Šta je novo?
SerbianForum

Dobrodošli na SerbianForum.org, mjesto na kojem možete pronaći apsolutno sve, mjesto druženja i odlične zabave!

Sveto Trojstvo

  • Začetnik teme Ana_ana
  • Datum pokretanja
piramida4

piramida4

1.
sam SIN G Jehoshua kaže da on NIJE BOG
jer ima svoga Boga - koji je i Bog od LJUDI
A SAMO JE JEDAN BOG


IVAN 20,17

Kaže joj Isus:

"Ne zadržavaj se sa mnom jer još ne uziđoh

Ocu, = BOGU JHVH

nego idi mojoj braći i javi im:

Uzlazim Ocu = BOGU JHVH

svomu

i

Ocu = BOGU JHVH
vašemu,

Bogu = OCU JHVH

svomu

i

Bogu =OCU JHVH

vašemu.
========================================
Zašto tvoj Bog NIJE i

Onaj Bog i Otac
Koji je i Bog i Otac
od LJUDI
i koji je i Bog i Otac
od samoga SINA G Yehošue?

===============================================

nisi odgovorio stihom - ime boga jedinoga je????????

================================================

2.
SAM SAMCAT Veliki El Šadaj Svemogući JHVH
Jedini Bog Otac
stvorio je SVE SAM SAMCAT
Bez Pomoći Ičije
BEZ POMOĆI SINA G Yehošue
--------------------------------------------

IZAIJA 44,24

Ovako govori JHVH, otkupitelj tvoj i tvorac tvoj od utrobe:

"Ja sam JHVH koji sam sve stvorio,

koji sam nebesa sam razapeo

i učvrstio zemlju

BEZ POMOĆI IČIJE.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Nije G Yehošua NITI pomagao
NITI bilo kako UČESTVOVAO u Stvaranju.
G Yehošua sam kaže da NIJE ništa stvorio.
---------------------------------------------------------

G Yehošua NIJE NIKAD NIŠTA stvorio
zato jer je i sam - stvorenje!

A stvorenje ne može stvarati,
jer nije Bog.

=============================================
u stihu datom od tebe
NIGDJE NE PIŠE - STVORILI SMO
NAS TRI SMO ZAJEDNO STVORILI

tako da ti TO nije nikakovi dokaz
nego si opet pao na ispitu istinitosti
=============================================

3.
Jedini Bog = Otac JHVH
__


JEDINI BOG = OTAC JAHVE

==============================1. KRALJEVIMA 8,60

ne bi li tako svi narodi zemlje spoznali da je
JAHVE JEDINI BOG I DA NEMA DRUGOGA.


2. KRALJEVIMA 19,15

I pomoli se Ezekija Jahvi ovako: "JAHVE, BOŽE IZRAELOV,

koji stoluješ nad kerubima,

TI SI BOG JEDINI nad svim zemaljskim kraljevstvima,

ti si stvorio nebo i zemlju.2. KRALJEVIMA 19,19

Ali sada, JAHVE, BOŽE naš, izbavi nas iz ruke njegove da spoznaju

sva kraljevstva zemlje DA SI TI, JAHVE, BOG JEDINI.
===============================================

JEDINI STVORITELJ JE JEDINI BOG - OTAC JHVH
____


NEHEMIJA 9,6

TI SI, JAHVE, JEDINI!

TI SI STVORIO NEBO, I NEBESA NAD NEBESIMA, I VOJSKU NJIHOVU,

ZEMLJU I SVE ŠTO JE NA NJOJ, MORA I ŠTO JE U NJIMA.

Ti sve to oživljavaš, i vojske se nebeske tebi klanjaju.IZAIJA 37,16

"JAHVE NAD VOJSKAMA, BOŽE IZRAELOV, koji stoluješ nad kerubima,

TI SI BOG JEDINI nad svim kraljevstvima na zemlji, TI SI STVORIO NEBO I ZEMLJU.

