Šta je novo?
SerbianForum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Hvala svima na 1 900 000+ postova & 500 000+ tema!

Sveto Trojstvo

  • Začetnik teme Ana_ana
  • Datum pokretanja
M

Marko1932

Duha Svetog Boga nisu vam prepoznali pioniri, Duha Svetog Boga nema vam u vjerovanjima 1872., Duha Svetog Boga nema vam u vjerovanjima 1931., tek pod prijetnjom da će vas protestanti proglasiti kultom, 1980. službeno u svoja vjerovanja uvrštavate i Trojstvo. Nema to, Marko, ni sjene Duha Svetoga.


Neka svi ponovo vide. :) Dakle, ni 1931. godine nemate Trojstvo. Sveti Duh vam je nekakva "velika sila u delu otkupljenja", i nije pravi Bog, kao što su vam Otac i Sin. Ljudi vide, nisu mutavi.
Pročitaj ga ti pa odgovori da svi vide: Je li vam Duh Sveti, u vjerovanju 1931. godine, bio pravi Bog kao što su to Otac i Sin.
Slape, moram da ti saberem ucesnike Trojstva kao detetu u prvom razredu:

“Da Tri lica Bozanstva sastoje se od vecnog Oca, ..Gospoda Isusa Hrista, ... i Sveti Duh Treceg lica Bozanstva...” Verovanje broj dva.

1.Prvo spominju se TRI LICA BOZANSTVA.
2, Koja su to tri lica? Otac, Gospod Isus Hristos i Sveti Duh.


Slape, nadam se da si sada razummeo.
 
S

stvarnoslap

Slape, moram da ti saberem ucesnike Trojstva kao detetu u prvom razredu:
Tebi se treba nacrtati, ali ni to ništa ne jamči. Evo crteža:

TROJSTVO = Otac pravi Bog, Sin pravi Bog i Duh Sveti pravi Bog

Vjerovanje o Bogu ASD 1931. godine = Otac pravi Bog, Sin pravi Bog i Sveti Duh velika sila u delu otkupljenja

Slape, nadam se da si sada razummeo.
Marko, ja sam siguran da ti ni sada nećeš razumijeti.
 
tripo 41

tripo 41

Član
TROJSTVO = Otac pravi Bog, Sin pravi Bog i Duh Sveti pravi Bog
Kod vas to nije Trojstvo, nego četvorojstvo, Otac, Sin, Duh i Marija, a može i petostvojstvo sa papom.

i Sveti Duh velika sila u delu otkupljenja
A oni nisu ni čuli za njega u NZ pa im to nije bio problem.

Marko, ja sam siguran da ti ni sada nećeš razumijeti.
Opet projekcija.
 
S

stvarnoslap

Kod vas to nije Trojstvo, nego četvorojstvo, Otac, Sin, Duh i Marija, a može i petostvojstvo sa papom.
Ovo je duh onih kojima je Hitler Mesija.

A oni nisu ni čuli za njega u NZ pa im to nije bio problem.
Ma, Duh Sveti uopće ne postoji. Nego, zašto ste ga vi EGWisti uopće Bogom proglasili i zašto ste to učinili 65 godina nakon smrti proročice? Zar ste se bojali i mrtve proročice koja je govorila u drskosti?
 
tripo 41

tripo 41

Član
Ovo je duh onih kojima je Hitler Mesija.
Opet ponavljanje.

Ma, Duh Sveti uopće ne postoji.
Pa za one nije ni postojao u NZ i jel im išta falilo?

Nego, zašto ste ga vi EGWisti uopće Bogom proglasili i zašto ste to učinili 65 godina nakon smrti proročice?
I Petar nije vjerovao da će Isus umrijeti, a ti rekao da je vjerovao.

Zar ste se bojali i mrtve proročice koja je govorila u drskosti?
To je vaš duh, da prizivate mrtve duhove.
 
