Prava istorija Srba?!

Član
Učlanjen(a)
12.04.2009
Poruka
1.545
Najstarije srpsko poreklo

Haldejski, asirski i misirski rukopisi i kameni spomenici jedni od najstarijih dokumenata ljudske civilizacije, stari preko sedam hiljada godina i da se u njima pominje ime Srbin. Po nekim naucnim teorijama nastanak ljudskih naselja odreduje se za razne krajeve u razna vremena. Po drugima smatra se da su prva naselja nastala u srednjoj Aziji, odakle su se narodi dalje vremenom raseljavali. Po takvoj tvrdnji za Srbe se smatra da su ogranak arijskog, ili indo-evropskog soja, kome pripadaju i romanski, keltski i germanski narodi. Za taj dokaz uzima se isti jezik svih slovenskih naroda, proizašao iz prasrpskog jezika indo-azijskog porekla.
Veliki je broj naucnika koji Indiju smatra srpskom prapostojbinom. Svi se oni slažu da su seobe Srba iz Indije zapocele pre šest do sedam hiljada godina i da su trajale oko hiljadu godina. Jedan od zagovornika srpskog porekla iz Indije je i dr. Nenad Ðordevic, koji u svojoj obimnoj studiji “Istorija Srba” dokazuje da i mi pripadamo indo-evropskom stablu. On tvrdi da Srbi od svog postanka nose svoje ime. Postoji teorija da su se prve seobe Srba odvijale u pravcu kretanja sunca, od istoka ka zapadu.
Za kolevku svih evropskih naroda smatra se Indija, odakle su seobe za zapad zapocele pre petnaest hiljada godina. Dokaz tome su mnogobrojne reci u sanskritskom jeziku, istog znacenja kao i na srpskom, a zabeležene su pre više od tri hiljade godina. Kao prva istorijska zabeleška je rec Serbh što ima znacenje rodbine, semena i kolena. I u današnjim jezicima, indijskom i srpskom ima mnogo reci istovetnog znacenja. Evo nekih:
agan - oganj; bagas - bog; brath - brat; bhala - bela; chata - ceta; deti - dete; div - div; dina - dan; dasa - deset; dama - dom; girja - gora; grad - grad; iskra - iskra; kada - kada; kuta - kuca; lip - lep; lot - ljut; laghi - laki; ljubhva - ljubav; matr - mater; mala - mali; more - more; mil - mili; nabas - nebo; nava - novi; paraha - prah; prati - protiv; panca - pet; pena - pena; rabh - rob; rosa - rosa; sa - so; sila - sila; sas - sest; stan - stan; sabha - soba; stala - stol; tata - tata; ta - taj; tvar - stvar; trasti - tresti; trang - trag; tamas - tama; tri - tri; trijdosa - trinaest; tada - tada; vrt - vrt; vicur – vece; vatara - vatra; vi - vi; vas - vas; viva - živi.
U sanskritskom jeziku imena rodbine su potpuno identicna srpskim, kao: tata, nana, brat, prija, sestra, strina, svekar, svekrva, dever, kum, svastika. Postoji istovetnost i mnogih drugih reci kao: guvno, hlad, stoka, govece, jama, apsara, mana, raka, jad, med, guditi i druge. Ima ih svakako još. Drugi dokaz porekla Srba vezan za Indiju su obicaji, koji su veoma slicni kod oba naroda, na primer: otmica devojke, unošenje i palenje badnjaka, gatanja, motivi na vezovima i nadgrobnim spomenicima, društveno i državno uredenje i mnogi drugi. Cak su kod Srba bili sacuvani i obicaji spaljivanja mrtvih. Reci župa i župan u srpskom i kod Indusa imaju znacenje udruženja ili zadruge, a u sanskritskom znace povezivanje. Engleski pisci isticali su istovetnost indijskih i srpskih društvenih jedinica, opština, koje su u ono vreme bile najdemokratskiji oblik društva, sacuvanih u Srbiji do danas. Makarov je zapisao mnoga imena srpskih staništa, koja su ostala do dana današnjeg: Indostan, Avganistan, Kurdistan, Radžastan i jos mnoga druga.
Nisadeš, divni i nepristupacni vrh, stan bogova po indijskoj religiji, bio je prva srpska postojbina. Citat iz Ritera, na strani 29, glasi: “Sa vrha Mera (brdo u Indiji) pružaju se njegove grane kao Himavat, Henakutaš, Nisadeš, na kojima je živeo surovi i odeven u odelo od kože narod Serba ili Srba”. Znaci da su Srbi prvobitno živeli na prostorima izmedu himalajskih i hindokuskih planina, preko šest hiljada godina pre Hrista. Ruski istoricar Moroskin istice da su ostali narodi bili zavidni prema Srbima, koji su nastanjivali oblast Dunaj u Indiji. On takode navodi da su u unutrašnjosti Indije bile države Prazija, Gangazija i Sarbarska (Srpska), a u primorskom delu oblast koja se zvala Panovska. O postojanju te dve srpske države nadeni su zapisi kod Aleksandra Velikog. To ukazuje na mogucnost da imena Dunava i Panonije nose takode poreklo iz Indije (ili obratno). I u indijskim geografskim kartama ima imena srpskog znacenja: Srba, Sobrana, Carnigor, Belospor, Kovilje, Žitomir, Mala Bara, Bela Zora, Grad, Careva, Pramen, Mlava, Drvar, Borac, Zagore, Sivonje, Ravnagora, Borje, Dub, Veselgrad, Timok, Sarbatu, Srbistan, Morava, Drava, Kotor, Srbalj i druga. Po Moroskinu, Srbi su ziveli u Indiji nekoliko hiljada godina pre iseljavanja u srednju Aziju, a zabelezena su masovna seljenja pre 5.000 godina. Iz svega proizlazi da se o poreklu Srba u Indiji može govoriti kao o periodu od oko osam hiljada godina ili još više. Masovna iseljavanja iz Indije prouzrokovana su pojavom kuge, koja ih je brojcano gotovo prepolovila, kao i najezdom crnih naroda sa juga koji, su ih nemilosrdno pljackali.
