Šta je novo?

Hristov Zakon ili Deset Zapovesti (Tora)? Subota VS Nedelja?

VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.732
Nema nikakvog misterija. Isus je jasan. Tako, nas kršćane ne obvezuje Zakon, on je za "robove".

Ako smatras slobodom da krsis deset zapovesti, slobodno to cini, kradi, lazi, cini preljube, klanjaj se drugim bogovima, nepostuj roditelje..itd.. a nas Hriscane koji veruju hristu i Bozjoj reci ostavi da izgradjujemo sebe i svoj karakter u skladu sa Bozjom voljom.

Sve drugo sam napisao u gornjem odgovoru.
 
Učlanjen(a)
11.02.2009
Poruka
8.080
Nema nikakvog misterija. Isus je jasan. Tako, nas kršćane ne obvezuje Zakon, on je za "robove".

Upravo tako. Ako li smo Njegovi učenici, sledbenici, prijatelji, sluge, ako li nam je On Bog, a ne "neko kao Bog", onda Njega i trebamo slediti, jer smo ovce paše Njegove. A ne sledbenici najamnika koji su neki lažni proroci koji žele da ih sledimo, ovako ili onako.

Nikakav Tanakh, nikakva Tora nas ne obavezuje, Kristovi smo, te Njega koji je Bog, slušamo.

Uostalom, zar bi koji "anđeo" za sebe rekao ovo:

"Tko u mene vjeruje, ne vjeruje u mene, nego u onoga koji me posla; i tko vidi mene, vidi onoga koji me posla, Ja i Otac, jedno (echad) smo" Iv 10, 22-30
 
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.732
Ljudi mogu misliti sto god zele, ali biblija kaze:

DESET ZAPOVESTI U NOVOM ZAVETU:

DRŽANJE ZAPOVESTI USLOV SPASENJA:

"I zapita ga jedan knez govoreći: učitelju blagi! šta da učinim da naslijedim život vječni?
A Isus reče mu: što me zoveš blagijem? niko nije blag osim jednoga Boga.
Zapovijesti znaš: ne čini preljube; ne ubij; ne ukradi; ne svjedoči lažno; poštuj oca i mater svoju.
A on reče: sve sam ovo sačuvao od mladosti svoje.
A kad to ču Isus reče mu: još ti jedno nedostaje: prodaj sve što imaš i razdaj siromasima; i imaćeš blago na nebu; i hajde za mnom.
A kad on ču to postade žalostan, jer bješe vrlo bogat.
A kad ga vidje Isus gdje postade žalostan, reče: kako je teško ući u carstvo Božije onima koji imaju bogatstvo!
Lakše je kamili proći kroz iglene uši negoli bogatome ući u carstvo Božije.
A oni koji slušahu rekoše: ko se dakle može spasti?
A on reče: što je u ljudi nemoguće u Boga je moguće"
( Jevandjelje po Mateju 19. 16 - 26 )

DRŽANJE ZAPOVESTI DOKAZ LJUBAVI PREMA ISUSU:

"Po tom znamo da ljubimo djecu Božiju kad Boga ljubimo i njegove zapovijesti držimo.
Jer je ovo ljubav Božija da zapovijesti njegove držimo; i zapovijesti njegove nijesu teške"
(1 poslanica Jovanova 5. 2 - 3 )

DRŽANJE ZAPOVESTI DOKAZ POZNANSTVA SA ISUSOM:

"I po tom razumijemo da ga poznasmo, ako zapovijesti njegove držimo.
Koji govori: poznajem ga, a zapovijesti njegovijeh ne drži, laža je, i u njemu istine nema; (1 poslanica Jovanova 2. 3-5 ).


