Šta je novo?

Pcelarstvo-Ljubav i zanat

LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Univerzalna pčelarska vaga
Prednost mjerenja i evidencije stanja unosa
ne treba posebno isticati, nabavka pčelarske
vage ponekad iziskuje dodatna sredstva koja
se mogu bitno smanjiti sa malo vlastitih ili
tuñih ideja i nešto vremena potrošenog u
izradu iste. Prednosti ove vage u odnosu na
neke koje se upotrebljavaju su očite već na
prvi pogled.
Ne treba pojašnjavati kolika je razlika
mogućnosti vaganja više košnica na jednom
pčelinjaku od mogućnosti vaganja samo
jedne standardnim vagama. Druga prednost
koja je i dovela do ove "inovacije" je kraña
 

Prilozi

  • upload_2015-1-28_18-15-15.png
    upload_2015-1-28_18-15-15.png
    252,7 KB · Pregleda: 4
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
opreme u pčelinjacima. Ovu vagu nakon
vaganja ne ostavljate na pčelinjaku već ju
spremate zajedno sa ostalim priborom tako da
ne predstavlja "mamac" za pčelare sklone krañi.
Kako navodi autor ove vage Rade Stevanović
(Apatin-Srbija) postoji više tipova pčelarskih
vaga kao što su stacionirane vage, sms vage,
mobilne elektronske vage, digitalne vage i sl.
kojima kojima cijena varira od 100 Eura na
dalje ovisno o kvaliteti , mogućnostima i
proizvoñaču, ali svaka ima svoje prednosti i
mane. Najveća im je mana da mogu sve vagati
samo jednu košnicu temeljem čega pčelar nema
uvid na stanje unosa cijelog pčelinjaka.
upload_2015-1-28_18-15-48.png
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Tako se može desiti da je društvo koje se nalazi na vagi jače od prosjeka, da krene u rojevni
nagon i sl. pa se dobije pogrešan dojam o unosu čime se prisustvo i smisao "standardnih"
uobičajenih vaga gubi. Kako bi se dobila realna slika društvo na vagi se najčešće ne dira tako
da ono ima velike šanse za prelazak u rojevni nagon. Druga mana kao što smo već i pisali je
pojava ne samo u Hrvatskoj sve uobičajenija na pčelinjacima koju nazivamo kraña.
Pčelarska vaga Rade Stevanovića sastoji se od metalnog postolja sa vitlom, visećom vagom i
trake sa mehanizmom za vezanje košnice (stezač). Metalno postolje je napravljeno od cijevi,
vel. 20 x 40 mm, sa tankom stijenjkom kako bi cijela vaga bila što lakša. Vage koje se mogu
koristiti na ovom postolju postoje različite od čisto manualnih, sa kazaljkama i nešto skupljih
digitalnih, sve se priključuju na jednak način na postolje: viješanjem
Vaga kako navodi Rade je jednostavna za izradu i zahjteva malo materijala, ako ste
"metalac" makar priučen istu možete napraviti potpuno sami. Ako ne nañite nekog prijatelja
koji će Vam istu sastaviti uz podnevnu kavu. Svaki pčelar koji se odluči na samostalnu izradu
ovakve vage za svoj pčelinjak treba kako navodi inovator obratiti pažnju na gornji dio
postolja (ispod crvenog vitla - slika br.2) jer je taj dio vrlo bitan s obzirom na činjenicu da
prilikom vaganja on drži cijeli teret. Sve rupe na tom dijelu trebaju biti dobro centrirane da
nemaju "luft".
Sva eventualna pitanja vezana uz vagu možete postavini na forumu naše udruge ili forumu
SPOS-a na kojem smo naišli na ovo zanimljivo inovativno rješenje.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Upotreba feromona
Iako danas svaki pčelar nastoji izbjeći prirodno rojenje kod svojih pčelinjih zajednica, ono je
ponekad neizbježan nusproizvod svakog pčelinjaka. Ako već ne možemo u potpunosti izbjeći
rojenje kod pčelinjih zajednica onda bi trebali tu pojavu prilagoditi svojim potrebama.
Nemaju svi pčelari uvijek dovoljno vremena da nadziru sve košnice ili da se nañu na ili oko
pčelinjaka za vrijeme izlaska roja iz košnice. U tu svrhu postoje više manje učinkoviti
feromoni koji imaju ulogu oponašanja feromona koje ispuštaju pčele.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Kako funkcionira feromon
Dolaskom prvih pčela one na ulazu u košnicu treperući krilima šire miris sve više izvan
