Crkveni oci

Član
Učlanjen(a)
06.05.2012
Poruka
2.380
Sveto Pismo, crkveno naučiteljstvo i predaja ( tradicija) su tri važna čimbenika po kojima Božja riječ dopire do čovjeka.
Katolička i Pravoslavna crkva jednako priznaju ovaj trinom, za razliku od protestanata koji svoju vjeru temelje samo na Pismu (sola Scriptura).
Budući da je ovdje mnogo onih koji negiraju nauk Crkve, ovu temu posvećujem crkvenim ocima, u prvom redu onima koji su živjeli u vremenu prije crkvenog raskola 1054g. (Napominjem da se riječ katolik u daljnjem tekstu odnosi na Katoličku i Pravoslavnu crkvu).


Crkveni oci su ugledni kršćanski pisci i
teolozi iz prvih stoljeća kršćanstva. Crkva je do 4. stoljeća ovaj pojam primjenjivala isključivo na biskupe, koji su bili oci pojedine mjesne Crkve, a time i oci svakog vjernika rođena na duhovni život u Crkvi. Od 5. stoljeća ovaj pojam se pridaje i svećenicima (npr. sv. Jeronim) i đakonima (npr. sv. Efrem). Poznati su i pod nazivom crkveni naučitelji.

Za naslov crkvenog oca potrebni su određeni uvjeti: svetost života, pravovjerni nauk, drevnost (starina) i Crkveno odobrenje. Oblikovali su teologiju na temeljima Svetoga pisma. Odlikovali su se uzornim životom i svetošću. Neki od njih se slave kao sveci. Život i književnu djelatnost starih crkvenih otaca proučava patrologija.

Apostolski oci
Apostolski oci su najraniji crkveni oci, koji su živjeli unutar dvije generacije nakon Isusovihapostola. Među njih se ubrajaju papa Klement I., sv. Ignacije Antiohijski i sv. Polikarp iz Smirne. Među spise apostolskih otaca uvrštavaju se spisi Herma Pastir i Didakhe, ali nije im poznat autor.


Grčki crkveni oci
Grčki crkveni oci su kršćanski oci, koji su pisali na grčkome jeziku. Četiri velika grčka crkvena oca su: sv. Bazilije Veliki, sv. Grgur Nazijanski, sv. Ivan Zlatousti i sv. Atanazije Aleksandrijski. Među ostalima su: sv. Irenej Lionski, sv. Klement Aleksandrijski, Ćiril Aleksandrijski i dr.


Latinski crkveni oci
Latinski crkveni oci su kršćanski oci, koji su pisali na latinskom jeziku. Četiri velika latinska crkvena oca su: sv. Ambrozije, sv.Augustin, sv. Jeronim i sv. Grgur Veliki. Ostali su Tertulijan i sv. Ciprijan.


Apologetski oci
Apologetski oci ili apolegeti branili su kršćanske vjerske doktrine. Odgovarali su na kritike filozofa. Među najvažnijima su: sv. Justin Mučenik, sv. Atenagora i Tacijan Sirski.
Pustinjski crkveni oci

Živjeli su u prvim samostanima u egipatskojpustinji. Premda nisu puno pisali, njihov utjecaj je velik. Među najvažnijima su: sv. Antun Pustinjak, sv. Pahomije i sv. Efrem.
(izvor: Wikipedia)

Sv. Bazilije Veliki:

I struktura Crkve, nije li jasno i neprijeporno da je ona djelo Duha? On je sam Crkvi, kako kaže Pavao, dao najprije apostole, zatim proroke, zatim učitelje… Ova hijerarhija ravna se prema različitosti darova Duha“..."Također u trenutku iščekivanog ponovnog dolaska Gospodina s nebesa, neće nedostajati Duh Sveti“.

sv. Irenej Lionski

“Bog je postavio u Crkvi apostole, proroke, učitelje, i svako drugo djelo Duha, u kojemu nema udjela nitko od onih koji nisu suglasni sa Crkvom, i tko udi svom životu zlim umovanjima i još gorim djelima. Gdje je Crkva, tu je Božji Duh; gdje je Duh Božji, tu je Crkva i sva milost.”
(Protiv krivovjerja, 3, 24, 1)

