Šta je novo?

Pitanja i zadaci iz hemije

Član
Učlanjen(a)
22.05.2010
Poruka
138
Ovde možete postavljati sva pitanja i zadatke iz svih oblasti Hemije za srednju školu ili za fakultet.
Pozdravsmile3
 
Član
Učlanjen(a)
22.05.2010
Poruka
138
Ovo je tema pitanja i zadaci iz hemije a ne lekcije iz hemije.Dakle, postaviš pitanje-dobiješ brz i tačan odgovor.Pitanje?
 
Učlanjen(a)
05.10.2010
Poruka
1
mozete li im objasniti kako uraditi ovaj zadatak

jedna te ista masa nekog metala jedini se sa 0,2g kisika i sa 3,173 nekog halogenog elementa. odrediti ekvivalentnu masu halogenog elementa
 
Član
Učlanjen(a)
22.05.2010
Poruka
138
Da li ima vise atoma u 1g srebra ili 1g zlata?
Da bi odgovorio na pitanje prvo treba da izračunaš broj molova Ag i Au koji odgovaraju jednom gramu tih metala.Dobijeni broj molova pomnožiš sa avogadrovom konstantom i uporediš broj atoma oba elementa.Dakle:
n=m/M; n(Ag)=1g/108g/mol=>n(Ag)=0,0093mol; n(Au)=1g/197g/mol=> n(Au)=0,0050mol.Već odavde se vidi da imaš više Ag, ali hajde to i da dokažemo:
N(Ag)=0,0093mol*6*10exp23=>N(Ag)=0,056*10exp23;N(Au)=0,0050mol*6*10exp23=>N(Au)=0,03*10exp23.Odatle se jasno vidi kojih atoma ima više.
Pozdrav
 
Član
Učlanjen(a)
06.11.2010
Poruka
1
dali mozete da mi date odgovor na sledece iz hemije sa celim postupkom resavanja ?
1.Koliko ce se grama etena dobiti iz 160cm3 alkohola etanola gustine o,8g/cm3?
2.Napisite molekulsku formulu alkena uzimajuci u obzir da je 0.21g tog ugljovodonika adira 0.8 g broma?
3.Ugljenik(IV)-oksid nastao sagorjevanjemnepoznatog alkena.uvodjen je u rastvor Ca(OH)2,pri cemu se nagradio300g taloga.Napisite molekulsku formulu toga alkena ?Unapred hvala
 
Član
Učlanjen(a)
22.05.2010
Poruka
138
dali mozete da mi date odgovor na sledece iz hemije sa celim postupkom resavanja ?
1.Koliko ce se grama etena dobiti iz 160cm3 alkohola etanola gustine o,8g/cm3?
2.Napisite molekulsku formulu alkena uzimajuci u obzir da je 0.21g tog ugljovodonika adira 0.8 g broma?
3.Ugljenik(IV)-oksid nastao sagorjevanjemnepoznatog alkena.uvodjen je u rastvor Ca(OH)2,pri cemu se nagradio300g taloga.Napisite molekulsku formulu toga alkena ?Unapred hvala
Rešenje:
1)Prvo napišeš rekciju dehidratacije etanola do etena:
C2H5OH------> C2H2 + H20
Iz podataka možeš izračunati masu etanola koja se dehidratiše:m=V*ρ=> m=160ml*0,80g/ml=> m(C2H5OH)=128g
Prema jednačini vidiš da 1mol etanola(m=1mol*M;m=46g) daje 1 mol etena(m=26g) dok će 128g etanola dati X grama etena:
46g---------26g
128g--------Xg=> Xg(C2H2)=72,35g etena
2)Ukoliko razmislimo možemo uvideti pravilnost da se na1mol(a to znači da je m=M (koju ne znaš, a želeo bi da znaš) jer imaš 1 mol) bilo kog alkena adira uvek 1mol(a to je 160 g ) Br2 dok se na
dok će se tebi na 0,21g alkena adira 0,8g (n=0,8g/M(Br2)=> n=0,005mol).Iz navedenog ćeš lako pronaći molarnu masu alkena:
0,21galkena---------0,005mol Br2
Xg(to je M alkena)---160g Br2=> M(alkena)=malkena=42g/mol.
Sad kad to znamo možemo lako pronaći koji alken ima tu molarnu masu.Eten nije(M=26g/mol) ali zato jeste propen C3H6(M=42g/mol).
3)Pošto sam se već umorio od kucanja daću ti malko površniji odgovor za ovaj zadatak:
CO2 + Ca(OH)2 ------>CaCO3 + H20
100gCaCO3--------44gCO2
300g--------------Xg CO2=> Xg=132g(a to je 3mol CO2).
3 mola CO2 sadrži tri mola C atoma koliko mora sadržati i alken čijim sagorevanjem je nastao CO2. To znači da je nepoznati alken opet propen C3H6.
Toliko od mene:)
Pozdrav
 
Član
Učlanjen(a)
22.05.2010
Poruka
138
Zbog čega bi neko mrzeo hemiju???Zar nije lepo baviti se jednom bazičnom naukom i uz njenu pomoć razumeti mnoge, mnoge pojave.
 
Top