Masonski simboli ili Hriscanski? (da li Hriscanski obicaji imaju veze sa satanizmom?)

Učlanjen(a)
05.05.2014
Poruka
3.698
DAJ DOKAZE LAODIKEJA, HOCU DOKAZE, DA NA NJIH ODGOVORIM, VASE DOKAZE MOLIM!!!???

Ti od Jelenaša tražiš dokaze...Bog sa tobom.

Oni će ti reći BOŽIĆ JE PAGANSKO SLAVLJENJE.
Ti kao verujući čovek otvori Bibliju i čitaj gde anđeo Gospodnji reče RADUJTE SE JER VAM SE DANAS U GRADU DAVIDOVOM RODI SPASITELJ ti trebaš da se raduješ jer TVOJ spasitelj je rođen a njihov će tek doći kad Isus na njega položi njihove grehe.
 
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
19.107
Dokazi su na temi "CRKVENI OBIČAJI I UČENJA, I NJIHOVO MNOGOBOŽAČKO I OKULTNO POREKLO" i neumesno je da više postavljam taj tekst.

http://serbianforum.org/threads/crk...jihovo-mnogobozacko-i-okultno-poreklo.572534/

Evo samo jedan set dokaza protiv idolopoklonstva i ljudske filozofije.

lopoklonstvo je u bibliji definisano kao čin obožavanja ili klanjanja umetničkim delima koja je načinila ljudska ruka, a koji mogu predstavljati likove Boga ili nebeskih bića, ili onoga što je Bog stvorio - nebeskih tela ( sunca, meseca i zvezda ), prirode i prirodnog i životinjskog sveta, kao i samog čoveka.

Idolopoklonstvo je samo jedan deo ljudske mnogobožačke filozofije, koje je u bibliji jasno osuđeno jer predstavlja kršenje jedne od Božjih zapovesti zapisanih u njegovom zakonu.
Bog od čoveka očekuje da jedino njega proslavlja kao živog spasitelja - koji jedini ima moć i silu da čoveka spasi od greha, i da ga kroz reč Božju i Duhom Svetim pripremi za svoje carstvo slave, i da usvoji reč Božju kao jedino pravilo vere i poslušnosti.

DRUGA ZAPOVEST:

"Ne gradi sebi lika rezana niti kakve slike od onoga što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodi ispod zemlje.
Nemoj im se klanjati niti im služiti, jer sam ja Gospod Bog tvoj, Bog revnitelj, koji pohodim grijehe otačke na sinovima do trećega i do četvrtoga koljena, onijeh koji mrze na mene" ( 2 knjiga Mojsijeva 20. 4 )

OPOMENA PROTIV SLIKA I KIPOVA:

"Nemojte graditi sebi idola ni likova rezanijeh, niti stupova podižite, ni kamena sa slikama mećite u svojoj zemlji da mu se klanjate; jer sam ja Gospod Bog vaš" ( 3 knjiga Mojsijeva 26. 1)

NE GRADITI SLIKU BOGA U LIKU ČOVEKA ILI ŽENE:

"Onaj dan kad stajaste pred Gospodom Bogom svojim kod Horiva, kad mi Gospod reče: saberi mi narod da im kažem riječi svoje, kojima će se naučiti da me se boje dok su živi na zemlji, i da uče tome i sinove svoje;
Kad pristupiste i stajaste pod gorom, a gora ognjem goraše do samoga neba i bješe na njoj tama i oblak i mrak;
I progovori Gospod k vama isred ognja; glas od riječi čuste, ali osim glasa lika ne vidjeste;
I objavi vam zavjet svoj, koji vam zapovjedi da držite, deset riječi, koje napisa na dvije ploče kamene.
I meni zapovjedi onda Gospod da vas učim uredbama i zakonima da ih tvorite u zemlji u koju idete da je naslijedite.
Zato čuvajte dobro duše svoje; jer ne vidjeste nikakoga lika u onaj dan kad vam govori Gospod na Horivu isred ognja,
Da se ne biste pokvarili i načinili sebi lik rezan ili kaku god sliku od čovjeka ili od žene,
Sliku od kakoga živinčeta koje je na zemlji, ili sliku od kake ptice krilate koja leti ispod neba;
Sliku od čega što puže po zemlji, ili sliku od kake ribe koja je u vodi pod zemljom;
I da ne bi podigavši oči svoje k nebu i vidjevši sunce i mjesec i zvijezde, svu vojsku nebesku, prevario se i klanjao im se. i služio im; jer ih Gospod Bog tvoj dade svijem narodima pod cijelijem nebom" ( 5 Mojsijeva 4. 10 - 19 )

PROKLETSTVO GRADITELJIMA SLIKA:

"Proklet da je čovjek koji bi načinio lik rezan ili liven, stvar gadnu pred Gospodom, djelo ruku umjetničkih, ako bi i na skrivenu mjestu metnuo. A sav narod odgovarajući neka reče: amin" ( 5 knjiga Mojsijeva 27. 15 )

SLIKE NISU NI NA KAKVU KORIST:

"Koji grade rezane likove, svi su ništa, i mile stvari njihove ne pomažu ništa, i one su im svjedoci da ne vide i ne razumiju, da bi se posramili.
Ko gradi boga i lije lik, nije ni na kaku korist.
Gle, svi će se drugovi njegovi posramiti, i umjetnici više od drugih ljudi; neka se skupe svi i stanu, biće ih strah i posramiće se svi.
Kovač kliještima radi na živom ugljevlju, i kuje čekićem, i radi snagom svoje ruke, gladuje, te iznemogne, i ne pije vode, te sustane. I
Drvodjelja rasteže vrvcu i bilježi crvenilom, teše i zaokružuje, i načinja kao lik čovječji, kao lijepa čovjeka, da stoji u kući. I
Siječe sebi kedre, i uzima česvinu i hrast ili što je najčvršće među drvljem šumskim; sadi jasen, i od dažda raste.
I biva čovjeku za oganj, i uzme ga, te se grije; upali ga, te peče hljeb; i još gradi od njega boga i klanja mu se; gradi od njega lik rezan, i pada na koljena pred njim.
Polovinu loži na oganj, uz polovinu jede meso ispekavši pečenje, i biva sit, i grije se i govori: aha, ogrijah se, vidjeh oganj.
A od ostatka gradi boga, rezan lik svoj, pada pred njim na koljena i klanja se, i moli mu se i govori: izbavi me, jer si ti bog moj.
Ne znaju, niti razumiju, jer su im oči zaslijepljene da ne vide, i srca, da ne razumiju.
Niti uzimaju na um, nema znanja ni razuma da bi koji rekao: polovinu ovoga spalih na oganj, i na uglju od njega ispekoh hljeb, ispekoh meso i jedoh; i od ostatka eda li ću načiniti gad, i panju drvenom hoću li se klanjati?
Taki se hrani pepelom, prevareno srce zavodi ga da ne može izbaviti duše svoje, niti reći: nije li laž što mi je u desnici"( knjiga proroka Isaije 44. 9 - 20 )

