Šta je novo?
Član
Učlanjen(a)
27.05.2010
Poruka
17
Spisak bolesti, njihovih uzroka i afirmacija za liječenje

Poremećaj: Adenoidne vegetacije
Vjerojatni uzrok: Obiteljska nesloga i prepiranje. Dijete se ne osjeća dobrodošlim.
Afirmacija: To dijete u nama željeno je, dobrodošlo i veoma voljeno.

Poremećaj: Adisonova bolest
Vjerojatni uzrok: Strogo odbacivanje bilo kakvih osjećaja. Ljutnja usmjerena prema sebi.
Afirmacija: S ljubavlju se brinem o svom tijelu, umu i emocijama.

Poremećaj: AIDS
Vjerojatni uzrok: Poricanje sebe, osjećaj seksualne krivnje. Jako osjećanje da nismo dovoljno dobri.
Afirmacija: Ja sam božanski i prekrasan izraz života. Uživam u svojoj seksualnosti i u svemu što jesam. Volim sebe.

Poremećaj: Akne
Vjerojatni uzrok: Neprihvaćanje sebe. Mržnja prema sebi.
Afirmacija: Ja sam božanski izraz ljubavi. Volim i prihvaćam sebe takvu kakva jesam.

Poremećaj: Alergije
Vjerojatni uzrok: Na koga ste alergični? Odbijate vjerovati u sebe.
Afirmacija: Svijet je sigurno i prijateljsko mjesto. Sigurna sam i u skladu sa životom.

Poremećaj: Alkoholizam
Vjerojatni uzrok: U čemu je smisao? Osjećaj ništavnosti, krivnje i nedostatnosti. Odbacivanje samog sebe.
Afirmacija: Ja živim sada. Svaki trenutak nosi nešto novo. Odabirem da vidim svoje vrijednosti. Volim i prihvaćam sebe.

Poremećaj: Alzheimerova bolest
Vjerojatni uzrok: Želja da se napusti planet. Nesposobnost nošenja sa životom.
Afirmacija: Sve se događa u pravo vrijeme i na pravome mjestu. Mojim životom uvijek rukovode božanske ispravne odluke.

Poremećaj: Amnezija
Vjerojatni uzrok: Strah. Bijeg od života. Nesposobnost da se borimo za sebe.
Afirmacija: Oko sebe nalazim samo hrabrost i inteligenciju. Razvijam osjećaj vlastite vrijednosti. Mogu slobodno uživati u svom životu.

Poremećaj: Anemija
Vjerojatni uzrok: Životni nam je stav "Da, ali..." Nedostatak radosti. Strah od života. Osjećaj da nismo dovoljno dobri.
Afirmacija: Doživljavam radost u svim područjima svog života. Volim život.

Poremećaj: Anemija zbog srpolikih stanica (drepano-citoza)
Vjerojatni uzrok: Naše uvjerenje da nismo dovoljno dobri razara nam radost života.
Afirmacija: Ovo dijete živi i udiše radost života okruženo ljubavlju. Svaki dan Bog donosi čuda u naše živote.

Poremećaj: Anoreksija
Vjerojatni uzrok: Odbacivanje vlastitog života. Osjećaj ogromnog straha i mržnje prema sebi.
Afirmacija: Sigurna sam. Prekrasna sam baš na ovaj svoj način. Odabirem življenje. Odabirem radost i prihvaćam sebe.

Poremećaj: Anorektalno krvarenje
Vjerojatni uzrok: Bijes i frustracija.
Afirmacija: Vjerujem u život. Činim samo ispravna i dobra djela u životu.

Poremećaj: Apatija
Vjerojatni uzrok: Otpor osjećajima.Umrtvljivanje sebe. Strah.
Afirmacija: Nema razloga da se plašim osjećaja. Otvaram se prema životu. Spremna sam iskusiti život.

Poremećaj: Apetit-pretjerani
Vjerojatni uzrok: Strah. Potreba za zaštitom. Procjenjivanje emocija.
Afirmacija: Sigurna sam. Nema razloga da se bojim osjećati. Moji su osjećaji normalni i prihvatljivi.

Poremećaj: Apetit-gubitak (anoreksija)
Vjerojatni uzrok: Strah. Čuvanje sebe. Nepovjerenje prema životu.
Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe. Sigurna sam. Život je siguran i radostan.

Poremećaj: Apsces
Vjerojatni uzrok: Ponovo oživljavanje misli o starim povredama, omalovažavanjima i osveti.
Afirmacija: Svoje misli oslobađam prošlosti. S prošlošću je gotovo. Smirena sam.

Poremećaj: Arterije
Vjerojatni uzrok: Nose radosti života.
Afirmacija: Ispunjena sam radošću. Radost prolazi kroz mene sa svakim otkucajem moga srca.

Poremećaj: Artritis
Vjerojatni uzrok: Osjećaj da smo nevoljeni. Kritiziranje i ogorčenje.
Afirmacija: Ispunjena sam ljubavlju. Sada odabirem ljubav i prihvaćam sebe. Druge gledam s ljubavlju.

Poremećaj: Asfiktični napadi
Vjerojatni uzrok: Strah. Nepovjerenje prema životu. Stalno bavljenje iskustvima iz djetinjstva.
Afirmacija: Mogu slobodno odrasti. Svijet je sigurno mjesto i ja sam sigurna.

Poremećaj: Astma
Vjerojatni uzrok: Potisnuta ljubav. Nemoć da dišemo sami za sebe. Osjećaj gušenja. Neisplakane suze.
Afirmacija: Mogu slobodno preuzeti kontrolu nad svojim životom. Odabirem slobodu.

Poremećaj: Astma u dojenčadi
Vjerojatni uzrok: Strah pred životom. Ne želimo biti ovdje.
Afirmacija: Ovo je dijete sigurno i voljeno. Ono je dobrodošlo i omiljeno.

Poremećaj: Arterioskleroza
Vjerojatni uzrok: Pružanje otpora i napetost. Ograničeni načini razmišljanja. Odbijamo gledati život s dobre strane.
Afirmacija: Potpuno sam otvorena prema životu i radosti. Život gledam s ljubavlju.

Poremećaj: Atletsko stopalo
Vjerojatni uzrok: Frustracija zato što nismo prihvaćeni. Nemoć da s lakoćom krećemo naprijed.
Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe. Dopuštam si krenuti naprijed. Mogu se slobodno kretati.

Poremećaj: Bjesnoća
Vjerojatni uzrok: Bijes. Uvjerenje da je nasilje odgovor na sve probleme.
Afirmacija: Okružena sam i ispunjena mirom.

Poremećaj: Bol
Vjerojatni uzrok: Krivnja. Krivnja uvijek traži kažnjavanje.
Afirmacija: S ljubavlju se oslobađam prošlosti. "Oni su slobodni i ja sam slobodna." Sada je sve u redu u mome srcu.

Poremećaj: Bolovi
Vjerojatni uzrok: Žudnja za ljubavlju. Žudnja da nas netko pazi.
Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe. Ja sam voljena i volim.

Poremećaj: Bradavica na stopalu
Vjerojatni uzrok: Bijes zbog dubokog nerazumijevanja. Frustracije zbog budućnosti.
Afirmacija: Krećem se naprijed s lakoćom i povjerenjem. Ja imam povjerenja i prepuštam se rijeci života.

Poremećaj: Bradavice
Vjerojatni uzrok: Maleni iskazi mržnje. Uvjerenost u ružnoću.
Afirmacija: Ja sam potpuni izraz ljubavi i ljepote života.

Poremećaj: Brightova bolest
Vjerojatni uzrok: Osjećamo se kao dijete koje misli da nije dovoljno dobro ili da ništa ne može učiniti kako treba. Neuspjeh. Gubitak.
Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe. Brinem se o sebi. Dorasla sam vremenu.

Poremećaj: Bronhitis
Vjerojatni uzrok: Nesretna obiteljska sredina. Svađanje i vikanje. Ponekad i sablasna šutnja.
Afirmacija: Uspostavljam mir i harmoniju u sebi i oko sebe. Sve je u redu.

Poremećaj: Bubrežni kamenac
Vjerojatni uzrok: Nakupine nerazriješenog bijesa.
Afirmacija: S lakoćom se rješavam svih problema iz prošlosti.

Poremećaj: Bursitis
Vjerojatni uzrok: Zatomljeni bijes. Želimo udariti nekoga.
Afirmacija: Ljubav nas oslobađa svega što nam ne priliči.

Poremećaj: Celulit
Vjerojatni uzrok: Prekopavanje po emocionalnim povredama iz ranog djetinjstva. Neprestano razmišljanje o "udarcima" iz prošlosti. Poteškoće pri kretanju naprijed. Strah pred odabiranjem svog vlastitog pravca.
Afirmacija: Opraštam svima. Opraštam sebi. Zaboravljam sva prošla iskustva. Slobodna sam.

Poremećaj: Ciste
Vjerojatni uzrok: Vraćanje na stari "film"-iskustvo koje nam zadaje bol. Njegovanje tih emocionalnih povreda. Lažne nade.
Afirmacija: Misli su mi prekrasne jer sam takve odabrala. Osjećam ljubav prema sebi.

Poremećaj: Crveno oko
Vjerojatni uzrok: Bijes i frustracija. Ne želimo vidjeti što je oko nas.
Afirmacija: Oslobađam se potrebe da sam uvijek u pravu. Smirena sam. Volim i prihvaćam sebe.

Poremećaj: Curenje iz nosa
Vjerojatni uzrok: Unutarnji plač. Djetinjaste suze. Žrtva.
Afirmacija: Priznajem i prihvaćam da sam kreativna snaga u svom svijetu. Sada odabirem uživanje u svom životu.

Poremećaj: Cushingova bolest
Vjerojatni uzrok: Mentalna neravnoteža.Ideje koje nas guše. Osjećamo se savladani.
Afirmacija: S ljubavlju postavljam svoje tijelo i um u ravnotežu. Sada odabirem misli od kojih se osjećam dobro.

Poremećaj: Ćelavost
Vjerojatni uzrok: Strah. Napetost. Pokušaj da sve držimo pod kontrolom. Nepovjerenje prema životu.
Afirmacija: Sigurna sam. Volim i prihvaćam sebe. Vjerujem u život.

Poremećaj: Čeljusni grč (Trizmus)
Vjerojatni uzrok: Bijes. Želja da je sve pod našom kontrolom. Otpor iskazivanju osjećaja.
Afirmacija: Imam povjerenja u životni proces. S lakoćom tražim što želim. Život me podržava.

Poremećaj: Čir (Karbunkul)
Vjerojatni uzrok: Otrovan bijes zbog nanesenih nepravdi.
Afirmacija: Oslobađam se prošlosti i dopuštam da vrijeme iscijeli svako područje moga života.

Poremećaj: Čir na želucu
Vjerojatni uzrok: Strah. Uvjerenost da nismo dovoljno dobri. Želja da svima udovoljimo.
Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe. Smirena sam. Prekrasna sam.

Poremećaj: Čirevi
Vjerojatni uzrok: Strah. Snažno uvjerenje da nismo dovoljno dobri. Što vas jede iznutra?
Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe. Smirena sam i spokojna. Sve je u redu.

Poremećaj: Čmar
Vjerojatni uzrok: Točka oslobađanja. Pražnjenje.
Afirmacija: S lakoćom i ugodom oslobađam se svega što više ne trebam u svom životu.

Poremećaj: čmar - krvarenje
Vjerojatni uzrok: Pogledaj pod anorektalno krvarenje

Poremećaj: fistula
Vjerojatni uzrok: Nepotpuno oslobađanje od otpadaka. Zadržavanje nečistoća iz prošlosti.
Afirmacija: Potpuno i s ljubavlju oslobađam se prošlosti. Ja sam ljubav.

Poremećaj: Čvorovi
Vjerojatni uzrok: Ogorčenje i frustracija. Ego nam je povrijeđen zbog karijere.
Afirmacija: Oslobađam se svoje sheme odgađanja i dopuštam da uspjeh bude moj.

Poremećaj: Dah
Vjerojatni uzrok: Predstavlja našu sposobnost da se uključimo u život.
Afirmacija: Volim život.

Poremećaj: problemi s disanjem
Vjerojatni uzrok: Strah ili odbijanje da uživamo u životu u potpunosti. Osjećaj da nemamo pravo zauzimati prostor ili čak postojati.
Afirmacija: Moje je prirodno pravo da slobodno i u potpunosti uživam u životu. Zavređujem biti voljena. Sada odabirem življenje života u potpunosti.

Poremećaj: Dječje bolesti
Vjerojatni uzrok: Vjerovanje u kalendare, društvena pravila ili lažne zakone. Djetinjasto ponašanje odraslih oko nas.
Afirmacija: Ovo je dijete zaštićeno i okruženo ljubavlju. Tražimo mentalni imunitet.

Poremećaj: Edem
Vjerojatni uzrok: Što ili koga ne želimo zaboraviti?
Afirmacija: Rado se oslobađam prošlosti. Nemam straha od oslobađanja. Sada sam slobodna.

Poremećaj: Ekgzem
Vjerojatni uzrok: Zapanjujući antagonizam. Mentalne erupcije.
Afirmacija: Harmonija i mir, ljubav i sreća jesu oko mene i unutar mene. Sigurna sam i smirena.

