Šta je novo?
SerbianForum

Dobrodošli na SerbianForum.org, mjesto na kojem možete pronaći apsolutno sve, mjesto druženja i odlične zabave!

Proricanje preko golova, minuta, rođenja i imena.

  • Začetnik teme tripo 41
  • Datum pokretanja
Servius Tullius

Servius Tullius

Ima još nešto veoma bitno što treba uzeti u obzir kada se razmišlja ili diskutuje o temi tumačenja Sv. Pisma jer kada se radi o istom Pravoslavna, a i Katolička uostalom, Crkva veruje da ono nije moguće na ispravan način ukoliko se ne uzme u obzir i Sveto Predanje.
Sveto Predanje je usmeno prenošenje Učenja Gospoda Isusa Hrista i događaja jevanđeoske istorije. Ono postoji uporedo sa Svetim Pismom, dopunjava ga i pomaže da se pravilno razume. Pod Svetim Predanjem se podrazumevaju sva ona duhovna blaga i dela nasleđena od Svetih Otaca i koja su u savršenoj harmoniji sa Svetim Pismom.

A ima i mnogo drugo što učini Isus, koje kada bi se redom popisivalo, mislim, ni u sami svijet ne bi mogle stati napisane knjige.
Jovan XXI, 25


Pravoslavna crkva vjeruje da je Sveto Predanje starije od Novog zaveta i da je u potpunoj saglasnosti sa njegovom objavom. Takodje Sveto Predanje je znatno obimnije od Svetog pisma.
One hrišćanske crkve koje pored Svetog pisma priznaju i poštuju Sveto Predanje se nazivaju tradicionalne ili istorijske Crkve. To su Pravoslavna, Katolička i Drevnoistočne Pravoslevne Crkve koje se smatraju i sestrinskim jer im je Pomisli Božijom ostavljen u nasledje i dar apostolog prejemstva po kome Crkvena jerarhija neposredno proizilazi iz niza rukopolaganja koje je uspostavio sam Isus Hristos preko apostola i ispoljenoj kroz neprekinuti niz zakonitih episkopskih rukopolaganja, odnosno njihove kanonske hirotonije, kojima se izražava jedinstvo Crkve i njenog Učenja od najranijih vremena.
Dakle, PC i druge dve pomente sestrinske Crkve tumačenje Sv. Pisma smatraju poželjnim i podrazumevajućim ali ono, tumačenje ima i jasno utvrdjenu formu, način i pravila po kojima se to čini. Bogoslovska nauka koja se bavi sa tim kod Pravoslavnih se naziva erminevtika a kod Katolika hermenautika. Ranije je bio uobičajen izraz egzegeza, sada se on koristi u svom užem smislu.

Kada kažemo da se Sveto Pismo može pravilno tumačiti, uvek dodajemo: Crkvom i u Crkvi, jer je ona jedini pouzdani čuvar i tumač svog izvora vere, koji je zapisan i nastao u Crkvi i za Crkvu, unutar već postojeće vere u Crkvi, koju je već nekoliko desetina godina propovedala pre nego što je i prva knjiga Novog Zaveta uopšte zapisana. I samo uz pomoć Svetog Predanja iz kojeg je i nastalo samo Sveto Pismo; Sveto Predanje je starije od zabeležene reči Božije. Razumevanje Svetog Pisma izvan konteksta vere Crkve i Svetog Predanja unutar koga je ono i nastalo, nije moguće.
 
Poslednja izmena:
DarthShone

DarthShone

Ima još nešto veoma bitno što treba uzeti u obzir kada se razmišlja ili diskutuje o temi tumačenja Sv. Pisma jer kada se radi o istom Pravoslavna, a i Katolička uostalom, Crkva veruje da ono nije moguće na ispravan način ukoliko se ne uzme u obzir i Sveto Predanje.
Sveto Predanje je usmeno prenošenje Učenja Gospoda Isusa Hrista i događaja jevanđeoske istorije. Ono postoji uporedo sa Svetim Pismom, dopunjava ga i pomaže da se pravilno razume. Pod Svetim Predanjem se podrazumevaju sva ona duhovna blaga i dela nasleđena od Svetih Otaca i koja su u savršenoj harmoniji sa Svetim Pismom.

