Šta je novo?

Sveto Trojstvo

  • Začetnik teme Ana_ana
  • Datum pokretanja
K

Klik_er

Učlanjen(a)
12.08.2014
Poruka
18
Pozdrav,
u duhu vernika svi pojmovi koje prima preko dogme ili iskaza iz biblije slivaju se u jedno u njegovom duhu. Bog je jedan. To je polazna osnova. Hrist je njegov sin, ali Otac i Sin nisu samo dvojica nego su i jedan, kako Hrist kaže, po Jovanu, ja sam u ocu i otac je u meni. Znači moglo bi se to nazvati sveto dvojstvo. Ne stoji nigde u bibliji termin sveto dvojstvo. Sveto dvojstvo je evo samo moj "ad hoc" pokušaj da predstavim razumu neshvatljivu istinu da su Otac i sin jedno biće, doslovno jedno biće. Delatna sila oca i sina je Sveti Duh, koji je takođe neodvojiv od pomenute dvojice. Znači nije 1+1+1=3, nego 3=1. I ne samo ova tri imena, da ih tako nazovem, već i svaki vernik sudeluje u tom Jednom, u Bogu. Slično je sa čovekom. Za čoveka se kaže biće dvoje jedno telo. Znači, u ovom slučaju imamo 2=1, ne 1+1=2.
Na ovo možemo nadovezati i činjenicu da je Judaizam kao religja osim Tore ima i druge knjige u kojima rabini TUMAČE Toru. Neki nisu bili zadovoljni Talmudom, Mišnom i Gemarom, pa su napisali Zohar, pa se kasnije razvila Kabala. Dozvolićete da i hrišćani mogu imati kasnije stečene ideje na osnovu ne samo biblijskog teksta nego i žive vere. Od Hrista, vernici ne žive po mrtvom slovu, već po živom duhu koji je jedan.. Problem za razum su imena, jer imena stvaraju privid odvojenosti.
 
J

Jovan Prezviter

Učlanjen(a)
22.07.2016
Poruka
2.093
Istu prirodu poseduju i upotrebljavaju potpuno i ravno sva Tri Lica, ali svako na svoj način.
Dakle, možemo reći da da svako Lice Božanstva ima način posedovanja i upotrebe Božanske prirode. Možda pre svega upotrebe. Možemo reći da su u pitanju različiti načini delovanja.

Bog je jedna suština u tri ipostasi i jedna zajednička energija tri ipostasi
Sva energija Božanastva je sačinjena kroz tri ipostasi..to je zajednička energija. Jako zanimljivo za razmatranje i približno verujem tako. Mada da su i tri beskonačno snažne energije zasebne opet možemo reći da je Božije ispoljavanje tajna i način delovanja. No, ova ideja iznesena moguće da ima osnove jer je jako zanimljivo sa aspekta žrtvovanja Isua Hrista za grehe i pobedu nad smrću...možemo reći da je kroz Hrista patio i Otac i Duh Sveti tj. celo Božanstvo.

Kažem možemo pretpostaviti da je tako premda nam u Pismu nemamo toliko precizno izloženje ovih aspekata..ali kažem ono što nam je otkriveno na to možemo se osloniti, a ono što nismo sigurni ne mora ni biti sa sigurnošću precizirano..ostaje za razmišljanej.

Tri ipostasi Boga su lične osobine Oca (nestvorenost), Sina (rađanje) i Duha Svetog (ishođenje), nesvodljive jedna na drugu .
Uloge u stvarstvu možemo reći.

Lica Svete Trojice se među sobom razlikuju samo po ličnim svojstvima: Bog-Otac niti se rađa, niti ishodi od koga; Bog-Sin se prevečno rađa od Boga-Oca, a Bog-Duh Sveti prevečno ishodi od Boga-Oca.
Međusobni odnosi.

Natavićemo sutra. Svako dobro.
 
DarthShone

DarthShone

Učlanjen(a)
11.02.2009
Poruka
5.922
Ako svojom voljom ne odbacimo. Zato i imamo slobdnu volju ili da prihvatim Hrista ili da Ga odbacimo.
Mi svojom voljom možemo samo da pokušamo da ga odbacimo. U tome je sva suština. Jer ako smo od Boga, onda ne možemo odbaciti Hrista. Pokušaj da odbacimo Tvorca, je pokušaj odbacivanja sebe samih. A satana to i hoće.

O tome da krštenje i ostali sakramenti nije ugovor, još manje simbol neki drugi put, veoma skoro.

