Otovorena pisma javnosti

Član
Učlanjen(a)
25.12.2012
Poruka
1.901
pozdrav i poštvanje svim članovima foruma
pokrećem jednu temu vrlo korisnu za vjersko probuđenje
objaviću ovim putem otvorena pisma koja su bila objavljena u hrvatskoj, i šire
sa jednim ciljem
da svi ljudi upoznaju Biblijsku istinu
ujedno su ova pisma i razbila pokušaj nametanja svetkovanja nedjelje od strane rimokatoličke crkve
danas krećemo sa prvim otvorenim javnim pismom
pažljivo proučavajte, za vaše je dobro
milost i mir Gospodina s vama

SLOBODA SAVJESTI

"VEČERNJI LIST"
10000 Zagreb, Slavonska avenija 4

Poštovano uredništvo!
Radi objektivnoga informiranja javnosti upućujem vam ovaj odgovor, odn. pismo na članak "MAGI*JA JE SAMO DEMONSKA" od 25. 02. 1996. godine, broj 11.661. U vašem cijenjenom listu objavili ste razgovor sa Josipom Blaževićem, svećenikom rimokatoličke crkve. Gosp. Blažević je u svome nastupu bio vrlo samouvjeren, braneći svoju religijsku organizaciju, i arogantno napadajući, diskvalificirajući sve ostale vjerske organizacije iz cijeloga svijeta.
Ja nisam član niti jedne oficijelne religije niti sekte, niti stranke, ni organizacije. I zato vjerujem da mogu slobodno bez predrasuda, bez vjerske zasljepljenosti i netolerancije, OBJEKTIVNO ODGOVO*RITI Gosp. Blaževiću na tvrdnje koje je iznio.
A cilj mi jest: ISTINA I SAMO ISTINA kao jedino mjerilo. A pozvat ću se, također, samo na istinu. A pošto je gosp. Blažević svećenik, i kršćanin, služit ću se u odgovoru Biblijom, (ili Sveto pismo) i općepriznatom povješću. Jer je i povijest Božje sredstvo Njegova nauma SPASENJA čovjeka.
Gospodin Blažević se poziva na navještanje trećeg tisućljeća i ere Vodenjaka ... i kao zbog toga je "javnost zatrovana pravom eksplozijom okultnog, ezoterije, praznovjeija i magije ..."
A da li je to baš tako? Od kada postoji čovjek na planeti Zemlji, on je težio da spozna sebe i svijet u kojem obitava. Promatrajući čudesa Božja, očitovana neprestano u prirodi, u savršenom kretanju nebeskih tijela, u tajnama prirodnih mjena, pojava i katastrofa, čovjek je sve više uviđao smislenost i red u svemu tome naizgled " prirodnom poretku ..." Primijetio je savršenstvo nedokučivoga Uma u svemu stvorenome. Pokušavao je spoznati tajne bivstvovanja, tajne rađanja i umiranja, misterij Duha i Materije, njihovu kom*plementarnost i praizvorište. U svome traganju spoznavao je sve više i više savršenstvo Onoga koji "je stvorio sve . I ne imajući savršenije riječi da bi opisali Njegovo Biće, slavu, moć, mudrost i dobrotu, nazvali su ga uzvišenim - jedinstvenim imenom - BOG. U svim narodima i jezicima, u svim civilizacija*ma kroz dugu i tegobnu zemaljsku povijest to ime označava Najvišega, Onog koji sjedi "na prijestolju visoku i uzvišenu ..." Ljudi kao stvorenja, kreature, pokušavali su (u dosegu svojih umnih moći) spoznati svoga Stvoritelja, svoga Oca.
Tako su se kroz različita iskustva i iskustvene spoznaje razvijali i različiti vjerski, magijski i narodni rituali i uvjerenja. Međutim, Bog nije sebe ostavio ne posvjedočena: On sam se objavio ljudima, govoreći im o sebi, o svojoj ljubavi, pravednosti i milosti. Pali, griješni čovjek nije mogao sam spoznati Vječnoga. Međutim Nebo se sagnulo k zemlji da bi Bog objavio sebe i svoje biće: Preko svetih ljudi - propovjedni*ka pravde - "Henoka, sedmoga Patrijarha od Adama ..." (Judina poslanica 1:14) "Noe pravednika ..." (Postanak 6:9) Preko "Abrahama ... prijatelja Božjega ... Oca vjernih ..." (Izaija 41:8, Poslanica Rimljanima 4:11) Mojsija, "najponiznijeg čovjeka na Zemlji..." (Brojevi, Četvrta Mojsijeva knjiga 12:3). Preko Jakova, Izaka, preko proroka Staroga saveza, preko pravednika, apostola, mučenika, preko pobožnih liudi koje je Bog podigao objavlju*jući sebe. I ponad svega - Preko Sina, Jedinorođenca svoga - Isusa Krista. Preko Isusa nam se objavila bit Božja, milost, oproštenje i pravednost. Zato je Isusov apostol u svojoj dubokoj starosti gledajući Božje savršenstvo i dobrotu pokazanu u životu poniznoga Nazarećanina mogao uskliknuti: " Tko ne ljubi, nije upoznao Boga, jer je Bog ljubav!" (Prva Ivanova poslanica 4:8)
Dakle u svome traganju čovjek nije ostavljen sam. Bog osobno je ušao u ljudsku povijest, postajući dio nje, da bi čovjek dobio dio Božje povijesti - ljubavi i vječnog života! Objavljujući i otkrivajući sebe palome čovjeku, Bog je želio čovjeka uzdići u svetiji život, zato mu je objavio svoje principe, SVOJ SVETI ZAKON - DESET ZAPOVIJEDI. (Izlazak, Druga Mojsijeva knjiga 20:3-17) Taj Zakon, kao mjerilo pravde i suda, jest i ZAKON ŽIVOTA. Kroz povijest kao svoje oruđe, Bog se sve više otkrivao čovjeku. Danas, u modernom društvu, u ovom suvremenom, užurbanom, grozničavom svijetu, velika većina ljudi tvrdi da vjeruje u Boga, ali na žalost "djelima ga niječu..." (Poslanica Titu 1:16) Nije, dakle, praznovjerje i magija zavladala zbog ere Vodenjaka, ili zbog približavanja trećeg tisućljeća, nego zato jer takozvano kršćanstvo spava i ne vrši svoju svetu dužnost. Kršćanska crkva, sve frakcije i pravci, spava u grijesima svojim kao što je i napisano za "Laodiceju... ni studen ni vruć ... Ali, jer si mlak ... izbacit ću te iz svojih usta..." (Otkrivenje 3:15-16) Ne samo sad, nego ... već dugo, ovo tzv. "organizirano" kršćanstvo spava. I ono što se propovjeda "stadu Gospodnjem" nije Sveta Istina, nego ljudska laž!
To što se pojavljuje toliko mnogo duhovnih pravaca, religija, sekti, ezoterije itd. samo pokazuje, da ljudi traže PRAVI DUHOVNI PUT. A pošto ga u ovom fosiliziranom, "službenom" kršćanstvu ne nalaze, to se okreću drugim duhovnim pravcima. Kada bi kršćanstvo zaista narodu propovijedalo pravi nauk BIB*LIJE, a ne ljudske, crkvene bajke, ne bi ljudi, napose omladina tražili u indijskoj filozofiji ili Sai Babi duhovni put. Nego ... ljubili bi Isusa, Sina Božjega koji je "PUT, ISTINA i ŽIVOT..."
(Evanđelje Ivan 14:6)
Na žalost, crkva, svaka organizacija, bavi se manipuliranjem ljudima, lažima, prijevarama i "businessom". Organizirano kršćanstvo postalo je kao i Starozavjetna Zajednica - "špilja razbojnička ..." pro*davaonica (dom trgovine) (Evanđelje Matej 21:12, Evanđelje Ivan 2:16)
Gosp. Blažević navodi brojke želeći pokazati kako se umnožio od početka stoljeća broj raznih sekti, frakcija i duhovnih pravaca, i kaže: "Koliko ih je u Zagrebu, teško je reći jer ni država ni crkva ne nadziru, njihova gibanja". Gosp. Blaževiću, a zar bi crkva i država TREBALE NADZIRATI VJERSKE STVARI I STAVOVE SVOJIH GRAĐANA? U mračnom Srednjem vjeku crkva i država su bile ujedinjene, i znamo iz povijesti kakve je to tragične i užasne posljedice imalo za milijune ljudi i žena koji su proga*njani, sakaćeni, mučeni i živi spaljivani na lomačama. Zar vi opet zagovarate Srednjovjekovlje? Zar se vi ne sramite svih zločina koje je crkva počinila kroz gotovo 13 stoljeća svoje krvave dominacije nad državom i nad kraljevima, nad obrazovanjem i nad dušama i tijelima ljudskim?
Zar se ne kajete i ne osjećate krivim za krv milijuna ljudi i žena koji su nakaženi na spravama za mučenje, na gubilištima i tamnicama, samo zato što su vjerovali u Boga ljubavi po svojoj savjesti, a pro*tivno crkvenim, biskupskim i papskim odredbama?
Povijest se ipak ne može sakriti, niti zatajiti, ma koliko se neki to trudili učiniti, jer rekoh: POVIJEST - BOŽJE ORUĐE.
