Šta je novo?

SUBOTA ! Dan za svetkovanje obavezan za Hrišćane ?

Član
Učlanjen(a)
06.05.2012
Poruka
2.160
Danas je dan Gospodnji, sveta nedjelja. :!:
Kršćani, probudite se i slavite Gospodina!:confused2:
:)
Povijesni zapisi o svetkovanju dana Gospodnjeg

''U dan Gospodnji sabirite se zajedno te lomite kruh i vršite euharistiju, ispovijedajući svoje prijestupe, da vaša žrtva bude čista. A nijedan koji ima neki spor sa svojim drugom, neka se ne pojavi na vašem sastanku dok se nisu pomirili, da se ne okalja vaša žrtva. Jer to je žrtva o kojoj reče Gospodin: Na svakom mjestu i u svako vrijeme neka mi se prinosi žrtva čista, jer ja sam veliki kralj, govori Gospodin, i čudesno je moje ime među narodima [Mal 1,11].''

(Didahe, 14, 1-3 [70. god.])

''Stoga u veselju obdržavamo osmi dan, u koji je Isus uskrsnuo od mrtvih i, očitovavši se, uzašao na nebesa.''

(Barnabina poslanica, 15, 9 [74. god.])

''Oni koji su živjeli u starom poretku stvari [Židovi] krenuli su prema novoj nadi, ne obdržavajući vise subotu, nego dan Gospodnji, dan u kojem se, milošću Gospodina i po njegovoj smrti, pojavio nas život.''

(Ignacije Antiohijski, Poslanica Magnežanima, 8 [110. god.])

''Mi bismo se također obrezivali, obdržavali subote, i ukratko sve blagdane [Mojsijevog Zakona], ukoliko ne bismo znali razlog zašto su vam propisani – u prvom redu, zbog prijestupa i okorjelosti vašeg srca… Kako to, Trifone, da se ne držimo obreda koji nam nisu na štetu – mislim na tjelesno obrezanje, subote i blagdane?... Bog vam je propisao obdržavanje subote, i nametnuo ostala pravila da budu znak, kao što rekoh, nepravednosti vašoj i vaših otaca…''

(Justin Mučenik, Dijalog sa Židovom Trifonom, 18, 21 [155. god.])

''Nedjelja je dan na koji se sabiremo zajedno, jer je to prvi dan u koji je Bog, preobrazivši tamu i materiju, počeo stvarati svijet; a Isus Krist, naš Spasitelj, u isti je dan ustao od mrtvih''

(Isto, Prva apologija, 67 [155. god.])

''Neka nam onaj tko tvrdi da je subotu i obrezanje u osmi dan potrebno obdržavati kao balzam spasenja, pokaže gdje su to u prošlim vremenima pravedni ljudi zbog obdržavanja subote i prakticiranja obrazanja bili smatrani ''Božjim prijateljima''. Jer ako obrezanje očišćuje čovjeka, budući da je Bog stvorio Adama neobrezanog, zašto ga nije dao obrezati nakon što je sagriješio - ako obrezanje očišćuje?... Stoga, budući da je Bog stvorio Adama neobrezanog i bez obveze da svetkuje subotu, posljedično je i njegov potomak, Abel, prinijevši žrtvu, kao neobrezan i ne svetkujući subotu, bio opravdan od Boga [Post 4, 1-7; Heb 11,4]. Nou također, neobrezanog - da, i bez obveze svetkovanja subote, Bog je spasio od potopa. I Enoha pravednog također - neobrezanog i bez obveze svetkovanja subote, izveo je iz ovoga svijeta kao predodređenog za vječni život, da bi nam pokazao kako se možemo opravdati pred Bogom bez podložnosti Mojsijevom Zakonu.''

(Tertulijan, Odgovor Židovima, 2 [203.god.])

''Dalje, apostoli su odredili: u prvi dan tjedna neka se održi služba, čitanje sv. Pisma i prinošenje [misne] žrtve, jer u prvi dan tjedna naš Gospodin je ustao iz prebivališta mrtvih, dignuo se iznad svijeta i uzašao na nebo, i u prvi dan tjedna pojavit će se naposljetku s nebeskim anđelima.''