Delatna sila oca i sina je Sveti Duh, koji je takođe neodvojiv od pomenute dvojice. Znači nije 1+1+1=3, nego 3=1. I ne samo ova tri imena, da ih tako nazovem, već i svaki vernik sudeluje u tom Jednom, u Bogu. Slično je sa čovekom. Za čoveka se kaže biće dvoje jedno telo. Znači, u ovom slučaju imamo 2=1, ne 1+1=2.
Na ovo možemo nadovezati i činjenicu da je Judaizam kao religja osim Tore ima i druge knjige u kojima rabini TUMAČE Toru. Neki nisu bili zadovoljni Talmudom, Mišnom i Gemarom, pa su napisali Zohar, pa se kasnije razvila Kabala. Dozvolićete da i hrišćani mogu imati kasnije stečene ideje na osnovu ne samo biblijskog teksta nego i žive vere. Od Hrista, vernici ne žive po mrtvom slovu, već po živom duhu koji je jedan.. Problem za razum su imena, jer imena stvaraju privid odvojenosti.
Ne bih da izjutra krenem sa pitanjima, ali možeš li nam reći šta je po tebi Sveti Duh? Pitam to jer i pored moglo bi se reći kvalitetnog tumačenja Trojstva, ubacuješ i tvrdnju da je Sveti Duh delatna sila, a to nije u skladu sa doktrinom o Trojstvu. Sila je naime bezlična, nije ličnost. A znamo da kako u Starom, tako i u Novom Zavetu, Sveti Duh govori ljudima. Da ne govorim o tome da ga Isus opisuje kao ličnost, a ne kao Silu.
 
Poslednja izmena:
J

Jovan Prezviter

Učlanjen(a)
22.07.2016
Poruka
2.093
Mi svojom voljom možemo samo da pokušamo da ga odbacimo. U tome je sva suština. Jer ako smo od Boga, onda ne možemo odbaciti Hrista. Pokušaj da odbacimo Tvorca, je pokušaj odbacivanja sebe samih. A satana to i hoće.

Pa uredu. To je zanimljivo..voleo bi da ovo malo razradimo jer mi nije poznato ovo iskreno. Da li smo mi predstinirani onda u tom smislu? Ja mislim da Biblija govori da čovek svojim izborom bira ili večno spasenje ili večnu propast. Zato postoji i "otpad" od vere..verujem da ćemo ovo razmotriti detaljnije.

O tome da krštenje i ostali sakramenti nije ugovor, još manje simbol neki drugi put, veoma skoro.
Ok..naravno.
 
DarthShone

DarthShone

Učlanjen(a)
11.02.2009
Poruka
5.922
Pa uredu. To je zanimljivo..voleo bi da ovo malo razradimo jer mi nije poznato ovo iskreno. Da li smo mi predstinirani onda u tom smislu? Ja mislim da Biblija govori da čovek svojim izborom bira ili večno spasenje ili večnu propast. Zato postoji i "otpad" od vere..verujem da ćemo ovo razmotriti detaljnije.
Vidi, čoveka je Bog stvorio, uneo u to stvaranje svoju Ljubav, prizvao nas u život. Dakle čovek ima Boga u sebi. Duboko u sebi, na nivou koda. Ali, to nije predestinacija. Jer nam je Bog dao slobodnu volju. Dakle, da biramo, znajući koje su posledice.

Zato, Crkva i uči da je obraćenje u stvari povratak Bogu, gde je naglasak na povratak, a niko se ne može vratiti nekome, ako od nekoga nije ni otišao. Mi jesmo od Boga. On je u našem DNK, kao što je to i slobodna volja, koju je ON i uneo.

Dakle sama slobodna volja je ono baš to što nam ne omogućava da Boga u potpunosti odbacimo. A satana je toga svestan, i te kako svestan. Padom čoveka, satana misli da zadaje udarce Bogu, od koga ni on sam ne može da pobegne.
 
J

Jovan Prezviter

Učlanjen(a)
22.07.2016
Poruka
2.093
Vidi, čoveka je Bog stvorio, uneo u to stvaranje svoju Ljubav, prizvao nas u život. Dakle čovek ima Boga u sebi. Duboko u sebi, na nivou koda. Ali, to nije predestinacija. Jer nam je Bog dao slobodnu volju. Dakle, da biramo, znajući koje su posledice.