A ima i mnogo drugo što učini Isus, koje kada bi se redom popisivalo, mislim, ni u sami svijet ne bi mogle stati napisane knjige.
Jovan XXI, 25


Pravoslavna crkva vjeruje da je Sveto Predanje starije od Novog zaveta i da je u potpunoj saglasnosti sa njegovom objavom. Takodje Sveto Predanje je znatno obimnije od Svetog pisma.
One hrišćanske crkve koje pored Svetog pisma priznaju i poštuju Sveto Predanje se nazivaju tradicionalne ili istorijske Crkve. To su Pravoslavna, Katolička i Drevnoistočne Pravoslevne Crkve koje se smatraju i sestrinskim jer im je Pomisli Božijom ostavljen u nasledje i dar apostolog prejemstva po kome Crkvena jerarhija neposredno proizilazi iz niza rukopolaganja koje je uspostavio sam Isus Hristos preko apostola i ispoljenoj kroz neprekinuti niz zakonitih episkopskih rukopolaganja, odnosno njihove kanonske hirotonije, kojima se izražava jedinstvo Crkve i njenog Učenja od najranijih vremena.
Dakle, PC i druge dve pomente sestrinske Crkve tumačenje Sv. Pisma smatraju poželjnim i podrazumevajućim ali ono, tumačenje ima i jasno utvrdjenu formu, način i pravila po kojima se to čini. Bogoslovska nauka koja se bavi sa tim kod Pravoslavnih se naziva erminevtika a kod Katolika hermenautika. Ranije je bio uobičajen izraz egzegeza, sada se on koristi u svom užem smislu.

Kada kažemo da se Sveto Pismo može pravilno tumačiti, uvek dodajemo: Crkvom i u Crkvi, jer je ona jedini pouzdani čuvar i tumač svog izvora vere, koji je zapisan i nastao u Crkvi i za Crkvu, unutar već postojeće vere u Crkvi, koju je već nekoliko desetina godina propovedala pre nego što je i prva knjiga Novog Zaveta uopšte zapisana. I samo uz pomoć Svetog Predanja iz kojeg je i nastalo samo Sveto Pismo; Sveto Predanje je starije od zabeležene reči Božije. Razumevanje Svetog Pisma izvan konteksta vere Crkve i Svetog Predanja unutar koga je ono i nastalo, nije moguće.
Upravo sam o tome, možda malo oštrije i pojednostavljenije i govorio kada sam odgovarao Miretu na post. Crkva (koju nažalost sačinjavaju tri sestre odeljeno ljudskim umom i naumom) ne odbacuje Pisama (množna jer Sveto Pismo je u stvari biblioteka), niti osdbacuje "proveravanje" na koje Mire poziva u svom odgovoru.

Sa druge strane, Crkva naglašava, na šta je uostalom kao autor i čuvar pozvana, važnost Svetog Predanja - Tradicije, posebno ako se ima u vidu da je i Stari Zavet, na koji su oni koji bi želeli da se crkvom nazivaju, i koji kompletan autoritet u istom i traže toliko osetljivi, i sam nastao kao zapis Svetog Predanja - Tradicije. Da ne govorim o samom Novom Zavetu, nastalom zapisivanjem Svetog Predanja - Tradicije, i u kome je kako i sam evanđelista Jovan - Ivan i kaže mnogo toga ostalo nezapisano.

Za razliku od plodova Luterove pobune, posebno onih nastalih na tlu onoga što se naziva SAD, Crkva celokupan autoritet, Božansku poruku ljudima, ne stavlja u rukom ljudskom zapisani tekst, posebno ne u samostalna tumačenja istog koja se a to vidimo u mnogim primerima dijametzralno razlikuju kako od samog teksta, tako i od Svetog Predfanja - Tradicije.

