Srđanova matematika

Član
Učlanjen(a)
03.10.2011
Poruka
58
Prepostavka-Mesto gde se delovi brojeva spajaju ( stepenovanje ) ostaje , ostalo se briše

Proces:
ss-26.jpg
[S39]-stepenovano suprotno oduzimanje
SM-Ne poznaje stepenovano suprotno oduzimanje
 
Član
Učlanjen(a)
03.10.2011
Poruka
58
Prepostavka-Dva I više stepenovao suprotno oduzimanje mogu se skraceno napisati , znak =
može biti >(<)
Proces:
ss-27.jpg
[S40]-funkcija stepenovano suprotno oduzimanje - jednacina , nejednacina
SM-Ne poznaje stepenovano suprotno oduzimanje
 
Član
Učlanjen(a)
03.10.2011
Poruka
58
Prepostavka-Tri I više spajanje ( stepenovanje) je nova racunska operacija

Proces:
ss-28.jpg
[S41]-srki stepenovanja
SM-Ne poznaje srki stepenovanje
 
Član
Učlanjen(a)
03.10.2011
Poruka
58
Prepostavka- Dva I više srki stepenovanja mogu se skraceno napisati , znak = može biti >(<)
Proces:

ss-29.jpg
[S42]- funkcija srki stepenovanja - jednacina , nejednacina
SM-Ne poznaje funkciju srki stepenovanja
 
Član
Učlanjen(a)
03.10.2011
Poruka
58
Free File Hosting, Online Storage &amp File Upload with FileServe
matematika 1-57.pdf
bio sam odsutan jer sam ispravio neke greške u mojoj matematici , pogledajte pdf i potražite greške ako postoje-
pozivam programere da napišu programe koji će podržati moju matematiku
Prepostavka-Izraz napisati u skraćenom obliku
a:b=c (..1) ,(..d) d-brojač delenja
c:b=e (..2)
...
b:b=1 (..g)
Proces:
P[SUB]1
[/SUB]
625: (..1)5=125
125: (..2)5=25
...
5: (..4)5=1
ss-30.png
[S[SUB]58[/SUB]]-koren
SM-poznaje koren , dokaz
 
Član
Učlanjen(a)
03.10.2011
Poruka
58
Prepostavka-brojac delenja ( koren) može se naznaciti kao jednacina, znak = može biti >(<) I naznaciti kao
nejednacina
Proces:
P1-625: (..1)5=125 , 625: (..1)5>0[SUB]1[/SUB]124 , 625: (..1)5<126[SUB]1[/SUB]
P2-625: (..3)5=5 , 625: (..3)5>0[SUB]1[/SUB]4 , 625: (..3)5<6[SUB]1[/SUB]
...
[S[SUB]59[/SUB]]-brojac delenja ( koren) jednacina-nejednacina
SM-ne poznaje brojac delenja jednacina-nejednacina
 
Član
Učlanjen(a)
03.10.2011
Poruka
58
Prepostavka-Dva I više brojaca delenja (koren) jednacina-nejednacina mogu se skraceno napisati
Proces:
ss-32.jpg
[S60]-funkcija brojaca delenja jednacina-nejednacina
SM-ne poznaje funkcija brojaca delenja jednacina-nejednacina
 
Član
Učlanjen(a)
03.10.2011
Poruka
58
Prepostavka-U izrazu [S58] umesto c,c,c... može biti c,e,c,e,... - c,e,f,c,e,f,...-...

Proces
ss-33.jpg

[S61]-nejednako korenovanje
SM-ne poznaje nejednako korenovanje
 
Član
Učlanjen(a)
03.10.2011
Poruka
58
Prepostavka-Brojac delenja (nejednako korenovanje) može se naznaciti kao nejednacina , znak = može
biti >(<) I naznaciti kao nejednacina
Proces:
ss-34.jpg
[S[SUB]62[/SUB]]-brojac delenja (nejdnako korenovanje) jednacina-nejednacina
SM-ne poznaje brojac delenja (nejednako korenovanje) jednacina-nejednacina
 
Top