Po Moroskinu prvi ogranak Srba iselio se iz Indije u pravcu Mesopotamije, oko reka Eufrata i Tigra, gde su osnovali svoju Novu Sabarsku državu, na tlu današnjeg Iraka. Tamošnji gradovi nazvani su srpskim imenima, a o istima postoje i dan danas neka svedocanstva. Dolazak Srba u Mesopotamiju datira oko tri hiljade godina pre Hrista i tu su se zadržali najmanje oko jedan milenijum. Od tih Srba potomci su se proširili u Malu Aziju, a nešto kasnije odatle su prešli i u Evropu. Delimicno su se nastanjivali i u Egiptu. Posle smrti faraona Pepija II, ti Srbi zavladali su podrucjem koje su naselili i ta njihova vladavina trajala je od 2261. do 2052. godine stare ere. Tu teoriju zastupa i francuski egiptolog Masper Gaston, koji kaže da su Srbi iz Sarbarske stigli u Afriku u tri navrata. Gaston svoju tvrdnju zasniva na srpskim natpisima na egipatskim piramidama i kamenim spomenicima. Srbe su Egipcani nazivali “kraljevi pastira”, a vladali su Donjim Egiptom. Ovo je u potpunoj saglasnosti sa izucavanjima našeg istoricara Stojana Boškovica, koji u “Istoriji sveta” piše kako su Egipcani podizali ustanke protiv srpskih vladara u Donjem Egiptu. Fransis-Maria Apendini piše da su Srbi neko vreme gospodarili Sirijom, odakle su napadali Egipat. Za takozvani “cudesni” period Egipta oznacava se porobljavanje od strane nekih stranih naroda i vladavine izvesnog Arse (ime mu je pisano cirilicom APCA). Za taj “cudesni” period Fransisko-Maria Apendini kaže da su to narodi došli iza Kaspijskog jezera, koji su najratoborniji narod, a vladali su dugo vremena Egiptom i Sirijom i zvali su se Srbi.
Prvi doseljenici u Evropu zadržali su se na Balkanskom poluostrvu, dok su u manjim grupama otišli do Italije pa cak i do Spanije, 3000 godina pre Hrista. Prvo srpsko doseljavanje na Balkan dogodilo se oko tri do cetiri hiljade godina pre Hrista. Šafarik tvrdi da se ni za jedan evropski narod osim Srba, ne može dokazati poreklo iz Indije, a za Srbe za to postoji istorija. Cak su i u baskijskom recniku nadene reci srpskog naziva: gora i gori (ono što gori), kao i mnoge druge. Naden je cak podatak da u jeziku Baska ima 30-40% reci srpskog znacenja. Miloš Milojevic, u delu gde piše o životu Srba u Francuskoj i Danskoj, gde i danas postoje geografski toponimi srpskog znacenja, navodi da je tokom velikih progona Srba stradalo 30 do 60 miliona Srba u Evropi. On takode navodi srpska boravišta u Holandiji i Belgiji i da se je Amsterdam nekada zvao Slavengrad. A kada je dr. Olga Lukovic-Pjanovic došla u Francusku, izvesna dama Hermina joj je ispricala pricu svojih roditelja, po kojoj su Srbi vladali u Alzasu, što Olga tada nije znala. Medutim, kasnije je to utvrdila kao istinito i nije mogla oprostiti svojim profesorima istorije koji je tome nisu naucili, a još više Srpskoj akademiji nauka koja o tim stvarima permanentno cuti.
Drugi ogranak Srba iz Indije krenuo je prema Kaspijskom moru i planinama Kavkaza, gde su osnovali domovinu 2.560 godina pre Hrista i nazvali je Serbanija. Tu su se zadržali nekoliko vekova, sve dok ih odatle nisu potisli novi osvajaci.
Treci srpski ogranak usmerio se pored kitajskog carstva (Kine), u pravcu severa i nastanili su se u Sibiriji, gde su osnovali državu Sirbidija ili Sirbija 3.200 godina pre Hrista. Od te reci Sirbija postala je današnja rec Sibirija.
Seobe drugog i treceg ogranka Srba trajale su takode oko hiljadu godina, a zapocele su gotovo istodobno sa prvim ogrankom, prema tome zaposeli su svoje nove postojbine oko dva do tri milenijuma pre Hrista. Dok su se selili usput su pretežno ratovali, osvajajuci nove prostore za sopstveni opstanak, ali su takode i mnogo stradali. Najviše Srba izginulo je u dugotrajnim borbama sa Kitajcima, Hunima i Mongolima.
