Šta je novo?

Radovi u Photoshopu - moji tutorijali

  • Začetnik teme Jurivaka
  • Datum pokretanja
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.467
T-15

UKLANJANJE BORA NA LICUEvo još jednog primjera kako se efikasno može koristiti alatka Patch Tool. Ovoga puta ćemo je upotrijebiti za uljepšavanje portreta, odnosno, za uklanjanje bora na licu. Kada počnete rad i otvorite fotografiju na kojoj će te raditi, potrebno je da duplirate Layer sloj, kao što se vidi na slici 6 i da na tom dupliranom sloju radite.Slika 1 pokazuje originalni portret. Ne slici 2 vidite kako je alatkom Patch Tool selektovana bora na licu, a na slici 3 vidite gdje je selekcija prevučena. Isti postupak je primijenjen i na boru na drugoj strani lica. Selekciju prevlačimo tako što u njenu sredinu stavimo kursor iste alatke kojom smo selekciju uradili i držeći pritisnut lijevi taster miša, pomijeramo je gdje želimo. Pri ovome, treba voditi računa da selekciju prevučemo na ravan (nenaboran) dio lica, jer prevučena selekcija preslikava površinu na kojoj se nalazi i utapa je u mjesto odakle je pokrenuta. Rezultat ovih operacija možete vidjeti na slici 4. Neka vas ne zbuni slika 3, na kojoj se vide istovremeno dvije selekcije. To je postavljeno radi boljeg pojašnjenja, a inače, kada prevučete selekciju sa izvornog mjesta na neko drugo, izvorna selekcija se gubi.Kao što vidite, bore su posve „nestale“, a ako želimo da bore budu samo ublažene, a ne i potpuno uklonjene, možemo puno blaži oblik bora povratiti na lice (slika 5), tako što ćemo koristiti funkciju Opacity na Layer paleti (slika 6). Pomjeranjem klizača u lijevo, možemo povratiti bore po želji, tako da budu jače ili slabije istaknute. Sloj na Layeru smo na početku i duplirali da bi mogli koristiti ovu opciju.
 
Poslednja izmena:
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.467
T-16

„SLIKANJE“ KAPI

U ovom tutorijalu ćemo naučiti kako da efektno „naslikamo“ kapi na bilo kojoj površini. Ja sam odabrao fotografiju lista (slika1)Kada otvorimo gotografiju na kojoj želimo slikati kapi, prvo napravimo novi sloj na Layer kartici, klikom na ikonicu „Create a new Layjer“, kako to pokazuje slika 2. Drugi korak je da odaberemo alatku „Eliptical Marquee Tool“ (slika 3) i držeći pritisnut Shift, napravimo malu kružnu selekciju, kako je to prikazano na slici 4. Kliknemo potom na slovo D na tastaturi, da dobijemo čistu crnu i bijelu boju u Foregroundu i Backgroundu na paleti alatki. Sledeći korak je da otvaramo alatku „Gradient Tool“ (slika 5), potom kliknemo na mali trokutić u meni traci, označen strelicom 1 na slici 6, i kada nam se otvori paleta, kliknemo na opciju označenu strelicom 2 na slici 6.Kliknemo potom alatkom na gornjem rubu kružne selekcije i koso prevučemo prema donjemm desnom uglu slike (slika 7) Dobićemo situaciju kao na slici 8. Pritisnemo Ctrl > D. Time smo odstranili selekciju. Sada otvorimo dijalošku paletu na Layer kartici, kako to pokazuje strelica na slic 9 i kliknemo na opciju „Overlay“ (slika 9). Dobićemo izgled kao na slici 10.


Ne, još nije gotovo. Sada nam predstoji posao sa Layer Stile. Kliknite desnim klikom na sloj „Layer 1“ i u dijaloškom okviru odaberite „Blending Options...“ (Tu istu opciju možete odabrati i na meni traci: Layer > Layer Style > Blending Options). Otvoriće vam se prozor kao na slici 11. Odaberite „Inner Shadow“ i podesite sve vrijednosti kao na slici 11 i to redom kako pokazuju brojevi na strelicama. (Strelica 3 pokazuje da morate otčekirati kvadratić) Kliknite na OK! Potom odaberite „Drop Shadow“ (slika 12) i podesite sve vrijednosti kao što su prikazane na slicin 12 i kliknite na OK.