Zato, Crkva i uči da je obraćenje u stvari povratak Bogu, gde je naglasak na povratak, a niko se ne može vratiti nekome, ako od nekoga nije ni otišao. Mi jesmo od Boga. On je u našem DNK, kao što je to i slobodna volja, koju je ON i uneo.

Dakle sama slobodna volja je ono baš to što nam ne omogućava da Boga u potpunosti odbacimo. A satana je toga svestan, i te kako svestan. Padom čoveka, satana misli da zadaje udarce Bogu, od koga ni on sam ne može da pobegne.
Smatraš li da čovek se ipak na kraju vraća Bogu...svaki čovek?
 
DarthShone

DarthShone

Učlanjen(a)
11.02.2009
Poruka
5.922
Smatraš li da čovek se ipak na kraju vraća Bogu...svaki čovek?
Ne doslvno. Mi do kraja imamo mogućnost da se pokajemo. Čak i mala doza kajanja je dovljno da nas ne otera direktno u pakao. Tada, kada se jednom nađemo tamo, kajanje nam ništa ne pomaže.

Čak i mala doza kajanja za bilo koji, pa čak i najmanju greh je dovoljna da zasluži Milost, koja naravno ne znači da nećemo biti kažnjeni, a kazna nije pakao, jer nismo zaslužili to. Zato je Isus i rekao razbojniku da će biti sa njim u raju, onom razbojniku koji se pokajao za svoja nedela. Kajanje je ključno.

Da ne bih više odlazio u offtopik, postaviću nekoliko video klipova koji ilustruju Trojstvo u Starom Zavetu, jer nekima je teško da to prihvate. Naime, YWHW nigde i nikada nije prikazan kao Tawhid. Niti se takvim objavljuje ljudima.

 
K

Klik_er

Učlanjen(a)
12.08.2014
Poruka
18
Ne bih da izjutra krenem sa pitanjima, ali možeš li nam reći šta je po tebi Sveti Duh? Pitam to jer i pored moglo bi se reći kvalitetnog tumačenja Trojstva, ubacuješ i tvrdnju da je Sveti Duh delatna sila, a to nije u skladu sa doktrinom o Trojstvu. Sila je naime bezlična, nije ličnost. A znamo da kako u Starom, tako i u Novom Zavetu, Sveti Duh govori ljudima. Da ne govorim o tome da ga Isus opisuje kao ličnost, a ne kao Silu.
Sveti Duh kao delatna sila je Bog lično. Seti da si se, budući kršten, ispunio Duhom Svetim. Jesi li? Govori li on tvojim ustima i jezikom?
 
J

Jovan Prezviter

Učlanjen(a)
22.07.2016
Poruka
2.093
Ne doslvno. Mi do kraja imamo mogućnost da se pokajemo. Čak i mala doza kajanja je dovljno da nas ne otera direktno u pakao. Tada, kada se jednom nađemo tamo, kajanje nam ništa ne pomaže.
Neću ni ja više o ovoj temi..upravu si samo Trojstvo a ako budeš hteo otvori temu mogli bi detaljnije diskutovati o ovoj temi.

Ja lično mislim da na osnovu Biblije svaki čovek se spasava zaslugam Hristove krvi..što će reći da nas ni "pokajanje" ne spasava jer pokajavši se mi zapravo ne možemo sebi grehe izbrisati. Zato kao što rekoh ni jedno duhovno "oruđe" nas ne spasava ni jedno naše delo ili napor. Sve su to legitimna sredstva koje je Bog odredio da pomoću njih uspostavimo pravilan kontakt sa Bogom i time pokazujemo da želimo biti nja Njegovoj strani. Ali često..prečesto mi ljudi kakvi smo pravimo kardinalnu grešku kada pomislimo ili poverujemo da su te stvari "sredstvo spasenja". Ne, ono nije srestvo spasenja pa zato kažem ni pokajanje nije sredstvo spasenja već jedino spasenje je Hristova krv..kada se zasluge Hristove krvi pripišu nama. U tom kontekstu ni pokajnje ne može da nam bude garant da smo prešli iz smrti u život (premda je neophodno ali da ga neshvatimo pogrešno) već se moramo osloniti verom na Hrista i Njegove zasluge a ako smo dozvolili Duhu Svetom da nas menja i On nas oblikovao i radio na nama onda ćemo biti spaseni. Jedino onda.

Budi mi pozdravljen pa ćemo nastaviti na nekoj temi i ovo. A ovde ima dosta materijala za Trojstvo ili Trojicu. Verujem da će biti ozbiljna diskusija.
 
Top