Šta je novo?

Da li ce covek koji je poverovao u Hrista i njemu se predao gresiti kroz ceo zivot ili ne?

  • Začetnik teme Laodikeja
  • Datum pokretanja
Laodikeja

Laodikeja

VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
15.232
Temu pokrecem iz razloga sto danas postoje razlita gledista o tome "da li ce covek nakon sto je poverovao u Hrista, prihvatio ga za spasitelja, njemu se predao, i doziveo obracenje i posvecenje - nastaviti da gresi ili ne"

Biblija govori o tome da je postojanje zla i greha u svetu i samom coveku - prirodna posledica pada prvih ljudi Adama i Jeve, nakon koga su svi njihovi potomci poceli da se radjaju sa nasledjenom klicom zla i greha u svom bicu, sto znaci da se svi mi ljudi radjamo gresni.

Ipak, Bog je jos u pocetku obecao da ce poslati spasitelja koji ce svojom smrcu i svojom posrednickom sluzbom na nebu preuzeti covekov greh na sebe. sto je i ostvareno Hristovim prvim dolaskom u telu i njegovom smrcu na krstu, i vaznesenjem, sto znaci da je Bog pronasao resenje za postojanje zla i greha, i da verom i prihvatanjem Hrista za spasitelja i posrednika covek moze biti oslobodjen i ociscen od greha i njegove sile i prisutnoisti u svom bicu, sto je osnovni cilj i svrha Bozjeg plana spasenja coveka.


"Koji tvori greh od đavola je, jer đavo greši od početka.
Zato se javi Sin Božji da raskopa dela đavolja" ( 1 Jovanova poslanica 3. 7 - 10 )

"Jer Hristos još kad slabi bjesmo umrije u vrijeme svoje za bezbožnike.

Jer jedva ko umre za pravednika; za dobroga može biti da bi se ko usudio umrijeti.
Ali Bog pokazuje svoju ljubav k nama što Hristos još
kad bijasmo grješnici umrije za nas" ( Rimljanima poslanica 5. 6 - 8 )

"Jer Bogu tako omilje svijet da je i sina svojega jedinorodnoga dao, da nijedan koji ga vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni.
Jer Bog ne posla sina svojega na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spase kroza nj" ( Jevanđelje po Jovanu 3. 16 - 17 )

Po bibliji, covek koji je poverovao u Hrista, on dobija jednu silu odozgo koja u njemu vrsi promenu, cisti ga i oslobadja od greha i njegove sile, i cini da covek vise ne gresi, vec da svakotrenutacnim predanjem sebe i svoje volje Bogu stalno bude ispunjen tom silom koja cini da covek mrzi greh i da mu on bude odvratan.

Biblija govori o dva ljudska stanja u toku zivota.

1. O stanju prebivanja u grehu PRE nego sto je covek poverovao u Hrista i prihvatio ga za spasitelja, njemu se predao i pbratio, i krenuo putem posvecenja.

2. Stanju nakon sto je poverovao i doziveo pomenuta iskustva.

"I ovo je obećanje koje čusmo od njega i javljamo vama, da je Bog vidjelo, i tame u njemu nema nikakve.
Ako rečemo da imamo zajednicu s njim a u tami hodimo, lažemo i ne tvorimo istine.
Ako li u vidjelu hodimo, kao što je on sam u vidjelu, imamo zajednicu jedan s drugijem, i krv Isusa Hrista, sina njegova,
očišćava nas od svakoga grijeha.
Ako rečemo da grijeha nemamo, sebe varamo, i istine nema u nama.
Ako priznajemo grijehe svoje, vjeran je i pravedan da nam oprosti grijehe naše, i očisti nas od svake nepravde" ( 1 Jovanova 1. 5 - 9 )

"Vidite kakvu nam je ljubav dao otac, da se djeca Božija nazovemo i budemo; zato svijet ne poznaje nas, jer njega ne pozna.
Ljubazni! sad smo djeca Božija, i još se ne pokaza šta ćemo biti; nego znamo da kad se pokaže, bićemo kao i on, jer ćemo ga vidjeti kao što jest.
I svaki koji ovaj nad ima na njega,
čisti se, kao i on što je čist.
Svaki koji čini grijeh i bezakonje čini: i grijeh je bezakonje.
I znate da se on javi da grijehe naše uzme; i grijeha u njemu nema.
Koji god u njemu stoji ne griješi; koji god griješi ne vidje ga niti ga pozna.
Dječice! niko da vas ne vara: koji pravdu tvori pravednik je, kao što je on pravedan;
Koji tvori grijeh od đavola je, jer đavo griješi od početka. Zato se javi sin Božij da raskopa djela đavolja.
Koji je god rođen od Boga ne čini grijeha, jer njegovo sjeme stoji u njemu, i ne može griješiti, jer je rođen od Boga.

