Katolicizam i njegovi plodovi

Učlanjen(a)
07.07.2014
Poruka
18.357
Samuele Bacchiocchi: "Korištenje spisa E. G. Whitea u tumačenju Svetoga pisma"

Potreba za daljnjim ispravcima neistina u spisima Ellen White


Nažalost, Ellen White je preminula, a revizija Velike borbe 1911. godine nije uklonila sve povijesne netočnosti. Ima još puno posla koji treba obaviti, ali bez njezine nazočnosti i odobrenja E. G. White Estate nema ovlasti poduzeti ovaj projekt. Ako se u budućnosti uspostavi mehanizam za potrebne revizije spisa Ellen White, možemo očekivati oluju kontroverzi.

Kako bih ilustrirao potrebu za dodatnim ispravcima u spisima Ellen White, iznijet ću nekoliko primjera koji su mi privukli pozornost dok sam istraživao pitanje o suboti i nedjelji. Prvi primjer odnosi se na njezine izjave o promjeni subote na nedjelju. Usput, njezine su izjave navele mnoge adventiste da povjeruju da se ta promjena dogodila u četvrtom stoljeću, kada je Konstantin objavio poznati „Nedjeljni zakon“ 321. godine.

Izjave o podrijetlu nedjelje

Ovo vrlo rašireno gledište među adventistima odražava se u sljedećem pitanju koje mi ljudi postavljaju gotovo svaki vikend na satu „pitanja/odgovori“ na mom subotnjem seminaru: “Dr. Bacchiocchi, danas ste nam rekli da je promjena subote na nedjelju započela 135. godine kada je rimski car Hadrijan zabranio prakticiranje judaizma općenito, a posebno subote. Ali, ne uči li Ellen White da su svi kršćani svetkovali subotu u ranim stoljećima i da je svetkovanje nedjelje počelo u četvrtom stoljeću kada je Konstantin donio Zakon o nedjelji? Kako pomiriti razliku između zaključka vašeg istraživanja i učenja Ellen White?

Prije nego odgovorim na ovo pitanje, dopustite mi da citiram relevantne izjave koje se nalaze na stranicama 52-53 Velike borbe. Ellen White je napisala: “U prvim stoljećima svi kršćani su svetkovali pravu subotu. Revnovali su za Božјu čast, јer su bili uvjereni u nepromenljivost Njegovog zakona i ljubomorno su pazili na Njegova sveta načela.”

Je li svetkovanje nedjelje započelo u četvrtom stoljeću?

Ova gornja izjava stvara određene probleme, jer izraz "stoljeća" u množini sugerira da su barem dva ili više stoljeća subotu svetkovali "svi kršćani". Očigledno je Ellen White vjerovala da su svi kršćani svetkovali subotu sve do “ranog dijela četvrtog stoljeća [kada] je car Konstantin izdao dekret kojim je nedjelja postala javni praznik u cijelom Rimskom Carstvu.”

Ono što je problematično jest misao koja se stječe iz izjava Ellen White da su subotu svetkovali „svi kršćani . . . u prvim stoljećima” sve do “početka četvrtog stoljeća [kada] je car Konstantin izdao dekret kojim je nedjelja postala državni praznik.”

Iznenađujuće, čak i neki naši adventistički vodeći propovjednici vjeruju, na temelju izjava Ellen White, da je svetkovanje nedjelje započelo u prvom dijelu četvrtog stoljeća kada su crkveni vođe potaknuli Konstantina da 321. objavi poznati „Nedjeljni zakon“. Ovo popularno adventističko gledište izložilo je našu Crkvu mnogim neugodnim kritikama. Neadventistički znanstvenici i crkveni vođe, poput dr. Jamesa Kennedya, optužuju našu crkvu za čisto neznanje, učenjem da je svetkovanje nedjelje započelo u četvrtom stoljeću, kada postoje nepobitni povijesni dokazi koji nastanak svetkovanja nedjelje smještaju dva stoljeća ranije.

