Šta je novo?

Adventisti i Elen Vajt

  • Začetnik teme Jurivaka
  • Datum pokretanja
DarthShone

DarthShone

Učlanjen(a)
11.02.2009
Poruka
5.611
Istražni postupak, uslovljeno spasenje, lažna proročanstva, đavo kao nosilac žrtve za grehe, spiritizam, Enoh na Saturnu, negiranje Božanstva Isusa... New Age propisi o ishrani, budalaština sa kodom oblačenja.....

I naravno:

Klanje nerođene dece za novac, seksualno iživljavanje nad decom skoro pet puta veće u odnosu na 70 puta veću, njima omrznutu Katoličku Crkvu... To što im je Hitler bio Mesija, je samo delić "rodova" ostatka Mileritske histerije.
 
tripo 41

tripo 41

Član
Učlanjen(a)
03.06.2010
Poruka
12.698
> E.Vajt je mnogo pisala ,putovala , propovedala i učila po svetu među adventistima.ta služba je ,međutim ,protivna pismu jer Biblija zabranjuje ženi da uči u crkvi.Zapazi ovo sa proročicom Anom:"I beše Ana proročica, kći Fanuilova, od... kolena Asirovog; ona je ostarela, a sedam je godina živela s mužem od devojaštva svog, I udova oko osamdeset i četiri godine, koja ne odlažaše od crkve, i služaše Bogu dan i noć postom i molitvama. I ona u taj čas dođe, i hvaljaše Gospoda i govoraše za Njega svima koji čekahu spasenja u Jerusalimu." (Luka 2,36-38)

Rekao čovek koji smatra da su mrtvi živi duhovi i da se njima molimo. Vrhunac licemerstva.

New Age propisi o ishrani,
Znači da je tebi Biblija knjiga Nju ejdža.

Klanje nerođene dece za novac,
Rekao član crkve koja je imala inkviziciju, krstaške ratove, ubijanje Indijanaca, seks. afere ogromnih razmera.

njima omrznutu Katoličku Crkvu...
Vi ste sami sebe omrznuli, haos, beda, korupcija, ekonomski slom, kriminal.
 
tripo 41

tripo 41

Član
Učlanjen(a)
03.06.2010
Poruka
12.698
EGW vizija o propovedanju Subote

Starešina Bates je počinuo u subotu, sedmog dana sedmice, i skrenuo je našu pažnju na pravu subotu. Nisam osećala važnost opomene, i smatrala sam da greši što uzdiže četvrtu zapovest iznad ostalih devet. Ali Gospod mi je pokazao nebesku svetinju. Božji hram na nebu se otvorio i videla sam Božji kovčeg zaveta sa prestolom milosti. Sa obe strane kovčega je stajao po jedan heruvim, i krilima su zaklanjali presto milosti, a lica su im bila okrenutaka kovčegu.

Oni, kao i moj anđeo pratilac su predstavnici nebeskih vojski, koje sa svečanim poštovanjem posmatraju Božji zakon, koji je Bog ispisao svojim prstom. Isus je podigao poklopac kovčega, I ja sam ugledala kamene ploče sa deset zapovesti ispisanim na njima. Začuđeno sam posmatrala kako je četvrta zapovest u sred deset zapovesti bila blago osvetljena.

Anđeo je rekao: „Ovo je jedina zapovest, koja otkriva živog Boga, stvoritelja neba i zemlje.“

Videla sam, da treći anđeo, koji objavljuje Božje zapovesti i veru Isusovu, predstavlja one, koji prihvate poruku, i upozoravaju svet da čuvaju Božje zapovesti kao zenicu svoga oka. Na njihov poziv će mnogi prihvatiti Gospodnju subotu.
(Christian Experience and Teachings of Ellen G. White, strana 85-86)
 
M

Marko1932

Učlanjen(a)
15.02.2015
Poruka
3.378
Istražni postupak, uslovljeno spasenje, lažna proročanstva, đavo kao nosilac žrtve za grehe, spiritizam, Enoh na Saturnu, negiranje Božanstva Isusa... New Age propisi o ishrani, budalaština sa kodom oblačenja.....

