Šta je novo?

Za Život Vječni - Što treba zadovoljiti?

  • Začetnik teme piramida4
  • Datum pokretanja
AApocketz

AApocketz

Član
Učlanjen(a)
03.10.2010
Poruka
1.305
Tema je Za Život Vječni - Što treba zadovoljiti, a ne trojstvo na svakoj temi.

Hajd da vidimo koliko dugo ćeš izdržati a da ne promotiraš Atanasijevu dogmu?
A po otvorenoj temi možeš da mi pojasniš šta Adventizam uči da je za život vječni to što treba zadovoljiti?
Za Život Vječni - Što treba zadovoljiti?
 
Laodikeja

Laodikeja

VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
15.280
I na ovo pitanje je vec dat odgovor, ali ti si po pravilu krajnje neozbiljan.

Za Život Vječni - Što treba zadovoljiti?

Samo jedno - potpuno predanje Bogu i dopustanje Duhu Svetome da nas menja.
Sve ostalo je sadrzano u ovome - u kome Duh Sveti otkriva coveku sta je istina.

Bez ovoga - ostavljeni smo sami sebi i svojoj subjektivnosti koja nas navodi da preudiciramo i da se bavimo stvarima duhovne prirode pre nego sto smo dopustili Bogu da on sam izgradi nase misljenje.

-----------------------------------------------------------------

prejudicirati (lat. praejudicare)
prethodno suditi, doneti prethodnu odluku; stvoriti mišljenje o čemu unapred, praviti pretpostavke bez stvarnog osnova.
 
AApocketz

AApocketz

Član
Učlanjen(a)
03.10.2010
Poruka
1.305
I na ovo pitanje je vec dat odgovor, ali ti si po pravilu krajnje neozbiljan.

Za Život Vječni - Što treba zadovoljiti?

Samo jedno - potpuno predanje Bogu i dopustanje Duhu Svetome da nas menja.
Sve ostalo je sadrzano u ovome - u kome Duh Sveti otkriva coveku sta je istina.

Bez ovoga - ostavljeni smo sami sebi i svojoj subjektivnosti koja nas navodi da preudiciramo i da se bavimo stvarima duhovne prirode pre nego sto smo dopustili Bogu da on sam izgradi nase misljenje.

-----------------------------------------------------------------

prejudicirati (lat. praejudicare)
prethodno suditi, doneti prethodnu odluku; stvoriti mišljenje o čemu unapred, praviti pretpostavke bez stvarnog osnova.

Ja kad ne znam onda pitam, a pitam dok ne dobijem odgovor

Pitanje glasi:

Kojem Bogu se treba predati?
Šta je Sveti Duh?
 
Laodikeja

Laodikeja

VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
15.280
U skladu sa razlicitim ulogama koje licnosti Bozanstva obavljaju u planu spasenja - Bog Otac je sudija koji sedi na prestolu, Isus je prvosvestenik ili nas posrednik koji u novozavetnom periodu posreduje za nas u nebeskoj Svetinji nad Svetinjama pred kovcegom zaveta, a Duh Sveti je utesitelj koji se nalazi na zemlji i pomaze coveku da dodje Bogu, da se pokaje, obrati i da izgradi sebe za carstvo nebesko.

Princip obracenja je taj - da mi osvedoceni Duhom Svetim u svoju sopstvenu gresnost i potstaknuti Duhom da napustimo greh i da se predamo Bogu, dolazimo Ocu koji obavlja ulogu sudije, i od njega u molitvi trazimo oprostenje u ime zasluga Isusove prolivene krvi za nase licne grehe.
Tada Isus prilaze zasluge svoje krvi pred kovcegom zaveta, i nasi gresi se brisu iz knjige smrti koja otvorena stoji pred Bogom, i nase ime se upisuje u knjigu zivota.
Tada mi u trenutku dozivljavamo novorodjenje Duhom koje prati duhovno prosvetljenje i ispunjenje duhovnim rodovima - ljubavlju, radoscu, mirom, krotoscu, poniznoscu..itd, i uspostavljamo zivu zajednicu sa Isusom.
Nase je da svakoga dana molimo za novu meru Duha Svetoga kako bi duhovno rasli, cime se nasa zajednica sa Isusom produbljuje, i mi imamo sve vece otkrivenje njegove slave, i sve vise odrazavamo njegov moralni lik - sto se naziva posvecenje koje traje kroz ceo zivot pod uslovom da nikada svojevoljno ne kidamo zajednicu sa Bogom.

U ovome se vidi saradnja razlicitih licnosti Bozanstva na ljudskom spasenju, gde svaka licnost obavlja odredjenu ulogu u korist coveka.
 
