Šta je novo?

Sveto Trojstvo

 • Začetnik teme Ana_ana
 • Datum pokretanja
DarthShone

DarthShone

Učlanjen(a)
11.02.2009
Poruka
6.418
Jedini način na koji se mi možemo izraziti o Sv. Trojici je kroz antinomije i to samo u smislu verskih dogmi ili načela koji su nama spoznajno prihvatljivi kao dovoljan razlog no ne i same Istine koje bi se ticale Božije suštine.

Odnosi izmedju Ipostasa su uvek SADA u kojem JESU, neograničeni bilo kojim našim konceptom ili predstavom o vremenu, svevremenu, odsustvu vremena...
Sve naše reči, svaki pokušaj da spoznamo Sv. Trojstvo-Trojicu, koji je Onaj Koji Jeste, nikada neće biti dovoljne.
 
J

Jovan Prezviter

Učlanjen(a)
22.07.2016
Poruka
3.572
4. U unutrašnjosti Trojice postoji međuipostasno kretanje ili "perihoreza", to jest apsolutno zajedničko i savršeno prožimanje koje ima jedinstveno načelo. Tri Ipostasi nisu tri načela božanske suštine, ali to ne znači da su priroda ili delanje Sina i Duha nepotpuni.
Upravo tako, Tri Ipostasi tj. onako kako ih vidmo u tri načela nama otkrivenih tj. Otac "stvara", Sin se "rađa" a Duh Sveti "ishodi" i "posvećuje" nisu "tri načela Božanske suštine"...lepo je ovo definisao Vasilije Veliki.

Ja bih opet samo ponovio komentar od ranije u kontekstu ovog citata a to je da Tri Ipostasi nisu tri načela božanske suštine, jer su one u kontekstu stvarstva i odnosa među Njima kada je proces stvarstva u pitanju. Verujem da je i Vasilije Veliki na tragu ovog razumevanja..barem prema zaključku koji je izneo. No, to se takođe uklapa u ovo što tvrdim.

Bog je nespoznatljiv i prevazilazi naše poimanje..ono je ograničeno i Bog nam govori o ovome u okvirima naše ograničene spoznaje koristeći terminologiju koja se odnosi upravo na kontekst stvarstva. U tm procesu Otac stvara , Sin se "rađa" a Duh proishodi.

Za Grigorija Palamu, ipostas Duha Svetoga ima lični razumni karakter, jer ljubav Oca prema Sinu, kao lični odnos, ipostazirana je u Duhu Svetome.
Odnos Oca prema Sinu je samo ograničeni termin naveće ljubavi koju Bog oseća...opet u kontekstu stvarstva..najveća ljubav među stvarstvom je ljubav roditelja prema detetu..ali naravno da je Božija ljubav još veća..ovim se samo dočarava ovaj najviši odnos ljubavi a akcenat je na "najviši"..jer u kontekstu Božanstva to dobija nezamislivo snažniju konotaciju. Definitivno se Bog ljudima otkrio u kontekstu stvarstva tj. terminima razumnim za stvorenja.

Duh Sveti jeste razumna Ličnost i može da sadrži u sebi taj odnos ljubavi u Božanstvu..nadahnjujući nas istom.

Evo otprilike ključnih delova onoga citata Vasilija Velikog, Sinaita i Grigorija Palame..

nastaviće se..ima još novih tekstova.

Uzgred Grigorije Palama je veoma značajan u Pravoslavlju. Idejom o "Tavorskoj svetlosti" koju je još pre njega opisao sv. Vasilije Novi Bogoslov u IX veku. On je pak teoretski opravdao ovu ideju sučelivši argumente kalabrijskom bogoslovu Varlamu.

Laku noć.
 
J

Jovan Prezviter

Učlanjen(a)
22.07.2016
Poruka
3.572
1,1:" U početku beše Reč, i reč beše u Boga i Bog beše reč".

