Šta je novo?

Хришћанство

  • Začetnik teme slobadidi
  • Datum pokretanja
piramida4

piramida4

Učlanjen(a)
18.02.2014
Poruka
1.786
Žao mi je ali vaša teologija je malko više apostaza, a meni kao verniku Crkve ne priliči da odgovaram. No ipak ći odgovoriti. Ovo što ste napisali je klasično Džehovističko lupetanje i izvrtanje. Duh Sveti je kod njih Sila, kod vas je Osobnost - Logos. Hula na kub, Jer ko niječe Sina, niječe i Oca,. Duh Sveti je Osoba i ima ime. "Utješitelj" .mu je ime. Njegov dolazak Isus - Yahoshua obećava apoastolima. I On, Treća Osoba Boga, "Utješitelj" silazi nad apostole na Pedesetnicu. Inače, ime onoga koga nazivate Jahve, nije Jahve nego YHWH, a i to je epitet, kao što mu je epitet i El Elyon, El Shaddai, Amen, Adon, Pradavni, Svetac Izraelov (Kadosh Israel). Adonai Sabaoth - Tzevaot. Pojedini tekstovi i škole Judaizma ga nazivaju i Baal.
Sveti Duh je Duh OD Boga Jedinoga Oca YHWH
YHWH je SVET pa je i Njegov DUH - SVET - zato se kaže Sveti Duh!

svako biće ima svoj duh
G Yehoshua ima svoj Duh
Čovjek ima svoj duh

DUH je OSOBNOST te osobe – a NE posebna Osoba

Svaka Osoba ima i svoje Osobno IME
Koje je Osobno Ime Svetom Duhu?
NEMA! – Jer – NIJE Osoba!
---------------------------------------------------------------------------
SD je sastavni dio Boga YHWH

1. IVANOVA 5,7


Jer su trojica, što svjedoče u nebu:

"Otac, Riječ i DUH SVETI; i ova su trojica jedno,

---------------------------------------------------------------------------


Sveti Duh je YHWH Duh
JHVH je Osoba koja ima svoju Osobnost
a TO je: Memorija, Intelekt, Osjećaji,….IZAIJA 11,2

Na njemu će DUH YHWH počivat`,

duh mudrosti i umnosti,

duh savjeta i jakosti,

duh znanja i straha Gospodnjeg.==================================


IZLAZAK 3,13

Nato Mojsije reče Bogu: "Ako dođem k Izraelcima pa im kažem: `Bog otaca vaših poslao me k vama, i oni me zapitaju:

`KAKO MU JE IME? - što ću im odgovoriti?IZLAZAK 3,15

Dalje je Bog Mojsiju rekao: "Kaži Izraelcima ovako:

JAHVE,

Bog vaših otaca, Bog Abrahamov, Bog Izakov i Bog Jakovljev, poslao me k vama.` TO MI JE IME DOVIJEKA,

TAKO ĆE ME ZVATI OD KOLJENA DO KOLJENA..
=========================================

da li je za tebe DOVIJEKA - Ime Boga Oca Jedinoga = JAHVE?
da li će ISTINITI zvati Boga Jedinoga Oca od koljena do koljena sa JAHVE?

ILI si ti NEISTINITI izmišljivač NEistine
pa za tebe Ime Boga Jedinoga Oca NIJE = JHVH?
 
DarthShone

DarthShone

Učlanjen(a)
11.02.2009
Poruka
5.676
ILI si ti NEISTINITI izmišljivač NEistine
pa za tebe Ime Boga Jedinoga Oca NIJE = JHVH?
Koje neistine? Trostruko sveti se ne zove jahve. Hebreji nisu koristili oznake za konsonante kada su zapisivali HaShem, Tačan izgovor tetragramatrona nije poznat. Mogao je da bude i YeHeWeH, i YaHaWaH, i YiHiWiH i YoHoWoh i YuHuWuH i kombinacije svega ovoga. Engleski prevodioci uzimali su u obzir izgovor slova Tetragramatrona (Yod He Waw He) pa su Tetragramatron transkribovali kao YoHeWah, kako se u germanskim jezicima slovo Y čita kao J dobili su JoHeUah, da bi pošto J čitaju Džej izgovarali Tetragramtron kao Džehouah. Isto je i sa Jahve, koje izvlače iz skraćenog oblika YH kod koga se već pojavljuju oznake za konsononante. A to nije pravi izgovor HaShem. Jer, ako bi smo mi koristili isti način zapisivanja ličlnih imena, i njihovog čitanja po engleskom načinu, bilo bi recimo to po mom niku ovde na forumu ovako. Drth Shn, gde bi se čitalo DeErTe Eshaen (Nemački način) ili DiArTiI EsejdžEn (Engleski način). Dok se on u stvari izgovara Dart Šone, isto bi bilo i za vaš nick Piramida (Prmd) pa bi se izgovor istog izvlačio iz po volji. PeIErEmIDe ili PiArEmDe.