“Duhovni čovjek će rasuđivati i one koji podižu raskole, kojima nedostaje ljubavi prema Bogu, i one koji gledaju svoju korist prije negoli jedinstvo Crkve; one koji zbog sitničavih razloga, ili bilo kojeg razloga koji im padne na pamet, razdjeljuju i komadaju veliko i slavno tijelo Kristovo, i dok god imaju prilike – uništavaju ga, ljude koji naklapaju o miru a podižu rat, i cijede komarca a gutaju devu. Jer oni ne mogu proizvesti ‘reformu’ takvog značaja da nadoknade zlo koje proizlazi iz njihovog raskola … Prava spoznaja sastoji se od nauka apostola i vjekovne ustanove Crkve u svijetu, i osobite manifestacije tijela Kristovog prema biskupskom nasljedstvu, po kojem je predajom očuvana Crkva koja postoji na svakom mjestu.” (Protiv krivovjerja, 4, 33, 7-8)


sv. Klement Aleksandrijski

,,Prije Gospodnjeg dolaska, filozofija je bila potrebna Grcima radi pravednosti. A sad postaje usmjerenje prema pobožnosti; kao vrsta pripravnog uvježbavanja za one koji pristižu vjeri preko dokazivanja… Jer Bog je uzrok svih dobrih stvari; ali nekih primarno, kao Starog i Novog zavjeta; a nekih posljedično, kao filozofije. Možda je, također, i filozofija dana Grcima izravno i primarno, sve dok Gospodin ne pozove Grke. Jer to je bio školski odgojitelj da dovede helenski um, kao Zakon Židove, Kristu [Gal 3,24]. Filozofija je, stoga, bila priprava, gradeći put za onoga koji je usavršen u Kristu.” (Stromata, 1, 5)

Origen

,,Ako netko od ovih želi biti spašen, neka dođe u ovu kuću kako bi mogao postići spasenje … Neka nitko, stoga, ne bude uvjeren u drugo, niti se tko zavarava: izvan ove kuće, odnosno, izvan Crkve, nitko nije spašen; jer, ako tko iz nje izađe, krivac je svoje smrti’’ (Homilije o Jošui, 3, 5)


sv. Ciprijan

,,Tkogod je odvojen od Crkve i priključio se preljubnici, odvojen je od obećanja Crkve, niti će onaj tko napusti Kristovu Crkvu dobiti Kristovu nagradu. On je stranac, čovjek ovoga svijeta, i neprijatelj. Ne može imati Boga za svog Oca tko nema Crkvu za svoju majku’’

,,Ne mogu ostati s Bogom koji nisu htjeli jednodušno ostati u Crkvi: makar oni gorjeli u plamenu predani vatri, ili (makar) položili svoju dušu bačeni zvijerima: (to) onda neće biti kruna vjere nego kazna za nevjeru, niti će (to biti) slavni svršetak, nego propast očajanja. Takav može biti ubijen, ali ne može biti okrunjen.’’ (Jedinstvo Katoličke crkve, 14),,Neka ne misle da put života ili spasenje postoji za njih, ako su odbili poslušati biskupe i svećenike, jer je Gospodin rekao u knjizi Ponovljenog zakona: ‘Ako bi se tko drsko odupro i ne bi poslušao ni svećenika koji ondje stoji da služi Gospodu, Bogu tvome, ni suca, neka se taj čovjek pogubi.” [Pnz 17:12]. I zaista, bili su pogubljeni mačem… ali sada, oholi i drznici ubijeni su mačem Duha, kada se izbace iz Crkve. Jer ne mogu živjeti izvan, budući da je samo jedna kuća Božja, i ne može biti spasenja ni za koga osim u Crkvi.’’ (Pisma, 61, 4)

