve framove, kliknemo na crni trougao (strelicu) u donjem desnom uglu bilo kojeg frama pored napisa 0 sec. i u dijaloškom oviru odaberemo vrijenost. Ja sam u ovom primjeru odabrao 0,1 sec. I to je to. Pustimo animaciju da se vrti! 
Poslednja izmena:
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T-7

KIŠA

U ovom tutorijalu ćemo „praviti“ kišu. Naravno, možemo je napraviti tako da „pokisne“ bilo koja fotografija, ali kada biramo fotografiju za ovakvu animaciju, trebamo voditi računa da ona odgovara ambijentu koji želimo napraviti, ili ćemo je sami prilagoditi.
Ja sam odabrao fotografiju jednog planinskog pejsaža, na kojoj je izvorno nebo bilo plavo i jaka svjetlost sunčanog dana, ali sam je, kao što vidite, prilagodio potrebama zamišljene animacije – slika 1.1. Otvorimo fotografiju u Photoshopu na kojoj želimo raditi animaciju.
2. Formiramo novi sloj (Layer) klikom na ikonicu Create a new layer, koja se nalazi u dnu Layers kartice.
3. Idemo na meni traku Edit > Fill... i u dijaloškom okviru koji će se pojaviti odaberemo crnu boju (slika 2) i kliknemo na OK. Sada smo pejsaž zalili crnom bojom.
4. Pritisnemo Ctrl + T, da dobijemo selekciju oko dokumenta. Sada je potrebno da tu selekciju povećamo samo po visini (H) i to za duplu vrijednost. To ćemo uraditi tako što ćemo kursorom doći tik ispod oznake H i kada se pojavi dvosmjerna strelica, povlačiti je u desno dok ne dobijemo vrijednost 200,00% (slika 3), ili jednostavno ukucajte tu vrijednost u prvougaonik H. Zatim idemo kursorom u dno dokumenta, držimo pitisnut lijevi taster miše i vučemo selekciju prema vrhu, sve dok njene kvadratiće na donjem rubu ne poravnamo sa donjom ivicom dukumenta (slika 4). Posle toga kliknemo na Rectangular Marquee Tool > Appli.5. Podesiste Blending Mode na Screen (slika 5)


Slika 5

6. Idite na Filter > Noise > Add Noise... i podesite vrijednosti kao na slici 6 i potvrdite na OK.
7. Ponovo idite na Filter > Blur > Motion Blur... i podesite vrijednosti kao na slici 7 i potvrdite na OK.


8. U meni traci otvorite Image > Adjustments > Levels... (ili Ctrl L) i pomjeranjem trokutića podesite vrijednosti kao na slici 8. (Napomena: kod podešavanja ovog alata, sami ocijenite koje vam vrijednosti najbolje odgovaraju, tj. koje daju najbolju sliku kapi po vašem ukusu)


Slika 8

Sada bi dokumenat na kome radimo tebao da ima izgled kao na slici 9.
Ako ne bi ništa dalje radili, ova fotografija bi mogla ostati kao „Slika sa kišom“. No, interesantnije je da ovu kišu pokrenemo, da je natjeramo da pada!Slika 9

9. Idemo na Window, otvaramo Animation i dupliramo fram br.1.
10. Kliknite na alatku Move Tool i idite kursorom u gornji dio dokumenta, držite pritisnut lijevi taster miša i vucite prema dolje, sve dok ne izravnate kvadratiće na gornjem rubu selekcije, sa gornjom ivicom dokumenta. Dakle radimo suprotnu radnju od one koju smo radili u tački 4.


11. Aktivirajte Tween i podesite vrijednost Frames to Add, na 8.
Kliknite potom na OK. Automatski je formirano još osam framova. Preostaje vam samo da odredite vrijeme trajanja framova. U ovom primjeru, ja sam to vrijeme odredio na 0,18 sec. za sve framove.