Vi ste svećenik, i zacijelo poznajete povijest, ta učili ste je. Država ne smije niti po Ustavu, a niti radi vlastite opstojnosti, reda i mira podupirati NI JEDNU RELIGIJU svojih građana. Niti jednu vjersku zajednicu isticati mimo druge. Država je zajednica svih njenih građana, bez obzira na njihovu vjeru. VJERA I VJERSKI NAZORI PRIVATNA SU STVAR GRAĐANA u svim civilnim i pravnim društvi*ma odn. državama.
No, posljednjih godina primjećuje se jaka tendencija u redovima rimokatoličke crkve, pa i ostalih crkava (protestantskih i raznih ne kršćanskih) da se crkva opet zbliži, i na koncu UJEDINI S DRŽAVOM. Taj trend postoji po cijelom svijetu, a osobito je izražen u Sjedinjenim Državama Amerike, a onda i u Europi. To je plansko djelo - pokušaj povratka dominacije crkve nad narodima i vladarima, nad dušama i tjelima ljudi. Pokušaj je to pritiska na SLOBODU SAVJESTI ljudskih bića koja trebaju služiti samo Bogu, i to u skladu sa svojom savješću! A znamo da rimokatolička crkva, kao i protestantske crkve (koje više i nisu protestanti, niti su samostalni) mrze slobodu savjesti. Upravo na tome polju vodit će se posljednja, odlučujuća bitka svih vjekova - ARMAGEDON ! Posljedice te bitke nad bitkama bit će strašne po svijet kakvoga ga danas poznajemo, čitaj. Otkrivenje 16:16-21, 19:11-21.
Ponovno se organizirane religije - "BABILON VELIKI..." (Otkrivenje 17:5-6) spremaju za pokušaj nametanja svoje "vlasti". Međutim, to će sve Bog uništiti, jer je On Bog pravde. (Otkrivenje 17:7- 18) Gosp. Blažević kaže dalje: "Paralelno s demokracijom u nas je nastupila prava pošast sekti." Što time želite reći? Ako je nešto "pošast" onda se to po definiciji treba uništavati, zatirati, progoniti, zar ne Fra Blaževiću? Vi zagovarate, zabranu slobode savjesti, progon, tamnice za "nepoćudne vjerske elemente", krvoločnu inkviziciju i "pravo crkve da propisuje vjerske blagdane i način službe Bogu ..." Upravo takve težnje, mržnja prema slobodi savjesti, želja za dominacijom nad ljudima i "dušama ljudskim ..." (Otkrivenje 18:13) jesu od SOTONE - koji je "čovjekoubojica od početka ... lažac i otac laži ..." (Evanđelje Ivan 8:44) "Stara zmija, koja se zove đavao i sotona, koja vara cijeli svijet...." (Otkrivenje 12:9).
Vama smeta čak i demokracija, koja je eto "kriva" za "pošast" sekti?! Dakle, vi biste zabranili, ukinu*li i samu demokraciju? Jer što će crkvi
demokracija kad ona ima inkviziciju i svoje fosilizirane dogme, utemeljene na mračnjaštvu Srednjeg vjeka, a ne na Svetom pismu. Posebice se gosp. Blažević okomio na vjersku zajednicu "Jehovinih Svjedoka". Silna mržnja kojom Blažević govori protiv Jehovinih Svjedoka pokazuje čijim je on sam duhom zadahnut. Onaj tko je doista kršćanin, neće mrziti ni jednoga čovjeka, PA ČAK NITI SVOJE NEPRIJATELJE, i borit će se za pravo da i oni koji se ne slažu s njime mogu iznijeti svoje mišljenje u duhu Kristove poniznosti i trpljenja, ljubavi i bezazlenosti. Mržnja prema ljud*skim bićima, ma iz kojeg razloga, i ma prema komu NIJE OD BOGA, nego od sotone, "Čovjekoubojice..." "lašca" "Stare zmije..." Sotona mrzi ljudska bića i trudi se gdje god mu je to moguće, odn. dopu*šteno, nanjeti bol. On mrzi ljude, uživa u njihovim patnjama, jer je zločinac i neprijatelj Boga i Njegovih stvorenja. Znate li vi ovo Fra Blaževiću? Vi kažete da ste "pastir stada", svećenik? Isus je za one koji su ga okrutnim klinovima prikivali za teški i strašni križ kazao: "Oprosti im Oče, jer ne znaju što čine..." (Evanđelje Luka 23:34)
Pravo je Jehovinih svjedoka da svoju vjeru propagiraju i šire, to im pravo jamči Ustav i svi pozitivni zakonski propisi. Svaka vjerska zajednica ima zakonsko pravo nenasilno širiti svoju vjeru i naučavanje. Nitko ne smije primjenjivati nasilje ili ugrožavati mir i sigurnost građana u promicanju svoje vjere, a vjeru ima pravo širiti.
Rimokatolička crkva je stoljećima i stoljećima silom, krvoprolićem i užasima bezumlja inkvizicije nastojala uništiti sve ljude koji drugačije vjeruju, pa ipak to nije uspjela. Nasilje koriste ONI KOJI NEMA*JU VALJANIH ARGUMENATA. Onaj tko svoju vjeru ne može obraniti svojom svetom knjigom ili uče*njem, pribjegava represiji da bi ispunio nedostatak. Ali represija nikada ne donosi pozitivnoga ploda ... a u konačnici, kad se sagleda, ne donosi nikakvog željenog ploda, nego, SUPROTNO! Donosi plod gorčine, mržnje i bijede.
Gosp. Blažević kaže: "Za razliku od kršćanstva, u kojem se Bog objavio kao ljubav, Jehovini svjedo*ci navještaju Boga srdžbe i osvete. Netolerantni su..." A gosp. Blaževiću, o kakvom vi to "kršćanstvu" go*vorite? Ako o rimokatolicizmu, onda, zašto namjerno zaboravljate da je to "vaše" kršćanstvo krv proljevalo kao vodu, da se nebo Europe crnilo od dima lomača i spaljenih ljudskih bića, vi zaboravljate da je po suvremenim, nezavisnim istraživanjima za preko tisuću godina vlasti crkve, svaki šesti čovjek u Europi (i žena, naravno) ubijen, odn. spaljen od strane rimske crkve, odn. vašega "kršćanstva" punog "ljubavi"!?
Pa gdje vam je tada bila ljubav? Ta niste je valjda zaboravili negdje usput? Zar se ljubav zaborav*lja? Nije li Pavao, apostol Isusa Krista kazao: "Kad bih ljudske i anđeoske jezike govorio, a ljubavi ne bih imao, bio bih mjed što ječi, ili cimbal što zveči... ljubav je strpljiva, ljubav je dobrostiva; ljubav ne zavi*di, ne hvasta se, ne oholi se. Nije nepristojna, ne traži svoje, ne razdražuje se, zaboravlja i prašta zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini. Sve ispričava, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. LJUBAV NIKAD NE PRESTAJE ..." (Prva poslanica Korinćanima 13:1-8)
Gdje je bila ljubav crkvi dok je mučila i sakatila ljude po tamnicama inkvizicije, dok ih je okivala po galijama, palila žive na lomačama? Nemoj mi samo kazati, to je bilo prije, tada je vrijeme bilo takvo. Ali ne! Crkva se ni danas nije promijenila - SAMO SE LUKAVO PRILAGODILA NOVIM OKOLNO*STIMA. A te su okolnosti: vrijednosti suvremenoga svijeta: demokracija, obrazovanje ljudi, moć tiska koji je knjige rasprostranio među svim narodima, a osobito BIBLIJU, SLOBODA SAVJESTI, politička sloboda, komunikacije itd.).
Ako se u kršćanstvu Bog objavio kao ljubav, kako to da je cijela Europa trinaest dugih stoljeća mraka Srednjeg vjeka bila duhovno i moralno paralizirana, pod terorom "svetih bojovnika Božjih" - crkvenih vođa i inkvizicije, a jedna Kina je napredovala u znanosti, kulturi, obrazovanju? Čak su i drugi daleki na*rodi napredovali samo je Europa stenjala pod diktaturom rimokatoličke crkve. Zar ovo nije istina? ZAR OVO NISU POVJESNE ČINJENICE? Ili će te reći da su ovo klevete?!
Ako govorite o "Bogu srdžbe" zašto gosp. Blaževiću prešućujete da i Sveto pismo govori jasno o "Onom Danu ..." O "danu srdžbe i pustošenja..." ta zar to ne objavljuju i Izaija, Jeremija, a poglavito Joel 2:1-11 pa dalje 3:1-5, 4:15-17. ne govori li to i Amos 5:18-20, 8:9-14. Da dalje ne nabrajam što govore Mihej, Nahum, Habakuk, Sefanija, Hagaj, Malahija, i na koncu sam Gospod naš Isus Krist u glaso*vitom govoru zapisanom u Matej - 24. poglavlje, Marko - 13. poglavlje, Luka 21. poglavlje i riječi Pavla apostola, te knjiga Otkrivenje. Sve se tu jasno objavljuje o "onom strašnom Danu ..." Bog objavljuje i svoju ljubav ali i svoje gnušanje prema grijehu, te objavljuje konačnu propast grijeha i zla. Otkrivenje 21:11-15.