Ujedno, sve te "crkve", a ovo da se razumemo nije zlonamerni napad, negiraju Sveto Predanje, jer upravo u njemu, u tom neraskidivom delu Božanske Istine, i počiva čvrstina i nepromenljivost tumačenja zapisanih tekstova. U stvari, sami tekstovi.

Znajući sve to, a i duboko verujući u to, ja ču ponoviti i podebljati deo tvog posta:

Kada kažemo da se Sveto Pismo može pravilno tumačiti, uvek dodajemo: Crkvom i u Crkvi, jer je ona jedini pouzdani čuvar i tumač svog izvora vere, koji je zapisan i nastao u Crkvi i za Crkvu, unutar već postojeće vere u Crkvi, koju je već nekoliko desetina godina propovedala pre nego što je i prva knjiga Novog Zaveta uopšte zapisana. I samo uz pomoć Svetog Predanja iz kojeg je i nastalo samo Sveto Pismo; Sveto Predanje je starije od zabeležene reči Božije. Razumevanje Svetog Pisma izvan konteksta vere Crkve i Svetog Predanja unutar koga je ono i nastalo, nije moguće.
 
Laodikeja

Laodikeja

VIP
Sveto Predanje je usmeno prenošenje Učenja Gospoda Isusa Hrista i događaja jevanđeoske istorije. Ono postoji uporedo sa Svetim Pismom, dopunjava ga i pomaže da se pravilno razume. Pod Svetim Predanjem se podrazumevaju sva ona duhovna blaga i dela nasleđena od Svetih Otaca i koja su u savršenoj harmoniji sa Svetim Pismom.

A ima i mnogo drugo što učini Isus, koje kada bi se redom popisivalo, mislim, ni u sami svijet ne bi mogle stati napisane knjige.
Jovan XXI, 25


Pravoslavna crkva vjeruje da je Sveto Predanje starije od Novog zaveta i da je u potpunoj saglasnosti sa njegovom objavom. Takodje Sveto Predanje je znatno obimnije od Svetog pisma.
Ne postoji usmeno sveto predanje koje su ostavili Hristos i apostoli.

Ono sto tradicionalne crkve smatraju predanjem je uglavnom ljudska filozofija cesto u velikoj meri sa paganskim obelezjima, nastala sa ulaskom laznih apostola i dsvetih otaca u crkvu, na sta su upozorili Hristos i apostoli.

Hristos i apostoli su predvideli da će se tokom novozavetne istorije u crkvi pojaviti mnogi lažni učitelji - koji će propovedati lažna učenja i nauke zasnovane na ljudskim filozofijama.

"Pazite dakle na sebe i na sve stado u kome vas Duh Sveti postavi vladikama da pasete crkvu Gospoda i Boga koju steče krvlju svojom;
Jer ja ovo znam da će po odlasku mom ući među vas teški vuci koji neće štedeti stada;
I između vas samih postaće ljudi koji će govoriti izvrnutu nauku da odvraćaju učenike za sobom"
( dela apostolska 20. 28 - 30 )
"Kako dakle primiste Hrista Isusa Gospoda onako živite u Njemu,
Ukorenjeni i nazidani u Njemu i utvrđeni verom kao što naučiste, izobilujući u njoj zahvalnošću.
Braćo! Čuvajte se da vas ko ne zarobi filozofijom i praznom prevarom, po kazivanju čovečijem, po nauci sveta, a ne po Hristu.
Jer u Njemu živi svaka punina Božanstva telesno"
( Kološanima poslanica. 2 6 - 9 )

