Šta je novo?

Sveto Trojstvo

  • Začetnik teme Ana_ana
  • Datum pokretanja
tripo 41

tripo 41

Član
Učlanjen(a)
03.06.2010
Poruka
12.532
Gde je Bog rekao da je glavno da verujemo u Trojstvo ili nešto drugo?
 
kainos

kainos

Član
Učlanjen(a)
26.02.2011
Poruka
658
Nego slape, deder ti meni reci, kakvo je to vjecno radjanje...je li se to Isus rodio u vjecnosti i imao pocetak, ili se jos vjecno radja...pa ako je Isus od vjecnosti kao Bog, nemaju pocetka, kako je onda Isus Sin...uzeo ulogu kao u teatru ili je to titula?
 
S

stvarnoslap

Učlanjen(a)
07.07.2014
Poruka
8.158
Nego slape, deder ti meni reci, kakvo je to vjecno radjanje...je li se to Isus rodio u vjecnosti i imao pocetak, ili se jos vjecno radja...pa ako je Isus od vjecnosti kao Bog, nemaju pocetka, kako je onda Isus Sin...uzeo ulogu kao u teatru ili je to titula?
Ako pokažeš da znaš brojati od petka do ponedjeljka, odgovorit ću na tvoje pitanje. :) Pošteno?
 
Servius Tullius

Servius Tullius

Učlanjen(a)
01.05.2019
Poruka
668
kakvo je to vjecno radjanje...je li se to Isus rodio u vjecnosti i imao pocetak, ili se jos vjecno radja...pa ako je Isus od vjecnosti kao Bog, nemaju pocetka, kako je onda Isus Sin...uzeo ulogu kao u teatru ili je to titula?
Sin se večno radja, to jedna od kategorija Njegove suštine jer bespočetno i večno proizilazi od Oca kao i Duh Sveti koji večno ishodi od Oca dok na Sinu počiva i kroz njega se ispoljava.

Sin je savečan sa Ocem deleći sa Njim nestvorenu, neobuhvatnu i neshvatljivu prirodu.

On, kao i Otac, nije od večnosti već je večnost od Njega.

Otac, Sin i Duh Sveti, nemaju početak oni JESU POČETAK.

Sin nema ulogu već Lice koje poseduje punoću Božanstva.

Bog, ili jedinstvena priroda, ne može se zamisliti sama po sebi van Ipostasi Trojice.

Ni jedna od Ipostasi ne zamišlja se, ne imenuje se bez ili van druge dve.

Jednosuštnost označava takođe jedinstvenu volju i jedinstveno delanje Svete Trojice. To ne znači da dela samo Jedna od Ipostasi, nego tri Ipostasi deluju jedinstveno ali svaka po svom sopstvenom načinu - jedna hoće i deluje kao Bog Otac, druga kao Bog Sin, treća kao Duh Božiji.

U činu svestvaranja Otac je izvor, Sin je granica, Duh je postojanje.

Trojični Bog ničim nije ograničen niti uslovljen već je sve uslovljeno i ograničeno Njime.
 
mystery77

mystery77

Učlanjen(a)
30.01.2016
Poruka
266
Jedan Bog ili tri Boga

Više od 3 hiljade godina, Jevreji su ponavljali riječi iz Ponovljenog Zakona 6:4: „Čuj, Izraele: Gospod Bog naš, Gospod je jedini.“ Ovaj sveti pasus se zove Šèmá (nazvan je po prvoj riječi u rečenici na hebrejskom jeziku) i visoko je cijenjen i pamćen od posvećenih Jevreja vjekovima. Trinitarci koji vjeruju da postoje tri boga pretpostavljaju da ako Biblija kaže da ima samo jedan Bog, onda sva tri moraju biti jedan, a drugi, pak, kažu ako ima samo jedan Bog kako onda Bog može da se sastoji iz tri bića? Kad bi hrišćani samo prihvatili jednostavne riječi Svetog Pisma umjesto čitanja sa predrasudama u pokušaju da nametnu da Biblija kaže nešto što ne stoji.

Kad je Mojsije rekao: „Gospod Bog naš je jedan,“ Izrael je bio okružen politeističkim nacijama koje su obožavale mnoštvo bogova. U Ponovljenom Zakonu, 6. glava, Mojsije podstiče Izrael da sluša Boga i drži Njegove Upute. Koji je Uput najviše kršen u starosaveznim vremenima? Zabrana idolatrije! Politeizam je djelovao neobuzdano kroz cijeli Stari Savez i stoga je Bog stalno ukoravao Izrael za idolatriju. Oni su služili mnogim lažnim bogovima, uključujući sunce i mjesec kao muško i žensko božanstvo. Kao rezultat, svaki posvećeni Jevrej recitovao je Šemu dvaput svaki dan, i još uvijek čine to do današnjeg dana kako bi održali taj veliki drevni protest protiv politeizma i panteizma neznabožačkog svijeta. To je velika izjava nacionalne vjere u Jednog Jehovu!