DRŽANJE ZAPOVESTI USLOV USLIŠENJA MOLITVE:

"Ljubazni! ako nam srce naše ne zazire, slobodu imamo pred Bogom;
I što god zaištemo, primićemo od njega, jer zapovijesti njegove držimo i činimo što je njemu ugodno.
I ovo je zapovijest njegova da vjerujemo u ime sina njegova Isusa Hrista, i da ljubimo jedan drugoga kao što nam je
dao zapovijest"
( 1 poslanica jovanova 3. 21 - 23 )

DRŽANJE ZAPOVESTI DOKAZ ISUSOVOG PRISUSTVA U SRCU POSREDSTVOM SVOGA DUHA:

"I koji drži zapovijesti njegove u njemu stoji, i on u njemu. I po tom poznajemo da stoji u nama, po Duhu koga nam je dao" ( Jovanova poslanica 3. 24 )

JEDINSTVO SVIH 10 ZAPOVESTI-NAZVAN ZAKON SLOBODE KOJIM ĆE SE SUDITI SVETU:

"Jer koji sav zakon održi a sagriješi u jednome, kriv je za sve,
Jer onaj koji je rekao: ne čini preljube, rekao je i: ne ubij. Ako dakle ne učiniš preljube a ubiješ, postao si prestupnik
zakona.
Tako govorite i tako tvorite kao oni koji će zakonom slobode biti suđeni" ( Jakovljeva poslanica 2. 9-11 ).


DRŽANJE ZAPOVESTI OBELEZJE BOŽJE CRKVE POSLEDNJEG VREMENA:

"Ovdje je trpljenje svetijeh, koji drže zapovijesti Božije i vjeru Isusovu" ( Otkrivenje Jovanovo 14. 12 )

ISUS NIJE DOŠAO DA UKINE ZAKON- ZAPOVESTI ZAKONA OSTAJU DO KRAJA SVETA:

"Ne mislite da sam ja došao da pokvarim zakon ili proroke: nijesam došao da pokvarim, nego da ispunim.
Jer vam zaista kažem: dokle nebo i zemlja stoji, neće nestati ni najmanjega slovca ili jedne title iz zakona dok se sve ne izvrši.
Ako ko pokvari jednu od ovijeh najmanjijeh zapovijesti i nauči tako ljude, najmanji nazvaće se u carstvu nebeskome; a ko izvrši i nauči, taj će se veliki nazvati u carstvu nebeskome"
( Jevandjelje po Mateju 5. 17 - 19 )
 
Učlanjen(a)
11.02.2009
Poruka
8.080
Hajdemo ovako:

U "Delima Apostolskim" kada je nastala pometnja oko judaiziranja novo primljenih vernika, Crkva je na prvom svom saboru, onom Jerusalemskom, doslovno pomenula samo uzdržavanje od žrtvovanog idolima, nije pominjala Tanakh ili Torah. Istu stvar ponavlja i Sveti Apostol Pavle u poslanici Galaćanima, Crkva to isto ponavlja i u kanonima Laodikejskog sabora. Dakle, za sve one koji nisu judejci po krvi, shabat i obrezanje nisu obavezni.

Da ne govorim o tome da celokupan Dekalog, na koji su "would be jews" tako "osetljivi" možemo naći u Zakonima datim proroku Noji, izuzev shabata i obrezanja, koji su doslovno dati isključivo sinovima Israela, krvnim potomcima Jakovljevim.

Jesmo li mi potomci, krvni potomci Jakovljevi? Nismo. Dakle, sama ta činjenica nas, čak i da nema Božije objave, a ima je, oslobađa obaveze sleđenja odredbi koje su date samo za jedan narod.

Dakle, niti se shabat i obrezanje, a to je sam Bog rekao kako u Telu, tako i preko apostola, odnose na Novi Zavet i one koji pod njega spadaju, niti su oni koji Isusa Bogom priznaju obavezni da te iste odredbe, namenjene samo sinovima Israelovim, fizičkim sinovima, poštuju.

Ili da budem precizniji. Shabat je prestao na Krstu.

 
Poslednja izmena:
Učlanjen(a)
11.02.2009
Poruka
8.080
Vama "neosunećenim Židovima" Krist ništa neće vrijediti, poručuje sveti Pavao.

Posebno ako se uzme u obzir da Njega, koji je YHWH (Ja jesam) smatraju stvorenjem. Da ne govorim o tome da u svojoj aroganciji i insistiranju na senki i klanjanju istoj, papagajskom ponavljanju "zakon, zakon" ne vide da u svojim bolnicama krše zapovest koja se nalazi kako u Dekalogu (njima tako "dragom") tako i u od Dekaloga starijem Nojinom Zakonu.