AApocketz

AApocketz

Član
Učlanjen(a)
03.10.2010
Poruka
1.305
U skladu sa razlicitim ulogama koje licnosti Bozanstva obavljaju u planu spasenja - Bog Otac je sudija koji sedi na prestolu, Isus je prvosvestenik ili nas posrednik koji u novozavetnom periodu posreduje za nas u nebeskoj Svetinji nad Svetinjama pred kovcegom zaveta, a Duh Sveti je utesitelj koji se nalazi na zemlji i pomaze coveku da dodje Bogu, da se pokaje, obrati i da izgradi sebe za carstvo nebesko.

Princip obracenja je taj - da mi osvedoceni Duhom Svetim u svoju sopstvenu gresnost i potstaknuti Duhom da napustimo greh i da se predamo Bogu, dolazimo Ocu koji obavlja ulogu sudije, i od njega u molitvi trazimo oprostenje u ime zasluga Isusove prolivene krvi za nase licne grehe.
Tada Isus prilaze zasluge svoje krvi pred kovcegom zaveta, i nasi gresi se brisu iz knjige smrti koja otvorena stoji pred Bogom, i nase ime se upisuje u knjigu zivota.
Tada mi u trenutku dozivljavamo novorodjenje Duhom koje prati duhovno prosvetljenje i ispunjenje duhovnim rodovima - ljubavlju, radoscu, mirom, krotoscu, poniznoscu..itd, i uspostavljamo zivu zajednicu sa Isusom.
Nase je da svakoga dana molimo za novu meru Duha Svetoga kako bi duhovno rasli, cime se nasa zajednica sa Isusom produbljuje, i mi imamo sve vece otkrivenje njegove slave, i sve vise odrazavamo njegov moralni lik - sto se naziva posvecenje koje traje kroz ceo zivot pod uslovom da nikada svojevoljno ne kidamo zajednicu sa Bogom.

U ovome se vidi saradnja razlicitih licnosti Bozanstva na ljudskom spasenju, gde svaka licnost obavlja odredjenu ulogu u korist coveka.

Kada ćeš nešto da priložiš da vidim na šta baziraš to što pišeš:

Na šta ti se bazira:
razlicitim ulogama koje licnosti Bozanstva obavljaju

Koji je ovo stih?
da svakoga dana molimo za novu meru Duha Svetoga kako bi duhovno rasli

Gde u tvoju bibliju piše:
saradnja razlicitih licnosti Bozanstva

svaka licnost obavlja odredjenu ulogu u korist coveka
 
Laodikeja

Laodikeja

VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
15.280
To bi trebao sam da poznajes, jer to je sustina naseg spasenja.
Ja mogu zakljuciti da to ne poznajes jer te je sotona prevario da se bavis ne toliko bitnim stvarima - a da zanemarujes one bitne.

Pozdrav
 
AApocketz

AApocketz

Član
Učlanjen(a)
03.10.2010
Poruka
1.305
To bi trebao sam da poznajes, jer to je sustina naseg spasenja.
Ja mogu zakljuciti da to ne poznajes jer te je sotona prevario da se bavis ne toliko bitnim stvarima - a da zanemarujes one bitne.

Pozdrav
A koje su te bitne stvari kojima bi se ja navodno trebo baviti?


Baš zato što poznajem šta Biblija naučava osporavam ti dogmu, ali ti nisi dorastao za ozbiljnu diskusiju. Nije ni čudo što ne odgovaraš kad te pitam, Da ima Biblijske istine u to što ti ovde pišeš našo bi i stihove koji ti podržavaju dogmu.

Klevetanje, omalovažavanje kao i provociranje ti ide od ruke ali ne i Biblijom da podržiš učenje Adventizma, a ti eto hrišćčanin vođen Svetim Duhom, kako to?

Kada ćeš nešto da priložiš da vidim na šta baziraš to što pišeš:

Na šta ti se bazira:
razlicitim ulogama koje licnosti Bozanstva obavljaju

Koji je ovo stih?
da svakoga dana molimo za novu meru Duha Svetoga kako bi duhovno rasli
Gde u tvoju bibliju piše:
saradnja razlicitih licnosti Bozanstva

svaka licnost obavlja odredjenu ulogu u korist coveka
 
Laodikeja

Laodikeja

VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
15.280
Pogrešno - ja nikoga ne klevećem, omalovažavam niti provociram, to su insinuacije.

Evo mojih reči:

To bi trebao sam da poznajes, jer to je sustina naseg spasenja.
Ja mogu zakljuciti da to ne poznajes jer te je sotona prevario da se bavis ne toliko bitnim stvarima - a da zanemarujes one bitne.


