Šta je novo?
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Pampurski strukPampuri su udičarski alati, koji love ribu pomoću udice bez mamca. Pampurske udice su veoma oštre i za glavni kanap (taban) vezane su putilom, u međusobnom odstojanju do 30 cm. Putila su duga od 20 do 25 cm, a za svaki luk udice vezan je plovak od plute, na kanapu 2-3 cm dužine, koji drži udicu, postavljenu na više, ili ukoso niz tok vode. Na kraju struka se nalazi po je težak kamen, a na samom struku, na svakih 2-3 metra nalazi se po jedan manji kamen.
pampurski-struk.gif
Udice se ređaju na šinu i u jednom mahu bacaju u brzu vodu, ukoso na maticu reke. Obično imaju od 50 do 300 udica, a riba se, krećući se uzvodno, zakači za oštru udicu, a samim tim i za ostale udice i tu ostaje do dolaska ribara. U brzoj vodi, udice se pomeraju i obrću, zahvaljujući postavljenim pampurima. Ovim se ribarskim alatom lovi još samo na sektoru Dunava, nizvodno od brane HE Đerdapa, a love se kečige, jesetre, mrene i somovi. Lov pampurskim strukovima se smatra kao rad sa jednim od najtežih ribolovnih alata i njime love samo najiskusniji ribari.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
[h=2]Preklapanje[/h] Sačmarica - suknja - sertma
sacmarica-bacanje.gif
Ribarski alat kružnog oblika, na čijoj se perifieriji nalazi veći broj olovnih kuglica (ukupne težine do 6 kg). Ta olovca su oblika sačme, pa je po njima dobila ime - sačmarica. Od periferije ka centru, koji je u obliku metalnog kruga prečnika 5-8 cm, nalazi se do 16 komada zrakasto raspoređenih kanapa, koji se spajaju u jedan deblji osnovni konopac. Sačmaricom se lovi iz čamca, ili sa obale, tako da se ona baci i raširena pada na vodu, odmah tone na dno i poklapa svu ribu ispod sebe.
sacmarica.gif
Povlačenjem glavnog konopca ivice mreže se sakupljaju, gradeći kesu u kojoj ostaje riba. Dimenzije sačmarice zavise od namene i iznose od 1,5 do 1,8 m sa promerom oka mreže od 15 do 40 mm. Ulov ovom napravom u mnogome zavisi od spretnosti ribara i od veličine suknje, tj. kruga koji ona načini prilikom pada na vodu. Što je veći krug, veča je šansa da riba bude
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Turska sačma - turkuljaSpecijalna vrsta sačme, takođe kružnog oblika, sa "okima" koja se postepeno smanjuju, idući od periferije mreže ka centru. Ovim alatom se lovi iz čamca poprečnim kretanjem u odnosu na tok vode, pri čemu je jedan kraj sačme pričvršćen za čamac, a drugi kraj drlja po dnu. Riba ostaje u specijalnim kesama na spoljnoj ivici mreže.Korpe
kosara.gif
Korpa je naprava oblika konusne cevi (šuplja na oba kraja). Najčešće se izrađuje pletenjem od pruća. Visina korpi zavisi od terena na kome se vrši preklapanje, ali mora biti dovoljno visoka da viri bar 10cm iznad površine vode, a da je pri tome priljubljena svojim širim delom na dno. Pomoću nje se lovi riba poklapanjem delova dna u plitkoj vodi na plavnim terenima i zatravljenim mestima. Riba koja je preklopljena korpom, je živa ali zarobljena i nakon preklapanja, potrebno je ribu na neki način uhvatiti. To se izvodi na jedan od sledećih načina:
  1. Gaženjem - ribar mora da zagazi u vodu i da preklopljenu ribu korpom uhvati rukom. Podrazumeva se da je ovo moguće izvesti samo u vodama koje nisu dublje od dužine ribareve ruke.
  2. Kopljem, trozupcem - ribar preklopljenu ribu sada probada kopljem ili trozupcem, i tako je izvlači iz korpe. Korpe su visine i preko 2m. Ova metoda se dosta koristi u Africi.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
poklapac.gif
Ovo je još jedna naprava s kojom je moguće preklapanjem uloviti ribu. Sastoji se od dugačke motke, na čijem kraju se nalazi kupasti ram za koji je pričvršćen kružni okvir (šina od kolskog točka) navučena mreža. Mreža je u par slojeva i ima je viška, tako da čini kesu. Unitrašnji sloj je tanji i namreškan, tako da se riba u njemu mrsi. Iskusni ribari po pojavi mehurića na površini vode, mogu da prepoznaju gde se na dnu mreška ili riva riba, te je preklope sa ovom napravom i sačekaju malo da se riba uplete. Može da se koristi i u bistroj vodi, kada je riba vidljiva iz čamca.Čerencem
cerenac.gif
Iz priča smo čuli da se i čerenac može koristiti kao preklapajuća naprava uz pomoć koje se može uspešno uloviti ribu. Potrebno je imati sreće te ribu poklopiti, a zatim malo i roniti kako bi se riba izvadila.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Ribolov podizanjem