KOJI GRADE LIKOVE POSRAMIĆE SE:

"Oni će se svi postidjeti i posramiti, otići će sa sramotom svikoliki koji grade likove.
A Izrailja će spasti Gospod spasenjem vječnijem, nećete se postidjeti niti ćete se osramotiti dovijeka" ( knjiga proroka Isaije 45. 16 - 20 )

NE IZJEDNAČITI BOGA SA SLIKOM:

"S kim ćete dakle izjednačiti Boga? i kaku ćete mu priliku naći?
Umjetnik lije lik, i zlatar ga pozlaćuje, i verižice srebrne lije.
A ko je siromah, te nema šta prinijeti, bira drvo koje ne trune, i traži vješta umjetnika da načini rezan lik, koji se ne pomiče.
Ne znate li? ne čujete li? ne kazuje li vam se od iskona? ne razumijete li od temelja zemaljskih?
On sjedi nad krugom zemaljskim, i njezini su mu stanovnici kao skakavci; on je razastro nebesa kao platno i razapeo ih kao šator za stan.
On obraća knezove u ništa, sudije zemaljske čini da su kao taština.
Kao da nijesu posađeni ni posijani, i kao da im se stablo nije ukorijenilo u zemlji, čim dune na njih, posahnu, i vihor kao pljevu raznese ih.
S kim ćete me dakle izjednačiti da bih bio kao on? veli sveti.
Podignite gore oči svoje i vidite; ko je to stvorio? ko izvodi vojsku svega toga na broj i zove svako po imenu, i velike radi sile njegove i jake moći ne izostaje nijedno" ( knjiga proroka Isaije 40. 18 - 26 )

BOG NECE DATI SLAVU LIKOVIMA REZANIM:

"Ja sam Gospod, to je ime moje, i slave svoje neću dati drugome ni hvale svoje likovima rezanijem" ( knjiga proroka Isaije 42. 8 )

LIKOVI TAŠTINA:

"Ovako veli Gospod: ne učite se putu kojim idu narodi, i od znaka nebeskih ne plašite se, jer se od njih plaše narodi.
Jer su uredbe u naroda taština, jer sijeku drvo u šumi, djelo ruku umjetničkih sjekirom;
Srebrom i zlatom ukrašuju ga, klinima i čekićima utvrđuju ga da se ne pomiče;
Stoje pravo kao palme, ne govore; treba ih nositi, jer ne mogu ići; ne boj ih se, jer ne mogu zla učiniti, a ne mogu ni dobra učiniti.
Niko nije kao ti, Gospode; velik si i veliko je ime tvoje u sili" ( knjiga proroka Jeremije 10. 2-6 )

LIK NIŠTA NE POMAŽE:

"Šta pomaže rezan lik što ga izreza umjetnik njegov? šta liven lik i učitelj laži, te se umjetnik uzda u djelo svoje gradeći nijeme idole?
Teško onome koji govori drvetu: preni se! i nijemu kamenu: probudi se! Hoće li on učiti? Eto, obložen je zlatom i srebrom, a nema duha u njemu.
A Gospod je u svetoj crkvi svojoj; muči pred njim, sva zemljo" ( Avakum 2. 18 - 20 )

BOG MRZI NA LIKOVE KRAJ OLTARA:

"Ne sadi luga ni od kakvijeh drveta kod oltara Gospoda Boga svojega, koji načiniš;
I ne podiži nikakoga lika; na to mrzi Gospod Bog tvoj" ( 5 Mojsijeva 16. 21 - 22 )

IDOLI DELO RUKU ČOVEČIJIH:

"Ne nama, Gospode, ne nama, nego imenu svojemu daj slavu, po milosti svojoj, po istini svojoj.
Zašto da govore narodi: gdje li je Bog njihov?
Bog je naš na nebesima, tvori sve što hoće.
Idoli su njihovi srebro i zlato, djelo ruku čovječijih.
Usta imaju, a ne govore; oči imaju, a ne vide;
Uši imaju, a ne čuju; nozdrve imaju, a ne mirišu;
Ruke imaju, a ne hvataju; noge imaju, a ne hode, i ne puštaju glasa iz grla svojega.
Taki su i oni koji ih grade, i svi koji se uzdaju u njih.
Dome Izrailjev, uzdaj se u Gospoda; on im je pomoć i štit" ( psalam 115. 1-9 )

BOG NIJE IKONA:

"A Pavle stavši nasred Areopaga reče: ljudi Atinjani! po svemu vas vidim da ste vrlo pobožni;
Jer prolazeći i motreći vaše svetinje nađoh oltar na kome bješe napisano: Bogu nepoznatome. Kojega dakle ne znajući poštujete onoga vam ja propovijedam.
Bog koji je stvorio svijet i sve što je u njemu, on budući gospodar neba i zemlje, ne živi u rukotvorenijem crkvama,
Niti prima ugađanja od ruku čovječijeh, kao da bi onome trebalo što koji sam daje svima život i dihanje i sve.
I učinio je da od jedne krvi sav rod čovječij živi po svemu licu zemaljskome, i postavio je naprijed određena vremena i međe njihovoga življenja:
Da traže Gospoda, ne bi li ga barem opipali i našli, premda nije daleko ni od jednoga nas;
Jer kroz njega živimo, i mičemo se, i jesmo; kao što i neki od vašijeh pjevača rekoše: jer smo i rod njegov.
Kad smo dakle rod Božij, ne treba da mislimo da je Božanstvo kao ikone zlatne ili srebrne ili kamene, koje su ljudi majstorski načinili po smišljanju svome.
Ne gledajući dakle Bog na vremena neznanja, sad zapovijeda svima ljudima svuda da se pokaju;
Jer je postavio dan u koji će suditi vasionome svijetu po pravdi preko čovjeka koga odredi, i dade svima vjeru vaskrsnuvši ga iz mrtvijeh" ( dela Apostola 17. 22 - 31 )

PROKLETSTVO IDOLOPOKLONICIMA:

"Blago onome koji tvori zapovijesti njegove, da im bude vlast na drvo života, i da uđu na vrata u grad.
A napolju su psi i vračari i kurvari i krvnici i idolopoklonici i svaki koji ljubi i čini laž" ( Otkrivenje 22. 14 - 15 )

( napomena: Lik rezan - Grcki "Ikonos" )

PROTIV FILOZOFIJE I ZAPOVESTI LJUDSKIH:

"Pazite dakle na sebe i na sve stado u kome vas Duh Sveti postavi vladikama da pasete crkvu Gospoda i Boga koju steče krvlju svojom;
Jer ja ovo znam da će po odlasku mom ući među vas teški vuci koji neće štedeti stada;
I između vas samih postaće ljudi koji će govoriti izvrnutu nauku da odvraćaju učenike za sobom" ( dela apostolska 20. 28 - 30 )

"А он одговарајући рече им: добро је пророковао Исаија за вас лицемјере, као што је писано: ови људи уснама ме поштују, а срце њихово далеко стоји од мене.
Но залуду ме поштују учећи наукама, заповијестима људскијем.
Јер остависте заповијести Божије, а држите обичаје људске" ( jevanđelje po Marku 7. 6 - 8 )

"Зато рече Господ: Што се овај народ приближује устима својим и уснама својим поштује ме, а срце им далеко стоји од мене, и страх којим ме се боје заповест је људска којој су научени,
Зато ћу ево још радити чудесно с тим народом, чудесно и дивно, и мудрост мудрих његових погинуће и разум разумних нестаће" ( knjiga proroka Isaije 29. 13 - 14 )

"Kako dakle primiste Hrista Isusa Gospoda onako živite u Njemu,
Ukorenjeni i nazidani u Njemu i utvrđeni verom kao što naučiste, izobilujući u njoj zahvalnošću.
Braćo! Čuvajte se da vas ko ne zarobi filozofijom i praznom prevarom, po kazivanju čovečijem, po nauci sveta, a ne po Hristu.
Jer u Njemu živi svaka punina Božanstva telesno"( Efescima poslanica. 2 6 - 9 )

"Заклињем те дакле пред Богом и Господом нашијем Исусом Христом, који ће судити живима и мртвима, доласком његовијем и царством његовијем:
Проповиједај ријеч, настој у добро вријеме и у невријеме, покарај, запријети, умоли са свакијем сношењем и учењем;
Јер ће доћи вријеме кад здраве науке неће слушати, него ће по својијем жељама накупити себи учитеље, као што их уши сврбе,
I одвратиће уши од истине, и окренуће се ка гаталицама.
А ти буди тријезан у свачему, трпи зло, учини дјело јеванђелиста, службу своју сврши" ( 2 poslanica Timotiju 4. 1 - 5 )

"О Тимотије! Сачувај што ти је предано, клони се поганих, празних разговора и препирања лажно названог разума,
Којим се неки хвалећи отпадоше од вере. Благодат с тобом. Амин!" ( 1 poslanica Timotiju 6. 20 - 21 )
 
Član
Učlanjen(a)
28.03.2013
Poruka
13.279
Dokazi su na temi "CRKVENI OBIČAJI I UČENJA, I NJIHOVO MNOGOBOŽAČKO I OKULTNO POREKLO" i neumesno je da više postavljam taj tekst.

http://serbianforum.org/threads/crk...jihovo-mnogobozacko-i-okultno-poreklo.572534/

Evo samo jedan set dokaza protiv idolopoklonstva i ljudske filozofije.

lopoklonstvo je u bibliji definisano kao čin obožavanja ili klanjanja umetničkim delima koja je načinila ljudska ruka, a koji mogu predstavljati likove Boga ili nebeskih bića, ili onoga što je Bog stvorio - nebeskih tela ( sunca, meseca i zvezda ), prirode i prirodnog i životinjskog sveta, kao i samog čoveka.

Idolopoklonstvo je samo jedan deo ljudske mnogobožačke filozofije, koje je u bibliji jasno osuđeno jer predstavlja kršenje jedne od Božjih zapovesti zapisanih u njegovom zakonu.
Bog od čoveka očekuje da jedino njega proslavlja kao živog spasitelja - koji jedini ima moć i silu da čoveka spasi od greha, i da ga kroz reč Božju i Duhom Svetim pripremi za svoje carstvo slave, i da usvoji reč Božju kao jedino pravilo vere i poslušnosti.

DRUGA ZAPOVEST:

"Ne gradi sebi lika rezana niti kakve slike od onoga što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodi ispod zemlje.
Nemoj im se klanjati niti im služiti, jer sam ja Gospod Bog tvoj, Bog revnitelj, koji pohodim grijehe otačke na sinovima do trećega i do četvrtoga koljena, onijeh koji mrze na mene" ( 2 knjiga Mojsijeva 20. 4 )

OPOMENA PROTIV SLIKA I KIPOVA:

"Nemojte graditi sebi idola ni likova rezanijeh, niti stupova podižite, ni kamena sa slikama mećite u svojoj zemlji da mu se klanjate; jer sam ja Gospod Bog vaš" ( 3 knjiga Mojsijeva 26. 1)

NE GRADITI SLIKU BOGA U LIKU ČOVEKA ILI ŽENE:

"Onaj dan kad stajaste pred Gospodom Bogom svojim kod Horiva, kad mi Gospod reče: saberi mi narod da im kažem riječi svoje, kojima će se naučiti da me se boje dok su živi na zemlji, i da uče tome i sinove svoje;
Kad pristupiste i stajaste pod gorom, a gora ognjem goraše do samoga neba i bješe na njoj tama i oblak i mrak;
I progovori Gospod k vama isred ognja; glas od riječi čuste, ali osim glasa lika ne vidjeste;
I objavi vam zavjet svoj, koji vam zapovjedi da držite, deset riječi, koje napisa na dvije ploče kamene.
I meni zapovjedi onda Gospod da vas učim uredbama i zakonima da ih tvorite u zemlji u koju idete da je naslijedite.
Zato čuvajte dobro duše svoje; jer ne vidjeste nikakoga lika u onaj dan kad vam govori Gospod na Horivu isred ognja,
Da se ne biste pokvarili i načinili sebi lik rezan ili kaku god sliku od čovjeka ili od žene,
Sliku od kakoga živinčeta koje je na zemlji, ili sliku od kake ptice krilate koja leti ispod neba;
Sliku od čega što puže po zemlji, ili sliku od kake ribe koja je u vodi pod zemljom;
I da ne bi podigavši oči svoje k nebu i vidjevši sunce i mjesec i zvijezde, svu vojsku nebesku, prevario se i klanjao im se. i služio im; jer ih Gospod Bog tvoj dade svijem narodima pod cijelijem nebom" ( 5 Mojsijeva 4. 10 - 19 )