Bog koji je Otac i Sin i Duh Sveti, princu Mesraima, Mosesu (koji je možda zvao Iahmose tačnije Iahmošeh (Iah ga je iz vode (naroda) rodio) rekao da mu je Shem (HaShem) Ja Sam Koji Jesam, Samopostojećii to mu je ime od Iskona, ono po kome ga znaju i znaće ga naraštaji. "JA SAM" ili I AM u engleskom, ego imi u Grčkom je ime Boga. Zato su Isusa i hteli da kamenuju kada je rekao "Pre Abrahama, Ja Jesam". Uostalom, sam Isus nigde sebe ne naziva Isusom, niti mu se bilo ko tako obraća, ni apostoli, ni Majka njegova. Samo Farizeji i Sadukeji i to tek na suđenju. Za sebe On govori da je Bar Adamah (Sin Čovečiji, tačnije sin zemljanina). Svi ostali koriste svoja imena u konverzaciji, samo se Isusu ne obraćaju ličnim imenom. Zašto?

Meni nije potrebno da izmišljam nekakve izgovore i prevode Imena, niti mi je potrebno da ga znam da bih verovao u Boga koji, Jer je Bog može da se zove kako god mu je volja. On jednostavno jeste. Raselovsko Džehovisanje, Rastafarijansko afrikanisanje i sve ostale ljudske umotvorine veze sa Istinom nemaju, jer iskrivljuju odnos i shvatanje Boga, koji nije paganski mit, pa da mora da nosi ime, kao Jupiter, Zevs, Oziris, Amon i bude predmet inkantacija magova i veštaca. On je Bog, ONAJ KOJI JESTE. HaShem. A onaj koga nazivate G Yahoshua, je Božje JA, njegov Glas, Njegova ličnost, Njegovo IME. Otac (Abba - što je u stvari deminutiv, Isus Njega zove Tata) je u Sinu i Sin je u Njemu, nerazdvojni su i neraskidivi.
 
piramida4

piramida4

Učlanjen(a)
18.02.2014
Poruka
1.786
znači NE Poštuješ naredbu SINA G Jehoshue
znači NE svetiš Boga Oca JHVH
nego od JEDNE OSOBE radiš TRI osobe koje su JEDNA osoba
A TO nigdje ne piše u Bibliji
------------------------------------------


1. Božja Zapovijest –
ZAŠTO JE NE POŠTUJEŠ?
======================================

IZLAZAK 20,2
"Ja sam YHWH, BOG tvoj,
koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
YHWH JE BOG Otac, A NE Sin Gospodin Yehoshua
YHWH je izveo iz Egipta, a NE Sin Gospodin Yehoshua
--------------------------------------------------------------------------

IZLAZAK 20,3
Nemoj imati drugih bogova uz mene.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
NEMOJ IMATI Sina Gospodina Yehoshuu
KAO BOGA UZ BOGA Oca YHWH=================================
JHVH ------------ JESAM

H3068 ------------H1961

היה ---------------- יהוה

yehôvâh --------- hâyâh

yeh-ho-vaw' ----- haw-yaw'=======================================

glagolski oblik Jesam – glagola BITI
– nema nikakove veze sa

Osobnim Imenom Jedinoga Boga Oca – JHVH.


========================================
Jesam je samo obični glagoski oblik glagola BITI.

Jesam govore i svi ljudi u svakodnevnom razgovoru.

Jesam nije ništa posebno.

Osim onima koji žele neistinu progurati kao istinu

Da bi dokazali svoju neistinu – da je G Yehošua = JHVH.
 
