Pitanja i zadaci iz Hemije

Učlanjen(a)
13.01.2015
Poruka
6
Imam jos jedan zadatak...:Bakar se u prirodi nalazi u obliku dva izotopa (63)Cu i (65)Cu. Kolicinski udeo (63)Cu u prirodnoj smesi je 69% a (65)Cu 31%. Kolika je relativna atomska masa Cu?
(u zagradi su maseni br.)
Unapred hvala :)
 
Učlanjen(a)
13.01.2015
Poruka
6
Pri oksidaciji elementarnog Ca do CaO utroseno je 2,8L kiseonika(svedeno na normalne uslove) uz izdvajanje 159 kJ toplote.Izracunati standardnu entalpiju stvaranja CaO (u kJ/mol).
Hvala
 
Član
Učlanjen(a)
07.10.2012
Poruka
18
2Ca+O2----------------->2CaO
n(O2)=V(O2)/Vm=2.8/22.4=0.125 mol
n(CaO)=n(O2)*2=2*0.125=0.25 mol
deltaH(CaO)=Q/n(CaO)
deltaH(CaO)=159/0.25=636 kJ/mol
 
Učlanjen(a)
13.01.2015
Poruka
6
Kako se na polozaj ravnoteze reakcije CH3COOH=H+ +CH3COO- uticati dodatak rastvora alkalnih hidroksida?(jel moze objasnjenje uz odgovor) hvala unapred :)
 
Član
Učlanjen(a)
07.10.2012
Poruka
18
Kod ravnoteze
CH3COOH<------------>CH3COO- + H+
dodatak alkalnog hidroksida ce reagovati tako sto ce OH- joni iz alkalnog hidroksida da reaguju sa H+ jonima i stvorice vodu tako da ce se ravnoteza pomerati u desno jer ce se smanjivati koncentracija H+ jona pa da bi se nadoknadili ti joni ravnoteza se pomera u desno.
 
Učlanjen(a)
13.01.2015
Poruka
6
Koliko ml vode treba dodati u 200 ml rastvora KOH cija je koncentracija 0,25 mol/L da bi se dobio rastvor koji sadrzi 2,8 g/L KOH?
 
Član
Učlanjen(a)
07.10.2012
Poruka
18
c2=y2/Mr=2.8/56=0.05 mol/l
c1*V1=c2*V2
V2=c1*V1/c2
V2=0.2*0.25/0.05=1 l=1000 ml
V(vode)=V2-V1=1000-200=800 ml
 
Natrag
Top