Nije početak stvaranja no početak večnosti,
ako može tako da se kaže sledstveno onom što sam napisao prethodno.

Jer večnost je nastala kada je Sin rodjen a večnost nije ograničena stvaranjem, obrnuto je, ona mu prethodi.
Izraz "beše" svakako se odnosi na pre stvaranja bilo čega. Reč je "obitavala" u Bogu i Ona je Bog. No, večnost sama po sebi nema početak. Zato ovde izraz "u početku" želi istaći da je oduvek Reč bila u Boga tj. kroz svu večnost "sa Bogom i u Bogu".


"Rođenje Sina Božijeg", je "u vremenu"..koristi se izraz "sad"...."Kazaću naredbu Gospodnju; On reče meni: "Ti si sin moj, ja te sad rodih", Psalam 2,7.

Takođe zanimljiv citat u vezi izraz "Sin" stoji u 2. Samuilovoj: "Ja ću mu biti otac, i on će mi biti sin", 2.Samuilova 7,14.

Koristi se glagol u "budućnsoti" tj. "biti" ili postati što ukazuje da On u svom Božanskom obličju nije "Sin" sam po sebi. Zato izraz "Sin" ne bi trebali da povezujemo sa večnošću jer je prema ovim tekststovima taj pojam "Sin" vremenski uslovljen izrazom "sad" ili glagolom "će biti". Jasno je da je ovo vremnska konotacija dok je večnost vanvremenska konotacija.

Zat izraz "Sin" Božiji koji je logično povezan sa izrazom "rođenje" ne može se odnositi na večnost već na trenutak u vremenu.
 
Servius Tullius

Servius Tullius

Učlanjen(a)
01.05.2019
Poruka
668
Gospod je iznad i izvan pojmova kao što su večnost i vreme. On gospodari njima i nije njima uslovljen.
On je postojao pre tvorevine koja je odredjena, izmedju ostalog, i vremenom.
Mora se napraviti razlika izmedju bezvremenosti i vremenosti tj. temporalnosti.
U vremenosti večnost se poima kao sveokupnost vremena, u apsolutnoj bezvremenosti vreme u bilo kojem smislu ne postoji.
Vremenitost se da čulno opaziti i prepoznati, donekle i spoznajno pojmiti. Tvorevina egzistira u vremenitosti kroz postojanje u njemu se stvara, menja i propada.

20. Jer šta se na Njemu ne može videti, od postanja sveta moglo se poznati i videti na stvorenjima, i Njegova večna sila i božanstvo, da nemaju izgovora.
Rimljanima poslanica
 
Zaokret

Zaokret

Član
Učlanjen(a)
05.09.2013
Poruka
3.202
Pa jesu li hriscani monoteisti,tj.Jednobosci,ili pak poluteisti,tj MNogobosci???
Zar nije verovanje u TRI Boga mnogobostvo???
I sad kako da prevarimo narod??? Nisu tri nego jedan,ali kao trojstvo???
Jel se rec trojstvo igde spominje u Bibliji???
Jel igde u Bibliji receno da je Sveti Duh Bog???
 
J

Jovan Prezviter

Učlanjen(a)
22.07.2016
Poruka
3.572
Hrišćani su monoteisti ali Biblijski monoteisti...tj. ono što on podrazumeva u kontekstu Pisma. Bog je "Jedno"..Tri Ličnosti deluju kao Jedna..to je Biblijski monoteizam.

Suština neznaboštva brate, nije u opisu "prirode" Božanstva koju mi ipak ne možemo razumeti do kraja..već u karakteru Božanstva. To je suštinska razlika između neznabožačkog i Biblijskog pristupa.
 
Zaokret

Zaokret

Član
Učlanjen(a)
05.09.2013
Poruka
3.202
Hrišćani su monoteisti ali Biblijski monoteisti...tj. ono što on podrazumeva u kontekstu Pisma. Bog je "Jedno"..Tri Ličnosti deluju kao Jedna..to je Biblijski monoteizam.