Dodajte još jedan Layer sloj, po postupku kao što smo radili na početku rada. Sada Layer kartica teba imati izgled kao na slici 13. Kliknite X na tastaturi, da zamijenite boje, da vam bijela bude Foreground. Odaberite „Brush Tool“ > Soft Round“, sa vrijednostima kao na slici 14 i kliknite na kap, kao što je prikazano na slici 15. Pritisnite Shift i kliknite na Layer sloj 1 (da selektujete Layere 1 i 2)Pritisnite Ctrl > G. Izgled Layer kartice posle toga, treba biti kao na slici 16. Pritisnite Ctrl > J i držeći i dalje pritisnut Ctrl, idite strelicom kursora na kap i prevucite njen duplikat na mjesto gdje želite. Sada tu kopiranu kap možete da oblikujete – smanjujete, povisujete, širite i sužavate, tako što će te, držeći pritisnut Ctrl, kliknuti na slovo T. Oko kapi će se pojaviti selekcija za transformaciju koju, držeći pritisnut lijevi taster miša, možete transformisati kako želite. Iz selekcije izlauzite pritiskom tipke Enter. Kada ste završili sa prvom kopijom, kliknete mišom na sloj „Grop 1“ da ga selektujete, zatim Ctrl > J i ponovo kursorom prevlačite novu kopiju sa prve kapljice, transformišete je (ovo radimo da kapi ne budu iste) i nastavljate dalje istim postupkom koliko želite. Možete kopirati i druge kapi ako selektujete njihov Layer sloj i postupate isto kao i u prvom slučaju. Koliko puta kliknete na Ctrl > J, toliko će vam se pojaviti slojeva na Layeru kao copy 1, copy 2 i td. Kada ste završili sa kopiranjem kapi, odaberete jednu kap i selektujete njen sloj na Layer kartici. Zatim na tom sloju kliknite na trokutić, kako to pokazuje strelica na slici 17. Potom selektujte Layer sa oznakom fx (slika18). Sada idite na meni traku i kliknite na „Filter“. Na dijaloškom okviru koji će se otvoriti, odaberite „Liquify“.Pojaviće se radni prozor na čijoj će transparentnoj površini biti kap koju smo selektovali samo u crno-bijeloj nijansi (slika 19). U gornjem lijevom uglu odaberemo alatku „Forward Warp Tool“ (slika 21), prlagodimo njenu veličinu velični kapi (na desnoj strani – Brush Size), i držeći pritisnut lijevi taster miša, razvučemo kap, kako to možete vidjeti na slici 20. Kliknemo na OK u gornjem desnom uglu. I to je konačno sve! Ako želite ovo možete uraditi i na više kapi, po istom postupku.
Evo kako na kraju izgleda naša rukotvorina:


 
Poslednja izmena:
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.467
T-17

POZDRAV NA LISTU

Ova animacija se radi ručno. Za njenu izradu treba malo više strpljenja i kreativnosti. Animaciju ćemo raditi od ove tri fotografije, uz napomenu da slika 3 (list) mora biti u GIF formatu, a da će slika 1 biti osnova na kojoj ćemo raditi animaciju.Dakle, otvorimo sve tri ove fotografije u Photoshopu. Prvo što trebamo uraditi, jeste da selektujemo stubove na fotografiji 2. To ćemo najlakše uraditi alatkom Quick Selection Tool (slika 4), vodeći računa da nam bude odabrana opcija + ove alatke, na koju pokazuje strelica u slici 4. (Opcija – (minus) služi za to da korigujemo selekciju izvana, ako se ona proširi unutar slike – mimo stubova. Na slici 5 možete vidjeti kako je urađena selecija stubova.Kada smo selektovali stubove, idemo na meni traku, otvaramo „Edit“ i u padajućem prozoru kliknemo na Copy. Potom otvorimo osnovnu fotografiju (slika 1), ponovo idemo na „Edit“ i sada kliknemo na Paste. Dobićemo situaciju kao na slici 6 (ili možda neku drugačiju, zavisno od toga koliko se dimenzija kopirane slike (stubova) razlikuje od osnovne fotografije.