Poremećaj: Emfizem
Vjerojatni uzrok: Strah od življenja. Ne vidimo smisao života.
Afirmacija: Moje je životno pravo da živim potpuno i slobodno. Volim život. Volim sebe.

Poremećaj: Epilepsija (Padavica)
Vjerojatni uzrok: Osjećaj da nas netko proganja. Odbijanje života.Vođenje unutarnje borbe. Nasilje prema samom sebi.
Afirmacija: Odabirem gledati život kao nešto vječno i ispunjeno radošću. Ja sam vječna, radosna i u miru sa svijetom oko sebe.

Poremećaj: Fibroidni tumori i ciste
Vjerojatni uzrok: Njegovanje boli koju nam je zadao partner. Udarac ženskom egu.
Afirmacija: Oslobađam se sheme u sebi koja privlači takvo iskustvo. Stvaram samo dobro u svom životu.

Poremećaj: Fibrozna cista
Vjerojatni uzrok: Uvjerenost da nas život neće podržati. Jadna ja!
Afirmacija: Život voli mene i ja volim život. Sada odabirem slobodan i potpun život.

Poremećaj: Fistula
Vjerojatni uzrok: Strah. Blokada pri opuštanju.
Afirmacija: Sigurna sam. Iskreno vjerujem u život. Život je na mojoj strani.

Poremećaj: Frigidnost
Vjerojatni uzrok: Strah. Poricanje ugode. Vjerovanje da je seks nešto loše. Bezosjećajni partneri.
Afirmacija: Nema razloga da ne uživam u svom tijelu. Uživam što sam žena.Poremećaj: Furunkuli
Vjerojatni uzrok: Bijes. Osjećaj da nam je "prekipjelo". "Ključanje u sebi" od bijesa.
Afirmacija: Iskazujem samo ljubav i radost. Smirena sam.

Poremećaj: Gangrena
Vjerojatni uzrok: Morbidne misli. Uništavanje životne radosti otrovnim mislima
Afirmacija: Sada odabirem harmonične misli i dopuštam si ispunjenje radošću.

Poremećaj: Gastritis
Vjerojatni uzrok: Osjećaj nesigurnosti koji dugo traje. I osjećaj da ste određeni sudbinom
Afirmacija: Volim i odobravam sebe. Sigurna sam.

Poremećaj: Giht (Ulozi)
Vjerojatni uzrok: Potreba za dominacijom. Nestrpljivost, bijes.
Afirmacija: Sigurna sam i u miru sa sobom i s drugima.

Poremećaj: Glavobolja
Vjerojatni uzrok: Osporavanje sebe. Kritiziranje sebe. Strah.
Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe. S puno ljubavi gledam sebe i sve što radim. Sigurna sam.

Poremećaj: Gležanj
Vjerojatni uzrok: Predstavlja pokretnost i usmjerenost u određenom pravcu.
Afirmacija: Lako se krećem naprijed kroz život.

Poremećaj: uganuće gležnja
Vjerojatni uzrok: Bijes i otpor. Ne želimo se kretati u jednom određenom životnom pravcu.
Afirmacija: Vjerujem da će me životni proces dovesti do mog najvišeg dobra. Smirena sam.

Poremećaj: Gluhoća
Vjerojatni uzrok: Odbijanje, tvrdoglavost i izoliranost. Što ne želiš čuti? Nemoj me gnjaviti!
Afirmacija: Slušam Božji govor i uživam u svemu što čujem. Ja sam dio jedinstva

Poremećaj: Grčevi
Vjerojatni uzrok: Napetost. Strah. Grčevito hvatanje za bilo što.
Afirmacija: Opuštena sam i moj je duh smiren.

Poremećaj: Griženje noktiju
Vjerojatni uzrok: Frustracija. Želja da pojedemo sami sebe. Prkos prema jednom od roditelja.
Afirmacija: Slobodno mogu odrasti. Upravlj samvojim životom s lakoćom i radošću.

Poremećaj: Grčevita bol
Vjerojatni uzrok: Mentalna srdžba, nestrpljivost i uzrujavanje zbog okoline
Afirmacija: Ovo dijete reagira samo na ljubav i misli ispunjene ljubavlju. Sve je u miru.

Poremećaj: Grlo
Vjerojatni uzrok: Avenija izražavanja. Kanal stvaralaštva.
Afirmacija: Otvaram svoje srce i pjevam s radošću.

Poremećaj: problemi s grlom
Vjerojatni uzrok: Nesposobnost da se iskažemo. Potisnuti bijes. Neiskazana kreativnost. Odbijanje da se promijenimo.
Afirmacija: U redu je da galamimo. Izražavam sebe slobodno i s radošću. S lakoćom iznosim svoje misli i izražavam svoju kreativnost. Spremna sam mijenjati se.

Poremećaj: Groznica
Vjerojatni uzrok: Mentalne kontrakcije: pokretanje ili zaustavljanje. Želja da pobjegnemo od svega i da nas svi ostave na miru.
Afirmacija: Sigurna sam i osigurana cijelo vrijeme. Ljubav me okružuje i štiti. Sve je u redu

Poremećaj: Grudi
Vjerojatni uzrok: Predstavljaju majčinstvo i odgajanje.
Afirmacija: Dajem i uzimam u savršenoj ravnoteži.

Poremećaj: Ciste, čvoriči i bolne grudi
Vjerojatni uzrok: Pretjerani majčinski osjećaji. Pretjerana zaštita. Uskraćivanje dojenja.
Afirmacija: Mogu slobodno biti što jesam i moram drugima dopustiti da budu što jesu. Trebamo odrasti.

Poremećaj: Guša
Vjerojatni uzrok: Osećaj mržnje nanesene boli. Mislimo da smo žrtve. Osjećaj da su nam pomrsili planove. Neispunjenost.
Afirmacija: Ja sam jedina koja ima moć i autoritet u svome životu. Slobodno mogu biti što jesam.

Poremećaj: Gušterača
Vjerojatni uzrok: Predstavlja slatkoću života
Afirmacija: Moj je život sladak.

Poremećaj: Gubitak ravnoteže
Vjerojatni uzrok: Raštrkane misli. Neusredotočenost.
Afirmacija: Usredotočujem sebe i prihvaćam savršenstvo svog života. Sve je u redu.

Poremećaj: Hemoroidi
Vjerojatni uzrok: Strah zbog postavljenih rokova. Osjećaj bijesa zbog prošlosti. Bojimo se rasterećenja. Osjećaj opterećenosti.
Afirmacija: Oslobađam se svega što nije ljubav. Postoji vrijeme i prostor za sve što želim učiniti.

Poremećaj: Hepatitis
Vjerojatni uzrok: Otpor prema promjenama. Strah, bijes, mržnja. Jetra je centar u kojem se skupnja bijes i gnjev.
Afirmacija: Moj um je pročišćen i slobodan. Oslobađam se prošlosti i krećem u nešto novo. Sve je u redu.

Poremećaj: Dječje bolesti
Vjerojatni uzrok: Vjerovanje u kalendare, društvena pravila ili lažne zakone.
Djetinjasto ponašanje odraslih oko nas.
Afirmacija: Ovo je dijete zaštićeno i okruženo ljubavlju. Tražimo mentalni imunitet.

Poremećaj: Herpes
Vjerojatni uzrok: Kolektivno vjerovanje u seksualnu krivnju i potreba da se kažnjavamo. Zajednički osjećaj sramote. Vjerovanje da će nas Bog kazniti. Odbijanje seksualnosti.
Afirmacija: Bog me podržava. Ja sam normalna i prirodna. Uživam u svojoj vlastitoj seksualnosti i u svom tijelu. Prekrasna sam.

Poremećaj: Herpes zoster
Vjerojatni uzrok: Čekanje da se pojavi nešto drugo. Strah i napetost. Preosjetljivost.
Afirmacija: Opuštena sam i smirena jer vjerujem u život. Sve je u redu u mom životu.

Poremećaj: Hiperventilacija
Vjerojatni uzrok: Strah. Opiranje promjenama. Nepovjerenje prema životu.
Afirmacija: Posvuda sam u ovom svijetu sigurna. Volim sebe i vjerujem u život.

Poremećaj: Hipertireoza
Vjerojatni uzrok: Krajnje razočaranje zbog toga što nismo sposobni raditi što želimo. Uvijek udovoljavamo drugima, a nikada sebi.
Afirmacija: Usmjeravam svoju snagu na pravo mjesto. Donosim svoje odluke. Ispunjena sam.

Poremećaj: Hipofiza
Vjerojatni uzrok: Predstavlja središte za kontrolu.
Afirmacija: Moje je tijelo i um u ravnoteži. Ja upravljam svojim mislima.

Poremećaj: Hipoglikemija
Vjerojatni uzrok: Vidi pod Šećerna bolest.

Poremećaj: Hodgkinova bolest
Vjerojatni uzrok: Krivnja i ogroman strah da nismo dovoljno dobri. Divlja trka za dokazivanjem sebe. Zaboravljamo uživati u radosti života od silne želje da se dokažemo i budemo prihvaćeni.
Afirmacija: Savršeno sam sretna ovakva kakva jesam. Volim i prihvaćam sebe. Izražavam i prihvaćam radost.

Poremećaj: Hrkanje
Vjerojatni uzrok: Tvrdoglavo odbijanje da se oslobodimo starih shema razmišljanja.
Afirmacija: Oslobađam se svega što nije ljubav i radost. Napuštam prošlost i prelazim u nešto što je novo, svježe i životno.

Poremećaj: Ileitis - Crohnova bolest
Vjerojatni uzrok: Strah. Briga. Osjećaj da nismo dovoljno dobri.
Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe. Radim najbolje što mogu. Prekrasna sam i smirena.

Poremećaj: Impotencija
Vjerojatni uzrok: Seksualni pritisak, napetost i krivnja. Društvene predrasude. Prezir prema prethodnom partneru. Strah od majke.
Afirmacija: Ja sada dopuštam da se snaga moje seksualnosti iskaže s lakoćom i radošću.

Poremećaj: Infekcija
Vjerojatni uzrok: Strah. Bijes. Nervoza.
Afirmacija: Mirna sam i usredotočena.

Poremećaj: Influenca
Vjerojatni uzrok: Reagiranje na masovne negativnosti i uvjerenja. Strah. Vjerovanje statističkim podacima.
Afirmacija: Ja sam izvan masovnih predrasuda i izvan kalendara. Oslobođena sam svih utjecaja izvana.

Poremećaj: Ishijas
Vjerojatni uzrok: Licemjerstvo. Strah od nedostatka novca, strah pred budućnošću.
Afirmacija: Primičem se onome što je najbolje za mene. Dobro je svuda oko mene. Ja sam sigurna.

Poremećaj: Impaktirani umnjak
Vjerojatni uzrok: Nedostatak mentalnog prostora za stvaranje čvrstih temelja.
Afirmacija: Otvaram svoju svijest životu. Imam dovoljno prostora za odrastanje i mijenjanje.

Poremećaj: Iskliznuće diska
Vjerojatni uzrok: Osjećaj da nas život ne podržava. Neodlučnost.
Afirmacija: Život podržava svaku našu misao; prema tome, ja volim i prihvaćam sebe. Sve je u redu.

Poremećaj: "Itis"
Vjerojatni uzrok: Bijes i frustracija zbog stanja u kojem se sada nalazimo.
Afirmacija: Spremna sam osloboditi se svih oblika kritiziranja. Volim i prihvaćam sebe.

Poremećaj: Izrasline
Vjerojatni uzrok: Njegovanje starih emocionalnih povreda. Ogorčenost.
Afirmacija: S lakoćom opraštam. Volim sebe i imam za sebe samo riječi pohvale.

Poremećaj: Jajnici
Vjerojatni uzrok: Predstavljaju točke stvaranja. Stvaralaštvo.
Afirmacija: U ravnoteži sam sa svojim stvaralaštvom.

Poremećaj: Jetra
Vjerojatni uzrok: Mjesto gdje se nalazi bijes i primitivni osjećaji.
Afirmacija: Znam samo za ljubav, mir i radost.

Poremećaj: -problemi s jetrom
Vjerojatni uzrok: Kronično jadanje. Opravdavanje pogrešaka da bismo obmanuli sebe. Osjećamo se loše.
Afirmacija: Živim otvorena srca. Pronalazim ljubav svuda oko sebe.

Poremećaj: Kalusi
Vjerojatni uzrok: Otvrdnule zamisli i ideje. Strah od ukalupljivanja.
Afirmacija: Mogu slobodno uvidjeti i iskusiti nove ideje i načine. Otvorena sam iprijemčiva za sve što je dobro.

Poremećaj: Kandidijaza
Vjerojatni uzrok: Osjećamo se raspršenima. Preplavljuje nas frustracija i bijes. Zahtjevni smo i nepovjerljivi u vezama. Puno tražimo od drugih.
Afirmacija: Dopuštam sebi da budem sve ono najbilje što mogu i zaslužujem u životu. Zaslužujem sve najbolje u životu. Volim i prihvaćam sebe i druge.

Poremećaj: Keratitis
Vjerojatni uzrok: Ekstreman bijes. Želja da udarimo nekoga ili nešto što upravo gledamo.
Afirmacija: Ljubav iz mog srca liječi sve što pogledam. Smirena sam. Sve je u redu u mom svijetu.