,,Sam Petar, pokazujući i braneći jedinstvo, zapovijedio nam je i upozorio nas da ne možemo biti spašeni osim po jednom krštenju jedne Crkve. On kaže: ‘u Noinoj korablji nekolicina, to jest osam duša, bi spašena vodom. Isto tako, krštenje vas sada spašava’ [1 Pt 3, 20-21]. U tako kratkom i duhovnom sažetku izložio je o sakramentu jedinstva! U tom krštenju svijeta u kojem su oprane prastare pakosti, tko nije bio u Noinoj korablji nije mogao biti spašen vodom. Isto tko, niti tko može biti krštenjem spašen tko nije kršten u Crkvi koja je ustanovljena u jedistvu s Bogom prema sakramentu jedinstvene korablje’’ (Pisma, 73, 11)[SUP]11[/SUP]
“Izvan Crkve nema Duha Svetoga, nadalje ne može biti ni zdrave vjere, ni među hereticima, kao ni među onima koji su učinili raskol.’’ (Rasprava o ponovnom krštenju, 10)


Laktancije
Tkogod ne uđe u Crkvu, ili tkogod izađe od nje, taj je stranac za životnu nadu i spasenje…. Budući da su, ipak, različite skupine krivovjeraca uvjerene da su kršćani i misle da je njihova crkva Katolička, neka se zna da je ova crkva istinska Crkva, u kojoj postoji ispovijed i pokora, i koja skrbi o ozdravljenju od grijeha i rana kojima je podložna slaba ljudska narav” (Božanske ustanove, 4, 30)


sv. Jeronim

,,Krivovjerci na sebe navlače osudu, budući da vlastitom voljom istupaju iz Crkve; istupanje koje, budući da ga čini svjesno, predstavlja propast. Između krivovjerja i raskola razlika je ova: krivovjerje uključuje iskrivljivanje nauka, dok raskol odvaja osobu od Crkve zbog neslaganja s biskupom. Iako, nema raskola koji neće stvoriti krivovjerje da opravda odvajanje od Crkve” (Komentar o Poslanici Titu, 3, 10-11)
,,Kao što ne slijedim nijednog vođu osim Krista, tako se ne pridružujem u zajedništvo ni s kime osim s vašom svetosti (papom Damasom). Znam da je to stijena na kojoj je sagrađena Crkva. Tko god blaguje Jaganjca izvan ove kuće, svetogrdnik je. Ovo je Noina korablja, i onaj tko se ne bude u njoj nalazio, poginut će kad nadođe poplava.’’ (Pisma 15, 2)


sv. Augustin

,,Vjerujemo također u svetu Crkvu, odnosno, Katoličku crkvu. Jer krivovjerci iskrivljuju samu vjeru krivim mišljenjem o Bogu; raskolnici pak udaljujući se od bratske ljubavi neprijateljskim odvajanjem, iako vjeruju isto kao i mi. Posljedično, ni krivovjerci ni raskolnici ne pripadaju Katoličkoj crkvi; krivovjerci zbog toga što Crkva ljubi Boga; raskolnici jer Crkva ljubi bližnjega.’’ (Vjera i vjerovanje, 10, 21)

,,Ne oklijevam katoličkog katekumena, koji izgara božanskom ljubavlju, pretpostaviti krštenom krivovjercu. Čak u samoj Katoličkoj crkvi pretpostavljamo dobrog katekumena opakoj krštenoj osobi… Jer je Kornelije, čak prije krštenja, bio ispunjen Duhom Svetim [Dj 10, 44-48], dok je Simon [Mag], čak nakon krštenja, bio ispunjen nečistim duhom [Dj 8, 13-19].’’ (O krštenju, protiv donatista, 4, 21, 29)
,,Apostol Pavao je kazao: ‘S krivovjercem nakon prvoga i drugog upozorenja prekini’ [Tit 3,10]. Ali oni koji zadrže svoje mišljenje, kolikogod krivo i izopačeno, bez tvrdoglavo zle volje, posebno oni koji nisu stvorili izrazito drsku zabludu, već su je primili od svojih roditelja koji su bili odvedeni s pravog puta i odmetnuli se…. one koji marljivo traže istinu i spremni su ispraviti se kad je pronađu, ne treba svrstavati među krivovjerce.’’ (Pisma, 43, 1)
,,Tkogod je odvojen od ove Katoličke crkve, samo tim grijehom odvajanja od Kristovog jedinstva, bez obzira umišljao da ima život koliko god vrijedan poštovanja, neće imati život, već srdžba Božja ostaje na njemu’’ (Pisma, 141, 5)


sv. Grgur Veliki, papa i crkveni naučitelj

,,Sveta Katolička crkva naučava da se Boga ne može istinski štovati osim unutar njezinog stada; utvrđuje da svi oni koji su od nje odijeljeni neće biti spašeni.’’ (Moralia in Job, 14, 5)


Sv. Beda Časni, crkveni naučitelj,,Oni tko ne bude htio svojevoljno i ponizno ući kroz vrata Crkve sigurno će biti izgubljen htio to on ili ne. Bez ove ispovijesti, bez ove vjere, nitko ne može ući u kraljevstvo Božje.’’ (Govori, 16)


Što nam danas poručuju crkveni oci?
 