Suština neznaboštva brate, nije u opisu "prirode" Božanstva koju mi ipak ne možemo razumeti do kraja..već u karakteru Božanstva. To je suštinska razlika između neznabožačkog i Biblijskog pristupa.
"ono sto on podrazumeva u kontekstu pismu" ???
Ama nema nikakav dokaz za trojstvo,niti bilo kakav kontekst. Cim se vrati ime Jehova u Bibliju ,bice sve jasno ko dan,99% zabluda ima da propadne odmah.
Zasto izjednacavati drugu najplemenitiju osobu na svetu sa prvom??? Sotonin cilje je samo da napravi zabunu i mrznju izmedju tih osoba i da navede na takmicarski duh koji je stetan. I to je ono sto izaziva razdor u hriscanstvu.
Ko je taj prvi koji je uveo rec trojstvo u hriscansku nauku?,znas li kojeg veka?
Bog Otac je nama sve rekao o sebi,a i sin Bozji takodje je rekao sve o sebi,i tu vise nema nikakvog neznanja,sve pise .
 
Laodikeja

Laodikeja

VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
16.179
Evo, ko ima bibliju moze licno da proveri u kontekstu po principu uporednih tekstova:

OTAC I SIN VECNI BOG - uporedni tekstovi:

 • Bog prvi i poslednji - Knjiga proroka Isaije 44. 6 / 41. 1 - 4
 • Isus (Alfa i Omega ) prvi i poslednji - Otkrivenje Jovanovo 1. 7 - 8 / 11. 16 - 17 / 21. 5 - 7 / 22. 12 - 13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Bog car nad carevima i gospodar nad gospodarima, vecni Bog koga niko nije video i koji prebiva u
svetlosti kopjoj se ne moze pristupiti - 1 poslanica Timotiju 6. 14 - 16
- Isus car nad carevima i gospodar nad gospodarima - Otkrivenje 19. 14 - 16 / 17. 14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Pogledace na mene Boga koga su proboli - Knjiga proroka Zaharije 12. 9 - 10
 • Isus je proboden - Jevandjelje po Jovanu 19. 31 - 37 /
 • Isusov drugi dolazak, ugledace ga koji su ga proboli - Otkrivenje Jovanovo 1. 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Isusu predano kraljevstvo i njegova vlast vecna, on je poceo da vlada kao kralj - knjiga proroka Danila 7.
13 - 14
- Bogje poceo da vlada kao kralj - Otkrivenje 11. 17 / 19. 16
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Bog pastir - knjiga proroka Isaije 40. 9 - 11
 • Isus pastir dobri - Jevandjelje po Jovanu 10. 11 - 14
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Stena bese Bog - 5 knjiga Mojsijeva 32. 1 - 5
 • Bog stena vecna - knjiga proroka Isaije 26. 4
 • Stena bese Hristos - 1 Korincanima poslanica 10. 1 - 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Bog ce macem kazniti svako telo - knjiga proroka Isaije 66. 13 - 18
 • Isus ce kazniti Macem - Otkrivenje Jovanovo 11. 19 - 16
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Boga slavite u srcima svojim - knjiga proroka Isaije 8. 12 - 13
 • Isusa Gospoda slavite u srcima svojim - 1 poslanica Petrova 3. 15
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Obasjavace ih Bog - Otkrivenje Jovanovo 21. 22 - 23 / 22. 5
 • Obasjace te Isus - Efescima poslanica 5. 14
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Odmah ce u svoj Hram doci Bog - knjiga proroka Malahije 3. 1
 • Isus dolazi u Hram - Jevandjelje po Luki 4. 16 / Jevandjelje po Mateju 21 poglavlje
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Bog dunu Duh u nos Adama - 1 knjiga Mojsijeva 2. 7
