Pitanja i zadaci iz Hemije

Član
Učlanjen(a)
07.10.2012
Poruka
18
CH3COOH+NaOH------------------->CH3COONa+H2O
CH3COOH-------------->CH3COO- + H+
K={CH3COO-}*{H+}/{CH3COOH}
n(CH3COOH)=c*V=0.5*0.8=0.4 mol
n(NaOH)=c*V=0.5*0.4=0.2 mol u visku je kiselina pa na osnovu jednacine izreaguje 0.2 mol kiseline.
n(CH3COONa)=n(NaOH)=0.2 mol
CH3COONa----------------->CH3COO- + Na+
n(CH3COO-)=n(CH3COONa)=0.2 mol
2*10(-5)=0.2*{H+}/0.2
{H+}=2*10(-5)*0.2/0.2=2*10(-5) mol/l
 
Učlanjen(a)
23.10.2014
Poruka
4
Na 82°C ima pritisak 90,64 kPa zauzima zapreminu od 150 l.Kolika ce biti zapremina pri STP ?
Zamolio bih vas da mi napisete formule ako se budem susretao sa zadacima u kojima se trazi izracunavanje temperature pri STP i pritiska pri STP .
 
Član
Učlanjen(a)
07.10.2012
Poruka
18
p*V=n*R*T
n=p*V/R*T
n=150*10(-3)*90.64*10(3)/8.314*355.15
n=13596/2952.717=4.6 mol
V=n*Vm=4.6*22.4=103.04 l
Jedino koju bi formulu mogao da koristis je p*V=n*R*T samo kod zapremine uzmes Vm=22.4 l
 
Učlanjen(a)
20.11.2014
Poruka
1
Da li mi neko moze pomoći oko pisanja strukturnih formula.npr.kako napisati strukturnu formulu Na2SO4?
 
Član
Učlanjen(a)
07.10.2012
Poruka
18
Pisaces tako sto moras da znas oksidacioni broj svakog elementa
Na je +1 a SO42- jer potice od kiseline H2SO4 pa je formula Na2SO4 da bi molekul bio elektroneutralan.
 
Učlanjen(a)
09.01.2015
Poruka
2
Da li bi neko mogao pomoći pri rjševanju slijedećeg zadatka. Kada se u tarioniku 5 g sprašenog hidratisanog bakar (II) sulfata otopi u smjesi 5 cm3 vode i 10 cm3 25% amonijaka, nastaje bistra indigo-modra otopina tetraminbakar (II)sulfata. Proces se odvija po jednadžbi:
CuSO4 * 5H2O + 4NH3 = (Cu(NH3)4)SO4 * H2O +H2O
Nakon kristalizacije dobiven je preparat mase 4,92 g tetraaminbakar(II)sulfata. Da je otopina razrijeđena vodom na 1000 cm3 koliki bi bio molaritet?
Rješenje je 1,355 mol/dm3. Međutim da li je moguće da je to greška, pa je rješenje neka druga vrijednost?

Unaprijed mnogo hvala
 
Učlanjen(a)
09.01.2015
Poruka
2
Da li bi neko mogao pomoći pri rjševanju slijedećeg zadatka. Kada se u tarioniku 5 g sprašenog hidratisanog bakar (II) sulfata otopi u smjesi 5 cm3 vode i 10 cm3 25% amonijaka, nastaje bistra indigo-modra otopina tetraminbakar (II)sulfata. Proces se odvija po jednadžbi:
CuSO4 * 5H2O + 4NH3 = (Cu(NH3)4)SO4 * H2O +H2O
Nakon kristalizacije dobiven je preparat mase 4,92 g tetraaminbakar(II)sulfata. Da je otopina razrijeđena vodom na 1000 cm3 koliki bi bio molaritet?
Rješenje je 1,355 mol/dm3. Međutim da li je moguće da je to greška, pa je rješenje neka druga vrijednost?

Unaprijed mnogo hvala

plus 4 molekule vode ide u hemijskoj jednadžbi, greska pri kucanju..
 
Učlanjen(a)
13.01.2015
Poruka
6
Da li neko moze da mi napise postupak za resavanje ovog zadatka?
Atom bakra moze se predstaviti u obliku kuglice precnika 2,6•10-8 cm. Koliko je puta precnik modela tog atoma,jednak 5,2 cm, veci od precnika atoma bakra?
Hvala unapred :)
 
Natrag
Top