PROKLETSTVO GRADITELJIMA SLIKA:

"Proklet da je čovjek koji bi načinio lik rezan ili liven, stvar gadnu pred Gospodom, djelo ruku umjetničkih, ako bi i na skrivenu mjestu metnuo. A sav narod odgovarajući neka reče: amin" ( 5 knjiga Mojsijeva 27. 15 )

SLIKE NISU NI NA KAKVU KORIST:

"Koji grade rezane likove, svi su ništa, i mile stvari njihove ne pomažu ništa, i one su im svjedoci da ne vide i ne razumiju, da bi se posramili.
Ko gradi boga i lije lik, nije ni na kaku korist.
Gle, svi će se drugovi njegovi posramiti, i umjetnici više od drugih ljudi; neka se skupe svi i stanu, biće ih strah i posramiće se svi.
Kovač kliještima radi na živom ugljevlju, i kuje čekićem, i radi snagom svoje ruke, gladuje, te iznemogne, i ne pije vode, te sustane. I
Drvodjelja rasteže vrvcu i bilježi crvenilom, teše i zaokružuje, i načinja kao lik čovječji, kao lijepa čovjeka, da stoji u kući. I
Siječe sebi kedre, i uzima česvinu i hrast ili što je najčvršće među drvljem šumskim; sadi jasen, i od dažda raste.
I biva čovjeku za oganj, i uzme ga, te se grije; upali ga, te peče hljeb; i još gradi od njega boga i klanja mu se; gradi od njega lik rezan, i pada na koljena pred njim.
Polovinu loži na oganj, uz polovinu jede meso ispekavši pečenje, i biva sit, i grije se i govori: aha, ogrijah se, vidjeh oganj.
A od ostatka gradi boga, rezan lik svoj, pada pred njim na koljena i klanja se, i moli mu se i govori: izbavi me, jer si ti bog moj.
Ne znaju, niti razumiju, jer su im oči zaslijepljene da ne vide, i srca, da ne razumiju.
Niti uzimaju na um, nema znanja ni razuma da bi koji rekao: polovinu ovoga spalih na oganj, i na uglju od njega ispekoh hljeb, ispekoh meso i jedoh; i od ostatka eda li ću načiniti gad, i panju drvenom hoću li se klanjati?
Taki se hrani pepelom, prevareno srce zavodi ga da ne može izbaviti duše svoje, niti reći: nije li laž što mi je u desnici"( knjiga proroka Isaije 44. 9 - 20 )

KOJI GRADE LIKOVE POSRAMIĆE SE:

"Oni će se svi postidjeti i posramiti, otići će sa sramotom svikoliki koji grade likove.
A Izrailja će spasti Gospod spasenjem vječnijem, nećete se postidjeti niti ćete se osramotiti dovijeka" ( knjiga proroka Isaije 45. 16 - 20 )

NE IZJEDNAČITI BOGA SA SLIKOM:

"S kim ćete dakle izjednačiti Boga? i kaku ćete mu priliku naći?
Umjetnik lije lik, i zlatar ga pozlaćuje, i verižice srebrne lije.
A ko je siromah, te nema šta prinijeti, bira drvo koje ne trune, i traži vješta umjetnika da načini rezan lik, koji se ne pomiče.
Ne znate li? ne čujete li? ne kazuje li vam se od iskona? ne razumijete li od temelja zemaljskih?
On sjedi nad krugom zemaljskim, i njezini su mu stanovnici kao skakavci; on je razastro nebesa kao platno i razapeo ih kao šator za stan.
On obraća knezove u ništa, sudije zemaljske čini da su kao taština.
Kao da nijesu posađeni ni posijani, i kao da im se stablo nije ukorijenilo u zemlji, čim dune na njih, posahnu, i vihor kao pljevu raznese ih.
S kim ćete me dakle izjednačiti da bih bio kao on? veli sveti.
Podignite gore oči svoje i vidite; ko je to stvorio? ko izvodi vojsku svega toga na broj i zove svako po imenu, i velike radi sile njegove i jake moći ne izostaje nijedno" ( knjiga proroka Isaije 40. 18 - 26 )

BOG NECE DATI SLAVU LIKOVIMA REZANIM:

"Ja sam Gospod, to je ime moje, i slave svoje neću dati drugome ni hvale svoje likovima rezanijem" ( knjiga proroka Isaije 42. 8 )

LIKOVI TAŠTINA:

"Ovako veli Gospod: ne učite se putu kojim idu narodi, i od znaka nebeskih ne plašite se, jer se od njih plaše narodi.
Jer su uredbe u naroda taština, jer sijeku drvo u šumi, djelo ruku umjetničkih sjekirom;
Srebrom i zlatom ukrašuju ga, klinima i čekićima utvrđuju ga da se ne pomiče;
Stoje pravo kao palme, ne govore; treba ih nositi, jer ne mogu ići; ne boj ih se, jer ne mogu zla učiniti, a ne mogu ni dobra učiniti.
Niko nije kao ti, Gospode; velik si i veliko je ime tvoje u sili" ( knjiga proroka Jeremije 10. 2-6 )

LIK NIŠTA NE POMAŽE:

"Šta pomaže rezan lik što ga izreza umjetnik njegov? šta liven lik i učitelj laži, te se umjetnik uzda u djelo svoje gradeći nijeme idole?
Teško onome koji govori drvetu: preni se! i nijemu kamenu: probudi se! Hoće li on učiti? Eto, obložen je zlatom i srebrom, a nema duha u njemu.
A Gospod je u svetoj crkvi svojoj; muči pred njim, sva zemljo" ( Avakum 2. 18 - 20 )

BOG MRZI NA LIKOVE KRAJ OLTARA:

"Ne sadi luga ni od kakvijeh drveta kod oltara Gospoda Boga svojega, koji načiniš;
I ne podiži nikakoga lika; na to mrzi Gospod Bog tvoj" ( 5 Mojsijeva 16. 21 - 22 )

IDOLI DELO RUKU ČOVEČIJIH:

"Ne nama, Gospode, ne nama, nego imenu svojemu daj slavu, po milosti svojoj, po istini svojoj.
Zašto da govore narodi: gdje li je Bog njihov?
Bog je naš na nebesima, tvori sve što hoće.
Idoli su njihovi srebro i zlato, djelo ruku čovječijih.
Usta imaju, a ne govore; oči imaju, a ne vide;
Uši imaju, a ne čuju; nozdrve imaju, a ne mirišu;
Ruke imaju, a ne hvataju; noge imaju, a ne hode, i ne puštaju glasa iz grla svojega.
Taki su i oni koji ih grade, i svi koji se uzdaju u njih.
Dome Izrailjev, uzdaj se u Gospoda; on im je pomoć i štit" ( psalam 115. 1-9 )

BOG NIJE IKONA:

"A Pavle stavši nasred Areopaga reče: ljudi Atinjani! po svemu vas vidim da ste vrlo pobožni;
Jer prolazeći i motreći vaše svetinje nađoh oltar na kome bješe napisano: Bogu nepoznatome. Kojega dakle ne znajući poštujete onoga vam ja propovijedam.
Bog koji je stvorio svijet i sve što je u njemu, on budući gospodar neba i zemlje, ne živi u rukotvorenijem crkvama,
Niti prima ugađanja od ruku čovječijeh, kao da bi onome trebalo što koji sam daje svima život i dihanje i sve.
I učinio je da od jedne krvi sav rod čovječij živi po svemu licu zemaljskome, i postavio je naprijed određena vremena i međe njihovoga življenja:
Da traže Gospoda, ne bi li ga barem opipali i našli, premda nije daleko ni od jednoga nas;
Jer kroz njega živimo, i mičemo se, i jesmo; kao što i neki od vašijeh pjevača rekoše: jer smo i rod njegov.
Kad smo dakle rod Božij, ne treba da mislimo da je Božanstvo kao ikone zlatne ili srebrne ili kamene, koje su ljudi majstorski načinili po smišljanju svome.
Ne gledajući dakle Bog na vremena neznanja, sad zapovijeda svima ljudima svuda da se pokaju;
Jer je postavio dan u koji će suditi vasionome svijetu po pravdi preko čovjeka koga odredi, i dade svima vjeru vaskrsnuvši ga iz mrtvijeh" ( dela Apostola 17. 22 - 31 )

PROKLETSTVO IDOLOPOKLONICIMA:

"Blago onome koji tvori zapovijesti njegove, da im bude vlast na drvo života, i da uđu na vrata u grad.
A napolju su psi i vračari i kurvari i krvnici i idolopoklonici i svaki koji ljubi i čini laž" ( Otkrivenje 22. 14 - 15 )

( napomena: Lik rezan - Grcki "Ikonos" )

PROTIV FILOZOFIJE I ZAPOVESTI LJUDSKIH:

"Pazite dakle na sebe i na sve stado u kome vas Duh Sveti postavi vladikama da pasete crkvu Gospoda i Boga koju steče krvlju svojom;
Jer ja ovo znam da će po odlasku mom ući među vas teški vuci koji neće štedeti stada;
I između vas samih postaće ljudi koji će govoriti izvrnutu nauku da odvraćaju učenike za sobom" ( dela apostolska 20. 28 - 30 )

"А он одговарајући рече им: добро је пророковао Исаија за вас лицемјере, као што је писано: ови људи уснама ме поштују, а срце њихово далеко стоји од мене.
Но залуду ме поштују учећи наукама, заповијестима људскијем.
Јер остависте заповијести Божије, а држите обичаје људске" ( jevanđelje po Marku 7. 6 - 8 )

"Зато рече Господ: Што се овај народ приближује устима својим и уснама својим поштује ме, а срце им далеко стоји од мене, и страх којим ме се боје заповест је људска којој су научени,
Зато ћу ево још радити чудесно с тим народом, чудесно и дивно, и мудрост мудрих његових погинуће и разум разумних нестаће" ( knjiga proroka Isaije 29. 13 - 14 )

"Kako dakle primiste Hrista Isusa Gospoda onako živite u Njemu,
Ukorenjeni i nazidani u Njemu i utvrđeni verom kao što naučiste, izobilujući u njoj zahvalnošću.
Braćo! Čuvajte se da vas ko ne zarobi filozofijom i praznom prevarom, po kazivanju čovečijem, po nauci sveta, a ne po Hristu.
Jer u Njemu živi svaka punina Božanstva telesno"( Efescima poslanica. 2 6 - 9 )

"Заклињем те дакле пред Богом и Господом нашијем Исусом Христом, који ће судити живима и мртвима, доласком његовијем и царством његовијем:
Проповиједај ријеч, настој у добро вријеме и у невријеме, покарај, запријети, умоли са свакијем сношењем и учењем;
Јер ће доћи вријеме кад здраве науке неће слушати, него ће по својијем жељама накупити себи учитеље, као што их уши сврбе,
I одвратиће уши од истине, и окренуће се ка гаталицама.
А ти буди тријезан у свачему, трпи зло, учини дјело јеванђелиста, службу своју сврши" ( 2 poslanica Timotiju 4. 1 - 5 )

"О Тимотије! Сачувај што ти је предано, клони се поганих, празних разговора и препирања лажно названог разума,
Којим се неки хвалећи отпадоше од вере. Благодат с тобом. Амин!" ( 1 poslanica Timotiju 6. 20 - 21 )

Ovo nisu ''dokazi'' po temi. MI NE PRICAMO O "TEOLOGIJI".
Tema je
DA DOKAZES DA SU HRISCANI DIREKTNO PREUZELI MNOGOBOZACKE SIMBOLE OD PAGANA!
MOZES LI TO DOKAZATI???

JA SAM DOKAZAO DA SU PREUZELI PRETEZNO OD JEVREJA!
 
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
19.107
Nisi dokazao, jer Jevreji nisu bili mnogobošci, masoni, i okultisti, ili satanisti, niti imali bilo kakve ikone, ili mnogobožačko ritualnu praksu, mnogobožačke praznike, simbole itd..
Ti si samo napisao svoje mišljenje bez dokaza.

CRKVENO SLIKARSTVO, IKONE I KULT SVETACA


Običaj crkvenog slikarstva i upotrebe ikona u religijske svrhe - ima mnogobožačko poreklo, i bio je zastupljen u različitim kulturama i filozofijama starog sveta

U mnogobožačkim filozofijama - postojao je običaj da se unutrašnjost hramova ukrašava slikama i zidnim prikazima bogova i boginja kojima je hram bio posvećen, kao i simbolima, slikovitim predstavama duhovnog sveta i elementima vezanim za čoveka ui zagrobni život.