"Zaklinjem te dakle pred Bogom i Gospodom našijem Isusom Hristom, koji će suditi živima i mrtvima, dolaskom njegovijem i carstvom njegovijem:
Propovijedaj riječ, nastoj u dobro vrijeme i u nevrijeme, pokaraj, zaprijeti, umoli sa svakijem snošenjem i učenjem;
Jer će doći vrijeme kad zdrave nauke neće slušati, nego će po svojijem željama nakupiti sebi učitelje, kao što ih uši svrbe,
I odvratiće uši od istine, i okrenuće se ka gatalicama.
A ti budi trijezan u svačemu, trpi zlo, učini djelo jevanđelista, službu svoju svrši"
( 2 poslanica Timotiju 4. 1 - 5 )

Sto se tice teksta:

A ima i mnogo drugo što učini Isus, koje kada bi se redom popisivalo, mislim, ni u sami svijet ne bi mogle stati napisane knjige.
Jovan XXI, 25


Ovde se radi o delima Gospoda Isusa, a ne o nekakvoj novoj nezapisanoj nauci, jer nakon Hristove smrti i vaznesenja, sve drugo vezano za ucenje je Hristos otkrio apostolima, i oni su to zapisali u delima apostolskim, poslanicama, i otkrivenju.

Biblija je konacno otkrivenje Bozje sto se tice Hriscanskog ucenja i plana spasenja coveka.
 
M

Marko1932

E vidis u tome je vas problem, "ako ste vi crkva - onda jedino vi mozete da tumacite", ne moze Tripo da tumaci ili Laodikeja!

Pre svega Mire, nadji mi gde pise da samo crkva ima pravo da tumaci Bibliju? NIGDE.
Drugo, ja mozda vise postujem Crkvu od tebe!


I ne moze on da "zivi u skladu s Bozjom recju" a da ne postupa po tumacenju vase crkve (Bozje crkve) tj. po vasem tumacenju ili po nasem svejedno! I ako nije njen clan!


E moj Mire, pa vidis da moze! Crkva nema poliociju da zatvara predstupnike, Sav sud pripada Bogu! Crkva vodi racuna da je doktrina saglasno sa Bozjom reci; takodje savetuje vernike da zive tako, ako neko namerno gresi, moze da bgude odstranjen.

Zato vi problem i imate, i zato ste se razdelili! Jer podrzavate takve "nezavisne tumace" van crkve, i cak kazete da oni "imaju pravo da tumace sami sebi"!

Mire, ta ti tvrdis da tvoja cekva postuje to pravilo koje su spomenuo, a reci posteno da li se isjedna verska zajednica podelila na vise nezavisnih grupa od tvoje.
Prema tome vidis da to ne ver
edi.

NE, NEMAJU PRAVO!


Jovan kaze - "da su bili od nas, ostali bi sa nama!" i "ako vam ko navesti evandjelje drukcije nego vam mi javismo, proklet da bude!"
Ko "objavljuje evandjelje"? Crkva!


Mire brate, to je cisti farisejski argumenat. "U cije ime cinis cuda? i Ko ti dade tu valast?"
A sta je Isus odgovorio. "Ko nije protiv nas s nama je!". Zar nisu ucenici hteli da mu zabrane, ali Hristos mu nije zabranio. Vidis da Hrtistov primer rusi tu tvoju kucu od kartona.

U pravu si Crkva treba da objavljuje Evandjelje, ali mnoge danas propovedaju poklitiku i krivoverja umesto Evandjelja.
To isto su cinili fariseji koji su sva prava pripsivali sebi, a odbacvili su Boga koji se javio u telu.


Crkva jedina ima pravo da tumaci (bilo adventisticka ili neka druga) jer joj je Bog dao autoritet i ispravno tumacenje. A svako ko tumaci drugacije nezavisno od nje i govori protiv nje je otpadnik i sektas![/QUOTE]

Mire, pa nadji mi gde pise da jedino crkva ima pravo da tumaci Pismo? Pa eto tvoja je uzela sebi to pravu, pa koliko grupa su se odvojile od nje?

Shvati vec jednom, da svi ovi - Laodikeja, Tripo, Kainos i njima slicni su za vas otpadnici i sektasi![/QUOTE]


Svako koji se drzi pisane Bozje reci i sledi Hrista, na Gospodnjoj je starni bez obzira ko sta o kome misli.
 