Dakle, Fra Blaževiću, tko je vama dao moralno pravo da osuđujete druge kad ste sami pod Božjom osudom. "Licemjere, najprije izvadi brvno iz svoga oka ..." (Evanđelje Matej 7:5) To KAŽE ISUS, Sin Božji, A ti, što kažeš? Kažeš da su Jehovini svjedoci "netolerantni", što to znači? Nije li to samo iskazivanje mržnje prema njima jer oni (Jehovini svjedoci) ne prihvaćaju ekumenu, ili bolje reći tzv. "ekumenu". A ta "ekumena" nije ništa drugo nego pokušaj rimokatoličke crkve da pod svoje okrilje vrati milom ili silom (sila je ostav*ljena za kraj, ako milom ne bude dostatno, ili koji ne budu prihvaćali milom) otpale "kćeri" - protestante i razne sekte. To "milom" podrazumijeva sve prijevare, podmićevanje, nagovaranje, prijetnje, i zlouporabu Evanđelja. Po već iskušanom receptu Jezuita "cilj opravdava sredstva" - tako je i umorstvo, laž i bezočnost za vaše "kršćanstvo" - dobro i poželjno, samo ako uzdiže i brani autoritet "majke crkve". Međutim, ta pravila Bog ne priznaje, i vratit će svakome "po djelima njegovim...." (Otkrivenje 22:12)
Crkva je svoje agente ubacila u sve vjerske zajednice, u razne institucije, organizacije, u protestantske crkve, i smetaju im oni koji neće da se suglase s rimskom kurijom. Dakle, takvi, koji iskreno drže svoje stavove netolerantni su ... Vi gosp. Blaževiću "dobro nazivate zlom a zlo dobrom nazivate..." (Izaija 5:20) Kao primjer netolerancije navodite ime časopisa. Zar je to neki dokaz, zar je to zločin dati ime časopisu "Srdžba Božja?" Što bi ste vi, da odlučujete u ime drugih, da naređujete vjerskim zajednicama kako će dati ime svome časopisu. No, vi bi ste i više od toga: vi bi ste naređivali što da objavljuju vjerski časopisi koji nisu pod kontrolom "matere crkve" .
A da rimska crkva želi zavladati i Istočnom i Zapadnom crkvom pod geslom - ekumenizam - zar to nije istina? Ta zar o tome ne pišu i javno disidenti crkve, i to na Zapadu? Zar je to nekakva tajna. Nije li opće poznat stav rimokatolicizma i njegove želje za univerzalnošću, tj. za svjetskom dominacijom i svjet*skim poretkom zlosilja?
Ono što je rimokatolička crkva radila u srednjem vjeku, ono što je provodila inkvizicija "sveti uficij" "kongregacij za nauk vjere" opet bi i današnja rimokatolička crkva radila samo da se dočepa ponovno vlasti i zasjedne nad države i upravlja politikom nacija. Tvrdite "da je upravo smiješno kako naivna masa hrli takvim ljudima ..." (vračevima i gatarama). Čemu se čudite, ta zar crkva kao organizirana religija nije stoljećima ljude držala u poniženju, bijedi, neznanju i sujevjerju, potičući u masama najniže strasti i najod*vratnije poroke, da bi što bolje vladala tim obespravljenim u glib grijeha gumutim masama. Ta zar crkva nije
učila ljude da budu "pokorne ovce" i da sagnu vrat pred idolopoklonstvom, bezakonjem i socijalnom nepravdom?
Ljude je naivnima napravila upravo organizirana religija - crkva, dakle. Mislim na sve crkve i na sve religije po svemu svijetu. A u tome je tvoja crkva Fra Blaževiću prednjačila i bila kolovođa. Sjeti se samo francuske revolucije i što je do nje dovelo. Ne kažu li jednoglasno povjesničari, da je revoluciju u Francuskoj pripravila upravo despotska vlast klera i razvratnog dvora. Nije li užasno postupanje fran*cuskog rimokatoličkog svećenstva prema Hugenotima, neviđena zvjerstva koja su jezuiti činili u ime Boga i "blagoga Isusa" otvrdnulo srce naroda, koji je desetljećima i stoljećima gledao krvoproliće i brutalnost u ime "više ideje" u "ime boga rimske crkve". Nije li to sve dovelo do gubljenja vjere u Boga od strane naro*da, to je otvorilo put ATEIZMU, i svim užasima koje je donjela revolucija i "vladavina terora". Francuska je žela krvavu žetvu koju je rimokatolički kler posijao. Nije li okrutna revolucija u Rusiji 1917. god. bila samo plod ponašanja pravoslavne crkve i njenog bezdušnog odnosa prema obespravljenim masama radni*ka, seljaka i naroda?
Prvoslavna crkva je podržavala feudalizam, podržavala je pljačku i izrabljivanje naroda. Stajala je na strani ugnjetača naroda, i razumljiv je bio gnjev masa protiv nje.
I ATEIZAM i REVOLUCIJE, i KOMUNIZAM su ipak djeca crkve otpale naravno tzv. "kršćanske". To su njihovi plodovi izvanbračnih odnosa, "BLUDA S KRALJEVIMA ZEMALJSKIM..." (Otkrivenje 18:3) Crkva je trebala vršiti svoje poslanje, a to je: NAVJEŠTENJE ISUSA KRISTA - SINA BOŽJEGA, SPASITELJA SVAKOMU ČOVJEKU. Tu Radosnu Vijest je crkva imala kao navještenje. Ali se usljed ljudske organiziranosti i odbacivanja Božjeg Zakona crkva izopačila i prometnula u svoju suprotnost - POSTALA JE ZAMKA DUŠAMA, "stanište zloduhova, tamnica svih ptica nečistih i odurnih ..." i "otro*vnim vinom bluda svoga opi sve narode!..."
(Otkrivenje 18:2)
Miješa Blažević lonce i poklopce, pitajući se kako ti razni iscjelitelji, magovi, vračari itd. mogu "bez ikakve izobrazbe i kompetencije, riješiti sve ljudske probleme..." Pa oni i ne riješavaju sve ljudske pro*bleme. Ima tu naravno mnogo ŠARLATANA, pohlepnika za lakom zaradom, prevaranata raznih tipova i boja. Ali toga je uvijek bilo. Međutim, ima i zaista iskrenih i sposobnih ljudi koji mogu pomoći bližnjima po sposobnostima koje im je BOG DAO a ne "izobrazba". Jer da vas nešto pitam Fra Blaževiću: TKO JE ISUSU DAO "IZOBRAZBU?" To su se, kao što čitamo u Evanđelju pitali i sami Židovski svećenici - farizeji, pismoznanci itd. Tko je dao izobrazbu Petru, Ivanu, Jakovu, Pavlu i ostalim apostolima Isusovim? A nisu završili službene rabinske škole, odn. nisu imali oficijelno, opće priznato obrazovanje - A POSTAVLJENI SU ZA UČITELJE SVIJETA, NAUČAVATELJE SVIH GENERACIJA DO KONAČNOG SUDA, odn. DRUGOGA SLAVNOG DOLASKA (Parusije) ISUSA KRISTA!
A to što ljudi nastoje "komunicirati preko karata, čaša, ključa, viska...." posljedica je sujeverja u koje KRALJEVSTVO LAŽNE RELIGIJE - BABILON VELIKI gurnulo narode "opivši ih otrovnim vinom bluda svoga..." Taj spiritizam jest razvijen iz teorije crkve koja naučava o "dušicama" koje lepršaju po nebu. A ne drži se crkva "kamena temeljnoga ... koji je Isus Krist" (Poslanica Efežanima 2:20) Naučavajući o, iz poganstva preuzetom naučavanju "pakla" i "raja" negdje u nebu, crkva je zabacila sveti nauk Biblije - Riječi Božje o uskrsnuću, o konačnoj pobjedi nad smrću po Kristu Isusu. Mada Pavao u svim poslanica*ma jasno govori o tomu, a osobito u Solunjanima i Korinćanima. No srednjovjekovnoj crkvi je bio draži Platon i "dualizam" nego Riječ Božja, a ipak ... načelo je ... DRAG MI JE PLATON, ALI MI JE ISTI*NA DRAŽA. Istina je prije svega, ona je smisao bivstvovanja, sve što nije od istine jest od "oca laži..."
Vi gosp. Blaževiću kažete "da ne postoji ni crna ni bijela magija, već samo jedna - demonska, đavol*ska!" Nije mi samo jasno od kuda vam drskost i pravo da to kažete, kad ZNATE DA TO NIJE ISTINA! "Crna magija je" - piše Klaić u svome rječniku - "utjecanje za pomoć nečistoj sili, Đavlu ... a bijela magi*ja je stvaranje "čudesa" s pomoću božanskih sila...." (Klaić, rječnik, izdanje 1984. god. NAKLADNI ZAVOD MH.) I to je tako vjerovanje još od Srednjeg vjeka, piše Klaić. Dakle i crkva je bila na tome stanovištu. Zašto vi sad tvrdite suprotno? To je jedino iz razloga straha da vam "ovčice" ne odu nekamo u "drugi tor" pa ih vi nećete moći strići i musti.
