Šta je novo?

Radovi u Photoshopu - moji tutorijali

  • Začetnik teme Jurivaka
  • Datum pokretanja
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T - 79


LENS FLARE

Dok obrađujemo fotografije u Photoshopu, a naračito dok radimo animacije, često se ukaže potreba za postavljanjem fara- reflektora (Lens Flare), radi svjetlonosnih efekata. U nekim slučajevima, tu alatku možemo direktno upotrijebiti (postaviti), naročito kada se radi o statičnim fotografijama, ali najčešće to ne možemo uraditi kada se radi o animacijama, nego je moramo postavljati preko posebnog sloja, i to crnog. Tu se javlja mali problem kako tačno locirati far na mjesto na koje želimo, jer ga postavljamo preko crnog sloja koji prekriva dokumenat na kome radimo. Postoji više načina kako se to može uraditi, a najprecizniji način je ovaj koji ćemo pokazati u ovom primjeru, koji je, uzgred rečeno, vrlo pojednostavljen (primjer), s ciljem da se pokaže samo način na koji se far može precizno postaviti.

Na slici 1, strelicom je označen vrh tornja gdje želimo postaviti far. Kada u radu dođete do momenta da postavite far, prvo idite na meni traku: Window > Info. Otvoriće vam se Info kartica (prozor), kao na slici 2.
Prvo što trebate uraditi na toj kartici jeste provjeravanje kako su brojne vrijednosti na njoj postavljene - da li u centrimetrima, milim., inčima, pikselima... U tu svrhu, kliknite na malu trokutastu ikonicu označenu strelicom na slici 2. Otvoriće vam se dijeloški okvir kao na slici 3. Čekirajte opciju px.
Sada idite kursorom na dokumenat. Nemojte pritiskati taster miša. Dok budete pomicali kursor po dokumentu sve brojne vrijednosti na Info prozoru će se mijenjati, ali nas interesuju samo koordinate X i Y (označene strelicama na slici 4). Dakle, postavite kursor na mjesto na kome želite da locirate far (vrh tornja) i očitajte vrijednosti X i Y. (Zapišite ih na papir). U našem primjeru, kao što vidite na slici, te su vrijednosti X = 358, Y = 156. Dodajte novi Layer i obojite dokumenat crnom bojom.

Sada idite na meni traku: Filter > Render > Lens Flare. Pojaviće vam se radni prozor kao na slici 5. Odaberite vrstu fara koju želite i njegovu veličinu, a zatim pritisnite tipku Alt i kliknite desnim klikom na prozor. Pojaviće vam se novi prozor kao na slici 6. U polja X i Y ukucajte vrijednosti koordinata koje ste zapisali i potvrdite na OK. Takođe kliknite na OK i na radnom prozoru Lens Flare.
Far će biti tačno lociran na mjesto koje ste izabrali, a vi ćete dobiti sitaciju kao na slici 7. Istovremeno će vam Layer kartica imati izgled kao na slici 8. Otvorite dijaloški prozor Blending set - pokazan strelicom na slici 8, i odaberite opciju Screen. Na slici 9 vidite rezultat. Far je tačno na mjestu na kojem smo željeli da bude.

 
Poslednja izmena:
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T - 80


ČESTITKE

Primiču se praznici - božićni, novogodišnji..., a to znači i vrijeme slanja čestitki rodbini, prijateljima, ljubavima... Vrijeme slanja klasičnih čestitki - onih poštom i u kovertama, izgleda da je zauvijek prošlo, ili bolje rečeno, definitivno je zamijenjeno novom tehnologijom - internetom. Na raznim web sajtovima možete pronaći bezbroj kreiranih čestitki za svaku prigodu, dovoljno je samo da odabranu čestitku kopirate, eventualno nešto dopišete i pošaljete mejlom na željenu adresu.

U ovom tutorijalu ćemo pokazati kako čestitku možete učiniti zanimljivijom, postavljajući na nju animirani tekst. Dakle, kada ste se odlučili za neku čestitku, otvorite je u Photoshopu i na njoj napišite tekst koji želite. Pri odabiru fonta za taj napis, poželjno je da to bude neki font sa debljim slovima.
Na slici 1 vidite kakav font je odabran u ovom primjeru. Naravno, nije napisan na čestitci i suviše je veliki, ali ovo je samo primjer koji treba poslužiti da lakše shvatite postupak izrade ove animacije. Kada ste napisali tekst, pritisnite tipku Ctrl i kliknite na ikonicu T u sloju Layers kartice, ispred napisa koji ste potavili (slika 2). Sva slova u tekstu biće selektovana. Sada idete na meni traku: Select > Modify > Contract. Otvoriće vam se radni prozor ka na slici 3.
Ono što sada treba da uradite jeste da u polje Contract By unesete vrijednost koja predstavlja broj piksela za koji će selekcija biti pomjerena u unutrašnjost slova. Na slici 4 vidite da je ovu veličinu slova i ovu rezoluciju, zadovoljavala vrijednost 4 (slika3). Ova vrijednost će biti manja kada su i slova manja, pa ćete njihovu optimalnu veličinu tražiti ukucavanjem različitih brojeva i njihovim brisanjem, dok ne dobijete zadovoljavajuću opciju. Ne postoji nikakvo pravilo koliko selekcija treba biti unutar slova, to je ostavljeno vašem izboru, ali trebate imati na umu da će samo dio slova koji je untar selekcije biti animiran, pa taj dio treba biti dovoljno veliki da se buduća animacija bolje ističe.
Kada ste zadovoljni postavljenom selekcijom, kliknite desnim klikom na Layer sloj na kome radite, i u dijaloškom prozoru koji će se pojaviti, kliknite na Rasterize Type. Posle toga, kliknite na tipku Delete na tastaturi. Dobićete situaciju kao na slici 5. Dodajte novi Layer. Alatkom Paint Bucket Tool obojite istom bojom (crnom) sva slova. Izađite iz selekcije (Ctrl + D).