DarthShone

DarthShone

Učlanjen(a)
11.02.2009
Poruka
5.676
znači NE Poštuješ naredbu SINA G Jehoshue
znači NE svetiš Boga Oca JHVH
nego od JEDNE OSOBE radiš TRI osobe koje su JEDNA osoba
A TO nigdje ne piše u Bibliji
------------------------------------------


1. Božja Zapovijest –
ZAŠTO JE NE POŠTUJEŠ?
======================================

IZLAZAK 20,2
"Ja sam YHWH, BOG tvoj,
koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
YHWH JE BOG Otac, A NE Sin Gospodin Yehoshua
YHWH je izveo iz Egipta, a NE Sin Gospodin Yehoshua
--------------------------------------------------------------------------

IZLAZAK 20,3
Nemoj imati drugih bogova uz mene.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
NEMOJ IMATI Sina Gospodina Yehoshuu
KAO BOGA UZ BOGA Oca YHWH=================================
JHVH ------------ JESAM

H3068 ------------H1961

היה ---------------- יהוה

yehôvâh --------- hâyâh

yeh-ho-vaw' ----- haw-yaw'=======================================

glagolski oblik Jesam – glagola BITI
– nema nikakove veze sa

Osobnim Imenom Jedinoga Boga Oca – JHVH.


========================================
Jesam je samo obični glagoski oblik glagola BITI.

Jesam govore i svi ljudi u svakodnevnom razgovoru.

Jesam nije ništa posebno.

Osim onima koji žele neistinu progurati kao istinu

Da bi dokazali svoju neistinu – da je G Yehošua = JHVH.

Ako do sada niste shvatili, ponovit ću. JA nisam Sola Scriptura, nisam Bibličar, nisam neo judaista. Nisam New Born, niti sam pripadnik jedne od mirijada kojima je Biblija "Hrišćanski" kuran. Vernik sam Una Sancta Apostolica et Catholica Ecclesia. Verujem u Boga koji je Trojstvo. Nisam unitarista, niti bibliolator. Častim Bogorodicu, Blaženu Djevicu Mariju, Svete i Svetice Božije. Ne pokušavam da budem Hebrejin, verujući da me to spašava.

Naravno, sada ćete, kako ste već više puta ponavljali da citirate proroke i evanđelja koja kažu da Spasenje od Židova dolazi. Da, dolazi, jer je njih prve odabrao da budu primer, a oni to zloupotrebili. Ali nigde, knjiga kojoj se klanjate ne kaže da moramo doslovno biti židovi u svemu da bi smo bili spašeni. Ponajmanje u tome da glumimo i Farizeje i Sadukeje.
 
piramida4

piramida4

Učlanjen(a)
18.02.2014
Poruka
1.786
Verujem u Boga koji je Trojstvo.
GDJE U Božjoj Riječi - BIBLIJI
PIŠE – koji stih
;1.

Da je Božji Sin Isus Krist za sebe rekao da je On Bog?

Gdje je Isus rekao – Ja sam Bog! - ?2.

Da je Sveti Duh za sebe rekao da je On Bog?

Gdje je SD rekao – Ja sam Bog! - ?3.

Da je Božji Sin Isus Krist za sebe rekao da je On sve stvorio?

Gdje je Isus rekao – Ja sam stvorio…….! Ja sam Stvoritelj! - ?4.

Da je Sveti Duh za sebe rekao da je On sve stvorio?

Gdje je SD rekao – Ja sam stvorio…….! Ja sam Stvoritelj! - ?5.

Da je Božji Sin Isus Krist za sebe rekao da se ljudi

trebaju Njemu klanjati kao Bogu?6.

Da je Sveti Duh za sebe rekao da se ljudi

trebaju Njemu klanjati kao Bogu?7.

Da je Božji Sin Isus Krist za sebe rekao da je On Alfa i Omega?

Gdje je Isus rekao – Ja sam A&0! - ?8.

Da je Sveti Duh za sebe rekao da je On Alfa i Omega?

Gdje je SD rekao – Ja sam A&0! - ?9.

Trojstvo, 3 Božanske Osobe, Trojedini Bog, Bogočovjek, Bog u tijelu?10.

Da za spasenje treba vjerovati da je Isus Bog?11.

Da za spasenje treba vjerovati da je SD Bog?12.

Da za spasenje treba vjerovati u TTT?----------------------------------------------------------------------------Da li imaš jasne nedvosmislene stihove za gornje.