Po tom se poznaju djeca Božija i djeca đavolja: koji god ne tvori pravde, nije od Boga, i koji ne ljubi brata svojega" ( 1 Jovanova 3. 1 - 10 )


"A kad se Isus ispravi, i ne vidjevši nijednoga do samu ženu, reče joj: ženo! gdje su oni što te tužahu? Nijedan te ne osudi?
A ona reče: nijedan, Gospode! A Isus joj reče: ni ja te ne osuđujem, idi, i otsele više ne griješi" ( Jovan 8. 10 - 11 )

"A poznata su djela tjelesna, koja su preljubočinstvo, kurvarstvo, nečistota, besramnost, Idolopoklonstvo, čaranja, neprijateljstva, svađe, pakosti, srdnje, prkosi, raspre, sablazni, jeresi,
Zavisti, ubistva, pijanstva, žderanja, i ostala ovakova, za koja vam naprijed kazujem, kao što i kazah naprijed,
da oni koji takova čine neće naslijediti carstva Božijega" ( Galatima poslanica 5. 21 )

"Jer kad bijaste robovi grijehu, prosti bijaste od pravde.
Kakav dakle onda imadoste plod za koji se sad stidite?
Jer je onoga kraj smrt.
A sad oprostivši se od grijeha,
i postavši sluge Božije, imate plod svoj na posvećenje, a kraj život vječni.
Jer je plata za grijeh smrt, a dar Božij je život vječni u Hristu Isusu Gospodu našemu" ( Rimljanima 6. 20 - 23 )

Zakljucak je da je biblija vrlo jasna i kategoricna po ovom pitanju, i da odvaja ove dve realnosti "GREHA koji donosi vecnu smrt" i sa druge strane pojam "POSVECENJA koje kao rod ima NE CINJENJE GREHA, sto rezultuje vecnim zivotom.

Sto se tice pojma posvecenja, ono predstavlja proces koji nakon iskustva vere, predanja i obracenja - traje tokom celog covekovog zivota, i podrazumeva proces u kome covek putem svakotrenutacnog predanja sebe i svoje volje Bogu raste duhovno, do trenutka kada ce dostici savrsenstvo, ali je sve ovo uslovljeno time da covek nikada ne kida zajednicu sa Bogom, vec da svakotrenutacno sebe predaje u Bozje ruke, a to se postize stalnom molitvom, proucavanjem reci Bozje, i strazenjem nad svojim mislima i delima.

U pogledu savrsenstva, Bog je u početku stvorio savršen svet na kome nije bilo senke prokletstva i smrti.
Čovek je stvoren kao savršeno moralno biće, sa svim atributima fizičke i duhovne snage koje je posedovao.
Čovekovim padom koji je bio prouzrokovan njegovom neposlušnošću prema Bogu - on je pokvario u sebi ovaj moralni lik koji ga je do tog trenutka krasio, što je dovelo do toga da bude izagnan iz Edemskog vrta, jer kao grešnik on nije mogao prebivati u prisutnosti Božjoj, i kao takav bio je osuđen da večno umre.

Ipak, Bog je stvorio plan spasenja, čiji je osnovni cilj da kroz duhovnu obnovu vrati čoveka u prvobitno stanje, i obnovi u njemu porušeni moralni lik koji je posedovao pre pada u greh, i da ga na kraju uvede u izgubljeni raj iz koga je padom izagnan.

Smisao Božjeg plana spasenja i Hristovog prvog dolaska na ovaj svet - njegova smrt na krstu, i njegova posrednička služba u nebeskoj Svetinji, nisu bili samo da čoveka oslobode od greha i smrti, već da ga kroz pr0ces duhovne obnove dovedu do savršenstva karaktera i spremnosti za ulazak u carstvo nebesko.

Bog želi da čovek već na ovoj zemlji doživi savršenstvo koje je imao prvi čovek koji je prebivao u Edemskom vrtu u samoj neposrednoj prisutnosti Božjoj, jer jedino je tako čoveku i moguće da uđe u savršeno Božje carstvo, i da prebiva u prisutnosti savršeno svetog Boga i njegove svetlosti i slave koja ga okružuje, i u čijem carstvu nema nečisote, i u kome vladaju savršeni odnosi, u kojima je osnovni princip ljubav koja se prenosi sa Boga na sva stvorenja u svmiru.