Aktiviramo alatku Move Tool i prlagodimo kopirane stubove osnovnoj fotografiji, a potom u meni traci otvorimo Image > Adjustmens > Color Balance i malo obojimo stubove, da ih prilagodimo ambijentu, kako to pokazuje slika 7. Naravno, ovu zadnju radnju (bojenje) ne morate raditi, ako vas zadovoljava izvorna boja kopirane slike.
Sada se posvećujemo fotografiji lista. Ispišemo na listu tekst koji želimo (ja sam napisao „Pozdrav od Jurivake!“) i pomoću Layer Stile malo ukrasio slova (slika 8). Pomoću Edit-a kopiramo sliku lista i zalijepimo je takođe na osnovnu sliku, kao što smo to uradili i sa stubovima, stim što ne vršimo nikakvu selekciju, jer je slika 8 u GIF formatu. Dobićemo situaciju kao na slici 9, a Layer kartica će imati izgled kao na slici 10. Ukoliko vam kopirani list bude previše mali ili previše veliki, dotjerajte ga alatkom Move Tool.
Na Layer kartici prevučemo sloj Layer 2 između sloja Layer 1 i Backgrounda (slika 11) To radimo tako što kliknemo na sloj 2 i držeći pritisnut lijevi taster miša, taj sloj prevučemo između druga dva. Ostavljajući selektovan Layer 2, aktiviramo alatku Move Tool. Oko lista će se pojaviti selkcija. Stavimo kursor u podnožje slike i držeći pritisnut Shift i lijevi taster miša, iguramo list prema gore, tako da posve nestane sa površine slike. Kliknemo na Rectangular Marquee Tool, ili slovo M, da izađemo iz selekcije. Posle ove radnje, Layer kartica će imati izgled kao na slici 12.Dupliramo Layer 2. To možemo uraditi na dva načina: Desni klik na sloj Layera 2 i u dijaloškom okviru odaberemo „Duplicate Layer“, ili jednostavno prevučemo mišem Layer 2 na ikonicu koju pokazje strelica na slici 12. Posle toga, Layer kartica će izgledati kao na slici 13. Kao što vidimo, kopija sloja je ostala selektovana. Sada idemo na meni traku: Edit > Transform > Distort. Pojaviće se selekcija oko sakrivenog lista. Idemo kursorom unutar dijela selekcije koji se vidi pri vrhu, držimo pritisnut lijevi taster miša i izvučemo dio lista na vidnu površinu, kako to pokazuje slika 14, a zatim kliknemo na Rectangular Marquee Tool > Apply. Nadalje samo ponavljamo postupke: dupliramo Layer 2 copy, Edit > Transform > Distort, i još više izvlačimo list. Ovdje dolazi do izražaja naše strpljenje i kreativnost. Ako želimo da nam animacija bude tečna i bez naglih skokova, svaki put kada dupliramo Layer, izvlačićemo list za oko 1 cm. Kada izvučemo cio list, ili malo prije toga, počinjemo ga ispravljati (njihati), kao što bi inače list radio pri slobodnom padu. To radimo na taj način što, umjesto da spuštamo list, kursor postavimo na srednji kvadratić selekcije (slika 15) i podižemo donji dio lista prema gore, otprilike za istu vrijednost kojom smo pojedinačno spuštali list. (Napomena: kursor možemo postavljati i na gornji srednji kvadratić selekcije. U tom slučaju, spuštaćemo gornji dio lista.) Istovremeno kada to uradimo, idemo kursorom na sredinu lista i malo ga spustimo naniže. Tu radnju ponavljamo dok list skoro ne isparavimo, a onda nastavljamo sa suprotnom radnjom, - ponovo „otvaramo“ list..., jednostavno rečno, njišemo ga, ali korak po korak. Tako radimo dok list ne sakrijemo u donji dio slike, odnosno, dok nam gornja ivica poslednje selekcija ne bude u položaju kao na slici 16.Ovisno o tome koliko smo puta pomicali list (i duplirali Layer), imaćemo toliko slojeva u Layer kartici. U ovom slučaju bilo ih je 35.
Sada se posvećujemo Layer kartici. „Oslijepimo“ sve slojeve, (klikom na oko na početku svakog sloja) izuzev prvog – Layer 1 i poslednja dva – Background i Layer 2. Zatim idemo na meni traku i otvaramo paletu „Window“. U padajućem dijaloškom okviru, odaberemo Animation ili Timeline (zavisno od verzije Photoshopa). U Donjem dijelu radnog prostora, pojaviće nam se traka sa framovima koja će imati izgled kao na slici 17.Dupliramo prvi fram klikom na ikonicu označenu strelicom. Imaćemo situaciju kao na slici 18. Sada idemo na Lajer karticu. Dodamo oko (klikom na kvadratić ispred sloja) na Layer 2 copy, a istovremeno oslijepimo sloj ispod njega – Layer 2. Ponovo kliknemo na ikonicu za dupliranje framova – dodamo fram 3, a zatim dodamo oko na sloj Layer 2 copi 2, a oslijepimo Layer 2 copy. Shvatili ste! Ponavljamo takav postupak dok ne dodamo sve Layer slojeve na framove. Još preostaje da odredimo vrijeme trajanja za framove. Ja sam framu br.1 odredio 4 sekunde, a svim ostalim framovima 0,2 sekunde. Još nešto. Ako vam je na traci za framove (u donjem lijevom uglu) oznaka Once, kao na slikama 17 i 18, kliknite na mali trokut pored te oznake i u dijaloškom okviru odaberite „Forever“. I to je sve.