Poremećaj: Kila
Vjerojatni uzrok: Prekinute emocionalne veze. Napetost i osjećaj opterećenosti.
Afirmacija: Moj je duh u miru i harmoniji. Volim i prihvaćam sebe. Mogu slobodno biti što jesam

Poremećaj: "Knedla u grlu"
Vjerojatni uzrok: Strah. Nepovjerenje u život.
Afirmacija: Sigurna sam. Vjerujem da je život na mojoj strani. Izražavam se slobodno i s radošću.

Poremećaj: Koža
Vjerojatni uzrok: Štiti našu individualnost. Osjetilo.
Afirmacija: Osjećam se sigurnom da budem što jesam.

Poremećaj: Kolesterol
Vjerojatni uzrok: Otežavanje protoka radosti. Strah pred prihvaćanjem radosti.
Afirmacija: Odabirem voljeti život. Moji kanali radosti potpuno su otvoreni. Mogu slobodno primati.

Poremećaj: Kolitis
Vjerojatni uzrok: Prezahtjevni roditelji. Osjećmo se potlačeno i poraženo. Velika potreba za ljubavlju.
Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe. Ja stvaram svoju radost. Odabirem da sam pobjednik u svom životu.

Poremećaj: Koljeno
Vjerojatni uzrok: Predstavlja ponos i ego.
Afirmacija: Prilagodljiva sam.

Poremećaj: Koma
Vjerojatni uzrok: Strah. Bježanje od nečega ili nekoga.
Afirmacija: Mi te okružujemo silnom ljubavlju i sigurnošću. Stvaramo okolnosti da ozdraviš. Ti si ljubav

Poremećaj: Konstipacija
Vjerojatni uzrok: Odbijamo se osloboditi starih ideja. Živimo u prošlosti. Ponekad se pojavljuje i Škrtost.
Afirmacija: Čim se oslobodim prošlosti, dolaze mi nove stvari, od životnog značaja. Prepuštam se struji života.

Poremećaj: Konjunktivitis
Vjerojatni uzrok: Bijes i frustracija zbog onoga što sada gledamo u svom životu.
Afirmacija: Gledam očima ljubavi. Postoji harmonično rješenje i ja ga sada prihvaćam.

Poremećaj: Koronarna tromboza
Vjerojatni uzrok: Osjećamo se usamljeno i uplašeno. Nismo dovoljno dobri. Do sada nismo dovoljno učinili i sigurno nećemo uspjeti sve završiti.
Afirmacija: Jedno sam sa životom. Svemir me u potpunosti podržava. Sve je u redu.

Poremećaj: Kosti
Vjerojatni uzrok: Predstavljaju strukturu svemira.
Afirmacija: Snažne sam grade i stabilna sam.

Poremećaj: -problemi-s kostima
Vjerojatni uzrok: Tvrdoglav ego i ponos. Nesposobnost prilagodavanja. Ne želimo popustiti. Strah.
Afirmacija: Opraštanje. Razumijevanje. Suosjećanje. S lakoćom se prilagodavam svemu oko sebe. Sve je u redu.

Poremećaj: -lomovi-kostiju
Vjerojatni uzrok: Pobuna protiv autoriteta
Afirmacija: U ovome svijetu ja sam svoj autoritet. Svojom glavom samo ja mislim.

Poremećaj: -deformacije-kostiju
Vjerojatni uzrok: Mentalni pritisak i napetost. Mišići se ne mogu opustiti. Pomanjkanje mentalne pokretljivosti.
Afirmacija: Dišem punim plućima. Opuštena sam i vjerujem životnom procesu.

Poremećaj: Kralježnica
Vjerojatni uzrok: Fleksibilan potporanj života.
Afirmacija: Život me podržava.

Poremećaj: -iskrivljena kralježnica-
Vjerojatni uzrok: Nesposobnost prepuštanja životnoj podršci. Strah i pokušaj da zadržimo stare ideje. Nepovjerenje prema životu. Nedostatak integriteta. Nemamo hrabrosti živjeti po svojim načelima.
Afirmacija: Oslobađam se svih strahova. Vjerujem u životni proces. Znam da će me život podržati. Stojim uspravno, ispunjena ljubavlju.

Poremećaj: Kratkovidnost (myopia)
Vjerojatni uzrok: Strah od budućnosti. Nemamo povjerenje u ono što se nalazi ispred nas.
Afirmacija: Vjerujem životnom procesu. Sigurna sam.

Poremećaj: Kronične bolesti
Vjerojatni uzrok: Odbijanje da se promijenimo. Strah od budućnosti. Osjećaj nesigurnosti.
Afirmacija: Spremna sam mijenjati se i razvijati. Sada stvaram novu i sigurnu budućnost.

Poremećaj: Krup
Vjerojatni uzrok: Pogledaj pod Bronhitis.

Poremećaj: Krv
Vjerojatni uzrok: Predstavlja radost koja slobodno kola tijelom.
Afirmacija: Ja sam radost života; dajem i primam.

Poremećaj: -problemi-s krvlju
Vjerojatni uzrok: Nedostatak radosti. Pomanjkanje novih ideja.
Afirmacija: Radosne i nove ideje slobodno teku u meni.

Poremećaj: -zgrušavanje-
Vjerojatni uzrok: Zaustavljanje protoka životne radosti.
Afirmacija: Svjesna sam novog života u sebi. Prepuštam se rijeci života.

Poremećaj: Krvarenje
Vjerojatni uzrok: Osjećaj da nam otječe životna radost. Ali, kamo? Bijes.
Afirmacija: Ja sam u skladu sa životnom radošću koju izražavam i primam u savršenom ritmu.

Poremećaj: Krvarenje iz desni
Vjerojatni uzrok: Nedostatak radosti pri donošenju odluka.
Afirmacija: Vjerujem da uvijek poduzimam prave akcije u svom životu. Smirena sam.

Poremećaj: Krvarenje iz nosa
Vjerojatni uzrok: Potreba za priznanjem. Osjećamo da nismo dovoljno priznati i zapaženi. Žudnja za ljubavlju.
Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe.Prepoznajem svoju vlastitu vrijednost. Prekrasna sam.

Poremećaj: Krvni tlak -nizak-
Vjerojatni uzrok: Nedostatak ljubavi u djetinjstvu. Defetizam. Čemu se truditi ako neću uspjeti?
Afirmacija: Sada odabirem sretan život. Moj je život prepun radosti.

Poremećaj: Krvni tlak -visok-
Vjerojatni uzrok: Neriješeni dugoročni emocionalni problemi.
Afirmacija: S radošću se oslobađam prošlosti. Smirena sam.

Poremećaj: Kukovi
Vjerojatni uzrok: Drže tijelo u savršenoj ravnoteži. Glavni pokretač u kretanju naprijed.
Afirmacija: Hip, hip, hura! U svakom danu nalazim radost.

Poremećaj: -problemi- s kukovima
Vjerojatni uzrok: Strah pri izvršavanju većine naših odluka. Ne vidimo ništa ispred sebe.
Afirmacija: Ja sam u savršenoj ravnoteži. S lakoćom i radošću krećem naprijed, bez obzira na godine

Poremećaj: Lakat
Vjerojatni uzrok: Predstavlja promjenu životnih pravaca i prihvaćanje novih iskustava.
Afirmacija: S lakoćom se snalazim u novim iskustvima, novim životnim pravcima i promjenama.

Poremećaj: Laringitis
Vjerojatni uzrok: Toliko smo ljuti da to ne možemo izreći. Strah od iznošenja mišljenja. Otpor prema autoritetu.
Afirmacija: Slobodno tražim što želim. Nemam straha u izražavanju. Smirena sam.

Poremećaj: Leđa
Vjerojatni uzrok: Predstavljaju životni potporanj.
Afirmacija: Znam da će me život uvijek podržati.

Poremećaj: Leđa - gornji dio
Vjerojatni uzrok: Nedostatak emocionalne podrške. Osjećamo da smo nevoljeni. Suzbijanje osjećaja ljubavi.
Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe. Život me podržava i voli.

Poremećaj: Leđa - srednji dio
Vjerojatni uzrok: Krivnja. Osjećamo da nas je prošlost prikovala i da se nagomilava na našim leđima.
Afirmacija: Oslobađam se prošlosti. Slobodno krećem naprijed, s ljubavlju u srcu

Poremećaj: Leđa - donji dio
Vjerojatni uzrok: Strah zbog novca. Nedostatak financijske podrške.
Afirmacija: Vjerujem u život. Sve što trebam doći će u moj život. Sigurna sam.

Poremećaj: Lepra
Vjerojatni uzrok: Nesposobnost rukovođenja svojim životom. Dugoročna uvjerenost da nismo dovoljno dobri ili čisti.
Afirmacija: Nadrastam sva svoja ograničenja. Inspirirana sam i vođena božanstvom. Ljubav iscjeljuje sav moj život.

Poremećaj: Leukemija
Vjerojatni uzrok: Brutalno ugušena inspiracija. Što više ima smisla?
Afirmacija: Oslobađam se prošlosti, koja me sputava, i prepuštam se sadašnjoj slobodi. Ne bojim se sebe. Mogu slobodno biti što jesam.

Poremećaj: Leukoreja
Vjerojatni uzrok: Uvjerenje da su žene slabije od suprotnog spola. Bijes na partnera.
Afirmacija: Ja stvaram sva svoja iskustva. U meni je snaga. Uživam u svojoj ženskosti. Slobodna sam.

Poremećaj: Lice
Vjerojatni uzrok: Predstavlja ono što pokazujemo prema van.
Afirmacija: Nema razloga da ne budem što jesam. Ja slobodno iskazujem sebe.

Poremećaj: Limfni problemi
Vjerojatni uzrok: Upozorenje umu da se ponovo treba usredotočiti na bitne elemente u životu: ljubav i radost.
Afirmacija: Potpuno sam usmjerena na ljubav i radost zbog toga što sam živa. Prepuštam se rijeci života. Moj je duh smiren.

Poremećaj: Lišaj
Vjerojatni uzrok: Dopuštamo drugima da nam se podvuku pod kožu. Ne osjećamo se

dovoljno dobrima ili čistima.
Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe. Niti jedna osoba, mjesto ili stvar nema nikakve vlasti nada mnom. Slobodna sam.

Poremećaj: Loša probava
Vjerojatni uzrok: Strah pred poduzimanjem koraka. Bojazan i tjeskoba.
Afirmacija: S mirom i radošću prihvaćam sva nova iskustva

Poremećaj: Ludilo (Psihijatrijska bolest)
Vjerojatni uzrok: Bježanje od obitalji. Bijeg od stvarnosti i povlačenje. Nasilno odvajanje od života.
Afirmacija: Ovaj duh poznaje svoj vlastiti identitet i on je stvaralačka točka božanskog samoizražavanja.

Poremećaj: Lupus
Vjerojatni uzrok: Odustajanje. Bolje je umrijeti nego zauzeti se za svoj život. Bijes i kažnjavanje.
Afirmacija: Slobodno i s lakoćom govorim u svoje ime. Ja dokazujem svoju vlastitu snagu. Volim i odobravam sebe. Slobodna sam i sigurna.

Poremećaj: Mastoiditis
Vjerojatni uzrok: Bijes i frustracija. Želja da ne čujemo što se događa oko nas. Obično se ovo pronalazi u djece. Strah nam paralizira razumijevanje
Afirmacija: Božanski mir i harmonija koji me okružuju nalaze se i u meni. Ja sam oaza mira, ljubavi i radosti.

Poremećaj: Maternica
Vjerojatni uzrok: Predstavlja dom stvaralaštva.
Afirmacija: Osjećam se dobro u svome tijelu.

Poremećaj: Menstruacijski problemi
Vjerojatni uzrok: Odbacivanje vlastite ženskosti. Krivnja i strah. Uvjerenje da su spolni organi grešni i prljavi.
Afirmacija: Prihvaćam sebe kao ženu. Sve procese koji se odvijaju u mome tijelu prihvaćam kao prirodne i normalne. Volim i prihvaćam sebe.

Poremećaj: Mišićna distrofija
Vjerojatni uzrok: Pretjeran strah. Jaka želja da kontroliramo sve i svakoga oko sebe. Duboka potreba da se osjećamo sigurno. Gubitak vjere i povjerenja.
Afirmacija: Dobro je što sam živa. Mogu slobodno biti što jesam. Dovoljno sam dobra. Vjerujem sebi.

Poremećaj: Migrena
Vjerojatni uzrok: Odbojnost prema tome da drugi upravljaju našim životom. Opiranje životu. Seksualni strahovi. (Obično je se možete osloboditi masturbacijom)
Afirmacija: Prepuštam se rijeci života i znam da će mi život s lakoćom donijeti sve što mi je potrebno. Život je na mojoj strani.

Poremećaj: Miteseri
Vjerojatni uzrok: Osjećaj prljavštine. Nevoljeni smo.
Afirmacija: Volim se i prihvaćam sebe. Volim i voljena sam.

Poremećaj: Mijelitis
Vjerojatni uzrok: Ekstremni obiteljski nesklad. Življenje u atmosferi straha i bijesa. Ogroman unutarnji nemir. Nedostatak potpore sa strane.
Afirmacija: Stvaram mir u svome umu, tijelu i svome svijetu. Sve je u redu. Sigurna sam i voljena.

Poremećaj: Modrice
Vjerojatni uzrok: Mali životni udarci. Samokažnjavanje.
Afirmacija: Volim i pazim na sebe. Ljubazna sam i nježna prema sebi. Sve je u redu.