Evo kako izgleda naša „kišna slika“:
Međutim..., ne moramo se ovdje zaustaviti. Uz malo mašte i kreativnosti, moguće je na ovu animaciju dodati neku drugu, za ovu priliku posebno pripremljenu fotografiju, koja će dati potpuno drugaćiji vizuelni efekat našoj animaciji. Takva fotografija treba biti istih dimenzija kao i animacija, a dodaje se jednostavnim kopiranjem i lijepljenjem na završenu animaciju. Ja sam na fotografiji koju sam dodao, prethodno izbrisao sadržaj koji se vidio kroz prozor, da bi se kroz njega mogao vidjeti dio animacije.
Evo kako animacija sada izgleda:


 
Poslednja izmena:
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T-8

SNIJEG

U ovom tutorijalu ćemo naučiti kako da pomoću Photoshop alata „naslikamo“ snijeg na fotografiji. Pa da krenemo:
1. Otvorite fotografiju na kojoj želite napraviti efekat snijega koji pada. Ja sam izabrao ovu:
2. Dodajte novi sloj na Layer kartici klikom na ikonicu Create a new layer.
3. Otvorite u meni traci Edit > Fill..., odaberite u padajućem prozoru crnu boju (Black) i kliknite na OK. (slika 2). Time smo dokumenat popunili crnom bojom.
4. Podesite Blending mode na Screen (slika 3).Slika 3

5. Idite na Filter > Sketch > Grapich Pen. Podesite vrijednosti kao na slici 4 i kliknite na OK.
Napomena: u Photoshopu Cs6 ovaj filter nije na istom mjestu kao kao u ranijim verzijama.
6. Ponovo idete na Filter > Blur > Gaussian Blur... i podesite Radius na 0,6 kao na slici 5. Kliknite na OK.
7. Sledeću radnju možete raditi a i ne morate. Ona daje malo jasniju sliku i pahulje snijega.Slika 6

Idite na meni Image > Adjustments > Levels (ili Ctrl + L) i pomjerite desnu strelicu prema sredini, kako je pokazano strelicom na slici 6, uz napomenu da, zavisno od tipa Photoshopa, ova vrijednost ne mora biti kao što je na slici 6. Sami ćete ocijeniti dok budete radili koliko ćete pomjeriti stelicu u lijevo, da bi postigli najbolji efekat.

Još jedna napomena. Prilikom početka rada, poželjno ja da vam Foreground boja bude crna.

Evo, najzad kako izgleda naš rad:
Ovo je zanimljiva slika, ali biće još zanimaljivija ako ove statične pahulje pokrenemo, to jest, ako napravimo njihovu animaciju. Kako ćemo to uraditi?
1. Otvorite fotografiju u Photoshopu, na kojoj želite raditi animaciju. Ja sam izabrao onu istu fotografiju iz prethodnog tutorijala, na kojoj smo radili statične pahulje (slika 1).
2. Kreirajte novi Layer klikom na ikonicu Create a new layer.
3. Otvorite na meni trci Edit > Fill..., odaberite u padajućem prozoru crnu boju, kao što je opisano u prethodnom primjeru (slika2) i popunite dokumenat crnom bojom.
4. Pritisnite Ctrl + T. Oko dokumenta će se pojaviti selekecija. Sada je potrebno da tu selekciju povećamo samo po visini (H) i to za duplu vrijednost. To ćemo uraditi tako što ćemo kursorom doći tik ispod oznake H i kada se pojavi dvosmjerna strelica, povlačiti je u desno dok ne dobijemo vrijednost 200,00% (slika 7). Zatim idemo kursorom u dno dokumenta, držimo pitisnut lijevi taster miše i vučemo selekciju prema vrhu, sve dok njene kvadratiće na donjem rubu ne poravnamo sa donjom ivicom dukumenta (slika 8). Posle toga kliknemo na Rectangular Marquee Tool > Appli.5. Podesite Blending mode na Screen (slika 3).
6. Idite na Filter > Sketch > Grapich Pen. Podesite vrijednosti kao na slici 4 i kliknite na OK.
7. Ponovo idete na Filter > Blur > Gaussian Blur... i podesite Radius na 0,6 kao na slici 5. Kliknite na OK.
8. U meni traci otvorite Image > Adjustments > Levels... (ili Ctrl L) i pomjerite desni trokutić prema sredini, kao na slici 9. do vr.155.>OK.
9. Otvorite Window > Animation i duplirajte fram br.1.
10. Kliknite na alatku Move Tool i idite kursorom u gornji dio dokumenta, držite pritisnut lijevi taster miša i vucite prema dolje, sve dok ne izravnate kvadratiće na gornjem rubu selekcije, sa gornjom ivicom dokumenta (slika 10)
Aktivirajte Tween i podesite vrijednost Frames to Add, kao na lici 11. Kliknite potom na OK. Preostaje vam samo da odredite vrijeme trajanja framova koje će biti jednako za sve framove. U ovom primjeru, ja sam to vrijeme odredio na 0,18 sec. Neka sada veje!

