Šta je novo?

Raskol i jedna, sveta, saborna i apostolska Crkva

VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.545
Pomaže Bagi Bog!

Hvala ti što si se potrudio da malo podrobnije sa nama podeliš
svoje vidjenje ove bolne teme.

Ima istine u tvome pisanju, a ja lično bih voleo da se što-šta
od ovoga nikada nije dogodilo.

Brat Toma

Slažem se, i ja bih bio najsrečniji da se ništa od toga nikada nije dogodilo, a tu mislim na prvobitni veliki otpad, ili odvajanje Rima od prve crkve, i kasnija odvajanja drugih.
Ali ( to "ALI" uvek postoji dok smo na zemlji ), prioritetni cilj sotone je da se bori protiv Božjeg carstva, pa time i njegove crkve i istine, i on je takav poduhvat upravo pokrenuo nakon 1 veka, a verni apostoli to predvideli u pismu.

U otkrivenju je postavljen rekord u književnom istorijskom prikazivanju događaja, jer danas da bi se napisao jedan period istorije - književnici sastavljaju tomove knjiga, a apostol Jovan je u jednom poglavlju, u svega sedamnaest redaka opisao istoriju progonstva crkve od Hrista, odnosno prvog veka, do Hristovog drugog dolaska u slavi - koji je stvar skore budućnosti.

"I znak veliki pokaza se na nebu: žena obučena u sunce, i mesec pod nogama njenim, i na glavi njenoj venac od dvanaest zvezda.
12:2 I beše trudna, i vikaše od muke, i mučaše se da rodi.
12:3 I pokaza se drugi znak na nebu, i gle, velika crvena aždaha, koja imaše sedam glava, i deset rogova; i na glavama njenim sedam kruna;
12:4 I rep njen odvuče trećinu zvezda nebeskih, i baci ih na zemlju. I aždaha stajaše pred ženom koja htede da se porodi, da joj proždere dete kad rodi.
12:5 I rodi muško, sina, koji će pasti sve narode s palicom gvozdenom; i dete njeno bi uzeto k Bogu i prestolu njegovom.
12:6 A žena pobeže u pustinju gde imaše mesto pripravljeno od Boga, da se onamo hrani hiljadu i dvesta i šezdeset dana.
12:7 I posta rat na nebu. Mihailo i anđeli Njegovi udariše na aždahu, i bi se aždaha i anđeli njeni.
12:8 I ne nadvladaše, i više im se ne nađe mesta na nebu.
12:9 I zbačena bi aždaha velika, stara zmija, koja se zove đavo i sotona, koja vara sav vasioni svet, i zbačena bi na zemlju, i anđeli njeni zbačeni biše s njom.
12:10 I čuh glas veliki na nebu koji govori: Sad posta spasenje i sila i carstvo Boga našeg, i oblast Hrista Njegovog; jer se zbaci opadač braće naše, koji ih opadaše pred Bogom našim dan i noć.
12:11 I oni ga pobediše krvlju Jagnjetovom i rečju svedočanstva svog, i ne mariše za život svoj do same smrti.
12:12 Zato veselite se nebesa i vi koji živite na njima. Teško vama koji živite na zemlji i moru, jer đavo siđe k vama, i vrlo se rasrdio, znajući da vremena malo ima.
12:13 I kad vide aždaha da zbačena bi na zemlju, gonjaše ženu koja rodi muško.
12:14 I ženi dana biše dva krila orla velikog da leti u pustinju na svoje mesto, gde će se hraniti vreme i vremena i po vremena, sakrivena od lica zmijinog.
12:15 I ispusti zmija za ženom iz usta svojih vodu kao reku, da je utopi u reci.
12:16 I pomože zemlja ženi, i otvori zemlja usta svoja, i proždre reku koju ispusti zmija iz usta svojih.
12:17 I razgnevi se zmija na ženu, i otide da se pobije sa ostalim semenom njenim, koje drži zapovesti Božije i ima svedočanstvo Isusa Hrista"
( otkrivenje Jovanovo 12 poglavlje ).

U ovom poglavlju sadržani su sledeći istorijski događaji:

1. LUCIFEROVA POBUNA NA NEBU U KOJOJ JE SA SOBOM POVEO U POBUNU TREĆINU NEBESKIH ANĐELA, I NJIHOVO ZBACIVANJE SA NEBA.

2. SOTONIN POKUŠAJ UBISTVA HRISTA PRILIKOM SAMOG ROĐENJA POSREDSTVOM CARA IRODA.

3. HRISTOVO VAZNESENJE, I PROGONSTVO CRKVE U EVROPI U NOVOZAVETNOM PERIODU, PRVOBITNO OD MNOGOBOŽAČKOG, A KASNIJE HRIŠĆANSKOG RIMA - U PERIODU 1260 GODINA MRAČNOG SREDNJEG VEKA.