BUDITE SVETI:

"Zato, ljubazni, zapregnuvši bedra svojega uma budite trijezni, i zacijelo se nadajte blagodati koja će vam se prinijeti kad dođe Isus Hristos.
Kao poslušna djeca, ne vladajući se po prvijem željama u svojemu neznanju,
Nego po svecu koji vas je pozvao, i vi budite sveti u svemu življenju.
Jer je pisano: budite sveti, jer sam ja svet"
( 1 poslanica Petrova 1. 13 - 16 )

SVETI I BEZ MANE:

"Jer bi volja očina da se u nj useli sva punina,
I kroza nj da primiri sve sa sobom, umirivši krvlju krsta njegova, kroz nj sve, bilo na zemlji ili na nebu.
I vas koji ste nekad bili odlučeni i neprijatelji kroz pomisli u zlijem djelima,
A sad vas primiri u tijelu mesa njegova smrću njegovom, da vas svete i bez mane i bez krivice izvede preda se;
Ako samo ostanete u vjeri utemeljeni i tvrdi, i nepokretni od nada jevanđelja, koje čuste, koje je propovijedano svoj tvari pod nebom, kojemu ja Pavle postadoh sluga"
( Kološanima poslanica 1. 19 - 23 )

ČISTI, PRAVEDNI I BEZ GREHA - KAO ISUS:

Vidite kakvu nam je ljubav dao otac, da se djeca Božija nazovemo i budemo; zato svijet ne poznaje nas, jer njega ne pozna.
Ljubazni! sad smo djeca Božija, i još se ne pokaza šta ćemo biti; nego znamo da kad se pokaže, bićemo kao i on, jer ćemo ga vidjeti kao što jest.
I svaki koji ovaj nad ima na njega, čisti se, kao i on što je čist.
Svaki koji čini grijeh i bezakonje čini: i grijeh je bezakonje.
I znate da se on javi da grijehe naše uzme; i grijeha u njemu nema.
Koji god u njemu stoji ne griješi; koji god griješi ne vidje ga niti ga pozna.
Dječice! niko da vas ne vara: koji pravdu tvori pravednik je, kao što je on pravedan;
Koji tvori grijeh od đavola je, jer đavo griješi od početka. Zato se javi sin Božij da raskopa djela đavolja.
Koji je god rođen od Boga ne čini grijeha, jer njegovo sjeme stoji u njemu, i ne može griješiti, jer je rođen od Boga"
( 1 poslanica Jovanova 3. 1 - 9 )

SAVRŠEN ČOVEK BOŽJI:

"Sve je pismo od Boga dano, i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi,
Da bude savršen čovjek Božij, za svako dobro djelo pripravljen"
( 2 Timotiju poslanica 3. 16 - 17 )

SAVRŠENI U LJUBAVI:

"I mi poznasmo i vjerovasmo ljubav koju Bog ima k nama. Bog je ljubav, i koji stoji u ljubavi, u Bogu stoji i Bog u njemu stoji.
Tijem se ljubav u nama savršuje da imamo slobodu na dan sudni; jer kao što je on i mi smo na svijetu ovom.
U ljubavi nema straha, nego savršena ljubav izgoni strah napolje; jer strah ima muku. A ko se boji nije savršen u ljubavi"
( 1 poslanica Jovanova 4. 16 - 18 )

SAVRŠENI UMOM:

"Braćo! Ne budite deca umom, nego pakošću detinjite, a umom budite savršeni" ( 1 poslanica Korinćanima 14. 20 )

SAVRŠENI U REČIMA:

"Jer svi pogrešujemo mnogo puta. Ali ko u riječi ne pogrješuje, onaj je savršen čovjek, može zauzdati i sve tijelo" ( Jakovu poslanica 3. 2 )

SAVRŠENI I BEZ IKAKVE MANE:

"Svaku radost imajte, braćo moja, kad padate u različne napasti,
Znajući da kušanje vaše vjere gradi trpljenje;
A trpljenje neka djelo dovršuje, da budete savršeni i cijeli bez ikake mane"
( Jakovu poslanica 1. 2 - 4 )

SAVRŠENI KAO BOG OTAC:

"Budite vi dakle savršeni, kao što je savršen otac vaš nebeski" ( jevanđelje po Mateju 5. 48 )

JEDNAKI OBLIČJU SINA BOŽJEGA:

"A znamo da onima koji ljube Boga sve ide na dobro, koji su pozvani po namjerenju.
Jer koje naprijed pozna one i odredi da budu jednaki obličju sina njegova, da bi on bio prvorođeni među mnogom braćom" ( Rimljanima poslanica 8 28 - 29 )


MOLITVA APOSTOLA ZA SAVRŠENSTVO:

"Jer se radujemo kad mi slabimo, a vi jačate. A zato se i molimo Bogu, za vaše savršenstvo" ( 2 poslanica Korinćanima 13. 9 )

SAVRŠENI U VISINI MERE RASTA HRISTOVA:

"I on je dao jedne apostole, a jedne proroke, a jedne jevanđeliste, a jedne pastire i učitelje,
Da se sveti priprave za djelo službe, na sazidanje tijela Hristova;
Dokle dostignemo svi u jedinstvo vjere i poznanje sina Božijega, u čovjeka savršena, u mjeru rasta visine Hristove;
Da ne budemo više mala djeca, koju ljulja i zanosi svaki vjetar nauke, u laži čovječijoj, putem prijevare;
Nego vladajući se po istini u ljubavi da u svemu uzrastemo u onome koji je glava, Hristos.
Iz kojega je sve tijelo sastavljeno i sklopljeno svakijem zglavkom, da jedno drugome pomaže dobro po mjeri svakoga uda, i čini da raste tijelo na popravljanje samoga sebe u ljubavi"
( Efescima poslanica 4. 11 - 16 )

GLAVNO OBELEŽJE SVETIH:

"Ovde je trpljenje svetih, koji drže zapovesti Božije i veru Isusovu" ( otkrivenje Jovanovo 14. 12 )
 
Poslednja izmena:
tripo 41

tripo 41

Član
Učlanjen(a)
03.06.2010
Poruka
12.137
Neće celi život grešiti, mada može dosta dugo da pada i da se diže.

Pavle kaže da je održao veru i da je spreman da dobije venac većnog života u ONAJ dan kada Isus 2. put dođe.
 
Laodikeja

Laodikeja

VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
15.232
Neće celi život grešiti, mada može dosta dugo da pada i da se diže.

Pavle kaže da je održao veru i da je spreman da dobije venac većnog života u ONAJ dan kada Isus 2. put dođe.
Slazem se.

Covek nije nepogresiv, i cilj teme nije da dokaze covekovu nepogresivost, vec na istinu da on moze prestati gresiti ako to zeli, a moze i da cini greh kroz citav zivot jer ima slobodnu volju.

Sustina je u covekovoj volji i zelji da prestane da gresi i da se preda svojevoljno Bogu da mu on svojom silom pomogne da vise ne gresi, jer covek sam po sebi tu silu nema, jer se u njemu bore strasti ovoga sveta podstaknute od telesne gresne prirode, kao i od sotone koji to uzima u svoju korist:

Apostol Pavle u Rimljanima poslanici 6 poglavlju govoreci o tome kaze:

"Ne znate li da kome dajete sebe za sluge u poslušanje, sluge ste onoga koga slušate, ili grijeha za smrt, ili poslušanja za pravdu?
Hvala dakle Bogu što
bivši robovi grijehu poslušaste od srca tu nauku kojoj se i predadoste.
Oprostivši se pak od grijeha postaste sluge pravdi.
Kao čovjek govorim, za slabost vašega tijela. Jer kao što dadoste ude svoje za robove nečistoti i bezakonju na bezakonje, tako sad dajite ude svoje za sluge pravdi na posvećenje.
Jer
kad bijaste robovi grijehu, prosti bijaste od pravde.
Kakav dakle onda imadoste plod za koji se sad stidite? Jer je onoga kraj smrt.
A sad
oprostivši se od grijeha, i postavši sluge Božije, imate plod svoj na posvećenje, a kraj život vječni.
Jer je plata za grijeh smrt, a dar Božij je život vječni u Hristu Isusu Gospodu našemu" ( Rimljanima 6.16 - 23 )

Ovde apostol Pavle jasno govori o onima koji su sebe predali Bogu kao o bivsim gresnicima koji su NEKADA gresili, a potom poslusali rec Bozju i postali sluge Bozje.

Dakle, nije stvar u tome da li gresimo, vec da li zelimo da se oslobodimo greha, ili pravdamo greh u sebi pripisujuci Bogu da on uci da ce greh biti sastavni deo nasg zivota kroz ceo zivot do kraja i ako se njemu predamo, i da ce nas navodno takve uvesti u carstvo nebesko.

Pitam se samo gde su ostali na ovoj temi, jer ona je jedna od sustinskog znacaja za nase spasenje.
 
mire000

mire000

Član
Učlanjen(a)
28.03.2013
Poruka
9.888
Vi tvrdite da covek koji nije postao svetac u ovom zivotu, nece uci u zivot? Onda je i zlocinac na krstu morao postati svet pre nego udje u zivot i dokazati se drzanjem zakona ali nije. Dokaz da vam je evandjelje lazno. I ne samo da je lazno vec i opasno! Jer covek koji misli da je "pobedio greh" vise se nece moliti za pobedu nad grehom i sobom, vec ce kao i fariseji umisljati da je svetac i zahvaljivace Bogu govoreci - "hvala ti Boze sto ja nisam kao ostali ljudi ili kao ovaj pravoslavac.. postim drzim subotu, dajem desetak..". Tako on umislja da je bezgresan i Bog mu vise ne moze pomoci, premda je gresan..