Ponovo se se javlaj Vanga bugarska, sa svojim laznim vidjenjima.
Ovim nas poziva da prilozimo istinu na suprot lazi:


Adventisticki hriscani veruju:


8. Velika borba

Citav ljudski rod obuhvacen je velikom borbom izmedu Hrista i sotone u odnosu na Božji karakter, Njegov zakon i Njegovu vladavinu nad svemirom. Ovaj sukob nastao je na nebu kada je jedno stvoreno bice, obdareno slobodom izbora, u samouzvišenju uvelo duh pobune u ovaj svet i navelo na greh Adama i Evu. Ovaj covekov greh imao je za ishod izopacenost Božjeg oblicja u ljudskom rodu, metež u stvorenom svetu i na kraju njegovo uništenje u vreme potopa celog sveta. Posmatran od svih stvorenih bica, ovaj svet postao je poprište sveopšteg sukoba iz koga ce Bog ljubavi na kraju izaci opravdan. Da bi pomogao svom narodu u ovoj borbi, Hristos šalje Svetog Duha i odane andele da ga vode, zaštite i podupru na putu spasenja.
(Otkrivenje 12,4-9; Isaija 14,12-14; Jezekilj 28,12-18, 1. Mojsijeva 3; Rimljanima 1,19-32; 5, 12-21; 8,19-22; 1. Mojsijeva 6-8; 2. Petrova 3,6; 1. Korincanima 4,9; Jevrejima 1,14)

9. Hristov život, smrt i vaskrsenje
U Hristovom životu savršene poslušnosti Božijoj volji, u Njegovoj patnji, smrti i vaskrsenju, Bog je dao jedino sredstvo pomirenja za ljudski greh, tako da oni koji verom prihvate ovo pomirenje mogu imati vecni život, a celokupno stvaranje može bolje razumeti Tvorcevu bezgranicnu i svetu ljubav. Ovo savršeno pomirenje opravdava pravednost Božjeg zakona i milostivost Njegovog karaktera; jer ovo dvoje osuduju naš greh i daju nam oproštenje. Hristova smrt je zamena i otkupljenje koje vrši pomirenje i preobražaj. Hristovo vaskrsenje objavljuje Božiju pobedu nad silama zla, a onima koji prihvataju pomirenje, daje cvrsto obecanje o konacnoj pobedi nad grehom i smrcu. Ono objavljuje dostojanstvo Gospoda Isusa Hrista pred kojim ce se saviti svako koleno na Nebu i na Zemlji.
(Jovan 3,16; Isaija 53; 1. Petrova 2,21.22; 1. Korincanima 15,3.4.20-22; 2. Korincanima 5,

10. Iskustvo spasenja

U beskrajnoj ljubavi i milosti Bog je ucinio Hrista, koji nije znao za greh, grehom za nas, tako da u Njemu možemo biti ucinjeni Božijom pravdom. Vodeni Svetim Duhom mi osecamo svoju potrebu, priznajemo svoju grešnost, kajemo se zbog svojih prestupa, i upražnjavamo veru u Isusa kao Gospoda i Hrista, kao Zamene i Primera. Ova vera koja prima spasenje dolazi preko božanske sile Reci i dar je Božije blagodati. Kroz Hrista mi smo opravdani, usvojeni kao Božiji sinovi i kceri i oslobodeni od vlasti greha. Nanovo smo rodeni i posveceni Duhom; Duh obnavlja naše umove, upisuje Božiji zakon ljubavi u naša srca i mi dobijamo silu da živimo svetim životom. Time što ostajemo u Njemu, postajemo sudionici u božanskoj prirodi i imamo jemstvo spasenja sada i na sudu.
(2. Korincanima 5,17-21; Jovan 3,16; Galatima 1,4; 4,4-7: Titu 3,3-7; Jovan 16,8; Galatima 3,13.14; 1. Petrova 2,21.22; Kološanima 1,13.14; Rimljanima 8,14-17; Galatima 3,26; Jovan 3,3-8; 1. Petrova 1,23; Rimljanima 12,2; Jevrejima 8,7-12; Jezekilj 36,25-27; 2. Petrova 1,3.4; Rimljanima 8,1-4; 5,6-10; Rimljanima 10,17; Luka 17,5; Marko 9,23.24; Efescima 2,5-10; Rimljanima 3,21-26)

