Šta je novo?
SerbianForum

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Šta bi se desilo sa nama ako se dokaže postojanje vanzemaljaca?

  • Začetnik teme 100Dinara
  • Datum pokretanja
Lucis

Lucis

#41
Ništa drastično se ne bi promijenilo. Ili, bolje rečeno prvo bi bila dugotrajna promjena, pa tek onda zvanična informacija. Dosta priče o teorijama, dosta filmova i dokumentaraca. Zapravo, toga smo već i svjedoci.
 

Top