Ovde nema ništa od onoga što si naveo, osim podsticaj da se baviš bitnim stvarima od značaja za ljudsko spasenje.

Cela biblija govori o tri uloge koje Božanske ličnosti obavljaju u planu spaenja, a to su sledeće:

- Otac je Sudija, onaj pred kojim su otvorene nebeske knjige - knjiga života i smrti, i koji na osnovu čovekove vere sudi i upisuje njegovo ime u knjigu života ili pak smrti:

"Gledah dokle se postaviše prestoli, i starac sede, na kome beše odelo belo kao sneg, i kosa na glavi kao čista vuna, presto Mu beše kao plamen ognjeni, točkovi Mu kao oganj razgoreo.
Reka ognjena izlažaše i tečaše ispred Njega, hiljada hiljada služaše Mu, i deset hiljada po deset hiljada stajahu pred Njim; sud sede, i knjige se otvoriše"
( knjiga proroka Danila 7. 9 - 10 )

- Isus je određen da bude Mesija spasitelj, da dođe na ovaj svet i umre za čovekove grehe i preuzme ih na sebe, i da svojim odlaskom na nebo postane novozavetni prvosveštenik u nebeskoj Svetini nad Svetinjama, o tome precizno govori Jevrejima poslanica - posebno 8 i 9 poglavlje.

"Reče Mu žena: Znam da će doći Mesija koji se zove Hristos, kad On dođe kazaće nam sve.
Reče joj Isus: Ja sam koji s tobom govorim" ( Jovan 4. 25 - 26 )

"Znajući da se propadljivim srebrom ili zlatom ne iskupiste iz sujetnog svog življenja, koje ste videli od otaca; Nego skupocenom krvlju Hrista, kao bezazlenog i prečistog jagnjeta;
Koji je određen još pre postanja sveta, a javio se u poslednja vremena vas radi"
( 1 Petrova 1. 18 - 20 )

"Ali došavši Hristos, poglavar sveštenički dobara koja će doći, kroz bolju i savršeniju skiniju,
koja nije rukom građena, to jest, nije ovog stvorenja,
Ni s krvlju jarčijom, niti telećom, nego kroz svoju krv uđe jednom u svetinju, i nađe večni otkup.
Jer ako krv junčija i jarčija, i pepeo juničin, pokropivši njom opoganjene, osvećuje na
telesnu čistotu;
A kamoli neće krv Hrista, koji Duhom Svetim sebe prinese bez krivice Bogu, očistiti savest našu od mrtvih dela, da služimo Bogu Živom i Istinitom?"
( Jevrejima 9. 11 - 14 )

- Sveti Duh je određen da bude prisutan na zemlji kao utešitelj, da čoveka vodi ka Hristu i da mu pomaže da izgradi sebe za carstvo nebesko i da u njemu obnovi Hristov moralni lik.
Takođe, da vodi crkvu u novozavetnom periodu kao i delo objave jevanđelja ovom svetu.

"Ako imate ljubav k meni, zapovesti moje držite.
I ja ću umoliti Oca, i daće vam drugog utešitelja da bude s vama vavek:
Duha istine, kog svet ne može primiti, jer Ga ne vidi niti Ga poznaje; a vi Ga poznajete, jer u vama stoji, i u vama će biti" ( Jovan 14. 17 )

"Одговори Исус и рече му: заиста, заиста ти кажем: ако се ко наново не роди, не може видјети царства Божијега.
Рече Никодим њему: како се може човјек родити кад је стар? еда ли може по други пут ући у утробу матере своје и родити се?
Одговори Исус: заиста, заиста ти кажем: ако се ко не роди водом и Духом, не може ући у царство
Божије.
Што је рођено од тијела, тијело је; а што је рођено од Духа, дух је.

Не чуди се што ти рекох; ваља вам се наново родити.
Дух дише гдје хоће, и глас његов чујеш, а не знаш откуда долази и куда иде; тако је
сваки човјек који је рођен од Духа" ( Jovan 3. 3 - 8 )

"I ne opijajte se vinom u kome je kurvarstvo, nego se još ispunjavajte duhom,
Govoreći među sobom u psalmima i pojanju i pesmama duhovnim, pevajući i pripevajući u
srcima svojim Gospodu"
( Efescima 5. 18 - 19 )

"Jer telesno mudrovanje neprijateljstvo je Bogu, jer se ne pokorava zakonu Božijem niti može.
A koji su u telu ne mogu Bogu ugoditi.