=====================================

ove stihove do sada nisi vidio
zar ne?

ajd opovrgni što sam dao
ajd pobi date stihove
 
kainos

kainos

Član
Jedan Bog ili tri Boga

Više od 3 hiljade godina, Jevreji su ponavljali riječi iz Ponovljenog Zakona 6:4: „Čuj, Izraele: Gospod Bog naš, Gospod je jedini.“ Ovaj sveti pasus se zove Šèmá (nazvan je po prvoj riječi u rečenici na hebrejskom jeziku) i visoko je cijenjen i pamćen od posvećenih Jevreja vjekovima. Trinitarci koji vjeruju da postoje tri boga pretpostavljaju da ako Biblija kaže da ima samo jedan Bog, onda sva tri moraju biti jedan, a drugi, pak, kažu ako ima samo jedan Bog kako onda Bog može da se sastoji iz tri bića? Kad bi hrišćani samo prihvatili jednostavne riječi Svetog Pisma umjesto čitanja sa predrasudama u pokušaju da nametnu da Biblija kaže nešto što ne stoji.

Kad je Mojsije rekao: „Gospod Bog naš je jedan,“ Izrael je bio okružen politeističkim nacijama koje su obožavale mnoštvo bogova. U Ponovljenom Zakonu, 6. glava, Mojsije podstiče Izrael da sluša Boga i drži Njegove Upute. Koji je Uput najviše kršen u starosaveznim vremenima? Zabrana idolatrije! Politeizam je djelovao neobuzdano kroz cijeli Stari Savez i stoga je Bog stalno ukoravao Izrael za idolatriju. Oni su služili mnogim lažnim bogovima, uključujući sunce i mjesec kao muško i žensko božanstvo. Kao rezultat, svaki posvećeni Jevrej recitovao je Šemu dvaput svaki dan, i još uvijek čine to do današnjeg dana kako bi održali taj veliki drevni protest protiv politeizma i panteizma neznabožačkog svijeta. To je velika izjava nacionalne vjere u Jednog Jehovu!

Ono što mnogi propuštaju da prepoznaju je da za Jevreje postoji samo jedan Bog, a Duh Božji je upravo to što jeste, ne odvojeno biće ili bog. Jevreji su bili Božji izabrani narod, i Bog je podigao jevrejsku naciju kao ne-trinitarce što se nikad nije promijenilo. Trinitarci često pokušavaju da koriste jezik Jevreja u dokazivanju doktrine o trojstvu, ali ljudi kojima ovaj jezik pripada nikad nijesu bili trinitarci! Sledeći tekstovi iz Svetog Pisma otkrivaju da postoji samo jedan Bog.

„Zar nemamo svi jednog oca? Zar nas nije jedan Bog stvorio? Zašto smo onda nevjerni jedni drugima, skrnaveći savez naših praočeva?“ (Malahija 2:10)

U pasusu Marko 12:28-34, „jedan od književnika je prišao“ Isusu i „upitao ga: ‘Koji je nauk prioritetniji od svih?’ Isus je odgovorio: ‘Prvi nauk ispred svih je: Čuj, Izraele, Gospod Bog naš, Gospod je jedini, i Voli Gospoda, svog Boga, svim svojim srcem i svom svojom dušom i svom svojom snagom. Drugi sličan ovom je: Voli svog bližnjeg kao samog sebe. Većeg nauka od ovih nema.’ Književnik mu je rekao: ‘Učitelju, dobro je i istinito što si rekao: ‘On je jedan i nema drugog osim njega.’ I voljeti ga svim srcem i svim razumom i svom snagom i voljeti bližnjeg kao samog sebe vrijedi mnogo više od svih žrtava paljenica i drugih žrtava.’ Tada mu je Isus, vidjevši da je pametno odgovorio, rekao: ‘Nijesi daleko od Božjeg kraljevstva.’“

Da li za vas Isusove riječi imaju težinu neupitnog autoriteta ili vaši crkveni „autoriteti“ znaju bolje?

„Jer je Bog samo jedan – i on će opravdati obrezanje vjerom, i neobrezanje kroz vjeru.“ (Rimljanima 3:30)
„Ti vjeruješ da postoji jedan Bog, zar ne? Sasvim dobro činiš. Ali i demoni vjeruju i drhte.“ (Jakov 2:19) Ovi demoni su pali anđeli koji su poznavali Boga i Njegovog Sina. Oni su bili stanovnici Neba prije svog pada. Dakle, oni znaju da „postoji jedan Bog“ i oni znaju da je Isus „Sin Božji“, a ne još jedan pravi Bog. „Šta mi imamo s tobom, Isuse, Sine Božiji?“ (Matej 8:29)