Jer to gornje je temelj tvoje vjere.

Ako ti je to temelj – onda imaš u Bibliji masu takovih stihova.ALI – ako nema takovih stihova – onda tvoj nauk nije Biblijski.

Onda ti imaš dogmatski nauk – NE-Biblijski.

A pošto NIJE Božji Očev Jahvin,
onda je od Oca Laži.

----------------------------------------------Častim Bogorodicu, Blaženu Djevicu Mariju,
To je u redu
Blaženu Djevicu Mariju BOGO RODICU
treba POD PRVO slaviti - JER TAKO PIŠE u Bibliji - na masu mjesta -JEL DA?

da nije bilo BOGO RODICE - ne bi bilo NI BOGA
jer ONA je rodila Boga

ONA je STVORITELJICA BOGA

Marija je IZNAD BOGA
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jel tako


i TO da postoji BOGO RODICA - piše u BiblijiNe pokušavam da budem Hebrejin, verujući da me to spašava.

SPAS JE OD ŽIDOVA

=============================

Sam Bog Otac Jedini JHVH kaže:
..........................................................

ZAHARIJA 8,23

Ovako govori Jahve nad Vojskama!

U ONE ĆE DANE DESET LJUDI OD NARODA SVIH JEZIKA

HVATATI JEDNOG ŽIDOVA ZA SKUT GOVOREĆI:

`IDEMO S VAMA, JER ČUSMO DA JE S VAMA BOG.`NZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZ


Sam Sin od Boga Oca JHVH
G Yehoshua - kaže:
................................................

IVAN 4,22

Vi se klanjate onome što ne poznate,

a mi se klanjamo onome što poznamo

jer SPASENJE DOLAZI OD ŽIDOVA.


============================================

a Bog Židova je JHVH Otac
a NE Sin G Yehošua

RIMLJANIMA 11,1

Pitam dakle: ZAR JE BOG ODBACIO NAROD SVOJ? NIPOŠTO? Ta i ja sam Izraelac, iz potomstva Abrahamova, plemena Benjaminova.

RIMLJANIMA 11,2

NIJE BOG ODBACIO NARODA SVOJEGA KOGA PREDVIDJE. Ili zar ne znate što veli Pismo, ono o Iliji - kako se tuži Bogu na Izraela:
 
DarthShone

DarthShone

Učlanjen(a)
11.02.2009
Poruka
5.676
GDJE U Božjoj Riječi - BIBLIJI
PIŠE – koji stih
;1.

Da je Božji Sin Isus Krist za sebe rekao da je On Bog?

Gdje je Isus rekao – Ja sam Bog! - ?2.

Da je Sveti Duh za sebe rekao da je On Bog?

Gdje je SD rekao – Ja sam Bog! - ?3.

Da je Božji Sin Isus Krist za sebe rekao da je On sve stvorio?

Gdje je Isus rekao – Ja sam stvorio…….! Ja sam Stvoritelj! - ?4.

Da je Sveti Duh za sebe rekao da je On sve stvorio?

Gdje je SD rekao – Ja sam stvorio…….! Ja sam Stvoritelj! - ?5.

Da je Božji Sin Isus Krist za sebe rekao da se ljudi

trebaju Njemu klanjati kao Bogu?6.

Da je Sveti Duh za sebe rekao da se ljudi

trebaju Njemu klanjati kao Bogu?7.

Da je Božji Sin Isus Krist za sebe rekao da je On Alfa i Omega?

Gdje je Isus rekao – Ja sam A&0! - ?8.

Da je Sveti Duh za sebe rekao da je On Alfa i Omega?

Gdje je SD rekao – Ja sam A&0! - ?9.

Trojstvo, 3 Božanske Osobe, Trojedini Bog, Bogočovjek, Bog u tijelu?10.

Da za spasenje treba vjerovati da je Isus Bog?11.

Da za spasenje treba vjerovati da je SD Bog?12.

Da za spasenje treba vjerovati u TTT?----------------------------------------------------------------------------Da li imaš jasne nedvosmislene stihove za gornje.

Jer to gornje je temelj tvoje vjere.

Ako ti je to temelj – onda imaš u Bibliji masu takovih stihova.ALI – ako nema takovih stihova – onda tvoj nauk nije Biblijski.