Niko ne govori da treba i dalje gresiti, vec o tome da ne nozes ti postati bezgresan u ovom zivotu. To je kao da mislis da od lava mozes napraviti jagnje, ne mozes, mozes ga samo pripitomiti. Vi to ne razumete, ne shvatate da covek ima palu prirodu i da je za svetost potrebna promena, fizicka..
 
tripo 41

tripo 41

Član
Učlanjen(a)
03.06.2010
Poruka
12.137
"hvala ti Boze sto ja nisam kao ostali ljudi ili kao ovaj pravoslavac.. postim drzim subotu, dajem desetak..".
Pa fariseji nisu držali ni subotu ni dekalog, to ste vi.

Tako on umislja da je bezgresan i Bog mu vise ne moze pomoci, premda je gresan..
Besmisleno, niko od nas ne tvrdi da smo bezgrešni.

i tvrdite da covek koji nije postao svetac u ovom zivotu, nece uci u zivot?
Ne mi nego Biblija. Ništa pogano neće ući u spasenje u raj.

Onda je i zlocinac na krstu morao postati svet pre nego udje u zivot i dokazati se drzanjem zakona ali nije.
Ko se pokajao taj drži zakon makar i malo.

Dokaz da vam je evandjelje lazno.
Ne nego trebamo da budemo po tebi kurvari, lopovi i ubice da bi se spasili.

Jer covek koji misli da je "pobedio greh" vise se nece moliti za pobedu nad grehom i sobom,
Opet uvodiš svoju nauku, pa Pavle kaže da je pobedio greh.

Tako on umislja da je bezgresan i Bog mu vise ne moze pomoci, premda je gresan..
To vi umišljate.

Vi tvrdite da covek koji nije postao svetac u ovom zivotu, nece uci u zivot? Onda je i zlocinac na krstu morao postati svet pre nego udje u zivot i dokazati se drzanjem zakona ali nije. Dokaz da vam je evandjelje lazno. I ne samo da je lazno vec i opasno! Jer covek koji misli da je "pobedio greh" vise se nece moliti za pobedu nad grehom i sobom, vec ce kao i fariseji umisljati da je svetac i zahvaljivace Bogu govoreci - "hvala ti Boze sto ja nisam kao ostali ljudi ili kao ovaj pravoslavac.. postim drzim subotu, dajem desetak..". Tako on umislja da je bezgresan i Bog mu vise ne moze pomoci, premda je gresan..

Niko ne govori da treba i dalje gresiti, vec o tome da ne nozes ti postati bezgresan u ovom zivotu. To je kao da mislis da od lava mozes napraviti jagnje, ne mozes, mozes ga samo pripitomiti. Vi to ne razumete, ne shvatate da covek ima palu prirodu i da je za svetost potrebna promena, fizicka..
Sve komplet šuplja filozofija bez dokaza iz Biblije.

I ovo što si dao iz Biblije lupio si bezveze, fariseji nisu držali zakon.

Pa ni subotu.
 
mire000

mire000

Član
Učlanjen(a)
28.03.2013
Poruka
9.888
Pa fariseji nisu držali ni subotu ni dekalog, to ste vi.
Kakve veze ima sta ti mislis o nama, vi ovako govorite Bogu kad postignete savrsenost, tako su isto govorili i fariseji!

Mi sa druge strane nikad ne bismo to rekli jer ne verujemo da covek moze postati svetac na zemlji!

Besmisleno, niko od nas ne tvrdi da smo bezgrešni.
Jok ja tvrdim! Pa to zagovarate, da covek ne moze uci u zivot ako ne postane "svetac na zemlji". Dakle, u jednom trenutku cete i postati "sveci" a onda cete ovako moliti kao fariseji!

Verovatno Laodikeja vec misli da je postao svetac!

Ne mi nego Biblija. Ništa pogano neće ući u spasenje u raj.
A kako je usao zlocinac sa krsta pravac u raj a nije bio svetac niti je zakona drzao!?

Gluposti ucite i pisete!

Ko se pokajao taj drži zakon makar i malo.
Covek se trudi iz ljubavi prema Bogu da odrzi zakon, to i mi ucimo da treba, ali ako ko misli da ce postati svetac na zemlji ili da ce ga drzanje zakona ili nekakva svetost spasiti taj se grdno vara! Ne moras ti nista ni odrzati, spasenje je "dar"! A dokaz za to je zlocinac na krastu koji je bez dela zakona usao u raj!

Dokaz je i Avram kojem je "vera uracunata u pravednost" ne moze se vera racunati ako su dela bitna! Ali vi ni ovo ne razumete!

Dela su nebitna kao merilo spasenja, bitan je stav srca! Otuda se ne zahteva nikakva "savrsenost"!!!

Ne nego trebamo da budemo po tebi kurvari, lopovi i ubice da bi se spasili.
Vidis kako si ti zatrovan? Citiras mi adventisticku primedbu protestantima koju sam procitao milion puta u zivotu, a primedba nema bas nikakvog smisla!

Mozes li ti razmisliti svojom glavom?