Kliknite dvostrukim klikom na novi sloj - Layer 1 i kada vam se pojavi radni prozor Layer Style (slika 6), čekirajte opciju Gradient Overlay, a zatim kliknite na polje Gradient (pokazano strelicom na slici 6. Otvoriće vam se novi prozor Gradient Editor (slika 7).
Na slici 7 vidite koja je opcija boja izabrana (pokazana strelicom). Naravno, vi možete birati i druge opcije po želji. Jedna važna napomena: ako u Gradient Editoru imate oskudnu ponudu opcija boja, na slici 8 je pokazano šta trebate uraditi da tu ponudu obogatite. Strelicom je pokazana ikonica na koju trebate kliknuti, a u padajućem prozoru crvenim okvirom su obuhvaćene ostale opcije, ili setovi boja, pa ih po želji možete dodavati Gradient Editoru. Takođe možete sami kreirati set boja, neovisno o ponudi koja postoji u Gradient Editoru. Na slikama 9 i 10 možete naslutiti kako se to može uraditi.
Kada otvorite Gradient Editor idite kursorom tik ispod linije za boje i kada vam se kursor promijeni u oblik ruke, kliknite. Time ćete postaviti novi klizač. Možete tako postavljati klizača koliko želite i preko svakog od tih klizača, možete postaviti boju koju želite. Boju postavljate tako što prvo kliknete na klizač, a zatim na vrstu boje u paleti Swatches (slika 10). Boje možete postavljati i na drugi način. Kada kliknete na klizač (selektujete ga), kliknite potom na polje Color. Pojaviće vam se paleta za izbor boja. Odaberite željenu boju i potvrdite na OK. Na slici 9 vidite rezultat samostalnog kreiranja palete boja.

Nastavljamo dalje. Kada ste odabrali boju, sve porvrdite na OK - i na Gradient Editoru i na prozoru Layer Style. Time smo sve pripreme uradili. Otvorite traku za animaciju Timeline (slika 11).
Kliknite na trokutastu ikonicu ispred naziva Layer 1 - pokazana strelicom na slici 11, i kada vam se otvori padajući prozor sa opcijama za animacije, prvo kliknite na okruglu ikonicu ispred naziva Style (strelica 1 na slici 12). Strelice 2, 3, 4, i 5, pokazuju približne položaje na koje ćete pomjerati pokazivač dok budete postavljali animaciju. Dakle, kada ste čekirali okruglu ikonicu Style, pomjerite pokazivač na položaj koji pokazuje strelica 2, a zatim dvostruko kliknite na sloj u Layars kartici - Layer 1, i kada vam se pojavi prozor Layer Style, kliknite na opciju Gradient Overlay da je selektujete. Obratite pažnju da ne kliknete na čekirani kvadratić, nego na natpis Gradient Overlay. Postavite potom kursor na dokumenat, pritisnite lijevi taster miša i povucite prema gore (ili dole), sve dok se boja ne pojavi na slovima. Nemojte odmah postavljati sve nijanse boje, nego dio po dio. Kada popunite bojom donji dio slova, kliknite na OK na prozoru Layer Style. Istim principom nastavljate dalje. Pomjerite pokazivač na poziciju koju pokazuje strelica 3 i ponovite sve ostale radnje, s tim što ćete sada postaviti više boje na slova... i tako do kraja. Evo kakav ćete rezultat dobiti:

 
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T - 81


ČESTITKE 2

Ovo je praktično nastavak prethodnog tutorijala. Pomislio sam da bi bilo zgodno da animirana slova iz prethodnog tutorijala ne ostanu statična na čestitci, nego da se i ona pokrenu, ali da njihova sadašnja animacija i dalje ostane. Ovdje ćemo pokazati kako to možete napraviti.