Ono što mnogi propuštaju da prepoznaju je da za Jevreje postoji samo jedan Bog, a Duh Božji je upravo to što jeste, ne odvojeno biće ili bog. Jevreji su bili Božji izabrani narod, i Bog je podigao jevrejsku naciju kao ne-trinitarce što se nikad nije promijenilo. Trinitarci često pokušavaju da koriste jezik Jevreja u dokazivanju doktrine o trojstvu, ali ljudi kojima ovaj jezik pripada nikad nijesu bili trinitarci! Sledeći tekstovi iz Svetog Pisma otkrivaju da postoji samo jedan Bog.

„Zar nemamo svi jednog oca? Zar nas nije jedan Bog stvorio? Zašto smo onda nevjerni jedni drugima, skrnaveći savez naših praočeva?“ (Malahija 2:10)

U pasusu Marko 12:28-34, „jedan od književnika je prišao“ Isusu i „upitao ga: ‘Koji je nauk prioritetniji od svih?’ Isus je odgovorio: ‘Prvi nauk ispred svih je: Čuj, Izraele, Gospod Bog naš, Gospod je jedini, i Voli Gospoda, svog Boga, svim svojim srcem i svom svojom dušom i svom svojom snagom. Drugi sličan ovom je: Voli svog bližnjeg kao samog sebe. Većeg nauka od ovih nema.’ Književnik mu je rekao: ‘Učitelju, dobro je i istinito što si rekao: ‘On je jedan i nema drugog osim njega.’ I voljeti ga svim srcem i svim razumom i svom snagom i voljeti bližnjeg kao samog sebe vrijedi mnogo više od svih žrtava paljenica i drugih žrtava.’ Tada mu je Isus, vidjevši da je pametno odgovorio, rekao: ‘Nijesi daleko od Božjeg kraljevstva.’“

Da li za vas Isusove riječi imaju težinu neupitnog autoriteta ili vaši crkveni „autoriteti“ znaju bolje?

„Jer je Bog samo jedan – i on će opravdati obrezanje vjerom, i neobrezanje kroz vjeru.“ (Rimljanima 3:30)
„Ti vjeruješ da postoji jedan Bog, zar ne? Sasvim dobro činiš. Ali i demoni vjeruju i drhte.“ (Jakov 2:19) Ovi demoni su pali anđeli koji su poznavali Boga i Njegovog Sina. Oni su bili stanovnici Neba prije svog pada. Dakle, oni znaju da „postoji jedan Bog“ i oni znaju da je Isus „Sin Božji“, a ne još jedan pravi Bog. „Šta mi imamo s tobom, Isuse, Sine Božiji?“ (Matej 8:29)

„A Kralju vječnom, neraspadljivom, nevidljivom, jedinom premudrom Bogu, neka je čast i slava u vjekovima vjekova. Amin.“ (1. Timoteju 1:17)
Napomena: Sledeći stihovi iz Svetog Pisma takođe konstatuju da postoji jedan Bog. Ali da li Biblija uključuje Isusa kao tog jednog Boga kao što tvrdi dogma o trojstvu, ili jedan Bog „i“ Gospod Isus Hrist znači da postoje dva odvojena bića?
„Jedno je tijelo i jedan duh – kao što je i jedna nada na koju ste pozvani – jedan Gospod [Isus], jedna vjera, jedno krštenje, jedan Bog i Otac svih, koji je nad svima i u svima vama.“ (Efescima 4:4-6)

„Jer jedan je Bog, i jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovjek, Hristos Isus.“ (1. Timoteju 2:5)
„A ovo je život vječni: da upoznaju tebe jedinog istinitog Boga i Isusa Hrista koga si poslao.“ (Jovan 17:3)

„Jer imaju neki ljudi koji su se uvukli među neopreznima koje su Pisma još davno odredila za sud, bezbožnici, koji blagodat našeg Boga pretvaraju u izgovor za besramna djela i koji se odriču jedinog Gospoda Boga, i našeg Gospoda Isusa Hrista.“ (Juda 1:4)
„Za nas postoji jedan Bog Otac od koga je sve, i mi u Njemu, i jedan Gospod, Isus Hrist, kroz koga je sve, i mi kroz Njega.“ (1. Korinćanima 8:6)

Dakle, Pavle, Jovan, Jakov i Juda konstatuju da je Otac jedini pravi Bog dok za Isusa Hrista otkrivaju da On nije Otac i da je odvojena osoba od jedinog pravog Boga Oca. Tako jedina kontradikcija može biti vjerovanje u trojstvo.

