C/C++ Zadaci

Član
Učlanjen(a)
18.06.2010
Poruka
936
40. Napisati program na jeziku C koji prebrojava koliko ima brojeva deljivih sa tri od 6 brojeva unetih sa tastature.

Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
 
      int n1, n2, n3, n4, n5, n6, deljivi=0; 
      printf("Unesite 6 brojeva\n");
      scanf("%d %d %d %d %d %d", &n1, &n2, &n3, &n4, &n5, &n6);
      
      if(n1%3==0) deljivi++;
      if(n2%3==0) deljivi++;
      if(n3%3==0) deljivi++;
      if(n4%3==0) deljivi++;
      if(n5%3==0) deljivi++;
      if(n6%3==0) deljivi++;
 
      printf("Brojeva deljivih sa tri ima %d\n", deljivi);
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}
 
Član
Učlanjen(a)
18.06.2010
Poruka
936
41. Sastaviti na jeziku C program koji određuje koja je ocena na osnovu broja unetih poena.
0-55 – 5
56-65 – 6
66-75 – 7
76-85 – 8
86-95 – 9
96-100 – 100

Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
 
      int br_poena, ocena; 
      printf("Unesite broj poena\n");
      scanf("%d", &br_poena);
      
      if(br_poena<55) ocena=5;
      if(br_poena>55&&br_poena<=65) ocena=6;
      if(br_poena>65&&br_poena<=75) ocena=7;
      if(br_poena>75&&br_poena<=85) ocena=8;
      if(br_poena>85&&br_poena<=95) ocena=9;
      if(br_poena>95&&br_poena<=100) ocena=10;
 
      printf("Ocena je %d\n", ocena);
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}
 
Član
Učlanjen(a)
18.06.2010
Poruka
936
42. sastaviti na jeziku C program koji za uneti brojcanu ocenu ispisuje odgovarajucu opisnu. Zadatak resiti:
a) primenom if else naredbe
b) primenom switch naredbe

VERZIJA A
Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
 
      int ocena;
      printf("Unesite ocenu\n");
      scanf("%d", &ocena);
 
      if(ocena==5) printf("pet\n");
      else if(ocena==6) printf("sest\n");
      else if(ocena==7) printf("sedam\n");
      else if(ocena==8) printf("osam\n");
      else if(ocena==9) printf("devet\n");
      else if(ocena==10) printf("deset\n");
      else printf("Nepravilan unos!!!\n");
 
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}

VERZIJA B
Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
 
      int ocena;
      printf("Unesite ocenu\n");
      scanf("%d", &ocena);
 
      switch(ocena){
      case 5: printf("pet\n"); break;
      case 6: printf("sest\n"); break;
      case 7: printf("sedam\n"); break;
      case 8: printf("osam\n"); break;
      case 9: printf("devet\n"); break;
      case 10: printf("deset\n"); break;
      default: printf("Nepravilan unos!!!\n"); break;
      }
 
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}
 
Član
Učlanjen(a)
18.06.2010
Poruka
936
43. Sastaviti na jeziku C program koji za uneti redni broj meseca ispisuje ime meseca. Zadatak resiti:
a) primenom if else naredbe
b) primenom switch naredbe

VERZIJA A

Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
 
      int mesec;
      printf("Unesite redni broj meseca\n");
      scanf("%d", &mesec);
 
      if(mesec==1) printf("januar\n");
      else if(mesec==2) printf("februar\n");
      else if(mesec==3) printf("mart\n");
      else if(mesec==4) printf("april\n");
      else if(mesec==5) printf("maj\n");
      else if(mesec==6) printf("jun\n");
      else if(mesec==7) printf("jul\n");
      else if(mesec==8) printf("avgust\n");
      else if(mesec==9) printf("septembar\n");
      else if(mesec==10) printf("oktobar\n");
      else if(mesec==11) printf("novembar\n");
      else if(mesec==12) printf("decembar\n");
      else printf("Nepravilan unos!!!\n");
 
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}

VERZIJA B

Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
 
      int mesec;
      printf("Unesite redni broj meseca\n");
      scanf("%d", &mesec);
 
      switch (mesec){
      case 1: printf("januar\n"); break;
      case 2: printf("februar\n"); break;
      case 3: printf("mart\n"); break;
      case 4: printf("april\n"); break;
      case 5: printf("maj\n"); break;
      case 6: printf("jun\n"); break;
      case 7: printf("jul\n"); break;
      case 8: printf("avgust\n"); break;
      case 9: printf("septembar\n"); break;
      case 10: printf("oktobar\n"); break;
      case 11: printf("novembar\n"); break;
      case 12: printf("decembar\n"); break;
      default: printf("Nepravilan unos!!!\n"); break;
      }
 
