C/C++ Zadaci

Član
Učlanjen(a)
18.06.2010
Poruka
936
30. Napisati na jeziku C program koji nalazi najveci od cetiri broja uneta sa tastature.

Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
      
      int n1, n2, n3, n4, max; 
 
      printf("Unesite 4 broja\n");
      scanf("%d %d %d %d", &n1, &n2, &n3, &n4);
 
      max=n1;
 
      if(n2>max)
            max=n2;
 
      if(n3>max)
            max=n3;
 
      if(n4>max)
            max=n4;
 
      printf("Najveci broj je %d\n", max);
 
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}
 
Član
Učlanjen(a)
18.06.2010
Poruka
936
31. Napisati na jeziku C program koji nalazi najmanji od cetiri broja uneta sa tastature.

Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
      
      int n1, n2, n3, n4, min; 
 
      printf("Unesite 4 broja\n");
      scanf("%d %d %d %d", &n1, &n2, &n3, &n4);
 
      min=n1;
 
      if(n2<min)
            min=n2;
 
      if(n3<min)
            min=n3;
 
      if(n4<min)
            min=n4;
 
      printf("Najmanji broj je %d\n", min);
 
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}
 
Član
Učlanjen(a)
18.06.2010
Poruka
936
32. Napisati na jeziku C program koji nalazi drugi najveci broj od 6 brojeva unetih sa tastature.
Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
      
      int n1, n2, n3, n4, n5, n6, max, drugi; 
 
      printf("Unesite 6 brojeva\n");
      scanf("%d %d %d %d %d %d", &n1, &n2, &n3, &n4, &n5, &n6);
 
      max=n1;
      drugi=n2;
 
      if(drugi>max){
            max=n2;
            drugi=n1;
      }
 
      if(n3>drugi){
            if(n3>max){
                  drugi=max;
                  max=n3;
            }
            else
                  drugi=n3;
      }
 
      if(n4>drugi){
            if(n4>max){
                  drugi=max;
                  max=n4;
            }
            else
                  drugi=n4;
      }
 
      if(n5>drugi){
            if(n5>max){
                  drugi=max;
                  max=n5;
            }
            else
                  drugi=n5;
      }
 
      if(n6>drugi){
            if(n6>max){
                  drugi=max;
                  max=n6;
            }
            else
                  drugi=n6;
      }
 
      printf("Drugi najveci broj je %d\n", drugi);
 
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}
 
Član
Učlanjen(a)
18.06.2010
Poruka
936
33. Napisati program na jeziku C koji nalazi drugi najmanji broj od 6 brojeva unetih sa tastature.

Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
      
      int n1, n2, n3, n4, n5, n6, min, drugi; 
 
      printf("Unesite 6 brojeva\n");
      scanf("%d %d %d %d %d %d", &n1, &n2, &n3, &n4, &n5, &n6);
 
      min=n1;
      drugi=n2;
 
      if(drugi<min){
            min=n2;
            drugi=n1;
      }
 
 
      if(n3<drugi){
            if(n3<min){
                  drugi=min;
                  min=n3;
            }
            else
                  drugi=n3;
      }
 
      if(n4<drugi){
            if(n4<min){
                  drugi=min;
                  min=n4;
            }
            else
                  drugi=n4;
      }
 
      if(n5<drugi){
            if(n5<min){
                  drugi=min;
                  min=n5;
            }
            else
                  drugi=n5;
      }
 
      if(n6<drugi){
            if(n6<min){
                  drugi=min;
                  min=n6;
            }
            else
                  drugi=n6;
      }
 
      printf("Drugi najmanji broj je %d\n", drugi);
 
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}
 
Član
Učlanjen(a)
18.06.2010
Poruka
936
34. Napisati na jeziku C program koji nalazi najveci zbir poslednje dve cifre 4 broja uneta sa tastature.

