C/C++ Zadaci

Član
Učlanjen(a)
18.06.2010
Poruka
936
50. Sastaviti na jeziku C program koji od tri broja uneta sa tastature nalazi onaj čija je poslednja cifra manja od 5.

Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
 
      int n1,n2,n3;
 
      printf("Unesite tri broja\n");
      scanf("%d %d %d", &n1, &n2, &n3);
 
      if(n1%10<5) printf("Poslednja cifra broja %d manja je od 5\n", n1);
      if(n2%10<5) printf("Poslednja cifra broja %d manja je od 5\n", n2);
      if(n3%10<5) printf("Poslednja cifra broja %d manja je od 5\n", n3);
 
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}
 
Član
Učlanjen(a)
18.06.2010
Poruka
936
51. Sastaviti na jeziku C program koji nalazi broj sa najmanjom predposlednjom cifrom od 4 broja uneta sa tastature.
Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
 
      int n1, n2, n3, n4;
      int pp1, pp2, pp3, pp4, min;
 
      printf("Unesite cetiri dvocifrena ili veca broja\n");
      scanf("%d %d %d %d", &n1, &n2, &n3, &n4);
 
      pp1=(n1/10)%10;
      if(pp1<0) pp1*=-1;     //osigurava da cifra bude pozitivna
      pp2=(n2/10)%10;
      if(pp2<0) pp2*=-1;
      pp3=(n3/10)%10;
      if(pp3<0) pp3*=-1;
      pp4=(n4/10)%10;
      if(pp4<0) pp4*=-1;
 
      min=pp1;
      if(pp2<min) min=pp2;
      if(pp3<min) min=pp3;
      if(pp4<min) min=pp4;
 
      printf("Najmanja predposlednja cifra je %d\n", min);
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}
 
Član
Učlanjen(a)
18.06.2010
Poruka
936
52. Sastaviti na jeziku C program koji nalazi najveći zbir razlike kvadrata i kvadrata binoma za 4 kompleta brojeva unetih sa tastature.
a[SUP]2[/SUP] – b[SUP]2[/SUP] = (a - b)(a + b)
(a + b)[SUP]2[/SUP] = a[SUP]2[/SUP] + 2ab + b[SUP]2[/SUP]

Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main(){
 
      int a1, b1, a2, b2, a3, b3, a4, b4;
      int zbir1, zbir2, zbir3, zbir4, max;
 
      printf("Unesite cetiri kompleta brojeva\n\n");
      printf("Prvi komplet\n");
      scanf("%d %d", &a1, &b1);
      printf("Drugi komplet\n");
      scanf("%d %d", &a2, &b2);
      printf("Treci komplet\n");
      scanf("%d %d", &a3, &b3);
      printf("Cetvrti komplet\n");
      scanf("%d %d", &a4, &b4);
 
      zbir1=((a1-b1)*(a1-b1))+(a1*a1+2*a1*b1+b1*b1);
      zbir2=((a2-b2)*(a2-b2))+(a2*a2+2*a2*b2+b2*b2);
      zbir3=((a3-b3)*(a3-b3))+(a3*a3+2*a3*b3+b3*b3);
      zbir4=((a4-b4)*(a4-b4))+(a4*a4+2*a4*b4+b4*b4);
 
      max=zbir1;
      if(zbir2>max) max=zbir2;
      if(zbir3>max) max=zbir3;
      if(zbir4>max) max=zbir4;
 
      printf("Najveci zbir razlike kvadrata i kvadrata binoma je %d\n", max);
      system("PAUSE");           
      return 0; 
}
 
Član
Učlanjen(a)
18.06.2010
Poruka
936
53. Odrastao muškarac je u proseku težak 80 kg, odrasla žena 65 kg, a dete 35 kg. Nosivost lifta je 500 kg. Sastaviti na jeziku C program koji na osnovu broja osoba unetog sa tastature računa da li je bezbedno da se voze liftom.

Kod:
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
 
int main()
{
int m,z,d,total,max = 500;
printf("Koliko mushkih osoba ide u lift? ");
scanf("%d",&m);
printf("Koliko zenskih osoba ide u lift? ");
scanf("%d",&z);
printf("Koliko dece ide u lift? ");
scanf("%d",&d);
  
total = m*80+z*65+d*35;
 
if(total>max) printf("Prekorachili ste dozvoljenu nosivost lifta\n");
      else printf("Voznja liftom je bezbedna\n");
system("PAUSE");
return 0; 
}
 
Učlanjen(a)
26.05.2014
Poruka
1
Moze li mi neko pomoci oko jednog zadatka: Napisati progr. koji ce ucitavati proizvoljan html dokumeta i odrediti koliko je reci napisano zadebljanim slovima. Tekst se prikazuje zadebljan, ako se nalazi izmedju <b> i </b> tagova. Ugnjezdenih blokova nema, sto znaci da tekst koji pocinje sa <b> zavrsava se sa </b> i tek onda moze da sledi novi <b>.
 
Natrag
Top