Najraniji dokumenti koji govore o nedjeljnom bogoslužju sežu do Barnabe iz 135. godine i Justina Mučenika iz 150. godine. Dakle, očito je da je kršćansko bogoslužje nedjeljom bilo uspostavljeno već sredinom drugog stoljeća. To znači da bi izraz "stoljeća" u gornjoj izjavi, da bi izjava bila povijesno točna, trebalo stajati u jednini – "stoljeće". Kad je moja disertacija OD SUBOTE DO NEDJELJE prvi put izašla, neki zabrinuti adventisti optužili su me da odbacujem autoritet Ellen White stavljajući početak nedjelje ranije u drugo stoljeće. Danas sam suočen s istom optužbom od onih koji smatraju da odbacujem autoritet Ellen White predlažući alternativno tumačenje proročanstva o 1260 dana.

Za mene nije pitanje što Ellen White kaže o podrijetlu nedjelje u četvrtom stoljeću ili o uspostavi papinske vrhovne vlasti 538. godine, nego jesu li takve izjave povijesno točne. Povijesni podaci su sasvim jasni. Ranije smo primijetili da je razvoj papinske nadmoći započeo davno prije 538. Isto vrijedi i za nedjeljno bogoslužje koje je počelo ranije nego što mnogi adventisti vjeruju.
 
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
19.107
Eto bez_imena, i ostali, sad možete videti ko ovde ima paranoičnu maniju gonjenja, i sumanutost u napadu na Adventiste i Ellen White.

Stvarnoslap, sve izokrenuto.

Dakle, u vreme velikog otpada nakon 132 godine, Rimska crkva se odrekla Subote da ne bi bila progonjena zajedno sa Jevrejima zbog ustanka Simona Bar Kohbe, i prihvatila pagansku nedelju.

Sa Konstantinom je zakonski nedelja ustanovljena u crkvi.

Dakle, kod Ellen White nema greške, već kod vas izvrtača koji sve lažete i izvrćete.
 
Učlanjen(a)
27.03.2023
Poruka
737
Kainos i Pavle Simović će 'razguliti' "adventističko babilonsku kurvaru" na ovim balkanskim prostorima, druga im braća imaju zadaću učiniti to u ostalim dijelovima svijeta, i onda će oni preuzeti voditi subotare. Zato se još uvijek zadržavaju u babilonskoj Bludnici.
Da li je to onaj njihov duhovnik koji ima predavanje pod nazivom "molitva kao zamka", dok u Bibliji apostol Pavao piše Neprestano se molite 1. Solunjanima 5,17
 
Učlanjen(a)
27.03.2023
Poruka
737
Da li je to onaj njihov duhovnik koji ima predavanje pod nazivom "molitva kao zamka", dok u Bibliji apostol Pavao piše Neprestano se molite 1. Solunjanima 5,17
"Nitko nije siguran ni jedan dan pa ni jedan sat bez molitve. Osobito trebamo moliti Gospoda za mudrost da bismo razumjeli Njegovu Riječ. U njoj su otkrivene sotonine zamke kao i sredstva pomoću kojih im se možemo uspješno oprijeti. Sotona je stručnjak u citiranju Biblije, dajući svoje tumačenje dijelovima tekstova u nadi da će nas navesti na spoticanje. Trebamo proučavati Bibliju ponizna srca i nikada ne smijemo izgubiti iz vida svoju ovisnost o Bogu. Trebamo se uvijek čuvati sotoninih zamki i neprestano se moliti vjerom: “I ne uvedi nas u napast.” - {GC, 530, par.2} Velika Borba, Ellen G. White
 
