Šta je novo?

Duh,dusa i sveti duh

Učlanjen(a)
22.07.2016
Poruka
6.560
Matej 28:19 Idite dakle i naučite sve narode krsteći ih va ime Oca i Sina i Svetog Duha
Poenta je da prvo i osnovno danas ogroman broj ljudi nema pojma da je ime Boga Oca Jehova,i tu je prvi problem,kod takozvanih hriscana,ili mislis da je neko pomenuo Bozje ime "Jehova",ako cemo vec po "imenu",za Jevreje je opet nakaradno da priznaju da je IME sina bas Isus ,a sveti Duh se nikada nije spomenuo po imenu nit u starom nit u novom zavetu,a trebalo bi da je zaista osoba,zar ne?

Ja i jesam objasnio da Otac i Sin nisu nikakva imena Božanstva. To je nešto drugo, da ne idemo od teme. No, kažem...imamo na dva mesta u Bibliji spojnice "tri entiteta" na ovakav način gde je i Duh Sveti izjednačen po značaju i gde je nešto zasebno a ne deo ova dva.

Šta misliš o ovim tekstovima?
 
Učlanjen(a)
07.07.2014
Poruka
12.711
Jer upravo Duh se "razliva", "uliva" a to je dakle posve različito delovanje od Oca i Sina.

Tako je. Duh sveti vino, i to vrlo opojno. Pa to ti i sveti Luka piše u Djelima apostolskim. Sjeti se, Duh Sveti silazi na apostole u nedjelju na Pedesetnicu, ispunja sve apostole svjedoči Luka, i neki jasno vide i svjedoče kako su se apostoli "ponapili slatkog vina". :)

Poenta je da prvo i osnovno danas ogroman broj ljudi nema pojma da je ime Boga Oca Jehova, i tu je prvi problem, kod takozvanih hriscana,

Zašto bi kršćani, koji vjeruju da je Isus Krist Bog, Boga nazivali Jehova kad ga Isus nikada tako nije nazvao!?!?!? :);)
 
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.545
.Sveti duh je Bozja delujuca sila ,a ne osoba.


Da vidimo da li je ispravno ovo ucenje Jehovinih svedoka da Sveti Duh nije osoba.

Naravno on nije telesno bice, vec duhovno, sa svim obelezjima licnosti.

OBEĆANJE SVETOG DUHA KAO DRUGOG UTEŠITELJA:

"Ako imate ljubav k meni, zapovesti moje držite.
I ja ću umoliti Oca, i daće vam drugog utešitelja da bude s vama vavek:
Duha istine, kog svet ne može primiti, jer Ga ne vidi niti Ga poznaje; a vi Ga poznajete, jer u vama stoji, i u vama će biti" ( Jevandjelje po Jovanu 14. 16 - 17 ).

SVETI DUH UČI LJUDE ISTINI I NAPOMINJE ISUSOVE REČI:

"A utešitelj, Duh Sveti, kog će Otac poslati u ime moje, On će vas naučiti svemu i napomenuće vam sve što vam rekoh" ( Jevandjelje po Jovanu 14. 25 - 26 ).

SVEDOČI ZA HRISTA:

"A kad dođe utešitelj, koga ću vam poslati od Oca, Duh istine, koji od Oca izlazi, On će svedočiti za mene" ( jevandjelje po Jovanu 15. 26 ).

UKORAVA SVET ZBOG GREHA, UPUĆUJE NA ISTINU, GOVORI STO ČUJE I JAVLJA LJUDIMA, PROSLAVLJA HRISTA:

"Nego vam ja istinu govorim: bolje je za vas da ja idem; jer ako ja ne idem, utešitelj neće doći k vama; ako li idem, poslaću Ga k vama.
I kad On dođe pokaraće svet za greh, i za pravdu, i za sud;
Za greh, dakle, što ne veruju mene;
A za pravdu što idem k Ocu svom; i više me nećete videti;
A za sud što je knez ovog sveta osuđen.
Još vam mnogo imam kazati; ali sad ne možete nositi.
A kad dođe On, Duh istine, uputiće vas na svaku istinu; jer neće od sebe govoriti, nego će govoriti šta čuje, i javiće vam šta će biti unapred.
On će me proslaviti, jer će od mog uzeti, i javiće vam:
Sve što ima Otac moje je; zato rekoh da će od mog uzeti, i javiti vam" ( Jevandjelje po Jovanu 16. 7 - 15 ).