Evo kako izgleda ova animacija:


http://slike.serbianforum.org/images/2018/11/03/Pozdrav-na-listuae998c893bbb10e1.gif


 
Poslednja izmena:
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.467
T-18

NABORI NA ZASTAVI

U ovom tutorijalu ćemo naučiti kako da napravimo nabore na nekoj ravnoj posvršni od platna ili nekog drugog fleksibilnog materijala. Nabore radimo pomoću uzorka – neke fotografije naboranog platna. Ja sam u ovom primjeru odabrao zastavu Srbije (slika 1), na koju ću prenijeti naboranost platna sa slike 2. U ovom primjeru zastava je veličine 318x159 px, a platno 318x240 px. Fotografija uzorka treba da je po visini veća od fotografije na koju prenosimo naboranost. Pa da krenemo sa radom.


Kreiramo novi dokumenat bijele boje na radnoj površini Photoshopa, veličine uzorka, dakle, 318x240, a potom otvorimo i dvije fotografije sa kojima ćemo raditi. Kopiramo prvo zastavu i prenesemo je na kreirani dokumenat (Beckground), a zatim isto uradimo i sa fotografijom uzorka. Posle tih radnji, Layer kartica će izgledati kao na slici 3. „Oslijepimo“ slojeve Beckground i Layer 1, kako to pokazuje slika 4 i ostavimo selektovan sloj Layer 2.


Sledeći korak je da idemo na meni traku: Image > Adjustments > Desaturate. Fotografija će se pretvoriti u crno-bijelu. Da bi malo ublažili oštre ivice nabora, idemo potom na Filter > Blur > Gaussian Blur, i podesimo vrijednos Radiusa kako nam se učini najbolje, slika 5 (zavisno od verzije Photoshopa, te vrijednosti mogu biti različite). Sada ćemo ovo stanje privremeno sačuvati. Idemo na File > Save As i u dijaloškom okviru (slika 6) prvo odaberemo opciju „Radna površina“ (pokazano strelicom), a potom u naziv datoteke upišemo „Zastava“ i kliknemo na OK (Spremi). (Kada sve zavšimo, ovu ikonicu ćemo pobrisati sa desktopa)Sada se vraćamo Layer kartici. Oslijepimo Layer 2, a aktiviramo Layer 1 (Dodamo mu oko i selektujemo ga). Potom idemo na Filter > Distort > Displace. Na dijaloškom prozoru podesimo vrijednosti kao na slici 7 i klik na OK. Na novom dijaloškom okviru koji će se pojaviti, selektujemo memorisani napis „Zastava“ i kliknemo na opciju otvori. Dobićemo situaciju kao na slici 8. Aktiviramo Layer 2 (dodamo mu oko i selektujemo ga). Sada Layer karticaa mora izgledati kao na slici 9.Otvorimo meni dijalog koji pokazje strelica na slici 9 i u padajućem dijaloškom okviru, odaberemo „Hard Light“. Sada imamo izgled kao na slici 10. Selektujemo Layer 1 i držeći pritisnut Ctrl, kliknemo na prozorčić na kome se vidi zastava. Time smo selektovali zastavu na našem radnom prozoru. Selektujemo ponovo Layer 2, zatim idemo na meni traku: Select > Inverse, a potom kliknemo na tipku „ Backspace“.
Time smo odsjekli selektovane dijelove slike. Kliknemo na Ctrl > D da potpuno izađemo iz selkcije. Još nam prosteje da kliknemo na ikonicu Opacity i pomjerimo klizač za vrijednost koja nam se učini najbolja (slika11). Evo rezultata ovog rada:

 
Poslednja izmena:
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.467
T-19

FOTO- MONTAŽA POMOĆU FUNKCIJE „RAFINE EDGE“

Pogledajte ove dvije fotografije. Ako želimo fotografiju 2 prebaciti na fotografiju 1 i „utopiti“ je u nju, ali tako da prenesemo samo portret djevojke, bez pozadine na kojoj je sada, onda to na vrlo efikasan način možemo uraditi pomoću funkcije Rafine Edge. Možemo to uraditi na više načina, a ja sam odabrao sledeći:Prvo ćemo sliku 2 prekopirati i zalijepiti na sliku 1. Pomoću alatke Move Tool, pozicioniraćemo je po želji. Slika 3 pokazuje kako sam ja to uradio. Pošto smo pozicionirali sliku 2, pritisnemo Ctrl + J. Time smo dobili novi sloj na Layer kartici, - kopiju Layera 1, na kome ćemo raditi sledeće operacije. Naša Layer kartica sada mora izgledati kao na slici 4.Alatkom „Quick Selection Tool“, selektujemo portret, kako to pokazuje slika 6. Ovom alatkom vršimo selekciju pod opcijom + , koju pokazuje strelica na sl.5, a opciju – (minus), upotrebljavamo da vratimo selekciju ako nam „pobjegne“ na rubove fotografije. Kada uradimo selekciju, otvaramo funkciju „Rafine Edge“, slika 7. Dobićemo situaciju kao na slici 8, a istovremeno će nam se otvoriti dijaloški okvir, kao na slici 10. Podesimo sve vrijednosti kako su označene na slici 10, s tim što to nećemo raditi odjedanput. Prvo čekiramo kvadratić „Smart Radius“ i podesimo vrijednost radiusa kao na slici.Sada sa Brushom koji je automatski već otvoren, a čiju veličinu možemo podešavati na meni traci, koja, uzgred rečeno, ne treba da bude velika, pređite rubom portreta, držeći pritisnut lijevi taster miša, kako to pokazuje slika 9. Time smo obrisali ostatke pozadine na portretu, a ako su negdje ostale svijetle povšine, ponovite na tim mjestima intervenciju sa brushom. Posle toga, podešavamo ostatak opcija na dijaloškom okviru „Refine Edge“. Prvo čekiramo kvadratić ispred opcije „Decontaminate Colors“, a potom podesimo vrijednost na „Amount“ kao na slici i provjerimo da li nam je opcija „Output To“ kao na slici. Ako nije i to podesimo. Kliknemo na OK. Time smo dobili još jedan Layer sloj, pa sada naša Layer kartica izgleda kao na slici 11.Dupliramo sloj Layer 1 copy 2. „Oslijepimo“ sve slojeve između Beckgrounda i Layer 1 copi 3. Pritsnemo Ctrl + Shift > E, da slijepimo slojeve. I to je to! Evo kako montirana fotografija izgleda:

 
Poslednja izmena:
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.467
T-20

SVIJETLI EFEKAT U KRUGU
(Animacija pomoću Layer Style)


Otvorite novi dokument u Photoshopu, proizvoljne veličine (kod mene 500x300) i obojite ga nekom blagom sivom bojom, reimo: # bababa. Kreirajte novi Layer sloj. ( ovo možda neće biti potrebno kod nekih verzija Photoshopa. O tome kasnije.) Odaberite alatku Custom Shape Tool (slika 1), a potom u meni traci kliknite na opciju Shape ( slika2 ). Otvoriće vam se prozor sa raznim alatkama (slika 2), ali u njemu obično neće biti alatke koja nama treba, (ako je bude, onda zanemarite sledeću radnju) pa stoga kliknite na ikonicu označenu strelicom na slici 2, i u padajućem prozoru odaberite Shapes. Na prozoru koji će vam se pojaviti, kliknite na Append. Sada imamo alatku koja nam treba (slika 3), odaberite je, i držeći pritisnut Shift i lijevi taster miša, povucite je na dokumentu, tako da dobijete krug kao na slici 5. Napomena: Pri ovoj radnji, kod nekih verzija Photoshopa, automtski će se formirati novi Layer sloj. U tom slučaju, pobrišite sloj koji ste na početku sami formirali.Sada na meni traci otvorite Layer > Layer Style, ili kliknite dva puta na sloj Layer 1 i selektujte Gradient Overlay, - pokazano prvom strelicom na slici 6, zatim otvorite padajući prozor na opciji Style i kliknite na Angle, - označeno drugom strelicom na sl. 6. Dobićete situaciju kao na slici 4.

