Srđanova matematika

Član
Učlanjen(a)
03.10.2011
Poruka
58
Prepostavka-Dva I više brojaca (nejednako korenovanje) mogu se skraceno napisati
Proces:
ss-35.jpg
[S63]-funkcija brojaca delenja (nejednako delenje) jednacina-nejednacina
SM-ne poznaje funkciju delenja (nejednako delenje)
 
Član
Učlanjen(a)
03.10.2011
Poruka
58
Prepostavka-Dva I više srcka imaju zajednicki prvi (poslednji) broj
Proces:
ss-36.jpg
[S64]-srcko zajednicki broj
SM-srcko zajednicki broj
 
Član
Učlanjen(a)
03.10.2011
Poruka
58
Prepostavka-U jednacini(nejednacini) broj može imati dva I više razlicitih vrednosti
Proces:
ss-37.jpg
[S65]-funkcija jednačina-nejednačina
SM-poznaje funkciju, aksiom , realna(beskonačna), funkcija nejednačine (manje) je integral ( površina,zapremina)
________________________________________________________________
PDF- http://www.fileserve.com/file/8ecT3pr/Srđanova matematika 1-65.pdf , da učite

Da vidimo koliko ste naučili ( provera IQ)
napiši u skraćenom obliku:
2+5=7 , 2+10=12 , 2+15=17, 2+20=22 , 2+25=27 , 2+30=32 , 2+35=37 , 2+38=40,
2+40=42, 2+41=43 , 2+44=46 , 2+45=47, 2+47=49 , 2+50=52 ,2+57=59 , 2+60=62 ,
2+64=66, 2+70=72, 2+71=73 , 2+78=80 , 2+80=82 , 2+85=87 , 2+90=92 ,2+92=94
_________________________________________________________-
Prepostavka-Delovi broja (praznina broja) negira drugi broj (praznina broj)-(jedan od njih mora biti
praznina broj
Proces
ss-38.jpg
ss-39.jpg
Proces:
[S66]-negacija broja
SM-ne poznaje negaciju broja
 
Poslednja izmena:
Član
Učlanjen(a)
03.10.2011
Poruka
58
Prepostavka-Negacija broja može se naznaciti kao jednacina , znak = može biti >(<) I naznaciti kao
nejednacina
Proces:
ss-40.jpg
[S67]-negacija broja jednacina-nejednacina
SM-ne poznaje negacija broja jednacina-nejednacina
 
Član
Učlanjen(a)
03.10.2011
Poruka
58
Prepostavka-Dva I više negacije broja mogu se skraceno napisati
Proces:
ss-41.jpg
[68]-funkcija negacija broja jednacina-nejednacina
SM-ne poznaje funkcija negacija broja
 
Član
Učlanjen(a)
03.10.2011
Poruka
58
Prepostavka-Delovi broja (praznina broja) negira drugi broj (praznina broj)-(jedan od njih mora biti
praznina broj) , ostali delovi se spajaju
Proces:
P1-¤2(2)2(1)2¤=¤3(1)2(1)2¤n+(.0)¤2(2)2¤=1
P2-¤3(2)1(1)2¤=¤3(1)2(1)2¤n+(.1)¤2(2)2¤=1
P3-¤4(3)2¤=¤3(1)2(1)2¤n+(.2)¤2(2)2¤=2
P4-¤3(1)1(2)2¤=¤3(1)2(1)2¤n+(.3)¤2(2)2¤=1
P5-¤3(1)2(2)2¤=¤3(1)2(1)2¤n+(.4)¤2(2)2¤=1
P6-¤3(1)2(3)2¤=¤3(1)2(1)2¤n+(.5)¤2(2)2¤=2
P7-¤3(1)2(1)1(2)2¤=¤3(1)2(1)2¤n+(.6)¤2(2)2¤=1
P8-¤3(1)2(1)2(2)2¤=)¤3(1)2(1)2¤n+(.7)¤2(2)2¤=0
P9-¤3(1)2(1)3(2)2¤=¤3(1)2(1)2¤n+(.8 )¤2(2)2¤=0
P10-¤3(1)2(1)4(2)2¤=¤3(1)2(1)2¤n+(.9)¤2(2)2¤=0
[S69]-negacisko sabiranje
SM-ne poznaje negacisko sabiranje
 
Član
Učlanjen(a)
03.10.2011
Poruka
58
Prepostavka-Negacisko sabiranje može se naznaciti kao jednacina , znak = može biti >(<) I naznaciti
nejednacina
Proces:
P1-¤3(1)2(2)2¤=¤3(1)2(1)2¤n+(.4)¤2(2)2¤=1 , ¤3(1)2(2)2¤=¤3(1)2(1)2¤n+(.4)¤2(2)2¤>0
¤3(1)2(2)2¤=¤3(1)2(1)2¤n+(.4)¤2(2)2¤<2[SUB]1[/SUB], 0[SUB]1[/SUB]6¤¤(1)(2)<¤3(1)2(1)2¤n+(.4)¤2(2)2¤=1
0[SUB]1[/SUB]6¤¤(1)(2)<¤3(1)2(1)2¤n+(.4)¤2(2)2¤>0 , 0[SUB]1[/SUB]6¤¤(1)(2)<¤3(1)2(1)2¤n+(.4)¤2(2)2¤<2[SUB]1[/SUB]
8[SUB]1[/SUB]¤¤(1)(2)>¤3(1)2(1)2¤n+(.4)¤2(2)2¤=1 , 8[SUB]1[/SUB]¤¤(1)(2)>¤3(1)2(1)2¤n+(.4)¤2(2)2¤>0
8[SUB]1[/SUB]¤¤(1)(2)>¤3(1)2(1)2¤n+(.4)¤2(2)2¤<2[SUB]1[/SUB]
...
[S70]-negacisko sabiranje jednacina-nejednacina
SM-ne poznaje negacisko sabiranje jednacina-nejednacina
 