Dubrovcanin Mavro Orbini pisao je da su ti Srbi, koje je on nazivao Slavjanima, poreklom od Jefeta, sina Nojeva, naseljavali dve stotine pokrajina od Azije preko Evrope. Njegova knjiga “Kraljevstvo Slovena” (iz 1601. godine) prevedena je na srpski tek 1968. godine i to bez prevoda prvog dela od 248 stranica, u kojima autor piše o ranijim srpskim kraljevstvima od pre Rimskog carstva. Iz zakljucaka Mavra Orbina proizlazi da je dinastija Nemanjica poslednja srednjevekovna srpska dinastija. Jovan Rajic piše da su stranci srpsko ime izveli iz imena reke Zebris (ili Serbis), koja tece izmedu Eufrata i Tigra. I zaista, ta reka se i danas tako zove. I danas u persijskom jeziku postoje brojne reci istovetnog znacenja kao u srpskom. Evo nekih: bog-bog; zemo-zemlja; zima-zima; žena-žena; berezo-brzo; mislj-misao; zarja-zora; medo-med; noc-noc; paurvi-prvi; dva-dva; tri-tri; cetvere-cetiri itd. I u jevrejskom i jermenskom jeziku takode postoji dosta srpskih reci, sto su jevrejski istoricari uzimali za utvrdivanje svoga porekla preko Jefeta, sina Nojevog.
Srbi su ostavili svoja imena gde god su živeli. Evo nekih: jezero Srbonis u Siriji, Serbetes, mesto u Mauritaniji, Serbanica (ili Srbica) na crnomorskoj obali, Serberion na ušcu reke Don, Sarbakon na Krimu, Sorbhag u Iranu, Serbka u Indiji, Sarbinovo u Ukraini, Serban-voda u Poljskoj, Serbia u Rumuniji, Serbin u Grckoj, Sarbiodunum na Sardiniji, Sarbat reka u Turskoj, u doba kada Turci jos nisu živeli na svojim sadašnjim teritorijama. Za Srbe istoricari kažu da su živeli u citavoj Evropi i nisu imali potrebe da se pripremaju za ratovanja. Profesor Miomir Jovic utvrdio je da se seoba Srba iz Indije odigrala 4.500-4.000 godina pre n.e. A Ognjen Radulovic, u Traganjima za korenima Srba, navodi da su iz svoje prapostojbine Indije Srbi krenuli pre šest hiljada godina, usmerivši se u tri pravca, od kojih je jedna grupa nakon kraceg zadržavanja u Mesopotamiji stigla i u doline faraona.
Grcki istoricar Strabon pisao je da su u zapadnoj Aziji po planinskim predelima živeli Srbi, ili Brdani, koji su se odlikovali rusom kosom i plavim ocima. O istima postoje napisi i ruskog istoricara Mihaila Lomonosova. Dubrovcanin Ivan Gundulic pevao je o slavnoj Troji:
Pri moru uprav srpskih strana u pržinah pusta žala
Leži Troja ukopana, od grckoga ognja pala.
A Car Dušan postavljao je svoga namesnika u Maloj Aziji baš u oblasti Troje.
Olga Lukovic-Pjanovic piše, u drugoj knjizi “Srbi narod najstariji”, strana 59, kako je “Chicago Tribune” 19. Februara 1981. godine objavio vest da je otkopana kineska najstarija mumija koja je bila plava žena, bele rase. Zatim je ista vest objavljena u Parizu na TV. Te vesti Olgu su potsetile na one koje tvrde da su Šiptari Iliri samo zato što su se naselili na ilirske teritorije. Prema tome, Olga zakljucuje da je “plava kineskinja” mogla biti samo srpkinja.
Postoje brojni zapisi o srpskoj propasti u vremenima nove ere. Evo nekih: tokom silnih ratovanja sa turskim i mongolskim plemenima nestala su mnoga srpska naselja u kojima su živeli vekovima. Prema grckoj hronici rimski car Justinijan je u sedmom veku nasilno preselio mnoge Srbe iz predela sadašnje Stare Srbije u Malu Aziju i od njih stvorio odabranu vojsku od 30.000 konjanika. U borbi sa Arapima 692. godine, dve trecine te vojske prede na stranu Arapa, a Justinijan dade nalog da se sve preostale porodice srpske pokolju. Nešto kasnije, 762. godine, iz Makedonije se preseli oko 250.000 Srba u Malu Aziju, a 802. godine opet dode do slicne seobe, nakon što je grcki car Komnen pokorio Rašku. I konacno, u petnaestom veku kada su Turci osvojili Bosnu, sultan Sulejman prebacio je 30.000 srpske muške dece u Tursku od kojih je napravio Janjicare i isve ih utrošio u narednim obracunima sa Srbima. Latinski biskupi su za vreme sinoda u Saloni proglasili cirilicu “davolim pismom” i zabranili njenu upotrebu. Poljska, Ceska i Hrvatska odmah su je napustili i otpocela je borba protiv cirilice. Ova borba produžena je do današnjih dana, a to je ujedno i borba izmedu dve crkve, koja traje vec vekovima. Sve su to dokazi da su Srbi vekovno bivali izloženi stradanjima i da su sopstvenom krvlju placali visoku cenu opstanka.