 • Isus dunu Sveti Duh na apostole - Jevandjelje po jovanu 20. 22
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Bozji svedoci - knjiga proroka Isaije 43. 10 - 13
 • Isusovi svedoci, on je Bog - Dela apostolska 1. 8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Isus dolazi kao Bog - Titu poslanica 2.13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Isus vecni Bog - Psalam 102. 20 - 29 / Jevrejima poslanica 1. 8 - 12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Gledacemo lice Bozje i njegovo ime bice na celima spasenih - Otkrivenje 22. 3 - 4
 • Gledacemo lice Isusovo - Jevandjelje po Jovanu 16. 16 - 22 / 1 poslanica Jovanova 3. 2
 • Boga niko nikad nije video, sto znaci da ce spaseni gledati lice Isusovo - 1 poslanica Jovanova 1. 18 /
1 poslanica Timotiju 6. 14 - 16
----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Isus Bog - Jevandjelje po Jovanu 20. 26 - 29
----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Isus Bog otac - Jevandjelje po Jovanu 14. 8 - 14
----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Molitve upucene Isusu jer je on Bog - Dela apostola 22. 16 - 19 / 7. 59. 60 / 1 poslanica Korincanima 1. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Bozji Duh je Hristov Duh, on je Bog - Rimljanima poslanica 8. 9 - 10
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pomenuo bih jos tekst iz 1 knjige Mojsijeve 1. 26 27 gde Bog kaze obracajuci se dvema ostalim licnostima Bozanskog trojstva DA NACINIMO COVJEKA PO SVOJEMU OBLICJU, KAO STO SMO MI, KOJI CE BITI GOSPODAR OD RIBA MORSKIH, I OD PTICA NEBESKIH...
U ovom tekstu za rec Bog koristi se izraz ELOHIM.
Imenica Elohim oznacava mnozinu i aludira na vise osoba.
Kada Bog ovde kaze
DA NACINIMO, on se ovde ne obraca Andjelima, vec dvema licnostima sebi ravnim koji cine trojedinog Boga, jer tekst kaze da nacinimo po svome oblicju, koliko likom, toliko i sa moci razuma, slobodne volje, i vladanja.
Ovo je vezano i za tekst iz 1 knjige Mojsijeve 11. 6 - 8 u vezi gradjenja Vavilonske kule, gde Gospod kaze `HAJDE DA SIDJEMO DA IM POMETEMO JEZIKE... a iz konteksta celog teksta 11 poglavlja moze se videti da je upravo Bog sisao da vidi ljude kako grade kulu, a ne Andjeli, sto se moze zakljuciti da se on ovde obraca ostalim dvema licnostima Bozanskog trojstva.
Zakljucak je dakle taj, da su tri licnosti u starom zavetu delovale kao jedno, odnosno jedan Bog..
 
J

Jovan Prezviter

Učlanjen(a)
22.07.2016
Poruka
3.572
Zasto izjednacavati drugu najplemenitiju osobu na svetu sa prvom??? Sotonin cilje je samo da napravi zabunu i mrznju izmedju tih osoba i da navede na takmicarski duh koji je stetan. I to je ono sto izaziva razdor u hriscanstvu.
Mislim da si pogrešno razumeo to "Jedinstvo" Ličnosti. Upravo ovakav stav proizilazi iz pogrešnog shvatanja "karakatera" Boga. Baš na razumevanju karaktera postoje problemi. Naime, Božanstvo nema takmičarski duh jer su Otac, Sin i Duh Sveti u potpunoj saglasnosti. Nema takmičarskog dua to je odlika nezanbožačkog koncepta pa zato su i opisana travanje među "bogovima" i više i niže hijerarjihe..naš Gospod je "Jedno" i On nema u Sebi nikakvog duha takmičenja ili zavisti.

