Šta je novo?
SerbianForum

Dobrodošli na SerbianForum.org, mjesto na kojem možete pronaći apsolutno sve, mjesto druženja i odlične zabave!

Kako se izvrću stihovi iz Biblije u cilju dokazivanja lažnih učenja?

  • Začetnik teme tripo 41
  • Datum pokretanja
tripo 41

tripo 41

Član
Slap pravi predstavu svojim jaranima, Marko i ja ne vidimo tvoje koment. a da ne bi mislio kako smo se uplašili, ja sam tvoje čak davao na FB grupama.

Onda možeš misliti kakvi su ti arg. kada sam ih ja širio dalje.
 
S

stvarnoslap

Onda možeš misliti kakvi su ti arg. kada sam ih ja širio dalje.
Ti očito sebe božanstvom držiš, misliš da tvoj odnos prema nečemu određuje to nešto!? Ipak si ti sušta suprotnost onome što sam o sebi misliš. Ali tješi se, takvi ste svi koji u sebi božanstva prepoznajete.
 
Laodikeja

Laodikeja

VIP
Nama kršćanima to nigdje nije zapovjeđeno. Niti je to zapovjedio Isus niti bilo tko od apostpla.

Netočno. Mi kršćani ne možemo kršiti subotu jer nam nigdje nije ni zapovjeđena. Subotni odmor zapovjeđen je samo Izraelcima.
Da vidimo da li Hriscanima nije zapovedjeno da drze subotu, ili je to zapovedjeno iskljucivo Izrailjcima.

"Jer koji sav zakon održi a sagriješi u jednome, kriv je za sve,
Jer onaj koji je rekao: ne čini preljube, rekao je i: ne ubij. Ako dakle ne učiniš preljube a ubiješ, postao si prestupnik
zakona"
( Jakovljeva poslanica 2. 9-11 ).

Ovde apostol jasno kaze "DA KO PRESTUPI JEDNU ZAPOVEST OD DESET ( STO ZNACI I CETVRTU ZAPOVEST O SUBOTI ) DA JE ON POSTAO PRESTUPNIK ILI GRESNIK"

Mnogo je tekstova u bibliji koji zapovedaju drzanje SVIH deset zapovesti, a evo samo dva:


"I po tom razumijemo da ga poznasmo, ako zapovijesti njegove držimo.
Koji govori: poznajem ga, a zapovijesti njegovijeh ne drži, laža je, i u njemu istine nema;
(1 poslanica Jovanova 2. 3-5 ).

"Ovdje je trpljenje svetijeh, koji drže zapovijesti Božije i vjeru Isusovu" ( Otkrivenje Jovanovo 14. 12 )

Da vidimo da li su samo Izrailjci u starom zavetu drzali zapovesti i subotu.

"Blago čovjeku koji tako čini, i sinu čovječijemu koji se drži toga čuvajući subotu da je ne oskvrni, čuvajući ruku svoju da ne učini zla.
I neka ne govori tuđin koji pristane uz Gospoda: Gospod me je odlučio od svoga naroda; i neka ne govori uškopljenik: gle, ja sam suho drvo.
Jer ovako veli Gospod za uškopljenike: koji drže subote moje i izbiraju što je meni ugodno, i drže zavjet moj,
Njima ću dati u domu svom i među zidovima svojim mjesto i ime bolje nego sinova i kćeri, ime vječno daću svakome od njih, koje se neće zatrti.

A tuđine koji pristanu uz Gospoda da mu služe i da ljube ime Gospodnje, da mu budu sluge, koji god drže subotu da je ne oskvrne i drže zavjet moj,
Njih ću dovesti na svetu goru svoju i razveseliću ih u domu svojem molitvenom; žrtve njihove paljenice i druge žrtve biće ugodne na oltaru mom, jer će se dom moj zvati dom molitve svijem narodima" ( Isaija 56. 2 - 7 )

Dakle, spasenje je bilo namenjeno i za neznabosce, a ne samo za Izrailjce.


Nas kršćane Stari zavjet ne obvezuje, a Isus je svojim ponašanjem prema preljubnici pokazao kako se trebaju ponašati oni koji ga priznaju Bogom, kršćani.
Greh u starom zavetu je greh i u novom, a on podrazumeva krsenje Bozjih zapovesti, i Isus svojim dolaskom nije transformisao greh u pravdu, i dopustio ljudima u novom zavetu da krse njegove zapovesti, jer tada bi on priznao svoj poraz pred sotonom koji navodi ljude da krse zapovesti.

"Jer koji sav zakon održi a sagriješi u jednome, kriv je za sve,
Jer onaj koji je rekao: ne čini preljube, rekao je i: ne ubij. Ako dakle ne učiniš preljube a ubiješ, postao si prestupnik
zakona"
( Jakovljeva poslanica 2. 9-11 ).

Apostol Pavle u Jevrejima poslanici 4 poglavlju jasno postavlja drzanje subote kao uslov za ulazak u zemaljski pocinak, i na kraju istorije u nebesko carstvo.

Hajde da vidimo.