Čerenac - brozgovac
Čerenac, ili kako se u nekim krajevima Vojvodine još naziva - brozgovac je naprava prvenstveno namenjena lovu sitne ribe koja se kasnije upotrebljava kao mamac za krupniju. No ponekad se dešava da i krupniji primerci padnu. Čerenac se sastoji iz metalne ili drvene konstrukcije, koja ima oblik 2 štapa postavljena unakrst, tako da se dobije onlik krsta. Na krajeve štapova je razapeta četvorougaona mreža veličine 1x1m sa promerom oka 1x1cm a izrađena je od finog konca. Na sastav štapova priveže se kanap ,a sve to može da se namontira na vrh neke motke. Čerenac se uranja u vodu, a nakon izvesnog vremena se podiže i u kesi mreže ostaje riba. Može a ne mora da se vrši prihranjivanje.
Čerenac na vagu
cerenac.gif
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Čerenac na vagu
cerenac-na-vagu.gif
Čerenac na vagu je slične konstrukcije kao i čerenac ali je znatno veći uglavnom 2x2 ili 3x3m. Mreža je od debljeg konca i promer oka je od 30x30mm pa naviše. Zbog svoje veličine obično se montira na napravu nalik đermu, ili se iskoristi neko izbočeno drvo nad vodom, kada je moguće upotrebiti koturaču. Njime se lovi krupnija riba, i to uglavnom u tekućoj vodi. Na ušću reke Bojane u Crnoj Gori, koriste se za lov jegulja i nazivaju se kalimeri, dimenzija su i preko 6m, a za njihovo podizanje često se koriste ogromne konstrukcije.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Rogač
rogac.gif
Rogač je ribarski alat na kome je mreža razapeta između lučno savijenih štapova. Na jednom kraju drvenog luka pričvršćena je šticna tako da je oblik ove mreže u vidu kašike. Ovim alatom lovi se iz čamca, u mračnim noćima, pretežno bela riba, šaran i smuđ.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Vokper
vokper.gif
Ovo je jedan od ribarskih alata, sa kojim je potrebno zagaziti u vodu. Preko polukružnog drvenog rama montirana je mreža koja je kesastog oblika dubine oko pola metra. Krajevi drvenog rama su povezani kanapom koji predstavlja drugi deo okvira vokpera. Na severozapadu Bačke, naši stari su ovu napravu koristili leti kada je vodostaj u kanalima za navodnjavanje nizak a voda topla toliko da zagaziti u nju ne predstavlja problem. Riba se lupanjem i bućkanjem isteruje iz svojih jama u obalama kanalića, te uleće u ovu napravu, a ribari su je tada podizali, tako da je ona ostajala u kesi mreže.Zagažnja
U delu povlačeće mreže, kod alova je opisana konstrukcija ove mreže. Zagažnja koju smo mi koristili kao deca, nije prelazila 2x2m, dok su oka bila 20x20mm, jer smo iz kanalića lovili i terpane. Za razliku od vokpera, ovde su bila potrebna dva čoveka, koji su vukući zagaznju u cik-cak potezima od jedne do druge obale, ribu terali uz obalu gde su je podizali u kesi od zagažnje
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
[h=2]Omčom[/h]
omca.gif
Može se uspešno izvesti u rano proleće kada štuka završi mrest, a dok vodena vegetacija još nije značajna i dok je voda bistra. Na štap ili motku se priveže komad polučelične žice ali tako da na donjem kraju žica čini omču.

Sama tehnika nije komplikovana ali zahteva mirnu ruku i lagane pokrete. Potrebno je namaći omču na glavu štuke, a pri tome to izvesti dovoljno polako da se riba ne uplaši te kratko trgnuti na gore. Kako je žica veoma savitljiva, ona se zategne oko tela ribe, te je tada moguće izvaditi je na obalu
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Kopljima

Koplje
koplje.gif
Mnoge ranije ljudske zajednice su na ovaj način obezbeđivale ribu na svom jelovniku. Potreban je zašiljen komad tankog elastičnog drveta dužine oko dva metra, bistra voda i dosta iskustva. Najveću prepreku u ovom načinu lova, sem preciznosti, predstavlja prelamanje svetlosti na površini vode, koje daje pogrešnu sliku o stvarnom položaju ribe u vodi. Ako se koplje zabacuje sa suvog, potrebno je savladati ovaj prirodni fenomen.
Kopljem je moguće loviti ribu i iz vode, tj kada se zaroni. Vidi lov ribe ronjenjemLuk i strela
luk-i-strela.gif
 
Top