4. OTKRIVANJE NOVOG KONTINENTA ( Sjedinjenih Američkih država ) I USVAJANJE DEKLARACIJE O NEZAVISNOSTI I LJUDSKIM PRAVIMA, U KOJU JE UKLJUČENO I PRAVO NA VERSKU SLOBODU, ČIME SU HRIŠĆANI NAŠLI SLOBODU.

5. STVARANJE NOVOG SVETSKOG POREDKA - PROGONSTVO OSTATKA CRKVE NAKON USPOSTAVLJANJA ANTIHRIŠĆANSKE SVETOVNO - VERSKE KOALICIJE.
 
Poslednja izmena:
Učlanjen(a)
14.01.2018
Poruka
518
Bog pomogao svakome od nas!

Ne znam, nisam pametan...

Znam da Apokalipsa (Otkrovenje) svetog Jovana nije hronološka knjiga
(pa sama reč "hronologija" dolazi od 2 grčke kovanice: "hronos" = "vreme",
i "logija" = "reč") već pripada posebnom književnom žanru, koji nama zapadnjacima
nije svojstven a često ni "logičan"... Tako da ovo tvoje tumačenje...
Možda nije tačno nego je proizvod USA-američkog doživljavanja, a možda i jeste.

Zato kažem da ne znam....

Što se tiče odvajanja Rimokatolika od Pravoslavne Crkve, sećam se da sam čitao
da su se htenja da Episkop Rima bude prvi-i-tačka a ne prvi-medju-jednakima,
da su se pojavila još o-ho-ho pre 11 veka. A u 11. veku je taj "proces" samo doveo do
"novog tumačenja" ishodjenja Duha Svetoga, koje premda je u suprotnosti
sa iskustvom Crkve i sa Jevandjeljima .... ustoličeno je kao validno.

I razumem taj "proces" i pribojavam ga se, jer grešan sam čovek!
I ja ako bih danas nekoga zanevoleo, sutra bih (ponovo) počeo psovati,
a prekosutra ... pad bi bio sve veći i sve dublji..

Sačuvaj me Bože od mene samog!

brat Toma
 
Učlanjen(a)
15.02.2015
Poruka
3.512
Katolička i pravoslavna crkva


Osnovna teološka razlika je u shvatanju dogme o Svetoj trojici, koju čine: Bog otac, Sin i Sveti duh. Pitanje je, naime, kakvo je to jedinstvo. Zapadna, Katolička crkva smatra da je ovde reč o suštinskom jedinstvu u Sv. Trojstvu, tako da su sva tri lika “sliveno sjedinjena”, Sveti duh istovremeno proishodi i iz Oca i iz Sina. Pravoslavno učenje je drukčije. Otac je - “nerođen”, Sin - je “rođen”, a Sveti duh - “ishođen”. To će reći, Sveti duh ne sledi direktno iz Boga oca, već je s Ocem povezan tek posredstvom Sina.

Tako je u pravoslavnoj teologiji Sveto trojstvo shvaćeno kao „nesliveno“ jedinstvo, što je teorijski dopuštalo mogućnost za uvođenje razlike. Istočna, pravoslavna crkva, smatra da se u katoličkoj koncepciji prenaglašava jedinstvo Svete trojice na račun različitosti, a pravoslavna upravo tu razliku naglašava. U katoličkom tumačenju reč je o trojednom Bogu, o prevashodno božanskoj prirodi Hrista, dok se u pravoslavnoj crkvi naglašava lik Hrista kao „bogočoveka“.

Ono što posebno odlikuje Katoličku crkvu, to je njena težnja da se izdigne iznad „nacionalnog interesa“. I sam termin katolikon - na grčkom znači „opšte“. Nasuprot tome pravoslavlje se razvija upravo kroz nacionalne crkve, pa otuda i njihovo nacionalno određenje: Srpska pravoslavna crkva, Ruska, Rumunska, Grčka, Bugarska, itd. Na čelu Katoličke crkve je papa, kao vrhovni poglavar, a na čelu pravoslavne patrijarh. Obe crkve uzimaju pravo da su jedini tumači Biblije, odnosno Novog zaveta. U obema crkvama Božje otkrovenje se crpi iz Novog zaveta ali i iz tradicije, a tumačenje spornih verskih pitanja obavlja se na tzv. koncilima - u Katoličkoj, odnosno na saborima - u pravoslavnoj crkvi.