Poremećaj: Mokraćne infekcije
Vjerojatni uzrok: Osjećaj ogorčenosti, obično zbog nekoga suprotnog spola, tj. ljubavnog partnera. Prebacivanje krivnje na druge
Afirmacija: Oslobađam se sheme u svojoj svijesti koja stvara takva stanja. Spremna sam promijeniti se. Volim i prihvaćam sebe.

Poremećaj: Mokrenje u krevet (Enureza)
Vjerojatni uzrok: Strah od roditelja, obično od oca.
Afirmacija: Na ovo se dijete gleda s ljubavlju, suosjećanjem i razumijevanjem. Sve je u redu.

Poremećaj: Mononukleoza
Vjerojatni uzrok: Prevladava razmišljanje koje omalovažava život. Uvjerenje da drugi nikada nisu u pravu. Mnogo unutarnjeg kritiziranja.. Navika da uvijek govorimo: "Zar nije strašno?!"
Afirmacija: U skladu sam sa životom. Dok gledam druge, vidim sebe u njima i sviđa mi se ono što vidim. Uživam što sam živa.

Poremećaj: Morska bolest
Vjerojatni uzrok: Strah. Strah od smrti. Osjećamo da smo izgubili kontrolu nad sobom.
Afirmacija: Potpuno sam sigurna u ovom dijelu svemira. U miru sam sa svim što me okružuje. Ja vjerujem u život.

Poremećaj: Mozak
Vjerojatni uzrok: Predstavlja kompjutor, "tj. upravljačku ploču".
Afirmacija: S ljubavlju upravljam svojim umom.

Poremećaj: Tumor na mozgu
Vjerojatni uzrok: Pogrešna uvjerenja. Tvrdoglavost. Odbijamo mjenjati stari način razmišljanja.
Afirmacija: S lakoćom ću reprogramirati svoj mozak. Život se neprestano mijenja i moj je duh uvijek nov.

Poremećaj: Moždana kap
Vjerojatni uzrok: Odustajanje. Otpor. Osjećaj da bismo radije umrli nego se promijenili. Odbijanje života.
Afirmacija: Život se stalno mijenja. Ja se lako prilagođavam novome. Prihvaćam život- prošlost, sadašnjost i budućnost.

Poremećaj: Mrena na oku
Vjerojatni uzrok: Nemogućnost da s radošću gledamo naprijed. Osjećamo da je ispred nas crna budućnost.
Afirmacija: Život je vječan i ispunjen radošću. Radujem se svakom trenutku

Poremećaj: Mučnina
Vjerojatni uzrok: Strah. Odbacivanje neke ideje ili događaja.
Afirmacija: Sigurna sam. Vjerujem da će mi život donijeti sve najbolje.

Poremećaj: Mučnina u automobilu
Vjerojatni uzrok: Strah. Osjećamo se zatočeni u tamnici.
Afirmacija: S lakoćom se krećem kroz vrijeme i prostor. Okružuje me samo ljubav.

Poremećaj: Mučnina pri vožnji
Vjerojatni uzrok: Strah. Strah da nešto nije pod našom kontrolom.
Afirmacija: Ja uvijek imam punu kontrolu nad svojim mislima. Sigurna sam. Volim i prihvaćam sebe.

Poremećaj: Mucanje
Vjerojatni uzrok: Nesigurnost. Nemogućnost samoizražavanja. Plakanje je za nas bilo zabranjeno.
Afirmacija: Mogu slobodno govoriti u svoje ime. Osjećam se sigurnom dok se izražavam. Komuniciram samo s ljubavlju.

Poremećaj: Multipla skleroza
Vjerojatni uzrok: Mentalna otvrdnulost, bezosjećajnost, čelična volja, nefleksibilnost. Strah.
Afirmacija: Odabirem misli prepune ljubavi i radosti i tako stvaram jednak svijet oko sebe. Sigurna sam i slobodna.

Poremećaj: Mucus colon (colitis, colon)
Vjerojatni uzrok: Naslage starih i pomućenih misli sprečavaju prolaz kroz kanal za oslobađanje. Valjanje u ljepljivom blatu prošlosti.
Afirmacija: Oslobađam se prošlosti. Jasno mislim. Sada živim u miru i radosti.

Poremećaj: Nadutost (Flatulencija)
Vjerojatni uzrok: Gramzljivost. Strah. Teško "probavljive" ideje.
Afirmacija: Opuštena sam i s lakoćom živim.

Poremećaj: Narkolepsija
Vjerojatni uzrok: Ne možemo se nositi sa stvarima oko sebe. Pretjeran strah. Želimo pobjeći od svega. Ne želimo biti ovdje.
Afirmacija: Oslanjam se na to da će me božanska mudrost i usmjeravanje kroz život zaštiti u svakom trenutku. Sigurna sam.

Poremećaj: Nefritis (upala bubrega)
Vjerojatni uzrok: Pretjerana reakcija na razočaranje i neuspjeh.
Afirmacija: Poduzimam sve ispravne odluke u svom životu. Oslobađam se svega starog i pozdravljam sve što je novo. Sve je u redu.

Poremećaj: Neizlječiv bolesnik
Vjerojatni uzrok: Ne može se liječiti vanjskim
sredstvima na ovom stupnju. Moramo pronaći u sebi sredstvo koje će nas izliječiti. Ono dolazi niotkud te se tamo i vraća.
Afirmacija: Čuda se događaju svaki dan. Okrećem se sebi da bih se riješila sheme koja mi je to uzrokovala. Prihvaćam božansko iscjeljenje. I, to je to!

Poremećaj: Inkontinencija (nekontrolirano mokrenje)
Vjerojatni uzrok: Oslobađanje. Osjećaj da se ne možemo emocionalno kontrolirati. Nedostatak unutrašnjeg razvoja.
Afirmacija: Kako razvijam sebe, i svi se oko mene razvijaju. Nježna sam i pažljiva prema sebi. Sve je u redu.

Poremećaj: Nervoza
Vjerojatni uzrok: Strah, tjeskoba, napor i žurba. Nedostatak povjerenja u život.
Afirmacija: Ja sam na beskrajnom putovanju kroz vječnost i imam puno vremena. Ja komuniciram svojim srcem. Sve je u redu.

Poremećaj: Nesanica
Vjerojatni uzrok: Strah. Nepovjerenje prema životu. Krivnja.
Afirmacija: Dok tonem u miran san, razmišljam o danu koji je upravo prošao. I znam da me sutra čeka novi dan.

Poremećaj: Nesvjestica
Vjerojatni uzrok: Strah. Ne možemo se nositi sa stvarnošću Osjećaj da nam se "zamračilo" ispred očiju.
Afirmacija: Imam moć, snagu i znanje da se nosim sa svime u svom životu.

Poremećaj: Neugodan miris tijela
Vjerojatni uzrok: Strah. Odbojnost prema sebi. Strah od drugih.
Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe. Sigurna sam.

Poremećaj: Neuralgija
Vjerojatni uzrok: Kažnjavanje zbog osjećaja krivnje. Strahovanje zbog komunikacije.
Afirmacija: Opraštam sebi. Volim i prihvaćam sebe. Komuniciram s ljubavlju.

Poremećaj: Nezgode
Vjerojatni uzrok: Nemogućnost da kažemo što mislimo. Pobuna protiv autoriteta. Vjerovanje u nasilje.
Afirmacija: Osobađam se sheme koja me dovela u ovo stanje. Smirena sam. Ja mnogo vrijedim.

Poremećaj: Noge
Vjerojatni uzrok: Nose nas kroz život.
Afirmacija: Život je na mojoj strani.

Poremećaj: Problemi -gornji dio-
Vjerojatni uzrok: Ustrajavanje na starim traumama iz djetinjstva
Afirmacija: Ljudi koji su bili uz nas u našem djetinjstvu, učinili su najbolje što su mogli svojim razumijevanjem, svjesnošću, znanjem koje su tada imali. Oslobađam ih.

Poremećaj: problemi -donji dio-
Vjerojatni uzrok: Strah od budućnosti. Želja da ostanemo gdje jesmo i da ne idemo dalje.
Afirmacija: S povjerenjem i radošću krećem naprijed jer znam da će sve biti u redu u mojoj budućnosti.

Poremećaj: Nokti
Vjerojatni uzrok: Predstavljaju zaštitu.
Afirmacija: Dosegla sam osjećaj sigurnosti.

Poremećaj: Nos
Vjerojatni uzrok: Predstavlja samoprepoznavanje.
Afirmacija: Prepoznajem svoju vlastitu sposobonost intuicije.

Poremećaj: Oči
Vjerojatni uzrok: Predstavljaju našu sposobnost da jasno vidimo prošlost, sadašnjost i budućnost.
Afirmacija: Gledam oko sebe s ljubavlju i radošću.

Poremećaj: Problemi s okom
Vjerojatni uzrok: Ne sviđa nam se ono što vidimo u svom životu.
Afirmacija: Sada stvaram život u koji volim gledati.

Poremećaj: -astigmatizam-
Vjerojatni uzrok: Oduvijek samo stvaram probleme. Strah od toga da stvarno sagledamo sebe.
Afirmacija: Ja sada želim uvidjeti svoju vlastitu ljepotu i veličanstvenost.

Poremećaj: -katarakta-
Vjerojatni uzrok: Nesposobnost da s radošću gledamo u budućnost.
Afirmacija: Život je vječan i prepun radosti.

Poremećaj: -problemi u djece-
Vjerojatni uzrok: Ne žele vidjeti što se događa u njihovoj obitelji.
Afirmacija: Tu djecu sada okružuje harmonija, radost, ljepota i sigurnost.

Poremećaj: -konvergentni strabizam-
Vjerojatni uzrok: Ne želimo vidjeti što se nalazi oko nas. Životni ciljevi koji se međusobno isključuju (oprečni ciljevi).
Afirmacija: Nema opasnosti ako pogledam oko sebe. Smirena sam.

Poremećaj: -dalekovidnost-
Vjerojatni uzrok: Strah od sadašnjosti.
Afirmacija: Sada sam sigurna, i to ovdje gdje se nalazim. To i sama uviđam.

Poremećaj: -glaukom-
Vjerojatni uzrok: Nismo u stanju oprostiti. Osjećamo pritisak zbog emocionalnih povreda koje vučemo za sobom. Shrvani smo svim tim.
Afirmacija: Svijet gledam s ljubavlju i nježnošću.

Poremećaj: -kratkovidnost-
Vjerojatni uzrok: Strah od budućnosti.
Afirmacija: Ja prihvaćam Božje vođenje. I uvijek sam sigurna.

Poremećaj: Razrokost (divergentni stabizam)
Vjerojatni uzrok: Strah da se suočimo sa sadašnjošću.
Afirmacija: Sada volim i prihvaćam sebe.

Poremećaj: Opekline
Vjerojatni uzrok: Bijes. Unutarnja vatra.
Afirmacija: Stvaram samo mir i harmoniju u sebi i u svojoj okolini. Zaslužujem da se osjećam dobro.

Poremećaj: Opuštene crte lica
Vjerojatni uzrok: Teške misli stvaraju brazde po licu. Ogorčenje zbog života.
Afirmacija: Ja izražavam životnu radost i dopuštam sebi uživanje u svakom trenutku pojedinog dana. Ponovo sam mlada.

Poremećaj: Osip
Vjerojatni uzrok: Srdžba zbog odgađanja. Djetinjasti način da privučemo pažnju.
Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe. U skladu sam sa životnim procesom.

Poremećaj: Osteomyelitis
Vjerojatni uzrok: Bijes i frustracija u svakom dijelu života. Osjećaj pomanjkanja podrške.
Afirmacija: Smirena sam i vjerujem životnom procesu. Sigurna sam.

Poremećaj: Oteklina
Vjerojatni uzrok: Ustrajavamo na jednom načinu razmišljanja. Bolne ideje koje nas sputavaju.
Afirmacija: Moje misli teku s lakoćom i slobodno. Lako se krećem od ideje do ideje.

Poremećaj: Ovisnosti
Vjerojatni uzrok: Bijeg od sebe. Strah. Ne znamo kako voljeti sebe.
Afirmacija: Sada otkrivam da sam divna. Odabirem voljeti sebe i u sebi uživati.

Poremećaj: Pankreatitis (upala gušterače)
Vjerojatni uzrok: Odbijanje. Bijes i frustracija zato što nam se čini da je život izgubio svoju slast.
Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe. Sama stvaram radost u svom životu.

Poremećaj: Paraliza
Vjerojatni uzrok: Strah i užasnutost. Bijeg od situacije ili osobe. Otpor.
Afirmacija: Ja sam u skladu sa svojim životom. Sigurna sam i u potpunosti se prilagođavam svakoj situaciji.

Poremećaj: Parkinsonova bolest
Vjerojatni uzrok: Strah i jaka želja za kontroliranjem drugih i svega oko sebe.
Afirmacija: Opuštam se jer znam da sam sigurna. Život je na mojoj strani i ja vjerujem u život.

Poremećaj: Petit Mal
Vjerojatni uzrok: Pogledaj pod Epilepsija.

Poremećaj: Peritonzilarni apsces
Vjerojatni uzrok: Veoma snažna uvjerenost da ne možemo govoriti u svoje ime i tražiti što želimo.
Afirmacija: Moje je prirodno pravo da moje potrebe budu zadovoljene. Što želim, sada tražim s ljubavlju i lakoćom.

