Šta je novo?
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Navodimo neke vrste alova, koji se koriste pri ribolovu otvorenih i zatvorenih voda:

  1. Alov salećak, kojim se lovi na otvorenim vodama, dug je od 50-70m i dubok do 3m. Jedan kraj mu je na obali, a drugi kraj se hitro razveze ukoso na maticu reke iz čamca i odmah konopcima izvlači na obalu. Rad sa ovim alavom zahteva hitrinu i spretnost, a njime se lovi pretežno noću.
  2. Alov za ribolov u stajaćim vodama - barski alov - znatno je veče duzine (120-300m), dubine do 6m sa džakom. Ovim se alavom lovi na "šlepovanje", ređe na "metove". Postoje još neke vrste alova, ali se danas u ribarstvu više ne koriste i imaju samo istorijski značaj. Ribnjački alovi su prilagodjeni ribnjačkim objektima, koji se izlovljavaju dužinom i dubinom. Tako imamo alove za izlovljavanje zimovnjaka, uzgajalista, mladicnjaka i dr.
  3. Zagažnja
    zagaznja.gif
    je vrsta mreže veoma slična alovu, ali kratka, do 10m i do 2 m dubine sa kesom od 3m dubine. Ima gornjak sa plovcima i donjak sa olovima, a na krajevima po jednu šticnu. Zagažnjom se lovi leti, kada je voda topla, izvlačenjem od slobodne vode ka obali, ili se lupanjem riba zaplaši pa kada se oseti udar u zagažnju, ova se podiže zajedno sa ribom u kesi.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
[h=2]Mrežarski alati sa krutim ramom[/h] Đelebrija - prigrab - "odi vamo"
djelberija.gif
Alat koji se sastoji od lučno savijenog štapa sa tetivom od kanapa ili žice. Sredina luka i njegovi krajevi su kanapom vezani za šticu. Mreža je pričvršćena za lučno savijeni štap i tetivu u obliku kese. Ovim alatom lovi se uglavonm sitna riba koja služi kao mamac za mamčenje strukova.TrbokVeoma je sličan đelberiji, ali mu je luk do 2,5 metara dugačak, a kesasta mreža je duboka do 3 m. Trbokom se lovi ispod potopljenih objekata ili panjeva, s tim što se ovaj pomoću štice spusti na dno, a ribari lupajući poplaše ribu koja iz zaklona upada u trbok. Ovim alatom se lovi uglavnom zimi, kada je riba ukrtožena.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Keca
keca.gif
Keca se sastoji od dva dela: drvenog rama (rogulje) dužine do 2 m i mreže u vidu kese. Na kraju rama pričvršćene su cigle. Kesasta je mreža duboka 4-6 m i pričvršćena za ram. Donja strana kesaste mreže opterećena je olovom. Kecom se lovi obično iz čamca, krećući se nizvodno, pri čemu keca kupi ribu iz rupa i mangura. Uglavnom se koristi za ribolov u zimsko vreme, kada je riba ukrtožena. Takođe je moguće loviti kecom u ravničarskim terenima gde je za potrebe navodnjavanja iskopana mreža kanalića. Tada keca pokrivajući i do polovine širine kanala, kupi ribu iz njegovog korita. U zavisnosti od bujnosti vegetacije, potrebno je kecu prazniti od vodene trave. Kada se oseti udar veće ribe, ili ona napravi "liman" u kesi kece, ova se okreće ka obali i prazni.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Kusaka
kusaka.gif
Kusaka je veoma slična keci. Ima drveni ram - rogulje - za koji je pričvršćena troguba mreza (dve retke mreže sa strane i u sredini gusta mreža). Donji deo mreže opterećuje se šupljim kostima (džogare), koje krećući se zveckaju po dnu i kamenju i plaše ribu, koja iz rupa pojuri na vise i uplete se u mrežu. Ovim se alatom lovi uglavnom zimi, na kamenu i u rupama i mangurama.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
[h=2]Klopke - samolovna ribarska oruđa[/h] Ovo su vodograđevinski objekti stabilno postavljeni, koji uz koriščenje jakih vodenih snaga doprinose lovu migratornih ribljih vrsta. Tako imamo daljane na Crnom Drimu za lov jegulja, razne vrste pletara koji se završavaju košarom u koje riba upadne i ne može da ispliva. Tu su i garde, nekadašnji ribarsko građevinski alat za lov ribe na Dunavu u sektoru Đerdapa. Na Dojranskom jezeru grade se od trske posebni lavirinti za lov ribe.
Vrške - bubnjevi
vrska-bez-krila.gif
Bubnjevi, vrške su ispletene kesolike mreže razapete između 3-5 obruča. Mreža je tako konstruisana da riba može u nju da uđe, ali ne može izači. Postavljaju se u priobalnom sektoru i na izlivu kanala sa plavnog područnja. Ima ih raznih veličina u zavisnosti od vrsta ribe koje se žele uloviti. Isto tako i promeri oka mogu varirati od 2x2cm pa i preko 6x6cm, opet u zavisnosti od veličine ribe koju ribar namerava uloviti.
vrska-sa-krilom.gif
Postoje vrške bez krila i sa krilom, a sretao sam i dvokrilne vrške koje ribari koriste kada love ribu koja migrira u bare ili se vraća u glavni tok reke, pri sezonskim promenama vodostaja. Tada sa dvokrilke nameštaju tako da krila čine slovo V i usmeravaju svu ribu u vršku.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Vrše
vrsa.gif
Vrše su po načinu na koji se riba u njih ulovi, slične vrškama. Izradjuju se od gvozdene ili aluminijumske žice koja je navučena preko metalnog rama oblika kvadra. Na jednoj strani vrše je od žice napravljen ulaz oblika levka tako da riba ili rak kroz taj otvor lako ulazi u vršu, a kad jednom uđe, napolje ne može jer se unutar vrše kreće uvek uz žicu. Sa suprotne strane od ulaza, napravljena su vrata za lakše vađenje ulova. Ako se u vršu postavi neki mamac, s pravom se može očekivati bogatiji ulov.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Cenkeri
cenker.gif
Cenkeri su klopke koje veoma liče na vrške, ali im je prvi, najveći obruč oblika produženog polukruga, koji se zatvara tetivom od jačeg kanapa. Cenker nema krilo a postavlja se u limanima odnosno u granju, ili između oborenih stabala u vodi, gde se očekuje da somovi tumaraju. Na donjim krajevima najvećeg poluobruča i na kraju cenkera vezuju se poveća otežanja, kako bi cenker uvek ležao na dnu i u delovima reke sa jačim tokom. Cenker se vezuje jačim kanapima (na oba kraja) za neki stajaći objekat u vodi ili iznad vode, kako ga tok odnosno som ne bi odneli. Obično se otvor postavlja nizvodno, kako reka ne bi ubacivala granje i druge stvari koje nosi u cenker.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
KošareOvo je još jedna vrsta klopki, koje se danas sve manje koriste. Ispletene su od pruća ili žice tako da riba koja u njih uđe ne može izaći. Postavljaju se uglavnom u stajaćim vodama a za razliku od vrški, u njih se stavlja hrana koja mami ribu.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Strukovi