Također napadate i ostale vjerske grupacije. Tvrdite kako su Isusa Krista prikazali i "sveli na razinu proroka, maga ili mita jednakog Sai Babi, Bahaullahu, Krishni..." A zašto onda vi ne propovjedate pravu istinu? Ne propovjedate jer nemate pravu istinu!
Ta i rimokatolička crkva je samo sekta, ali koja je otpala od svetoga Evanđelja još u početku srednje*ga vjeka, i to otpala je od Rane kršćanske crkve.
Što vi mislite, da je sekta samo onih kojih je malo? Varate se veoma! Nije važno ima li vas i vaše crkve nešto preko osam stotina milijuna, ili ima neka crkva pet milijuna ili dvadeset tisuća ili sto pedeset vjerni*ka, odn. sljedbenika. SEKTA SU SVI ONI KOJI SU NAPUSTILI PUT - ISUSA KRISTA I DRŽA*NJE BOŽJIH ZAPOVIJEDI I SLIJEDE SOTONU, PREKO ZEMALJSKIH POSREDNIKA - SVEĆENIKA, OHOLIH LJUDI U POBUNI PROTIV VLADARA SVEMIRA - BOGA, OCA, I NJEGOVA SINA, ISUSA KRISTA!
Navodiš kako se većina sekti "u svojim učenjima služi čak i raznim tumačenjem Svetog pisma, iako se zna da ono pripada isključivo crkvi, u čijem je krilu rođeno. Međutim svaki ga guru tumači na svoj način."
Koja drskost! Vi tvrdite da Sveto pismo - Biblija, Sveta riječ Božja "pripada isključivo crkvi..." i da je "ono u" njenom "krilu i rođeno ...?!" Ma šalite se! Koji dobar vic! To da kažete nekom nepismenom čo*vjeku, i to još maloumnom, možda bi vam povjerovao. Ali kazati to danas na kraju dvadesetog stoljeća huljenje je!
Pa zna se gosp. Blaževiću da je Sveto pismo starije od svih crkava, pogotovo kršćanskih, jer je nasta*jalo u okviru i okrilju ŽIDOVSKOG NARODA a ne crkve! Sveto pismo se tisućljećima prenosilo usmeno, da bi se počelo zapisivati po Božjoj volji, preko Mojsija i to od oko 1582. godine prije Krista. Tako su prvo zapisane knjige: "Job" pa "Petoknjižje Mojsijevo" , odn. "Tora" - ili Zakon. Pa onda povjesne knjige, "Suci" "Kronike" pa Psalmi, pa mudronosne knjige, pa proroci, - Izaija, Jeremija, Ezekijel, pa onda tzv. "mali proroci". Od 4. stoljeća prije Krista, glas proroka je umuknuo, i tako je završen kanon Staroga saveza. Poslije Krista, u krilu Apostolske Zajednice, dakle, Rane, crkve nastaje Novi zavjet, koji se do*vršava do oko 100. god. po Kristu, a kanon se utvrđuje pod rukovodstvom Irineja (rođen u Maloj Aziji, učenik Polikarpa iz Smime, a Polikarp je bio direktno učenik i suradnik Isusova apostola Ivana. Irinej je rođen 130, umro 202, po Kristu) koji je odbacio gnostička evanđelja i heretičke spise, te pobio krivovjemi nauk u svome glasovitom djelu "Adversus Haereses" (Protiv krivovjeija). Tako je kompletiran Novi za*vjet, a i cijela Biblija kakvu ju danas imamo. Prema tome, gosp. Blaževiću, kako je to "pripadanje" Svetoga pisma crkvi? I kojoj to crkvi? Da li pravoslavnoj, ili možda Luteranskoj. Ili možda nekoj drugoj? Jer sve te crkve su kršćanske crkve i imaju apostolsko nasljeđe. Jer apostolsko nasljeđe je ne samo ljud*sko rukopoloženje, nego, više od toga ... Pomazanje i POSLANJE od strane Boga po Duhu svetomu. Jer, inače, tko je RUKOPOLOŽIO I OVLASTIO Ivana Krstitelja? Ta to su ga i farizeji pitali. Nije ga ovlasti*la ondašnja Božja zajednica - starozavjetni Izrael, odn. Židovska zajednica, a nisu ga rukopoložili ondašn*ji svećenici, niti prelati. Pa tko je njemu dao pravo da propovjeda i čak krštava? To pravo dao mu je Bog, poslanjem i misijom za koju ga je Bog rukopoložio i ovlastio!
Zato je Isus pitao licemjerne rabine, i "posvećene" "odvojene" - farizeje: "Odakle je bilo Ivanovo krštenje? S neba ili od ljudi?" (Evanđelje Matej 21:25) I pošto su dvojili u sebi što da kažu, jer nisu smjeli priznati ni da je od Boga (jer bi tada Isus rekao, a zašto mu ne vjerovaste) ako reknu da je to bilo samo ljudska odluka, pobio bi ih narod kamenjem, jer su svi vjerovali da je Bog poslao Ivana. Tada mu uhvaćeni u svo*joj nemoći rekoše "Ne znamo", tada im reče (Isus): "Ni ja vama neću kazati kakvom vlašću ovo činim." (Evanđelje Matej 21:27). Gosp. Blažević pita tko je rukopoložio i ovlastio te gurue, magove, sekte: "U čije ime? Tko ih je školo*vao i tko ih je ovlastio?"
A tko je vas ovlastio Fra Blaževiću da radite svoj posao?
Da li samo čovjek? Ja znam da su mnoge sekte i crkve neispravne, da su u zabludi, znam da su mnogi iscjelitelji neiskreni, pohlepni, neškolovani, i šarlatani. Ali ipak branim pravo svakog da slobodno vjeru*je, ne čineći zla bližnjemu. Znam da Jehovini svjedoci nisu u pravu u mnogim stvarima, pogotovo u svezi Isusova božanstva itd. ali ... branim pravo tih ljudi da vjeruju u skladu SA SVOJOM SAVJEŠĆU! Jer sloboda savjesti je ono najsvetije što čovjek ima i što je tekovina civilizacije. Ako dođe do toga da se ukine sloboda savjesti, zapamtite da će Bog Svemogući revno i ognjeno braniti slobodu savjesti, i veoma se razgnjeviti na one koji bi se usudili da je ukidaju ili prisvajaju i to će biti kažnjeno onim užasnim uništenjem svijeta kakvo*ga mi sada poznajemo - što je jasno opisano u prorocima, što su i apostoli najavili, napose najveličanstvenija proročka knjiga svih vremena OTKRIVENJE "Isusa Krista koje Njemu dade Bog... da pokaže slugama svojim što se ima uskoro dogoditi...." (Otkrivenje 1:1)
Napadate sotonističke crkve tzv. "church of Satan" i razne kultove i mistične sekte, a kakve dokaze iznosite protiv njih? Nikakve! Na što se pozivate? Kakva je analiza? Sve vaše konstatacije su samo opskurne maštarije s prepotencijom oholosti rimske crkve koja misli da ponovno dolazi "njeno vrijeme" i da će krojiti sudbinu naroda i pojedinaca vedreći i oblačeći. Ali varate se veoma! Bog vas je jasno i razumljivo opomenuo kuda vodi taj put Otkrivenje 17:8-11 također, 18:8-16, te 19:19-21 i 22:11-12. Ne igrajte se sa svojim Stvoriteljem: "Strašno je upasti u ruke Boga Živoga." (Poslanica Hebrejima 10:31)
Govorite da mnogi vjeruju (u prvom redu sotonisti) kako je na kraju era Ribe, i da s trećim tisućljećem dolazi era Vodenjaka. A to je era prosvjetitelja. A zašto bi era prosvjetitelja bila luciferijanska? Zar se crkva plaši prosvjetljenja ljudi?
Da, gorka je istina da je crkva ljude spriječavala u prosvjetljenju da bi nad duhovno obogaljenim masama, bijednim i uvaljenim u porok lakše vladala. Uvijek se konzervativne snage protive prosvjetljenju o prosvjetiteljima da i ne govorimo. Crkvama (mislim na sve) trebaju ovce, oni koji ne misle svojom glavom, a ne normalni ljudi kakve želi Bog, ljudi odgovorni, moralni, čisti, u načelu čvrsti kao stijena, da budu brana protiv zla i moralne dekadencije koja razara suvremeno društvo i cijeli svijet vodi u moralnu nakaznost i propast. Samo slobodan čovjek može biti moralan čovjek. Rob, i ovca moraju prvo biti osobe, prvo biti oslobođeni, da bi bili moralni i da ispune ideju Čovjeka, u onom pozitivnom Kristovskom smislu: "Upoznat ćete istinu, A ISTINA ĆE VAS OSLOBODITI..." (Evanđelje Ivan 8:31)
Gosp.Blaževiću vi tvrdite, da "sotonisti vjeruju da će uskoro zavladati sotona..." Sotona nikada neće zavladati Božjim narodom, a to su svi oni: "Koji čuvaju Božje zapovijedi i vjeru u Isusa..." (Otkrivenje 14:12)
Vi navodite kako je "Makaja i šestu Božju zapovijed izokrenuo...." Što time hoćete reći? Kao da se on eto nije bojao Boga?