S

stvarnoslap

A ti bi da šutimo o činjenicama i istini? Hvala Bogu, ni šutnja ne može promijeniti istinu i činjenice.

A one su, da još jednom utvrdimo - Program njemačkog protestantizma je: Hitler Mesija.

Pa za one nije ni postojao u NZ i jel im išta falilo?
Je, falila im je proročica Jelena. :) Vama koji imate proročicu Jelenu (koja je govorila u drskosti), Duh Sveti samo smeta.

I Petar nije vjerovao da će Isus umrijeti, a ti rekao da je vjerovao.
O Petru si ti govorio, a ne ja. :) I tvrdio si da je Petar naučavao da Isus neće umrijeti. Dokaži citatom da je Petar ovo naučavao.

Hitler Mesija.

P.S. Ponavljat ću sve dok se ne prestaneš Bogu suprotstavljati.
 
tripo 41

tripo 41

Član
A ti bi da šutimo o činjenicama i istini? Hvala Bogu, ni šutnja ne može promijeniti istinu i činjenice.
Na to sam dao davno odg.

I ti govorio.

I tvrdio si da je Petar naučavao da Isus neće umrijeti.
I jeste govorio da neće umrijeti Marko ti uništi nauku.

Dokaži citatom da je Petar ovo naučavao.:smisi:
Kao P4 dokaži ovo citatom tipa :beee::roll::roll::beee::mig:

Dakle vaše Trojstvo ima 4-5 i više osoba.

Marija član, papa (pape) član (članovi) sveci, kipovi.
 
M

Marko1932

Tebi se treba nacrtati, ali ni to ništa ne jamči. Evo crteža:

TROJSTVO = Otac pravi Bog, Sin pravi Bog i Duh Sveti pravi Bog

Vjerovanje o Bogu ASD 1931. godine = Otac pravi Bog, Sin pravi Bog i Sveti Duh velika sila u delu otkupljenja
Marko, ja sam siguran da ti ni sada nećeš razumijeti.

Slape, mozda i nisu najbolje objasnili to verovanje, ali janso je navedeno dva puta u istom verovanju: Tri Lica Bozanstva,... I SVETI DUH TRECE LICE BOZANSTVA.
Mislim da je ovo svakome jasno.

Evo kako je to konacno izjavljeno:
Božanstvo
Postoji jedan Bog:Otac, Sin i Sveti Duh, zajednica tri lica iste večnosti. Bog je besmrtan, svemoćan, sveznajuć, iznad svega i svuda prisutan. On je beskonačan i prevazilazi moć ljudskog shvatanja, ali ipak poznat preko otkrivanja o Sebi. On je večno dostojan da Ga sva stvorenja poštuju, obožavaju i da Mu služe.
Bog Otac
Bog večni Otac je tvorac, Vrelo, Održavalac i Vladar celokupnog stvaranja. On je pravedan i svet, milostiv i pun milosrđa, spor na gnev i obilan nepokolebljivom ljubavlju i vernošću. Osobine i sila koje su se pokazali u Sinu i Svetom Duhu takođe su otkrivenje Oca.
Bog Sin
Bog večni Sin ovaploćen je u Isusu Hristu. Kroz Njega je sve stvoreno, Božji karakter je otkriven, izvršeno spasenje ljudskog roda i sud svetu. Za svu večnost živi Bog postao je i čovek Isus Hristos. Začet je Svetim Duhom i rodila ga Ga je devojka Marija. Živeo je i iskusio iskušenja kao ljudsko biće, ali je savršenim primerom pokazao Božju pravednost i ljubav. Svojim čudima On je otkrio božansku silu i umro na krstu za naše grehe i umesto nas, vaskrsnuo je iz mrtvih i vazneo se na Nebo da u nebeskoj svetinji vrši službu za nas. Doći će opet u slavi da konačno oslobodi svoj narod i obnovi sve tvari.
Bog Sveti Duh
Bog večni Duh bio je aktivan sa Ocem i Sinom prilikom stvaranja, utelovljenja i otkupljenja. On je nadahnjivao pisce Svetog Pisma. On je ispunjavao Hristov život silom. On privlači i ubeđuje ljudska bića. a one koji se odazovu, obnavlja i preobražava u Božji lik. Poslat od Oca i Sina da bude stalno sa Njegovom decom, On daje duhovne darove Crkvi, opunomoćuje je da svedoči za Hrista, i u skladu sa Svetim pismom, uvodi je u svaku istinu.