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}
 
Član
Učlanjen(a)
18.06.2010
Poruka
936
44. Sastaviti program na jeziku C koji za uneti redni broj dana ispisuje ime dana. Zadatak resiti:
a) primenom if else naredbe
b) primenom switch naredbe

VERZIJA A

Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
 
      int dan;
      printf("Unesite redni broj dana u nedelji\n");
      scanf("%d", &dan);
 
      if(dan==1) printf("Ponedeljak\n");
      else if(dan==2) printf("Utorak\n");
      else if(dan==3) printf("Sreda\n");
      else if(dan==4) printf("Cetvrtak\n");
      else if(dan==5) printf("Petak\n");
      else if(dan==6) printf("Subota\n");
      else if(dan==7) printf("Nedelja\n");
      else printf("Nepravilan unos!!!\n");
 
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}

VERZIJA B

Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
 
      int dan;
      printf("Unesite redni broj dana u nedelji\n");
      scanf("%d", &dan);
 
      switch (dan){
      case 1: printf("Ponedeljak\n"); break;
      case 2: printf("Utorak\n"); break;
      case 3: printf("Sreda\n"); break;
      case 4: printf("Cetvrtak\n"); break;
      case 5: printf("Petak\n"); break;
      case 6: printf("Subota\n"); break;
      case 7: printf("Nedelja\n"); break;
      default: printf("Nepravilan unos!!!\n"); break;
      }
 
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}
 
Član
Učlanjen(a)
18.06.2010
Poruka
936
45. Napisati program na jeziku C koji izvršava aritmetičku operaciju za dva uneta cela broja na osnovu znaka operacije koji se takodje unosi sa tastature. (+, -, *, /)

Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
 
      int n1, n2;
      char ao;
      printf("Unesite prvi broj, aritmeticku operaciju \"+-*/\", pa drugi broj\n");
      scanf("%d %c %d", &n1, &ao, &n2);
 
      switch (ao){
      case '+': printf("= %d\n", n1+n2);break;
      case '-': printf("= %d\n", n1-n2);break;
      case '*': printf("= %d\n", n1*n2);break;
      case '/': printf("= %f\n", (n1*1.0)/(n2*1.0));break;
      }
 
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}
 
Član
Učlanjen(a)
18.06.2010
Poruka
936
46. Napisati na jeziku C program određuje datum jučerašnjeg dana na osnovu unetog datuma danasnjeg dana.

VERZIJA 1 - suvise komplikovana & ne postoji mogucnost provere ulaza

Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
 
      int dan, mesec, godina, feb_29; 
      printf("Unesite danasnji datum\nDan:\n");
      scanf("%d %d %d", &dan, &mesec, &godina);
      
      if(godina%4==0) feb_29=1;    // ako je godina prestupna zaracunaj 29. februar
      else feb_29=0;                   // vrlo je bitno da ovaj int ima vrednost!!!
 
      if(dan-1<1){
            if(mesec-1<1){
                  dan=31;
                  mesec=12;
                  --godina;
            }
            else {
                  --mesec;
                  switch (mesec){
                  case 1: dan=31; break;
                  case 2: dan=28+feb_29; break;
                  case 3: dan=31; break;
                  case 4: dan=30; break;
                  case 5: dan=31; break;
                  case 6: dan=30; break;
                  case 7: dan=31; break;
                  case 8: dan=31; break;
                  case 9: dan=30; break;
                  case 10: dan=31; break;
                  case 11: dan=30; break;
                  case 12: dan=31; break;
                  default: printf("Nepravilan unos!!!\n"); return 1; break; // osigurava da je mesec ispravan
                  }
            }
      }
      else
            --dan;
 
      printf("Jucerasnji datum je %d-%d-%d \n", dan, mesec, godina);
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}
VERZIJA 2 - sa proverom ispravnosti ulaza
Kod:
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
 
      int dan, mesec, godina, mesec_lim, prosli_mesec_lim, feb_29; 
      printf("Unesite danasnji datum\nDan:\n");
      scanf("%d %d %d", &dan, &mesec, &godina);
      
      if(godina%4==0) feb_29=1;    // ako je godina prestupna zaracunaj 29. februar
      else feb_29=0;                   // vrlo je bitno da ovaj int ima vrednost!!!
 