A kako se vaša crkva, rimokatolička vjerska organizacija nije bojala Boga kad je izvrtala Božje zapovijedi? Kad ste izbacili (a ne samo izvrnuli) cijelu drugu Božju zapovijed. Koja zabranjuje klanjanje kipovima, kumirima i slikama? Uostalom svatko može usporediti što piše u Bibliji, knjiga Izlazak 20:4- 6, a što piše u crkvenim zapovijedima? Kako se niste bojali izmjeniti ČETVRTU ZAPOVIJED SVETO*GA BOGA? I umjesto svetkovanja sedmoga dana - Subote, uvesti poganski festival, prvi dan tjedna - ned*jelju? Kako se niste bojali Boga podjeliti DESETU ZAPOVIJED na dvije da bi opet bilo deset zapovijedi (umjesto druge, ubačena podjeljena deseta)? Ne kaže li Sveto pismo ovako Zapovijedi, Druga zapovijed glasi:
"Onda Bog izgovori sve ove riječi:
"Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca - onih koji me mrze - na djeci do trećeg i četvrtog koljena, a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovijedi." (Izlazak 20:1-6)
To je eto druga zapovijed Božjeg Zakona - DESET ZAPOVIJEDI. A crkva je ovu zapovijed, potpuno izbacila u svojim katekizmima, naučavanju i praksi. A četvrtu zapovijed je izmijenila. ČETVRTA ZAPOVIJED BOŽJEG ZAKONA GLASI: "Sjeti se da svetkuješ dan Subotnji. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. A sedmoga je dana Subota, počinak posvećen Jahvi, Bogu Tvojemu. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja, niti došljak koji se nađe unutar tvojih vrata. Ta i Jahve je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a sedmoga je dana počinuo. Stoga je Jahve blagoslovio i posvetio dan Subotni." (Izlazak 20:8-11)
To je eto ČETVRTA ZAPOVIJED po Svetom pismu, a gdje je ona u naučavanju crkve? Umjesto ove zapovijedi uvela je crkva dan koji se štovao u pogana Rimske Imperije - prvi dan tjedna, posvećen " bogu" suncu! "Sol dei" - "dan sunca".
Kako se dakle nisu u početku ranog Srednjeg vjeka bojali Boga crkveni velikodostojnici čineći ovakvu strahotu, da mjenjaju zapovijedi koje je Bog svojim glasom izgovorio svim ljudima za sva vremena!
Ovo svatko može provjeriti, samo neka otvori svoju Bibliju i pročita, te uporedi s naukom crkve. A desetu zapovijed su prepolovili. A DESETA ZAPOVIJED glasi:
"Ne poželi kuće bližnjega svoga! Ne poželi žene bližnjega svoga.... niti išta što je bližnjega tvoga." (Izlazak 20:17)
Dakle Fra Blaževiću, kako to vadite "trun iz oka brata svoga, a u svome oku brvna ne vidite...." (Evanđelje Matej 7:5)
Vi za seksualne probleme predlažete ljudima da idu k psihijatrima i psiholozima. A upravo su psihi*jatri i psiholozi najveći bolesnici koji liječeći luđake pokušavaju izliječiti vlastito ludilo koje ih opsjeda. Ta poznati su stavovi moderne antipsihijatrije koja jasno definira stavove i aksiome. Ta nisu li psihijatri upravo tema najprofitabilnijih horror filmova današnjice. I to ne likovi nekih "normalnih" psihića, nego upravo, pravih - monstruma, sotonista, psihijatara - psihopata. Što kažete za te likove, koji, pak samo zrcale izopačenu stvarnost? I vi ljude k tim "psihijatrima" - ateistima upućujete? Čast izuzetcima, ima i među psihijatrima i psiholozima časnih i savjesnih ljudi koji se Boga boje i trude se , po savjesti obavljati svoj posao, da bi pomogli ljudima. Ali generalna linija je upravo ona iz, "Kad jaganjci utihnu" ili "Let iznad kukavičijeg gnijezda" ili Hičkokovi psihopatsko-traumatski likovi tipa, "Psiho". Gosp. Blažević na kraju svoje "propovjedi" (e, da ste tako revni propovjedati Krista, Spasitelja svijeta!) kaže: "uz napomenu kako bi se mnoge državne i crkvene institucije danas, kad se govori o duhovnoj obnovi Hrvatske morale napokon pozabaviti tim problemom". Kažeš "državne i crkvene institucije ..." što to znači? Da bi se sudovi trebali ovim "problemom" pozabaviti, da bi vama, crkvi, država riješavala stvari?!
Vi pravo ljudi da vjeruju po svojoj savjesti nazivate "problemom" ako je nešto "problem" onda se on mora ukloniti! Zar ne?
Vi dakle u ime rimokatoličke crkve zagovarate progon, nasilje, mržnju i bezakonje. Obnova Hrvatske se ne vrši zabranama, pogotovo ne duhovna obnova naše napaćene domovine Hrvatske.
Ili po vama i onima koji stoje iza vas gos. Blaževiću, Hrvatska treba biti duhovno obnovljena u rimokatolicizmu, u zabrani vjerske snošljivosti? Što vi zagovarate, vjersko čišćenje?
Znate dobro da to nikada nije dobrih plodova donjelo, to stablo (mržnje i nametanja "svojih istina" ) donosi samo plodove rasula naroda, propast nacionalne snage i veličine, gorčinu, smrt i poniženje. Nacija se gradi na slozi. Država se gradi na pravdi za sve!: "Mrsko je kraljevima počiniti opačinu, JER SE PRAVDOM UTVRĐUJE PRIJESTOLJE." (Izreke 16:12) Pravda je temelj uspješnosti jedne države. Što god nije na pravdi sazidano,propast će! Mudri Salomon je kazao: "Nema mudrosti, nema razuma i nema savjeta na suprot (suprostavljajuć se) Bogu. " (Izreke 21:30)
Hrvatska se mora i duhovno obnavljati, ali ne na tradiciji jedne religije, ili samo jedne vjerske orga*nizacije, nego na snazi cijeloga naroda. Naša narodna Izreka veli: "Gdje samo jedan vjetar puše, tu i borovi ukrivo rastu". Taj put koji vi gosp. Blaževiću nudite nije dobar put ni za Hrvatski narod ni za Hrvatsku kao državu, jer Božja mudrost reče: "Neki se put čovjeku čini prav, a na koncu vodi k smrti." (Izreke 14:12)
Ničim crkva ne može opravdati izvješća o svojim surovostima u prošlosti. I to ne tako davnoj pro*šlosti. Rimokatolička crkva i njeno vodstvo i danas stoje iza svih onih progona "vještica" (u stvari vjerskih i političkih protivnika crkve), koje uopće nemaju veze sa "vještičarenjem" , nego su bili inspirirani sasvim drugim duhom i namjerama. "Malleus Maleficarum" ("Malj za vještice," ili "Mlatilo za vještice") nemilo*srdno je mlatio europsku svjetinu, koja nije imala veze sa "vješticama" a lavež "pasa gospodnjih" "Domini canes" - odjekivao je čitavom Europom. "Teror Sudnjeg Dana" prijetio je sujevjemom stadu sa slika i propovjedaonica. Lomače su jarosno plamsale, krici žrtava i nepravda dizali su se do Boga na nebesima, a dim i zadah spaljenih ljudskih tijela širio se Europom kao "ugodni" miris prelatima i biskupima i "dobre vješti" Rimu! Da ne pišemo sad o pokolju Bartolomejske noći, o Hugenotima, o Bogumilima o zatiranju cijelih naroda u ime "blagoga Isusa?!" Ta ovo je sve povijest, općepoznata i priznata povijest. Zar misliš da Bog nije sve ovo zabilježio, i da neće pokajati suze i krv, patnje i stradanja milijuna nevinih ljudi i žena?
Čitaj Riječ Božju: "I prenese me - u duhu - u pustinju, i tu opazih ženu koja sjedi na skekrletnoj Zvi*jeri, prekrivenu bogohulnim naslovima; (Zvijer) je imala sedam glava i deset rogova. Žena je bila obuče*na u grimiz i skerlet i nakićena zlatom i dragim kamenjem i biserjem. U ruci je držala zlatnu čašu punu odvratnosti i nečistoće svoga bluda. Na njezinu je čelu bilo napisano - tajna, BABILON VELIKI, MAJKA BLUDNICA I ODVRATNOSTI ZEMALJSKIH. Potom vidjeh tu Ženu PIJANU OD KRVI SVETIH I OD KRVI ISUSOVIH SVJEDOKA. I začudih se velikim čudom ("i zapanjih se") kad je vid*jeh. Ali anđeo mi reče: "Zašto se čudiš? Ja ću ti objasniti tajnu ove žene i Zvijeri koja je nosi..." (Otkrivenje 17:3-7) Ali Bog objavljuje i strašnu sudbinu onih koji su ratovali protiv Boga, u licu "malenih Njegovih..." (Evanđelje Matej 18:14, 25:45): "Jer njezini su grijesi doprli do neba, i Bog se sjetio njezinih zločina .... Eto, zato će u jednom jedinom danu zadesiti nju zla: kuga, tuga i glad. Ona će izgorjeti u vatri, jer MOĆAN JE GOSPODIN, BOG, KOJI JOJ SUDI!"