Ove se razlike nekom možda čine nepremostive????

Andela, hvala na tako lepom i jasnom komentaru.
Lepo je to sto obe Crkve zasnivajui svoje jedinstvo na Trojstvu.
Medjutim, da li postoji Jedna Usjedinjena Saborna Crkva ili pak postoje crkve???

Isus se molio za svoje sledbenike "Da svi jedno budu kao ja i Tii sto smo jedno".
Pa da li smo tako jedno kao sto se Isus molio ili nismo???
Ono sto Afanasijev tvrdi da postoji jedan episkopat kome pripadaju svi episkomi, a s njima i crkve, to je utopija. Svi smo svesni da to ne postoji.

Ono sto propagira savremeni ekumenizam, to je jos veca zabluda.
 
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
17.545
Bog pomogao svakome od nas!

Ne znam, nisam pametan...

Znam da Apokalipsa (Otkrovenje) svetog Jovana nije hronološka knjiga
(pa sama reč "hronologija" dolazi od 2 grčke kovanice: "hronos" = "vreme",
i "logija" = "reč") već pripada posebnom književnom žanru, koji nama zapadnjacima
nije svojstven a često ni "logičan"... Tako da ovo tvoje tumačenje...
Možda nije tačno nego je proizvod USA-američkog doživljavanja, a možda i jeste.

Zato kažem da ne znam....

Što se tiče odvajanja Rimokatolika od Pravoslavne Crkve, sećam se da sam čitao
da su se htenja da Episkop Rima bude prvi-i-tačka a ne prvi-medju-jednakima,
da su se pojavila još o-ho-ho pre 11 veka. A u 11. veku je taj "proces" samo doveo do
"novog tumačenja" ishodjenja Duha Svetoga, koje premda je u suprotnosti
sa iskustvom Crkve i sa Jevandjeljima .... ustoličeno je kao validno.

I razumem taj "proces" i pribojavam ga se, jer grešan sam čovek!
I ja ako bih danas nekoga zanevoleo, sutra bih (ponovo) počeo psovati,
a prekosutra ... pad bi bio sve veći i sve dublji..

Sačuvaj me Bože od mene samog!

brat Toma

Tačno je da otkrivenje u nekim delovima ne opisuje događaje po tačnom hronološkom redu, već da se opisuju paralelni događaji - osim ako to nije naglašeno, a to je upravo slučaj sa 12 poglavljem, da se tu radi o hronološkom redosledu, jer se jasno to uočava.

U tumačenju biblijskih knjiga postoji princip nazvan "hermenautika" po kome postoji sistem tumačenja simbola, brojeva, i vremenskih proročanstava, i kada se različiti bibliski tekstovi sagledaju uz pomoć ovog sistema tumačenja, onaj ko poznaje ovaj princip tumačenja, i uzimajući i istorijski kontekst - tačno zna o čemu ti tekstovi govore.
Ovi simboli, brojevi, i vremenska proročanstava se ne tumače proizvoljno po ličnom mišljenju, već ta tumačenja dolaze IZ same biblije.
Sa ovim se slažu skoro svi teolozi.

Tako zveri u bibliji predstavljaju CARSTVA, rogovi ili krune CARSKU ILI POLITIČKU VLAST, vode ili reke NARODE, zemlja ili pustinja NENASELJENO PODRUČJE, krila na zveri BRZINU OSVAJANJA trećina ljudi ODREĐENO PODRUČJE EVROPE ( uglavnom sa Pravoslavno opredeljenom populacijom ), žena CRKVU...

Što se tiče odvajanja, niko nije trebao od nikog da se odvoji, sa akcentom na tu prvu apostolsku crkvu, već je crkva trebala da bude jedinstvena.
Svi su se odvojili od svih, i danas nisu deo te prvobitne apostolske crkve ni Rimokatolička, ni Pravoslavna, niti bilo koja druga crkva, kao ni veći deo Protestantizma.

