Šta je novo?

Teritorijalna veksilologija i heraldika Srbije

  • Začetnik teme zjovan29
  • Datum pokretanja
zjovan29

zjovan29

Član
Učlanjen(a)
08.10.2009
Poruka
1.849gradska opština


Savski VenacSkupština opštine Savski Venac U Odluci o organizaciji i radu organa gradske opštine Savski venac od 29. jula 2004. godine definisila je svoje simbole. Opština koristi grb u tri nivoa i zastavu. Članovi 4. i 5. opisuju simbole:Cvetni štit koji se pominje je verovatno štamparska greška, jer bi bilo logično da bi tu trebala da stoji reč crveni.Grb Savskog VencaZastava Savskog VencaSrednji grb Savskog VencaVeliki grb Savskog Vencaizvor:zastave-grbovi.com
 
zjovan29

zjovan29

Član
Učlanjen(a)
08.10.2009
Poruka
1.849gradska opština


Stari GradOpština Stari Grad ima zvaničan grb po heraldičkim normativima nove srpske heraldike. Grb ima tri forme osnovni, srednji i veliki. Opština takođe ima zvaničnu zastavu.

Zastava Starog Grada ponavlja motiv sa štita, odnosno osnovnog grba.Grb Starog GradaZastava Starog GradaSrednji grb Starog GradaVeliki grb Starog GradaStari grb Beograda iz albuma "Grbovi Jugoslavije"izvor:zastave-grbovi.com
 
zjovan29

zjovan29

Član
Učlanjen(a)
08.10.2009
Poruka
1.849
gradska opština


Čukarica
Grb Čukarice je usvojen u tri nivoa 1997. godine.

Zastava (heraldički steg) Čukarice sadrži ponovljeni motiv sa osnovnog grba.

Grb Čukarice je oivičen crvenim, nazubljenim rezom. Elementi su: tri zelena brda, plava vijugava linija, plavi štit sa žutim krstom i dva snopa pšenice povezana crvenim trakama.

Veliki grb se sastoji od zelenog brdovitog postamenta koji u podnožju ima reku predstavljenu plavo belim vijugavim linijama, a na njemu se nalaze dva čuvara: plavi osvrnuti orlovi sa zlatnim krstovima kao ogrlicama. Čuvari pridržavaju stegove Beograda i Čukarice. Iznad štita je zlatna bedemska kruna sa četiri vidljiva merlona

Grb Čukarice
Zastava Čukarice
Srednji grb Čukarice

Veliki grb Čukariceizvor:zastave-grbovi.com
 
zjovan29

zjovan29

Član
Učlanjen(a)
08.10.2009
Poruka
1.849
Grad Beograd - prigradske opštine

prigradske opštine:

Barajevo
Grocka
Lazarevac
Mladenovac
Obrenovac
Sopot
Surčin


gradska opština

Barajevo


Grb Barajeva predstavljen je u tri nivoa. On prati standarde srpske heraldike.

Heraldički steg (zastava) je plavo polje sa dvanaest zlatnih klasova pšenice zrakasto orijentisanih tako da čine krst.

Štit na grbu se razlikuje od stega. Podeljen je horizontalno na dva polja. Gornje je plavo i ima isti motiv kao steg, a donje je belo/srebrno sa glavom ranjenog vepra u sredini okruženog sa četiri crvena ocila.

Srebrna bedemska kruna sa tri vidljiva merlona je nad štitom srednjeg i velikog grba. Čuvari štita na velikom grbu su petlovi u prirodnim bojama.Grb Barajeva
Zastava Barajeva
Srednji grb Barajeva

Veliki grb Barajeva
izvor:zastave-grbovi.com
 
zjovan29

zjovan29

Član
Učlanjen(a)
08.10.2009
Poruka
1.849


gradska opština


GrockaOva gradska opština nema zvaničnu zastavu.