M

Marko1932

Kada kažemo da se Sveto Pismo može pravilno tumačiti, uvek dodajemo: Crkvom i u Crkvi, jer je ona jedini pouzdani čuvar i tumač svog izvora vere, koji je zapisan i nastao u Crkvi i za Crkvu, unutar već postojeće vere u Crkvi, koju je već nekoliko desetina godina propovedala pre nego što je i prva knjiga Novog Zaveta uopšte zapisana. I samo uz pomoć Svetog Predanja iz kojeg je i nastalo samo Sveto Pismo; Sveto Predanje je starije od zabeležene reči Božije. Razumevanje Svetog Pisma izvan konteksta vere Crkve i Svetog Predanja unutar koga je ono i nastalo, nije moguće.
Darth, pa eto vi upravo tako postupate, zar ne! A budi iskren pa priznaj na koliko grana ste vekovima podeljeni?
 
mire000

mire000

Član
Ajde da pricamo malo dublje, krenuli ste da napadate Laodikeju a to ne treba da radite i poprilicno ste skrenuli od teme. Hajde da razmotrimo sta je u pozadini svega..

Numerologija i astrologija prosto "rade" !

Dve osobe na suprotnim stranama sveta imaju identicne osobine, identicne okolnosti, identicna ogranicenja..

Kako je to moguce ako ove nauke ne funkcionisu?

Jednostavno ove nauke otkrivaju predispozicije, osobine i mogucnosti ljudi. Nemoguce je da vise razlicitih osoba sa istim osobinama, sa istim numeroloskim kodovima ili istim horoskopima na razlicitim krajevima sveta imaju iste osobine . To ne moze biti slucajnost! Sam sam ovo proverio i uverio se da funkcionise.

Dakle, sta je u pozadini?

Od okolnosti u trenutku rodjenja zavise covekove predispozicije i mogucnosti. Isto kao sto zemljoradnik zna kakav ce biti rod ako ga posadi u dobru zemlju, pod odredjenim klimatskim uslovima i ponedbljem ono se razvija i raste a u drugim ne raste, isto tako i mi mozemo reci kakav ce biti covek u zavisnosti od okolnosti u kojima je rodjen, uticaja zvezda, podneblja, numeroloskog koda sadrzanog u njegovom imenu itd..

Da li onda sudbina postoji? U nekom smislu mogli bismo reci da sudbina zaista postoji i da su neke stvari nepromenjljive i predodredjene trenutkom naseg rodjenja!

Za astrologiju nam je poprilicno jasno kako funkcionise. Ali kako numerologija radi?

Prosto, nas svet je 'digitalne' a ne 'materijalne' prirode. Kada ime osobe pretvorimo u brojeve, dobijamo covekove specifikacije. Isto kao sto i svaki kompjuter telefon i slican uredjaj ima svoj serijski broj, koji se nalazi u bazi podataka i otkriva nam njegove specifikacije - hardver i softver, tako i covek ima svoje specifikacije sadrzane u imenu.

Znaci sve ovo funkcionise. A razlog zasto se dekodiranjem ne treba baviti, je zato sto je to hakovanje sistema a ako hakujemo sistem, posebno sa ciljem da iz toga izvucemo korist, mi idemo protiv kreatora tog sistema, koji je u stvari Bog.