Vidiš, zato su neki došli do zaključka da Bog mora biti jedna Ličnost jer smatraju da bi bi više od Jedne ugrozile harmoniju i stvorile duh takimčenja. Međutim, oni time bacaju senku na Božiji karakter ili karakter Božanastva jer Mu time pripisuju grešnu ljudsku narav po kojoj bi se logično ličnosti u Božanstvu posvađale. Ne, Bog je Jedno i to sasvim neuslovljeno nižem ili višom hijerarhijom..On je Jedno jer je Ljubav. Ideja razdora među Božanstvom je paganska ideja. Biblijski Bog je drugačiji. Sve je dakle u shvatanju karaktera.

Ko je taj prvi koji je uveo rec trojstvo u hriscansku nauku?,znas li kojeg veka?
1. Jovanova 5,7:)
 
Zaokret

Zaokret

Član
Učlanjen(a)
05.09.2013
Poruka
3.202
Evo, ko ima bibliju moze licno da proveri u kontekstu po principu uporednih tekstova:

OTAC I SIN VECNI BOG - uporedni tekstovi:


 • Bog prvi i poslednji - Knjiga proroka Isaije 44. 6 / 41. 1 - 4
 • Isus (Alfa i Omega ) prvi i poslednji - Otkrivenje Jovanovo 1. 7 - 8 / 11. 16 - 17 / 21. 5 - 7 / 22. 12 - 13
----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Bog car nad carevima i gospodar nad gospodarima, vecni Bog koga niko nije video i koji prebiva u
svetlosti kopjoj se ne moze pristupiti - 1 poslanica Timotiju 6. 14 - 16
- Isus car nad carevima i gospodar nad gospodarima - Otkrivenje 19. 14 - 16 / 17. 14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Pogledace na mene Boga koga su proboli - Knjiga proroka Zaharije 12. 9 - 10
 • Isus je proboden - Jevandjelje po Jovanu 19. 31 - 37 /
 • Isusov drugi dolazak, ugledace ga koji su ga proboli - Otkrivenje Jovanovo 1. 7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Isusu predano kraljevstvo i njegova vlast vecna, on je poceo da vlada kao kralj - knjiga proroka Danila 7.
13 - 14
- Bogje poceo da vlada kao kralj - Otkrivenje 11. 17 / 19. 16
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Bog pastir - knjiga proroka Isaije 40. 9 - 11
 • Isus pastir dobri - Jevandjelje po Jovanu 10. 11 - 14
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Stena bese Bog - 5 knjiga Mojsijeva 32. 1 - 5
 • Bog stena vecna - knjiga proroka Isaije 26. 4
 • Stena bese Hristos - 1 Korincanima poslanica 10. 1 - 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Bog ce macem kazniti svako telo - knjiga proroka Isaije 66. 13 - 18
 • Isus ce kazniti Macem - Otkrivenje Jovanovo 11. 19 - 16
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Boga slavite u srcima svojim - knjiga proroka Isaije 8. 12 - 13
 • Isusa Gospoda slavite u srcima svojim - 1 poslanica Petrova 3. 15
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Obasjavace ih Bog - Otkrivenje Jovanovo 21. 22 - 23 / 22. 5
 • Obasjace te Isus - Efescima poslanica 5. 14
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Odmah ce u svoj Hram doci Bog - knjiga proroka Malahije 3. 1
 • Isus dolazi u Hram - Jevandjelje po Luki 4. 16 / Jevandjelje po Mateju 21 poglavlje
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Bog dunu Duh u nos Adama - 1 knjiga Mojsijeva 2. 7
 • Isus dunu Sveti Duh na apostole - Jevandjelje po jovanu 20. 22
----------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Bozji svedoci - knjiga proroka Isaije 43. 10 - 13