(Didaskalija, 2 [225.god.])

''Stoga nije moguće da dan odmora nakon subote stupa na snagu po sedmom danu našeg Boga. Naprotiv, naš Spasitelj je, po uzoru na vlastiti počinak, učinio da se suobličimo njegovoj smrti, a odatle i uskrsnuću''

(Origen, Komentari Ivanovog evanđelja, 2, 28 [229. god.])

''Šesti dan [petak] naziva se dan priprave, u značenju – priprave za kraljevstvo… Istog dana, s obzirom na muku Gospodina Isusa Krista, obavimo za Boga jednu postaju ili postimo. Sedmoga je dana [Bog] počinuo od svojih djela, blagoslovio ga, i posvetio. Prethodnog dana običavamo strogo postiti, kako bi na Dan Gospodnji sa hvalom pristupili našem [euharistijskom] kruhu. I neka se dan priprave pretvori u strogi post, osim ako nam se čini da bismo trebali zajedno sa Židovima obdržavati subotu… istu subotu koju je on [Krist] dokinuo u svom tijelu [kao obvezu].''

(Viktorin, Stvaranje svijeta [300. god.])

''Isti kao što oni [prvi sveci u Starome zavjetu] nisu marili za obrezanje, tako ni mi [kršćani]. Isto kao što oni nisu marili za obdržavanje subota, tako ni mi. Nisu izbjegavali određenu vrstu hrane, niti su se obazirali na druga ograničenja koja je Mojsije prvi postavio za buduće naraštaje kao znak [punine vremena], pa tako ni današnji kršćani ne čine isto.''

(Euzebije Cezarejski, Crkvena povijest, 1, 4, 8 [312. god.])

''Dan njegova [Kristova] svjetla… bio je dan njegova uskrsnuća od mrtvih, kojeg se, kao jednog i jedinog istinski svetog dana Gospodnjeg, drži boljim od čitavog mnoštva nadnevaka po našem uobičajenom shvaćanju, i boljim od dana namijenjenih Mojsijevim Zakonom za blagdane, mlađake, i subote, za koje apostol [Pavao] uči da su samo sjena dana a ne njihova zbiljnost[Kol 2,16].''

(Isti, Dokaz evanđeljima, 4, 16, 186 [319. god.])

''Subota je bila kraj prvog stvaranja, a dan Gospodnji početak drugog, kada je obnovio i ponovno uspostavio staro na isti način kako je propisao da bi trebali prethodno obdržavati subotu u spomen na dovršetak prvog stvorenja, kako bi častili dan Gospodnji u spomen na novo stvaranje.''

(Atanazije, O suboti i obrezanju, 3 [345. god])

''Nemoj otpasti u sektu samaritanaca ili židovstvo, jer Isus Krist te odsada otkupio. Drži se podalje od bilo kakvog obdržavanja subota ili nazivanja nekog uobičajenog mesa priprostim ili nečistim.''

(Ćiril Jeruzalemski, Katehetska izlaganja, 4, 37 [350. god.])

''Kršćani se ne bi smjeli judaizirati i biti besposleni subotom, nego trebaju tog dana raditi; oni će, isto tako, posebno častiti dan Gospodnji, i ako je moguće, tog dana ne raditi, jer su kršćani.''

(Sabor u Laodiceji, kanon 29. [360. god.])
 
Član
Učlanjen(a)
25.12.2012
Poruka
1.901
kršćani su jučer dali slavu Bogu i Kristu
u skladu sa Zakonom, četvrtom Božjom zapovijedi koja počinje sa:
Sjeti se da svetkuješ dan Subotnji..

mi danas radimo, nama je nedjelja prvi radni dan tjedna

mudrost onima koji se spašavaju
ludost onima koji propadaju
 
Član
Učlanjen(a)
12.12.2010
Poruka
130
Ovako kaže Isus

Matej 12:5-12:6

(5) Ili zar niste čitali u Zakonu da subotom svećenici u Hramu krše subotu, a bez krivnje su? (6) A velim vam: veće od Hrama jest ovdje!

