Šta je novo?

Pitanja i zadaci iz Hemije

Član
Učlanjen(a)
27.11.2009
Poruka
4
Sorry,nisam se izkasnio,treba da izjednacim hemijske jednacine,znaci i s leve i sa desne strane da budu iste
 
Član
Učlanjen(a)
22.05.2010
Poruka
138
Sorry,nisam se izkasnio,treba da izjednacim hemijske jednacine,znaci i s leve i sa desne strane da budu iste
KClO3 + 6FeSO4 + 3H2SO4 => 3Fe2(SO4)3 + 3H2O + KCl
3As2S3 + 28HNO[SUB]3[/SUB] + 4H[SUB]2[/SUB]O -> 6H[SUB]3[/SUB]AsO[SUB]4[/SUB] + 9H[SUB]2[/SUB]SO[SUB]4[/SUB] + 28NO
Pozdrav.
 
Član
Učlanjen(a)
27.11.2009
Poruka
4
Trebam pomoc oko odredjivanja oksidacionih brojeva atoma u sledecim jedinjenjima
Na₂O
K₂Cr₂O₇
Fe(OH)₈
Al₂O₃
H₂S₂O₇
 
Član
Učlanjen(a)
11.12.2011
Poruka
1
treba mi pomoc hitno
1.koliko se cm3 rastvora natrijum karbonata koncetracije 2 mol/dm3 može dobiti od 31,8 g te soli?
2.Izracunati maseni udio izraziti u % rastvora HCI GUSTINE 1.83 G/CM3 AKO JE KONCETRACIJA kis o.1 mol/dm3
 
Član
Učlanjen(a)
25.01.2012
Poruka
1
rastvor koji sadrzi 1g KOH dodat je u rastvor u kome se nalazi 1g ciste NHO3.koja supstanca ce ostati u visku i kolika je njena masa???
 
Član
Učlanjen(a)
12.03.2012
Poruka
1
Ja sutra imam kontrolni,i trebaju mi brzo odgovori na zadatke pa cu ih ja vezbati....:D

1.Zaokruzi slovo ispred formule alkena

a) CnH2n+1
b)CnH2n+3
c)CnH2n

2.Nastavi zapoceti niz

C3H6..........C5H10..........C7H14

3.Treba nanapisatikoliko ima Primarnih,sekundarnih,tercijarnih i kvartetatarivnih C-atoma

CH3
|
CH3-CH2-CH-C-CH2-CH3
| |
CH3 CH2-CH3

4.Popuni tabelupodacima koji nedostaju

Naziv ugljovodonika Butan
---------------------------------------------------
Racionalna st. formula
-------------------------------------------------------
Funkciona grupa
---------------------------------------------------------
Tipicna reakcija
--------------------------------------------------------

5.Dovrsi sledece jednacine i uredi,ja ovo nznm da uradim a usvari to je izjednacavanje

C3H6+O2 ------->CO2+H2O

6. Napisi racionalnu strukturnu formulu odnosno naziv datog jedinjenja

2,3 dimetil-pentan

7.Treba da se izracuna %C i %H u C5H8

8.Napisi strukturnu formulu izomera pentana

C5H12

2metil-butan

9.Koliko se gr butana dobija u reakciji sagorevanja dobijamo 44g CO2Molim vas ako mozete da mi uradite zadatke HITNO mi je jako.......:D
 
Član
Učlanjen(a)
09.09.2010
Poruka
0
1.Izracunaj zapreminu vodonika koje je potrebna za zasicenje 1,5x 10 na 23 molekula oleinske kiseline?
 
Član
Učlanjen(a)
28.05.2012
Poruka
1
Da li moze neko da mi pomogne oko ovih zadataka :
1.koliko se grama gvozdje (2- valentni) -sulfida dobija u reakciji 14 g gvozdja i 10g sumpora
2.koliko je grama vodonika i kiseonika potrebno za stvaranje 50 mol vode
3.izracunaj mase kiseonika i vodonika koje su potrebne za sintezu 2 mol molekula vode
4.reakcijom azota i kiseonika nastaje jedinjenje u kome je odnos mase azota pema kiseoniku 7:8 .Sastavi jednacinu reakcije i izracunaj koliko je grama kiseonika potrebno za reakciju 5 mol molekula azota

Hvala unapred
 
Top