Poremećaj: Pioreja
Vjerojatni uzrok: Bijes zbog naše nesposobnosti da donesemo odluke. Plitki ljudi oko nas.
Afirmacija: Prihvaćam sebe i moje su odluke uvijek za mene savršene.

Poremećaj: Plač
Vjerojatni uzrok: Suze su rijeka života. Prolijevamo ih i kada o smsretni, i kada smo tužni, i kada smo u strahu.
Afirmacija: U skladu sam sa svim svojim emocijama. Volim i prihvaćam sebe.

Poremećaj: Pluća
Vjerojatni uzrok: Sposobnost da živimo život.
Afirmacija: Živim život u savršenoj ravnoteži.

Poremećaj: -problemi-
Vjerojatni uzrok: Depresija. Tuga. Strah pred življenjem. Osjećaj da ne zaslužujemo živjeti život u potpunosti.
Afirmacija: Imam tu sposobnost da uživam u punoći življenja. Potpuno volim život.

Poremećaj: Pobačaj (spontani)
Vjerojatni uzrok: Strah. Strah od budućnosti. Osjećaj "ne sada - kasnije." Neprikladno odabran trenutak.
Afirmacija: U mom životu uvijek su prisutne božanske ispravne odluke. Volim i prihvaćam sebe. Sve je u redu.

Poremećaj: Podrigivanje
Vjerojatni uzrok: Strah. Prebrzo življenje.
Afirmacija: Postoji vrijeme i mjesto za sve što trebam učiniti. Smirena sam.

Poremećaj: Poliomyelitis
Vjerojatni uzrok: Paralizirajuća ljubomora. Želja da zaustavimo nekoga.
Afirmacija: Ima dosta za svakoga. Stvaram svoje dobro i svoju slobodu, s mislima prepunim ljubavi.

Poremećaj: Povišena temperatura
Vjerojatni uzrok: Bijes. Osjećaj gorenja iznutra.
Afirmacija: Smirena sam i ispunjena ljubavlju i mirom.

Poremećaj: Predmenstruacijski sindrom - P.M.S.
Vjerojatni uzrok: Dopuštamo prevladavanje konfuzije. Pridajemo veliki značaj vanjskim utjecajima. Odbijanje ženskih procesa koji se događaju u našem tijelu.
Afirmacija: Sada ja preuzimam kontrolu nad svojim umom i životom. Ja sam snažna i dinamična žena. Svaki dio moga tijela savršeno funkcionira. Ja volim sebe.


Poremećaj: Prehlade
Vjerojatni uzrok: Radimo previše stvari u isto vrijeme. Mentalna konfuzija i nered. Male emocionalne povrede. Uvjereni smo da "svake zime dobijmo čak tri prehlade."
Afirmacija: Dopuštam svome umu da se opusti i smiri. U meni su i oko mene jasnoća i harmonija.

Poremećaj: Prirođene greške
Vjerojatni uzrok: Karma. Odabrali smo doći u ovom obliku. Mi biramo svoje roditelje.
Afirmacija: Svako je iskustvo dobro za naš razvoj. Sigurna sam ovdje gdje jesam.

Poremećaj: Prekomjerna težina
Vjerojatni uzrok: Strah i potreba za zaštitom. Bijeg od osjećaja. Nesigurnost i odbacivanje sebe. Potraga za ispunjenjem.
Afirmacija: U miru sam sa svojim osjećajima. Sigurna sam ovdje gdje jesam. Ja sama stvaram svoju vlastitu sigurnost. Volim i prihvaćam sebe.

Poremećaj: Proširene vene
Vjerojatni uzrok: Stalno zatječemo sebe kako tapkamo na mjestu, u situacijama koje najviše mrzimo. Osjećamo da previše radimo i da smo preopterećeni. Obeshrabrenost.
Afirmacija: Prepoznajem istinu života. Živim i krećem se s radošću. Volim život i slobodno se krećem.

Poremećaj: Probava
Vjerojatni uzrok: Predstavlja oslobađanje od nepotrebnog.
Afirmacija: Oslobađanje je lako

Poremećaj: -problemi-
Vjerojatni uzrok: Bojazan pred oslobađanjem od staroga i onoga što nam više ne treba.
Afirmacija: Slobodno i s lakoćom oslobađam se staroga i s radošću prihvaćam novo.

Poremećaj: Problemi u menopauzi
Vjerojatni uzrok: Strah da više nećemo biti željeni. Strah od starenja. Odbacivanje samih sebe. Osjećamo da nismo dovoljni sami sebi.
Afirmacija: U ravnoteži sam i pomirena sa životnim mijenama. Blagoslivljam svoje tijelo s ljubavlju. Sve je u redu u mom svijetu.

Poremećaj: Problemi s čeljusti
Vjerojatni uzrok: Bijes. Ogorčenje. Želja za osvetom.
Afirmacija: Mijenjam sheme koje su me dovele u ovo stanje. Volim i prihvaćam sebe. Sigurna sam.

Poremećaj: Problemi s bubrezima
Vjerojatni uzrok: Kritiziranje, razočaranje i neuspjeh u bilo kom životnom području. Stid. Ponašanje malog djeteta.
Afirmacija: Mojim životom uvijek rukovode božanske ispravne odluke. Svako moje iskustvo donosi mi nešto dobro. Sasvim sigurno odrastam.

Poremećaj: Problemi s kožom
Vjerojatni uzrok: Tjeskoba i strah. Stari i duboko skriveni otpor. Osjećaj da smo ugroženi.
Afirmacija: S ljubavlju štitim sebe; spokojna sam i smirena. U vezi s prošlošću sve je oprošteno i zaboravljeno. U ovom sam trenutku slobodna.

Poremećaj: Problemi s adrenalinom
Vjerojatni uzrok: Defetizam. Nemir. Nebriga prema sebi.
Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe. Veoma držim do sebe.

Poremećaj: Problemi sa desnima
Vjerojatni uzrok: Nesposobnost da se držimo svojih odluka. "Isprazan" život.
Afirmacija: Ja sam odlučna osoba. Sve svoje odluke izvodim do kraja i podržavam sebe s ljubavlju.

Poremećaj: Problemi s mjehurom
Vjerojatni uzrok: Tjeskoba. Zadržavanje starih ideja. Bojimo ih se osloboditi. Osjećaj "ogorčenosti".
Afirmacija: S lakoćom i ugodom oslobađam se starog i prihvaćam novo u svom životu. Sigurna sam.

Poremećaj: Problemi sa starenjem
Vjerojatni uzrok: Društvene predrasude. Zastario način razmišljanja. Strah od sebe i odbacivanje sadašnjosti.
Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe bez obzira na to koliko godina imam. Svaki je trenutak života savršen i vrijedan.

Poremećaj: Proljev
Vjerojatni uzrok: Strah. Odbijanje. Bijeg.
Afirmacija: Moje prihvaćanje, asimilacija i odbacivanje u savršenom su odnosu. U skladu sam sa svojim životom.


Poremećaj: Prostata
Vjerojatni uzrok: Predstavlja muški princip.
Afirmacija: Ja privaćam svoju muškost i uživam u njoj.

Poremećaj: Problemi s prostatom
Vjerojatni uzrok: Mentalni strahovi oslabili su muškost. Odustajanje. Seksualni pritisak i krivnja. Negativan stav prema starenju.
Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe. Prihvaćam svoju vlastitu snagu. Uvijek ću biti mladoga duha.

Poremećaj: Prsti
Vjerojatni uzrok: Predstavljaju životne detalje.
Afirmacija: Mirno doživljavam raznolikosti.

Poremećaj: -palac-
Vjerojatni uzrok: Predstavlja intelekt i brigu.
Afirmacija: Moj je um smiren.

Poremećaj: -kažiprst-
Vjerojatni uzrok: Predstavlja ego i strah.
Afirmacija: Sigurna sam.

Poremećaj: -srednji prst-
Vjerojatni uzrok: Predstavlja ljutnju i seksualnost.
Afirmacija: Moja mi seksualnost pruža zadovoljstvo.

Poremećaj: -prstenjak-
Vjerojatni uzrok: Predstavlja zajedništvo i tugu.
Afirmacija: Ja volim. Smirena sam.

Poremećaj: -mali prst-
Vjerojatni uzrok: Predstavlja obitelj i pretvaranje.
Afirmacija: Osjećam se bliska životu u obitelji.

Poremećaj: -artrični prsti-
Vjerojatni uzrok: Želja za kažnjavanjem. Okrivljavanje. Osjećamo da smo žrtve svog iskustva.
Afirmacija: Gledam oko sebe s ljubavlju i razumijevanjem. I sva svoja iskustva doživljavam s ljubavlju.

Poremećaj: -nožni prsti-
Vjerojatni uzrok: Predstavljaju sićušne pojedinosti budućnosti.
Afirmacija: Sve te pojedinosti dogodit će se same od sebe.

Poremećaj: Psorijaza
Vjerojatni uzrok: Strah da ćem o biti povrijeđeni. Otupljivanje osjećaja i samog sebe. Odbijanje preuzimanja odgovornosti za svoje vlastite osjećaje.
Afirmacija: Ja mogu uživati u radosti života. Zaslužujem i prihvaćam sve najbolje u svom životu. Volim i prihvaćam sebe.

Poremećaj: Rahitis
Vjerojatni uzrok: Slabo emocionalno okruženje. Nedostatak ljubavi i sigurnosti.
Afirmacija: Sigurna sam i podržavana samom ljubavlju iz svemira.

Poremećaj: Rak
Vjerojatni uzrok: Duboka emocionalna povreda. Ogorčenje koje dugo držimo u sebi. Duboka tuga koja nas izjeda iznutra. Mržnja. Ništa nema smisla.
Afirmacija: S ljubavlju opraštam i oslobađam se svega iz prošlosti. Odabrala sam ispuniti svoj svijet radošću. Volim i prihvaćam sebe.

Poremećaj: Rak na usnama
Vjerojatni uzrok: Neizrečene riječi ogorčenja. Krivnja.
Afirmacija: Stvaram samo radosna iskustva u svom svijetu ispunjenom ljubavlju.

Poremećaj: Ramena
Vjerojatni uzrok: Njihova je namjena da nose radost, a ne teret života.
Afirmacija: Slobodno mogu uživati u svojoj radosti.

Poremećaj: Reumatizam
Vjerojatni uzrok: Osjećamo da smo žrtve. Nedostatak ljubavi. Kronična gorčina. Ogorčenje.
Afirmacija: Ja stvaram svoja iskustva. Budući da volim i prihvaćam sebe i druge, moja iskustva postaju sve bolja i bolja.

Poremećaj: Reumatoidni artritis
Vjerojatni uzrok: Duboko kritiziranje autoriteta. Osjećate se prevarenima.
Afirmacija: Ja sam svoj autoritet. Volim i prihvaćam sebe. Život je dobar.

Poremećaj: Ručni zglob
Vjerojatni uzrok: Predstavlja kretanje i lakoću.
Afirmacija: Prema svim svojim iskustvima odnosim se s mudrošću, ljubavlju i lakoćom.

Poremećaj: Ruke
Vjerojatni uzrok: Predstavljaju sposobnost i vještinu prihvaćanja životnih iskustava.
Afirmacija: Prihvaćam sva svoja iskustva s lakoćom i radošću.

Poremećaj: Sklerodermija
Vjerojatni uzrok: Osjećaj nezaštićenosti i nesigurnosti. Drugi nas ljute i ugrožavaju. Stvaramo obrambeni štiti oko sebe.
Afirmacija: Ja sam božanski zaštićena i sigurna sve vrijeme. Sve što radim ispravno je i donosi mi puno ljubavi, što ja prihvaćam s radošću i zadovoljstvom.

Poremećaj: Senilnost
Vjerojatni uzrok: Povratak u takozvanu sigurnost djetinjstva. Zahtijevamo više pažnje i brige za sebe. To je način da pod kontrolom držimo sve oko sebe. Bježanje od svega.
Afirmacija: Bog me štiti. Sigurnost. Mirnoća. Inteligencija ovog svemira ogleda se na svim životnim razinama.

Poremećaj: Sifilis
Vjerojatni uzrok: Pogledaj pod spolne bolesti.
Afirmacija: Odlučila sam biti što jesam. Prihvaćam se takvom kakva jesam.

Poremećaj: Sijeda kosa
Vjerojatni uzrok: Stres. Vjerovanje da ne možemo živjeti bez pritiska i napetosti.
Afirmacija: Smirena sam i osjećam se ugodno u svim područjima svog života. Snažna sam i sposobna.

Poremećaj: Problemi sa sinusima
Vjerojatni uzrok: Iritirira nas jedna osoba, netko nama veoma blizak.
Afirmacija: Pronalazim mir i harmoniju unutar i oko sebe, i to sve vrijeme. Sve je u redu.

Poremećaj: Skolioza
Vjerojatni uzrok: Pogledaj pod Spuštena ramena.

Poremećaj: Slezena
Vjerojatni uzrok: Opsesija. Biti opsjednut stvarima.
Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe. Vjerujem da će me životni proces uvijek podržati. Sigurna sam. Sve je u redu.

Poremećaj: Spolni organi
Vjerojatni uzrok: Predstavljaju muške i ženske principe.
Afirmacija: Mogu slobodno biti što jesam.