Slape, sta kazes na ovo?
Zbog razlicitog shvatanja skupa tih izraza, pojedini mogu da daju druagije interpretacije, zbog toga u izdanju od 1980. napisana je cela knjiga u kojujoj su objasnjena sva ta verovanja, tako da iskreni istrazivaci istine nece biti odvedeni suprotnim putem.Tu knjigi svako moze besplatrno da nadje na internetu.
 
S

stvarnoslap

Slape, mozda i nisu najbolje objasnili to verovanje, ali janso je navedeno dva puta u istom verovanju: Tri Lica Bozanstva,... I SVETI DUH TRECE LICE BOZANSTVA.
Sveti Duh koji vam nije pravi Bog. Dakle, ništa od Trojstva. Već te pomalo žalim, polomio si se dokazujući a ništa dokazao nisi. :)

Evo kako je to konacno izjavljeno:
Božanstvo
Postoji jedan Bog:Otac, Sin i Sveti Duh, zajednica tri lica iste večnosti. Bog je besmrtan, svemoćan, sveznajuć, iznad svega i svuda prisutan. On je beskonačan i prevazilazi moć ljudskog shvatanja, ali ipak poznat preko otkrivanja o Sebi. On je večno dostojan da Ga sva stvorenja poštuju, obožavaju i da Mu služe.
Bog Otac
Bog večni Otac je tvorac, Vrelo, Održavalac i Vladar celokupnog stvaranja. On je pravedan i svet, milostiv i pun milosrđa, spor na gnev i obilan nepokolebljivom ljubavlju i vernošću. Osobine i sila koje su se pokazali u Sinu i Svetom Duhu takođe su otkrivenje Oca.
Bog Sin
Bog večni Sin ovaploćen je u Isusu Hristu. Kroz Njega je sve stvoreno, Božji karakter je otkriven, izvršeno spasenje ljudskog roda i sud svetu. Za svu večnost živi Bog postao je i čovek Isus Hristos. Začet je Svetim Duhom i rodila ga Ga je devojka Marija. Živeo je i iskusio iskušenja kao ljudsko biće, ali je savršenim primerom pokazao Božju pravednost i ljubav. Svojim čudima On je otkrio božansku silu i umro na krstu za naše grehe i umesto nas, vaskrsnuo je iz mrtvih i vazneo se na Nebo da u nebeskoj svetinji vrši službu za nas. Doći će opet u slavi da konačno oslobodi svoj narod i obnovi sve tvari.
Bog Sveti Duh
Bog večni Duh bio je aktivan sa Ocem i Sinom prilikom stvaranja, utelovljenja i otkupljenja. On je nadahnjivao pisce Svetog Pisma. On je ispunjavao Hristov život silom. On privlači i ubeđuje ljudska bića. a one koji se odazovu, obnavlja i preobražava u Božji lik. Poslat od Oca i Sina da bude stalno sa Njegovom decom, On daje duhovne darove Crkvi, opunomoćuje je da svedoči za Hrista, i u skladu sa Svetim pismom, uvodi je u svaku istinu.
:) Ovo vam je tek Trojstvo. Ali, ovo ste usvojili tek 1980. godine. Dakle, dođosmo na moje, Trojstvo ste u svoja vjerovanja uvrstili tek 65 godina nakon smrti Ellen White. :)
 

Top