DUH RAZGOVARA SA LJUDIMA - IMA MOĆ GOVORA:

"I gle, beše u Jerusalimu čovek po imenu Simeun, i taj čovek beše pravedan i pobožan, koji čekaše utehe Izrailjeve, i Duh Sveti beše u njemu.
I njemu beše Sveti Duh kazao da neće videti smrti dok ne vidi Hrista Gospodnjeg.
I kaza mu Duh te dođe u crkvu; i kad donesoše roditelji dete Isusa da svrše za Njega zakon po običaju,
I on Ga uze na ruke svoje, i hvali Boga i reče: Sad otpuštaš s mirom slugu svog, Gospode, po reči svojoj; Jer videše oči moje spasenje Tvoje" ( Jevandjelje po Luki 2. 25 - 30 ).

"I gle, čovek Arapin, uškopljenik, vlastelin Kandakije carice arapske, što beše nad svim njenim riznicama, koji beše došao u Jerusalim da se moli Bogu,
Pa se vraćaše, i sedeći na kolima svojim čitaše proroka Isaiju.
A Duh reče Filipu: Pristupi i prilepi se tim kolima.
A Filip pritrčavši ču ga gde čita proroka Isaiju, i reče: A razumeš li šta čitaš?
A on reče: Kako bih mogao razumeti ako me ko ne uputi? I umoli Filipa te se pope i sede s njim" ( Dela apostolska 8. 27 - 31 ).

POSLANI OD DUHA SVETOGA:

"A kad oni služahu Gospodu i pošćahu, reče Duh Sveti: Odvojte mi Varnavu i Savla na delo na koje ih pozvah.
Tada postivši i pomolivši se Bogu metnuše ruke na njih, i otpustiše ih.
Ovi dakle poslani od Duha Svetog siđoše u Seleukiju, i odande otploviše u Kipar" ( dela Apostolska 13. 2 - 4 ).

DUH IMA VLAST DA ZABRANJUJE I DOPUŠTA OBJAVLJIVANJE JEVANĐELJA MEĐU LJUDIMA:

"A kad prođoše Frigiju i galatijsku zemlju, zabrani im Duh Sveti govoriti reč u Aziji.
A kad dođoše u Misiju hteše da idu u Vitiniju, i Duh ne dade" ( dela Apostolska 16. 6 - 7 )

LJUBAV SVETOG DUHA - ON POSEDUJE OSEĆANJA I EMOCIJE:

"Ali vas molim, braćo, zaradi Gospoda našeg Isusa Hrista, i zaradi ljubavi Duha, pomozite mi u molitvama za me k Bogu" ( Rimljanima poslanica 15. 30 ).

DUH SVETI POSREDUJE ZA ČOVEKA SVOJIM MOLITVAMA:

"A tako i Duh pomaže nam u našim slabostima: jer ne znamo za šta ćemo se moliti kao što treba, nego sam Duh moli se za nas uzdisanjem neiskazanim.
A Onaj što ispituje srca zna šta je misao Duha, jer po volji Božijoj moli se za svete" ( Rimljanima poslanica 8. 26 - 27 )

DUH SVETI RAZDELJUJE DUHOVNE DAROVE PO SVOJOJ VLASTI KAKO HOĆE:

"A u svakome se pojavljuje Duh na korist;
Jer jednom se daje Duhom reč premudrosti; a drugom reč razuma po istom Duhu;
A drugom vera, tim istim Duhom; a drugom dar isceljivanja, po tom istom Duhu;
A drugom da čini čudesa, a drugom proroštvo, a drugom da razlikuje duhove, a drugom različni jezici, a drugom da kazuje jezike.
A ovo sve čini jedan i taj isti Duh razdeljujući po svojoj vlasti svakome kako hoće" ( 1 poslanica Korincanima 12. 7 - 11 ).