Kada smo završili predhodnu animaciju, imali smo ovakvu situaciju na radnoj površini i u Layers kartici:
Na slikama 3, 4, i 5 "nacrtane" su vam radnje koje trebate uraditi. Ukoliko vam program u Timeline nije automatski smanjio trake (slojeve) za animaciju, onda kliknite (ako treba više puta) na ikonicu zum klizača - pokazana strelicom 1 na slici 3, dok trake ne smanjite na približnu veličinu kakvu vidite na slici 3. Posle toga, idite kursorom na ivicu trake Layer 1 (strelica 2 na slici 3) dok se ne pojavi krstasta dvosmjerna strelica. Tada pritisnite lijevi taster miša i povucite u desno, dok traku ne povećate za približno dvostruku veličinu. Vidite na slici 4 kako će to izgledati. Ustvari, na ovaj način možete traku povećavati i smanjivati po želji, pa je povećajte tačno za dvostruku veličinu, a orjentir su vam podioci koji se nalaze iznad trake. Kada ste povećali traku Layer 1, to isto uradite i sa trakom "Čestitka". Pomjerite pokazivač na poziciju koju pokazuje strelica 2 na slici 5. (Strlica 1 je postavljena samo radi orjentacije). Kliknite dvostrukim klikom na sloj Layer 1 u Layers kartici da otvorite radni prozor Layer Style. Selektujte Gradient Overlay opciju..., i sada radite ono što ste radili i u prethodnom slučaju - vucite kursorom po dokumentu, ali u suprotnom smjeru od onoga kako ste to radili prethodno, dok se ne pojavi boja na slovima. Kliknite na OK na prozoru Layer Style. Pomjerite pokazivač na poziciju koju pokazuje strelica 3, i po istom principu nastavljate dalje, sve do kraja.

Sada animacija slova izgleda ovako:

Selektujte u Layers kartici slojeve Layer 1 i ČESTITKA (slika 6), a zatim kliknite na ikonicu Create a new group - pokazana strelicom na slici 6, da ove slojeve grupišete. Posle toga, Layers kartica će imati izgled kao na slici 7. Kliknite desnim klikom na sloj Group 1, i kada se otvori dijaloški prozor, odaberite Convert to Smart Object. Sada će traka Timeline imati izgled kao na slici 8.
Pritisnite Ctrl + T. Dobićete selekciju oko dokumenta. Idite kursorom na dokumenat - unutar selekcije, pritisnite lijevi taster miša + Shift i povucite prema dole, dok slova ne nestanu sa dokumenta. Pritisnite Enter. Sada kliknite na trokutastu ikonicu ispred naziva Group 1 - strelica 1 na slici 9, a potom na okruglu ikonicu ispred naziva Transform - strelica 2 na slici 9. Vodite računa da vam pri ovoj radnji pokazivač bude na početku linije, kao na slici 8. Pomjerite zatim pokazivač do kraja linije - strelica 3 na slici 9. Pritisnite ponovo Ctrl + T i kada vam se pojavi dio selekcije gdje ste ranije sklonili slova, idite kursorom u selekciju, pritisnite Shift i povucite napis preko dokumenta - prema gore, dok slova ne nestanu iza gornje ivice dokumenta. Pritisnite Enter. I to je to. Sada ćete imati ovakvu animaciju:

 
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T - 82


FOTOMONTAŽE NA PANORAMSKIM FOTOGRAFIJAMA

Ovo što će biti pokazano u ovom tutorijalu, koristiće onima koji se bave fotomontažom u Photoshopu, a posebno fotomnotažom na panoramskim fotografijama, odnosno, na fotografijama koje imaju duboku perspektivu. Panoramske fotografije imaju, uglavnom, neujednačen tonalitet slike, - prednji plan je čistiji i jasniji, a dublji plan je sve mutniji prema pozadini - zadnjem planu fotografije. Kada se rade efotomontaže na ovakvim fotografijama, naročito ako se rade na dijelovima cijele površine fotografije, mali izazov predstavlja ujednačavanje tonaliteta montiranog dijela, sa okolinom na koji se on postavlja. U ovom tutorijalu ćemo pokazati kako se to može dobro uraditi pomoću Layer Style, odnosno, njegove funkcije Color Overlay.
Na gornjoj slici vidite grubu podjelu različitih tonaliteta koji na njoj postoje. Kada bi na svaki takav dio trebali "montirati" neki objekat (zgradu, drvo, neki lik i sl.) onda bi te montirane dijelove trabalo "tonski" prilagoditi njihovoj neposrednoj okolini. Na primjeru jedne zgrade, pokazaćemo kako to možete uraditi na vrlo efikasan način.
Na slici 2 vidite kako je montirana kopirana kuća. Ovu istu kuću ćemo opet kopirati i premjestiti u dubinu ove fotografije, gdje je tonalitet okoline drugačiji od ovoga na kome se kuća sada nalazi. Naravno, istovremeno ćemo i smanjiti njenu vličinu, prilagođavajući je perspektivi. Na slici 6 vidite kako je to urađeno. Možete takođe primjetiti kako kopirana kuća "strči" i odudara od okoline, jer je prenijeta u obliku ( i tonalitetu) u kome se nalazi u prvom planu.
Layers kartice pokazuju stanje slojva: 3 - kada je kuća kopirana i postavljena na fotogragiju, 4 - kada je kopirana kuća sa fotografije i prenesena u dubinu, i 5 - kada je sa te kopije napravljena i treća kopija i prenesena u još veću dubinu.Izađite iz selekcije i aplicirajte kopiju gdje ste je pozicionirali. Kliknite dvostrukim klikom na sloj u Layers kartici - Layer 1 copy i kada vam se pojavi radni prozor Layer Style (slika 7), odaberite funkciju Color Overlay (stelica 1 na slici 7). Posle toga, kliknite na prozorčić za odabir boja (strelica 2 na slici 7). Otvoriće vam se novi prozor Color Picker - vidite ga na slici 7. Sada idite kursorom (koji će se pretvoriti u Eyedropper Tool
) u neposrednu blizinu kopirane kuće- gledajte da izaberete najkarakterističniji tonalitet iz okoline, i jednom kliknite. Tonalitet kopirane kuće će poprimiti tonalitet okoline! Potvrdite to na OK na prozoru Color Picker. Klizačem Opacity koji je označn strelicom 3 na slici 7, možete još dotjerivati tonažu kopije po želji. U nekim slučajevima možete ovim klizačem podesiti odgovarajući tonalitet, bez da otvarate prozor Color Picker.
To bi bilo sve. Na slici 8 vidite kakav su rezultat dale ove operacije. Postavljeni objekti su tonski usklađeni sa okolinom. 
Poslednja izmena:
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T - 83