„A Kralju vječnom, neraspadljivom, nevidljivom, jedinom premudrom Bogu, neka je čast i slava u vjekovima vjekova. Amin.“ (1. Timoteju 1:17)
Napomena: Sledeći stihovi iz Svetog Pisma takođe konstatuju da postoji jedan Bog. Ali da li Biblija uključuje Isusa kao tog jednog Boga kao što tvrdi dogma o trojstvu, ili jedan Bog „i“ Gospod Isus Hrist znači da postoje dva odvojena bića?
„Jedno je tijelo i jedan duh – kao što je i jedna nada na koju ste pozvani – jedan Gospod [Isus], jedna vjera, jedno krštenje, jedan Bog i Otac svih, koji je nad svima i u svima vama.“ (Efescima 4:4-6)

„Jer jedan je Bog, i jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovjek, Hristos Isus.“ (1. Timoteju 2:5)
„A ovo je život vječni: da upoznaju tebe jedinog istinitog Boga i Isusa Hrista koga si poslao.“ (Jovan 17:3)

„Jer imaju neki ljudi koji su se uvukli među neopreznima koje su Pisma još davno odredila za sud, bezbožnici, koji blagodat našeg Boga pretvaraju u izgovor za besramna djela i koji se odriču jedinog Gospoda Boga, i našeg Gospoda Isusa Hrista.“ (Juda 1:4)
„Za nas postoji jedan Bog Otac od koga je sve, i mi u Njemu, i jedan Gospod, Isus Hrist, kroz koga je sve, i mi kroz Njega.“ (1. Korinćanima 8:6)

Dakle, Pavle, Jovan, Jakov i Juda konstatuju da je Otac jedini pravi Bog dok za Isusa Hrista otkrivaju da On nije Otac i da je odvojena osoba od jedinog pravog Boga Oca. Tako jedina kontradikcija može biti vjerovanje u trojstvo.

Pošto doktrina o trojstvu uči o bogu tri u jedan, trinitarci koriste odgovarajuće fraze „Bog Otac“, „Bog Sin“ i „Bog Sveti Duh“. Oni svu trojicu nazivaju bogovima. Ali pošto Biblija kaže da postoji samo jedan Bog, onda su trinitarci primorani da kažu da su sva trojica jedan Bog. (Ovo bismo mogli nazvati silovanjem monoteizma.) Kad bi to bilo tačno, onda bi Biblija zaista koristila ove fraze i nazivala ih sve bogovima. Dakle, da li je to istina? Da li Biblija kaže tako? Ne! Kad bi stvarno postojala tri Boga tada bi Biblija koristila ove fraze. Biblija misli ono što kaže i kaže ono što misli! Ona kaže da postoji samo jedan Bog, „Bog Otac“, i Otac je jedini koji se naziva Bogom.
Fraze „Bog Sin“ i „Bog Duh“ ne postoje nigdje u Svetom Pismu, ni na jednom jedinom mjestu! Ove fraze potiču iz Katoličke crkve i skovane su da odgovaraju doktrini koju su oni napravili. Biblija koristi izraz „Sin Božji“ jer to je opis onoga što Isus jeste. I ona koristi „Duh Božji“ ili „Duh Očev“ jer Duh to jeste. Dakle, zašto trinitarci koriste sastavljene fraze koje imaju potpuno drugačije značenje i ne nalaze se u Bibliji? Ako koristite katoličke fraze „Bog Sin“ ili Bog Duh“, koje nikad nijesu potekle iz Svetog Pisma, tada slijedite papsku crkvu i antihrista, ne nadahnute riječi Božje.

Pošto se trojstvo ne nalazi u Bibliji kao što mnogi skolari i teolozi priznaju, tada oni koji drže to učenje pribjegavaju sledećim koracima u pokušaju da ga dokažu. Prvo, govore da Biblija kaže da je Bog Otac i da je Isus nazvan Bogom od Njegovog Oca, i da Biblija kaže da je Sveti Duh Bog. Kasnije ćemo se ovim pozabaviti detaljnije.

Oni dalje odatle izvode zaključak da pošto su sva trojica nazvani Bogom, a Ponovljeni Zakon 6:4 kaže da postoji samo jedan Bog, sva trojica moraju biti jedan! Zapazićete da ovo nije „Tako govori Gospod“, već tip pretpostavke koja dopušta da napravite da Sveto Pismo kaže sve što vi želite. Ovo se naziva logikom crvenog vatrogasnog vozila! To jest, vatrogasno vozilo je crveno, moje auto je crveno, stoga je moje auto vatrogasno vozilo! Pretpostavljati nešto tako važno kao ko su Otac i Sin na način koji Sveto Pismo ničim ne podržava je glupost, bezobrazluk ili intelektualno nepoštenje. Da je Bog želio da vjerujemo da je On Trojstvo, On bi nam to saopštio jasnim riječima. Nema nijednog teksta koji specifično konstatuje da je Sveti Duh Bog tako da je ovo pogrešna pretpostavka.