Onda ti imaš dogmatski nauk – NE-Biblijski.

A pošto NIJE Božji Očev Jahvin,
onda je od Oca Laži.

----------------------------------------------

To je u redu
Blaženu Djevicu Mariju BOGO RODICU
treba POD PRVO slaviti - JER TAKO PIŠE u Bibliji - na masu mjesta -JEL DA?

da nije bilo BOGO RODICE - ne bi bilo NI BOGA
jer ONA je rodila Boga

ONA je STVORITELJICA BOGA

Marija je IZNAD BOGA
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jel tako


i TO da postoji BOGO RODICA - piše u Bibliji


SPAS JE OD ŽIDOVA

=============================

Sam Bog Otac Jedini JHVH kaže:
..........................................................

ZAHARIJA 8,23

Ovako govori Jahve nad Vojskama!

U ONE ĆE DANE DESET LJUDI OD NARODA SVIH JEZIKA

HVATATI JEDNOG ŽIDOVA ZA SKUT GOVOREĆI:

`IDEMO S VAMA, JER ČUSMO DA JE S VAMA BOG.`NZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZ


Sam Sin od Boga Oca JHVH
G Yehoshua - kaže:
................................................

IVAN 4,22

Vi se klanjate onome što ne poznate,

a mi se klanjamo onome što poznamo

jer SPASENJE DOLAZI OD ŽIDOVA.


============================================

a Bog Židova je JHVH Otac
a NE Sin G Yehošua


RIMLJANIMA 11,1


Pitam dakle: ZAR JE BOG ODBACIO NAROD SVOJ? NIPOŠTO? Ta i ja sam Izraelac, iz potomstva Abrahamova, plemena Benjaminova.

RIMLJANIMA 11,2

NIJE BOG ODBACIO NARODA SVOJEGA KOGA PREDVIDJE. Ili zar ne znate što veli Pismo, ono o Iliji - kako se tuži Bogu na Izraela:
Idete na blok. NEmam nameru da se ganjam sa Bibliolatorima.
Svako dobro
 
piramida4

piramida4

Učlanjen(a)
18.02.2014
Poruka
1.786
Idete na blok. NEmam nameru da se ganjam sa Bibliolatorima.
Svako dobro
sam sebi pokazuješ da si neistiniti izmišljivač neistine
jer
svoje tvrdnje - koje nisu biblijske - koje nisu božje
ne možeš potvrditi
sa istinitim stihovima
jer
u bibliji nema laži

a to što radiš je tipično za neistinite
prvo bace lažnu bombu
onda bježe od istine

neće te spasiti to bježanje
nego samo prihvaćanje istine
 
BenHur

BenHur

Učlanjen(a)
12.01.2019
Poruka
16
GDJE U Božjoj Riječi - BIBLIJI
PIŠE – koji stih
;10.

Da za spasenje treba vjerovati da je Isus Bog?----------------------------------------------------------------------------
"47 Zaista, zaista, kažem vam: "Tko vjeruje u mene, ima život vječni. 48 "

Uvjet za Život je vjera u B++a.

Smrtni je grijeh izjednačiti sebe s B++om.

Kad bi to (samo) čovjek rekao onda bi bio u smrtnom grijehu i nebi mogao svojim djelima dokazati čudesa, B++ bi ga odbacio i zbog hule osudio.
 
piramida4

piramida4

Učlanjen(a)
18.02.2014
Poruka
1.786
IVAN 5,24

"Zaista, zaista, kažem vam: tko sluša moju riječ

i

VJERUJE ONOMU = BOGU OCU JEDINOME JHVH
KOJI ME POSLA
,

ima ŽIVOT VJEČNI i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Treba vjerovati Onome koji je poslao Gospodin Yehoshuu.
Tko je poslao Gospodin Yehoshuu?

Da li znaš Njegovo Ime i Njegovu Titulu?

To je Bog Jedini Otac JHVH.

Uz Boga JHVH – za spasenje je potrebno vjerovati još i u
Božjeg Sina – Gospodin Yehoshuu – koji NIJE Bog.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ivan 17,3

A ovo je ŽIVOT VJEČNI:

DA UPOZNAJU TEBE,
JEDINOGA ISTINSKOG BOGA,= OCA YHWH

i

koga si poslao - Isusa Krista.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Što sam SIN Gospodin Yehoshua kaže gore?
Da li si ti upoznao Boga Oca JHVH?
Ako nisi – nemaš vječni život!