Naredni korak je da kliknemo direktno na prozor Gradient i kada nam se otvori paleta (slika 7) na njoj ćemo uraditi sledeće radnje:Prvo ćemo kliknuti na klizače označene stelicama 4 i 5. Zatim postavimo kursor (pojaviće se ruka) na mjesto gdje pokazuje strelica 1 i kliknemo. Pojaviće se novi klizač, koga ćemo prevući na mjesto gdje pokazuje strelica 2, a zatim kliknemo približno na mjesto koje pokazje strelica 3. Pojaviće se i četvrti klizač. Sledeće što trebamo uraditi, jeste da kliknemo na klizač 2, a zatim na Color izbornik i odaberemo nešto svijeliju plavu boju. To potvrdimo sa OK. Potom kliknemo na klizač 4, pa opet na Color izbornik i samo potvrdimo crnu boju sa OK. Nadalje, kliknemo na klizač 3 i kursorom idemo uz krajnju lijevu ivicu prozora na crnu boju (pojaviće se Eyedropper Tool) i samo kliknemo jednom, a zatim kliknemo na klizač 5 i ponovo sa Eyedropper Tool kliknemo na isto mjesto – na crnu nijansu uz lijevu ivicu. Kada završimo ove radnje, izgled prozora boja trebao bi da bude kao na slici 7, a izgled dokumenta kao na slici 9.Selektujemo opciju Inner Glow (slika 8) i radimo redom kako pokazuju srelice na toj slici. Prvo kliknemo na kvadratić koji pokazuje strelica 1, odaberemo bijelu boju, i potvrdimo na OK. Zatim u Blend Mode promijenimo opciju na Overlay. Potom postavimo vrijednost na Size (strelica 3). Najzad otvaramo paletu Contour (strelica 4) i odaberemo jednu od opcija koje su ponuđene i koje nam se najviše dopadaju. Na slici vidite koju sam ja odabrao. Sve ovo što smo radili potvrdimo na OK a posle toga, dokumenat bi trebao izgledati kao na slici 10.

Sada idemo da animiramo ovo što smo do sada radili. U meni traci otavramo Window i odaberemo Timeline. U podnožju radnog prozora, pojaviće se radna traka, kao na slici 11. Prvo kliknite na trokutić koji pokazuje strelica 1 na slici 12. Zatim kliknite u kružić opcije Style (strelica 2). Pomjerite pokazivač (strelica 3) u desno do vrijednosti 01:00f. Pokazivač ćete pomjeriti tako što ćete kursor staviti na njegov vrh, gdje pokazuje strelica, i držeći pritisnut lijevi taster miša, povući ga u desno.


Sada idemo na Layer karticu i kliknemo dva puta na sloj Gradient Overlay. Pojaviće nam se prozor Layer Style na kome smo počeli raditi (slika 6). Stavite kursor na jezičak u krugu Angle
i pomjerite ga kružno za 180°, tako da pokazuje vijednost -90°, a zatim kliknite na OK. Sada pokazivač na traci pomjerite do sledeće vrijednosti. Ponovo otvorite Gradient Overlay i pomjerite jezičak stepeni za sledeći 180°- praktično ga vraćate na početnu poziciju 90°. Potvrdite na OK. Stavite kursor na ikonicu koju pokazje strelica 4 i prevucite je lijevo do pokazivača, kako pokazuje strelica 5. (Da vas slika ne zbuni, ovdje je pokazivač na početnoj poziciji, a posle radnji koje smo uradili, on će biti na mjestu gdje pokazuje vrh strelice) Još ostaje da kliknete na ikonicu koju pokazuje strelica 6 i u padajućem prozoru čekirate Loop Playback. Animacija je gotova. Evo kako konačno izgleda:

 
Poslednja izmena:
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.467
T- 21

UPOTREBA ALATKE PEN TOOL


Alatka Pen Tool u Photoshopu, ( slika 1 ) pored selekcije, može se upotijebiti i za duge radnje. Jednu od tih interesantnijih mogućnosti ove alatke, pokazaćemo u ovom tutorijalu.
Otvorite u Photoshopu sliku na kojoj želite raditi i dodajte novi sloj na Layer kartici (Create a new layer). U setu za boje postavite čistu bijelu boju i u Foregroundu i u Backgroundu. Otvorite alatku Brush Tool, odaberite njenu opciju Soft round i podesite veličinu na 7 – 8 px. (slika 2). Sada idite na meni traku, otvorite Window i u padajućem prozoru kliknite na Brush. Pojaviće se novi prozor. Kliknite na Shape Dyinamics (slika 3) i provjerite da li su sve vrijednosti kao na slici. Ako nisu, postavite ih.


Sada otvorite alatku Pen Tool (njome se služite tako da kliknete jednom na odabrano mjesto, a zatim na drugo, na nekom odabranom rastojanju, ali pri drugom kliku ne poštate taster miša, nego ga držite pritisnutog. Pojaviće se tanka lijnija između dva mjesta na koja ste kliknuli. Pomjerajući miš u raznim pravcima, držeći i dalje pritisnut taster miša, možete da oblikujete tu liniju po želji. Kada ste oblikovali liniju, pustite taster miša i ponovo kliknete na mjesto sa kojim želite povezati prethodnu liniju. Na istin način oblikujete i drugu liniju, i tako redom.) Pogledajte kako sam ja to uradio na slici 4.