Poremećaj: -problemi-
Vjerojatni uzrok: Briga zbog osjećaja da nismo dovoljno dobri.
Afirmacija: Uživam u svom izražavanju života. Savršena sam baš takva kakva jesam. Volim i prihvaćam sebe.

Poremećaj: Spuštena ramena
Vjerojatni uzrok: Nosimo sav teret života. Bespomoćnost i beznadnost.
Afirmacija: Ja stojim uspravno i slobodno. Volim i prihvaćam sebe. Svakim danom moj život postaje sve bolji i bolji.

Poremećaj: Srce
Vjerojatni uzrok: Predstavlja središte ljubavi i sigurnosti. (Pogledaj pod krv.)
Afirmacija: Moje srce kuca u ritmu ljubavi.

Poremećaj: -problemi-
Vjerojatni uzrok: Dugoročni emocionalni problemi. Nedostatak radosti. Otvrdnulo srce. Vjerovanje da živimo pod stresom i napetošću.
Afirmacija: Osjećam radost i samo radost. S ljubavlju se prepuštam radosti koja će preplaviti moj um, tijelo i svako moje iskustvo.

Poremećaj: -srčani infarkt-
Vjerojatni uzrok: Potiskivanje radosti iz srca u prilog novca, postizanja karijere itd.
Afirmacija: Ponovo osjećam radost u svom srcu. Izražavam samo ljubav prema svemu.

Poremećaj: Neplodnost
Vjerojatni uzrok: Strah i odbacivanje života. Ili ne želimo iskusiti roditeljstvo.
Afirmacija: Vjerujem u život. Uvijek sam u pravo vrijeme na pravome mjestu i radim prave stvari. Volim i prihvaćam sebe.

Poremećaj: Stidna kost
Vjerojatni uzrok: Predstavlja zaštitu spolnih organa.
Afirmacija: Moja je seksualnost sigurna.

Poremećaj: Stopala
Vjerojatni uzrok: Predstavljaju naše razumijevanje sebe, drugih i života.
Afirmacija: Moje je razumijevanje sasvim jasno. Spremna sam mijenjati se s vremenom. Sigurna sam.

Poremećaj: Problemi sa stopalom
Vjerojatni uzrok: Strah pred budućnošću i pri poduzimanju važnijih odluka u životu.
Afirmacija: Prolazim kroz svoj život s radošću i lakoćom.

Poremećaj: Stražnjica
Vjerojatni uzrok: Predstavlja snagu. Mlitava stražnjica - gubitak snage.
Afirmacija: Svoju snagu koristim razborito. Osjećam se sigurno. Sve je u redu.

Poremećaj: Svrab
Vjerojatni uzrok: Iskvarene misli. Dopuštamo drugima da nam se podvuku pod kožu.
Afirmacija: Ja sam prepuna života, ispunjena ljubavlju i radošću. Ja sam svoj čovjek.

Poremećaj: Svrbež
Vjerojatni uzrok: Želje koje se protive našim mogućnostima. Nezadovoljstvo. Grižnja savjesti. Osjećamo kao da želimo izaći iz sebe i pobjeći što dalje.
Afirmacija: Osjećam se smireno upravo ovdje gdje se nalazim. Prihvaćam sve što je za mene dobro, jer znam da će sve moje potrebe i želje biti ispunjene.

Poremećaj: Šake
Vjerojatni uzrok: Drže i barataju. Obuhvaćaju i stežu. Grčevito grabe ili ispuštaju. Miluju. Zadaju bol. Nose se s iskustvima.
Afirmacija: Sa svim svojim iskustvima postupam s ljubavlju, radošću i lakoćom.

Poremećaj: Šećerna bolest
Vjerojatni uzrok: Žudnja za nečim što se moglo dogoditi. Velika potreba da sve kontroliramo. Duboka tuga. život je za nas izgubio svoj čar.
Afirmacija: Ovaj je trenutak ispunjen radošću. Sada odabirem da iskusim sav čar života.

Poremećaj: Šum u uhu
Vjerojatni uzrok: Odbijanje da saslušamo. Ne čujemo svoj unutarnji glas. Tvrdoglavost.
Afirmacija: Vjerujem svom Višem Jastvu. S ljubavlju slušam svoj unutarnji glas. Oslobađam se svega što nije u skladu s ljubavlju.

Poremećaj: Štitnjača
Vjerojatni uzrok: Poniženje. Nikada ne mogu učiniti ono što hoću. Kada će doći moj red?
Afirmacija: Prevladavam svoja stara ograničenja i dopuštam sebi da se izražavam slobodno i kreativno.

Poremećaj: Tjeskoba
Vjerojatni uzrok: Nepovjerenje prema životu.
Afirmacija: Volim i prihvaćam sebe. Vjerujem u život. Sigurna sam.

Poremećaj: Testisi
Vjerojatni uzrok: Muški princip, muškost.
Afirmacija: Osjećam se sigurno kao muškarac.

Poremećaj: Tetanus
Vjerojatni uzrok: Potreba da se oslobodimo bijesa i ogorčenosti.
Afirmacija: Dopuštam ljubavi iz svog srca da me očisti iznutra i da iscijeli svaki dio mog tijela i mojih emocija.

Poremećaj: Tikovi, trzanje.
Vjerojatni uzrok: Strah. Osjećaj da nas drugi promatraju.
Afirmacija: Sav me život prihvaća. Sve je u redu. Sigurna sam.

Poremećaj: Timus
Vjerojatni uzrok: Glavna žlijezda imunološkog sustava. Osjećaj ugroženosti. "Oni" me napadaju.
Afirmacija: Moje misli ispunjene ljubavlju održavaju moj imunološki sustav snažnim. Sigurna sam i u sebi i izvan sebe. Iscjeljujem sebe s ljubavlju.

Poremećaj: Trakavica
Vjerojatni uzrok: Strogo uvjerenje da smo žrtva i da smo nečisti. Sudeći prema stavovima drugih, i bespomoćni.
Afirmacija: Drugi samo odražavaju dobre osjećaje koje ja imam sama o sebi. Volim i prihvaćam sve što ja predstavljam.

Poremećaj: Trbušni grčevi
Vjerojatni uzrok: Strah. Susprezanje osjećaja.
Afirmacija: Vjerujem u život. Ja sam sigurna.

Poremećaj: Tuberkuloza
Vjerojatni uzrok: Zaokupljenost sebičnošću. Posesivnost. Okrutne misli. Osveta.
Afirmacija: Voljenjem i prihvaćanjem sebe stvaram oko sebe svijet ispunjen mirom i radošću.

Poremećaj: Tumori
Vjerojatni uzrok: Njegovanje starih emocionalnih povreda i šokova. Izgrađivanje osjećaja grižnje savjesti.
Afirmacija: S ljubavlju se oslobađam prošlosti i okrećem novome danu. Sve je u redu.

Poremećaj: Ugojenost
Vjerojatni uzrok: Predstavlja želju za zaštitom. Pretjerana osjetljivost.
Afirmacija: Božja me ljubav štiti. Uvijek sam sigurna i zaštićena.

Poremećaj: Uši
Vjerojatni uzrok: Predstavljaju sposobnost slušanja.
Afirmacija: Slušam s ljubavlju.

Poremećaj: Uhobolja
Vjerojatni uzrok: Bijes. Ne želimo nešto čuti. Preveliki nemir. Roditelji se često prepiru.
Afirmacija: Okružuje me samo harmonija. S ljubavlju slušam ugodne i dobre stvari. Ja sam središte ljubavi.

Poremećaj: Ukočen vrat
Vjerojatni uzrok: Nepopustljiva tvrdoglavost.
Afirmacija: Mogu slobodno razmotriti i druga gledišta.

Poremećaj: Ukočenost
Vjerojatni uzrok: Strogo i kruto razmišljanje.
Afirmacija: Dovoljno sam sigurna da mogu imati prilagodljiv um.

Poremećaj: Umor
Vjerojatni uzrok: Opiranje, dosada. Nedostatak ljubavi prema onome što radimo.
Afirmacija: Prepuna sam entuzijazma i ispunjena energijom.

Poremećaj: Upala "Itis"
Vjerojatni uzrok: Strah. Razbjesnjeti se. Usplamtjele misli.
Afirmacija: Moje su misli mirne i usredotočene.

Poremećaj: Upala pluća (pneumonija)
Vjerojatni uzrok: Očaj. Umor od života. Ne dopuštamo da nam zacijele emocionalne rane.
Afirmacija: Slobodno se povodim za božanskim idejama, koje su preplavljene dahom i inteligencijom života.

Poremećaj: Upala crvuljka
Vjerojatni uzrok: Strah. Strah pred životom. Blokiranje dobrih stvari.
Afirmacija: Sigurna sam. Opuštena sam i radujem se životu.

Poremećaj: Upala krajnika
Vjerojatni uzrok: Strah. Potisnute emocije. Neiskazana kreativost.
Afirmacija: Što je dobro za mene, sada slobodno dolazi u moj život. Božanske ideje iskazuju se kroz mene. Smirena sam.

Poremećaj: Upala vena (Hebitis)
Vjerojatni uzrok: Bijes i frustracija. Okrivljavanje drugih zbog naših ograničenja. Nedostatak životne radosti.
Afirmacija: Ja sada osjećam radost i smirena sam.

Poremećaj: Upala jetre
Vjerojatni uzrok: Otpor prema našim promjenama. Strah, bijes, mržnja. Jetra je centar u kojem se skuplja bijes i gnjev.
Afirmacija: Moj duh je pročišćen i slobodan. Oslobađam se prošlosti i krećem u nešto novo. Sve je u redu.

Poremećaj: Urasli nožni nokat
Vjerojatni uzrok: Zabrinutost i krivnja oko toga imamo li pravo krenuti naprijed.
Afirmacija: Moje je božansko pravo da odaberem kojim ću životnim putem ići. Sigurna sam i slobodna.

Poremećaj: Urtikarija (koprivnjača)
Vjerojatni uzrok: Mali i prikriveni strahovi. Činimo od buhe slona.
Afirmacija: Donosim mir u svaki dio svog života.

Poremećaj: Usta
Vjerojatni uzrok: Predstavljaju prihvaćanje novih ideja i njihovo izražavanje.
Afirmacija: S ljubavlju njegujem sebe.

Poremećaj: -problemi-
Vjerojatni uzrok: Suženo gledanje na stvari oko sebe. Zatvoren um. Nesposobnost prihvaćanja novih ideja.
Afirmacija: Pozdravljam sve nove ideje i zamisli, i prihvaćam ih s lakoćom.

Poremećaj: Utrnulost (parestezija)
Vjerojatni uzrok: Uskraćivanje ljubavi i pažnje. Mentalno umiranje.
Afirmacija: Dijelim svoju ljubav i osjećaje s drugima. Odgovaram na ljubav u svima.

Poremećaj: Vaginitis
Vjerojatni uzrok: Bijes na partnera. Seksualna krivnja. Samokažnjavanje.
Afirmacija: U drugima se ogleda ljubav i prihvaćanje koje ja osjećam za sebe. Uživam u svojoj seksualnosti.

Poremećaj: Spolne bolesti
Vjerojatni uzrok: Seksualna krivnja. Potreba za samokažnjavanjem. Uvjerenje da su spolni organi griješni i prljavi. Zloupotrebljavanje drugih.
Afirmacija: S ljubavlju i radošću prihvaćam svoju seksualnost i sve njene izraze. Prihvaćam samo misli koje me podržavaju i čine da se osjećam dobro.

Poremećaj: Vitiligo
Vjerojatni uzrok: Nepripadanje. Osjećamo da se nalazimo izvan svih stvari i izvan grupe.
Afirmacija: Nalazim se u središtu ljubavi i potpuno sam povezana s ljubavlju.

Poremećaj: Žuljevi
Vjerojatni uzrok: Otpor. Nedostatak emocionalne zaštite.
Afirmacija: Lako plovim rijekom života sa svakim iskustvom koje doživim. Sve je u redu.

Poremećaj: Vrat
Vjerojatni uzrok: Predstavlja fleksibilnost. Sposobnost da vidimo što se nalazi iza nas.
Afirmacija: Pomirena sam sa životom.

Poremećaj: Problemi s vratom
Vjerojatni uzrok: Odbijamo sagledati i drugu stranu problema. Tvrdoglavost i nefleksibilnost.
Afirmacija: S fleksibilnošću i s lakoćom sagledavam problem sa svih strana. Postoje beskrajni načini da neke stvari sagledamo ili učinimo. Sigurna sam.

Poremećaj: Vrtoglavica
Vjerojatni uzrok: Nepostojane i raspršene misli. Odbijamo suočiti se.
Afirmacija: Usredotočen sam i smiren u svom životu. Nema prepreka da živim i uživam u svom životu.

Poremećaj: Stidnica
Vjerojatni uzrok: Predstavlja ranjivost.
Afirmacija: Sasvim je u redu da sam ranjiva.

Poremećaj: Zadah iz usta
Vjerojatni uzrok: Bijes i želja za osvetom, iza kojih stoje loša iskustva.
Afirmacija: S ljubavlju se oslobađam prošlosti. Odabirem da do izražaja dođe samo osjećaj ljubavi.