Član
Učlanjen(a)
03.10.2011
Poruka
58
Prepostavka-Dva I više negaciska sabiranja mogu se skraceno napisati
Proces:
P1-y=¤3(1)2(1)2¤n+(.4[SUB]1[/SUB]7)¤2(2)2¤=y1,y=¤3(1)2(1)2¤n+(.4[SUB]1[/SUB]7)¤2(2)2¤>y1
y=¤3(1)2(1)2¤n+(.4[SUB]1[/SUB]7)¤2(2)2¤<y1,y>¤3(1)2(1)2¤n+(.4[SUB]1[/SUB]7)¤2(2)2¤=y1
y>¤3(1)2(1)2¤n+(.4[SUB]1[/SUB]7)¤2(2)2¤>y1 ,y>¤3(1)2(1)2¤n+(.4[SUB]1[/SUB]7)¤2(2)2¤<y1
y<¤3(1)2(1)2¤n+(.4[SUB]1[/SUB]7)¤2(2)2¤=y1 ,y<¤3(1)2(1)2¤n+(.4[SUB]1[/SUB]7)¤2(2)2¤>y1
y<¤3(1)2(1)2¤n+(.4[SUB]1[/SUB]7)¤2(2)2¤<y1
...
[S71]-funkcija negacisko sabiranje jednačina-nejednačina
SM-ne poznaje funkcija negacisko sabiranje
 
Član
Učlanjen(a)
03.10.2011
Poruka
58
Prepostavka-Delovi broja (praznina broja) negira drugi broj (praznina broj)-(jedan od njih mora biti
praznina broj) , ostali delovi se spajaju, gde ima kontak brojeva se briše
Proces:
P1-2=¤3(1)2(1)2¤n-(.0)¤2(2)2¤=1
P2-¤1(6)2¤=¤3(1)2(1)2¤n-(.1)¤2(2)2¤=1
P3-¤2(6)1¤=¤3(1)2(1)2¤n-(.2)¤2(2)2¤=2
P4-3=¤3(1)2(1)2¤n-(.3)¤2(2)2¤=1
P5-¤3(6)1¤=¤3(1)2(1)2¤n-(.4)¤2(2)2¤=1
P6-¤3(1)1(4)2¤=¤3(1)2(1)2¤n-(.5)¤2(2)2¤=2
P7-¤3(1)2(4)2¤=¤3(1)2(1)2¤n-(.6)¤2(2)2¤=1
P8-¤3(1)2(5)2¤=¤3(1)2(1)2¤n-(.7)¤2(2)2¤=0
P9-¤3(1)2(1)1(4)2¤=¤3(1)2(1)2¤n-(.8 )¤2(2)2¤=0
P10-¤3(1)2(1)4(2)2¤=¤3(1)2(1)2¤n-(.9)¤2(2)2¤=0
[S72]-negacisko oduzimanje
SM-ne poznaje negacisko oduzimanje
 
Član
Učlanjen(a)
03.10.2011
Poruka
58
Prepostavka-Negacisko oduzimanje može se naznaciti kao jednacina , znak = može biti >(<) I naznaciti
nejednacina
Proces:
P1-2=¤3(1)2(1)2¤n-(.0)¤2(2)2¤=1 ,2=¤3(1)2(1)2¤n-(.0)¤2(2)2¤>0 ,2=¤3(1)2(1)2¤n-(.0)¤2(2)2¤<2[SUB]1[/SUB],
3[SUB]1[/SUB]>¤3(1)2(1)2¤n-(.0)¤2(2)2¤=1 ,3[SUB]1[/SUB]>¤3(1)2(1)2¤n-(.0)¤2(2)2¤>0 ,
3[SUB]1[/SUB]>¤3(1)2(1)2¤n-(.0)¤2(2)2¤<2[SUB]1[/SUB]
1[SUB]1[/SUB]0<¤3(1)2(1)2¤n-(.0)¤2(2)2¤=1 ,1[SUB]1[/SUB]0<¤3(1)2(1)2¤n-(.0)¤2(2)2¤>0 ,1[SUB]1[/SUB]0<¤3(1)2(1)2¤n-(.0)¤2(2)2¤<2[SUB]1
[/SUB]...
[S73]-negacisko oduzimanje jednacina-nejednacina
SM-ne poznaje negacisko oduzimanje jednacina-nejednacina
 
Top