 
Poslednja izmena:
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T-9

OBRADA FOTOGRAFIJA U PHOTOSHOPU

Da se sada malo pozabavimo obradom fotografija. Od skoro neograničenih mogućnosti koje Photoshop pruža u tom smislu, ja ću, za početak, odabrati jedan od efektnih načina utapanja slike u sliku. U ovom primjeru je uzeta samo jedna slika koja se utapa u drugu, što ne znači da je to limit. Možete ovo raditi sa proizvoljnim brojem slika i sa proizvoljnim izborom formata, s tim što trebate voditi računa da mnogi sajtovi ne primaju sve formate.
Otvorimo u Photosopu dvije fotofrafije (iz vlastite datoteke ili nekog sajta), jednu koja će nam biti osnova i drugu koju ćemo „utopiti“ u prvu. Ja sam odabrao ove dvije fotografije, prva je u PNG, a druga u JPEG formatu (efektnije je kada ruža nema pozadinu):


Slika 2
Slika 1


Ruža će biti fotografija u koju ćemo „utopiti“ ovu seksi djevojku sa neta.
Otvaramo sliku dva i kopiramo je: selekcija Rectangular Marquee alatom> Edit > Copy. Zatim otvaramo sliku 1 > Edit > Paste. Dobićemo situaciju kao na slici 3.Slika 3

Kliknemo na alatku Move Tool i pomoću nje rotiramo i smanjujemo zalijepljenu sliku 2 – onako kako želimo da se ona uklopi u sliku 1. Evo kako sam ja to uradio – Slika 4.

Slika 5
Slika 4


Sada podešavamo setinge. Prvo na Layeru kliknemo na ikonicu Opacity (strelica 1 na slici 5) i klizač koji će se pojaviti pomijeramo u lijevo. Što ga više pomijeramo, providnost nalijepljene slike će se povećavati. Jas sam ga pomjerio do vrijednosti 70%. Zatim kliknemo na ikonicu Add Layer Mask, označenu strelicom 2 (slika 5). Kvadratići za odabir boje u paleti sa alatkama, promijeniće boju. Background će biti bijele, a Foreground crne boje. Posle toga, vaša Layer kartica bi morala da ima izgled kao na slici 5.
Sledeći korak je da izaberemo alatku Brush Tool. U Brushes prozoru odaberite veliki Soft Brush i njegov Opacity (providnost), podesite na oko 40%, (slika 6).


Slika 6


Pritišćite i puštajte lijevi taster miša i prelazite Brush-om – prvo po ivicama nalijepljene slike, a kasnije i po cijeloj slici, kao da radite kistom. Šta se dešava? Svakim potezom skidate sloj nalijepljene slike. Ivice slike trebate potpuno izjednačti sa pozadinskom slikom, a kakvu ćete providnost ostaviti nalijepljene slike, to sami odlučite.
Evo kako je to na kraju kod mene ispalo:


 
Poslednja izmena:
Top