Ogranak Srba koji se doselio na Balkan pre tri do cetiri hiljade godina, o kojima su pisali grcki i rimski istoricari, su direktni praoci danasnjih Srba. Taj ogranak dospeo je cak do Španije i severnih obala Afrike. O tim seobama zapise su ostavili Ceh Pulkova i Enije Silvije, koji navodi seobe Srba u vreme postojanja kule Vavilonske. Francuz Mosper pisao je o tri provale pastira iz Male Azije u Egipat i tvrdi da se radi o Srbima. A na egipatskim piramidama hijeroglifima je zapisano da su 1.600 godina pre Hrista u Libiju i Mauritaniju doprli beli narodi plavih ociju. Egipatski izvori tvrde da su ti narodi na njihovim prostorima osnovali svoju državu koja je postojala sedam vekova. Dr. Olga Lukovic-Pjanovic daje divan opis ratnih zarobljenika, ciji su likovi uklesani na egipatskim piramiadama sa “zrakastim krunama” na glavama, sa zakljuckom na osnovu reci pereset i prst da se radi o Srbima (str. 215-230). Rajic citira ruske letopisce, koji kažu da su Vendi, Srbi, pomagali Trojance u borbi protiv Grka, pa su se posle poraza sa svojim vojvodom Antonorom preselili iz Male Azije na Jadransku obalu. Navodi dalje tvrde da su Srbi naselili Boku, Crnu Goru, Dalmaciju, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu i sve do Venecije jos pre tri hiljade godina. Šafarik, kasnije piše da su ti Vendi bili jednorodni sa Vendima iz podunavskih krajeva.
Iz prednjega proizlazi da su Srbi naselili Evropu i Balkan istovremeno sa ostalim indo-evropskim narodima: germanskim, grckim i latinskim. Šest stotina godina posle trojanskog rata, Srbi su potpuno naseljavali Balkan i u to doba makedonski car Aleksandar Veliki svojom poveljom dao im je zemlje od Jadranskog do Baltickog mora za njihovu hrabrost i vernost. Navodi se da su i Aleksandar Veliki i njegov otac Filip takode Srbi, pošto u to doba nisu još postojali Sloveni. Hrvat Sver navodi da je majka Aleksandra Velikog bila ilirske krvi, a zna se da su stranci Srbe nazivali Ilirima. To se da tumaciti i iz pesme Ivana Gundulca “Osman”, gde kaže:
Od Lesandra Srbljanina, od svijeh cara, cara slavnog
Aleksandro to svidoci kralj veliki svega svita.
Aleksandar Veliki prezivao se Karanovic, a to prezime izvedeno je iz titule Karan, koja je dodeljivana kod Srba visokim dostojanstvenicima i plemicima ili nekom princu iz vladarske kuce, srodniku kralja ili cara, prilikom njegovog postavljanja na dužnost glavnog zapovednika vojnog ili pokrajine. Prema Dereticu, jedino su Srbi u vreme Aleksandra Velikog imali vojne formacije kojima je prednje tumacenje odgovaralo. Dve hiljade godina pre Hristova rodenja jedino je drevna država cara Nina bila svetsko carstvo, kome je pripadala polovina savremene Evrope, deo Azije i Afrike - Ilirska, Dacka i Karpatska Srbija. U antickom vremenu, po Dereticu, država je bila organizovana društvena zajednica zasnovana na obicajnom pravu. Za stare Grke kaže da u prvobitnu Evropu oni nisu ubrajali ni svoju Grcku, Evropa je za njih bila samo Srbija i ništa više. Državu je tada olicavao vladar, gospodar, a bila je onolika koliko je vladar uspevao da je stavi pod svoju vlast i njome uspesno upravlja.
Posle raspada Rimske Imperije obnovljena je srpska država 461. godine, krunisanjem Markelina u Solunu. Markeli, Srbin, bio je vojskovoda Rimske Imperije koji je doprineo pobedi nad Atilom, na Katalinskim Poljima 451. godine. Srpsku državu ucvrstio je Ostorilo Svevladov 490. godine i zvala se Srpska Carevina ili Srbija. Od tada pa do kraja 15. veka, punih hiljadu godina, Srbija postoji kao država bez prekida. Deretic citira Anonimus Reventanisa koji je predstavio postojanje tri Srbije, istog imena: prva od Jadranskog mora do Dunava, zvana Ilirska Srbija, druga od Dunava do Karpata, zvana Dacka Srbija i treca od Karpata do Baltickog mora, zvana Sarmatskom Srbijom. Bilo je to dva veka pre Hrista. Rimljani su osvojili Ilirsku i jedan deo Dacke Srbije, jedan vek posle Hrista, a deo izmedu Tise i Dunava ostao je zauvek neosvojen, što ide u prilog tvrdnji da nikda nije prekinuta tradicija rimskim osvajanjem. Cela Sarmatska Srbija ostala je van domašaja rimskog carstva. Dacka Srbija danas se zove Vlaška, a Balticka Srbija se zove Poljska. Znaci, od uspostavljanja Ninovog carstva, oko 2015. godine stare ere, pa do danas, preko cetiri hiljade godina srpska državna tradicija nije prekinuta. Otuda je Srbija “vecna”.
Sebastijan Dolci i nehotice povezuje ilirski jezik sa Srbima. A Laonik Halkokondilo u knjizi “O Turskoj”, kaže da su istim jezikom govorili svi narodi od Jonskog mora do Venecije, a za Sarmate navodi da su živeli u današnjoj Poljskoj i potom su se spustili na Dunav, što potvrduju i Šafarik i Surovjecki, pišuci o rasprostranjenosti srpskog naroda. I hrvatski pisac Dinko Zlataric u “Elektri”, posveti knezu Zrinskom, piše o “Velikom Aleksandru, kralju srpskom”. Orfelina o ruskom caru Petru Velikome, u gramati od 3. Marta 1711. godine, zapisano je da “car svih Rusa poziva Srbe na ustanak protiv Turaka, potsecajuci ih da se sete svojih slavnih i junackih predaka, u prvom redu srpskog cara Velikog Aleksandra Makedonskog, koji je mnoge careve pobedio i mnoge države osvojio”.