Učlanjen(a)
07.07.2014
Poruka
18.357
"Nitko nije siguran ni jedan dan pa ni jedan sat bez molitve. Osobito trebamo moliti Gospoda za mudrost da bismo razumjeli Njegovu Riječ. U njoj su otkrivene sotonine zamke kao i sredstva pomoću kojih im se možemo uspješno oprijeti. Sotona je stručnjak u citiranju Biblije, dajući svoje tumačenje dijelovima tekstova u nadi da će nas navesti na spoticanje. Trebamo proučavati Bibliju ponizna srca i nikada ne smijemo izgubiti iz vida svoju ovisnost o Bogu. Trebamo se uvijek čuvati sotoninih zamki i neprestano se moliti vjerom: “I ne uvedi nas u napast.” - {GC, 530, par.2} Velika Borba, Ellen G. White

Primjećuješ li Jovanov ‘laik’ na ovo tvoje citiranje JEllene? Što misliš zašto ti baš nikada nije ‘lajk‘o’ citate u kojima JEllena piše o Isusovu Božanstvu, Isusu Bogu? Zašto mu se ti tekstovi gade?
 
Učlanjen(a)
27.03.2023
Poruka
737
Primjećuješ li Jovanov ‘laik’ na ovo tvoje citiranje JEllene? Što misliš zašto ti baš nikada nije ‘lajk‘o’ citate u kojima JEllena piše o Isusovu Božanstvu, Isusu Bogu? Zašto mu se ti tekstovi gade?
Smatram da je Bog milostiv, dobrostiv i na kazni spor i ako je On naš jedini Bog i ne pravimo sebi druge bogove treba nam Gospod biti i primjer u tome i dobili smo taj primjer kroz jedinorođenog Sina Božjega:
Sin, koji je odsjaj Njegova sjaja i otisak Njegove biti, koji svemir uzdržava svojom silnom riječi, sjede, pošto je ostvario očišćenje grijeha, s desne strane Veličanstva u nebu.” (Hebrejima 1,3). Bog se kao osobno Biće otkrio u svojemu Sinu.

A, inače, drago mi je što je Jovan prepoznao bez suviše riječi što je pjesnik ovim putem htio reći...
Također, pozivam Jovana da ipak ako već poštuje tu svoju proročicu razmisli i o njenim riječima ovdje za posljednja vremena:

A Duh izričito govori da će u posljednja vremena neki odstupiti od vjere, slušajući zavodljive duhove i nauke đavolske; govorenje laži u licemjerju; imajući svoju savjest spaljenu užarenim željezom." Prije posljednjeg razvoja djela otpadništva doći će do zbrke u vjeri. Neće biti jasnih i definitivnih ideja o tajni Boga. Jedna istina za drugom bit će iskrivljena. " I bez prijepora veliko je otajstvo pobožnosti: Bog se očitovao u tijelu, opravdao u Duhu, vidio ga anđeli, propovijedao se poganima, vjerovalo se u svijetu, uzneo se u slavu." Mnogi poriču preegzistenciju Krista, i stoga niječu njegovo božanstvo; ne prihvaćaju ga kao osobnog Spasitelja. To je potpuno nijekanje Krista. On je bio jedinorođeni Sin Božji, koji je od početka bio jedno s Ocem. Po njemu stvoreni su svjetovi.
Znakovi vremena 28. SVIBNJA 1894
 
Poslednja izmena:
Učlanjen(a)
27.03.2023
Poruka
737
‘Možda ćemo imati manje za reći — Potrebno je mnogo dublje istraživanje Božje riječi; knjizi Daniela i Otkrivenju treba posvetiti pažnju kao nikada ranije u povijesti našeg djela. Možda ćemo o nekim predmetima u vezi s rimskom silom i papinstvom morati reći manje, ali zato trebamo skrenuti pažnju ljudi na ono što su proroci i apostoli napisali pod nadahnućem Božjeg Duha. Sveti Duh je predmetima dao takav oblik, kako u izlaganju proročanstava tako i u opisanim događajima, da nas nauči kako ljudsko oruđe treba biti uklonjeno, i skriveno u Kristu; da uzdižemo Gospoda Boga koji je na Nebu i njegov zakon. Counsels to Editors, pp. 45, 46. (1896).
 
Poslednja izmena:
Natrag
Top