Šta je novo?

Pcelarstvo-Ljubav i zanat

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Na proljeće prilikom svake stimulativne rotacije nastavaka - u cilju bržeg razvoja, usput iz
mikro nastavka vadimo sve "okviriće" koji imaju poklopljeno trutovsko leglo a postojeće
polovične i nepoklopljene "okviriće" razrjeđujemo i između njih stavljamo prazne satonoše.
Dakle ne moramo samo zbog mikro nastavaka dizati nastavke plodišta i medišta i fizički raditi
kako vi ovakova tehnologija imala smisla.
upload_2015-1-27_17-14-43.png
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Mikro nastavak – zbjeg
Seleći pčelari, ali i oni koji moraju pčele
zatvoriti u ljetnim mjesecima - zbog
prskanja insekticidima, znaju koliko je
teško pčele koje su u bradi pospremiti u
košnicu. Sa mikro nastavkom bez saća
(jer smo ga izrezali ili maknuli a na
njegovo mjesto stavili prazne satonoše ,
a koji se nalazi na podnici, problema sa
bradama na poletaljkama -nema. Na ovaj
način privremeno smo napravili
"duboku" podnjaču u koju stane sav
"višak" pčela. Naravno mikro nastavak
možemo staviti i ispod krova te tako
napraviti dodatni prostor našim pčelama.
Za par dana nakon seljenja (uz pretpostavku da je paša uspješna) trutovsko saće je ponovno
napravljeno i varoa će uskoro ponovno biti u klopci.
Mikro nastavak stavimo na plodište, izvadimo mu 3 ili 4 krajnja"okvira" (u zavisnosti od
veličine hranilice koja u naravi može biti jedna ili dvije plitke posude koje koriste aranžeri
cvijeća i koje koštaju oko jedne kune komad, posude dodamo na ispražnjeno mjesto a u njih
neki plutajući element - možda i samo slamu, i imamo paralelno hranilicu kapaciteta nekoliko
litara i ohoho okvira sa trutovskim leglom. U kasno ljeto, ako sirupom moramo popunjavati
zimske zalihe, ne koristimo "okvire".
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Mikro nastavak - skupljač propolisa

U sakupljanju propolisa mikro nastavak nam može poslužiti na više načina. Osnovni je da
okvir sa mrežicom stavite na njegove satonoše. Osim tog načina mikro nastavak možete
staviti na okvir mreže za sakupljanje propolisa i tako napraviti "prazan prostor" ispod krova
što je pčelama znak za uzbunu i sa puno više žara će prionuti propoliziranju – kako bi do zime
propolisom izolirale svoje gnijezdo od praznog prostora koji se nalazi u mikronastavku.
Nevezano uz mikro nastavak predlažem Vam da, ako imate problema sa mrežicom za
sakupljanje propolisa koja vam se objesi skroz do satonoša te ju pčele tada zalijepe uz rubove
dok pritom velika većina mrežice ostane netaknuta , mrežicu "armirate" ribičkim najlonom.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Mikro nastavak u proizvodnji voska
Ako prilikom svakog vađenja poklopljenog trutovskog legla istog pretopimo, dobiti ćemo
kroz godinu značajnu količinu prvoklasnog voska. Ako prije topljenja saće isprešamo dobiti
ćemo savršeni proteinski sok prepun matične mliječi – idealan za miješanje sa medom i
peludom te za prihranu startera, nukleusa.
Mikro nastavak u proizvodnji meda u saću
Ako za vrijeme glavne paše mikro nastavak stavimo u medište, pčele će izgraditi i medom
obilato napuniti saće - koje je idealno za "med u saću". Pritom računajte da će u dobroj paši
"okvire" bez bočnih i donjih stranica pčele zazidati za stranice košnice.
upload_2015-1-27_17-16-16.png
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Mikro nastavak kao oplodnjak
Ako mikro nastavak za vrijeme sezone uzgoja matica odvojimo od ostatka košnice matičnom
rešetkom i u njega ugradimo matičnjak u bilo kojoj fazi razvoja, dobiti ćemo mladu maticu
koja nam neće odšetati u medište i tako "upropastiti" nekoliko okvira meda - sa leglom.
Ako od samih mikro nastavaka napravimo oplodnjake , zašto ne . Pojedinačne ili na "kat"-
Roshfusove
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Mikro nastavak tijekom zimskih mjeseci
upload_2015-1-27_17-16-53.png
Prilikom zadnjeg generalnog pospremanja za zimovanje, mikro nastavke bez saća, ali sa
ugrađenim satonošama stavljamo na podnicu i tako podignemo okvire sa budućim klupkom
od podnice, a pritom i same letvice na satonošama donekle pomažu da vjetar manje "lupa" o
klupko.
Na proljeće ako i zakasnimo sa proširivanjem zajednice , pčele će početi izgradnju saća u
mikro nastavku i neće "dangubiti " spremajući se ući u rojevno raspoloženje i neće raditi
zaperke na "krivim" mjestima.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Mikro nastavak kao cjelina u plodištu
Matica koja bi imala jedan mikro nastavak ispod plodišta LR nastavka - za trutovsko sače
(leglo) i jedan ili dva mikro nastavka, sa prorijeđenim okvirima, kao mednu kapu, gotovo u
100% slučajeva ne bi napuštala taj prostor i matična rešetka niti ne bi bila potrebna (osim za
odvajanje prostora za uzgoj mlade matice i prilikom pripreme za glavnu pašu u trajanju 8-10
dana)). Ovo zato jer matica ne želi napuštati prostor u kojem se nalazi njezino trutovsko leglo
te ne voli prelaziti preko mednih kapa i to čini ( u našoj pčelarskoj svakodnevnici) samo ako
je u nužnoj potrazi za trutovskim stanicama - koje mi pčelari uporno pokušavamo eliminirati
iz košnice, ili ako je u potrazi za praznim stanicama , zato jer joj je plodište blokirano mednim
vijencem - opet zbog pčelareve pogreške pa je medište napola prazno (između mednog
vijenca u medištu i satonoše plodišta postoji prostor sa praznim saćem)- ovdje je Vener
apsolutno u pravu.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
upload_2015-1-27_17-18-38.png