Crkva jeste protestantskog tipa, ali to su oni koji su u bibliji opisani kao narod koji "DRŽI ZAPOVESTI BOŽJE, VERU ISUSOVU, I IMA DAR PROROŠTVA"

Prava Božja crkva se ne identifikuje po starosti, po nacionalnoj priznatosti ili raširenosti i po broju vernika, već po meri blagodati Duha Svetoga koji menja onoga ko stupi u crkvu, i po učenju koje je identično prvobitnoj apostolskoj crkvi.
 
Član
Učlanjen(a)
03.06.2010
Poruka
13.420
Prava Božja crkva se ne identifikuje po starosti, po nacionalnoj priznatosti ili raširenosti i po broju vernika, već po meri blagodati Duha Svetoga koji menja onoga ko stupi u crkvu, i po učenju koje je identično prvobitnoj apostolskoj crkvi.

Vidiš šta im se dešava, a to je plod dila sa politikom i poistovjećivanja vjere i nacije.

Raskoli u mnogim pravosl. državama. I to po nacionalnom šavu ili ekumenizam-antiekumenizam.

Raskoli u CG, MKD, UKR. Tako biva kada se vjera i nacija vežu i kada se miješaju u politiku, odnosno sa državom šuruju.
 
Član
Učlanjen(a)
03.06.2010
Poruka
13.420
I priznanje.

Митрополит Сергије је подсетио на тренутна дешавања у Украјини, на поделе, страдања цркве, братоубилачки рат.

– Верујемо да се кроз свенародно покајање можемо вратити Богу, добити његов благослов и измирити се једни са другима. Наш народ и наша црква молећи се тако молимо се са љубављу и за оне који су против нас и непријатељи вере и цркве, без злобе и мржње, са жељом да се измире са Богом и да будемо једно – казао је Сергије.

Izvor: Srbija javlja.
 
Učlanjen(a)
11.02.2009
Poruka
7.471
Raskol ili velika šizma nastao je zbog nerazumevanja i ljudske grešnosti. Nažalost nije bio prvi, ali ni poslednji kome su kumovali već navedeni gresi. Uzroci raskola primarno leže u podeli državne strukture u kojoj je Crkva i nastala. Da bih ilustrovao ovo, ponoviću neke od hronoloških činjenica:

33 AD Nastaje Crkva

313 Nakon skoro tri veka progona Hrišćanstvo dobija status slobodne veroispovesti na teritoriji Rimskog Carstva

325 Prvi sabor - koncil u Nikeji

330 Osnivanje Nova Rome - Carigrada

395 Teodosije I proglašava Hrišćanstvo (katoličko i ortodoksno) za jedinu državnu veru

476 Pada zapadno Carstvo


7 vek. Pojava islama zbog koje tri od 5 centara Hrišćanstva prestaju da budu Hrišćanski

U periodu između 476 i kraja 7 veka dolazi do jezičke podele, germanima i raznoraznim drugim narodima na zapadu ne pada na pamet da uče grčki, teško im je padao i latinski. Na Istoku Emporium Romanorum postaje Vasiliki Romeon. Carstvo koje se diči imenom Rimski, to je sada samo po imenu. Latinski izbačen iz upotrebe.

Počinju da se pojavljuju razlike u praksi. Primat zasnovan na Isusovim rečima, samo pojačava isprva čisto međuljudske rasprave. Teološke počinju pojavom i to na istoku ideje (biblijski zasnovane) da je i Sin onaj koji odašilje duha. Ali umesto da se o tom pitanju raspravlja na koncilu - saboru, papa, okružen varvarskim kraljevinama, pritisnut od svih strana, na svoju ruku da bi udovoljio Francima, koji na sebe preuzimaju ulogu "branitelja" Crkve na zapadu i papine ličnosti, u Nikejsko Carigradski simbol vere unosi Filiokve (i od sina) na zaprepašćenje Grka, kojima to liči na herezu, jer Duh ne može imati dva ishodišta. Ponoviću o ovome je trebalo da se raspravlja na saboru, ali Carevi koji su po pravilu trebali da sazovu koncile, imali su preča posla u nametanju islamističkog ikonoborstva. Prve pukotine u Crkvenom tkanju se pojavljuju.

Sukob koji će dovesti do raskola počinje u vreme evangelizacije Bugara i Slovena. U njemu će do izražaja doći pre svega politički činioci, i ličnosti Nikole I i Fotija. Ovaj potonji će zbog papinog učešća, tj blagoslova njegovog svrgavanja sa mesta patrijarha, izneti niz optužbi, tj zamerki zapadnoj praksi. Ono što je u suštini bilo političko prepucavanje će u sledećim vekovima narasti do teološkog, da bi se dvojica jednako tvrdoglavih prelata, međusobno anatemisala, što je predstavljalo uvod u raskol.