Onaj koji se Bogu obratio, on zakon drzi iz ljubavi i zahvalnoati prema Bogu! On ce se tada i truditi da vise ne gresi zato sto voli Boga. Ali to ne znaci ono sto vi ucite "postati svetac"! Jer to se ne zahteva!

Opet uvodiš svoju nauku, pa Pavle kaže da je pobedio greh.
Salis se, Pavle kaze da je pobedio greh? A gde to pise molim te? :)

On je cak tvrdio da je gresan covek, i da ga telo neprestano tera na greh i sprecava, a ti tvrdis da je on pobedio greh?

Nije vazno u zivotu pobediti greh, vazno je boriti se protiv njega, i ako mozes treba da ga svedes na minimum. Ali cak i ako ne uspes (nijedan covek nije uspeo), neces propasti ako si se trudio.

Izgubices zivot jedino ako si namerno popustao grehu! I to je poenta, a ne postati svetac!

To vi umišljate
Mi ne mozemo da umisljamo da smo postali sveci kad nas to ne uce, ali vi mozete, jer vas to uce u adventizmu. Evo vidimo sta tvrdite!

Sve komplet šuplja filozofija bez dokaza iz Biblije.
Vidi Milose, suplja je tvoja filozofija, jer ovo sto vi tvrdite ne uci cak ni zvanicna adventisticka teologija. To je nastalo cupanjem citata EGW van konteksta, od strane takvih buntovnika kao sto ste vas dvojica!

Na kraju, nisam ja dao citat iz biblije, ali sam ti dao primer zlocinca na krstu, koji nije odrzao zakon i nije postao svetac za zivota na zemlji, pa je usao u zivot. Time sam oborio vasu laznu nauku, koja glasi -

"da moras postati svetac na zemlji, savrsen u drzanju zakona, da bi usao na nebo"!

To je vadjenje citata van konteksta i lazna tologija, koju cak i baba adventistkinja moze oboriti. Ali ne vredi vama govoriti opsirnije, kad ste vi nezahvalni, vi cete vrteti u krug jedno te isto..

Pitanje je, da li ti uopste znas da ovo nije ucenje adventista i namerno im se suprotstavljas ili si u neznanju?
 
DarthShone

DarthShone

Učlanjen(a)
11.02.2009
Poruka
5.118
Niko ne govori da treba i dalje gresiti, vec o tome da ne nozes ti postati bezgresan u ovom zivotu. To je kao da mislis da od lava mozes napraviti jagnje, ne mozes, mozes ga samo pripitomiti. Vi to ne razumete, ne shvatate da covek ima palu prirodu i da je za svetost potrebna promena, fizicka..
Mire, ne radi se o tome, nego o pogrešnoj premisi na kojoj je zasnovano "evanđelje" licemera. Savršenstvo, ili svetost po zakonu ne postoji. Seti se šta Sveti Apostol Pavle govori o tome, seti se da kaže da se po zakonu ne spasavamo. A čoveku je spasenje potrebno, a ne nekakva savršenost.

Covek se trudi iz ljubavi prema Bogu da odrzi zakon, to i mi ucimo da treba, ali ako ko misli da ce postati svetac na zemlji ili da ce ga drzanje zakona ili nekakva svetost spasiti taj se grdno vara! Ne moras ti nista ni odrzati, spasenje je "dar"! A dokaz za to je zlocinac na krastu koji je bez dela zakona usao u raj!

Dokaz je i Avram kojem je "vera uracunata u pravednost" ne moze se vera racunati ako su dela bitna! Ali vi ni ovo ne razumete!

Dela su nebitna kao merilo spasenja, bitan je stav srca! Otuda se ne zahteva nikakva "savrsenost"!!!
Pitanje svih pitanja je da li ti i oni mislite na isti zakon. Jer za njih je zakon ono što oni sem senke ne poštuju.
 
tripo 41

tripo 41

Član
Učlanjen(a)
03.06.2010
Poruka
12.137
Kakve veze ima sta ti mislis o nama, vi ovako govorite Bogu kad postignete savrsenost, tako su isto govorili i fariseji!
Pa oni nisu govorili da se treba postići savršenost. Vidiš da pričaš besmislice fariseji nisu držali zakon kao ni vi.

Mi sa druge strane nikad ne bismo to rekli jer ne verujemo da covek moze postati svetac na zemlji!
Onda neće ni gore postati i neće biti spasen. Već sam spomenuo te stihove.

Jok ja tvrdim! Pa to zagovarate, da covek ne moze uci u zivot ako ne postane "svetac na zemlji". Dakle, u jednom trenutku cete i postati "sveci" a onda cete ovako moliti kao fariseji!
Da bi dokazao svoje besmislice uvlačiš nešto što nije tema ovoga. A to je licemerstvo fariseja.

Vi ne držite zakon kao i fariseji.