U ovu grupu zidnog slikarstva - posebno mesto zauzima Egipatska umetnost, sa svojim tipičnim predstavama bogova, i slikovitim prikazima iz života Egipatskih faraona, njihova ovozemaljska vladavina, smrt i prelazak iz vidljivog sveta u svet bogova.

Zidovi hramova su bili oslikavani i hijeroglifskim pismom, u kome su opisani različiti mitovi i legende, kao i zapisi iz istorije ratova i Egipatske civilizacije.


U starom Vavilonu - zidovi hramova su uglavnom bili ukrašavani slikama svetih životinja, kao i ornamentima iz prirode i čovekovog svakodnevnog života.
Običaj simboličnog oslikavanja postoji u masoneriji.
U masoneriji hram predstavlja makrokosmos - njegova unutrašnjost je simbol univerzuma u kojoj su predstavljeni astrološki simboli, planete sazvežđa, i u samom centru svevideće oko - kao simbol vrhovnog boga sunca.
Sam izgled hrama je kockastog oblika i u ritualnom smislu predstavlja ujedinjenu silu svetlosti i mraka, kao i njihov stalni sukob.Običaj slavljenja svetaca takođe ima mnogobožačko poreklo i potiče iz paganskog kulta mrtvih i verovanja da duše pokojnika posle smti - mogu uticati na materijalni svet, i da su zainteresovane za dobrobit svjih bližnjih.
U nekim filozofijama - duše umrlih su se zamišljale kao moćni duhovi koji su mogli da se razgnjeve ili da kazne ako im se ne bi udovoljilo.
U tu svrhu - postojali su rituali koji su trebali da umire duhove i učine ih zadovoljnima.
Postojao je oičaj da se se nakon smrti sačuvaju pokojnikove lične stvari - delovi odeće, nakita, kose i delova tela, koji su imali magijsko kultni karakter i smatrani su svetima.
U toku 4 veka - u Hrišćanskoj crkvi se dešavaju duboke promene.
Pod uticajem mnogoboštva a u težnji da se mnogobošcima olakša prelaz u Hrišćanstvo - crkvene vođe pretvaraju mnogobožačke hramove u Hrišćanske crkve, a mnogobožačke bogove u Hrišćanske svece, promenivši samo formu - dok je suština ostala ista.
Najpre se u Hrišćanskim crkvama ovog razdoblja - javljaju slike, i to u istočnim crkvama samo slike, a u zapadnim pored slika i kipovi.
Narod je u slici ( ikoni ), gledao neposrednu Božju blizinu, verovao je da slika ima čudotvornu moć, bilo je čak i sveštenika koji su strugali boju sa slika i mešali je sa svetom pričesti.
U crkvi se gotovo 150 godina vodila borba za i protiv obožavanja slika.
Tu borbu je odpočeo car Lav III Isaurijski ( 741 - 755 n. e ).
Njegov sin Konstantin - bio je još vatreniji protivnik obođavanja slika.
On je 754 godine - sazvao sabor u Hijereji na Maloazijskoj obali, na saboru je bilo prisutno 333 episkopa, obožavanje slika ( izjavili su Episkopi ), protivi se nauci svetog pisma.
Godine 787 je II Nikejski sabor je ukinuo zaključke Hijerejskog sabora i opet uspostavio obožavanje slika.
Pod carem Lavom V Jermeninom - opet je odpočela borba protiv obožavanja slika.
Za vreme carice Teodore - proglašena je restauracija ikona.
Opet je jednim sinodom uspostavljeno obožavanje slika, i 11 mart 843 godine - se slavio kao dan pobede pravoslavlja ( i ako je to bio najveći poraz u istoriji borbe za veru ).
Taj praznik je istočna crkva sačuvala do danas kao "nedelju pravoslavlja.

Ostalo na priloženoj temi.
 
Član
Učlanjen(a)
28.03.2013
Poruka
13.279
Opet ti ponavljas ono na sta sam ja odgovorio?Nisi dokazao, jer Jevreji nisu bili mnogobošci, masoni, i okultisti, ili satanisti, niti imali bilo kakve ikone, ili mnogobožačko ritualnu praksu, mnogobožačke praznike, simbole itd..
Ti si samo napisao svoje mišljenje bez dokaza.

Kazes, nema dokaza da su Jevreji OSLIKAVALI SINAGOGE I PREUZELI PAGANSKO SLIKANJE JOS U 1. VEKU???
MI VIDIMO SUPROTNO:

Synajer1.jpg


Hammat3.jpg


synagogue-zodiacs-11-260x213.jpgNIJE LEPO LAGATI LAODIKEJA!
ZASTO LAZES???

CRKVA PREUZIMA OVAKAV STIL SLIKANJA OD JEVREJA!!!

Običaj crkvenog slikarstva i upotrebe ikona u religijske svrhe - ima mnogobožačko poreklo, i bio je zastupljen u različitim kulturama i filozofijama starog sveta.

MOGAO JE BITI ZASTUPLJEN GDE SI HTEO, MI PREUZIMAMO STIL SLIKANJA OD JEVREJA, A OD KOGA SU ONI TO JE NEBITNO!
Cinjenica je da se STILSKI PRAVCI U UMETNOSTI POZAJMLJUJU I DA SAM STIL NE ZNACI VEZU U DOKTRINI!!!

U mnogobožačkim filozofijama - postojao je običaj da se unutrašnjost hramova ukrašava slikama i zidnim prikazima bogova i boginja kojima je hram bio posvećen

KAKO SLICNOST U UMETNOSTI, MOZE DOKAZATI DOKTRINARNU VEZU???

Običaj simboličnog oslikavanja postoji u masoneriji.

ONO STO "LICI NA MASONSKE SIMBOLE U CRKVI" ZAPRAVO JE OPET PREUZET "STIL OSLIKAVANJA" OD SAMIH JEVREJA:

a98b9939637aef88bd9f5f3d5d9d50df.jpg


Synajer2.jpg


tumblr_nwx77vg85U1rj9sw5o2_1280.jpg


Isto to u Crkvi:


St._Charles's_Church,_Austria,_Vienna_-_Gold_piece_high_above_the_altar_symbolizing_Yahweh.jpg


Običaj slavljenja svetaca takođe ima mnogobožačko poreklo i potiče iz paganskog kulta mrtvih i verovanja da duše pokojnika posle smti - mogu uticati na materijalni svet

KAKO SLICNOST(NAPOMENJEM "NE IDENTICNOST") U DOKTRINI MOZE UKAZATI NA "VEZU"?
NASE VEROVANJE U ZAGROBNI ZIVOT JE BIBLIJSKO I DIJAMETRALNO SUPROTNO PAGANSKOM!!!
SLICNOST - NIJE DOKAZ IDENTICNOSTI!!!