(Otkrivenje 18:5-8) Borit ću se i za pravo da moji protivnici mogu slobodno iznjeti svoje mišljenje i slobodno ispovjedati svoju vjeru. To je
put Božji. Isus je ostavio primjer svim ljudima. Po tome će im i suditi u "posljednji Dan...." Dakle, GDE JE ZAISTA SOTONA? U Hrvatskoj se zadnjih godina puno piše o sotonizmu, o sekta*ma, a sad se, vidimo, otvoreno zagovara mržnja prema onima koji nisu u "Jedinstvenom stadu". Ljude se naziva "sotonistima" bez ikakvih dokaza. A gdje se to skriva sotona? Da li tamo gdje većina misli da jest, kod sotonističkih sekti, ili kod onih koji sebe nazivaju "kršćanima" i glume "svece" i "vjernike" . A znamo Sotona upravo uživa da se "pretvara u anđela svjetla".
(Druga poslanica Korinćanima 11:14)
Antikrist nikada neće reći daje on "antikrist". On naime, tvrdi da je Kristov namjesnik ili sam Krist. Tako onda lakše zavodi ljude u bludnju i prijetvorno radi na upropaštavanju ljudske obitelji, trujući je lažima preko medija, i "željom očiju, požudom tijela, ohološću zbog imetka..." (Prva Ivanova poslanica 2:16.)
Gosp.Blaževiću, vi kažete da se kradu hostije u crkvama i potom "prodaju za goleme svote". Nije mi poznato da hostija toliko vrijedi, nije li hostija samo simbol? Vije hoćete uzdići, ističući kao, kako ju traže čak i razne sekte za svoje izopačene obrede. Kao te sekte ne mogu ipak bez rimokatoličke hostije!? Ma dajte gosp. Blaževiću ne pričajte takve babske priče!? Potreba čovjeka je samo za Bogom, Spasiteljem, a ne za vašim hostijama. Nemojte sami hvaliti svoj posao i sami sebe reklamirati, jer je rečeno: "nemoj da te tvoja usta hvale, nego druga..."
Nije ispravno sve sekte, religijske pravce i crkve trpati u isti koš. Interesira me zašto niste spomenuli i druge sekte po Zagrebu, osim dakle vaše sekte rimokatoličke u Zagrebu djeluju još i mnoge protestantske frakcije. Niste ih spomenuli, zato što su oni "ušutkani" i " stavljeni pod kontrolu" preko agenata rimoka*toličke crkve, koji su se uvukli u te sekte i protestantske crkve i lamentiraju nešto o nekakvoj "ekumeni", kukavna im ekumena!
Sjena velike propagande pokušava svojim mrtvačkim mrakom prekriti narode, i tminom zemlje. Ali svjetlo sjaji i razgoni tamu. Iznad svega "Svjetlost svjeta" objavljuje "Ego sum lux mundi..."
Dakle, gledajući djela postaje nam jasno gdje je sotona. On je među onima i u duši onih koji promiču mržnju, koji su ljude progonili zbog vjere, spaljivali, ubijali u krvožednoj fanatiziranoj vjerskoj zatu*canosti. A ljubljeni Isusov apostol kaže: "Tko god mrzi svoga brata, ubojica je; a znate da ni jedan ubo*jica nema u sebi trajnoga, vječnoga života." (Prva Ivanova poslanica 3:15) A sam Isus je kazao "Sin Čovječji nije došao da uništi (pogubi) duše ljudske, nego da ih spasi!" Kakav je to kontrast prema onima koji su ognjem i mačem "obraćali" ljude na "svoju" vjeru!
Crkva živi od grijeha svojih vjernika. Razumljivo, inače ne bi mogla biti "moralni čuvar" "kršćanske uljudbe" i duša svoga stada. Pokušava se diljem svijeta pod geslom "ljubav i mir!" uvesti na mala vrata veliki totalitarizam, da crkva sve kontrolira. Novo mračno Srednjovjekovlje! Ali, ipak ... neće više nika*da uspjeti.
Bog je to čvrsto, svojom Riječju obećao, i On će ispuniti svoje obećanje. Otkrivenje 17:8-17. Tako dakle gosp. Blažević neka vam je ovo sve na znanje. Ovo će pismo ići i mnogim drugim dušama i zainteresiranima, po svemu svijetu u svjetskim jezicima. Jer ne bojite se valjda istine? Pozivam vas ujed*no, ako želite na javnu raspravu glede svih ovih pitanja. Volio bih da javnost donese svoju prosudbu što je Istina, tko govori pravo a tko širi laž? Te da ljudi vide gdje JE TO SOTONA?
Isus, Sin Božji - Moćni Spasitelj, uskoro će doći u neizrecivom sjaju svoje slave, kao što je i obećao, On će pokazati tko je bio u pravu, a tko u krivu, a dotle poštujmo jedan drugoga, ljubimo jedan drugoga. Ne smijemo jedan drugoga suditi, ali smijemo i moramo opominjati, u Kristovoj ljubavi i duhu ponizno*sti. Da svi koji se kršćanima zovu čine ovako, ne bi se svijet sablažnjavao o kršćanstvo! Vi nam hoćete reći da ste vi dali Sveto pismo?? Daleko od toga da je rimska crkva dala Sveto pismo, vi ste žive spaljivali one koji su ga čitali, i kad biste mogli spalili bi i samu Riječ Božju - Sveto pismo!
Godine 1229. u gradu Tuluzu (Francuska) izdan je edikt koji je uspostavio inkviziciju za sve one koji bi bili uhvaćeni da čitaju Bibliju. Sve one koji su čitali Božju Riječ - Sveto Pismo, za koje vi gosp. Blaževiću, kažete da ga je vaša crkva dala - tajno i na narodnom jeziku, crkva i država (koja je bila u službi otpale crkve) progonila je kao divlje zvijeri. Ovaj edikt bio je podupiran i drugim sličnim naredbama tijekom daljnjih 500 godina. Krv mučenika je tekla kao voda. Milijuni su žigosani kao zločinci. Mučeni i ubijani po tamnicama i na lomačama. Rim je pokušavao zatrti Bibliju, kao istinitog Svjedoka koji svjedoči protiv njegovih otrovnih, sotonskih zabluda unešenih iz poganstva u svetu kršćansku vjeru. (Vidi: Gaussen, Le Canon des Saintes Ecritures, vol, II, ch.VII; Patavel, La Bible en France, ch.2; D.Lortch, Histoire de la Bible en France.)
Također rimska crkva je pokušavala uništiti i prijevode Biblije kod Valdenžana, protiv kojih su stolje*ćima bjesnili progoni, teror i pustošenje. Mnogo puta su njihovi domovi bili sravnjeni sa zemljom, imanja popaljena, dobra opljačkana, a polja uništena. A ljude su nemilosrdno masakrirali, vodeći pokolje, svećenici Rima postajali su još okrutniji, kao divlja zvijer kad okusi krv. Osobito žestoki progoni su se sručili na Valdenžane 1655. i 1686/7. godine.
A o borbama protiv Hugenota i uništavanju toga marljivoga i pobožnoga naroda, te o uništavanju nji*hovih Biblija, napisano je mnogo djela, ali valja istaknuti djelo, pravu analizu zbivanja, uzroka i posljedi*ca, od Edgar Quinet - "De dragonnades a la Terreur" ("Teror Dragonera" ) - u tome djelu pisac opisuje gro*zote i užase koje su protestanti Francuske morali podnositi od strane "dragonera" - vojnika Luja XIV, koji su mačem i ognjem "obraćali" protestante na rimokatoličku vjeru.
I dakle, vi ste i vaša crkva dali Sveto pismo?!
Sveto pismo dao je Bog! Vi ste se borili protiv te Božje Riječi ognjem i mačem, a sad drsko tvrdite da ste ju vi dali, takav bezobrazluk može se očekivati upravo samo od Rima. Kao i svaka bestidnost, lukavost i podmuklost. A što da kažemo o suprotstavljanju znanosti i progonima umnih ijudi. O tvrdnjama crkve da zemlja nije okrugla, da nije kugla - nego, da je ....ravna?! Što da kažemo o tvrdnjama "nepogrešive" crkve da se sunce okreće oko Zemlje, a da zemlja stoji nepomično najednom mjestu, a sve se planete također oko nje okreću itd.i tsl.? A Biblija uči upravo daje zemlja okrugla, "da visi ni o čemu obješena...." i "da Gospodin sjedi nad krugom zemaljskim, i stanovnici su mu njeni kao skakavci..." Čitaj Izaiju i Psalme, zar tamo ne piše to? Na kraju, tko god nosi mržnju u srcu, njemu će se i obratiti na glavu. A istina i ljubav makar izgledaju tako slabe, ipak će pobjediti, jer je snažan Bog istine i ljubavi! Sotona i sve njegove vojske (sljedbenici) završit će u "jezeru ognjenom... KOJE JE SMRT DRUGA ...." (VJEČNA!) (Otkrivenje 20:14) Ponovno će na "novoj zemlji..." biti samo Istina, Pravda i Ljubav!