Refernca na ovaj iskaz upućuje nas na knjigu brojeva gde se utvrđuje žrtva u Hramu na subotnji dan. To Isus karakteriše kao kršenje subote.Opet, svetenici su bez krivice, iako krše subotu.
 
Član
Učlanjen(a)
11.03.2013
Poruka
98
kršćani su jučer dali slavu Bogu i Kristu
u skladu sa Zakonom, četvrtom Božjom zapovijedi koja počinje sa:
Sjeti se da svetkuješ dan Subotnji..

mi danas radimo, nama je nedjelja prvi radni dan tjedna

mudrost onima koji se spašavaju
ludost onima koji propadaju

Ne samo kršćanima, nego po biblijskom kalendaru je tako. Za kojeg naravno, nedeljari ne drže jer se uopće ne drže ništa do Biblije i što u toj Svetoj Knjizi piše.

Sve su izmjenili kvazi kršćani-od subote izmjenili na nedjelju. Podjelu dana umjeto zalaskom Sunca uveli u ponoć, točno u sekundu. Izmjenili kalendarski sistem. Po Bibliji godina ima 360 dana. 30x12. Dalje, početak nove godine koja po biblijskoj terminologiji počinje u proljeće. Logično jer se priroda budi. Budi se novi život. A ne usred zime.
Isus je uskrsnuo u Subotu, a ne u nedjelju kako to vjeruju po tradiciji.
 
Član
Učlanjen(a)
25.12.2012
Poruka
1.901
pozdrav tebi digeridoo
odmah da ti jasno i glasno kažem da tvoja tvrdnja o uskrsnuću Isusa Krista nema temelj u Bibliji
tako nisu vjerovali Apostoli ni rana crkva pa ne vjerujemo ni mi kršćani u ovom posljednjem vremenu

kada bi to bilo tako, onda bi sam Bog Jehova gazio svoj Zakon, jer uskrsnuće se smatra poslom,
nemože Bog raditi u dan subotnji a od svojih stvorenja očekivati da poštuju subotu ne radeći ništa
Bog daje savršeni primjer svojim djelima i to isto i očekuje od svojih stvorenja

dakle mi kršćani ostajemo utvrđeni u staroj predaji i Biblije i crkve da je Krist uskrsnuo u prvi radni dan tjedna nedjelju

Biblijski nauk je neoboriv, jasno i glasno piše kada su žene i Apostoli došli na grob i vidjeli da je prazan
"po suboti u osvit prvog radnog dana u tjednu" Matej 28 poglavlje i Marko 16 poglavlje

nema tu nikakve filozofije, niti mudrovanja
 
Član
Učlanjen(a)
06.05.2012
Poruka
2.160
kada bi to bilo tako, onda bi sam Bog Jehova gazio svoj Zakon, jer uskrsnuće se smatra poslom,
nemože Bog raditi u dan subotnji a od svojih stvorenja očekivati da poštuju subotu ne radeći ništa

:alibnnen:

:roll: Uskrsnuće se smatra poslom?


O, moj Bože, tvoj ljubljeni Sin se žrtvovao za nas da budemo oslobođeni od smrti i grijeha, od robovanja i Zakona ropstva. I vjerujemo, Gospodine, da je tvoje slavno uskrsnuće, najveći događaj u povijesti spasenja ljudskog roda i da nas je svijetlo nedjeljnog jutra obasjalo i prosvjetlilo da hodimo u novosti života i ne gledamo više na sjenu - subotu!

Zar ćemo subotu i Uskrs poistovjetiti? Tvoje gorke muke i krv koju si lio za nas zaboraviti, da bi slavili subotu?
Plače mi se...
 
