Srđanova matematika

Član
Učlanjen(a)
03.10.2011
Poruka
58
Srđanova matematika

-revizija sadašnje matematike-


ss-1.jpg

Marjanović Srđan

M.Biljanica

16201 Manojlovce

ms.biljanica@gmail.com

Uvod : Ja mislim da je sadašnja matematika ogranićena i grešna i da treba izvršiti reviziju sa svim novim stvarima koje sam otkrio . Objasniću matematički prostor pomoću dve polazne osnove ( prirodna i realna osnova ).


Prirodna osnova

Prirodna duž je ono što vidite na slici 1 . Prirodna duž ima svoj početak i svoj kraj , ovo svojstvo prirodne duži nazvaćemo tačkama ( sl.2). Prirodna duž je osnova dužine ( prirodno značenje ) . Dve i više prirodnih duži spajaju se tačkama .

[S1] - prirodna duž [Sn] - je matematička činjenica

[S2] - tačka ( prirodno značenje )

[M1] - Definisanost prirodne duži . Dve tačke (AB) i dužina (a)

[Mn] - Definisanost objekta - može biti statična ili dinamična


ss-2.png
Tačke ćemo obeležavati velikim slovima , duž ( dužinu ) malim slovima
 
Član
Učlanjen(a)
03.10.2011
Poruka
58
PRIRODNA MATEMATIKA

Prepostavka:prirodne duži [M[SUB]1[/SUB]] se spajaju u smeru tačaka AB

Proces:

P[SUB]1[/SUB]- AB..CD..ABC(AC)

čita se : prirodna duž AB sa tačkom B , spaja se sa prirodna duž CD sa tačkom C , vrši se preimenovanje tačaka , dobija se duž ABC (AC)

P[SUB]2[/SUB] -ABC(AC)..DE..ABCD(AD)

čita se : duž ABC(AC) sa tačkom C , spaja se sa prirodna duž DE sa tačkom D, vrši se preimenovanje tačaka , dobija se duž ABCD (AD)

P[SUB]3[/SUB] - ABCD..EF..ABCDE(AE)

...

P[SUB]n[/SUB]
ss-3.jpg
[S[SUB]3[/SUB]] - duž - od prirodnih duži ( dve , više )

duž možemo napisati sa svim svojim tačkama ili samo sa početnom i poslednjom tačkom
 
Poslednja izmena:
Član
Učlanjen(a)
03.10.2011
Poruka
58
Prepostavka:sve tačke duži [S[SUB]3[/SUB]]u beskonačnom obliku mogu se zameniti sa oznakama : (0),(0,1),(0,1,2),...(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9),...
Proces:
N[SUB](0)[/SUB]={0,00,000,0000,...}
N[SUB](0,1)[/SUB]={0,1,10,11,100,...}
N[SUB](0,1,2)[/SUB]={0,1,2,10,11,12,20,...}
...
N[SUB](0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)[/SUB]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...}
...
ss-4.jpg
[S[SUB]4[/SUB]] - brojevna duž
[S[SUB]5[/SUB]] - skup prirodnih brojeva N
Koristićemo N[SUB](0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)[/SUB]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...}

Prepostavka:sve tačke duži [S[SUB]3[/SUB]]u beskonačnom obliku mogu se zameniti sa oznakama : (0),(0,1),(0,1,2),...(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9),...
Proces:
N[SUB](0)[/SUB]={0,00,000,0000,...}
N[SUB](0,1)[/SUB]={0,1,10,11,100,...}
N[SUB](0,1,2)[/SUB]={0,1,2,10,11,12,20,...}
...
N[SUB](0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)[/SUB]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...}
...
20002-srdanova-matematika-ss-4.jpg

[S[SUB]4[/SUB]] - brojevna duž
[S[SUB]5[/SUB]] - skup prirodnih brojeva N
Koristićemo N[SUB](0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)[/SUB]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...}

Dodato posle 21 Sati 54 minuta:
--------------------------------------------------------------------------