Pošto doktrina o trojstvu uči o bogu tri u jedan, trinitarci koriste odgovarajuće fraze „Bog Otac“, „Bog Sin“ i „Bog Sveti Duh“. Oni svu trojicu nazivaju bogovima. Ali pošto Biblija kaže da postoji samo jedan Bog, onda su trinitarci primorani da kažu da su sva trojica jedan Bog. (Ovo bismo mogli nazvati silovanjem monoteizma.) Kad bi to bilo tačno, onda bi Biblija zaista koristila ove fraze i nazivala ih sve bogovima. Dakle, da li je to istina? Da li Biblija kaže tako? Ne! Kad bi stvarno postojala tri Boga tada bi Biblija koristila ove fraze. Biblija misli ono što kaže i kaže ono što misli! Ona kaže da postoji samo jedan Bog, „Bog Otac“, i Otac je jedini koji se naziva Bogom.
Fraze „Bog Sin“ i „Bog Duh“ ne postoje nigdje u Svetom Pismu, ni na jednom jedinom mjestu! Ove fraze potiču iz Katoličke crkve i skovane su da odgovaraju doktrini koju su oni napravili. Biblija koristi izraz „Sin Božji“ jer to je opis onoga što Isus jeste. I ona koristi „Duh Božji“ ili „Duh Očev“ jer Duh to jeste. Dakle, zašto trinitarci koriste sastavljene fraze koje imaju potpuno drugačije značenje i ne nalaze se u Bibliji? Ako koristite katoličke fraze „Bog Sin“ ili Bog Duh“, koje nikad nijesu potekle iz Svetog Pisma, tada slijedite papsku crkvu i antihrista, ne nadahnute riječi Božje.

Pošto se trojstvo ne nalazi u Bibliji kao što mnogi skolari i teolozi priznaju, tada oni koji drže to učenje pribjegavaju sledećim koracima u pokušaju da ga dokažu. Prvo, govore da Biblija kaže da je Bog Otac i da je Isus nazvan Bogom od Njegovog Oca, i da Biblija kaže da je Sveti Duh Bog. Kasnije ćemo se ovim pozabaviti detaljnije.

Oni dalje odatle izvode zaključak da pošto su sva trojica nazvani Bogom, a Ponovljeni Zakon 6:4 kaže da postoji samo jedan Bog, sva trojica moraju biti jedan! Zapazićete da ovo nije „Tako govori Gospod“, već tip pretpostavke koja dopušta da napravite da Sveto Pismo kaže sve što vi želite. Ovo se naziva logikom crvenog vatrogasnog vozila! To jest, vatrogasno vozilo je crveno, moje auto je crveno, stoga je moje auto vatrogasno vozilo! Pretpostavljati nešto tako važno kao ko su Otac i Sin na način koji Sveto Pismo ničim ne podržava je glupost, bezobrazluk ili intelektualno nepoštenje. Da je Bog želio da vjerujemo da je On Trojstvo, On bi nam to saopštio jasnim riječima. Nema nijednog teksta koji specifično konstatuje da je Sveti Duh Bog tako da je ovo pogrešna pretpostavka.

I treće, dok, prema trinitarcima, jedan istinski Bog naziva svog Sina Bogom, Pavle, Jovan, Jakov i Juda u stihovima koje smo prethodno citirali nedvojbeno isključuju Hrista iz entiteta jedan Bog. Dakle, opet dolazimo do konstatacije da postoji samo jedan Bog Otac, baš kao što kaže Ponovljeni Zakon 6:4, i upravo kao što je vjerovala jevrejska nacija kad su pisali ove riječi, i kao što vjeruju i danas. Pravo hrišćanstvo je poteklo iz biblijske starosavezne vjere, ne iz katoličkog paganizma. U Otkrivenju 12. glava jasno se vidi taj neprekinuti kontinuitet Božjeg duhovnog Izraela. Ne možete, dakle, dokazivati doktrinu o trojstvu iz riječi Jevreja koji su ih pisali kad oni nikad nijesu u to vjerovali.