Ovo je ukratko naveden tok događaja. U njemu se nisu pominjale 1204 i pad Carigrada, ili 1182 i pokolj Latina u Carigradu, kao ni nakon katoličke protoiv reformacije formiranog oficija Propaganda Fidei kojim se baš zahvaljući Luteru i ostalim produktima njegove pobune, Katolicima zabranjuje komunija sa šizmaticima. Od te godine, pa sve do početka XX veka, pravoslavni i katolici će jedni drugima što javno, što skriveno negirati elemente crkvenosti. Istovremeno, počevši od Fotija pa na dalje, posebno nakon pada Carigrada 1453, naglašeno u novije vreme imamo inflaciju patrijaršija i pojavu etnofiletizma. Tek će 1967 biti skinute anatema, ali šteta je već učinjena, pa tako spoljnog jedinstva nema, ali unutrašnje nikada nije ni prestajalo da postoji, čak i onda kada su pravoslavni insisitirali na kalendarskom pitanju kao verskom. Pitanje petrovskog primata i kolegijalnosti je u suštini osnova svih problema koji dele tradicionalnu Crkvu. Teološke rasprave oko Izvora DUHA, i Palamitstke teologije su stvari o kojima bi trebao da raspravlja koncil - sabor, a ne pojedinačni teolozi.

I tu dolazimo do pitanja ekumenizma, rak rane pojedinih u pravoslavlju. Ekumenizam nije papski, niti je katolički. On je protestantski, i nastao je kao pokušaj političkog, ljudskog ujedinjavanja mirijada produkata Luterovog udaranja teza. Da li je ekumenizam odgovor kojim bi se Istok i Zapad vidljivo ujedinili? Ne. Jer Istok i Zapad Una Sancta nisu razjedinjeni u veri, nego u poimanju jedinstva. I što je najgore ne postoji politički autoritet koji bi sazvao sabor sabora. Careva nema, a papa je danas samo bleda senka onoga što protestanti koriste da mlataranjem Biblijom plaše svoje ovčice. Istok je razjedinjen zbog nacionalizama, etnofiletizma i Ruske želje da bude III Rim. Da ne govorim o ovim nesrećnim prostorima gde je nacionalističko pitanje sukoba dva u suštini bratska, da ne kažem ista naroda dobilo verske elemente. Kome to ide u korist? Neprijateljima Hrišćanstva, eto kome, pre svega mirijadama sekti koje dele besplatne savete.

Dakle. I pored svih sukoba, i pored svih zamerki. CRKVA JE JEDNA, KATOLIČKA I APOSTOLSKA, sve dok ispoveda VERU U PRESVETO TROJSTVO, SVE DOK JE SAKRAMENTALNA, zasnovana na VERI APOSTOLA, SAKRAMENTIMA I SVETOM PREDANJU. Mi možemo da se raspravljamo, da zameramo, da tvrdimo ovo i ono, ali SVE DOK SU OVI USLOVI ISPUNJENI MI SMO JEDNO U DUŠI, deo MISTIČNOG TELA HRISTOVOG.
 
Član
Učlanjen(a)
03.06.2010
Poruka
13.420
33 AD Nastaje Crkva

Crkva ne nastaje 33. godine nego odmah od stvaranja. Institucija crkve postoji od tada.NIje crkva postojala samo 2000 godina. Ona je postojala od pada čovjeka u grijeh. A za instituciju hrišćanske vidi šta proriče Sveto pismo, da će kao što je jevrejska crkva doživjela otpad kada su na Mojsijevu stolicu sjeli književnici i fariseji, da će isto tako i rana hrišćanska crkva doživjeti otpad kada na njen presto bude sio (papa):

"Da vas niko ne prevari nikakvim načinom; jer neće doći (Hristos) dok ne dođe najpre otpad, i ne pokaže se čovek bezakonja, sin pogibli, koji se protivi i podiže više svega što se zove Bog ili se poštuje, tako da će on sesti u crkvi Božjoj kao Bog pokazujući sebe da je Bog." (2. Solunjanima 2,3-4)

"Jer ja ovo znam da će po odlasku mome ući među vas teški vuci koji neće štedeti stada; I između vas samih postaće ljudi koji će govoriti izvrnutu nauku da odvraćaju učenike za sobom." (Dela 20,29-31)