11. Crkva
Crkva je zajednica vernika koji priznaju Isusa Hrista za Gospoda i Spasitelja. Kao nastavak Božijeg naroda iz starozavetnog doba, mi smo pozvani iz sveta; i sakupljamo se radi bogosluženja, bratske zajednice, proucavanja Božje reci, proslavljanja Vecere Gospodnje, službe celom ljudskom rodu i objavljivanja Jevandelja celom svetu. Crkva dobija svoje ovlašcenje od Hrista koji je utelovljena Rec iz Svetoga pisma koje je pisana rec. Crkva je Božija porodica. Usvojeni od Njega, njeni clanovi žive utemeljeni na Novom zavetu. Crkva je Hristovo telo, zajednica vere cija je glava sam Hristos. Crkva je nevesta za koju je Hristos umro da bi mogao da je posveti i ocisti. Prilikom svog pobedonosnog dolaska On ce staviti preda se slavnu Crkvu, verne svih vekova, otkupljenu Njegovom krvlju; bez mane ili mrštine, svetu i bez mrlje.
(1. Mojsijeva 12,3; Dela 7,38; Efescima 4,11-15; 3,8-11; Matej 28,19.20; 16,13-20; 18,18; Efescima 2,19-22; 1,22.23; 5,23-27; Kološanima 1,17.18)

12. Ostatak i njegova misija

Vaseljenska crkva sastavljena je od svih koji istinski veruju u Hrista, ali u poslednje vreme široko rasprostranjenog otpada, jedan ostatak bio je pozvan da izade da drži Božije zapovesti i veru Isusovu. Ovaj ostatak objavljuje dolazak sudnjeg casa, propoveda spasenje u Hristu i oglašava približavanje Njegovog Drugog dolaska. Ovo objavljivanje simbolicki je predstavljeno sa tri andela iz Otkrivenja 14. glave; to se podudara sa delovanjem Suda na Nebu i ima za posledicu delo pokajanja i reforme na Zemlji. Svaki vernik je pozvan da licno ucestvuje u ovom svedocenju po celom svetu.
(Otkrivenje 12,17; 14,6-12; 18,1-4; 2. Korincanima 5,10; Juda 3.14; 1. Petrova 1,16-19; 2. Petrova 3,10-14; Otkrivenje 21,1-14)

13. Jedinstvo u telu Hristovom

Crkva je jedno telo sa mnogim clanovima pozvanim iz svakog naroda, plemena, jezika. U Hristu smo nova stvorenja; razlike medu nama ne smeju biti po rasi, kulturi, obrazovanju i nacionalnosti, kao ni razlike izmedu visokih i jednostavnih, bogatih i siromašnih, muškaraca i žena. Svi smo mi jednaki u Hristu, koji nas je jednim Duhom povezao u jednu zajednicu sa Sobom i jedne sa drugima; mi treba da služimo i da nam se služi bez ikakve podvojenosti i rezerve. Otkrivenjem Isusa Hrista u Svetome pismu delimo istu veru i nadu, i dopiremo do svih jednim svedocenjem. Ovo zajedništvo ima svoj izvor u jedinstvu trojedinog Boga, koji nas je usvojio kao svoju djecu.
(Rimljanima 12,4.5; 1. Korincanima 12,12-14; Matej 28,19.20; Psalam 133, 1; 2. Korincanima 5,16.17; Dela 17,26.27; Galatima 3,27.29; Kološanima 3,10-15; Efescima 4,14-16; 4, 1-6; Jovan 17,20-23) ADVENTISTICKI HRISCANI VERUJU

 
S

stvarnoslap

Učlanjen(a)
07.07.2014
Poruka
8.294
EGW vizija o propovedanju Subote

Videla sam, da treći anđeo, koji objavljuje Božje zapovesti i veru Isusovu, predstavlja one, koji prihvate poruku, i upozoravaju svet da čuvaju Božje zapovesti kao zenicu svoga oka. Na njihov poziv će mnogi prihvatiti Gospodnju subotu.
(Christian Experience and Teachings of Ellen G. White, strana 85-86)
Ponovo se se javlaj Vanga bugarska, sa svojim laznim vidjenjima.
 
M

Marko1932

Učlanjen(a)
15.02.2015
Poruka
3.378
Znaci da nemas cim da pobijes istinu u koju Adventisdti veruju. Ni lazi ti ne pomozu.
 