košnice štpo privlači ostale izrojene pčele. Konačni učinak je da sve pčele uključujući i
maticu ulaze u praznu košnicu. Sprema nekim proučavanjima zabilježeno je prazne košnice
koje sadrže Nasonov zauzimaju rojevi u postotku od 50 – 80% uz uvijet da se rojenje košnice
odvijalo u okolici košnice sa postavljenim feromonom.
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Kako i kada ga koristiti
Feromon se postavlja na okvir košnice sa satnom osnovom. U takve prazne mamac - košnice
nikad ne postavljamo razrañene satne osnove ili okvire sa medom zbog mogućnosti izazivanja
grabeži. Feromone postavljamo uvijek u vremenima mogućnosti prirodnog rojenja pčela, od
proljeća do kasne jeseni. Feromonske cijevčice NE OTVARAMO - NE BUŠIMO, sam
feromon djeluje preko plastike. Košnice u koje smo stavili okvire sa praznim saćem
stavljamo na otprilile 1 metar od tla.
Za hvatanje rojeva iz vlastitog pčelinjaka takve pripremljene košnice postavljamo cca 200-
250 m od radnih - punih košnica na kojima je moguća pojava rojenja.
upload_2015-1-28_18-18-16.png
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Mjere opreza kod upotrebe feromona
Kako nikad ne možemo biti sigurni kakve su nam pčele ušle namamljene mirisom feromona u
našu mamac - košnicu svaki novopridošli roj pčela trebamo najkasnije nakon dva do tri dana
tretirati protiv varroe, prihraniti sirupom sa dodatkom sredstva protiv nozemoze.
Skladištenje feromona
Feromonske cijevčice skladištimo na temperaturama ispod 0°C u hermetički zatvorenim
posudama.Preporučuje se korištenje gumenih rukavica prilikom manipulacije feromonskim
cijevčicama! Hvatanje feromonskih cijevčica golim rukama može dovesti do smanjenja
učinkovitosti feromona.
Rok upotrebe feromonskih cijevčica
Rok upotrebe cijevčice je jednu godinu. Cijevčice sa feromonskim mirisom možemo
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Uzimljavanje slabih zajednica
Pčelinje zajednice koje pred zimu zauzimaju pet do šest ulica i manje najčešće pripajamo
srednje jakim ili jakim zajednicama. Meñutim moguće ih je uzimiti i "same" u vlastitom
nastavku na način da ih bez podnice postvimo na one jake.
Takav način opisao je ukratko i pčelar Jože Rihtar u knjizi
"Pčelarenje nastavljačama", a sličan je načinu kojim
pripajamo dvije pčelinje zajednice kroz dvostruku mrežu.
Postupak: Jakim zajednicama skidamo krov i poklopce,
umjesto njih stavljamo okvir sa dvostrukom mrežom koji je
debljine otprilike poklopne daske može debljina biti veća ali
ne manja. Na takav okvir stavljamo nastavak slabe
zajednice bez podnice. Zajednica koju uzimljavamo na
takav način ne bi trebala biti slabija od 4-5 popunjenih
ulica. Neki pčelari čak koriste i same poklopne daske koje
su malo preradili za tu namjenu izrezavši lesonit u sredini
dok su na istu s jedne i druge strane stavili mrežu. Pčelema
u gornjoj zajenici možemo osigurati "gornje leto" koje je za
uzimljavanje i bolje zbog mikroklome ali isto može biti i
rupa u nastavku ili na samom okviru s mrežom.
upload_2015-1-28_18-19-3.png
 
LEGEND
Učlanjen(a)
06.08.2009
Poruka
24.424
Tim načinom gornja slabia pčelinja zajednica dobija preko
zimskih mjeseci toplinu koja dolazi od donje jake pčelinje
zajednice. U jesen bi zajednice osobito one slabije trebale
dobiti potrebne količine zaliha hrane na okvirima s medom
koje smo spremili tijekom sezone. Košnice sa dva nastavka
tako u startu uzimljavanja trebale bi imati oko 15-20 kg
meda na okvirima, a zajednice u jednom nastavku 10-12 kg.
Dok će iskusniji dugogodišnji pčelari zhati odokativno
procjeniti količinu zaliha i da li treba dodati pokoji okvir,
oni manje iskusni bi trebali biti pažljiviji pa ukoliko je
moguće vagnuti svaku košnicu posebno je za takvu namjenu pogodna "Univerzalna pčelarska
vaga" opisana unutar naše web stranice.
upload_2015-1-28_18-20-53.png
 
Top