Jos je i Ajnstajn govorio o svetu kao o "iluziji". A to je cak potvrdio i laboratorijskim testovima. Dokazano je da materija zapravo "ne postoji". Da spoljasnji svet ne postoji, vec samo unutrasnji. Da ono sto mi ocima vidimo zavisi od interpretacije i informacija koje do nas dolaze, a mozak ih obradjuje. U tim testovima cestica se ponasa na jedan nacin kada je izvodjac eksperimenta posmatra a kada ne posmatra rezultat je sasvim drugaciji. I uvek tako bude. A to je na subatmskom nivou, dok se na atomskom desava toliko brzo da ne mozemo to ni da opazimo. Sto znaci da od posmatraca zavisi rezultat, i da je u nama samima svet a ne spolja. Sto je i Hristos potvrdio - "carstvo je Bozje u vama samima" . Znaci, ono sto mi fokusiramo ocima to postoji, a ono sto ne fokusiramo to ne postoji ili je sasvim drugacije od nase interpretacije. Na sta su se naucnici poprilicno uzasnuli, a Ajnstajn je nakon zavrsetka eksperimenta rekao "ja ne mogu da verujem da mesec nije tu kad ga ne posmatram".

Postoji i prica o hipnotizeru, koji je coveka iz publike uverio da se njegova zena ne nalazi u prostoriji. Izveo je zenu na binu, postavio je ispred sebe dok je iza nje stojeci drzao sat. Coveka je potom upitao sta vidi, a on je odgovorio - "vidim vas kako drzite sat". Covek nije bio u stanju da vidi svoju zenu, jer nije posedovao informaciju da se ona nalazi u prostoriji, zato je "video kroz nju", sto potvedjuje da nas svet "nije materijalan"!

Naucnici su ovo otkrili davno, ali i mnoge stare religije sveta su razumele da je nas svet iluzija - matriks, a to je bilo znanje samo za "odabrane" i to se nikada nije otkrivalo obicnom narodu. Za njih su oni imali drugaciju pricu. Tako su paralelno uvek postojale dve religije, ona za obican narod i ona za 'odabrane' . Tako postoje i dva Hriscanstva gnosticko koje o ovim stvarima govori, i nase obicno, koje ove stvari ne objavljuje. Gnosticizam je naravno jeres ali u njemu ima i istine, sta mislite odakle im uopste prica da Isus nije dosao u telu"? Ima istine u njihovoj prici ali i izvrtanja..

A zasto se ove stvari kriju od nas?

Realno, ovo znanje je veoma opasno, i to je podrucje gde se gube sva ogranicenja, i zalazi se na teren manipulacije okolinom, sto zaista nije pozeljno da masa ljudi bude u stanju da radi. Zato se to krije od nas, i jedino kontrolori sveta znaju o tome. Oni manipulisu dogadjaje, istoriju, uticu na nasu svest i na nasu stvarnost. Vecinom su to satanisti..

Hriscani medjutim su itekako znali sve ovo, znali su kako da cine cuda. Medjutim oni su ovo cinili ne da bi manipulisali nasom stvarnoscu ili vladali svetom, vec da bi pomagali drugima, odnosno oni su i dobili dozvolu od Tvorca za koriscenje tih resursa i znanjem nisu isli protiv sistema.. To su 'inicirani'. Njihovo znanje je i mnogo vece nego satanisticko.

satanisti koriste ovo znanje da naude a Hriscani za dobrobit. U sustini, nema nista lose u numerologiji, astrologiji i slicnim naukama, lose je ako covek ovo koristi da bi naudio drugima. I ne bi smeo ovo da radi bez dozvole Boga.

Pavle je napisao - "Ako imam znanja.. da i gore premestam a ljubavi nemam nista mi ne vredi", ovim je potvrdio ono o cemu ja pricam.. Sposobnost manipulacije svetom oko nas zavisi od naseg "znanja" a ne mnogo od natprirodnog delovanja, tako i covek bez ljubavi i bez Boga moze uciniti cudo i moze manipulisati stvarnost, ali po ljubavi se prepoznajes kao sluga sotone ili sluga Boga..

E sad da cujem vas, sta vi mislite, cini mi se da nemam prave sagovornike u vezi ove teme..
 
Poslednja izmena:
DarthShone

DarthShone

Ajde da pricamo malo dublje, krenuli ste da napadate Laodikeju a to ne treba da radite i poprilicno ste skrenuli od teme. Hajde da razmotrimo sta je u pozadini svega..