Obalski struk - obala
Strukovi imaju od 300 do 1200 udica na glavnom kanapu - tabanu, za koji su pričvršćene udice pomoću putila, a na odstojanju od 2 do 2.5 metara. Veliki struk ima oko 3 km dužine. Postavlja se niz maticu reke i na početku i na kraju ima po jedan veliki kamen, a na svakih 20-30 udica manje opterećenje od kamena ili olova. Na početku strukak vezana je tikva ili plovak, radi obeležavanja mesta na kojem je bačen struk. Strukovi se mamče glistama, pijavicama, živim ribicama, larvama vodenog cveta, žabama, sirom (kačkavaljem), čak i sapunom. Na strukovima se love kečige, mrene i razne vrste grabljivica i to u toplo doba godine, kada je vodostaj nizak i voda bistra.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
PreponPrepon spada u udičarski alati sa više udica. Ima do 10 udica međusobno udaljenih 3-4 metra, koje su vezane preko putila za glavni kanap. Postavlja se u limanima i mestima gde se preko plavnih terena preliva voda u vodotok, u toplije doba godine. Mamac je bela riba, čikov, pijavica itd. Obilazi se dva puta dnevno a njime se love somovi. Cug struk
struk-cug.gif
Cug ima do 50 udica, na rastojanju od 3 do 4 metra, koje su preko putila vezane za glavni kanap. Postavlja se u limanima i mestima gde se nalaze krupne grabljivice. Glavni predmet ulova cugom su somovi, mada nije retkost da se ulove i veći primerci drugih vrsta riba.
 
Top