A kako je usao zlocinac sa krsta pravac u raj a nije bio svetac niti je zakona drzao!?
Kako nije držao zakon? Jeste. Vidiš da lupaš gluposti po tebi se može neko spasiti ko je klao , pljačkao itd.

Gluposti ucite i pisete!
Tvoje ne razumijevanje pripisuješ drugima da su gluposti.

Teška je to hrana za tebe.

Covek se trudi iz ljubavi prema Bogu da odrzi zakon, to i mi ucimo da treba, ali ako ko misli da ce postati svetac na zemlji ili da ce ga drzanje zakona ili nekakva svetost spasiti taj se grdno vara!
A ko je od nas rekao da će ga zakon spasiti. Neće. Zakon je dokaz ljubavi prema Bogu i vjere.

Zato se niko neće spasiti ko ga bude kršio.

Svoj farisejski legalizam ne pripisuj nama.

Ne moras ti nista ni odrzati, spasenje je "dar"! A dokaz za to je zlocinac na krastu koji je bez dela zakona usao u raj!
Ovo ću da kopiram. ujedno i dokaz da si ti legalista i da bi ti držao zakon da se njime spasiš. Što je dokaz nevjere.

Dokaz je i Avram kojem je "vera uracunata u pravednost" ne moze se vera racunati ako su dela bitna! Ali vi ni ovo ne razumete!
A dokaz vere je imao u delima zakona.

A ti bi da vjeruješ, pušiš cigarete, kradeš, ubijaš i da budeš spasen.

Takvu veru ima i đavo kaže Biblija.

Dela su nebitna kao merilo spasenja, bitan je stav srca! Otuda se ne zahteva nikakva "savrsenost"!!!
Obavezno kopiram. Ide preko reda ovo.

Vidis kako si ti zatrovan? Citiras mi adventisticku primedbu protestantima koju sam procitao milion puta u zivotu, a primedba nema bas nikakvog smisla!

Mozes li ti razmisliti svojom glavom?
Naravno jer te to osporava.

Salis se, Pavle kaze da je pobedio greh? A gde to pise molim te?
Piše ali neću da ti kažem, svjejedno ne bi verovao.

On je cak tvrdio da je gresan covek,
A jesam ja rekao da je bezgrešan.

i da ga telo neprestano tera na greh i sprecava, a ti tvrdis da je on pobedio greh?
Znači takav će biti spasen po tebi.

Nije vazno u zivotu pobediti greh, vazno je boriti se protiv njega, i ako mozes treba da ga svedes na minimum. Ali cak i ako ne uspes (nijedan covek nije uspeo), neces propasti ako si se trudio.
Obevezno kopi paste.

Izgubices zivot jedino ako si namerno popustao grehu! I to je poenta, a ne postati svetac!
Pa naravno to odg. pravoslavnom grešnom uvu.

Mi ne mozemo da umisljamo da smo postali sveci kad nas to ne uce, ali vi mozete, jer vas to uce u adventizmu. Evo vidimo sta tvrdite!
Baš vi to umišljate, još ih i obožavate.

Vidi Milose, suplja je tvoja filozofija, jer ovo sto vi tvrdite ne uci cak ni zvanicna adventisticka teologija. To je nastalo cupanjem citata EGW van konteksta, od strane takvih buntovnika kao sto ste vas dvojica!
Dao si puno dokaza.

Na kraju, nisam ja dao citat iz biblije, ali sam ti dao primer zlocinca na krstu, koji nije odrzao zakon i nije postao svetac za zivota na zemlji, pa je usao u zivot. Time sam oborio vasu laznu nauku, koja glasi -
Bibliju je citirao i sam sotona.

"da moras postati svetac na zemlji, savrsen u drzanju zakona, da bi usao na nebo"!
Ne da bi se spasio nego je to dokaz vjere.

To je vadjenje citata van konteksta i lazna tologija, koju cak i baba adventistkinja moze oboriti. Ali ne vredi vama govoriti opsirnije, kad ste vi nezahvalni, vi cete vrteti u krug jedno te isto..
Opet projekcija.
 
Laodikeja

Laodikeja

VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
15.232
Vi tvrdite da covek koji nije postao svetac u ovom zivotu, nece uci u zivot? Onda je i zlocinac na krstu morao postati svet pre nego udje u zivot i dokazati se drzanjem zakona ali nije. Dokaz da vam je evandjelje lazno. I ne samo da je lazno vec i opasno! Jer covek koji misli da je "pobedio greh" vise se nece moliti za pobedu nad grehom i sobom, vec ce kao i fariseji umisljati da je svetac i zahvaljivace Bogu govoreci - "hvala ti Boze sto ja nisam kao ostali ljudi ili kao ovaj pravoslavac.. postim drzim subotu, dajem desetak..". Tako on umislja da je bezgresan i Bog mu vise ne moze pomoci, premda je gresan..

