Šta je novo?
SerbianForum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

  • Hvala svima na 1 900 000+ postova & 500 000+ tema!

Sola Scriptura- da li je dovoljno

  • Začetnik teme Jovan Prezviter
  • Datum pokretanja
piramida4

piramida4

za sve one kojima Božja riječ - BIBLIJA
nije jedini autoritet za naučavanje
nego imaju JOŠ i

USMENU PREDAJU

MATEJ 15,3

On im odgovori:

"A ZAŠTO VI PRESTUPATE ZAPOVIJED BOŽJU

RADI SVOJE PREDAJE?MATEJ 15,6

ne treba da poštuje oca svoga ni majku svoju.`

Tako DOKINUSTE RIJEČ BOŽJU RADI SVOJE PREDAJE.MARKO 7,8

NAPUSTILI STE ZAPOVIJED BOŽJU,

A DRŽITE SE PREDAJE LJUDSKE.MARKO 7,9

Još im govoraše:

"Lijepo! DOKIDATE BOŽJU ZAPOVIJED

DA BISTE SAČUVALI SVOJU PREDAJU.MARKO 7,13

Tako DOKIDATE RIJEČ BOŽJU SVOJOM PREDAJOM,

KOJU SAMI SEBI PREDADOSTE.

I još štošta tomu slično činite.
 
DarthShone

DarthShone

A tko ti jamči da Bog ima bilo kakve veze s Biblijom?
Crkva, apostoli, Crkveni Oci su ti koji su Bibliju načinili rečju Božijom. A ovi što kopiraju, šeruju, piskaraju i čekaju Investigative Judgement, su poverovali Crkvi, a onda UKRALI i IZVRNULI PISMO. Naravno, pljujući, kao i svaki lopov pravog vlasnika.

Vrtimo se u krug. Nedokazanima je nemoguće dokazati, osim da ih mlatiš Biblijom, a to baš i nije način. Poslušajmo Tertulijana, nikakvo ubeđivanje uz korišćenje pisma sa jereticima i apostatama
 

Top