Jevrejima poslanice 4 poglavlja, predstavlja jedan od najvećih dokaza u prilog važnosti postovanja Subote u novom zavetu.

Ovo poglavlje predstavlja Amanet ili zaveštanje apostola Pavla Hrisćanima u pogledu Subote i njenog značaja za spasenje i ulazak u Božje carstvo slave.

Naime, u Jevrejima poslanici 4 poglavlju - apostol Pavle koristi 2 izraza za reč "POČINAK"

Na prvom mestu to je Grčki izraz "Katapausis" ( Grcki: κατάπαυσις ).

Ovaj izraz se spominje u stihovima 1, 3, 5, 10, 11, Jevrejima poslanice 4 poglavlja.

Na drugom mestu to je Jevrejski izraz "Sabbatismos"

Ovaj izraz se spominje u 9 stihu istog poglavlja, i odnosi se na Subotnji počinak ili svetkovanje Subote.

U nastavku je priložen ceo tekst 4 poglavlja Jevrejima poslanice sa naznačenim izrzima pocinak, i to na Grčkom ( katapausis ) i Jevrejskom (Sabbatismos ).

"Da se bojimo, dakle, da kako dok je još ostavljeno obećanje da se ulazi u POKOJ Njegov, ne zakasni koji od vas.
Jer je nama objavljeno kao i onima; ali onima ne pomaže čuvena reč, jer ne verovaše oni koji čuše.
Jer mi koji verovasmo ulazimo u POKOJ, kao što reče: Zato se zakleh u gnevu svom da neće ući u POKOJ moj, ako su dela i bila gotova od postanja sveta.
Jer negde reče za sedmi dan ovako: i POČINU Bog u dan sedmi od svih dela svojih.
I na ovom mestu opet: Neće ući u POKOJ moj.
Budući, pak, da neki imaju da uđu u njega, i oni kojima je najpre javljeno ne uđoše za neposlušanje;
Opet odredi jedan dan, danas, govoreći u Davidu po tolikom vremenu, kao što se pre kaza: Danas ako glas Njegov čujete, ne budite drvenastih srca.
Jer da je Isus one doveo u POKOJ, ne bi za drugi dan govorio potom.
Dakle je ostavljeno još SUBOTNJE POČIVANJE narodu Božijem.
Jer koji uđe u POKOJ Njegov, i on POČIVA od dela svojih, kao i Bog od svojih.
Da se postaramo, dakle, ući u taj POKOJ, da ne upadne ko u onu istu gatku neverstva.
Jer je živa reč Božija, i jaka, i oštrija od svakog mača oštrog s obe strane, i prolazi tja do rastavljanja i duše i duha, i zglavaka i mozga, i sudi mislima i pomislima srca"

Dakle, ovaj tekst govori o dve vrste počinka koji su usko povezani i imaju duhovni značaj za čoveka i njegovo spasenje.

Naime, Jevrejima poslanica poziva čoveka da ulaskom u Subotnji počinak svake sedmice ( predstavljen izrazom "Sabbatismos" ) uđe u drugu vrstu počinka ( predstavljenim izrazom "Katapausis" ) koji Bog daje danas, a koji u kontekstu biblije predstavlja predukus večnog života i ulaska u večni pokoj u koji će verni ući prilikom Hristovog drugog dolaska u slavi.

Tekst u Jevrejima poslanici jasno kaže "da Jevreji kojima je bilo objavljeno ili dato obećanje o pokoju - nisu ušli u taj pokoj odnosno u obećanu zemlju ili "Katapausis" jer nisu prethodno ušli u Subotni počinak "Sabbatismos" vec su kršili zapovest o Suboti"

Apostol Pavle zato u tekstu daje savet "da mi ne budemo neverni kao Jevreji koji su kršili Subotu "Sabbatismos" i iz tog razloga nisu ušli u Božji počinak i obećanu zemlju "Katapausis" već da se postaramo da uđemo u taj počinak "Katapausis" u koji je jedino moguće ući ulaskom u
Subotni pokoj ili "Sabatismos" svake sedmice, odnosno - poštovanjem Subote koja predstavlja simbol večnog Božjeg pokoja u koji će verni ući prilikom Hristovog drugog dolaska u slavi.

Zato apostol Pavle i piše u 9 stihu gde i koristi ovaj izraz "Sabatismos" koji označava svetkovanje Subote - da je narodu Božjem ostavljen Subotnji odmor ili počivanje.

Izraz "počinak - katapausis" u Jevrejima poslanici ima više značenja.
On označava duhovni počinak u koji vernik ulazi ostvarivanjem lične zajednice sa Bogom i napuštanjem greha i grešnog života i stanja u grehu u kome se do tada nalazio, to je oslobođenje iz ropstva greha.

On označava i konačni ulazak u počinak i nebesko carstvo prilikom Hristovog drugog dolaska u slavi.

Za razliku od toga, izraz "Sabbatismos" označava ulazak u Subotni mir svake sedmice, koji je preduslov da bi vernik ušao u pokoj ili "Katapausis"
 
Top