Šta je novo?
SerbianForum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Hvala svima na 1 900 000+ postova & 500 000+ tema!

Kako se izvrću stihovi iz Biblije u cilju dokazivanja lažnih učenja?

  • Začetnik teme tripo 41
  • Datum pokretanja
tripo 41

tripo 41

Član
Evo teme koju sam ja pokrenuo, a nije se niko sjetio od drugih.

Samo citiranje Biblije nije nikakva garancija istine. Nju je citirao i sam sotona prilikom kušanja Isusa.
 
tripo 41

tripo 41

Član
> Zakon nikada nije dat crkvi. Pavao propovjeda evandjelje milosti Isusa Krista i dovršeno djelosa križa/krsta.
------------------------------------------------------------------------
A kako će grešnici postati svjesni potrebe za milošću, ako nisu prethodno postali kroz zakon svjesni svoje grešnosti?

Sam apostol Pavle propovjeda zakon i objašnjava da bez zakona nikada ne bi mogao postati svjestan da je grešan:

"Nego ja greha ne poznah osim kroz zakon; jer ne znadoh za želju dok zakon ne kaza: ne zaželi." (Rimljanima 7,7) Svrha zakona je "da bude greh odviše grešan zapovešću." (Rimljanima 7,13) "Jer kroz zakon dolazi poznanje greha." (Rimljanima 3,20)


Bez zakona evanđeoski hrišćani i tradicionalni dolaze Bogu iz grešne želje za užitkom, jer je ne smatraju grijehom, i na njihov vapaj Isusu za užitkom, odgovara im demon sa onim istim emotivnim doživljajima kojima obmanjuje nehrišćanske mistike.

A sa zakonom ukoreni za želju kao grijeh, dolaze pravi hrišćani Isusu i vape za oslobođenjem od želje, a ne njenim zadovoljenjem. Njihove molitve čuje Bog i menja im motive srca, a ne osjećanja kao što to rade demoni.
39535769_10156052957434531_2727633987664084992_n.jpg?_nc_cat=0&oh=c6646a5be83f20713c5db3fcfac7f4ca&oe=5BEE1684

1
 
Laodikeja

Laodikeja

Član
Tako je Tripo.

Postavio si stvari na svoje mesto, jer zakon je dat da čovek spozna šta je greh, i da je on sam grešnik i da je taj zakon kršio.

"Nego ja greha ne poznah osim kroz zakon; jer ne znadoh za želju dok zakon ne kaza: ne zaželi.
Jer kroz zakon dolazi poznanje greha."
(Rimljanima 3,20)

Iz takvog saznanja čovek neće reći "Ah, Hristos je ispunio zakon, ulkonio ga, i ja više nisam u grehu, i sad ću dalje da nastavim da kršim ove zapovesti"

Ako je tako, čemu onda uopšte to saznanje da je grešnik, i čemu uopšte plan spasenja od greha?

Dakle, po rečima apostola Pavla, čovek kroz zakon spznaje svoje grešno stanje, i potom dolazi Hristu kako bi ga on svojom žrtvom i krvlju prolivenom na krstu opravdao od greha, i učinio da taj čovek više ne bude u grehu.

Da li to znači, da će takav čovek reći "E sad me je Hristos opravdao, i ja ću sada nastaviti da kršim zapovesti?"

To upravo uče oni koji govore protiv Božjih zapovesti, a biblija suprotno, pozivajući čoveka da se obrati Bogu da ga on očisti od greha, i da potom drži zapovesti, jer u suprotnom čovek bi opet postao grešnik.
 
tripo 41

tripo 41

Član
To upravo uče oni koji govore protiv Božjih zapovesti, a biblija suprotno, pozivajući čoveka da se obrati Bogu da ga on očisti od greha, i da potom drži zapovesti, jer u suprotnom čovek bi opet postao grešnik.
To je klasična zloupotreba činjenice da se isključivo vjerom opravadavamo i onda rezonuju ja vejrujem ali i dalje ću nastaviti činiti grijeh. Zato je Jakov napisao da uz vjeru idu djela kao dokaz vjere.

Što je još gore oni uzumaju BIbliju i izvrću stihove, zato sam ovdje i pokrenuo temu.
--------------------------------------------------------------------------------------------
> I nigde mi ustvari nemamo POVEZANOST između Hrišćana i subote, osim u Kološanima 2,16, gde nam opet Pismo jasno govori da je SUBOTA samo sen,
-------------------------------------------------------------------

Ovdje nije citirana cijelina stiha iz kojih se vidi da se govori o simbolima Isusove žrtve:


2:16 Da vas dakle niko ne osuđuje za jelo ili za piće, ili za kakav praznik, ili za mladine, ili za subote;

2:17 Koje je sve bilo sen od onog što htede da dođe, i telo je Hristovo.


Dakle, po njihovoj logici ne treba da jedemo ni jelo ni piće, jer je to ukinuto jer je sen Hristove žrtve.


A onda će oni reći: "Pa tu se ne misli na svo jelo i piće da je ukinuto, već samo na ono koje ukazuje na Isusovu žrtvu, koje su sen Hristov! Možeš Tripo slobodno da jedeš i da piješ, samo ne pretjeruj!"