Prepostavka:Brojevi imaju svoje tačke
Proces:
0=(.0)
1=(.0,1)
2=(.0,1,2)
3=(.0,1,2,3)
4=(.0,1,2,3,4)
...
ss-5.jpg


[S[SUB]6[/SUB]] -tačke broja
 
Poslednja izmena:
Član
Učlanjen(a)
03.10.2011
Poruka
58
Prepostavka:Brojevi imaju suprotne tačke
Proces:
0=(s.0)
1=(s.0,1)
2=(s.0,1,2)
3=(s.0,1,2,3)
4=(s.0,1,2,3,4)
...
ss-6.jpg
[S[SUB]7[/SUB]]-suprotne tačke broja
 
Član
Učlanjen(a)
03.10.2011
Poruka
58
Prepostavka:Brojevi su međusobno uporedljivi
Proces:
P[SUB]1[/SUB] dva broja su uporedljiva - a>b , a=b , a<b - ).(=(>,=,<)
P[SUB]2[/SUB] tri broja su uporedljiva ( slika )
...
ss-7.jpg
[S[SUB]8[/SUB]]-uporedljivost brojeva

Prepostavka:broj se kreće po brojevnoj duži
Proces:
P[SUB]1[/SUB]- slika 1
P[SUB]2[/SUB]-slika 2
P[SUB]3[/SUB]-slika 3
...
ss-8.jpg
[S[SUB]9[/SUB]]-pokretljivost broja
 
Član
Učlanjen(a)
03.10.2011
Poruka
58
Prepostavka:broj i pokretljivi broj imaju kontakt
Proces:
P[SUB]1[/SUB] 3+(.0)2=3
P[SUB]2[/SUB] 3+(.1)2=3
P[SUB]3[/SUB] 3+(.2)2=4
P[SUB]4[/SUB] 3+2=5 , isto kao i sadašnje sabiranje


ss-9.jpg
[S[SUB]10[/SUB]]-sabiranje broja

Prepostavka:broj i pokretljivi broj imaju kontakt
Proces:
P[SUB]1[/SUB] 3+(.0)2=3
P[SUB]2[/SUB] 3+(.1)2=3
P[SUB]3[/SUB] 3+(.2)2=4
P[SUB]4[/SUB] 3+2=5 , isto kao i sadašnje sabiranje


20046-srdanova-matematika-ss-9.jpg

[S[SUB]10[/SUB]]-sabiranje broja

Prepostavka:broj i pokretljivi broj imaju kontakt
Proces:
P[SUB]1[/SUB] 3+(.0)2=3
P[SUB]2[/SUB] 3+(.1)2=3
P[SUB]3[/SUB] 3+(.2)2=4
P[SUB]4[/SUB] 3+2=5 , isto kao i sadašnje sabiranje


20046-srdanova-matematika-ss-9.jpg

[S[SUB]10[/SUB]]-sabiranje broja

Dodato posle 23 Sati 21 minuta:
--------------------------------------------------------------------------

Prepostavka:broj i pokretni broj nemaju kontakt , osim sa tačkom
Proces:
P[SUB]1[/SUB] ¤3(0)2¤
P[SUB]2[/SUB] ¤3(1)2¤
P[SUB]3[/SUB] ¤3(2)2¤
...

ss-10.jpg

[S[SUB]11[/SUB]]-praznina brojevi G[SUB]N[/SUB]={¤a(b)c¤,...,(d)e¤}
 
Poslednja izmena:
Član
Učlanjen(a)
03.10.2011
Poruka
58
Prepostavka:Praznina broj je uporedljiv sa drugim praznina brojem i brojem
Proces:
P[SUB]1[/SUB]-¤a(b)c¤ - a+c=z
P[SUB]2[/SUB]-¤a(b)c(d)e¤ - a+c+e=z
P[SUB]3[/SUB]-¤a(b)c(d)e(f)g¤ - a+c+e+g=z
...
dovođenjem praznina broja (z) se upoređuje kao broj