izvor teksta :Ivan Lukić
Zagreb, 26. 02. 1996. godine
 
Član
Učlanjen(a)
06.05.2012
Poruka
2.380
Ivan Lukić? Zar on nije u ustanovi za mentalno oboljele? :???:

Spedy, ovo nikoga ne zanima. To su tvoje preokupacije. Ne zaboravi da si na srpskom forumu i sasvim je normalno da ovdje razgovaraju o svojim problemima i prilikama. Sekte su svugdje problem jer stvaraju probleme. Nikako da shvate i prihvate da su u (pravoslavnoj) Srbiji i u (katoličkoj) Hrvatskoj - manjina.
Koliko god galamili, ljutili se i napadali, moraju prihvatiti tu činjenicu. Kad shvate da su "strano tijelo" u organizmu Crkve možda će se malo primiriti i pokušati živjeti Evanđelje, a ne toliko galamiti.

Ima jedna nova sekta u Hrvatskoj.- Zove se "Mi smo crkva." Eto, približava se sezona gljiva, a s kišama i sekte rastu.
:)
 
Član
Učlanjen(a)
25.12.2012
Poruka
1.901
nama kršćanima je zadatak da širimo rijeć Evanđelja
kraj svake vode
možeš ti boldati koliko hočeš, ali je živa istina da su vas ovi spisi jednostavno razbili
bili ste potpuno nemočni u nametanju nedjelje, tj. gadno ste se osramotili kao crkva u tom pokušaju

gdje je autor spisa Ivan Lukić trenutno neznam,
ali
gdje god bio Bog neka mu da zdravlje i pamet da dovrši djelo koje mu je povjereno
to mu mogu poželjeti kao bratu kršćaninu

znam da ti pjena ide.... kad čitaš istinu, vjerojatno i zubima škripaš
ali to ti ja nemogu pomoći

ne zaboravi da spise čitaju i svi drugi ne samo ljudi njih nekoliko koji sudjeluju u raspravama

pa, neka se širi rijeć Evanđelja Duhom Svetim, Božjom Silom

nemoj zaboraviti da su sekte oni koji su napustili Krista
i
krenuli nekim svojim putem prema Bogu
kroz nepoštivanje Božjeg Zakona
 
Poslednja izmena:
Član
Učlanjen(a)
11.05.2011
Poruka
1.251
Ivan Lukić? Zar on nije u ustanovi za mentalno oboljele? :???:

Spedy, ovo nikoga ne zanima. To su tvoje preokupacije. Ne zaboravi da si na srpskom forumu i sasvim je normalno da ovdje razgovaraju o svojim problemima i prilikama. Sekte su svugdje problem jer stvaraju probleme. Nikako da shvate i prihvate da su u (pravoslavnoj) Srbiji i u (katoličkoj) Hrvatskoj - manjina.
Koliko god galamili, ljutili se i napadali, moraju prihvatiti tu činjenicu. Kad shvate da su "strano tijelo" u organizmu Crkve možda će se malo primiriti i pokušati živjeti Evanđelje, a ne toliko galamiti.

Ima jedna nova sekta u Hrvatskoj.- Zove se "Mi smo crkva." Eto, približava se sezona gljiva, a s kišama i sekte rastu.
:)


Izabeleta,

Htistos je svoju crkvu osnovao memju Judajisytima, i u pocetku zaista je bila u manjini.
Zato su je fariseji, kao i ti dasnas, nazivali sektom. Kakve li slicnosti?
Kako je sme Isus da osnuje novu sektu u tako ustaljenoj zajendici Staroga zaveta?
Sta milsis, da slucajno nije pogresio?

Sve najbolje


Ivan Lukić?
Zar on nije u ustanovi za mentalno oboljele?
:???:

Izabeleta, je li ga to odande poznajes?

Nemoj da se ljutis, ovo je samo humor i nista drugo.
 
Poslednja izmena od urednika:
Član
Učlanjen(a)
25.08.2010
Poruka
2.919
Хришћанство је секта за оне који нису признали Сина Божијег. Оснивање Цркве Христове није оснивање много праваца хришћанства, где многи "пророци" или философи могу да имају свој неприкосновени ауторитет над целом новооснованом црквом. Јер Црква је једна, са једним ауторитетом, а време библијских пророка је прошло са Јованом који није основао своју цркву, већ је све усмерио на Господа. Апостоли нису оснивали своје личне цркве (секте), већ су живот посветили јединству Цркве Христове. Поставили су прве епископе и ђаконе и сви су били равноправни у екумени. Нико од њих није цепао Цркву.

Ко год жели да његов ауторитет буде изнад ауторитета осталих епископа, да оснива своју личну науку и тумачење, бави се секташтвом и цепањем Цркве, тј. заједнице у Христу. Занимљиво је да свака новооснована секта тврди да је баш она "изабрана" и да једино она може довести људе Христу, што је прво противно Писму. Да је њен пророк једини коме се Господ лично обраћа. Ако тако гледамо, онда сам Господ хоће да растури Своју Цркву, што никако не може бити. Да сваком "пророку" даје другачије информације.


Многи хришћански ауторитети су били прогоњени и нападани још у самом почетку, па ни један од њих није основао своју секту. Оснивали су они расколници чије идеје и учења многе секте и сада шире светом. Јер и саблазни морају да дођу, а тешко онима који шире саблазни, тј. преко којих те саблазни долазе.

"Црква је јединствена и једна и само она има сву пуноту благодатних дарова Светога Духа.
Ко год и на какав год начин одступи од Цркве - у јерес, у раскол, у самовољно збориште,
он губи причасност благодати Божјој. Нема Хришћанства, нити Христа; нема благодати, нити Истине;
нема живота, нема спасења - ничега нема без Цркве, и све то јесте само у једној јединој Цркви."
Свештеномученик Иларион ТројицкиХришћанин је онај који сав припада Богочовеку, сав живи Богочовеком, мисли Богочовеком,
осећа Богочовеком, дела Богочовеком, све мери Богочовеком.
Једном речју: хришћанин је човек коме је Богочовек све и сва у свима световима."
Свети Јустин Ћелијски


"Католичанска Црква је ПРАВИЛНО И СПАСОНОСНО ИСПОВЕДАЊЕ ВЕРЕ У БОГА"
Свети Максим Исповедник


"Лот се спасио, јер живећи у Содому, није осуђивао Содомљане"

Свети Јован Златоусти


"Где је да је ко, нека се подвизава: венац се даје, не по месту, него по делима"

Свети Антоније Велики​
 
Poslednja izmena:
Član
Učlanjen(a)
19.07.2010
Poruka
1.691
vrlo zanimljive mudrosti i bezumnosti ovde.
dakle crkva je mnoštvo? neverovatno da Isus Hristos to prvi nije znao?! on kaže da je crkva spašenih jedna šaka,malo stado,mali broj! možda nije Isus imao uvida da će milijarda katolika i ostalih milijarda"pravovernih" dostići tolki broj?
dakle crkva ako kojim slučajem broji tri čoveka ,ona nije crkva jer unutar njene strukture kako se ovde iznosi fali da bi bila crkva,đakon i čistač crkve plaćen naravno!!!
možda bi ona još dogurala do statusa crkve po ljudskom kanonu,ali ako sveštenika ubije velika inkvizicijska crkva onda ona mala crkva opet nema sveštenika i nije crkva,zar ne?
kako da je Isus nabrojao drugačije,on kaže najvažniju stvar,jednog bitnog člana unutar te crkve žive bez koje crkva nema ma ni najmanje zvanje kao crkva,a to je da GDE SE DVOJE ILI TROJE(!!!) SKUPE U MOJE IME JEDNE MISLI,TU SAM JA!!! GLE, Isus kaže da je on TU gde se skupe, ne dve milijarde nazovi vernika,već dva ili tri čoveka samo!! sad ostaje samo još pitanje Gospodu da li će crkveno veće velike katoličke crkve tu njegovu ideju da odobri na svom koncilu ili na saborovanju pravoslavnih ili protestanata!!! ostaje da sačekamo kraj vremena i konačni saldo,sud,pa šta Bog odluči!!!
 