A ja ti kažem:


"Pa onda se to ne odnosi ni na sve subote, već samo na one koje su sen Hristov, a to nisu subote četvrte Božje zapovjesti, jer na osnovu Dekaloga Jevreji nisu moggli da steknu uvid u to da će Mesija umrijeti za njih na krstu, da bi išta iz Dekaloga bilo sen Njegove žrtve."
 
tripo 41

tripo 41

Član
IZVRTANJE
> tripo Bog je IZRAELU dao subotu sa posebnim razlogom a razlog je objašnjen u 5.Moj.5.15 gde kaže:pAMTIĆEŠ DA SI BIO ROB U ZEMLJI EGIPATSKOJ ,I GOSPOD, BOG TVOJ,ZAPOVEDIO DA SVETKUJEŠ DAN ODMORA


-------------------------------
ODGOVOR
Po tvojoj logici samo Jevreji treba da drže Prvu Božju zapovjest, jer ona kaže:


"Ja sam Gospod Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje misirske, iz doma ropskog. Nemoj imati drugih bogova uza me." (2.Mojsijeva 20,2-3)


Dakle, to što je Bog izbavio Jevreje iz ropstva to je bio njima povod za zahvalnost i odanost Bogu, kao što je nama povod za zahvalnost i odanost što nas je Bog izbavio iz ropstva grijehu.


Iz iste zahvalnosti i odanosti prema Bogu zbog koje su Jevreji držali prve četiri zapovjesti dekaloga, i mi treba da držimo te četiri zapovjesti koje definišu odnos prema Bogu.


Ako bi se držali bukvalne logike da samo oni koji su izbavljeni iz Egipta treba da svetkuju subotu, onda bi to bila samoi prva generacija Izrailjaca koja je izbavljena, jer ostali svakako nisu. Takodje, Bog zapovjeda nejevrejima da svetkuju subotu, a oni nisu izbavljeni iz egipatskog ropstva:


"A tuđine koji pristanu uz Gospoda da Mu služe i da ljube ime Gospodnje, da Mu budu sluge, koji god drže subotu da je ne oskvrne i drže zavet moj, njih ću dovesti na svetu goru svoju i razveseliću ih u domu svom molitvenom; žrtve njihove paljenice i druge žrtve biće ugodne na oltaru mom, jer će se dom moj zvati dom molitve svim narodima." (Isaija 56,6-7)
 
tripo 41

tripo 41

Član
Да Господ није светковао суботу говори нам и исцељење слепог у суботу на шта су јевреји рекли: “ није овај човек од Бога, јер не светкује суботу “ (Јн. 9.14-16).

-------------------------------------------------
OSPORAVANJE PAMFLETA Zorana J.

Ovo znači da Zoran J. i pravoslavci vjeruju onima koji su odbacili Isusa i napadali ga.

A da li se Isus složio sa njihovom tvrdnjom da ne svetkuje subotom? Narvno da nije. Znači da je svetkovao.
 
tripo 41

tripo 41

Član
Из апостолских посланица се види да су апостоли под вином подразумевали алкохолно пиће, а не сок (Тит. 2.3 ; 1Тим. 3.8).

----------------------------------------------------
OSPORAVANJE

Nije se samo smatralo alkoholono vino nego i sok, pa čak i samo grožđe se smatralo vinom, dakle grozd dok je u vinogradu.

"Kao kad ko nadje vina u grozdu, pa rece: ne kvari ga jer je blagoslov u njemu ..." (Isaija 65,8)

Zapazimo činjenicu:

1) Vino je već u grozdu, što znači da u ovom kontekstu pojam vina označava nefermentisan sok samog grožđa.
 
Laodikeja

Laodikeja

Član
Из апостолских посланица се види да су апостоли под вином подразумевали алкохолно пиће, а не сок (Тит. 2.3 ; 1Тим. 3.8).

----------------------------------------------------
OSPORAVANJE

Nije se samo smatralo alkoholono vino nego i sok, pa čak i samo grožđe se smatralo vinom, dakle grozd dok je u vinogradu.

"Kao kad ko nadje vina u grozdu, pa rece: ne kvari ga jer je blagoslov u njemu ..." (Isaija 65,8)

Zapazimo činjenicu:

1) Vino je već u grozdu, što znači da u ovom kontekstu pojam vina označava nefermentisan sok samog grožđa.
Tripo, očigledno da pišu na osnovu neznanja.

OINOS - vino u bibliji podrazumeva i alkoholno vino, i groždjani sok, svi izazi "DIBOŠ, TIROŠ, KAJIN, itd.. se podrazumevaju pod ovim izrazom.

Ovo je dobar primer gde Bog upućuje na blagoslove čistog grožđanog soka koji se nalazi u grozdu, i prorok upravo kaže "da ko nađe taj sok, da ga ne pretvara u alkoholno vino, već da ga koristi u prirodnom obliku kao sok, jer je nosilac blagoslova.

Ako uz to još uzmemo lekovitost grožđanog soka i blagotvorno delovanje na organizam, stvar je još potpunija.

"Kao kad ko nadje vina u grozdu, pa rece: ne kvari ga jer je blagoslov u njemu ..." (Isaija 65,8)
 
tripo 41

tripo 41

Član
Tripo, očigledno da pišu na osnovu neznanja.
Kako objasniti da Bog negdje preporučuje vino, a negdje ga osuđuje. Očigledno da se radi o soku i prevrelom vinu.

Izmišljena priča da je minimalna količina alkoh. korisna i minimalna je štetna po najnovijim istraživanjima.

Zamisli malo otrova je ok,a puno nije.

Ми ћемо се држати речи ап. Павла: “ А ја, Боже сачувај, да се чим другим хвалим осим крстом Господа нашега Исуса Христа “ (Гал. 6.14) – јер је за нас Крст Христов и симбол и средство спасења.

------------------------------------------
Evo izgovora za obožavanje predmeta (u ovom slučaju krsta).

Kao to je simbol, a onda obožavanje predmeta. Ponositi se krstom znači ponositi se Njegovom mukom, a ne predmetom.

Evo kako nalaze izgovor za obožavanje predmeta.
 

Top