Pitanja i zadaci iz Hemije

Učlanjen(a)
25.12.2013
Poruka
2
Ako moze neko da mi resi ove zadatke...

Koliko je bakar sulfata potrebno da se napravin 450ml 10%-tnog rastvora u vodi?

Koliko je potrebno 1M rastvora hlorovodonicne kiseline za pripremu 300ml 500mm rastvora hlorovodonicne kiseline?

Koliko je kuhinjske soli potrebno za pripremu 600ml 0.5M rastvora (Mr NaCl 58)?

Koliko je hemijski cistog etanola potrebno da se pripremi 800ml 7%-tnog rastvora etanola u vodi?
 
Član
Učlanjen(a)
07.10.2012
Poruka
18
1. ro=3.6 g/cm3 V=450 ml a w=10%
mr=ro*V=3.6*450=1620 g
ms=mr*w=1620*0.1=162 g CuSO4
3. c=0.5 M a V=600 ml
n(NaCl)=c*V=0.6*0.5=0.3 mol
m(NaCl)=n(NaCl)*Mr=58.5*0.3=17.55 g
2. c1*V1=c2*V2
c1=1 M V2=300 ml a c2=500 mM
1*V1=0.3*0.5
V1=0.3*0.5/1=0.15 l=150 ml
4. ro(etanol)=0.789 g/cm3
mr=ro*V=800*0.789=631.2 g
ms=mr*w=631.2*0.07=44.184 g etanola
 
Učlanjen(a)
06.10.2012
Poruka
2
Može li mi neko pomoći oko ovog zadatka:
Napiši racionalnu strukturnu formulu i naziv sekundarnog alkohola koji sadrži četiri primarna, dva tercijarna i jedan sekundarni ugljenikov atom. Ovaj sekundarni alkohol u reakciji eliminacije vode daje samo jedan alken.
 
Član
Učlanjen(a)
07.10.2012
Poruka
18
Posto ima cetiri primarna dva tercijarna i jedan sekundarni ugljenikov atom to je alkohol koji ima 4 CH3 grupe, 2 CH grupe i 1CH2 grupu. Mora da ima i CH grupu jer je sekundarni alkohol ali ja nikako ne mogu da nadjem u formuli cetvrtu CH3 grupu.
 
Član
Učlanjen(a)
07.10.2012
Poruka
18
Resenje je CH3CHOHCH(CH3)CH(CH3)CH3 umesto da je sekundarna grupa CH2 CH je sekundarna grupa gde je vezana OH grupa i naziv je 3.4 dimetil-2-pentanol.
 
Član
Učlanjen(a)
07.10.2012
Poruka
18
Mislim da ne moze zato sto bi onda dobio alken CH3CH(CH3)CH=C(CH3)CH3 i onda nebi ti mogao alken biti cis i trans.
 
Učlanjen(a)
05.05.2014
Poruka
1
da li moze neko da mi resi ovaj zadatak.kolika je koncentracija jona vodonika u rastvoru nastalog mesanjem 500cm3 sircetne kiseline koncentracije 0,8 mol/dm3 i 500cm3 rastvora natrijum hidroksida koncentracije 0,4mol/dm3. Kd (CH3COOH)=2*10(na -5) mol/l hvala
 
Top