S

stvarnoslap

Učlanjen(a)
07.07.2014
Poruka
8.294
Tako ja sam ko zna koliko puta kontrolisao neke njene izjave i mogu da posvedocima da njene rukopise niko nije popravljao niti menjao.
Je, ona sama i muž joj James White mjenjali su i krili njene spise. Evo dokaza:

Ovo je dio teksta „Prvog viđenja“ Ellen White koje je objavljeno u časopisu "A Word to the Little Flock", 1847. godine.

1574929710068.png


Pogledajmo tekst tog istig viđenja Ellen White koji je objavljen 1882. godine u knjizi Rani spisi:

The light behind them went out, leaving their feet in perfect darkness, and they stumbled and lost sight of the mark and of Jesus, and fell off the path down into the dark and wicked world below. Soon we heard the voice of God like many waters, which gave us the day and hour of Jesus' coming.

Usporedite ova dva teksta. Pogledajte dobro crveno podcrtanu rečenicu gore (1847.) i donji tekst (1882.)!?!?!? Fali li vam što? Pogledajmo još zornije tekst iz 1882.:

The light behind them went out, leaving their feet in perfect darkness, and they stumbled and lost sight of the mark and of Jesus, and fell off the path down into the dark and wicked world below. ???????????????????? Soon we heard the voice of God like many waters, which gave us the day and hour of Jesus' coming.

I? Što vam fali na mjestu crvenih upitnika? Fali vam upravo crveno podcrtana rečenica koja se nalazila u tekstu iz 1847. godine, ova :):

It was just as impossible for them to get on the path again and go to the City, as all the wicked world which God had rejected. They fell all the way along the path one after another,

Prijevod: "Njima je tako bilo nemoguće vratiti se ponovo na put i poći u grad, kao i čitavom pokvarenom svijetu kojeg je Bog odbacio. Padali su uzduž čitavog puta jedan za drugim".

Zašto je Ellen White izbacila ovaj dio teksta? Iz vrlo jednostavnog razloga. Punih sedam godina, od 1844.-1851., Ellen White i svi oko nje vjerovali su i naučavali "Teoriju zatvorenih vrata". Dakle, vjerovali su i naučavali da je 22.10.1844. Isus prestao posredovati za grešnike i da je tada završilo vrijeme spasenja za grešnike. I naravno, nakon toga Ellen White i muž joj James White pokušavaju zamesti svaki trag tog učenja. Zato će njih oboje zajedno „klistirati“ (prepravljati) njene spise i objavljivati ih tako prepravljene. Što je najgore, Ellen White i James White sve su to činili uz znanje i suglasnost vodstva crkve ASD.
 
DarthShone

DarthShone

Učlanjen(a)
11.02.2009
Poruka
5.611
Zašto je Ellen White izbacila ovaj dio teksta? Iz vrlo jednostavnog razloga. Punih sedam godina, od 1844.-1851., Ellen White i svi oko nje vjerovali su i naučavali "Teoriju zatvorenih vrata". Dakle, vjerovali su i naučavali da je 22.10.1844. Isus prestao posredovati za grešnike i da je tada završilo vrijeme spasenja za grešnike. I naravno, nakon toga Ellen White i muž joj James White pokušavaju zamesti svaki trag tog učenja. Zato će njih oboje zajedno „klistirati“ (prepravljati) njene spise i objavljivati ih tako prepravljene. Što je najgore, Ellen White i James White sve su to činili uz znanje i suglasnost vodstva crkve ASD.
Toliko o "čvrstini doktrine" i "objave".

Ps. Whiteovi, posebno ona nisu ni morali da traže saglasnost vođstva "crkve" SDA, za svoje "ispravke". Naime svaka njena reč se smatrala i smatra se još uvek kao Božija. Shodno tome i odluka o ispravljanju, tačnije sakrivanju "nezgodnih" verovanja, nije morala da bude opravdavana pred nekakvim većem "elders-a". Sve i da je neko pitao, rekli bi mu da je "Bog (koji Bog?) sakrio "proročku kartu, ili da je "sestra Ellen u uzbuđenju pogrešno razumela i zapisala "poruku""
 
Top