I treće, dok, prema trinitarcima, jedan istinski Bog naziva svog Sina Bogom, Pavle, Jovan, Jakov i Juda u stihovima koje smo prethodno citirali nedvojbeno isključuju Hrista iz entiteta jedan Bog. Dakle, opet dolazimo do konstatacije da postoji samo jedan Bog Otac, baš kao što kaže Ponovljeni Zakon 6:4, i upravo kao što je vjerovala jevrejska nacija kad su pisali ove riječi, i kao što vjeruju i danas. Pravo hrišćanstvo je poteklo iz biblijske starosavezne vjere, ne iz katoličkog paganizma. U Otkrivenju 12. glava jasno se vidi taj neprekinuti kontinuitet Božjeg duhovnog Izraela. Ne možete, dakle, dokazivati doktrinu o trojstvu iz riječi Jevreja koji su ih pisali kad oni nikad nijesu u to vjerovali.

Najveći dio Biblije napisali su Jevreji koji nijesu vjerovali ili čak pomišljali na doktrinu o trojstvu niti to misle danas. Isus je naravno bio Jevrej kao i Njegovi učenici. Vidjeli smo jasno šta je Isus vjerovao o Bogu Ocu i sebi samom. Kako možete učiti doktrinu o trojstvu iz Biblije kad je ona ne-trinitarska knjiga? Na primjer, apostol Jovan nikad ne bi mogao učiti da je Utješitelj ili Duh istine drugo biće pošto Jevreji nikad nijesu učili ili vjerovali tako nešto. Biblija je imala ne-trinitarske autore. Hrišćani su vjekovima indoktrinirani mnogim pogrešnim idejama koje lijepo zvuče kako bi se ubijedili da se neka doktrina nalazi u Bibliji dok to u stvarnosti nije ni blizu istine.
Takođe znamo da je Biblija ne-trinitarska knjiga jer riječ „trojstvo“ nije ni postojala do oko 200. godine n.e., u vrijeme kada ideja da je Sveti Duh treće biće i 3 u 1 nije uopšte postojala. Potpuno razvijena doktrina o trojstvu nije postojala do 381. godine n.e. Tako je nemoguće da je ijedan biblijski autor pisao o nečemu što nije ni postojalo za njihovog života.

Osim toga, logički je razumljivo da može postojati samo jedan Bog, Izvor i Apsolut svega. Takođe je razumski lako shvatljivo da je Sin Božji, kroz koga je sve stvoreno, Kanal života, kao što je to shvatljivo u zdravom porodičnom odnosu muškarca i žene, stvorenih po Božjem obličju.
U diskusiji između Samerbela i Flada o trojstvu, str. 38, vezano za trojstvo on kaže: „Izvjesno je da jevrejska crkva nije držala takvu doktrinu.“ G-din Samerbel je rekao: „Jedan moj prijatelj koji je bio prisutan u njujorškoj sinagogi pitao je rabina za objašnjenje riječi ‘Elohim’. Jedan trinitarski klerik koji je stajao pored je odgovorio: ‘To se odnosi na tri osobe u Trojstvu.’ Tada je jedan Jevrejin istupio naprijed i rekao da ne smije opet pominjati tu riječ ili će morati da napusti prostoriju, jer nije dozvoljeno pominjanje nijednog tuđeg boga u sinagogi.“ (Summerbell and Flood on Trinity)

Zaista se radi o tuđem bogu. Mi trebamo služiti jednom pravo Bogu Ocu i Njegovom Sinu Isusu Hristu, našem Gospodu, a ne nekom 1 u 3 i 3 u 1 bogu koji je došao od obožavanja sunca i Sotone! „A naša je zajednica s Ocem i sa Sinom Njegovim Isusom Hristom.“ (1. Jovanova 1:3)

izvor: ...https://www.religija.me/?p=9589....
 