Da, sjeme čovečje je prorečeno da će iz njega izaći Mesija. Nigdje se ne govori o Mariji u Starom zavjetu, jer ona nije bitna, već se govori o Izrailju koji je tada predstavljao crkvu i zato su proročastva ovako ukazivala na Mesiju:

"U semenu tvom blagosloviće se svi narodi na zemlji," (1.Mojsijeva 26,4)

Tu se govori o pravoj crkvi (jer se crkva predstavlja ženom koja je iznjedrila Hrista) jer je crlva bila progonjena u vreme srednjeg vij

eka upravo od katoličanstva i pravoslavlja
(dan za godinu je 1360 godina). A otpala crkva je isto žena, ali žena bludnica koja bludniči sa carevima zemaljskim (jer katolička crkva nema duhovnu moć, pa se oslanja na političku moć, kao i PC):

"A žena pobeže u pustinju gde imaše mesto pripravljeno od Boga, da se onamo hrani hiljadu i dvesta i šezdeset dana. ... I kad vide aždaha da zbačena bi na zemlju, gonjaše ženu koja rodi muško. I ženi dana biše dva krila orla velikog da leti u pustinju na svoje mesto, gde će se hraniti vreme i vremena i po vremena, sakrivena od lica zmijinog. I ispusti zmija za ženom iz usta svojih vodu kao reku, da je utopi u reci.
I pomože zemlja ženi, i otvori zemlja usta svoja, i proždre reku koju ispusti zmija iz usta svojih. I razgnevi se zmija na ženu, i otide da se pobije sa ostalim semenom njenim, koje drži zapovesti Božije i ima svedočanstvo Isusa Hrista."
(Otkrivenje 12,6.13-17)

Pojam vode koja sotona vodi protiv prave crkve (žene) jeste pojam naroda koji otpala crkva (kurva) huška protiv pravih vernika:

"I reče mi: Vode, što si video, gde sedi kurva, ono su ljudi i narodi, i plemena i jezici." (Otkrivenje 17,15)

zasnovana na VERI APOSTOLA,

Koji su držali subotu, nisu jeli svinjetinu, nisu se klanjali idolima.

CRKVA JE JEDNA, KATOLIČKA I APOSTOLSKA,

Apostolska je ona koja imala istu vjeru kao i apostoli, a ne pagansku.

Nisu apostoli uzeli pagansku vjeru, nego svoju širili paganima.

sve dok ispoveda VERU U PRESVETO TROJSTVO,

Fariseji su vjerovali da je jedan Bog kako i stoji u Bibliji, pa im je Isus rekao da im je otac đavo.

Bitna je predstava o Bogu,a ne da li se vjeruje u Trojstvo ili Dvojstvo.

SAKRAMENTIMA I SVETOM PREDANJU.

Čim si to dodao znači da nemate nauku u Bibliji.

Mi možemo da se raspravljamo, da zameramo, da tvrdimo ovo i ono, ali SVE DOK SU OVI USLOVI ISPUNJENI MI SMO JEDNO U DUŠI, deo MISTIČNOG TELA HRISTOVOG.

Pa niste jedno u duši, djela su mjerilo vjere, a ne sakramenti i predanje i priča mi smo apostolska crkva.

deo MISTIČNOG TELA HRISTOVOG.

Mistična je samo tajna pobožnosti,a ne biti dio Isusovog tijela koje ste onako usput proglasili da je postalo kruh.
 
Učlanjen(a)
11.02.2009
Poruka
7.471
Prvo nije pristojno vikati. Jer ovo nije protestantska "crkva" pa da oduševljeno vičete sa predikaonice. Drugo, taj koji će sesti u Crkvu božiju, a to citirate iz Daničić - Karadžić prevoda pisma, nije PAPA, niti se RADI O CRKVI NEGO O HRAMU U JERUSALEMU KOJI JE U TO VREME JOŠ UVEK POSTOJAO! U GRKOM ORIGINALU NE STOJI EKLESIA. KO ILI TAČNIJE ŠTA SE NALAZI NA MESTU II HRAMA? KUPOLA NA STENI. KOME JE POSVEĆENA KUPOLA? ALAHU, koji je SOTONA. Dakle, ne PAPI! SAM PROROK SOTONE JE TVRDIO DA GA JE ANĐEO U OBLIKU KONJA SA LICEM ŽENE ODNEO NA BRDO HRAMA.
 
Top