SELEKCIJA POMOĆU FUNKCIJE PATHS

U Photoshopu postoji mnogo alatki i mnogo načina za selekciju dijelova fotografije. Međutim i pored toga, često se nađemo u situaciji da ne možemo korektno da selektujemo neki dio fotografije, prvensveno zbog nedovoljnog kontrasta, odnosno, slabo izdiferenciranih tonskih dijelova između površine koju želimo selektovati i njene okoline.

Ovdje će biti pokazan jedan način kako da, u takvim situacijama, to lakše uradite, koristeći funkciju Paths. Cvijet na slici 1 selektovan je alatkom Quick Selection Tool
.

( U ovom primjeru razlika u tonovima boja između cvijeta koji smo selektovali i njegove pozadine, dovoljno je velika da se mogla izvršiti korektna selekcija samo ovom alatkom, ali mi polazimo od pretpostavke da se to nije moglo, da bi pokazali kako se , u tom slučaju, selekcija može uraditi pomoću Paths funkcije).Na slici 1 strelicama su pokazana mjesta gdje nam je selekcija pobjegla. Da bi ovo ispravili, prvo ćemo ovu selekciju pretvoriti u Paths selekciju. U tu svrhu, otvorićemo Paths karticu. (Ukoliko ovu karticu nemate otvorenu među ostalim karticama, idite na meni traku : Window > Paths).
Kada otvorite Paths karticu (slika 2), kliknite na ikonicu Make word path..., - pokazana strelicom na slici 2. Dobićete situaciju kao na slici 3. Sada aktivirajte alatku Direct Selection Tool (slika 4) i prvo kliknite na jedan od kvadratića selekcije koji su pokazani strelicama na slici 3, a zatim, držeći pritisnut lijevi taster miša, povucite isti kvadratić prema ivici cvijeta, da selekciju postavite kako želite.
Na ovaj način možete pomjerati i korigovati svaki kvadratić na slekciji, a time i liniju selekcije, a ako na nekom mjestu koje želite korigovati nema kvadratića, aktivirajte alatku Pen Tool (slika 6), kliknite njome na liniju, tj. na mjesto gdje želite intervenisati i tu će se pojaviti novi kvadratići. Posle toga, potrebno je da ponovo odaberete alatku Direct Selection Tool i njome korigujete selekciju. Kako je to urađeno u ovom primjeru, vidite na slici 5.
Kada ste postavili Paths selekeciju, kliknite bilo gdje na dokumenat van te selekcije i dobićete situaciju kao na slici 7.
Ponovo aktivirajte Paths karticu i sada kliknite na ikonicu Load path..., - pokazana strelicom na slici 8, i paths selekcija će biti zamijenjena normalnom selekcijom. Preostaje još da otvorite Layers karticu i kliknete na ikonicu Add a mask, - pokazana strelicom na slici 9, i dobićete cvijet bez pozadine.

 
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T - 84


NEKE OLAKŠICE I PREČICE KOJI ĆE VAM OLAKŠATI

RAD U PHOTOSHOPU

Skoro svaka operacija u Photoshopu, može se izvesti na više načina. Važno je poznavati te mogućnosti, ne samo radi toga što se neke operacije na mogu primjeniti u određinim okolnostima - mora se ići na njihovu alternativu, nego i zbog toga što se tako znatno može racionalizovati sam rad u Photoshopu, korišćenjem lakših i bržih postupaka prilikom rada. Ovdje ćemo pokazati nekoliko takvih postupaka, čija primjena će vam olakšati rad u Photoshopu.