[S[SUB]12[/SUB]]-uporedljivostg praznina broja
 
Član
Učlanjen(a)
03.10.2011
Poruka
58
Prepostavka:dva i više istih brojeva se mogu napisati u skraćenom obliku
Proces
P[SUB]1[/SUB]{a,a}=a[SUB]f2[/SUB]
P[SUB]2[/SUB]{a,a,a}=a[SUB]f3[/SUB]
P[SUB]3[/SUB]{a,a,a,a}=a[SUB]f4[/SUB]
...
[S[SUB]13[/SUB]]-učestalost istog broja

Prepostavka:dva i više istih brojeva se mogu napisati u skraćenom obliku
Proces
P[SUB]1[/SUB]{a,a}=a[SUB]f2[/SUB]
P[SUB]2[/SUB]{a,a,a}=a[SUB]f3[/SUB]
P[SUB]3[/SUB]{a,a,a,a}=a[SUB]f4[/SUB]
...
[S[SUB]13[/SUB]]-učestalost istog broja

Dodato posle 23 Sati 2 minuta:
--------------------------------------------------------------------------

PrepostavkaOvo se može napisati u skraćenom obliku (konačno,beskonačno)
-rastuće (a,a+b,a+b+b,...,a+b+b+...+b)
-opadajuće (a+b+b+...+b,...,a+b+b,a+b,a)
Proces:
a[SUB]b[/SUB]c-konačno , c=a+b , c=a+b+b , ... ,c=a+b+b+...+b
a[SUB]b[/SUB]-beskonačno
[S[SUB]14[/SUB]]-Srcko
 
Poslednja izmena:
Član
Učlanjen(a)
03.10.2011
Poruka
58
Prepostavka Srcku se može pridružiti broj koji ne može biti u strukturi srcka
Proces:
a[SUB]b[/SUB]c_d ,d_a[SUB]b[/SUB]c ,a[SUB]b[/SUB]_d , d_a[SUB]b[/SUB], d-privezak srcka (broj)
primeri:
2[SUB]2[/SUB]100_81,3_5[SUB]5[/SUB],4_8[SUB]3[/SUB]110
[S[SUB]15[/SUB]]-privezak srcka
napomena-samo jedan broj može biti privezak , dve broja prelazi u složeni oblik srcka,...

Prepostavka Srcku se može pridružiti broj koji ne može biti u strukturi srcka
Proces:
a[SUB]b[/SUB]c_d ,d_a[SUB]b[/SUB]c ,a[SUB]b[/SUB]_d , d_a[SUB]b[/SUB], d-privezak srcka (broj)
primeri:
2[SUB]2[/SUB]100_81,3_5[SUB]5[/SUB],4_8[SUB]3[/SUB]110
[S[SUB]15[/SUB]]-privezak srcka
napomena-samo jedan broj može biti privezak , dve broja prelazi u složeni oblik srcka,...

Dodato posle 23 Sati 37 minuta:
--------------------------------------------------------------------------

Prepostavka:učestalost broja i srcko imaju zajednički broj
Proces:
a[SUB]fn.b[/SUB]c-4[SUB]f3.2[/SUB]12={4,4,4,6,8,10,12}
a[SUB]fn.b[/SUB]-5[SUB]f4.3[/SUB]={5,5,5,5,8,11,14,...}
a[SUB]b[/SUB]c[SUB]fn[/SUB]-10[SUB]5[/SUB]30[SUB]f3[/SUB]={10,15,20,25,30,30,30}
...
[S[SUB]16[/SUB]]-zajednički broj učestalost broja i srcka
 
Poslednja izmena:
Član
Učlanjen(a)
03.10.2011
Poruka
58
Prepostavka:dva i više sabiranja mogu se napisati u skraćenom obliku
Proces:
5+(.0)2=5
5+(.1)2=5
5+(.2)2=5
5+(.3)2=5
5+(.4)2=6
5+2=7
__________
5+(.0[SUB]1[/SUB]5)2=5[SUB]f4.1[/SUB]7
5+(.3[SUB]1[/SUB]5)2=5[SUB]1[/SUB]7
5+(.0_3[SUB]1[/SUB]5)2=5[SUB]f2.1[/SUB]7
...
[S[SUB]17[/SUB]]-funkcija sabiranja-jednačina
 
Top