Član
Učlanjen(a)
25.08.2010
Poruka
2.919
И Самуило је био изабран од Бога за првосвештеника поред многих који су нечасно поступали у Цркви. Да ли је требало Самуило да оснује нову цркву или да пљује по Цркви Божијој? Наравно да не. Он је радио правилно и часно, својим залагањем и вером је био вредан првосвештеника и пророка Божијег. Није блатио Цркву као институцију коју је Бог основао, а Бог има Своју Цркву у континуитету, без прекида. Без обзира да ли има и нечасних свештеника у световној цркви. Ако их има, Бог преко Својих верних свештеника доводи ред и Своју вољу.

Лако је са стране критиковати свештенство, треба засукати рукаве и личним примером утицати на стање у Цркви. Јер од неколико милијарди верника, нису сви стварно у вери. Само су фиктивно хришћани. Као да статистика може да каже како стоје ствари. У реалности ваља бити свећа у мрачној соби, да остали фиктивни хришћани (и безбожници) виде праву светлост и да је слободном вољом прихвате.
 
Član
Učlanjen(a)
31.12.2011
Poruka
1.534
vrlo zanimljive mudrosti i bezumnosti ovde.
dakle crkva je mnoštvo? neverovatno da Isus Hristos to prvi nije znao?! on kaže da je crkva spašenih jedna šaka,malo stado,mali broj! možda nije Isus imao uvida da će milijarda katolika i ostalih milijarda"pravovernih" dostići tolki broj?
dakle crkva ako kojim slučajem broji tri čoveka ,ona nije crkva jer unutar njene strukture kako se ovde iznosi fali da bi bila crkva,đakon i čistač crkve plaćen naravno!!!
možda bi ona još dogurala do statusa crkve po ljudskom kanonu,ali ako sveštenika ubije velika inkvizicijska crkva onda ona mala crkva opet nema sveštenika i nije crkva,zar ne?
kako da je Isus nabrojao drugačije,on kaže najvažniju stvar,jednog bitnog člana unutar te crkve žive bez koje crkva nema ma ni najmanje zvanje kao crkva,a to je da GDE SE DVOJE ILI TROJE(!!!) SKUPE U MOJE IME JEDNE MISLI,TU SAM JA!!! GLE, Isus kaže da je on TU gde se skupe, ne dve milijarde nazovi vernika,već dva ili tri čoveka samo!! sad ostaje samo još pitanje Gospodu da li će crkveno veće velike katoličke crkve tu njegovu ideju da odobri na svom koncilu ili na saborovanju pravoslavnih ili protestanata!!! ostaje da sačekamo kraj vremena i konačni saldo,sud,pa šta Bog odluči!!!

A ko kaze da nije tako?Bog Otac je Hristu glava,a Hrist je Crkvi glava,a covek je zeni glava zar tako nepise u bibliji?naravno da pise.

Imam jedostavna pitanja za tebe Brate ako hoces odgovori ako neces opet hvala:

1)zasto su ubili Sv Stefana?

2) zasto mrze pravoslavce-ortodoxe kad svi znaju sta je to ortodox?

3)vec sam ti objasnio da ortodoxna crkva veruje u jednog Boga!zasto nazivas nasu crkvu trojicarskom?

4)ko je tebe ovlastio da ti propovedas svetu tvoje licno misljenje a da nije u skladu apostolske crkve?

5)kao sto sam i dokazao verujemo u jednog Boga Isusa Hrista zasto onda napadas nas kao i JS-ci,Adventisti,pentakosci,protestanti i ostale sekte?a ja znam da ti nisi sektant.

6)tvoje propovedi na Youtube nisu nista znacajno i ja mogu sam da propovedam tamo ali necu jer ja nisam propovednickog soja!ja nikad nisam zeleo da shvate mene a vec bibliju ovde na forumu.Nisam Gord i nezelim da budem veci od brata svog.

Slazem se stobom u mnogome ,vise cim s adventistima ali to ne znaci da cu da zatvorim oci na nijanse.

Pozdrav od Gere.


Pozdrav od Gere.
 
Član
Učlanjen(a)
11.05.2011
Poruka
1.251
Хришћанство је секта за оне који нису признали Сина Божијег. Оснивање Цркве Христове није оснивање много праваца хришћанства, где многи "пророци" или философи могу да имају свој неприкосновени ауторитет над целом новооснованом црквом. Јер Црква је једна, са једним ауторитетом, а време библијских пророка је прошло са Јованом који није основао своју цркву, већ је све усмерио на Господа. Апостоли нису оснивали своје личне цркве (секте), већ су живот посветили јединству Цркве Христове. Поставили су прве епископе и ђаконе и сви су били равноправни у екумени. Нико од њих није цепао Цркву.

Ко год жели да његов ауторитет буде изнад ауторитета осталих епископа, да оснива своју личну науку и тумачење, бави се секташтвом и цепањем Цркве, тј. заједнице у Христу. Занимљиво је да свака новооснована секта тврди да је баш она "изабрана" и да једино она може довести људе Христу, што је прво противно Писму. Да је њен пророк једини коме се Господ лично обраћа. Ако тако гледамо, онда сам Господ хоће да растури Своју Цркву, што никако не може бити. Да сваком "пророку" даје другачије информације.


Многи хришћански ауторитети су били прогоњени и нападани још у самом почетку, па ни један од њих није основао своју секту. Оснивали су они расколници чије идеје и учења многе секте и сада шире светом. Јер и саблазни морају да дођу, а тешко онима који шире саблазни, тј. преко којих те саблазни долазе.

"Црква је јединствена и једна и само она има сву пуноту благодатних дарова Светога Духа.
Ко год и на какав год начин одступи од Цркве - у јерес, у раскол, у самовољно збориште,
он губи причасност благодати Божјој. Нема Хришћанства, нити Христа; нема благодати, нити Истине;
нема живота, нема спасења - ничега нема без Цркве, и све то јесте само у једној јединој Цркви."
Свештеномученик Иларион Тројицки
Хришћанин је онај који сав припада Богочовеку, сав живи Богочовеком, мисли Богочовеком,
осећа Богочовеком, дела Богочовеком, све мери Богочовеком.
Једном речју: хришћанин је човек коме је Богочовек све и сва у свима световима."
Свети Јустин Ћелијски


"Католичанска Црква је ПРАВИЛНО И СПАСОНОСНО ИСПОВЕДАЊЕ ВЕРЕ У БОГА"
Свети Максим Исповедник


"Лот се спасио, јер живећи у Содому, није осуђивао Содомљане"

Свети Јован Златоусти


"Где је да је ко, нека се подвизава: венац се даје, не по месту, него по делима"

D
Dobro Adriane,

kako ti objasnjavas sledeci slucaj:

Godine 1054 desio se raskol tj obostrano iskljucenje Pravoslavne crkve i Katolicke.

Pravoslavci osudjuju zapad tj Katolicku crkvu da je otpala od CERKVE, a katolici to isto tvrde za Pravoslavnu.

KO JE U OVOM SLUCAJU CEKVA, A KO SEKTA? KO JE OD KOGA OTPAO I STA SE TADA DESILO SA HRISTOVOM CRKVOM KAO CELINOM?
Posto je za papom vecina, da li je on sa svojom grupom odneo i Vaseljensku Sabornu i Apostolosko Crkvu?

Unapred zahvaljujem na preciznom odgovoru


Свети Антоније Велики
 
Član
Učlanjen(a)
11.05.2011
Poruka
1.251
И Самуило је био изабран од Бога за првосвештеника поред многих који су нечасно поступали у Цркви. Да ли је требало Самуило да оснује нову цркву или да пљује по Цркви Божијој? Наравно да не. Он је радио правилно и часно, својим залагањем и вером је био вредан првосвештеника и пророка Божијег. Није блатио Цркву као институцију коју је Бог основао, а Бог има Своју Цркву у континуитету, без прекида. Без обзира да ли има и нечасних свештеника у световној цркви. Ако их има, Бог преко Својих верних свештеника доводи ред и Своју вољу.

Лако је са стране критиковати свештенство, треба засукати рукаве и личним примером утицати на стање у Цркви. Јер од неколико милијарди верника, нису сви стварно у вери. Само су фиктивно хришћани. Као да статистика може да каже како стоје ствари. У реалности ваља бити свећа у мрачној соби, да остали фиктивни хришћани (и безбожници) виде праву светлост и да је слободном вољом прихвате.

Adriane, mozda si u pravu,
ali zasto tako nije postupila Vaseljenska Patrijarsija 1054. godine, nego su vratili iskljucenje za iskljucenje, dakle, milo za nedrago.


Ili, zasto danas ne priznate Papstvo kao vrhovnu vlast pa im svetlite u tom mraku neznanja, nego jos uvek bezite jedni od drugih kao djavo od krsta?
Zasto skoro hiljdu godina niste jedna, nego dve odvojene Crkve?
 
Natrag
Top