Poslednja izmena:
Član
Učlanjen(a)
25.12.2012
Poruka
1.901
vidim da si ovdje *nadrobila* sve i svašta
pomiješala Biblijski nauk i ljudski
i zbog toga te pitam ovdje javno

tko je od tih otaca poštivao Božji Zakon 10.zapovijedi i držao subotu

koliko sam uspio vidjeti, samo Irinej
a njegovo djelo adversus hereses jasno pobija RIMOkatolička naučavanja

origen ?
pa on govori o nekakvom mističnom ognju koji če i nepokajane očistiti, zar ne
a to Biblija nigdje ne naučava

a o papi i njegovim djelima kontra Boga i Krista mi treba samo server da se napišu neke od istina
recimo par petabajta prostora

mutiš ti vodu nogama svojim
takva če ti biti i plača od Boga i Krista
 
Član
Učlanjen(a)
25.12.2012
Poruka
1.901
sveti oci????, ovo ti nemože proći ni kao šala
RIMOkatički oci su se najžešče borili protiv istine protiv Boga i Krista i učenika Spasiteljevih
što bi više zla nanijeli kršćanima to bi veču svetost imali ali u svojoj idolopokloničkoj religiji
za svetost Biblija govori:
svetost je sličnost s Bogom, potpuno savršenstvo u svim svojim djelima, potpuna pravda u svim svojim postupcima
svetost je ljudima lažno predstavljena kroz grešne ljude, kroz crkvene priče , freske kao nekakva osušena, oronula bića, potpuno bezosječajna koja su zavrijedila da im se ljudi klanjaju, obožavaju ih

RIMOkatolički oci možda jesu vama sveti, ali nama kršćanima nikada

a papa ? pa on nemože ni među kršćane a kamoli svetac da bude,
pa sve da si sam i kuha i pere i pegla ma i da štrika čarape u Kristovu zajednicu se ne ubraja
kakva če mu nagrada biti za djela njegova,
piše u Bibliji da ga čeka *tofet*
i vjerujem da če tako biti
 
Član
Učlanjen(a)
06.05.2012
Poruka
2.380
Isus je rekao jasno da NE sudimo ništa i nikoga ni na koji način, nikako.

Znači, rekao je? :???:

...oci možda jesu vama sveti, ali nama kršćanima nikada

Znam, spedy, znam...nama su sveti, a sektašima nisu. Jer što ima svijetlo s tamom i Krist sa Belijarom?

Ako nemaš što pametno reći na ovoj temi, onda vozi...ali, pazi kuda voziš...
Zar ne vidiš da ometaš?

 

Prilozi

  • igraw92fut76sp.jpg
    igraw92fut76sp.jpg
    8,6 KB · Pregleda: 110
Poslednja izmena:
Član
Učlanjen(a)
25.12.2012
Poruka
1.901
slušaj ti drski jeziče
upristoji se več jednom
pa svatko je već shvatio da kada pišem istinu odmah napadaš sjekirama po meni
bile to ružne, degutantne riječi, izrazi, sada bezobrazniče jedan postavljaš i video zapise neprimjerenog saržaja

zanima me da li če te urednik opomenuti za vrijeđanje ovdje da me nazivaš sektašem
ili
možda ni to neče primjetiti
kako
opet nastavljaš sa nepoštivanjem pravila foruma

da se mene pita odavno bih te izbacio s foruma, jer osim vređanja, omalovažavanja, prijetnje, ništa dobro s tvoje strane
netko če se zapitati pa jesi li ti uopće među ljudima??
jer ovakvo učestalo bezobrazno,arogantno ponašanje neče donijeti dobrih plodova

Bog dugo trpi, brz je na oprostu, spor na gnjevu,
ali
nemoj to zloupotrebljavati
hvala na razumijevanju
 
Član
Učlanjen(a)
02.11.2012
Poruka
1.746
Vidis, misljenja o Atanasiju su podeljena.