K

Klik_er

@kainos
Da stavimo doktrine pavoslavlja i ktatolicizma po strani. Iz ovog što si napisao zaključujem da ti ne veruješ da su Isus Hrist i Bog Otac jedno. Da li sam u pravu?
 
kainos

kainos

Član
@kainos
Da stavimo doktrine pavoslavlja i ktatolicizma po strani. Iz ovog što si napisao zaključujem da ti ne veruješ da su Isus Hrist i Bog Otac jedno. Da li sam u pravu?
Pozdrav Klik_er . Postoji pravac koji se zove modalizam a koji veli da je Bog jedan a da se manifestirao u tri sluzbe, jednom je to Otac pa Sin pa SD....npr. sljedbenici Branhama vjeruju tako a to je stara jeres koju je propovijedao Sabelije. Bog je jedan i to Otac i to Pismo jasno govori. Isus je Sin Bozji, doslovni, rodjen u vjecnosti, i kao sin ima bozansku prirodu kao i Otac. Oni nisu jedan, nego jedno, mnogi ne vide razliku izmedju te dvije rijeci...a to jedno znaci - jedno u duhu, jedno u namjerama, ciljevima....
 
K

Klik_er

@kainos Znači ne veruješ da su Isus Hrist i Bog Otac dvoje odnosno da su odvojeni, ako veruješ da su jedno?
 
K

Klik_er

@kainos Navedi mi stih iz evanđelja gde se duh definiše kao namera ili cilj prema kome su Bog I Isus jedno. Ja ti mogu navesti stihove gde se kaže da su Isus Hrist i Bog Otac jedno biće. Štaviše mogu ti navesti stih iz Evanđelja gde Isus Hrist Boga naziva duhom. Znači jedno su namere i ciljevi, a drugo je duh koji je suština našeg (mog i tvog) postojanja. Da li se slažeš?
 
kainos

kainos

Član
@kainos Navedi mi stih iz evanđelja gde se duh definiše kao namera ili cilj prema kome su Bog I Isus jedno. Ja ti mogu navesti stihove gde se kaže da su Isus Hrist i Bog Otac jedno biće. Štaviše mogu ti navesti stih iz Evanđelja gde Isus Hrist Boga naziva duhom. Znači jedno su namere i ciljevi, a drugo je duh koji je suština našeg (mog i tvog) postojanja. Da li se slažeš?
Ti hoces reci da su Bog i Isus jedno te isto bice...poslije Isus kaze da i njegovi ucenici budu jedno sa njima...reci mi onda da li su onda i ucenici Bogovi, ako su jedno...tu se ne govori o bozanstvu....jedno...ne jedan rekao sam vec gore vise puta....
 
K

Klik_er

@kainos Neću ja ništa da kažem, ja te samo podsećam na ono što Isus govori o sebi, o Bogu, o svojimučenicima, a kaže:
Ivan 14:20
(20) U onaj ćete dan spoznati da sam ja u Ocu svom i vi u meni i ja u vama.
Malo iznad toga kaže
Ivan 10:30
(30) Ja i Otac jedno smo."

Onda sledi opttužba Jevreja da se Isus gradi Bogom i prete mu kamenovanjem. On na to odgovara tako što se poziva na pismo, pa kaže:

Ivan 10:34-36
(34) Odgovori im Isus: "Nije li pisano u vašem Zakonu: Ja rekoh: bogovi ste! (35) Ako bogovima nazva one kojima je riječ Božja upravljena - a Pismo se ne može dokinuti - (36) kako onda vi onome kog Otac posveti i posla na svijet možete reći: 'Huliš!' - zbog toga što rekoh: 'Sin sam Božji!'

-------

Da li smo ustanovili da su Hrist i Bog Otac jedno postojanje?Nismo? Poslužiću se jednommetaforom. Zamisli da imaš čašu na stolu. Sipaš malo vina u čašu. I gle, vino uzme oblik čaše. Ne piješ to vino radi eksperimenta:.). Sad u vino dosipaš malo vode.. vino se vidi, međutim, dosuta voda se ne vidi. A svi zajedno čine jednu celinu. Nešto tome slično grade Bog Hrist i čovek. Ako si hrišćanin i kršte si, moraš verovati da je Hrist u tebi. Ovo ne kažem ja nego tako piše u Evanđelju. Mogu ti navesti stih koji doslovno kaže da je Hrist u tebi. Kao što je vino u čaši. Sad možeš popiti vino. :)
 
Top