Niko ne govori da treba i dalje gresiti, vec o tome da ne nozes ti postati bezgresan u ovom zivotu. To je kao da mislis da od lava mozes napraviti jagnje, ne mozes, mozes ga samo pripitomiti. Vi to ne razumete, ne shvatate da covek ima palu prirodu i da je za svetost potrebna promena, fizicka..
Vi ne odgovarate na biblijske dokaze, vec samo preklapate jezikom "VI VERUJETE OVO, VI VERUJETE ONO"

Da, verujemo ali ono sto pise u bibliji, i po iskustvu.

Vi o tome sudite na osnovu svog licnog iskustva nemogucnosti da pobedite, jer nemate silu da pobedite grehu sebi, a crkve kojima pripadate je ne poseduju niti vam je mogu dati.
Tako vi sebe i svoje iskustvo nemogucnosti pobede nad grehom stavljate kao merilo, a ne ono sto Bog kaze, i spremni ste da pripisete i samom Bogu da gresi samo da bi ste svoje merilo sacuvali i nastavili da gresite, umesto da se ponizite pored Bogom i da trazite u molitvi da vas povede putem spasenja i potpunog ociscenja od greha i njegove sile u sebi koja vas navodi da gresite.
Dakle, vi na osnovu svog iskustva stvarate dogmu.
Vi kazete da ce gresni ljudi koji nisu pobedili greh uci u carstvo nebesko, a biblija kaze "U NJEGA NECE UCI NISTA POGANO, NI STO CINI MRZOST I LAZ" ( otkrivenje 21. 27 )

Takodje, biblija za one koje su sveti kaze:

"Ko čini nepravdu, neka čini još nepravdu; i ko je pogan, neka se još pogani; i ko je pravedan, neka još čini pravdu; i ko je svet, neka se još sveti" ( otkrivenje 22. 11 )

A sa druge strane za gresnike:

"A strašljivima i nevjernima i poganima i krvnicima, i kurvarima, i vračarima, i idolopoklonicima, i svima lažama, njima je dijel u jezeru što gori ognjem i sumporom; koje je smrt druga" ( otkrivenje 21. 8 )

Da bi se dokazalo da covek nikada ne moze postici savrsenstvo i da ce kroz ceo zivot gresiti, često se pominje slučaj razbojnika na krstu - koji je zajedno sa Isusom razapet na Golgoti.

Ovaj čovek je u trenutku dok je visio razapet na krstu iskazao veru u Isusa kao spasitelja, i Isus mu je obećao da će biti sa njim u carstvu nebeskom.

Ovaj slučaj moramo sagledati u kontekstu celokupnog plana spasenja, i u činjenici - da razbojnik nije imao priliku da veru koju je iskazao prema Isusu pokaže na delu, odnosno - da putem posvećenja i života u zajednici sa Bogom uzraste u veri, u savršenog čoveka u visini mere rasta Hristova - jer je visio prikovan klinovima za krst, i umirao u samrtnim mukama.

Ipak, Hristos je prihvatio veru ovog čoveka - uračunavši mu zasluge svoje žrtve i prolivene krvi prinesene za ljudske grehe, i ono što je u ovom slučaju najbitnije - pripisavši mu zasluge svoje pravde, odnosno - svog pravednog života, i on je proglašen pravednim pred Bogom, ne svojom pravdom koju nije mogao pokazati zbog okolnosti u kojoj se nalazio, već pravdom Hristovom.

Razlika između razbojnika na krstu i svih drugih ljudi je u tome - što svi ljudi imaju odgovornost pred Bogom da veru pokažu na delu, da sprovođenjem Božjeg plana spasenja u ličnom životu i iskustvu, pokajanjem i odricanjem od greha, predanjem Bogu i obraćenjem, i putem promene koju Bog vrši u čovekovom biću ( što se u bibliji naziva "novorođenje Duhom Svetim" ), poslušnošću izgrade sebe karakterno za carstvo nebesko, u savršenog čoveka u visinu mere rasta Hristova.
 
Poslednja izmena:
S

stvarnoslap

Učlanjen(a)
07.07.2014
Poruka
7.773
Dakle, vi na osnovu svog iskustva stvarate dogmu.
Vi kazete da ce gresni ljudi koji nisu pobedili greh uci u carstvo nebesko, a biblija kaze "U NJEGA NECE UCI NISTA POGANO, NI STO CINI MRZOST I LAZ" ( otkrivenje 21. 27 )
Dakle, u carstvu nebeskom bit će samo "Trijumvirat": Laodikeja, Tripo i pirox.

P.S. Još se točno ne zna hoće li "gore" trojku dočekati Ellen White.

Pitanje: Kad biste mogli birati, kome biste se rađe pridružili? "Trojci gore" ili ostalima dolje? :)
 
Top