Narod je u slici ( ikoni ), gledao neposrednu Božju blizinu, verovao je da slika ima čudotvornu moć,

OVO JE LAZ!
CRKVA NIKADA U SLICI NIJE VIDELA BOZANSTVO!!!


U crkvi se gotovo 150 godina vodila borba za i protiv obožavanja slika.
Tu borbu je odpočeo car Lav III Isaurijski ( 741 - 755 n. e ).

Crkva kao doktrinu samo ''uvodi ono sto se vekovima praktikovalo i verovalo'', a cak i ''kasnije uvodjenje neke dogme'' , ne dokazuje ''novotariju'', vec i vi adventisti imate ''progresivno svetlo'' i to opravdavate Biblijski, pa tako i Hristova crkva ''dobija sve vece i vece svetlo'' od Boga.

Hronologija usvajanja neke doktirne, tj. ''njeno kasnije uvodjenje'' nije dokaz ''njene neispravnosti'', ako nije suprotna istini, a vi niste dokazali da jeste!


Ostalo na priloženoj temi.

Mozes ti da prilazes sta hoces, al nemoj jedno isto kao ovo sto si sad prilozio, jer to sam ti vec oborio po ko zna koji put!
 
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
19.107
Mire Mire, sama činjenica da su mnogobožački hramovi pretočeni u Hrišćanske, a paganski Bogovi u Hrišćanske svece - govori o infiltriranju mnogoboštva u Hrišćansku crkvu.

Slike koje si postavio su sa samim tekstom sugestivne, i ne govore o tome što ti tvrdiš, već potiču iz perioda nakon 2 veka kada je mnogoboštvo već legalizovano u crkvi.

Jevreji imaju ornamente, a ne slike svetaca, ljudi, itd.

Da li znaš šta je ornament?
 
Član
Učlanjen(a)
28.03.2013
Poruka
13.279
Jevreji imaju ornamente, a ne slike svetaca, ljudi, itd.
Da li znaš šta je ornament?

Eno ti gore sinagoga, i slike, koje su po stilu identicne Hriscanskim.
Nebitno je da li je to ornament ili slika, bitan je STIL.
Znaci ignorisanje datog.

Mire Mire, sama činjenica da su mnogobožački hramovi pretočeni u Hrišćanske, a paganski Bogovi u Hrišćanske svece - govori o infiltriranju mnogoboštva u Hrišćansku crkvu.

Jel ti znas sta rec ''infiltriranje znaci''?
To znaci da je nesto ''uslo, bez znanja''.
Crkva je znala koje ''umetnicke stilove preuzima'', a njihovo poreklo nije bilo bitno, jer crkva iz preuzetog ''oblikuje svoju umetnost'' i ona nije ni blizu preuzetoj. Hriscanska umetnost je zapravo ''mesavina'' umetnosti ''okolnih naroda'' kojima su Hriscani bili okruzeni i s kojima su dolazili u dodir.

Slike koje si postavio..potiču iz perioda nakon 2 veka

Ili nisi proverio ili hoces da lazes?
 
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
19.107
Preuzeto iz mnogoboštva, a dokazi iz gornjeg teksta su očevidni za otvorene i iskrene koji ne prodaju veru za ljudsku slavu..
 
Član
Učlanjen(a)
28.03.2013
Poruka
13.279
Kod Mireta svi lažu kada svedoče istinu o mešanju Hrišćanstva i mnogoboštva, i istoričari, i crkveni Oci, i sam Bog,
Sve je spreman da demantuje, i prikaže u svetlu sopstvenog navrtanja na svoju vodenicu.

Ne budi bezobrazan!

Pa ti si spreman sve da ignorises kada ti dam dokaze iz istorije da je Martin Luter pozivao na progon katolika i na bicevanje i ubijanje ostalih ukljucujuci tu i jevreje!
A to tvrde vasi protestantski istoricari!

Ne moze za tebe da vredi pravvo da osporavas istoriju i navrces na svoju vodenicu, a za mene da ne vredi!

Pored toga ja nista ne navrcem, vec istorijski dokazi koje vi pruzate se uopste ne zasnivaju ni na jednom materijalnom dokazu! A za ovo sto Martin prica imamo njegove reci zapisane!!!

Dakle ja imam dokaze, a vi nemate!!!


Dakle, dokazi su jasni, i protiv njih se ne može, i njih priznaju čak i pravoslavni zvaničnicim teolozi, i sveštenici,

Dokazi su jasni , da je Martin Luter pozivao na ubijanje i progon katolika. To potvrdjuju cak i protestantski teolozi i njihovi istoricari!

Po istom principu ti dajem, pa to odbacujes! Pravis se pametan..

Ispada da za mene vaze jedna pravila a za vas druga! Neposteno!!!

Ja kao moram da prihvatam istoriju ali vi ne morate!


ali ih pravdaju kao nešto nužno, da bi se paganima lakše omogućio prelazak iz paganstva u Hrišćanstvo, kao što i tvrdi Konstantinov savetnik Euzebije.

Pa pravdaju i Lutera vasi da je malko bio revnosniji pa mu se omaklo da ubija :)

To za Euzebija sam vec oborio, covek to nije izrekao, vec ste i njegove reci izvrnuli!
(nesmes da mi das izvor reci, odakle, jer si verovatno uzeo iz "treceg oka" :) )

Konatantin je trazio "spoljni sjaj i raskos" u crkvi a Euzebije onda tvrdi da su Hriscani preuzeli jevrejski sjaj i raskos. Ono sto sam ja i rekao ranije, a sad i on potvrdjje!!!

Dakle nemate dokaza da je doslo do uvlacenja paganizma do 3. veka!


Takođje, Mire tvrdi da je sve što postoji u tradicionalnim crkvama Jevrejskog porekla.

Pa ne tvrdim to ja nego crkveni oci i istorija! Eto i Euzebije je to potvrdio!
Pa to je ocigledno i bez dokaza, a ja sam ih pruzio vec i vise nego dovoljno!


Evo, već vidim Mojsija, Avrama, i Jevrejske Oce kako se klanjaju ikonama i slikama, praznuju praznike posvećene tim Ocima,

Pa oni se i jesu klanjali ispred kovcega zaveta , i ispred dva herubima, pa ispred zmije koju je Mojsije napravio a predstavljala je Hrista!