Poremećaj: Zadah iz usta (Halitosis)
Vjerojatni uzrok: Neodgovarajući životni stavovi. Zlobno ogovaranje. Ružne misli.
Afirmacija: Obraćam se drugima s nježnošću i ljubavlju. Odašiljem samo dobro od sebe.

Poremećaj: Zadržavanje tekućine
Vjerojatni uzrok: Što se bojite da ćete izgubiti?
Afirmacija: Oslobađam se s radošću.

Poremećaj: Zglob
Vjerojatni uzrok: Predstavlja kretanje i lakoću.
Afirmacija: Prema svim svojim iskustvima se odnosim s mudrošću, ljubavlju i lakoćom.

Poremećaj: Zglobovi
Vjerojatni uzrok: Predstavljaju promjene životnih pravaca i lakoću kretanja.
Afirmacija: S lakoćom se mijenjam. Moj je život pod božanskim vodstvom i ja se uvijek krećem u najboljem pravcu.

Poremećaj: Zubi
Vjerojatni uzrok: Predstavljaju odluke.

Poremećaj: -problemi-
Vjerojatni uzrok: Dugoročna neodlučnost. Nesposobnost da razlučimo svoje ideje na one koje su za analizu i na one koje su za donošenje odluka.
Afirmacija: Donosim svoje odluke na principima istine. Opuštena sam jer sigurno znam da se u mom životu događaju samo prave stvari.

Poremećaj: Zeludac
Vjerojatni uzrok: Održava prehranu. Probavlja ideje.
Afirmacija: S lakoćom prihvaćam život.

Poremećaj: -problemi-
Vjerojatni uzrok: Uplašenost. Strah od novoga. Nesposobnost prihvaćanja svega što je novo.
Afirmacija: Život je u skladu sa mnom. Prihvaćam novo u svakom trenutku, svakog dana. Sve je u redu.

Poremećaj: Ženski problemi
Vjerojatni uzrok: Poricanje sebe. Odbijanje ženskog principa i ženskosti.
Afirmacija: Uživam u svojoj ženskosti. Volim što sam žena. Volim svoje tijelo.

Poremećaj: Žgaravica
Vjerojatni uzrok: Strah. Strah. Strah. Strah koji vas sasvim prožima.
Afirmacija: Dišem slobodno i punim plućima. Sigurna sam. Imam povjerenja u život.

Poremećaj: Živci
Vjerojatni uzrok: Predstavljaju komunikaciju. Prijemčivi prijenosnici.
Afirmacija: Komuniciram s lakoćom i radošću.

Poremećaj: Živčani slom
Vjerojatni uzrok: Usredotočenost na sebe. Začepljem kanali komunikacije.
Afirmacija: Otvaram svoje srce i stvaram samo komunikacije ispunjene ljubavlju. Sigurna sam i sve je u redu.

Poremećaj: Žlijezde
Vjerojatni uzrok: Predstavljaju stanice "posjedovanja." Želja da poguramo vlastiti život.
Afirmacija: Prepuna sam stvaralačke snage.

Poremećaj: -problemi-
Vjerojatni uzrok: Slaba realizacija pokretačkih ideja.
Afirmacija: Ja posjedujem sve božanske ideje i aktivnosti koje su m i sada potrebne. Slobodno krećem naprijed.

Poremećaj: Žučni kamenci
Vjerojatni uzrok: Ogorčenost. Teške misli. Osuđivanje sebe i drugih. Oholost.
Afirmacija: S radošću se oslobođam prošlosti. Život je čaroban, a ja sam prekrasna.

Poremećaj: Žutica
Vjerojatni uzrok: Vanjske i unutarnje predrasude. Neuravnotežen um.
Afirmacija: Imam razvijen osjećaj tolerancije, suosjećanja i ljubavi prema svim ljudima, a i prema sebi.

Izvor:Alternativa
 
Always a lady
MODERATOR
Učlanjen(a)
25.08.2009
Poruka
37.512
Kako da promenite život na bolje

Ksenija Mijatović, trener svetski priznatog programa ličnog razvoja po principima Lujze Hej: Moje unutrašnje zvono je zazvonilo kada sam čula rečenicu: "Ako promenimo svoje razmišljanje, promenićemo čitav život"

5AuzDge.jpg


ZNALA je da je privilegovana, jer se bavi poslom koji voli. Uvek je pevala iz duše. I uvek je živela svoj san. A onda se u jednom trenutku Kseniji Mijatović učinilo da je zarobljena u sopstvenom životu i da napretka više nema.

- Verovatno se sad pitate ili očekujete da ću reći da su mi se tada dogodile neke loše stvari, ali moj odgovor je - ne - demantuje pevačica svaku sumnju. - Samo sam imala utisak da mi ništa ne ide od ruke, da se sve "urotilo" protiv mene. Jer, šta god bih pokušala - nije bilo plodonosno. Bila je to stagnacija u svakom smislu.

Kako je Ksenijino nezadovoljstvo raslo i sve više se reflektovalo na njenu okolinu, pevačica je shvatila da mora što pre da odreaguje. Zato je krenula u potragu za nekim "tajnim receptom" koji će joj pomoći da redefiniše svoj život,želje i mogućnosti. Sudbina je očito htela da u tom traganju naiđe baš na principe filozofije Lujze Hej. Ubrzo je osetila svu "moć" ove tehnike i poželela da počne da pomaže drugima. Tako je prošla obuku i ubrzo postala trener programa.

* Šta je bila inicijalna kapisla da se okrenete ovoj filozofiji života?

- Moje putovanje i potraga za "tajnim receptom" je potrajala. Upoznavala sam divne ljude, nailazila na različite tehnike samopomoći, ali prave odgovore nisam dobila. Onda mi je prijateljica poslala film o Lujzi Hej "Ti možeš izlečiti svoj život". Odgledala sam ga dvaput za redom. Ostala sam nema, a verujte da se meni to retko dešava. Moje unutrašnje zvono je zazvonilo kada je Lujza u filmu izgovorila rečenicu: "Ako promenimo svoje razmišljanje, promenićemo čitav život". To je istina koju smo čuli ili čitali u mnogim duhovnim tekstovima, ali nam niko nije objasnio kako je moguće to učiniti. Niko, do Lujze.

* Koji su njeni najvažniji principi?

- Lujzina filozofija ima devet principa, ali ja ću izdvojiti samo jedan, delimično i zbog Vaskrsa koji smo nedavno proslavili. Sedmi princip glasi - "Opraštanje otvara vrata ljubavi". To je jedan od najvažnijih i za neke možda jedan od najteže primenjivih principa. Obično se ispostavi da je neki bol iz prošlosti samo potisnut i da ozlojeđenost nije nestala, pa se on ponovo lako aktivira. Zato je ponekad teško definisati da li smo nešto istinski oprostili. Jednom kada shvatite koncept opraštanja, ozlojeđenosti će biti sve manje, a život će postati mirniji i lepši. Volja i želja da praštate je poklon koji ćete sebi darovati.

* Kako je tačno izgledala vaša obuka, na čemu ste morali da radite i za šta ste se potom osposobili?

- U maju prošle godine obučena je prva generacija "Heal Your Life" trenera u Srbiji, a među njima sam bila i ja. Obuka je bila intenzivna i vrlo temeljna. Treneri su prolazili kroz razne vežbe, kako bi što bolje razumeli sopstvena osećanja i tako mogli da pomognu drugima. Pošto je u pitanju licencirani program, svaka vežba je specijalno dizajnirana i ima svoju namenu. Na radionici sve ima svoj sled, nema improvizacije ni u čemu. To i jeste najlepše, jer mi kao treneri imamo zadatak da na najbolji način sprovedemo polaznike radionice kroz precizno definisane korake, koje je osmislila Lujza. Svi treneri na svetu rade onako kako je ona odredila. Inače, mnogi su pogrešno interepretirali naš rad, pa su nas oslovljavali terapeutima, ali mi smo samo - treneri ovog programa.

* Na koja pitanja koja su vas kopkala ili mučila ste, najzad, dobili odgovore?

- Kada sam prošla radionicu "Izlečite svoj život" Lujze Hej, nešto u meni se pokrenulo i znala sam da je to tek početak. Imajući u vidu koliko je ta tehnika meni pomogla, jer sam shvatila da imam snagu da menjam život na bolje, poželela sam da pomognem drugima da takođe duboko udahnu vazduh. Ljudi uglavnom misle da promena mora da bude teška i šokantna. Ali, to je zabluda. Ona može da bude divna, ohrabrujuća i inspirativna.

* Kako vi danas pomažete drugima?

- Ako, korak po korak, osluškujete sebe i radite na sebi, onako kako Lujza objašnjava, rezultat je izvestan. Sve je stvar izbora i odluke. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da sam već stekla divno iskustvo u radu sa ljudima.

Odlučila sam da osim radionica, držim i predavanja o samom programu, jer mnogi nemaju sve potrebne informacije, pa stiču pogrešnu predstavu o tome ili o nama trenerima. Zato sam ja tu da, kroz predavanja, odgovorim na sva pitanja ili nedoumice. Mogu vam reći da su utisci sjajni. Do sada sam bila usmerena samo na Novi Sad i Beograd, ali sam odlučila da krenem dalje. Prva narednna stanica mi je Šabac, a potom drugi gradovi po Srbiji. Već u maju održaću radionice u Novom Sadu, Beogradu i Šapcu.

* Da li interesovanje ljudi za pohađanje ovih radionica raste? Ko je najzainteresovaniji? S kojim porukama odlaze?

- Interesovanje raste za mnoge tehnike samopomoći, pa tako i za Lujzin program. Svi na svetu imamo iste želje - da budemo srećni, ostvarimo sopstvene potencijale, imamo što bolje međuljudske odnose, budemo zdravi...

I najvažnije - da budemo voljeni i da volimo. Ovo je program koji nas usmerava na sopstvene snage i potencijale, pomaže nam da držimo uzde našeg života, a ne da dopustimo da nas nosi stihija. Ovo je samo jedna od mnogih poruka Lujzine radionice i onog što ljudi kroz program dobijaju.

* Jeste li oduvek bili samodisciplinovani, pa vam je zato bilo lakše da se upustite u ovu priču?

- Nisam uvek bila takava, ali sam uvek imala jaku volju u svemu što sam radila. Kroz rad na sebi, uspela sam da volju kanališem u samodisciplinu.

Onda kada sam, recimo, odlučila da ostavim cigarete, to sam i uradila. S druge strane, i dalje sam žena nemirnog duha. To se nikad neće promeniti, niti želim da menjam. Moji apetiti za sticanjem znanja su sve veći i veći, tako da ko zna gde će me ovaj put odvesti. U svakom slučaju, unapred mu se radujem.

* I on neće uticati na vaše dalje planove u vezi sa muzikom?

- Muzika je čežnja moje duše. I nikada neće prestati da bude. Sada je vreme da moj glas nosi drugačije note ljudima, a muzika je uvek tu. Kada krenu letnji dani, slušaćete me po lepim baštama širom Srbije.

ČUDNI SU PUTEVI BOŽJI

* Ko vas je najviše podržao kada ste odlučili da pomažete ljudima u isceljenju sopstvenih života?

- U svemu što radim, imam veliku podršku. Slobodno mogu da kažem da uspešno koračam putem kojim nisam ni pretpostavila da ću hodati. Istina je - "Čudni su putevi Božji", jer nikada ne znate kakvo čudo baš vas čeka. Zato, otvorite se životu i verujte mu.

ODRICANjE SAMO OD VEČERE

* Rekli ste da hrani ne možete da odolite, a s obzirom na to da ste Vojvođanka, a tamo se najbolje jede, kako uspevate da održite liniju?

- Uživam u specijalitetima svih kuhinja, a naročito vojvođanskoj. Pritom, volim i da jedem i da kuvam. Ali, za sada sam zadovoljna linijom, jer vežbam jogu, a kada baš preteram sa hranom, samo izbacim večeru na nekoliko dana.

NE ODBACUJEM ZVANIČNU MEDICINU

* U kakvom ste "odnosu" sa zvaničnom medicinom?
- Od onih sam ljudi koji iskreno veruju u alternativne načine lečenja, ali samo kao pomoć zvaničnoj medicini. Nikada je ne isključujem, iako konkretno u mom slučaju ona nema odgovor na problem koji me muči, a to je depigmentacija kože koja se zove vitiligo.

Izvor: Novosti
 
Always a lady
MODERATOR
Učlanjen(a)
25.08.2009
Poruka
37.512
Moc je u vama - Louise Hay

Lujza Hej - Amerikanka koju smatraju jednim od osnivaca pokreta za samopomoc. Imala tesko detinjstvo, u adolescenciji prezivela zlostavljanje, incest. Prekretnica u njenom životu je izlecenje od raka. Umesto lekova i operacija, odlučila se za afirmacije, vizuelizacije, pročišćavanje načinom ishrane i psihoterapiju. Ozdravila je za šest meseci. Među njenim najpoznatijim knjigama su “Izlečite svoje telo”, “Možete da izlečite svoj život”, “Volite svoje telo”, “Moć je u vama”.

Metode koje zagovara Lujza Hej su, zapravo, stare vekovima i ima ih u drevnim duhovnim učenjima. To je način da promenite svoj život ukoliko ste voljni da promenite svoj način razmišljanja. Umesto da se utapate u samosažaljenju, izgovarajte afirmacije.