A vi niste u telu nego u duhu; jer Duh Božji u vama živi. A ako ko nema Duh Hristov, on nije Njegov.
A ako je Hristos u vama, onda je telo mrtvo greha radi a duh živ pravde radi.
A ako li živi u vama Duh Onog koji je vaskrsao Isusa iz mrtvih, Onaj koji je podigao Hrista iz mrtvih oživeće i vaša smrtna telesa Duhom svojim koji živi u vama.
Tako dakle, braćo, nismo dužni telu da po telu živimo.
Jer ako živite po telu, pomrećete; ako li duhom poslove telesne morite, živećete.

Jer koji se vladaju po duhu Božijem oni su sinovi Božiji.
Jer ne primiste duh ropstva, opet da se bojite; nego primiste Duh posinački, kojim vičemo: Ava, Oče.
Ovaj duh svedoči našem duhu da smo deca Božija"
( Rimljanima 8. 7 - 16 )

Ovo su samo neki od tekstova - a ima ih mnoštvo.
 
Poslednja izmena:
AApocketz

AApocketz

Član
Učlanjen(a)
03.10.2010
Poruka
1.305
Ako ne znaš Boga! ako nemaš Boga nemaš ni istinu, džaba ti što citiraš Bibliju kad se odričeš onogo što citiraš ili ismejavaš to što citiraš, džaba ti ako nemaš Oca i Sina ništa nemaš.


Kažeš:
Ovde nema ništa od onoga što si naveo, osim podsticaj da se baviš bitnim stvarima od značaja za ljudsko spasenje.
Cela biblija govori o tri uloge koje Božanske ličnosti obavljaju u planu spaenja, a to su sledeće:
- Otac je Sudija, onaj pred kojim su otvorene nebeske knjige - knjiga života i smrti, i koji na osnovu čovekove vere sudi i upisuje njegovo ime u knjigu života ili pak smrti:

I za tvoje spasenje ti treba da upoznaš Boga i uzveruješ sinovljevo jevanđelje, pa onda da se pokaješ i preobratiš.
Cela Biblija govori da nema drugoga Boga kao što je JHWJ, nema? Cela Biblija govori da je Bog i Otac naš JHWH i da jedan je JHWH! a ti po tvom Adventizmu šta govoriš?
Tebi ne treba takav Bog, pljuješ po Isusu i njegovom jevanđelji, važno ti je šta Adventizam uči a ne Bog šta je dao zapisati, govoriti preko proroka ili u zadnje vreme Isus što je govorio, to tebe nimalo ne zanima.

Kažeš:
- Isus je određen da bude Mesija spasitelj, da dođe na ovaj svet i umre za čovekove grehe i preuzme ih na sebe, i da svojim odlaskom na nebo postane novozavetni prvosveštenik u nebeskoj Svetini nad Svetinjama, o tome precizno govori Jevrejima poslanica - posebno 8 i 9 poglavlje.


Naravno da je određen za MESAJU, dabome da spasenje dolazi od JHWH preko ili kroz ali posrestvom sina(tako je napisano)
Da! umro je čovek a nije se inkarnirao Bog da ispašta, pati i muči se i umre kako to Adventizam uči.
Dabome da je Isus prvosveštenik! ali nije svemogući Bog u svemu ravan SVEVLADARU, tvoritelju svega što je posrestvom tvorio kako Adventizam truje ljude dezinformacijama da ih upropasti.
 
Laodikeja

Laodikeja

VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
15.280
Tvoj sud koji izrices drugome je sud koji u stvari izices samome sebi, jer ti nisi autoritet istine - vec Bog i njegova rec, a kao sto vidimo ti ovde ne iznosis ni mrvicu reci, vec samo postavljas na desetine pitanja koja proizilaze iz tvoje preokupacije da se bavis nevaznim stvarima.

Ne bi me nista cudilo kada bi ovde na forumu pokrenuo teme poput - da li je Isus nosio potkosulju, koje boje su bile Isusove carape, da li je kao mali voleo da igra klikere i koji su mu bili omiljeni.. i slicno, i te teme bi obradjivao tako detaljno terajuci svoju pravdu, dok ne dokazes da su klikeri bili plavi jer je nebo plavo, a carape crvene jer je pred njegovim ocima stalno bila smrt koju je morao da podnese i prolije krv koja je crvene boje.

Ovo je prikaz coveka koji ima obicaj da od nevaznih stvari stvori uslov spasenja radi koga je spreman da odbaci sve ljude kao otadnike, jer ne zele da prihvate taj uslov koji je on sam kreirao u svom umu, time zrtvujuci i zanemarujuci istine koje stvarno pretstavljaju uslov spasenja, radi kojih ce i on sam izgubiti spasenje ako ne pocne njima ozbiljno da se bavi.
 
Top