Spajanje fotografija:

Postoji nekoliko načina na koje možemo spojiti fotografije na radnoj površini Photoshopa. Najčešće se primjenjuju oni načini kada otvorimo fotografije koje želimo spajati, selektujemo onu koju želimo prenijeti na drugu fotografiju i onda idemo na meni traku: Edit > Copy, pa otvaramo drugu fotografiju i opet idemo na meni traku: Edit > Paste. Na malo kraći način ovo možemo uraditi kada, umjesto na meni traku (posle selekcije), Pritisnemo Ctrl + C, otvaramo fotografiju na koju prenosimo selektovanu i pritisnemo Ctrl + V. Ovo isto možemo uraditi kada sa radne meni trake prevučemo fotografiju na radnu površinu, a potom je, pomoću alatke Move Tool, prevučemo na drugu sliku.

Međutim, od svih ovih navedenih načina spajanja fotografija, postoji jedan najbrži, pa samim tim i najlakši, a za koji, uvjeran sam, mnogi i ne znaju. Otvorite fotografiju na koji želite prenijeti neku drugu. Idite potom na meni traku: File > Place. Kada kliknete na opciju Place otvoriće vam se prozor za izbor vaših datoteka, isto kao što vam se otvara prozor za taj izbor kada klinete na File > Open. Pronađite odgovarajuću datoteku i kliknite na fotografiju koju želite prenijeti na već otvorenu. I to je sve. Fotografija će biti prenijeta i imaćete dva sloja u Layers kartici kao i kod svakog drugog načina spajanja fotografija.

Ako otvorite dvije ili više fotografija u Photoshopu, pa iz bilo kog razloga, a najčešće radi njihovog poređenja, poželite da ih imate istovremeno na radnoj površini, idite na meni traku: Window > Arrange > Vertical, i imaćete fotografije na radnoj površini. Ako ste otvorili dvije fotografije, ići ćete na 2-up Vertical, za tri otvorene fotografije, ići ćete na 3-up Vertical i td. Isto važi i za opciju Horizontal, samo što će u tom slučaju fotografije biti drugačije poređane. Svaka od otvorenih fotografija imaće svoj poseban sloj u Layers kartici, i na svakoj od njih možete normalno raditi, ako prethodno kliknete na nju.

Manipulacije sa slojevima:

Kao što znate, slojevi u Layers kartici mogu biti različiti - sa slikama, tekstom, obojeni, providni... Oni se ponašaju kao i svi drugi slojevi konzistentne strukture. Zamislimo te slojeve kao aluminjske folije. Ako jednom folijom prekrijete drugu, onda ćete vidjeti samo gornju foliju, prekrivena se neće vidjeti. Ako više takvih folija složite jednu na drugu, opet ćete vidjeti samo onu gornju. Slična je situacija i sa slojevima u Layers kartici, s tim što u Layers kartici možete na razne načine manipulisati slojevima. Možete ih, recimo, činiti privremeno nevidljivim - "oslepljivanjem" oka na početku sloja. Ako oslijepite najgornji sloj, vidjeće se onaj koji je bio ispod njega, ako neki sloj iz sredine prevučete na vrh, onda će taj sloj prekriti prethodne i vidjećete samo njega. Naravno, ovo sve važi ako su slojevi, odnosno dokumenti iste veličine ili veći od prethodnih. Ako je najgonji sloj manji po veličini od prethodnog, onda ćete vidjeti taj sloj i dio sloja ispod njega koji on ne prekriva. Već je rečeno da slojeve u Layers kartici možete premještati po želji (ili potrebi). Ovo važi za sve slojeve, izuzev Background sloja (prvog sloja). Njega ne možete pomjerati, niti možete neki postojeći sloj prebaciti ispod njega. Međutim, u toku rada u Photoshopu, naročito na složenijim projektima, nekada se ukaže potreba da se i taj sloj pomjeri, ili da se ispod njega prebaci neki drugi sloj. Ovo ćete moći uraditi ako prethodno ikonicu katanca na Background sloju eliminišete - poništite. Slika 1 pokazuje kako to trebate uraditi.

Dakle, stavite kursor miša na ikonicu katanca, pritisnite lijevi taster miša, i prevucite katanac u korpu za otpatke. Time ste "otključali" Background sloj i sada i njega možete pomjerati po želji, a takođe možete i ispod njega postavljati druge slojeve.

Manipulacije sa Layer Stylom:

Može se raditi mnogo manipulacija sa Layer Stylom. U ovom slučaju, pokazaćemo jednu vrlo važnu manipulaciju, koja vam može u mnogome olakšati rad sa ovom funkcijom.