There are at present two completely opposite views about the personality of Athanasius. While some scholars praise him as an orthodox saint with great character, others see him as a power-hungry politician who employed questionable ecclesiastical tactics.
[h=3][edit]Critics of Athanasius[/h]Richard E. Rubenstein and Timothy Barnes argue that his ascension to the station of bishop in Alexandria occurred under questionable circumstances. Upon the death of his predecessor Alexander in 328, more than fifty bishops gathered to choose a new leader to the Alexandrian see. While Alexander had been priming Athanasius to assume the bishopric after his death, it is said, he was not unanimously supported, and questions of his age (the minimum age to become a bishop was thirty, and questions remain to this day whether he was yet that old). Having less than overwhelming support as well did not help his candidacy. According to recent academics, Athanasius, growing impatient, took a small number of bishops who supported his claim, and held a private consecration making him bishop.[SUP][28][/SUP]
Throughout most of his career, Athanasius had many detractors. There were allegations of defiling an altar, selling Church grain that had been meant to feed the poor for his own personal gain, and for suppressing dissent through violence and murder.[SUP][29][/SUP] It cannot be claimed, beyond all doubt, whether any or all of these specific allegations were true, but Rubenstein suggests that Athanasius employed a level of force when it suited his cause or personal interests.[SUP][30]


[/SUP]
 
LEGEND
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
slušaj ti drski jeziče
upristoji se več jednom
pa svatko je već shvatio da kada pišem istinu odmah napadaš sjekirama po meni
bile to ružne, degutantne riječi, izrazi, sada bezobrazniče jedan postavljaš i video zapise neprimjerenog saržaja

zanima me da li če te urednik opomenuti za vrijeđanje ovdje da me nazivaš sektašem
ili
možda ni to neče primjetiti
kako
opet nastavljaš sa nepoštivanjem pravila foruma

da se mene pita odavno bih te izbacio s foruma, jer osim vređanja, omalovažavanja, prijetnje, ništa dobro s tvoje strane
netko če se zapitati pa jesi li ti uopće među ljudima??
jer ovakvo učestalo bezobrazno,arogantno ponašanje neče donijeti dobrih plodova

Bog dugo trpi, brz je na oprostu, spor na gnjevu,
ali
nemoj to zloupotrebljavati
hvala na razumijevanju

Spedy, spusti loptu i ne optužuj nikoga što ti uzvraća na tvoje provokacije. Zamjeraš Isabeleti što te naziva sektašem, a ne zamjeraš sebi što ti poglavara njene crkve nazivaš antikristom, a nju samu drskim jezikom. Ako želiš da se ljudi prema tebi ponašaju uljudno, onda se potrudi pa se i ti tako ponašaj prema drugima.
Nikakvi neprimjerni video zapisi nisu ovdje postavljeni.
 
Poslednja izmena:
Član
Učlanjen(a)
02.11.2012
Poruka
1.746
Uostalom Spidi, nije rekla da si sektas nego da oci nisu sveti sektasima.

P.S. Kada malo bolje razmislim, Isabeleta je u stvari nekolicinu nas kojima nisu sveti nazvala sektasima.
Urednice reaguj!:D
 
LEGEND
Učlanjen(a)
14.09.2009
Poruka
8.466
Uostalom Spidi, nije rekla da si sektas nego da oci nisu sveti sektasima.

P.S. Kada malo bolje razmislim, Isabeleta je u stvari nekolicinu nas kojima nisu sveti nazvala sektasima.
Urednice reaguj!:D
U pravu si, svi smo mi, koji ne priznajemo svete oce, po Isabeleti sektaši. Ali, neću reagovati, jer pojam sektaš nije nikakva uvreda. To je samo konstatacija da neko pripada izdvojenoj religioznoj grupi koja ima vlastiti pogled na svijet, koji nije identičan glavnim religijama.
Ovo sam napisao radi spedy-a, da shvati da ga Isabeleta ne vrijeđa kada ga naziva sektašem.
 
Top