      switch (mesec){
      case 1: 
            mesec_lim=31; 
            prosli_mesec_lim=31; 
            break;
      case 2: 
            mesec_lim=28+feb_29; 
            prosli_mesec_lim=31; 
            break;
      case 3: 
            mesec_lim=31; 
            prosli_mesec_lim=28+feb_29;
            break;
      case 4: 
            mesec_lim=30; 
            prosli_mesec_lim=31; 
            break;
      case 5: 
            mesec_lim=31; 
            prosli_mesec_lim=30; 
            break;
      case 6: 
            mesec_lim=30; 
            prosli_mesec_lim=31; 
            break;
      case 7: 
            mesec_lim=31; 
            prosli_mesec_lim=30; 
            break;
      case 8: 
            mesec_lim=31; 
            prosli_mesec_lim=31; 
            break;
      case 9: 
            mesec_lim=30; 
            prosli_mesec_lim=31; 
            break;
      case 10: 
            mesec_lim=31; 
            prosli_mesec_lim=30; 
            break;
      case 11: 
            mesec_lim=30; 
            prosli_mesec_lim=31; 
            break;
      case 12: 
            mesec_lim=31; 
            prosli_mesec_lim=30; 
            break;
      default: printf("Nepravilan unos!!!\n"); return 1; break; // osigurava da je mesec ispravan
      }
 
      if(dan<1||dan>mesec_lim){ // osigurava da je dan ispravan
            printf("Nepravilan unos!!!\n"); 
            return 1;
      }
 
      --dan;
      if(dan<1){
            dan=prosli_mesec_lim;
            --mesec;
      }
 
      if(mesec<1){
            mesec=12;
            --godina;
      }
 
      printf("Jucerasnji datum je %d-%d-%d \n", dan, mesec, godina);
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}
 
Član
Učlanjen(a)
18.06.2010
Poruka
936
47. Napisati na jeziku C program određuje datum sutrasnjeg dana na osnovu unetog datuma danasnjeg dana.


Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
 
      int dan, mesec, godina, mesec_lim, feb_29; 
      printf("Unesite danasnji datum\nDan:\n");
      scanf("%d %d %d", &dan, &mesec, &godina);
      
      if(godina%4==0) feb_29=1;    // ako je godina prestupna zaracunaj 29. februar
      else feb_29=0;                   // vrlo je bitno da ovaj int ima vrednost!!!
 
      switch (mesec){
      case 1: mesec_lim=31; break;
      case 2: mesec_lim=28+feb_29; break;
      case 3: mesec_lim=31; break;
      case 4: mesec_lim=30; break;
      case 5: mesec_lim=31; break;
      case 6: mesec_lim=30; break;
      case 7: mesec_lim=31; break;
      case 8: mesec_lim=31; break;
      case 9: mesec_lim=30; break;
      case 10: mesec_lim=31; break;
      case 11: mesec_lim=30; break;
      case 12: mesec_lim=31; break;
      default: printf("Nepravilan unos!!!\n"); return 1; break; // osigurava da je mesec ispravan
      }
 
      if(dan<1||dan>mesec_lim){ // osigurava da je dan ispravan
            printf("Nepravilan unos!!!\n"); 
            return 1;
      }
 
//VERZIJA 1
      if(dan==mesec_lim){
            dan=1;
            if(mesec==12){
                  mesec=1;
                  ++godina;
            }
            else 
                  ++mesec;
      }
      else
            ++dan;
 
/*
//VERZIJA 2
      ++dan;
      if(dan>mesec_lim){
            dan=1;
            ++mesec;
      }
 
      if(mesec>12){
            mesec=1;
            ++godina;
      }
*/
      printf("Sutrasnji datum je %d-%d-%d \n", dan, mesec, godina);
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}
 
Član
Učlanjen(a)
18.06.2010
Poruka
936
48. Sastaviti program na jeziku C koji racuna razliku obima dva pravougaonika na osnovu dužina stranica unetih sa tastature.

Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
 
      int p1a, p1b,p2a, p2b, razlika;
 
      printf("Unesite duzinu i visinu prvog pravougaonika\n");
      scanf("%d %d", &p1a, &p1b);
      printf("Unesite duzinu i visinu drugog pravougaonika\n");
      scanf("%d %d", &p2a, &p2b);
 
      razlika=(2*(p1a+p1b))-(2*(p2a+2p2b));
      if(razlika<0) razlika*=-1;
 
      printf("Razlika obima pravougaonika je %d\n", razlika);
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}
 
Član
Učlanjen(a)
18.06.2010
Poruka
936
49. Sastaviti program na jeziku C koji racuna zbir svih ivica, površinu i zapreminu kvadra na osnovu dužina stranica unetih sa tastature.

Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
 
      int a,b,c;
 
      printf("Unesite duzinu, visinu i sirinu kvadra\n");
      scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);
 
      printf("Zbir svih ivica kvadra je %d\n", 4*(a+b+c));
      printf("Povrsina kvadra je %d\n", 2*(a*b+a*c+b*c));
      printf("Zapremina kvadra je %d\n", a*b*c);
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}
 
Natrag
Top