Član
Učlanjen(a)
25.12.2012
Poruka
1.901
oživiti mrtvog čovjeka, u ovom slučaju Sina Svevladara Svemira je djelo koje i Bog i Nebeski Anđeli i sva druga stvorenja samtraju poslom
a sad ako ti nemožeš to shvatiti danas možda sutra ipak, mislim da barem na vrijeme prosvijetliš

vidiš na samom početku Biblije da je Bog udahnuo život čovjeku radnim danom, i čovjek postade živa duša
osim ako ti i dalje zatvaraš oći pred svim mogučim dokazima iz Svetog Pisma

Isus je prije smrti položio život u ruke Božje, da bi Ga Otac mogao oživiti u određeno vrijeme, unaprijed predviđeno
oživiti Krista, ponovo u Njega udahnuti Duh života, oživljavanje je posao a to Bog nije želio učiniti subotom jer i sam JEHOVA odmara u sveti dan odmora
 
Član
Učlanjen(a)
22.05.2010
Poruka
138
Ja sam jevrejin i ne slavim subotu. Nekako mi je nedelja dan odmora a ne subota. Nije mi jasno što pojedini pseudo hrišćani pokušavaju da kopiraju jevreje. Kažem kopiraju jer pored toga što slave subotu (ajd to i nekako) ne jedu "nečistu hranu" iako je lepo Isus rekao: Jedite jer sve vam je stvoreno za hranu ( parafrazirano). Msm ili jeste ili niste Hrišćani. Takođe, plaćaju i desetak koji se u državi Izrael ne plaća. Čemu taj njihov apsurd? Primetio sam da subotari (oficijelno adventisti) pokušavaju na sve moguće načine da se "uvuku" jevrejima. Pogledajte samo grupe srpsko-jevrejskog prijateljstva ili Jevrejska opština srbie. Sve sami nejevreji- uglavnom subotari. Šta god okačim oni se kao mušice sjate da to lajkuju. Nećete postati jevreji tako, jer je to nemoguće! Ili jesi ili nisi :)
 
Poslednja izmena:
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.552
Postoje indicije da Varnavinu poslanicu nije pisa Varnava, vec neki Jevrejin posle prvog veka nove ere.
Osim toga, otkriveno je da je ovaj tekst falsifikovan da bi se pokazalo kako on upucuje na postovanje Nedelje.

Dole je dato uporedjenje falsifikata naspram originalu.

FALSIFIKAT


(Barnabina poslanica, 15, 9 [74. god.])

''Oni koji su živjeli u starom poretku stvari [Židovi] krenuli su prema novoj nadi, ne obdržavajući vise subotu, nego dan Gospodnji, dan u kojem se, milošću Gospodina i po njegovoj smrti, pojavio nas život.''

ORIGINAL

''Oni koji su živjeli starim nacinom, krenuli su prema novoj nadi, ne ziveci vise Jevrejskim nacinom, nego ziveci novim zivotom, milošću Gospodina i po njegovoj smrti, pojavio nas život.''
 
MODERATOR
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
Postoje indicije da Varnavinu poslanicu nije pisa Varnava, vec neki Jevrejin posle prvog veka nove ere.
Osim toga, otkriveno je da je ovaj tekst falsifikovan da bi se pokazalo kako on upucuje na postovanje Nedelje.

Dole je dato uporedjenje falsifikata naspram originalu.

FALSIFIKAT


(Barnabina poslanica, 15, 9 [74. god.])

''Oni koji su živjeli u starom poretku stvari [Židovi] krenuli su prema novoj nadi, ne obdržavajući vise subotu, nego dan Gospodnji, dan u kojem se, milošću Gospodina i po njegovoj smrti, pojavio nas život.''

ORIGINAL

''Oni koji su živjeli starim nacinom, krenuli su prema novoj nadi, ne ziveci vise Jevrejskim nacinom, nego ziveci novim zivotom, milošću Gospodina i po njegovoj smrti, pojavio nas život.''

Laodikeja, kod tebe su stalno neke indicije i paralelne istorije! Gdje ti je referenca za ovaj "Original"? Kada sam te pitao za referencu o tvojoj tvrdnji da je u drugom vijeku postojala nekakva posebna rimska crkva, uputio si me na knjige. Zamolio sam te lijepo da citiraš taj dio koji to potvrđuje, jer ti si, pretpostavljam, to čitao, ali ti si to oćutao.
 
Poslednja izmena:
Top