C/C++ Zadaci

Član
Učlanjen(a)
18.06.2010
Poruka
936
20. napisati na jeziku C program koji nalazi razliku poslednje i predposlednje cifre unetog broja;

Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
      
      int n, poslednja, predPoslednja, razlika;
 
      printf("Unesite dvocifren ili veci broj\n");
      scanf("%d", &n);
 
      poslednja=n%10;
      predPoslednja=(n/10)%10;
      razlika=poslednja-predPoslednja;
 
      printf("Razlika broja %d i broja %d je %d\n", poslednja, predPoslednja, razlika);
 
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}
 
Član
Učlanjen(a)
18.06.2010
Poruka
936
21. Napisati na jeziku C program koji nalazi zbir poslednjih cifara tri broja uneta sa tastature.

Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
      
      int n1, n2, n3, poslednja1, poslednja2, poslednja3, zbir;
 
      printf("Unesite tri broja\n");
      scanf("%d %d %d", &n1, &n2, &n3);
 
      poslednja1=n1%10;
      poslednja2=n2%10;
      poslednja3=n3%10;
      zbir=poslednja1+poslednja2+poslednja3;
 
      printf("Zbir poslednjih cifara je %d\n", zbir);
 
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}
 
Član
Učlanjen(a)
18.06.2010
Poruka
936
22. Napisati program na jeziku C koji ispisuje da li je uneti broj veci, manji ili jednak 10.

Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
      
      int n;
 
      printf("Unesite neki broj\n");
      scanf("%d", &n);
 
      if(n==10)
            printf("Broj %d je jednak 10\n", n);
      if(n>10)
            printf("Broj %d je veci od 10\n", n);
      if(n<10)
            printf("Broj %d je manji od 10\n", n);
 
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}
 
Član
Učlanjen(a)
18.06.2010
Poruka
936
23. Napisati program na jeziku C koji ispisuje da li je uneti broj jednocifren (U obzir uzeti i pozitivne i negativne brojeve).

Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
      
      int n;
 
      printf("Unesite neki broj\n");
      scanf("%d", &n);
 
      
      if(n>-10&&n<10)
            printf("Broj %d je jednocifren\n", n);
      else
            printf("Broj %d nije jednocifren\n", n);
 
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}
 
Član
Učlanjen(a)
18.06.2010
Poruka
936
24. Napisati na jeziku C program koji ispisuje da li je uneti broj dvocifren (U obzir uzeti i pozitivne i negativne brojeve).

Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
      
      int n;
 
      printf("Unesite neki broj\n");
      scanf("%d", &n);
 
      
      if((n>-100&&n<-9)||(n<100&&n>9))
            printf("Broj %d je dvocifren\n", n);
      else
            printf("Broj %d nije dvocifren\n", n);
 
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}
 
Član
Učlanjen(a)
18.06.2010
Poruka
936
25. Napisati program na jeziku C koji racuna zbir jednocifrenih i trocifrenih brojeva od 6 brojeva unetih sa tastature (U obzir uzeti i pozitivne i negativne brojeve).

VERZIJA 1
Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
      
      int n1, n2, n3, n4, n5, n6;
      int n1ok, n2ok, n3ok, n4ok, n5ok, n6ok;
      int zbir;
 
      printf("Unesite 6 brojeva\n");
      scanf("%d %d %d %d %d %d", &n1, &n2, &n3, &n4, &n5, &n6);
 
      
      if(n1>-10&&n1<10)
            n1ok=n1;
            else 
            if((n1>-1000&&n1<-99)||(n1<1000&&n1>99))
                  n1ok=n1;
            else
                  n1ok=0;
 
      if(n2>-10&&n2<10)
            n2ok=n2;
            else 
            if((n2>-1000&&n2<-99)||(n2<1000&&n2>99))
                  n2ok=n2;
            else
                  n2ok=0;
 
      if(n3>-10&&n3<10)
            n3ok=n3;
            else 
            if((n3>-1000&&n3<-99)||(n3<1000&&n3>99))
                  n3ok=n3;
            else
                  n3ok=0;
 
      if(n4>-10&&n4<10)
            n4ok=n4;
            else 
            if((n4>-1000&&n4<-99)||(n4<1000&&n4>99))
                  n4ok=n4;
            else
                  n4ok=0;
 
      if(n5>-10&&n5<10)
            n5ok=n5;
            else 
            if((n5>-1000&&n5<-99)||(n5<1000&&n5>99))
                  n5ok=n5;
            else
                  n5ok=0;
 
      if(n6>-10&&n6<10)
            n6ok=n6;
            else 
            if((n6>-1000&&n6<-99)||(n6<1000&&n6>99))
                  n6ok=n6;
            else
                  n6ok=0;
 
      zbir=n1ok+n2ok+n3ok+n4ok+n5ok+n6ok;
 
      printf("Zbir jednocifrenih i trocifrenih brojeva je %d\n", zbir);
      
 
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}


VERZIJA 2
Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
      
      int n[6], i, zbir;
      zbir=0;
 
      printf("Unesite 6 brojeva\n");
      for(i=0;i<6;i++)
            scanf("%d", &n[i]);
 
      for(i=0;i<6;i++)
            if((n[i]>-10&&n[i]<10)||(n[i]>-1000&&n[i]<-99)||(n[i]<1000&&n[i]>99)) zbir +=n[i];
                  
      printf("Zbir jednocifrenih i trocifrenih brojeva je %d\n", zbir);
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}
 
Član
Učlanjen(a)
18.06.2010
Poruka
936
26. Napisati program na jeziku C koji racuna zbir parnih dvocifrenih brojeva od 4 broja uneta sa tastature (U obzir uzeti i pozitivne i negativne brojeve).

Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
      
      int n1, n2, n3, n4, zbir;
      zbir=0;
 
      printf("Unesite 4 broja\n");
      scanf("%d %d %d %d", &n1, &n2, &n3, &n4);
 
      
      if(((n1>-100&&n1<-9)||(n1<100&&n1>9))&&(n1%2==0))
            zbir +=n1;
 
      if(((n2>-100&&n2<-9)||(n2<100&&n2>9))&&(n2%2==0))
            zbir +=n2;
 
      if(((n3>-100&&n3<-9)||(n3<100&&n3>9))&&(n3%2==0))
            zbir +=n3;
 
      if(((n4>-100&&n4<-9)||(n4<100&&n4>9))&&(n4%2==0))
            zbir +=n4;
 
      printf("Zbir parnih dvocifrenih brojeva %d\n", zbir);
 
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}
 
Član
Učlanjen(a)
18.06.2010
Poruka
936
27. Napisati program na jeziku C koji racuna zbir parnih i zbir neparnih brojeva od 6 brojeva unetih sa tastature (U obzir uzeti i pozitivne i negativne brojeve).

Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
      
      int n1, n2, n3, n4, n5, n6;
      int zbirParnih=0;
      int zbirNeparnih=0;
 
      printf("Unesite 6 brojeva\n");
      scanf("%d %d %d %d %d %d", &n1, &n2, &n3, &n4, &n5, &n6);
 
      
      if(n1%2==0)
            zbirParnih+=n1;
      else
            zbirNeparnih+=n1;
 
      if(n2%2==0)
            zbirParnih+=n2;
      else
            zbirNeparnih+=n2;
 
      if(n3%2==0)
            zbirParnih+=n3;
      else
            zbirNeparnih+=n3;
 
      if(n4%2==0)
            zbirParnih+=n4;
      else
            zbirNeparnih+=n4;
 
      if(n5%2==0)
            zbirParnih+=n5;
      else
            zbirNeparnih+=n5;
 
      if(n6%2==0)
            zbirParnih+=n6;
      else
            zbirNeparnih+=n6;
 
 
 
      printf("Zbir parnih %d\tZbir neparnih %d\n", zbirParnih, zbirNeparnih);
 
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}
 
Član
Učlanjen(a)
18.06.2010
Poruka
936
28. Napisati program na jeziku C koji racuna zbir pozitivnih i zbir negativnih brojeva od 6 brojeva unetih sa tastature.

Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
      
      int n1, n2, n3, n4, n5, n6;
      int zbirPozitivnih=0;
      int zbirNegativnih=0;
 
      printf("Unesite 6 brojeva\n");
      scanf("%d %d %d %d %d %d", &n1, &n2, &n3, &n4, &n5, &n6);
 
      
      if(n1>0)
            zbirPozitivnih+=n1;
      else
            zbirNegativnih+=n1;
 
      if(n2>0)
            zbirPozitivnih+=n2;
      else
            zbirNegativnih+=n2;
 
      if(n3>0)
            zbirPozitivnih+=n3;
      else
            zbirNegativnih+=n3;
 
      if(n4>0)
            zbirPozitivnih+=n4;
      else
            zbirNegativnih+=n4;
 
      if(n5>0)
            zbirPozitivnih+=n5;
      else
            zbirNegativnih+=n5;
 
      if(n6>0)
            zbirPozitivnih+=n6;
      else
            zbirNegativnih+=n6;
 
 
      printf("Zbir pozitivnih %d\tZbir negativnih %d\n", zbirPozitivnih, zbirNegativnih);
 
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}
 
Član
Učlanjen(a)
18.06.2010
Poruka
936
29. Napisati program na jeziku C koji racuna vrednost sledeceg izraza
(3a[SUP]2[/SUP] – 2b + 11) / (c[SUP]3[/SUP] + 4d[SUP]2[/SUP] – 3)
gde se a, b, c i d unose sa tastature. Spreciti deljenje nulom.

Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
      
      int a, b, c, d, izraz1, izraz2; 
      double rezultat;
 
      printf("Unesite 4 broja\n");
      scanf("%d %d %d %d", &a, &b, &c, &d);
 
      izraz1=3*a*a-2*b+11;
      izraz2=c*c*c+4*d*d-3;
 
 
      if(izraz2==0)
            printf("Deljenje nulom nije dozvoljeno");
      else 
      {
      rezultat= (izraz1*1.0) / (izraz2*1.0);
      printf("Vrednost izraza je %f\n", rezultat);
      }
 
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}
 
Poslednja izmena:
Natrag
Top