VERVIJA 1
Kod:
//!!!Ova verzija je identicna onoj sa vezbi i ima gresku da pravilno radi samo sa pozitivnim brojevima!!!
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
      
      int n1, n2, n3, n4, max_broj;
      int zbir1, zbir2, zbir3, zbir4, max_zbir;
 
      printf("Unesite 4 pozitivna dvocifrena ili veca broja\n");
      scanf("%d %d %d %d", &n1, &n2, &n3, &n4);
 
      zbir1=(n1/10)%10+n1%10;
      zbir2=(n2/10)%10+n2%10;
      zbir3=(n3/10)%10+n3%10;
      zbir4=(n4/10)%10+n4%10;
 
            max_zbir=zbir1;
            max_broj=n1;
 
      if(zbir2>max_zbir){
            max_zbir=zbir2;
            max_broj=n2;
      }
 
      if(zbir3>max_zbir){
            max_zbir=zbir3;
            max_broj=n3;
      }
 
      if(zbir4>max_zbir){
            max_zbir=zbir4;
            max_broj=n4;
      }
 
      printf("Najveci zbir poslednje dve cifre je %d\n", max_zbir);
      printf("Najveci zbir poslednje dve cifre ima broj %d\n", max_broj);
 
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}


VERZIJA 2
Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
      
      int n1, n2, n3, n4, max_broj;
      int zbir1, zbir2, zbir3, zbir4, max_zbir;
 
      printf("Unesite 4 dvocifrena ili veca broja\n");
      scanf("%d %d %d %d", &n1, &n2, &n3, &n4);
 
      zbir1=(n1/10)%10+n1%10;
      zbir2=(n2/10)%10+n2%10;
      zbir3=(n3/10)%10+n3%10;
      zbir4=(n4/10)%10+n4%10;
 
      if(zbir1<0) zbir1*=-1;   // daje uvek pozitivan zbir za poredjenje
      if(zbir2<0) zbir2*=-1;
      if(zbir3<0) zbir3*=-1;
      if(zbir4<0) zbir4*=-1;
 
 
            max_zbir=zbir1;
            max_broj=n1;
 
      if(zbir2>max_zbir){
            max_zbir=zbir2;
            max_broj=n2;
      }
 
      if(zbir3>max_zbir){
            max_zbir=zbir3;
            max_broj=n3;
      }
 
      if(zbir4>max_zbir){
            max_zbir=zbir4;
            max_broj=n4;
      }
 
      printf("Najveci zbir poslednje dve cifre je %d\n", max_zbir);
      printf("Najveci zbir poslednje dve cifre ima broj %d\n", max_broj);
 
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}
 
Član
Učlanjen(a)
18.06.2010
Poruka
936
35. Napisati na jeziku C program koji nalazi drugu najmanju razliku poslednje i predposlednje cifre 4 broja uneta sa tastature.

Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
      
      int n1, n2, n3, n4;
      int razlika1, razlika2, razlika3, razlika4, min, drugi_najmanji;
 
      printf("Unesite 4 dvocifrena ili veca broja\n");
      scanf("%d %d %d %d", &n1, &n2, &n3, &n4);
 
      if(n1<0) n1*=-1; // pretvara n brojeve u pozitivne da bi dobili ispravan rezultat
      if(n2<0) n2*=-1;
      if(n3<0) n3*=-1;
      if(n4<0) n4*=-1;
 
      razlika1=n1%10-(n1/10)%10;
      razlika2=n2%10-(n2/10)%10;
      razlika3=n3%10-(n3/10)%10;
      razlika4=n4%10-(n4/10)%10;
 
      min=razlika1;
      drugi_najmanji=razlika2;
 
      if(razlika2<min){
            min=razlika2;
            drugi_najmanji=razlika1;
      }
 
      if(razlika3<drugi_najmanji){
            if(razlika3<min){
                  drugi_najmanji=min;
                  min=razlika3;
            }
            else
                  drugi_najmanji=razlika3;
 
      }
 
      if(razlika4<drugi_najmanji){
            if(razlika4<min){
                  drugi_najmanji=min;
                  min=razlika4;
            }
            else
                  drugi_najmanji=razlika4;
      }
 
      printf("Najmanja razlika poslednje dve cifre je %d\n", min);
 
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}
 
Član
Učlanjen(a)
18.06.2010
Poruka
936
36. Automobil troši 7,8 litara na 100 kilometara u gradskoj vožnji, 5,9 litara na 100 kilometara tokom vožnje na otvorenom putu brzinom od 90 km/h i 6,5 litara na 100 kilometara tokom vožnje na otvorenom putu brzinom od 120 km/h. Sastaviti program na jeziku C koji računa ukupnu potrošnju goriva na osnovu pređenog puta u određenim režimima vožnje koji se unose preko tastature.

Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
 
int main(){
      float v_grad, v_90, v_120, ukupna_potrosnja;
 
      printf("Unesite koliko je vozac kilometara presao u gradkoj voznji\n");
      scanf("%f", &v_grad);
      printf("Unesite koliko je vozac kilometara presao brzinom 90 km/h\n");
      scanf("%f", &v_90);
      printf("Unesite koliko je vozac kilometara presao brzinom 120 km/h\n");
      scanf("%f", &v_120);
 
      ukupna_potrosnja=v_grad*0.078+v_90*0.059+v_120*0.065;
      printf("Potroseno je %f litara goriva\n", ukupna_potrosnja);
 
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}
 
Član
Učlanjen(a)
18.06.2010
Poruka
936
37. Za izgradnju zgrade potrebno je:
1. 1 kg/m2 čelika koji košta 2 eura po kilogramu
2. 1 m3/m2 betona koji košta 1 euro po m3
3. 20 komada opeke po m2 koja košta 1 evro 10 komada
4. 10 sati radi po m2 koji košta 1 euro po satu

Sastaviti na jeziku C program koji računa ukupne troškove izgradnje zgrade na osnovu dimenzija osnove unetih sa tastature i broja spratova. Podrazumevati da je osnova zgrade pravougaonog oblika i da u uneti broj spratova spada i prizemlje.

Kod:
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
 
int main(){
 
      int duzina, sirina, br_spratova;
      int kv_celik=2, kv_beton=1, kv_opeka=2, kv_rad=10; // cene u evrima po kvadratu
      int cena_kvadrat=kv_celik+kv_beton+kv_opeka+kv_rad;
 
      printf("Unesite duzinu zgrade\n");
      scanf("%d", &duzina);
      printf("Unesite sirinu zgrade\n");
      scanf("%d", &sirina);
      printf("Unesite broj spratova zgrade\n");
      scanf("%d", &br_spratova);
 
      printf("Ukupni troskovi izgradnje zgrade su %d evra\n", duzina*sirina*br_spratova*cena_kvadrat);
 
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}
 
Član
Učlanjen(a)
18.06.2010
Poruka
936
38. Napisati program na jeziku C koji prebrojava koliko ima parnih a koliko neparnih brojeva od 6 brojeva unetih sa tastature.

Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
 
int main(){
 
      int n1, n2, n3, n4, n5, n6, parni=0, neparni=0; 
 
      printf("Unesite 6 brojeva\n");
      scanf("%d %d %d %d %d %d", &n1, &n2, &n3, &n4, &n5, &n6);
 
      if(n1%2==0)
            parni++;
      else
            neparni++;
 
      if(n2%2==0)
            parni++;
      else
            neparni++;
 
      if(n3%2==0)
            parni++;
      else
            neparni++;
 
      if(n4%2==0)
            parni++;
      else
            neparni++;
 
      if(n5%2==0)
            parni++;
      else
            neparni++;
 
      if(n6%2==0)
            parni++;
      else
            neparni++;
 
      printf("Parnih brojeva ima %d, a neparnih %d\n", parni, neparni);
 
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}
 
Član
Učlanjen(a)
18.06.2010
Poruka
936
39. Napisati program na jeziku C koji prebrojava koliko ima pozitivnih a koliko negativnih brojeva od 6 brojeva unetih sa tastature.

Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
 
      int n1, n2, n3, n4, n5, n6, pozitivni=0, negativni=0; 
      printf("Unesite 6 brojeva\n");
      scanf("%d %d %d %d %d %d", &n1, &n2, &n3, &n4, &n5, &n6);
 
      if(n1>0) pozitivni++;
      else if(n1<0) negativni++;
 
      if(n2>0) pozitivni++;
      else if(n2<0) negativni++;
 
      if(n3>0) pozitivni++;
      else if(n3<0) negativni++;
 
      if(n4>0) pozitivni++;
      else if(n4<0) negativni++;
 
      if(n5>0) pozitivni++;
      else if(n5<0) negativni++;
 
      if(n6>0) pozitivni++;
      else if(n6<0) negativni++;
 
      printf("Pozitivnih brojeva ima %d, a negativnih %d\n", pozitivni, negativni);
 
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}
 
Natrag
Top