Na slici 2 vidite napis "RUMENA JABUKA". Kao što možete primjetiti, riječ "rumena" je obrađena Layer Stylom, dok riječ "jabuka" nije. Naravno, lako je zaključiti da ove riječi nisu napisane istovremeno. Prvo je napisana riječ "rumena" i obrađena Layer Stylom. Posle toga je napisana riječ "jabuka" drugom bojom, kao što možete i sami vidjeti. Ako želite da vam i druga riječ bude obrađena Layer Stylom na isti način kao i prva, a da pri tome zadrži svoju boju, ne morate ponovo otvarati radni prozor Layer Style i nagđati kako ste postavili opcije za prvu riječ, nego sve to možete uraditi manipulišući slojevima u Layers kartici, koja sada ima izgled kao na slici 3. Prvo kliknite na trokutastu ikonicu označenu strelicom na slici 3, da sjedinite sloj.
Ovo nije neophodno raditi, ali se tako lakše snalaziti u slojevima, naročito kada ih ima više. Sada će Layers kartica imati izgled kao na slici 4. Duplirajte sloj "rumena", a zatim sa te kopije prevucite ikonicu fx na sloj "jabuka" (slika 5). Posle toga, "oslijepite" sloj RUMENA copy. Dobićete istu stilizaciju slova i na riječi "jabuka", bez da ste upotrijebili radni prozor Layer Style, - kao što vidite na slici 6. Naravno, ovo ne važi samo za natpise. Na isti način možete postupati bilo šta da radite, pri čemu koristite funkciju Layer Style.

 
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T - 85


ZAROTIRAJTE TEKST!

Ovo će biti jedan zanimljiv tutorijal, u kome ćete naučiti kako da u 3D formatu zarotirate neki tekst oko bilo kog premeta koji odaberete. Podrazumijeva se da ćete pri tome tražiti vezu imeđu teksta i predmeta oko koga rotirate natpis. Možete, takođe, pored teksta zarotirati i sam predmet, što daje mnogo bolji efekat animaciji, ali o tome kasnije - u sledećem tutorijalu. Sada se koncentrišimo na tekst i njegovu rotaciju.

Otvorite novi dokumenat. Veličina dokumenta je proizvoljna i uglavnom zavisi od oblika predmeta oko koga ćete rotirati natpis. U ovom slučaju, ja sam otvorio dokumenat veličine 600x600px. Obojite dokumenat crnom bojom. Približno po sredini dokumenta napišite tekst bijelom bojom. Kako je to urađeno u ovom slučaju, vidite na slici 1.
Sada će vam Layers kartica izgledati kao na slici 2. Dok vam je selektovan sloj sa tekstom, idite na meni traku: File > Save As... i sačuvajte tekst u PSD formatu, u nekoj od datoteka u vašim dokumentima. Zapamtite gdje ste ga sačuvali! Kada ste to obavili, selektujte oba Layers sloja, kliknite desnim klikom na Background sloj, i kada vam se pojavi dijaloški prozor, odaberite opciju Flatten Image. Sada vaša Layers kartica mora imati izgled kao na slici 3.

Sledeći korak je da idete na meni traku i otvorite 3D program. Na slici 4 vidite redosled radnji koje trebate uraditi, odnosno, koje opcije trebate čekirati. Ako ste sve dobro uradili, dobićete sitaciju kao na slici 5.


Sada idite na 3D karticu (slika 6). Na slici je strelicom označena riječ Tekst. Tu je po defaultu stajala riječ Sphere, ali sam je ja preimenovao u riječ Tekst, radi lakšeg snalaženja. Vi to isto možete uraditi, ali i ne morate. Ono što dalje trebate uraditi je da selektujete sloj Sphere_Material (klikom na njega). Pojaviće vam se nove opcije u Properties kartici. Kliknite na trokutastu ikonicu pokazanu strelicom 1 na slici 7 i kada vam se pojavi prozor Material Picker (slika 7), odaberite neku opciju boje. Kao što vidite na slici, ja sam odabrao plavu boju - strelica 2. Ovaj izbor boje nije toliko ni bitan, jer kasnije možete boju slova mijenjati po želji, ali je bitno da prvu boju odaberete preko ovog - Picker a. Kada ste odabrali boju, kliknite ponovo na trokutastu ikonicu - strelica 1 na slici 7, da uklonite prozor Material Picker.
Na radnoj površini ćete sada imati dokumenat kao na slici 9.
Slika 10 pokazuje vašu sledeću radnju. Na Properties kartici kliknite na ikonicu pored opcije Opacity i kada vam se otvori dijeloški prozor kao na slici 10, kliknite na opciju Load Texsture... Otvoriće vam se prozor za izbor dokumenata iz vaših datoteka, isto kao što se to dešava kada u meni traci kliknete na File > Open. Nađite datoteku gdje ste sačuvali tekst u PSD formatu i otvorite je. Samo kliknite na sačuvanu ikonicu. Dobićete situaciju kao na slci 11. Držeći pritisnut Ctrl, dodjte novi Layer sloj.
Obratite pažnju da vam je u color setu u alatnoj traci, prva boja crna! Pritisnite Alt i kliknite na tipku Backspace. Dokumenat će biti obojen crnom bojom, sem teksta. Dalje nastavljate na sledeći način: Prvo selektujte u Layers kartici najgornji (Background) sloj. Zatim u 3D kartici selektujte sloj Tekst, ili sloj Sphere, ukoliko niste mijenjali naziv sloja. Sada se poslužite alatkama iz meni trake (slika8) da tekst transformišete i postavite u približno isti položaj kao na slici 12. (Prvo alatkom označenom sa brojem 5, malo povećajte tekst. Alatkom br.1 ćete ga malo zarotirati u vertikalnom smjeru, a zatim ćete alatkom br. 2 tekst malo zarotirati u lijevu stranu.)*