Numerologija i astrologija prosto "rade" !

Dve osobe na suprotnim stranama sveta imaju identicne osobine, identicne okolnosti, identicna ogranicenja..

Kako je to moguce ako ove nauke ne funkcionisu?
Niko nije skrenuo sa teme brate. Ovde se radi o metodama divinacije koje je sam Bog zabranio svojim sledbenicima. Ako te "nauke", te okultne prakse zabranjuje Crkva, ako ih šta više zvanična nauka smatra paranaučnim disciplinama, postavlja se pitanje zašto ih sada odjednom braniti, tačnije zašto odjednom neko ne sme biti kritikovan za korišćenje istih u divinacijske svrhe?

Šta misliš zašto je bilo zabranjeno baviti se time? Zašto Crkva Božija govoro negativno o tome?
 
mire000

mire000

Član
ako ih šta više zvanična nauka smatra paranaučnim disciplinama, postavlja se pitanje zašto ih sada odjednom braniti, tačnije zašto odjednom neko ne sme biti kritikovan za korišćenje istih u divinacijske svrhe?
Pa i nisu paranaucne, cak i nauka potvrdjuje da to funkcionise. E sad sto je to malo uvijeno u mistiku i vise zalazi u religiju, pa nema naucni prizvuk, prosto radi se o znanju koje je otkriveno ljudima od strane sotone ili Boga u zavisnosti od religije, vecinom su ove nauke satanske..

Ne kazem da ih treba braniti ili da Laodikeju treba braniti, vec da pokusamo da razumemo zasto je ovo zabranjeno.. Tak kad shvatimo kako ovo funkcionise znacemo i zasto je zabranjeno..

Šta misliš zašto je bilo zabranjeno baviti se time? Zašto Crkva Božija govoro negativno o tome?
Bog je uspostavio zakonitosti po kojima nas svet funkcionise, i ako neko zna kako nas svet funkcionise, on moze manipulacijom tih istih zakona izazvati cuda. Bog to cini ali moze i djavo. Mogu i ljudi ako znaju kako svet funkcionise. I uopste ne moraju biti religiozni.

sotona je ljudima dao to znanje, ali delimicno upakovao u religiozne prakse. Nije im dao pravo znanje jer bi onda bili jaci ili njemu jednaki.

Bas zato sto su ovakve radnje nauka od sotone i sto one krse zakonitosti naseg sveta i predstavljaju svojevrsno "hakovanje sistema" , Bog je to zabranio!

Na primer, ti potvrdis numerologijom da je devojka koju si upoznao tebi "sudjena", sve se poklopi, imas 9 na kraju koda koja ukazuje da je to sudbinska veza, ona te je odusevila kad si pricao sa njom, sve se poklopilo. Medjutim iako broj 9 ukazuje na brak i sudbinsku vezu, ostali brojevi su losi i ukazuju na probleme. Ti onda odlucujes da prekines vezu sa njom jer ne zelis kroz to da prolazis.

I sta si ti ovim uradio? Ti pokusavas da nadmudris sistem, ti krsis njegove zakonitosti! Ti dakle "hakujes sistem", bavis se manipulacijom a Bog ti to nije dozvolio. Ta devojka je tebi poslata a ti si je oterao! To ne sme da se radi, to je izigravanje Boga.

Zato i crkva i Bog zabranjuju ove radnje. Jer ljudi umeju to da zloupotrebe.
 
DarthShone

DarthShone

I sta si ti ovim uradio? Ti pokusavas da nadmudris sistem, ti krsis njegove zakonitosti! Ti dakle "hakujes sistem", bavis se manipulacijom a Bog ti to nije dozvolio. Ta devojka je tebi poslata a ti si je oterao! To ne sme da se radi, to je izigravanje Boga.
Ne da nadmudrim sistem, nego da po svojoj volji zalazim tamo gde ne treba da zalazim, da zaista glumim Boga utičući na druge, oblikujući moguće svetove, tačnije birajući moguće svetove po svojoj volji. I tu upravo dolazimo do prvobitnog greha.