Ovaj tekst je kopiran sa sajta "Aladin"
 
Poslednja izmena od urednika:
Član
Učlanjen(a)
06.03.2010
Poruka
1
Materija sa kojom se sve češće susrećemo. Zanima me samo jedno: Da li je moguće da ovu državu i ovaj narod ne interesuje istina o poreklu, istina o korenima iz kojih su nastali?!
 
Član
Učlanjen(a)
23.12.2009
Poruka
33
Tragično je to što se u našim školama uči lažna istorija.Naši prepisivači koji sebe nazivaju istoričarima,nisu se udostojili da nešto istraže.Ponavljaju kao papagaji zapadne laži koje su servirane uz pomoć odabrane ekipe iz Vatikana.Naše dete u školi dobija jedinicu ako nezna kada je bila francusko-buržoaska revolucija,a blagu opomenu ako nezna kada je bio kosovski boj ili kada je bio prvi srpski ustanak.Velika je međunarodna zavera protiv srpskog naroda.Ako samo spomenemo Srpstvo u nekoj zvaničnoj instituciji,odmah cela Evropa i Amerika skaču na noge i govore o velikosrpskom nacionalizmu.Ali ako to radi neko drugi,onda je sve u redu i to je zaštita nacionalnih interesa.Nas je " narodna milicija " hapsila u sred Srbije samo zato što smo pevali " OJ VOJVODO SINĐELIĆU SRPSKI SINE OD RESAVE RAVNE ".To je bio srpski nacionalizam i mi nismo mogli biti Srbi već Jugosloveni ,verni bratstvu i jedinstvu svih naših naroda i narodnosti.Postoji mnogo nepobitnih dokaza da su Srbi ovde živeli odvajkada.Mnogi strani naučnici su došli do tih otkrića,pa su neki od njih prosto sklonjeni.Pitanje je samo zašto? Šta se to desilo u davnoj prošlosti da bi se napravila ovakva zavera? Često sam se pitao zašto car Dušan nije krenuo na zapad da povrati Hum i osvoji ostatak Bosne,nego je krenuo u osvajanje Vizantije.Razmišljajući o tome i čitajući staru srpsku istoriju,shvatio sam da je Dušan hteo da povrati južne srpske oblasti,a onda da krene na zapad i povrati zapadne oblasti.Zbog toga je i otrovan.
 
Učlanjen(a)
20.06.2009
Poruka
676
Tragično je to što se u našim školama uči lažna istorija.Naši prepisivači koji sebe nazivaju istoričarima,nisu se udostojili da nešto istraže.Ponavljaju kao papagaji zapadne laži koje su servirane uz pomoć odabrane ekipe iz Vatikana.Naše dete u školi dobija jedinicu ako nezna kada je bila francusko-buržoaska revolucija,a blagu opomenu ako nezna kada je bio kosovski boj ili kada je bio prvi srpski ustanak.Velika je međunarodna zavera protiv srpskog naroda.Ako samo spomenemo Srpstvo u nekoj zvaničnoj instituciji,odmah cela Evropa i Amerika skaču na noge i govore o velikosrpskom nacionalizmu.Ali ako to radi neko drugi,onda je sve u redu i to je zaštita nacionalnih interesa.Nas je " narodna milicija " hapsila u sred Srbije samo zato što smo pevali " OJ VOJVODO SINĐELIĆU SRPSKI SINE OD RESAVE RAVNE ".To je bio srpski nacionalizam i mi nismo mogli biti Srbi već Jugosloveni ,verni bratstvu i jedinstvu svih naših naroda i narodnosti.Postoji mnogo nepobitnih dokaza da su Srbi ovde živeli odvajkada.Mnogi strani naučnici su došli do tih otkrića,pa su neki od njih prosto sklonjeni.Pitanje je samo zašto? Šta se to desilo u davnoj prošlosti da bi se napravila ovakva zavera? Često sam se pitao zašto car Dušan nije krenuo na zapad da povrati Hum i osvoji ostatak Bosne,nego je krenuo u osvajanje Vizantije.Razmišljajući o tome i čitajući staru srpsku istoriju,shvatio sam da je Dušan hteo da povrati južne srpske oblasti,a onda da krene na zapad i povrati zapadne oblasti.Zbog toga je i otrovan.


u potpunosti se slazem sa tobom...samo zele da nas uniste i steraju u cosak...
 