Kako je njima dozvoljeno posredno obozavanje Boga preko predmeta i kipova a nama da ne bude???

Pogresno tumacite 2. zapovest, bukvalno, obicni fariseji, gledate slovo!

Tako su i Hrista optuzivali da krsi subotu, ti isti fariseji, jer ne razumeju smisao! Tako ni vi nerazumete!Pa to nije crkveni vec narodni obicaj, i veze sa crkvom nema!

Na njega se samo blagonaklono gleda , kao i na jelku, zeca i druge gluposti koje su sve narodni obicaji.

U pitanju je inkulturizacija. I crkva to ne zapoveda i ne trzi, to ne spada u bogosluzenje!


praznuju nedelju ( koja bi tobože bila nekakav tipos ),

Pa za to imas dokaze u bibliji da jeste bila tipos, vec sam ih iznosio i to sam hvala Bogu i dokazao. Subota je bila tipos obecane zemlje i odmora u toj zemlji, te odmora u Hristu! O tome govori Pavle u Jevrejima poslanici!

Subota nije bila tipos stvaranja uopste, vec je i to uzeto kao dodatni razlog za slavlje, a pravi razlog za jevreje je bio odmor od robovanja u egiptu!

Treci razlog je bio odmor tela.

Adamu nije bio potreban odmor tela pa samim tim ni subota, jer je on imao direktnu zajednicu i komunikaciju sa Bogom i slavio ga je svakoga dana, kao savrsen covek koji se ne umara. Subota je znavi data kasnije zbog tela.


kruže oko svoje sinagoge, drže liturgijsko pojanje, krste se sa tri prsta u molitvi okrenuti prema istoku, itd..itd..

Jevreji su kruzili oko Jerihona. Magija?

Jevreji su pevali i pojali. Magija?

Jevreji su premazivali dovratke kuca znakom u obliku krsta i preko cela. Magija?

Jevreji se okretali prema jerusalimu u toku molitve. Magija?


A poreklo svega toga jasno je objašnjeno na temi "crkveni običaji i učenja, i njihovo mnogobožačko i okultno poreklo"

Mozes to macku o rep da okacis, temeljeno ni na cem, na "rekla - kazala" pricama! Fikcije tipa Den Braun!

Mene je sramota dok citam takve postove, veze sa vezom nema i sve sam vec oborio!!! Ja ne znam kako vas nije sramota da to stalno ponavljate. Savesti nemate!

Za Mireta evo jos jedan primer:
Kad govori o praznicima, Popovic izjavljuje: "Kod Judeja je bio za to odredjen u svakoj sedmici subotni dan, sedmi dan sedmice, dan koga se Gospod odmarao posle sestodnevnog stvaranja, i PRVI HRISCANI, koji behu iz judejstva, praznovali su ga utoliko, sto su ga i oni, i kao i ostali Judejci, SVETKOVSALI BOGOSLUZENJEM....

Sto se hriscanstvo vise oslobadjsalo od judejstva, tim je vise prestajala subota vaziti kao praznik, ALI SE KAO ODLICAN SEDMICNI DAN, JOS UVEK PRAZNOVAO NA ISTOKU DRZANJEM JAVNOG ZAJEDNICKOG BOGOSLUZENJA, NO NE TAKO I NA ZAPADU." J. Popovic, Opca crkvena istorija knjiga I str. 424.


Vidis Mire i tu se vidi kako se postepeno odstupalo od originalnog hriscanskog ucenja i prihvatalo strano ucenje. Prema ovome Apostolska crkva praznovala je Subotu i to ne samo u Judeji nego dugo i na Istoku.

Opet on Popovica?

Pa jesam li rekao da mi Popovica ne dajes bez citata iz 1., 2. i 3. veka, odnosno bez istorijske podrske?

Popovic ovo interpretira pogresno i nepotpuno, kao i ostalo.

Subota i nedelja su se praznovale istovremeno, a za to imas dokaze u ranijim postovima na ovoj temi.

Dakle nedelja nije paganski, vec Hriscanski praznik vaskrsenja i ne uvodi je Konstantin, jer je ona poznata od ranije jos iz 1. veka, a Konstantin uvodi nedelju tek u 4. veku!

Dakle nije Konstantin mogao uvesti ono sto se vec praznovalo!

I on ne zapoveda Hriscanima nedelju vec paganima, zato i pominje "casni dan sunca" - jer paganima je taj termin bio poznat!

Da je kojim slucajem rekao Hriscanima "drzite casni dan sunca" oni bi sa gnusanjem to odbili kao idolopoklonstvo
Ali on se ovde ne obraca Hriscanima vec paganima i zato koristi taj termin!

Subota se na kraju prestala drzati, jer nju su drzali samo jevreji iz obrezanja a praznik Gospodnji nedelju su drzali svi Hriscani!

Osim toga subota nije ni bila obavezna pa se prestala drzati, i protiv nje su izrecene sankcije..

Nema "zamene" o kojoj vi pricate itd..

Izvrnuli ste istoriju!!!

I nemoj mi vise davati Popovica bez citata na kojima on zasniva svoje tvrdnje jer necu komentarisati.
 
Poslednja izmena:
VIP
Učlanjen(a)
14.07.2011
Poruka
19.107
Ništa od toga moj Mire ne crpi vodu, samo negiranja i pokušaj izvlačenja, i pripisivanja Jevrejima i Hrišćanima nešto što nikada nisu bila njihova obeležja.

Sve je to zakuvao Satana da bi ljude odvukao od reči istine, i naveo ih da više poštuju ljudske običaje, nego Božju reč.

Hrihćanima ne trebaju nikakvi običaji i ritualna praksa.
Smisao reči Božje je diametralno različite prirode od toga, i podrazumeva izgradnju karaktera putem traženja Božjeg prisustva u srcu, koji menja čoveka u jedno moralno biće.
Takavom čoveku ne treba praktikovanje bilo kakvih običaja ili rituala, mimike prstima, rukama, nogama, telom, osim sklapanja ruku u molitvi na kolenima ili stojeći ( što nije nužno jer može biti samo forma ), i proučavanje reči Božje.

Jedino vreme koje je Bog dao u bibliji kao vreme koje će čovek odvojiti u slavu Boga, to je Subotnji dan, i vreme večere gospodnje, koja podrazumeva uzimanje simbola Hristovog tela i krvi, praćeni molitvom i proučavanjem reči Božje.

SVE ostalo je ljudsko, i nema nikakvu svrhu ni vrednost.
 
Natrag
Top