Upravo zato, ali i zbog toga što đavo daje pogrešne informacije i navodi na pad i jesu ove prakse, često nakićene čistim praznoverjem i kojekakvim budalaštinama, zabranjene.
 
J

Jovan Prezviter

Numerologija i astrologija prosto "rade" !

Dve osobe na suprotnim stranama sveta imaju identicne osobine, identicne okolnosti, identicna ogranicenja..

Kako je to moguce ako ove nauke ne funkcionisu?

Jednostavno ove nauke otkrivaju predispozicije, osobine i mogucnosti ljudi. Nemoguce je da vise razlicitih osoba sa istim osobinama, sa istim numeroloskim kodovima ili istim horoskopima na razlicitim krajevima sveta imaju iste osobine . To ne moze biti slucajnost! Sam sam ovo proverio i uverio se da funkcionise.

Dakle, sta je u pozadini?

Dragi Mire, dosta si upravu. Ove stvari doista funkcionišu i to veoma dobro. Doduše i astrolozi malo između sebe se neslažu u nekim stvarima ali generalno to dosta dobro funkcioniše.

Ja sam se često pitao zašto bi demoni toliko insistirali na planetama i zvezdama..šta je to u tim telima nebeskim što oni koriste u svoju svrhu?

Neko moje shvatanje ovoga je da se radi o "upotrebi" određenih energetskih potencijala koje emituju zvezde i planete (kažem moje trenutno mišljejne..tema prevazilazi mnoga naša saznanja i znanja ovo jedino može biti otkriveno ako mi Gospod to otkrije kao i svima nama..) te usmeravanje tih energentskih potencijala usmeravajući ih tako da utiču na um, snagu, ličnost ljudi..ako je to tačno i akko to približno funkscioniše po tom principu onda demonima nije teško da koristeći energetske potencijale iz svemira i usmeravajući ih onako kako hoće mogu da "kreiraju" stvarnost i da one recimo rođene u određenom znaku i podznaku "usmeravaju" da funkcionišu po tim jedinstvenom obrascu..to je dakle veštako usmeravanje a ne stvarnost. I onda mi vidimo kako to skladno funkscioniše jer demoni i sotona vekovima vešto usmeravaju svoju snagu i energetske potencijale sa zvezda i planeta da utiču na um i ponašanje određenih ličnosti.

Zato je Bog zabrabnio astrologiju jer zna kako demoni utiču i imaju moć da kreiraju stvarnost....to jeste jedna vrsta vračanja ili iluzije u koju ulaze oni koji dopuštaju da budu pod uticajem ovih "viših" bića. Slična je stvar i sa "bioenergijom" koju biva usmerena od strane istih..ako mogu unutrašnju energiju iz čoveka mogu i onu spoljnu iz svemira. I sada oni koji poveruju i dalje se prepuštaju astrolozima i astrologiji imaće iluziju kako se stvarno sve odigrava po određenim i tačnim zakonitostima nerazumevši kako to zassta fukicioniše i kako je to zapravo "veštačka" tvorevina.

Neko će uptitati..pa doro zašto je Bog dozvolio da demoni "kradu" energentske potencijale svemira i da tako usmeravaju ljudsko ponašanje i sile? Odgovor je jedan...Isus je sam rekao da je Sotona gospodar ovog sveta(zemlje i svemistrskih predela..pvog i drugo neba) pa samim tim njemu je dopušteno kao legitimno da raspolaže resursima koje je pridobio prevarivši Adama i Evu. Dakle resursi su mu legitimno na raspolaganju ali zato samo verni Hristu mogu biti zaštićeni od ovih stvari upotpunosti i tada sledi ono što kaže sluga Gospodnji Mojsije:nema čaranja na Izrailja", 4. Mojsijeva 23,23

Nadam se da sam odgovorom dotakao suštinsku tvoju dilemu.

Svako dobro brate.
 
Top