Zar zaista misle da je shabat, dat isključivo sinovima Israelovim, dovoljno jak da opere od kršenja zapovesti NE UBIJ? Uostalom, ko je njih, sledbenike "najamnika" dakle lažnog proroka ovlastio da određuju šta je Božiji zakon a šta ne, i na koga se isti odnosi? Ko? Knjiga, ukradena i nakaradno tumačena, ne može nikoga ovlastiti da tako čini. Da ne govorim o tome da je najamnica bila u kontradikciji sa istom, dakle sa Pismima, ako ne i više koliko je bila sa samom sobom.
 
Poslednja izmena:
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.732
Vama "neosunećenim Židovima" Krist ništa neće vrijediti, poručuje sveti Pavao.

Kada moj Stvarnoslap naucis jednu osnovnu stinu, da pismo i njene izjave nisu kontradiktorni sami sebi, i da Hristos i apostoli nikada ne iznose lazne izjave, i kada naucis da se protiv pisma ne bori pismom, onda ces biti covek istine.

Ovako, samo ces zavoditi i sebe i druge na krive puteve.

Dakle, sve sto sam izneo u svojih predhodnih par odgovora su nedvosmislene izjave Hrista i apostola, a ti se protiv njih boris.
I kome sada verovati, tebi, ili Hristu i apostolima?

Svaki tvoj biblijski navod koji prilozis upravo gpovori protiv tebe, kao i ovaj poslednji koji si prilozio, koji pokazuje koliko ne poznajes pismo, i citiras ga van konteksta.

Dakle, u Jevrejima poslanici apostol pavle govori onim Jevrejima koji su i pored Hristove zrtve na krstu i dalje ostali u sistemu starozavetnog opravdanja od greha, koji je podrazumevao prinosenje zrtava, i obrezanje.

Hristovim dolaskom taj starozavetni sistem opravdanja od greha je nasao ispunjenje u Hristu, i on je postao sredstvo opravdanja.

Nigde se tu ne radi o deset zapovesti.

Evo ponovo, sta Hristos i apostoli govore o deset zapovesti, a ti imas slobodu da se protiv ovih istina boris, ali na svoju stetu, a ne na stetu drugih :

DESET ZAPOVESTI U NOVOM ZAVETU:

DRŽANJE ZAPOVESTI USLOV SPASENJA:

"I zapita ga jedan knez govoreći: učitelju blagi! šta da učinim da naslijedim život vječni?
A Isus reče mu: što me zoveš blagijem? niko nije blag osim jednoga Boga.
Zapovijesti znaš: ne čini preljube; ne ubij; ne ukradi; ne svjedoči lažno; poštuj oca i mater svoju.
A on reče: sve sam ovo sačuvao od mladosti svoje.
A kad to ču Isus reče mu: još ti jedno nedostaje: prodaj sve što imaš i razdaj siromasima; i imaćeš blago na nebu; i hajde za mnom.
A kad on ču to postade žalostan, jer bješe vrlo bogat.
A kad ga vidje Isus gdje postade žalostan, reče: kako je teško ući u carstvo Božije onima koji imaju bogatstvo!
Lakše je kamili proći kroz iglene uši negoli bogatome ući u carstvo Božije.
A oni koji slušahu rekoše: ko se dakle može spasti?
A on reče: što je u ljudi nemoguće u Boga je moguće"
( Jevandjelje po Mateju 19. 16 - 26 )

DRŽANJE ZAPOVESTI DOKAZ LJUBAVI PREMA ISUSU:

"Po tom znamo da ljubimo djecu Božiju kad Boga ljubimo i njegove zapovijesti držimo.
Jer je ovo ljubav Božija da zapovijesti njegove držimo; i zapovijesti njegove nijesu teške"
(1 poslanica Jovanova 5. 2 - 3 )

DRŽANJE ZAPOVESTI DOKAZ POZNANSTVA SA ISUSOM:

"I po tom razumijemo da ga poznasmo, ako zapovijesti njegove držimo.
Koji govori: poznajem ga, a zapovijesti njegovijeh ne drži, laža je, i u njemu istine nema; (1 poslanica Jovanova 2. 3-5 ).