Za razliku od od većine ostalih beogradskih opština, Grocka zvanično koristi pseudoheraldički amblem, iako se u statutu on naziva grbom. Iz člana 9. Statuta opštine:
„Grb” Grockegradska opština

LazarevacGradska opština ima grb i zastavu. Grb gradske opštine koristi se u tri nivoa, kao Osnovni, Srednji i Veliki grb. Blazon osnovnog grba glasi: U srebru između dva crvena krina po horizontali isti takav stub u kome je s kraja na kraj srebrni krst, a u središtu preko svega štit razdeljen zeleno i crno sa srebrnom zapadnom fasadom kosturnice-crkve Sv. Dimitrija takođe preko svega.
Blazon Srednjeg grba glasi: Osnovni grb (u srebru između dva crvena krina po horizontali isti takav stub u kome je s kraja na kraj srebrni krst, a u središtu preko svega štit razdeljen zeleno i crno sa srebrnom zapadnom fasadom kosturnice-crkve Sv. Dimitrija takođe preko svega.) nadvišen zlatnom bedemskom krunom sa tri vidljiva merlona. Ispod štita ispisan je naziv mesta i opštine.
Blazon Velikog grba glasi: Osnovni grb (u srebru između dva crvena krina po horizontali isti takav stub u kome je s kraja na kraj srebrni krst, a u središtu preko svega štit razdeljen zeleno i crno sa srebrnom zapadnom fasadom kosturnice-crkve Sv. Dimitrija takođe preko svega.) nadvišen zlatnom bedemskom krunom sa tri vidljiva merlona. Čuvari grba su dva anđela sa zlatnim oreolima, crvenim traka oko čela i crvenim orarima opervaženim zlatom ukrštenim na grudima, odevena u duge bele haljine, od kojih svaki drži purpurno zlatom okovano koplje sa koga se u polje vije zlatnim resama opervažen steg Beograda (desno), odnosno Titulara (levo). Postament je travom obrastao brežuljak, u čijem su podnožju plavi talasi Kolubare. Ispod grba ispisano je ime naseljenog mesta i opštine.
Gradska opština ima kvadratni steg sledećeg blazona: Na belom između dva crvena krina po horizontali isti takav stub u kome je s kraja na kraj beli krst, a u središtu preko svega štit razdeljen zeleno i crno sa belom zapadnom fasadom kosturnice-crkve Sv. Dimitrija takođe preko svega.Grb LazarevcaZastava LazarevcaSrednji grb LazarevcaVeliki grb Lazarevcaizvor:zastave-grbovi.com
 
zjovan29

zjovan29

Član
Učlanjen(a)
08.10.2009
Poruka
1.849gradska opština


Mladenovac
Mladenovac ima zvaničan grb u tri nivoa i zastavu prema standardima . Simboli su usvojeni Odlukom o grbu i stegu opštine i naseljenog mesta Mladenovac.

Zastava opštine je kvadratna i plave je boje sa belom gredom pri dnu.
U gornjem plavom polju je zlatna krstolika grančica hrasta.

Autor grba je Ladislav BironGrb MladenovcaZastava MladenovcaSrednji grb MladenovcaVeliki grb Mladenovcaizvor:zastave-grbovi.com
 
zjovan29

zjovan29

Član
Učlanjen(a)
08.10.2009
Poruka
1.849gradska opštinaOBRENOVAC
Znamenje Obrenovca, grb u tri nivoa i heraldički steg, osmislilo je Srpsko heraldičko društvoGrb ObrenovcaZastava ObrenovcaSrednji grb Obrenovca


Veliki grb Obrenovca
izvor:zastave-grbovi.com
 
zjovan29

zjovan29

Član
Učlanjen(a)
08.10.2009
Poruka
1.849


gradska opština


Sopot
Opština Sopot koristi pseudoheraldički amblem čije je glavni motiv - spomenik palim borcima u Drugom svetskom ratu, delo vajara Vojina Stojića i arhitekte Gradimira Medakovića.
„Grb” Sopotagradska opština

SurčinOpština Surčin je usvojila grb 29. januara 2007. godine, na osnovu razultata anonimnog konkursa koji je opština raspisala. Grb je delo autorskog tima u sastavu: pobedničkog predloga je Slobodan Stanić, dipl. ing. arh. i Zoran Stanić, dipl. ing. arh.

Motiv sa štita je i na zastavi Surčina. Korišćenje zastave nije potvrđeno.Nivo velikog grba po elementima sledi standarde srpske heraldike, ali kao i mali grb ima neke neheraldičke osobine, npr. boja glavnog polja na štitu je prelaz iz bele u plavu, što nije po pravilima heraldike. Ovakva verzija sa prelazom je u upotrebi ali nije po grafičkim standardima koje je autor dostavio titularu. Veliki vid grba sadrži i stegove Beograda i Surčina, koje pridržavaju dva propeta vranca u ulozi čuvara štita. Na postamentu zelene boje nalazi se lenta sa imenom opštine. Bedemska kruna je zlatna sa tri vidljiva merlona.Grb SurčinaZastava Surčinaizvor:zastave-grbovi.com
 
Top