Treba vjerovati Onome koji je poslao SINA Gospodin Yehoshuu.

Tko je poslao SINA Gospodin Yehoshuu?

Da li znaš Njegovo Ime i Njegovu Titulu?

To je Bog Jedini Otac JHVH.


I u još Jednoga treba vjerovati za spasenje -
znači treba vjerovati u Dvojicu!


Prvi je Bog Jedini JHVH
Drugi je Jahvin Sin Gospodin Yehoshua pomazanik.

Gospodin Yehoshua nije Bog.
 
BenHur

BenHur

Učlanjen(a)
12.01.2019
Poruka
16
IVAN 5,24

"Zaista, zaista, kažem vam: tko sluša moju riječ

i

VJERUJE ONOMU = BOGU OCU JEDINOME JHVH
KOJI ME POSLA
,

ima ŽIVOT VJEČNI i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život.Treba vjerovati Onome koji je poslao Gospodin Yehoshuu.
Tko je poslao Gospodin Yehoshuu?

Da li znaš Njegovo Ime i Njegovu Titulu?

To je Bog Jedini Otac JHVH.

Uz Boga JHVH – za spasenje je potrebno vjerovati još i u
Božjeg Sina – Gospodin Yehoshuu – koji NIJE Bog.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ivan 17,3

A ovo je ŽIVOT VJEČNI:

DA UPOZNAJU TEBE,
JEDINOGA ISTINSKOG BOGA,= OCA YHWH

i

koga si poslao - Isusa Krista.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Što sam SIN Gospodin Yehoshua kaže gore?
Da li si ti upoznao Boga Oca JHVH?
Ako nisi – nemaš vječni život!


Treba vjerovati Onome koji je poslao SINA Gospodin Yehoshuu.

Tko je poslao SINA Gospodin Yehoshuu?

Da li znaš Njegovo Ime i Njegovu Titulu?

To je Bog Jedini Otac JHVH.


I u još Jednoga treba vjerovati za spasenje -
znači treba vjerovati u Dvojicu!


Prvi je Bog Jedini JHVH
Drugi je Jahvin Sin Gospodin Yehoshua pomazanik.

Gospodin Yehoshua nije Bog.

Iv 12;
"
26 Ako mi tko hoće služiti,
neka ide za mnom.
I gdje sam ja,
ondje će biti i moj služitelj.
Ako mi tko hoće služiti,
počastit će ga moj Otac.
"

LK 4,8
"Pisano je: Klanjaj se Gospodinu, Bogu svomu, i njemu jedinomu služi!"

Rim 1,1
Pavao,
sluga Krista Isusa,
pozvan za apostola,
odlučen za evanđelje Božje -


Pridavati B++u druga je smrtni grijeh. (svaki tko se pravi B++m zaslužuje smrt)

Sam kažeš da za spasenje treba vjerovati u dvoje...

Iz 43,11
"11 Ja, ja sam Jahve,
osim mene nema spasitelja."


Poslanica Titu 3;
"4 Ali kad se pojavila dobrostivost i čovjekoljublje Spasitelja našega, Boga, 5 on nas spasi ne po djelima što ih u pravednosti mi učinismo, nego po svojem milosrđu: kupelji novoga rođenja i obnavljanja po Duhu Svetom 6 koga bogato izli na nas po Isusu Kristu, Spasitelju našemu, 7 da opravdani njegovom milošću budemo, po nadi, baštinici života vječnoga. "

Lk 2,11
"Danas vam se u gradu Davidovu rodio Spasitelj - Krist, Gospodin. "

Posve jasno piše da je Jahve jedini spasitelj; i da je Jahve = Otac i Sin; samo je kontekst taj da je Sin postao čovjek (inkarnacija=avatar) pa iz te ljudske prirode obavlja posao spasenja kao čovjek iako ostaje Jahve kao osoba (onaj koji stanuje u tijelu).

Ako imaš koji argument za napisati da ne odgovaram na sve teme. (ja sam svoje pokazao citatima, red je na tebi da to osporiš)

Ima još puno citata koji dokazuju ove navode, vrijedi ih dodati samo ako bude potreba.
 
Top