DRŽANJE ZAPOVESTI USLOV USLIŠENJA MOLITVE:

"Ljubazni! ako nam srce naše ne zazire, slobodu imamo pred Bogom;
I što god zaištemo, primićemo od njega, jer zapovijesti njegove držimo i činimo što je njemu ugodno.
I ovo je zapovijest njegova da vjerujemo u ime sina njegova Isusa Hrista, i da ljubimo jedan drugoga kao što nam je
dao zapovijest"
( 1 poslanica jovanova 3. 21 - 23 )

DRŽANJE ZAPOVESTI DOKAZ ISUSOVOG PRISUSTVA U SRCU POSREDSTVOM SVOGA DUHA:

"I koji drži zapovijesti njegove u njemu stoji, i on u njemu. I po tom poznajemo da stoji u nama, po Duhu koga nam je dao" ( Jovanova poslanica 3. 24 )

JEDINSTVO SVIH 10 ZAPOVESTI-NAZVAN ZAKON SLOBODE KOJIM ĆE SE SUDITI SVETU:

"Jer koji sav zakon održi a sagriješi u jednome, kriv je za sve,
Jer onaj koji je rekao: ne čini preljube, rekao je i: ne ubij. Ako dakle ne učiniš preljube a ubiješ, postao si prestupnik
zakona.
Tako govorite i tako tvorite kao oni koji će zakonom slobode biti suđeni" ( Jakovljeva poslanica 2. 9-11 ).


DRŽANJE ZAPOVESTI OBELEZJE BOŽJE CRKVE POSLEDNJEG VREMENA:

"Ovdje je trpljenje svetijeh, koji drže zapovijesti Božije i vjeru Isusovu" ( Otkrivenje Jovanovo 14. 12 )

ISUS NIJE DOŠAO DA UKINE ZAKON- ZAPOVESTI ZAKONA OSTAJU DO KRAJA SVETA:

"Ne mislite da sam ja došao da pokvarim zakon ili proroke: nijesam došao da pokvarim, nego da ispunim.
Jer vam zaista kažem: dokle nebo i zemlja stoji, neće nestati ni najmanjega slovca ili jedne title iz zakona dok se sve ne izvrši.
Ako ko pokvari jednu od ovijeh najmanjijeh zapovijesti i nauči tako ljude, najmanji nazvaće se u carstvu nebeskome; a ko izvrši i nauči, taj će se veliki nazvati u carstvu nebeskome"
( Jevandjelje po Mateju 5. 17 - 19 )
 
Učlanjen(a)
07.07.2014
Poruka
15.313
DRŽANJE ZAPOVESTI OBELEZJE BOŽJE CRKVE POSLEDNJEG VREMENA:

"Ovdje je trpljenje svetijeh, koji drže zapovijesti Božije i vjeru Isusovu" ( Otkrivenje Jovanovo 14. 12 )

A to sigurno niste vi adventisti sedmog dana. Vi ubijate najnemoćnije i najnevinije - nerođenu djecu. Isus kaže da je takvima pripravljena vječna paklena vatra.
 
Učlanjen(a)
11.02.2009
Poruka
8.080
A to sigurno niste vi adventisti sedmog dana. Vi ubijate najnemoćnije i najnevinije - nerođenu djecu. Isus kaže da je takvima pripravljena vječna paklena vatra.

Problem je ne samo u tome što oni ne veruju u Krista (onakvog kakav On jeste) nego i što ne veruju u Pakao.

Kakve naime veze ima "Ja Jesam" Očev um, Očeva Reč, druga osoba - ipostas Jednog i jedinog Bića (Boga), koji je od Iskona i sam je Iskon, sa nekim ko 1800 godina čeka u predsoblju (čak ne i predvorju) "nebeske svetinje" da bi je prvo "čistio", a onda se u "vatrenim" kolima (Harley Davidson, mada više liči na parnjaču) preselio u "Svetinju Nad Svetinjama", i tu radi kao sudski "ćata" piskarajući, jer i On i Otac mu (po ovoj ludačkoj teologiji Otac i Sin su odvojena bića koja su nekakvo "božanstvo) moraju da se pred anđelima opravdaju za spasenjsku žrtvu, u nekakvom "istražnom postupku" koju će onda da dovrši sam sotona?


Dakle, Krist koji je Bog, nema nikakve veze sa "adventističkim" "Isusom", nekim koji je čas jedno, čas drugo, a može biti i treće, sve samo ne Bog.
 
Top