Šta je novo?
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Sportski ribolov
Uz pomoć štapa i kanapa.
Udičarskim alatima
Ploveći ili tonući sa jednom ili više udica

[h=2]Udičarski ribolovni alati[/h] Udičarski ribolovni alati se razlikuju po načinu primene u ribolovu i broju udica.

BućkaBućka spada u ploveće udičarske alate sa jednom udicom. Služi za lov somova i koristi se leti, pri niskom vodostaju i bistroj vodi. Sastoji se iz dvaju delova: drvenog ili metalnog, kojim se proizvodi zvuk (bućka, bućkalo) i kanapa sa udicom na kome se nalazi od 12 do 20 komada olovnih kuglica, težine 150-300g. Iznad udice nalazi se crvena lićanka. Kao mamac se koristi rovac, pijavica, školjka durbak i dr. Ravnomernim udaranjem bućke po površini vode proizvodi se zvuk, kao kad som negde na površini vode uzima hranu. To mami ostale somove i oni se prikupljaju, napadajući udicu sa mamcem.
Samica
samica.gif
Samica takođe spada u udičarski alati sa jednom udicom. Služi za lov somova i ostalih krupnih grabljivica i koristi se u periodu od trećeg do jedanaestog meseca. Sastoji se od velike udice, koja je putilom vezana za glavni kanap, a ovaj, u zavisnosti je li samica povržinska ili dubinska, za granu ili šticnu na obali, ili za kamen na dnu vodotoka. Mamac je živa riba (čikov, manić), žaba, negde čak i živa plovka (gde ima posebno krupnih somova). Postavlja se predveče i pregleda rano izjutra.
Strukovi
Pošto strukova ima nekoliko vrsta po načinu izrade i postavljanja, broju udica te rastojanju između njih, strukovi su obrađeni na posebnoj stranici.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Mreže