Kliknete potom desnim klikom na bilo koji mali kvadratić linije, i u dijaloškom prozoru koji će se pojaviti, kliknete na opciju Stroke Path... Pojaviće se novi prozor (slika 5) na kome treba da podesite sve vrijednosti kao na slici i potvrdite na OK. Ponovo kliknete desnim klikom na neki od kvadratića linije i ovoga puta u padajućem prozoru kliknete na Delete Path. Dobićete situaciju kao na slici 6. Sledeći korak je da dvostrukim klikom na Layer sloju na kome radimo, otvorimo radni prozor Layer Style – slika 7, (a to možete uraditi i desnim klikom na isti Layer sloj i u dijaloškom okviru odaberete Blending Options).Na Layer Style, prvo selektujte opciju Outer Glow (slika 7), a zatim otvorite izbornik boja klikom na kvadratić koji pokazuje plava strelica. Odaberite crvenu boju, a zatim podesite sve vrijednosti kao što su na slici 7. Potom na istom prozoru selektujte opciju Inner Shadow (slika 8), otvorite izbornik boja koji pokazuje plava strelica. Prvo idite kursorom u gonji lijevi ugao prozora i kliknite na čistu bijelu boju (ovo ne potvrđujete na OK), a zatim odaberete crvenu boju i potvrdite na OK. Podesite sve ostale vrijednosti kao na slici 8 i potvrdite na OK.


Sada selektujemo opciju Drop Shadow (slika 9) i u izborniku boja odaberemo roze boju. Potom podesimo sve vrijednosti kao na slici 9. Idemo ponovo na izbornik boja, odaberemo crvenu boju i smanjimo vrijednost Opacity na 33%.
Preostaje još da odaberemo alatku Eraser Tool i izbrišemo naizmjenično dijelove linije na siluteti djevojke, tako da stvorimo utisak da se svijetla linija u spirali obmotava oko siluete. Slika 10 pokazuje kako sve to na kraju izgleda.

 
Poslednja izmena:
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.467
T-22

PREKOMPOZICIJA SLIKE


U Photoshopu Cs6 pojavila se nova alatka Content-Aware Move Tool (slika 1), pomoću koje možemo vršiti prekompoziciju objekata-figura na fotofrafiji, bez poznatih problema koji su se javljali pri takvim pokušajima u ranijim verzijama Photoshopa. Evo kako funkcioniše ta alatka:Dakle, odaberite alatku Content-Aware Move Tool i njome selektujte figuru koju želite premjestiti, kao što sam ja uradio na slici 2. Uđite kursorom alatke unutar selekcije i držeći pritisnut lijevi taster miša, prevucite je gdje želite. Na slici 3 vidite gdje sam je premjestio selektovanu figuru.


Ostavljajući selekciju, kliknite na alatku Move Tool,
a zatim idite kursorom na neki od kvadratića selekcije koji će se pojaviti i kliknite na njega. U meni traci će se pojaviti nove opcije, između ostalih i opcije za povećenje, odnosno smanjenje selektovane figure (slika 5). Prvo kliknite na ikonicu koju pokazuje strelica, a zatim stavite kursor ispod slova H. Pojaviće se dvosmjerna strelica. Pritisnite lijevi taster miša i povlačite lagano u desnu stranu. Selektovana figura žene će se ravnomjerno povećavati (i po dužini i po visini, slika 4). Kada je povećate do mjere za koju ocijenite da približno odgovara veličini figure žene uz koju ste je smjestili, kliknite na Rectangular Marquee ToolPreostaje još da alatkom Clone Stamp Tool
zamaskiramo tragove koji su ostali, prije svega zbog sjene ukojoj se dijelom nalazila premještena figura žene. Ovom alatkom se lužimo tako što je postavimo na mjesto čiju teksturu želimo prenijeti (klonirati) na neki drugi dio površine na kojoj radimo, pritisnemo tipku Alt na tastaturi, a zatim kliknemo na lijevi taster miša. Posle toga, gdje god postavimo kursor alatke i pritisnemo lijevi taste miša, ona će tu prenijeti prethosno kloniranu površinu, i ne samo na mjesto gdje smo postaili kursor, nego svuda kuda ga budemo pomjerali. Podrazumijeva se da ove postupke možemo ponavljati koliko nam je potrebno i birati mjesta koja ćemo klonirati, zavisno od dijela površine na kojoj radimo.