Sada je sve spremno za animaciju. Ako bi u sredinu teksta ubacivali neku sliku, onda bi to trebali uraditi u ovoj fazi rada. Međutim, to će biti objašnjeno u nastavku ovog tutorijala, a sada idemo na animaciju teksta.
Idite na meni traku: Window > Timeline > Create Timeline. Slika 13 vam pokazuje šta trebate raditi kada vam se otvori traka za animaciju. Prvo kliknite na trokutastu ikonicu ispred naziva Bacground - strelica 1. Potom kliknite na trokutastu ikonicu ispred naziva 3D Meshes - strelica 2. Sada idite na 3D karticu i selektujte opciju Current Wiew (slika 14), a potom idite na Properties karticu i otvorite dijaloški prozor na opciji Default. Kada vam se prozor otvori, kliknite na opciju Top (slika 15).


Dobićete situaciju kao na slici 16. Sada u 3D kartici selektujte sloj Tekst (Sphere), a potom čekirajte okruglu ikonicu ispred naziva Tekst u traci za animaciju (Slika 13, strelica 3). Dečekirajte u Properties kartici obje opcije Shadows (slika 17). Vizuelno podijelite traku za animaciju na tri jednaka dijela i pomjerite pokazivač na prvi dio.
Slika 18 pokazuje kako dalje trebate raditi. Idite kursorom na mjesto koje pokazuje strelica 1 na slici 18 i kada vam se pjavi žuti krug kao na slici, pritisnite lijevi taster miša i kružno povucite u lijevu stranu (strelica 2). Istovremeno, pratite vrijednost stepeni u polju Rotate Around Y Axis (strelica 3). Traku za animaciju smo vizuelno podijelili u tri dijela. To znači da na toliko dijelova moramo dijeliti i 360° koliko sadrži puni krug, što iznosi 120°. To dalje znači da ćete vući kursorom (kružno) u lijevu stranu dok u polju Rotate Around Y Axis, ne dobijete vrijednost od 120°. Nemojte ići tačno do te vrijednosti - idite do 119,.. i pustite taster miša. Pomjerite pokazivač na drugu trećinu trake i ponovite sve prethodne radnje. To isto uradite i treći put kada pokazivač pomjerite do kraja trake za animaciju.

Sada selektujte sloj Current Wiew u 3D kartici, a potom u Properties kartici otvorite ponovo dijaloški prozor (Slika 15) i ovoga puta kliknite na opciju Default. Dokumenat će se vratiti u prvobitnu poziciju. To je sve. Sada samo pustite animaciju.Napomena: Ako želite mijenjati boju slova, selektujte u 3D kartici sloj Shpere_Material, a potom u Properties kartici kliknite na color ikonicu Diffuse i kada vam se otvori paleta za boje, birajte boju po želji (Slika 19).

 
Poslednja izmena:
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T -86


ZAROTIRAJTE TEKST 2

*Nastavljamo prethodni tutorijal. Sada će biti objašnjeno kako u rotirajući krug slova ubaciti neku sliku, tako da se naš tekst vrti oko te slike. Dakle, uradite sve sa tekstom kao što je to objašnjeno u prethodnom tutorijalu - do momenta kada smo prešli na animaciju teksta. To je slika 12 u prethodnom tutorijalu, odnosno, slika 1 u ovom.
Idite na meni traku: File > Place... i kada vam se otvori prozor za izbor iz vaših datoteka, otvorite datoteku gdje vam se nalazi slika koju želite upotrijebiti, i kliknite na tu sliku. (Napomena poželjno je da slike u ovom slučaju budu u GIF ili PNG formatu) Na lici 2 vidite kakvu ćete situaciju dobiti.
Kliknite na ikonicu u meni traci, pokazanu strelicom na slici 3, da se riješite prve selekcije. Idite ponovo na meni traku: 3D > New 3D Extrusion... Kada se otvori program 3D, prvo idete na Properties karticu ( Slika 4), postavite klizač Extrusion Depth na vrijednost od 10 px. - strelica 1 n slici 4, a potom dečekirajte opcije Shadows - strelica 2 na slici 4. Sada idite na Layers karticu i selektujte slojeve Bacground i Images ( slika 5 ), a potom idite na meni traku: 3D > Merge 3D Layers.
Selektujte u 3D krtici opciju Curent View, a potom u Properties kartici selektujte Top opciju (slika6). Otvorite Timeline traku za animaciju, i animirajte tekst na isti način koko ste to radili u prethodnom slučaju. Evo kako će to izgledati na animaciji, uz napomenu da sam malo izmijenio boju teksta:

 
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
T - 87


KREIRAJTE PAHULJU

U ovom tutorijalu ćete naučiti jedan od načina kako možete kreirati snježnu pahulju. Ovdje naglasak stavljam na riječ način. Naime, nije nikakvo posebno umjeće kreirati ( nacrtati ) nekakav oblik pahulje nekim od raspoloživih alata u Photoshopu. Međutim, u ovom tutorijalu je bitan način na koji će to biti urađeno, jer on može poslužiti za mnoge druge radove i kreacije u Photoshopu.