Član
Učlanjen(a)
17.01.2010
Poruka
749
Mnogo toga ne znamo.... Ne znam ni ja da li je ovo pravo mesto za postavljanje linkova ali uklapaju se u temu. Ako sam pogrešila unapred se izvinjavam moderatorima, nek ih premeste gde treba ako misle da treba.

Osim knjiga tu su i predavanja....


http://rapidshare.com/files/211432865/Olga_Lukovic-Pjanovic_-_Srbi...narod_najstariji

http://rapidshare.com/files/211434686/Jovan_I._Deretic_-_Anticka_Srbija.pdf

http://rapidshare.com/files/2129808...e_Srba_-_Jovan_I._Deretic__Dragoljub_P._Antic


http://rapidshare.com/files/211434784/Jovan_I._Deretic_-_Serbi__narod_i_rasa__Nova_Vulgata


Предавања одржана у Бистрици (старо име за Нови Сад):
Прва два предавања су снимана тако што је камера била усмерена у катедру и у публику, тако да се ништа битно не види, али је звук у реду...Сва остала предавања су добра, што се тиче слике и звука...

01. Подунавље - Стварање колевке Европске културе и цивилизације (Јован И. Деретић) 30.3.2005.
http://rapidshare.com/files/2114270...vropske_kulture_i_civilizacije_30.3.2005..mp4

02. Аријевски походи (Јован И. Деретић) 6.4.2005.
http://rapidshare.com/files/211427924/02._Arijevski_pohodi_6.4.2005..mp4

03. Аријевци = Срби (Слободан Филиповић) 13.4.2005.
http://rapidshare.com/files/211428536/03._Arijevci___Srbi_13.4.2005..mp4

04. Лександар велики (Јован И. Деретић) 21.4.2005.
http://rapidshare.com/files/211429110/04._Leksandar_veliki_21.4.2005..mp4

05. Римска империја и Срби (Јован И. Деретић) 28.4.2005.
http://rapidshare.com/files/211429735/05._Rimska_imperija_i_Srbi_28.4.2005..mp4

06. Обнова Српског царства - Династија Свевладовића (Јован И. Деретић) 4.5.2005.
http://rapidshare.com/files/2114301...arstva_-_Dinastija_Svevladovica_4.5.2005..mp4

07. Велико Србско царство Оштривојевића (Јован И. Деретић) 11.5.2005.
http://rapidshare.com/files/211430949/07._Veliko_Srbsko_carstvo_Ostrivojevica_11.5.2005..mp4

08. Немањићи - Истине и лажи (Јован И. Деретић) 18.5.2005.
http://rapidshare.com/files/211431402/08._Nemanjici_-_Istine_i_lazi_18.5.2005..mp4

09. Срби кроз историју - Заблуде и лажи (Миленко Николић) 25.5.2005.
http://rapidshare.com/files/211432405/09._Srbi_kroz_istoriju_-_Zablude_i_lazi_25.5.2005..mp4

10. Косовски бој у новом светлу (Јован И. Деретић) 1.6.2005.
http://rapidshare.com/files/211433866/10._Kosovski_boj_u_novom_svetlu_1.6.2005..mp4

11. Подунавље - колевка Европске културе и цивилизације и Аријевски походи (Јован И. Деретић) 2.11.2005.
http://rapidshare.com/files/2114345...ivilizacije_i_Arijevski_pohodi_2.11.2005..mp4

12. Дачка Србија - Дакија (Јован И. Деретић) 9.11.2005.
http://rapidshare.com/files/212982958/12._Dacka_Srbija_-_Dakija_9.11.2005..mp4

13. Духовно насиље над културом Срба кроз хиљаде лета (Слободан Филиповић) 16.11.2005.
http://rapidshare.com/files/2129837...lturom_Srba_kroz_hiljade_leta_16.11.2005..mp4

14. Српска дивонија или митологија (Слободан Филиповић) 23.11.2005.
http://rapidshare.com/files/212984761/14._Srbska_divonija_ili_mitologija_23.11.2005..mp4

15. Северни Срби - Германија (Јован И. Деретић) 30.11.2005.
http://rapidshare.com/files/212985934/15._Severni_Srbi_-_Germanija_30.11.2005..mp4

16. Константин Порфироген - Лажна историја коју учимо (Јован И. Деретић) 19.4.2006.
http://rapidshare.com/files/2129867...en_-_Lazna_istorija_koju_ucimo_19.4.2006..mp4

17. Србица источник Европске и светске писмености (Јован И. Деретић) 3.5.2006.
http://rapidshare.com/files/2129875...k_Evropske_i_svetske_pismenosti_3.5.2006..mp4

18. Трагови Србице кроз миленијуме (Миленко Николић) 10.5.2006.
http://rapidshare.com/files/210668786/18._Tragovi_Srbice_kroz_milenijume_10.5.2006..mp4

19. Срби у западној Европи (Јован И. Деретић) 17.5.2006.
http://rapidshare.com/files/210669281/19._Srbi_u_zapadnoj_Evropi_17.5.2006..mp4

20. Србски песник Илијаде (Слободан Филиповић) 24.5.2006.
http://rapidshare.com/files/210669726/20._Srbski_pesnik_Ilijade_24.5.2006..mp4

22. Град Сард - Културна, научна и привредна престоница Античких Срба (Јован И. Деретић) 31.5.2006.
http://rapidshare.com/files/2106703...redna_prestonica_Antickih_Srba_31.5.2006..mp4