 • Isusovi svedoci, on je Bog - Dela apostolska 1. 8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Isus dolazi kao Bog - Titu poslanica 2.13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Isus vecni Bog - Psalam 102. 20 - 29 / Jevrejima poslanica 1. 8 - 12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Gledacemo lice Bozje i njegovo ime bice na celima spasenih - Otkrivenje 22. 3 - 4
 • Gledacemo lice Isusovo - Jevandjelje po Jovanu 16. 16 - 22 / 1 poslanica Jovanova 3. 2
 • Boga niko nikad nije video, sto znaci da ce spaseni gledati lice Isusovo - 1 poslanica Jovanova 1. 18 /
1 poslanica Timotiju 6. 14 - 16
----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Isus Bog - Jevandjelje po Jovanu 20. 26 - 29
----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Isus Bog otac - Jevandjelje po Jovanu 14. 8 - 14
----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Molitve upucene Isusu jer je on Bog - Dela apostola 22. 16 - 19 / 7. 59. 60 / 1 poslanica Korincanima 1. 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------
- Bozji Duh je Hristov Duh, on je Bog - Rimljanima poslanica 8. 9 - 10
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pomenuo bih jos tekst iz 1 knjige Mojsijeve 1. 26 27 gde Bog kaze obracajuci se dvema ostalim licnostima Bozanskog trojstva DA NACINIMO COVJEKA PO SVOJEMU OBLICJU, KAO STO SMO MI, KOJI CE BITI GOSPODAR OD RIBA MORSKIH, I OD PTICA NEBESKIH...
U ovom tekstu za rec Bog koristi se izraz ELOHIM.
Imenica Elohim oznacava mnozinu i aludira na vise osoba.
Kada Bog ovde kaze
DA NACINIMO, on se ovde ne obraca Andjelima, vec dvema licnostima sebi ravnim koji cine trojedinog Boga, jer tekst kaze da nacinimo po svome oblicju, koliko likom, toliko i sa moci razuma, slobodne volje, i vladanja.
Ovo je vezano i za tekst iz 1 knjige Mojsijeve 11. 6 - 8 u vezi gradjenja Vavilonske kule, gde Gospod kaze `HAJDE DA SIDJEMO DA IM POMETEMO JEZIKE... a iz konteksta celog teksta 11 poglavlja moze se videti da je upravo Bog sisao da vidi ljude kako grade kulu, a ne Andjeli, sto se moze zakljuciti da se on ovde obraca ostalim dvema licnostima Bozanskog trojstva.
Zakljucak je dakle taj, da su tri licnosti u starom zavetu delovale kao jedno, odnosno jedan Bog..
Pa laodikejac jesi li ti mnogobozac ili jednobozac?
Kad koristis jevrejsku rec "Elohim" moras znati i kako ces da je koristis.
Ta rec oznacava boga kroz "persiranje",nesto slicno kao zamenica u mnozini " VI"
Naprimer onda je i Bog dagon trojstvo bogova jer se i za njega koristi ista rec elohim,pogledaj Susije 16;23,24
WTT Judges 16:23 וְסַרְנֵ֣י פְלִשְׁתִּ֗ים נֶֽאֱסְפוּ֙ לִזְבֹּ֧חַ זֶֽבַח־גָּד֛וֹל לְדָג֥וֹן אֱלֹהֵיהֶ֖ם וּלְשִׂמְחָ֑ה וַיֹּ֣אמְר֔וּ נָתַ֤ן אֱלֹהֵ֙ינוּ֙ בְּיָדֵ֔נוּ אֵ֖ת שִׁמְשׁ֥וֹן אוֹיְבֵֽינוּ׃
(Jdg. 16:23 WTT)
Kljucna rec iz teksta je elohim אֱלֹהֵיהֶ֖ם .Za elohim postoji cela tema koju sam negde postavio.
Kad Bog koristi zamenicu " MI" on to govori svojim andjelima,koji su izgleda takodje bogovi za tebe???

Sto se ostalog tice ,batali to tvoje copy-paste,vec pisi kratko i jasno,barem ja nemam tolko vremena da na sve odgovaram odjednom,ali za svaki stih koji si izneo videces da gresis kad bacis pogled malo na izvorni grcki i hebrejski tekst ,videces da je taj tvoj prevod biblje koji koristis los.
 
Top