Riječ dvije o autoru "Mikro nastavka"
Damir Ban - Ekomedo iz Bedekovčine, pčelarstvom se "usputno" bavio još kao
osnovnoškolac - na obiteljskom pčelinjaku. To je bilo vrijeme još i prije pojave varoe.
Premda ga je život i poslovna karijera više od 25 godina odvajala od pčela, nostalgija ali i
ljubav prema prirodi i napose pčelama na poslijetku su prevladali.
2005. godine proučio je svu njemu dostupnu pčelarsku literaturu te tako obnovio i usavršio
svoje teoretsko pčelarsko znanje.
2006. godine nabavio je dvadesetak rojeva i več do jeseni iste godine uspio je uzimiti 59
pčelinjih zajednica.
2007. godine uzimljeno je več bilo 195 pčelinjih zajednica.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
2007. godine uzimljeno je več bilo 195 pčelinjih zajednica.
Kao vegetarijanac, pobornik zdravog načina života i aktivni "zaštitar" prirode i okoliša
(dobitnik državne nagrade za zaštitu okoliša, dodijeljene od strane MZOPU) ekološko
pčelarstvo bilo je za njega jedina opcija. Istinski inovator i "tip" za tehniku kontinuirano
sitnim ,(ili ne toliko sitnim) inovacijama, poboljšanjima i novim tehničkim rješenjima
nadograđuje postoječu tehnološku infrastrukturu i tehnologiju rada sa pčelama, pritom
uvijek pazeči da ne remeti postoječe ustaljene standarde i formate košnica i opreme.
Pored mikronastavaka, koje je uveo u korištenje na svojim pčelinjacima, ovaj ekološki pčelar
konstruirao je sasvim novi tip snelgrove daske i kazetne hranilice (koje su također i
oplodnjaci i skidači peluda).
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Sve to sa ciljem da pčelama obezbijedi što prirodnije uvijete života te da u sezoni ima što
manje intervencija sa nastavcima.
Kako bi samim time i sebi olakšao "fizičku" komponentu pčelarenja - a koja je na žalost više nego
limitirtajući faktor , kako po pitanju zdravlja pčelara tako i po pitanju maksimalnog broja košnica sa
kojim može raditi jedan (makar i mlad/zdrav) pčelar.
Nadalje u tom cilju konstruirao je više vrsta transportnih kolica i dizalica za nastavke. Njegove košnice
upečatljive su i zbog činjenice da svaki nastavak ima čak 10 otvora promjera 25 mm - a koje su sve
zatvorene plutenim čepovima i otvaraju se prema potrebi. Broj i razmještaj ovih otvora svakako mu
omogučuje nebrojene mogučnosti i varijente. Za očekivati je da će iz radione i pčelinjaka ovog
"novog" ekološkog pčelara uskoro u javnost izači i još pokoja korisna inovacija.
 
Top