23. Србски песник Илијаде (Слободан Филиповић) 25.5.2006.
http://rapidshare.com/files/210671528/23._Srbski_pesnik_Ilijade_25.5.2006..mp4

24. Венети = Срби (Јован И. Деретић) 30.5.2007.
http://rapidshare.com/files/210672105/24._Veneti___Srbi_30.5.2007..mp4

25. Одисејево златно руно на Јадранском - Да ли је Одисеј путовао по Јадрану? 6.6.2007.
http://rapidshare.com/files/2106751...li_je_Odisej_putovao_po_Jadranu_6.6.2007..mp4

26. Помен србског имена код Античких писаца (Јован И. Деретић) 13.6.2007.
http://rapidshare.com/files/210675746/26._Pomen_srbskog_imena_kod_Antickih_pisaca_13.6.2007..mp4

27. Односи Срба и Арбанаса (Јован И. Деретић) 20.6.2007.
http://rapidshare.com/files/210676396/27._Odnosi_Srba_i_Arbanasa_20.6.2007..mp4

28. Изворност Срба на Хелму (Балкану) (Слободан Филиповић) 27.6.2007.
http://rapidshare.com/files/210677311/28._Izvornost_Srba_na_Helmu__Balkanu__27.6.2007..mp4

29. Историја - Њена улога и шта она значи као наука (Јован И. Деретић) 5.12.2007.
http://rapidshare.com/files/2106780...loga_i_sta_ona_znaci_kao_nauka_5.12.2007..mp4

30. Прво срБско царство - Нино Белов (Јован И. Деретић) 9.1.2008.
http://rapidshare.com/files/210319789/30._Prvo_srBsko_carstvo_-_Nino_Belov_9.1.2008..mp4

31. Тековине царства Нина Беловог (Јован И. Деретић) 16.1.2008.
http://rapidshare.com/files/210322536/31._Tekovine_carstva_Nina_Belovog_16.1.2008..mp4

32. Србска дивонија (митологија) вера и обичаји (Јован И. Деретић) 23.1.2008.
http://rapidshare.com/files/210323122/32._Srbska_divonija__mitologija__vera_i_obicaji_23.1.2008..mp4

33. Симболи србског грба (Слободан Филиповић) 30.1.2008.
http://rapidshare.com/files/210323806/33._Simboli_srbskog_grba_30.1.2008..mp4

34. Друго срБско царство - Сербо Макеридов (Јован И. Деретић) 6.2.2008.
http://rapidshare.com/files/210324350/34._Drugo_srBsko_carstvo_-_Serbo_Makeridov_6.2.2008..mp4

35. Србица – Настанак и развој писмености (Јован И. Деретић) 13.2.2008.
http://rapidshare.com/files/210325338/35._Srbica___Nastanak_i_razvoj_pismenosti_13.2.2008..mp4

36. Библијски Срби (Јован И. Деретић) 20.2.2008.
http://rapidshare.com/files/210325890/36._Biblijski_Srbi_20.2.2008..mp4

37. Срби и Арбанаси (Арнаути – Шиптари) (Јован И.Деретић) 27.2.2008.
http://rapidshare.com/files/210326353/37._Srbi_i_Arbanasi__Arnauti___Siptari__27.2.2008..mp4

38. Карановићи и Македонија (Јован И. Деретић) 5.3.2008.
http://rapidshare.com/files/210327202/38._Karanovici_i_Makedonija_5.3.2008..mp4

39. Срби и Грци (Јован И. Деретић) 12.3.2008.
http://rapidshare.com/files/207981535/39._Srbi_i_Grci_12.3.2008..mp4

40. Хришћанство и Срби (Јован И. Деретић) 19.3.2008.
http://rapidshare.com/files/207980982/40._Hriscanstvo_i_Srbi_19.3.2008..mp4

41. Мађари и Срби (Илија М. Петровић) 23.4.2008.
http://rapidshare.com/files/207980190/41._Madjari_i_Srbi_23.4.2008..mp4

42. СрБска Панонија (Јован И. Деретић) 7.5.2008.
http://rapidshare.com/files/207979133/42._SrBska_Panonija_7.5.2008..mp4

43. Симболи Срба у Античкој уметности (Миленко Николић) 28.5.2008.
http://rapidshare.com/files/207979723/43._Simboli_Srba_u_Antickoj_umetnosti_28.5.2008..mp4

44. Обнова државе Србије Свевладовићи и Светимировићи (Јован И. Деретић) 3.12.2008.
http://rapidshare.com/files/2079751...e_Svevladovici_i_Svetimirovici_3.12.2008..mp4

45. Павлова пећина (Јован И. Деретић) 10.12.2008.
http://rapidshare.com/files/207974670/45._Pavlova_pecina_10.12.2008..mp4

46. СрБско питање – Теорија завере (Слободан Филиповић) 26.12.2007.
http://rapidshare.com/files/207974237/46._SrBsko_pitanje___Teorija_zavere_26.12.2007..mp4

47. Србски добровољачки покрет 1912-1918 године (Илија М. Петровић) 17.12.2008.
http://rapidshare.com/files/2079738...jacki_pokret_1912-1918_godine_17.12.2008..mp4

