Šta je novo?
SerbianForum

Dobrodošli na SerbianForum.org, mjesto na kojem možete pronaći apsolutno sve, mjesto druženja i odlične zabave!

Biblijski tekstovi

  • Začetnik teme Jurivaka
  • Datum pokretanja
Laodikeja

Laodikeja

VIP
DESET ZAPOVESTI SADRŽANE I OSTVARLJIVE U DVE

"Ljubi Gospoda Boga svoga iz svega srca svoga i iz sve duše svoje i iz sve snage svoje." (5.Mojsijeva 6,5)

1. Ja sam Gospod Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje Misirske, iz doma ropskoga.
Nemoj imati drugih bogova uza me.

2. Ne gradi sebi lika rezana niti kakve slike od onoga što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodi ispod zemlje.
Nemoj im se klanjati niti im služiti, jer sam ja Gospod Bog tvoj, Bog revnitelj, koji pohodim grijehe otačke na sinovima do trećega i do četvrtoga koljena, onijeh koji mrze na mene;
A činim milost na tisućama onijeh koji me ljube i čuvaju zapovijesti moje.

3. Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svojega; jer neće pred Gospodom biti prav ko uzme ime njegovo uzalud.

4. Sjećaj se dana od odmora da ga svetkuješ.
Šest dana radi, i svršuj sve poslove svoje.
A sedmi je dan odmor Gospodu Bogu tvojemu; tada nemoj raditi nijednoga posla, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živinče tvoje, ni stranac koji je među vratima tvojim.
Jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, more i što je god u njima; a u sedmi dan počinu; zato je blagoslovio Gospod dan od odmora i posvetio ga.

"Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe."
(3.Mojsijeva 19,18).

5. Poštuj oca svojega i mater svoju, da ti se produlje dani na zemlji, koju ti da Gospod Bog tvoj.

6. Ne ubij

7. Ne čini preljube.

8. Ne kradi.

9. Ne svjedoči lažno na bližnjega svojega.

10. Ne poželi kuće bližnjega svojega, ne poželi žene bližnjega svojega, ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova, niti išta što je bližnjega tvojega.
 
Osrecena

Osrecena

"Ko se god uzvisuje, biće ponižen, a ko se ponizuje, biće uzvišen.” (Mt 23,12)

“Kako želite da ljudi vama čine, tako činite i vi njima.” (Lk 6,31)

“Ništa nije skriveno što se neće otkriti ni tajno što se neće saznati. Što vam govorim u tami, recite na svetlu; i što na uho čujete, propovedajte na krovovima.” (Mt 10, 26-27)

“Vrati mač svoj u korice, jer svi koji se mača hvataju od mača ginu.” (Mt 26,52)

“A mnogi prvi biće poslednji, i poslednji prvi.” (Mt 19,30
 
Jurivaka

Jurivaka

MODERATOR
Ne postavljajte uzastopne postove, to nije dozvoljeno!
 
Servius Tullius

Servius Tullius

Da, srebro ima žice, i zlato ima mesto gde se topi.
Gvožđe se vadi iz praha, i iz kamena se topi bronza.
Mraku postavlja među, i sve istražuje čovek do kraja, i kamenje u tami i u senu smrtnom.
Reka navre s mesta svog da joj niko ne može pristupiti; ali se odbije i odlazi trudom čovečjim.
Iz zemlje izlazi hleb, i pod njom je drugo, kao oganj.
U kamenu je njenom mesto safiru, a onde je prah zlatni.
Te staze ne zna ptica, niti je vide oko kragujevo;
Ne ugazi je mlado zverje, niti njom prođe lav.
Na kremen diže ruku svoju; prevraća gore iz dna.
Iz stene izvodi potoke, i svašta dragoceno vidi Mu oko.
Ustavlja reke da ne teku, i šta je sakriveno iznosi na videlo.
Ali mudrost gde se nalazi? I gde je mesto razumu?
Ne zna joj čovek cene, niti se nahodi u zemlji živih.
Bezdana veli: Nije u meni; i more veli: Nije kod mene.
Ne može se dati čisto zlato za nju, niti se srebro izmeriti u promenu za nju.
Ne može se ceniti zlatom ofirskim, ni dragim onihom ni safirom.
Ne može se najednačiti s njom ni zlato ni kristal, niti se može promeniti za zaklade zlatne.
Od korala i bisera nema spomena, jer je vrednost mudrosti veća nego dragom kamenju.
Ne može se s njom izjednačiti topaz etiopski, niti se može ceniti čistim zlatom.
Otkuda, dakle, dolazi mudrost? I gde je mesto razumu?
Sakrivena je od očiju svakog živog, i od ptica nebeskih zaklonjena.
Pogibao i smrt govore: Ušima svojim čusmo slavu njenu.
Bog zna put njen, i poznaje mesto njeno.
Jer gleda do krajeva zemaljskih i vidi sve što je pod svim nebom.
Kad davaše vetru težinu, i meraše vodu merom,
Kad postavljaše zakon daždu i put munji gromovnoj.
Još je onda vide i oglasi je, uredi je i pretraži je.
A čoveku reče: Gle, strah je Božji mudrost, i uklanjati se oda zla jeste razum.

Jov, glava 28


Sine moj, da ti to ne odlazi iz očiju; čuvaj pravu mudrost i razboritost;
I biće život duši tvojoj i nakit grlu tvom.
Tada ćeš ići bez brige putem svojim, i noga tvoja neće se spotaći.
Kad ležeš, nećeš se plašiti, i kad počivaš, sladak će ti biti san.
Nećeš se plašiti od nagle strahote ni od pogibli bezbožničke kad dođe.
Jer će ti Gospod biti uzdanica i čuvaće ti nogu da se ne uhvati.
Ne odreci dobra onima kojima treba, kad možeš učiniti.
Ne govori bližnjemu svom: Idi, i dođi drugi put, i sutra ću ti dati, kad imaš.
Ne kuj zlo bližnjemu svom koji živi s tobom bez brige.
Ne svađaj se ni s kim bez uzroka, ako ti nije učinio zlo.
Nemoj zavideti nasilniku, ni izabrati koji put njegov.
Jer je mrzak Gospodu zlikovac, a u pravednih je tajna njegova.
Prokletstvo je Gospodnje u kući bezbožnikovoj, a stan pravednički blagosilja.
Jer podsmevačima On se podsmeva, a krotkima daje milost.
Mudri će naslediti slavu, a bezumnike će odneti sramota.

Priče Solomunove, glava 3
 
Top