Najveći dio Biblije napisali su Jevreji koji nijesu vjerovali ili čak pomišljali na doktrinu o trojstvu niti to misle danas. Isus je naravno bio Jevrej kao i Njegovi učenici. Vidjeli smo jasno šta je Isus vjerovao o Bogu Ocu i sebi samom. Kako možete učiti doktrinu o trojstvu iz Biblije kad je ona ne-trinitarska knjiga? Na primjer, apostol Jovan nikad ne bi mogao učiti da je Utješitelj ili Duh istine drugo biće pošto Jevreji nikad nijesu učili ili vjerovali tako nešto. Biblija je imala ne-trinitarske autore. Hrišćani su vjekovima indoktrinirani mnogim pogrešnim idejama koje lijepo zvuče kako bi se ubijedili da se neka doktrina nalazi u Bibliji dok to u stvarnosti nije ni blizu istine.
Takođe znamo da je Biblija ne-trinitarska knjiga jer riječ „trojstvo“ nije ni postojala do oko 200. godine n.e., u vrijeme kada ideja da je Sveti Duh treće biće i 3 u 1 nije uopšte postojala. Potpuno razvijena doktrina o trojstvu nije postojala do 381. godine n.e. Tako je nemoguće da je ijedan biblijski autor pisao o nečemu što nije ni postojalo za njihovog života.

Osim toga, logički je razumljivo da može postojati samo jedan Bog, Izvor i Apsolut svega. Takođe je razumski lako shvatljivo da je Sin Božji, kroz koga je sve stvoreno, Kanal života, kao što je to shvatljivo u zdravom porodičnom odnosu muškarca i žene, stvorenih po Božjem obličju.
U diskusiji između Samerbela i Flada o trojstvu, str. 38, vezano za trojstvo on kaže: „Izvjesno je da jevrejska crkva nije držala takvu doktrinu.“ G-din Samerbel je rekao: „Jedan moj prijatelj koji je bio prisutan u njujorškoj sinagogi pitao je rabina za objašnjenje riječi ‘Elohim’. Jedan trinitarski klerik koji je stajao pored je odgovorio: ‘To se odnosi na tri osobe u Trojstvu.’ Tada je jedan Jevrejin istupio naprijed i rekao da ne smije opet pominjati tu riječ ili će morati da napusti prostoriju, jer nije dozvoljeno pominjanje nijednog tuđeg boga u sinagogi.“ (Summerbell and Flood on Trinity)

Zaista se radi o tuđem bogu. Mi trebamo služiti jednom pravo Bogu Ocu i Njegovom Sinu Isusu Hristu, našem Gospodu, a ne nekom 1 u 3 i 3 u 1 bogu koji je došao od obožavanja sunca i Sotone! „A naša je zajednica s Ocem i sa Sinom Njegovim Isusom Hristom.“ (1. Jovanova 1:3)

izvor: ...https://www.religija.me/?p=9589....
Da samo je jedan Bog :)

„Jedno je tijelo i jedan duh – kao što je i jedna nada na koju ste pozvani – jedan Gospod [Isus], jedna vjera, jedno krštenje, jedan Bog i Otac svih, koji je nad svima i u svima vama.“ (Efescima 4:4-6)

„Jer jedan je Bog, i jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovjek, Hristos Isus.“ (1. Timoteju 2:5)


2 Mojsijeva 20

2 “Ja sam Jehova, Bog tvoj, koji te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropske.
3 Nemoj imati drugih bogova uz mene.


„A ovo je život vječni: da upoznaju tebe jedinog istinitog Boga i Isusa Hrista koga si poslao.“ (Jovan 17:3)
 
Laodikeja

Laodikeja

VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
15.301
Biblija kaze:

"DA SVI POSTUJU SINA KAO I OCA, KO NE POSTUJE SINA NE POSTUJE OCA..."

"JA I OTAC JEDNO SMO.."

"RECE TOMI, DODJI I METNI PRST SVOJ U RANE OD KLINA I STAVI RUKU SVOJU U REBRA MOJA, I NE BUDI NEVERAN NEGO VERAN, RECE MU TOMA GOSPOD MOJ I BOG MOJ, ODGOVORI MU ISUS, POSTO SI ME VIDEO, VEROVAO SI, BLAGO ONOME KO NE VIDI I VERUJE.

"I TROJE JE STO SVEDOCI NA NEBU, OTAC, REC ( Isus Hristos ), I SVETI DUH, I OVO JE TROJE JEDNO.."
 
Top