48. Срби у Римској империји (Јован И. Деретић) 21.01.2009. (поправљена синхронизација)
http://rapidshare.com/files/207973342/48._Srbi_u_Rimskoj_imperiji_21.01.2009..mp4

49. Како се губи Србство (Јован И. Деретић) 28.01.2009.
http://rapidshare.com/files/207972851/49._Kako_se_gubi_Srbstvo_28.01.2009..mp4

50. (Јован И. Деретић) 04.02.2009.
http://rapidshare.com/files/218713291/50.__04.02.2009._.mp4

51. Србске династије - Немањићи и Јаблановићи (Јован И. Деретић) 11.02.2009.
http://rapidshare.com/files/218835878/51._Srbske_dinastije_-_Nemanjici_i_Jablanovici_11.02.2009..mp4

52. (Милан Ристановић) 18.02.2009.
http://rapidshare.com/files/262180055/52.__18.02.2009._.mp4

53. Србске династије Јаблановићи и Хранићи (Јован Деретић) 25.02.2009.
http://rapidshare.com/files/26199425
 
Poslednja izmena:
Član
Učlanjen(a)
24.10.2009
Poruka
434
Na pitanje istorije, postoji ono:
"Postoje dve vrste istorije: jedna koju pišu drugi i ona koju pišu Srbi".
Citat iz "Novog Konstatinopolja" Tihomira Stevanovića.

Dodato posle 9 minuta:
--------------------------------------------------------------------------

Malko da pojasnim: jedna istorija Srba, učila se u školama do Berlinskog kongresa, a potpuno druga od tada. Po okončanju dogovora o novoj podeli Evrope, došlo je do reza u obrazovnom sistemu tadašnje Srbije, veliki deo profesora i predavača je sklonjen, njihovi udžbenici nisu više štampani itd.
Kad se navode autori koji se bave Srpskom istorijom, to deluje kao da se citiraju ili upućuje na reference albanskih istoričara što tvrde da su albanci pravili piramide (istina, proverite). Ukoliko već neko ima želju da pokaže relevantnost bilo kakve tvrdnje o postojanju Srpskih plemena još od vremena Rimljana, time i autohtonost ovog naroda, neka da relevantne strane istoričare, iskopa citate rimskih istoričara, ili štogod slično. Ovako, sve deluje po onoj staroj, kad su Crnogorci išli u Dubrovnik: "Ja ću tebe vojvodo, ti ćeš mene serdare a kakva smo g...samo mi znamo".
 
Poslednja izmena:
Član
Učlanjen(a)
22.12.2009
Poruka
448
ma jeste...Srbi su postojali i pre samog sveta....daj bre ljudi nemojmo da se lazemo...realno svaki narod tezi ka tome da dokaze da je prvi nastao...kao kad su Albanci poceli da pricaju kako su nasi Srpski junaci u stvari njihovi i tako to...pustite prazne price...moze se verovati samo u one NAJSTARIJE spise...a i to je vrlo diskutabilno...
 
Član
Učlanjen(a)
05.03.2010
Poruka
35
meni su te odrednice "mi, vi oni" smijesne, bilo da se radi o navijacima, narodima ili bilo kome....kako su nas "oni" danas isprasili u basketu..... "koliko smo "mi" pametniji narod od "vas"...oni nama hoce da uzmu ono sto je nase....mi smo nekad bla bla bla...
 
Član
Učlanjen(a)
29.03.2010
Poruka
14
zar vam nije lakse da procitate neko zaista reprezentativno, nego sto citate ovo?
bar treba da se edukujete... evo, ja sam upoznata sa svim tim tezama koje su ovde navedene, ali i sa vise merodavnijih izvora... bar vam se formira kriticki aparat, ako nista drugo...
 
Član
Učlanjen(a)
23.03.2010
Poruka
160
Meni ova prica zvuci neverovatno.Citao sam da su u starom veku Slovene nazivali Antima,Venetima,Gatima ali da su ih nazivali Srbima to prvi put cujem.Ovde se provlaci prica kako se dobro zna za poreklo Srba ali da to neko krije i zataskava,a moje pitanje je zasto bi to neko radio?Zasto recimo neko ne bi npr ubedjivao Grke da oni nisu potomci antickih Grka vec nesto drugo?Bojim se da se iza ovih teorija krije nesto mnogo zlokobnije.To je ona teorija krvi i tla tipa mi Srbi, Hrvati, Albanci ili bilo koji drugi narod sa Balkana smo ovde autohton narod, vi ste dosli kasnije,stoga mu dodjete kao podstanari sa kojima mi mozemo da radimo sta nam je volja.Svi narodi Evrope su prolazili kroz period kada su tvrdili da su oni potomci ovih ili onih antickih, biblijskih ili ko zna kojih ne naroda, ali to je bilo svojstveno istoriji 17. ili 18. veka,ali kada neko to tvrdi u 21. veku to je vec zabrinjavajuce.Nismo mi Srbi ni bolji ni gori od stotina naroda na ovom svetu(a to tvrdim kao neko ko je dosta putovao,i dosta toga video i doziveo), pa ne vidim zasto bi se neko toliko trudio da sakrije bas nasu istoriju.Meni jos jedna stvar nije jasna, a to je zasto se bas Sloveni najvise stide svog porekla i zele da dokazu da su oni u stvari poreklom neko drugi?
 
Natrag
Top