Krajnji rezultat ovog rada, vidimo na slici 6.
 
Poslednja izmena:
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.467
T-23

ANIMACIJA TEKSTA


U Photoshopu se mogu raditi raznovrsne animacije teksta, kako na fotografijama, tako i na raznim drugim podlogama. Ovdje ćemo pokazati kako se radi jedna takva zanimljiva, ali i jednostavna animacija. Ona vam može poslužiti kao obrazac, da kasnije radite i daleko složenije animacije ove vrste. Otvorite novi dokumenat bijele boje i veličine 400x400 px. U ovom primjeru ćemo animirati tri riječi: SRETNA NOVA GODINA! Dakle, otvorite alatku Type Tool, odaberite po želji boju i neki veći font i napišite prvu riječ – SRETNA. Na Layer kartici će vam se pojaviti novi sloj. Kliknite dvostrukim klikom na njega da otvorite Layer Style, a potom u opcijama na lijevoj strani čekirajte Bavel & Emboss. Odaberite drugu boju i napišite drugu riječ – NOVA i postupite na isti način kao i kod prve riječi. Isto to uradite i sa trećom riječi. Napomena: Podrazumijeva se da možete upotrebljavati i druge funkcije na Layer Stylu radi ukrašavanja slova. Složite riječi po želji i upotrijebite markirne linije da označite mjesta na kojima ste ih postavili. Na slici 1 vidite kako sam ja to uradio, a možete vidjeti i izgled Layer kartice posle ovih radnji. Sada je potrebno da kliknete desnim klikom na sloj na kome piše GODINA i u dijaloškom prozoru koji će se pojaviti, kliknete na opciju Convert to Smart Object. Isto to uradite i da preostala dva sloja. Posle ovih radnji, izgled Layer kartice će biti kao na slici 2.


Ovim smo završili sve pripreme. Sada prelazimo na izradu animacije. Idemo na Window > Timeline (slika 3). Prvo kliknemo na mali trougao ispred riječi GODINA (strelica 1), a zatim u padajućem prozoru, čekiramo kružnu ikonicu ispred riječi Transform (strelica 2). To isto uradimo i sa ostalim slojevima, a potom pokazivač povučemo udesno do sledećeg podioka, kako to pokazuje strelica 3.


Sada se vraćamo na Layer karticu i selektujemo sloj sa riječi SRETNA. (može i neki drugi, naravno) Pritisnemo Ctrl + T. Oko riječi čiji smo sloj označili, pojaviće se selekcija u obliku kakav vidite na slici 4. Ako stavite kursor miša van selekcije, selektovanu riječ možete rotirati kako želite, a kada kursor stavite unutar selekcije, riječ možete pomijerati u pracu u kome želite. Dakle, prvo ćemo zarotirati riječ, a onda ćemo je potpuno izgurati sa površine dokumenta, recimno, na desnu stranu. Kliknemo na Rectangular Marquee Tool i potvrdimo promjenu klikom na Place. Potom selektujemo sloj na Layer kartici sa riječi NOVA i ponavljamo sav postupak na isti način, s tim da vodimo računa da tu riječ izguramo na drugu stranu dokumenta. Isto uradimo i sa trećom riječi.


Kada sklonimo sve tri riječi sa dokumenta, pomjerimo pokazivač za jedan podiok u desno. Čekiramo malu ikonicu u obliku romba ispred riječi Transform (pokazana strelicom na slici 5) kod sve tri riječi. Zatim ponovo pomjerimo pokativač za sledeći podiok. Selektujemo Layer sloj sa riječi SRETNA i pritisnemo Ctrl + T. Pojaviće se selekcija van dokumenta, gdje smo prethodno ostavili riječ SRETNA. Vratimo je nazad na dokumenat, što rotirajući je što vukući i postavimo je na mjesto gdje je prvobitno i bila. Eto zašto su nam trebale markirne linije! Isto uradimo i sa preostale dvije riječi. Animacija je time završena. Animaciju možete ubrzavati ili usporavati tako što ćete kliknuti na malu ikonicu u gornjem desnom uglu radne trake (označenu strelicom 4 na sl.3) i kada vam pojavi dijaloški prozor, kliknite na opciju Set Timeline Frame Rate. U novom dijaloškom prozoru odaberite jednu od ponuđenih vrijednosti (a možete i sami upisti vrijednost po želji) – što je vrijednost veća, animacija je sporija i obrnuto. Evo konačnog izgleda ove animacije:

 
Poslednja izmena:
Top