Otvorite novi dokumenat bijele boje i veličine 600x600 px. Dodajte novi Layer sloj. Pritisnite slovo D na tastaturi da u setu za boje dobijete čistu crnu i bijelu boju.
Odaberite alatku Line Tool (slika 1). Podesite sve parametre u meni traci kao na slici 2. Ovom alatkom ćemo crtati pahulju, tačnije, jednu njenu polovinu. Naravno, to smo mogli raditi i nekom drugom alatkom, ali je u ovom slučaju odabrana ova alatka iz nekoliko razloga: nema zaobljene krajeve, fleksibilna je, tako kada pritisnete taster miša i povučete liniju, ona ne ostaje fiksirana kao, recimo, kod Brush Tool-a, nego je možete pomjerati i desno i lijevo, produžavati i skraćivati , sve dok držite pritisnut taster miša. Iz tog razloga je ovom alatkom mnogo lakše povlačiti ujednačene (pod istim uglom) kose linije, kakve su nam potrebne kod crtanja pahulje. I na kraju, radimo ovom alatkom da bi je upozunali oni koji do sada nisu radili sa njom.

Prije nego počnete crtati pahulju, povucite vertikalnu markirnu liniju po sredini dokumenta, da vam ona posluži kao orjentir za pravilno postavljanje prve vertikalne linije ( Slika 3 ). Kada nacrtate prvu vertikalnu liniju, nacrtajte potom nejednake kose linije na njenoj desnoj strani - vidite na slici 3 kako je to urađeno u ovom slučaju.
Kada ste završili sa kosim linijama i dobili približno istu situaciju kao na slici 3, aktivirajte alatku Move Tool, a zatim pritisnite istovremeno tipke Ctrl + Alt, idite kursorm na vertikalnu liniju, pritisnite lijevi taster miša i povucite u lijevu stranu. Dobićete kopiju kao što možete vidjeti na slici 4. Istovremeno ćete u Layers kartici dobiti novi sloj. Sada idite na meni taku: Edit > Transform > Flip Horizontal. Kopirani dio biće rotiran na suprotnu stranu. Prevucite ga kursorom miša i sastavite sa drugim dijelom, tako da dobijete situaciju kao ba slici 5. Pritisnite potom Ctrl + D, da izađete iz selekcije. Selektujte slojeve Layer 1 i Layer 1 copy i pritisnite Ctrl + E, da te slojeve slijepite. Duplirajte taj slijepljeni sloj - desni klik na sloj > Duplikate Layer...
Kliknite desnim klikom na dokumenat i kada vam se pojavi dijaloški prozor ( Slika 6 ), odaberite opciju Free Transform. Oko crteža će vam se pojaviti selekcija kao na slici 7. Pažljivo pogledajte tu sliku. Crvenim pravougaonikom je zaokružena krstasta mala ikonica na sredini crteža. Stavite kursor miša na tu ikonicu, pritisnite lijevi taster miša, i, kako to pokazuje strelica, prevucite tu ikonicu tačno na donji kvadratić selekcije, na koji pokazuje strelica.
Sada idite na meni traku (Slika 8). U polje za stepene (strelica 1) ukucajte broj - ako želite da vam pahulja ima 6 krakova, ukucajte broj 60 (360°: 6 = 60), a ako želite da vam pahulja ima 5 krakova, ukucajte broj 72. U ovom slučaju, kreirali smo pahulju sa 6 krakova. Kada u polje stepeni ukucate broj, program će automatski kopirati i rotirati crtež za tačno zadati broj stepeni. To možete vidjeti na slici 9.
Sada postupak samo ponavljate. Prvo duplirajte sloj Layer 1 copy 2, desni klik na dokumenat, izbor opcije Free Transform, pomjeranje krstaste ikonice i ukucavanje broja u polje stepeni. Na slici 10 vidite kakav ćemo rezultat dobiti.

Kada završite kreiranje pahulje, idite na meni traku: Edit > Define Brush Preset... i kada vam se otvori dijeloški prozor, možete dati ime svojoj kreaciji ( a i ne morate) i potvrdite na OK. Sada ćete u alatnoj traci, odnosno u paleti sa alatkama, kada je otvorite ( Slika 11), imati i ovu pahulju, koju možete koristiti kao i svaku drugu alatku - povećavati je, smanjivati, birati boju za nju i td.
Napomena: Kada na ovaj način kreirate neku novu alatku, ona će u paleti sa alatkama, uvijek biti na zadnjem mjestu. Tako ćete je lakše pronaći, a da bi uopšte došli do nje, prvo morate aktivirati alatku Brush Tool.
 
Top