Stajaće mreže
U stajaće mreže spadaju sve vrste mreža koje se postave, a nakon toga čovekova pomoć više nije potrebna. Riba koja se kreće, sama udara u mrežu i mrsi se u nju. Postoje ploveće i tonuće.
Povlačeće mreže
U povlačeće mreže spadaju sve vrste mreža koje bez čovekovog permanentnog rada ne mogu funkcionisati. Riba u ovom slučaju može i da miruje. Nailaskom na ribu, ona se uteruje u mrežu i zamrsi ili se opkoljava i sl. Takođe postoje ploveće i tonuće.
Mrežarski alati sa krutim ramom
Ovi mrežarski alati su sačinjeni od drvenog ili metalnog rama, na koji je pričvršćena mreža u obliku dugačke kese. I ovde je nužna čovekova pomoć. Obično se koriste u uskim kanalima za navodnjavanje, no moguća je upotreba i na širim vodama.
[h=2]Stajaće mreže[/h] Stajaće se mreže izrađuju od najtanjih i najfinijih materijala (konac 210/2 - 210/6), i u njih se riba zamrsi (škržne mreze). Montiraju se tako da se na gornji i donji konopac (gornjaka i donjaka) namontira (načetka) mreža i to jednostruka, a može i trostruka. Oka su veličine od 30-100mm a na gornjaku se mogu nalaziti plovci (parasi) od plute ili sintetike i to 3-5 komada na jedan dužni metar, dok na donjaku mogu da se namontiraju olova. Duzina mreze je proizvoljna, ali se zbog lakšeg manipulisanja ne rade mreže duže od 100m. Dubina mreža je od 90 do 400 cm, zavisno na kojim terenima se njima lovi.
Metnice
metnica-obicna.gif
metnica-s-donjakom.gif
Metnice su najjednostavnije stajaće mreže. Dovoljno je da se na jedan sloj liša mreže namontira samo gornjaka, i da se gornjaka razapne između dva uporišta, ili na bove, tako da mreža visi na gornjaki. Moguće je postaviti i donjaku, ali se ne koristi nikakovo otežanje. Samim tim jasno je da se metnice koriste u stajaćim vodama, eventualno u vodenim sredinama u kojima tok vode nije značajan.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Ploveće metnice
metnica-plivajuca.gif
Kada se na običnu metnicu namontiraju plovci, tada je nije potrebno razapinjati izmedju dva fiksirana objekta u vodi, već plovci drže mrežu da ne potone. Ovakva metnica stoji labavije u vodi, te se riba u nju lakše umrsi.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Setke - trogubice
setka.gif
Setka je trostruka stajaća mreža. Sastoji se iz istih elemenata kao i jednostruka, ali se sa strane jednostruke mreze nalaze jos 2 mreze od veoma retkih materijala (velicina oka 150-400mm) i debljeg konca (konac 210/12 - 210/24), čija funkcija je da drži osnovni sloj mreže što labavijim po vertikali. Pri udaru ribe u mrezu, stvara se kesa, u kojoj ostaje zaglavljena riba. Setka na gornjaki ima plovke, a donjaka može a ne mora da ima olovna otežanja, sve zavisi da li se riba lovi pri površini ili pri dnu. Ako je setka tonuća, tada je dovoljno da se priveže samo na jednom kraju.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Samolovke
samolovka.gif
Samolovke su nalik setkama, ali nisu sastavljene od tri, većod samo jednog sloja. Imaju gornjaku sa plovcima i donjaku sa olovnim otežanjima. Pravilnim izborom otežanja moguće je podesiti da samolovka bude ploveća ili tonuća, no najčešće se prave tonuće.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
[h=2]Povlačeće mreže[/h] Za razliku od stajaćih mreža, povlačeć mreže su po pravilu trogube i napravljene od jačeg materijala, jer često zapinju za prepreke na dnu vodotoka i cepaju se.
Bolond - (metlica popunica)
povlacece-dubinska.gif
Ovim alatom se obično lovi iz dva čamca, ili iz jednog čamca, dok je drugi kraj privezan za poveću plivajuću bovu, a mreže su na krajevima opterećene štapcima ili olovnim tegovima. Mreža se kreće po dnu vodotoka nizvodno i kupi ribu na koju naiđe. Ovim se alatom lovi čitave godine, danju i noću.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Plovarice
povlacece-plovarica.gif
Plovarice, kao i bolond spadaju u grupu povlačećih mreža, iako bi se moglo reći da spadaju u prelazni oblik, jer kod obe vrste tok reke pomače ribarima noseći mreže sa sobom. Kod plovarica su olovna otežanja tako podešena blago zatežu mrežu, ali ne i tolika da vi savladala potisak plovaka. Kao što njen naziv govori, ova mreša se kreće u površinskim slojevima reke te kupi ribu na koju naiđe pri površini. Moše se koristiti i noću i danju, ali se najčešće upotrebljava u nakon sumraka i u svitanje, kada se riba diže u površinske slojeve vode.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Vlak
vlak.gif
Vlak je kesasta povlačna mreža, kojom se lovi iz dva čamca. Vlak je dug 8-12m, visok 2,5-3m, i ima kesu dubine 4-6m. Pravi se od sintetičkog konca 210/3 - 210/9 i oka od 35-120 mm. Vlak je kesa koja se otvoreno vuče neposredno iznad dna vodotoka nizvodno, s tim što se spušta u rupe i mangure na dnu (lov na povlaku), ili se vuče po samom dnu vodotoka (lov na drljanje). Na krajevima vlaka se nalaze tegovi (postavci). Vlakom se tokom čitave godine love sve vrste rečnih riba.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Balačka pređaOva vrsta mreža je slična vlaku, ali njom se lovi iz jednog čamca. To je stari dunavski alat kojim se lovilo na Đerdapu. U Ohridskom se jezeru koristi posebna vrsta vlaka - pestanski vlak za dubinski jezerski ribolov - a na Skadarskom jezeru grib, za lov ukljeve.PirićPirić spada u povlačne mreže sa kojima rade 4 ribara iz 2 čamca. To je mreža duzine do 35 m, visine 6m, a dubine do 10m. Namontirana je na gornjaku sa plovcima i na donjaku sa olovima, a na kraju je opterecena sa 2 tega. Ova se mreža povlači po dnu reke, u limanima i zimi kada je riba ukrtožena.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
LaptašPo svojoj građi, laptaš je veoma sličan piricu, samo je znatno veći. Laptašem se lovi iz dva čamca (laptaški čamci od 9 m duzine) sa 6 ribara, isključivo zimi. Pošto je lov ovim alatom danas nerentabilan, na Dunavu više nema laptaških partija.Alovi
povlacece-alov.gif
Alovi su mrežarski alati, koji imaju univerzalnu primenu, kako na otvorenim i zatvorenim vodama, tako i na ribnjacima. Prema veličini, mestu i načinu lova, alova ima više vrsta. Sastoje se od gornjaka sa plovcima (6-10 kom. na dužni metar) i 2 donjaka, gde se na onoj krajnjoj nalaze olova (sa 3-9 komada na dužni metar). Pojedini komadi alova dolaze na 25m, a sam alov moze biti dugačak do 300m. Prečnik oka je od 25-70mm, dubina alova od 3-9m, a konac, od kojeg se sastoji mreža, je od 210/12 - 210/24 debljine. Na krajevima alova nalazi se opterećenje u vidu stapaca (apac) koji privlače donjak uz dno. U ribolovu na barskim terenima, koristi se i džak (sak, sekl, repnjak), koji je od mreže sitnih oka promjera 14mm, dubine 6-10m, a nalazi se na sredini alova.
povlacece-alov-sekl.gif
Ovde se sakuplja najveća količina ribe pri izvlačenju alova. Ukoliko se radi na zamuljenom terenu, kod svake druge ili treće olovice postavlja se gužva sena ili slame, da bi se sprečilo zasecanje donjake u dno. Ribolov alovom može se sprovoditi na dva načina:

  1. "Šlepovanjem", (švebovanjem), pri čemu se alov povlači celom širinom vodotoka do pregradne mreze - prestora pa se, ili zajedno sa njim, ili krećući se pored prestora, izvlači na obalu. Ovako se izlovljavaju uže stajaće vode (kanali, mrtvaje, rukavci i dr).
  2. Lovom na "met", pri čemu se alov zabacuje polukružno, dužinom mreše i jakim konopcima oba kraja (ili jednog kraja) izvlači na obalu. Na ovaj se način lovi alovom u tekućim vodama, kao i kod početnog ribolova, gde u vodotoku ima mnogo vodenog bilja pa ga za "šlepovanje" treba prethodno očistiti.
 
Top