NE ŽALOSTITE DUHA - ON POSEDUJE OSEĆANJA I EMOCIJE:

"I ne ožalošćavajte Svetog Duha Božijeg, kojim ste zapečaćeni za dan izbavljenja" ( Efescima poslanica 4. 30 ).

SLAGATI DUHU SVETOME ZNAČI SLAGATI BOGU - JER DUH SVETI JE JEDNA OD BOŽANSKIH LIČNOSTI:

"A Petar reče: Ananija! Zašto napuni sotona srce tvoje da slažeš Duhu Svetome i sakriješ od novaca što uze za njivu?
Kad je bila u tebe ne beše li tvoja? I kad je prodade ne beše li u tvojoj vlasti? Zašto si dakle takvu stvar metnuo u srce svoje? Ljudima nisi slagao nego Bogu" ( dela Apostolska 5. 3 - 4 ).

DUH SVETI POSTAVLJA STAREŠINE:

"Pazite dakle na sebe i na sve stado u kome vas Duh Sveti postavi vladikama da pasete crkvu Gospoda i Boga koju steče krvlju svojom" ( dela Apostolska 20. 28 ).

DUH SVETI NEZAVISNA LIČNOST U ODNOSU NA BOGA - KO POHULI NA BOGA OPROSTIĆE MU SE, A KO POHULI NA DUHA SVETOGA NEĆE MU SE OPROSTITI:

"Zaista vam kažem: svi gresi oprostiće se sinovima čovečjim, i huljenja na Boga, makar kakva bila:
A koji pohuli na Duha Svetog nema oproštenja vavek, nego je kriv večnom sudu" ( Jevandjelje po Marku 3. 28 - 29
 
Član
Učlanjen(a)
03.06.2010
Poruka
13.423
Pa preko Svetog Duha ,Bog pokazuje svoju silu bez potrebe da dodje licno na lice mesta.

Trojstvo je neophodnost plana spasenja. Ako onaj ko ti menja srce nije Bog, onda tražiš spasenje u energiji ili nekoj drugoj tvorevini. Ako onaj ko te iskupljuje nije Bog, onda je tvoj Spasitelj stvorenje. U oba slučaja kršiš Božji zakon, Prvu Božju zapovest jer tražiš spas u nečemu ili nekome što nije ili koji nije Bog.

A sam Bog Otac ne može da se useli u tvoje srce i da ti promeni karakter, a da ti ostaneš živ, jer niko ne može videti Boga i ostati živ.

Takođe, ne može Bog Otac da umre da bi te iskupio. Jedina mogućnost je da to uradi manifestovan Bog u vreme i prostor kroz ličnost Sina i ličnost Svetoga Duha
 
Učlanjen(a)
07.07.2014
Poruka
12.711
Katoličko da, otac u Rimu, Marija i sveci.

Tvrdio si, pozivajući se na 'Božju vjesnicu' Ellen White, da je slavljenje Duha Svetog kao Boga, zapravo slavljenje sotone. Provjerimo:

Koji duh svjedoči za 3. osobu. Duh koji uzdiže 3. osobu nije Božji, nego demonski. Dužnost duha je da svjedoči za Isusa, ko je tebi svjedočio za 3. osobu?

Pazi malo ko uzvisuje 3. osobu uzvisuje Lucifera još gore što taj nije ni svjestan toga.
 
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.545
Stvarnoslap lupa kao i obicno, samo da Ellen White ispadne kriva u svakom slucaju.
 
Top