U početku će vam to delovati mehanički, no čak i tada vaše reči imaju snagu. Osvestite svoj negativni govor, izbacite izraze poput “trebalo bi”, “moram”, “ali”. Ne ogovarajte, ne kritikujte, ne šalite se na sopstveni račun koristeći ružne reči. Evo vam primera. Kad Galeksić kaže “ja se zovem Goran, a tata me zove stoko jedna”, svi smo skloni da se nasmejemo, jer je napravio šalu. Humor u Srba se dosta zasniva na nipodaštavanju sebe ili drugih. Valjalo bi to menjati.

Kada potiskujete osećanja, ona će se pojaviti u telu kao nezdravost. Desna strana je muška, ona iz koje dajemo. Kad imate zdravstveni problem na desnoj strani tela, imate problem sa nekim muškarcima u vašem životu. Leva strana je ženska, ona kojom primamo. Zdravstveni problem na levoj strani ukazuje na nerešena osećanja sa ženama u vašem životu. Vrlo često, bolesni ljudi su ljudi koji ne umeju da kažu ne. Za početak, trebalo bi da nauče da izgovaraju “ne” i “neću”. Vrištanje je dozvoljeno i poželjno. Jednostavno, priznajte dete u sebi i radite sa njim. Najvažnije je da volite sebe. To je, kažu, recept za svetski mir.

Lujza Hej smatra da je jedan od najbržih načina da se oslobodite onoga što ne želite da to blagosiljate ljubavlju. Izgovarajte: “Blagosiljam te ljubavlju, oslobadjam te i puštam te da odeš.” Ovo uspeva sa ljudima, stvarima, situacijama. Najbolji način da dobijete ono što želite su afirmacije. Život je tu zbog vas. Treba samo da zatražite. I potom dozvolite da se dobro dogodi.

Ovaj put metafizike i duhovnosti nije lak. Ali mi smo ljudi novog milenijuma i ere vodolije, koja, smatraju, predstavlja put u duhovnost. O ovim stvarima se odavno zna u razvijenim zemljama u svetu. To što one počinju da dopiru do malih država je veoma dobar znak.

Izvor: Inter-caffe.com
 
Always a lady
MODERATOR
Učlanjen(a)
25.08.2009
Poruka
37.512
SREĆA JE STVAR ODLUKE: Lični trener Siniša Ubović Vam otkriva tajnu istinskog uspeha!

Poznati glumac i prvi licencirani trener programa "Heal Your Life" u Srbiji za Telegraf otkriva kako raditi na sebi, koliko nam afirmacije mogu pomoći u ostvarivanju naših ciljeva i kako se život menja kada prihvatimo odgovornosti za svoje postupke

1il5gcW.jpg


“Postati inspirisan znači skrenuti sa nekog utabanog puta, van trase. Neočekivani rezultati, zahtevaju neočekivana sredstva“, rekao je Čarls F. Hanel, a ovim njegovim rečima Siniša Ubović počinje jedno od poglavlja svoje prve knjige “Put promene”.

Ovaj glumac široj publici poznat po ulizi Marka Koraća u seriji “Miris kiše na Balkanu“ prvi je licencirani trener programa “Heal Your Life” u Srbiji. Ovaj program se temelji se na učenjima i metodologiji Lujze Hej, jedne od vodećih svjetskih ličnosti kada je u pitanju lični razvoj i napredak.

U redakciju Telegrafa stigao je nasmejan i raspoložen da sa našim čitaociima podeli tajne ličnog napretka.

“Sve što zamislite je moguće i moć je u vama“, počinje razgovor za naš portal Ubović.

– Sve u životu je pitanje naše individualne odluke. Treba da shvatimo da mi jesmo jedine osobe koje mogu da kreiraju naš život. I kada drugome prepustimo da umesto nas uradi nešto, ili kada nam je glupo da mi uradimo nešto, ili čekamo da neko drugi donese odluku jer mi nismo spremni, opet smo mi to uradili i mi smo odgovorni. Opet smo mi to iskreirali sami sebi. I to je jedna vrlo zanimljiva životna klackalica – kaže ovaj poznati glumac.

Objašnjavajući da u životu možemo postići aposlutno sve, samo ukoliko u to verujemo i ukoliko na tome radimo, Ubović ističe da je prvi korak na tom putu prihvatanje odgovornosti za svaku svoju odluku. Neophodno je da prestanemo da krivimo druge za ono što se dešava u našem životu i da postanemo svesni da smo sve što nam se dešava sami sebi na svesnom ili nesvesnom nivou iskreirali. I dobro i loše. I da se sve da promeniti, ukoliko dozvolimo sebi da se promenimo.

– Jasno je da postoji kulturni obrazac koji naša ponašanje stavlja u jedan određen šablon. Međutim, važno je da se setimo jedne istine – čim je obrazac, čim je šablon, on može da se promeni. Često ne krećemo od sebe, nego čekamo da se svet promeni, da se stvari na globalnom nivou promene… Međutim, tek kad promenimo svoju percepcju, kada počnemo da vidimo pozitivne stvari oko sebe, tada stvari počinju da se menjaju. Dokle god čekamo da se nešto promeni, trpećemo život! Ako želim da se stvari u mom životu promene jedina osoba od koje treba da krenem sam ja sam!- objašnjava Siniša.

Među prvim odlukama koje moramo da donesemo, objašnjava Siniša, jeste šta to želimo da radimo i čime želimo da se bavimo? Šta želimo da bude drugačije?

“Kad pitate ljude šta žele, oni Vam najčešće kažu – Ne želim više da radim to i to… Neću više sda slušam tog i tog.. Neću više to da radim… To je dobro polazište, da znate šta nećete, ali dajte da vidimo šta je to što želite i da se usmerimo na to”, objašnjava naš sagovornik i dodaje:

” Najvažnije je prihvatanje sebe. Dokle god istinski ne zavolimo i ne prihvatimo sebe teško da ćemo zavoleti i prihvatuti druge ljude… to je jedna od najvećih lekcija. Upravo sve nedaće u životu proizilaze iz toga što ne volimo dovoljno sebe. Važno je da vi svakog dana naučite nešto novo o sebi. Svkog jutra kad ustanemo kažimo sebi u ogledaliu – drago mi je s što cu sa tobom da provedem ovaj dan… jednostavno treba da postanemo svesni da smo sami sebi najveća podrška… “

Na putu promene afirmacije su te koje mogu mnogo da nam pomognu. Među brojnim afirmacijama, Siniša za početak rada na sebi, našim čitaocima preporučuje tri: “Volim i prihvatam sebe baš onakvog kakav sam”, “Ja sada prihvatam odgovornost za sebe i svoj život” i “Život je radost i ja biram da uživam u njemu”.

Svestan tempa kojim se danas živi, Siniša objašnjava da je potrebno makar i deset minuta u toku dana ili možda pre spavanja odvojiti kako bismo se barem malo umirili. S druge strane, da bismo se istinski promenili najvažnije je da smo spremni, da imamo volju da se promenimo. A kad u sebi ojačamo tu spremnost i volju, od tog trenutka počinjemo da primećujemo “one male ili velike znakove pored puta koji nas vode putem naše istine i putem naše lične sreće. Važno je da smo istrajni, da shvatimo da za sve treba vremena i da ne odustajemo odmah ako posele tri dana ne vidimo rezultate. Imajmo poverenja u život i budimo strpljivi sa sobom dok učimo i otkrivamo novo.”

Možda je ovo pravo vreme da krenete “putem promene”. Naš sagovrnik Vas upućuje na jednu vežbu: Napišite barem tri stvari koje biste želeli da realizujete. U mislima vidite sebe kako već imate to što priželjkujete. Razmislite, koji bi bio vaš prvi korak na putu postizanja tog cilja. Načinite taj prvi korak i imajte poverenja u sebe i u život!


Pročitajte neke od afirmacija koje preporučuje Siniša:


6nv3Jx4.jpg

1HHXeHA.jpg

TKcC7V6.jpg


(M. Batinić)
Izvor: Telegraf
 
Always a lady
MODERATOR
Učlanjen(a)
25.08.2009
Poruka
37.512
Za sve koji žele početi meditirati: Louise Hay – Petominutna vježba koja otvara srce

1h80INR.jpg


Louise Hay kaže da je počela meditirati prije mnogo godina, koristeći mantru. Može se koristiti moćna mantra na sanskrtu kao što je “om”, ali i neke umirujuće riječi na materinjem jeziku kako što su “ljubav” ili “mir”, ili rečenice poput “ja isijavam ljubav” ili “sve je u redu “.

“Prije nego što sam naučila kako svakodnevno meditirati, bila sam jako stegnuta i uplašena.

Svaki put kada bih meditirala dobila bih glavobolju. To je trajalo 3 tjedna. Kako su se moje tijelo i um počeli opuštati, po možda prvi put u životu, glavobolja je nestala.

Od tada, meditiram stalno i pohađala sam razne tečajeve tijekom prethodnih godina. Svaki tečaj nudi pomalo drugačiji metod meditacije. Svaki od njih ima svoje prednosti, mada vam oni možda neće u potpunosti odgovarati.

Kako započeti meditirati i koja je najučinkovitija meditacija u ovom dobu?

Mnogi žele početi sa svakodnevnom meditacijom, ali to ne čine, jer misle da postoje brojna pravila koja se moraju pratiti ili se plaše da to ne rade kako treba. Ja želim s vama podijeliti 8 jednostavnih koraka za meditaciju, koja će vam dnevno oduzeti samo 5 minuta vremena.

Petominutna vježba koja otvara vaše srce

Udahnite. Izdahnite.

Udahnite. Izdahnite.

Udahnite i izdahnite sve ono što se krije u vama.

Ovo je novi dan i ne treba u sebi nositi prošlost.

Stavite jednu ruku na srce, a drugu na trbuh.

Dok tiho dišete, osjetite koliko vas je utješio ovaj osjećaj. Imajte na umu da ovo možete raditi bilo kad i bilo gdje i time pomoći sebi kad god je to potrebno.

Možete popraviti svoje stanje kad god vam je to potrebno, i to sitnim pokretima i disanjem. Kako je to umirujuće!

Dopustite da “jučer” ode. Daje vam osjećaj sigurnosti. Ovdje ste zbog sebe. I dok puštate prethodni dan, čak i sadašnji trenutak da odu, usmjerite svoju pažnju na ovaj dan, ovaj sat, na ovo vrijeme.

Usmjerite svu svoju pažnju na ovaj divan, predivan dan.

Dopustite vašem srcu da se otvori i napravi mjesto svemu dobrom što vam Univerzum šalje.

Sve je u redu.

Meditacija je jedan od najboljih poklona koji možete podariti svom tijelu. Ono vas svaki dan voli i podržava i lijep je osjećaj podariti mu nešto zauzvrat.

Zapamtite da je meditacija samo način kako se povezati sa svojim unutarnjim vodičem. Mi smo, naravno, uvijek u vezi s njim dok obavljamo svakodnevne poslove, ali svjesno povezivanje je lakše kada mirno sjedimo i osluškujemo.

Vaša afirmacija glasi: uvijek sam u kontaktu s božanskim vodičem.

Prijevod: Ivana Šarac
Izvor: Lovesensa/Atma.hr
 
Always a lady
MODERATOR
Učlanjen(a)
25.08.2009
Poruka
37.512
L. Hay: Sve bolesti izviru iz neopraštanja!

dR6UwOB.jpg


Jedna od najvažnijih stvari koja će vas nagnati da promijenite misli i obrasce je ljubav prema sebi. Ponavljanje pozitivnih afirmacija i odgovornost dat će vam moć. Sve bolesti izviru iz neopraštanja, tvrdi Louise Hay. Bez obzira na to u čemu je problem, iskustva su samo vanjske posljedice unutarnjih misli. A misli možete mijenjati. Promjenom misli mijenjate i svoj život, poručuje jedna od najpopularnijih autorica knjiga samopomoći Louise Hay.

Jedna od najprodavanijih autorica u povijesti, vlasnica izdavačkog carstva i jedna od ikona “self-help” pokreta filozofiju da način na koji razmišljamo oblikuje naš svijet doživjela je na vlastitoj koži.

-Uvidjela sam da onda kad se volimo i prihvaćamo, sve u životu funkcionira, kaže Louise. Nakon što joj je dijagnosticiran rak grlića maternice, Hay je zaključila da je to posljedica njezina zamjeranja očuhu i majci zbog zlostavljanja u djetinjstvu te je odbila liječenje. Posvetila se zdravoj prehrani, afirmacijama, vizualizaciji, opraštanju i otpuštanju zamjerki te je potpuno preuzela odgovornost za vlastiti život. Nakon šest mjeseci liječnici su je obavijestili da je rak nestao. To je bila potvrda koju je Louise čekala da je filozofija koju propovijeda i kojoj vjeruje točna.

Nastavila je rad osmislivši koncept metafizičkih uzroka bolesti te i dan-danas u kasnim osamdesetima Louise drži predavanja, piše i uči. Jedna od najvažnijih stvari za promjenu misli i obrazaca, što je temelj za promjenu života i iscjeljivanje na svim razinama, ljubav je prema sebi.

– Koji god da je vaš problem, ono na čemu uvijek treba raditi je ljubav prema sebi. Ljubav je čudesan lijek. Ako volite sebe, to stvara čuda u vašem životu – objašnjava Louise. Nakon toga potrebno je odlučiti da ste se voljni promijeniti i odbaciti uvjerenja koja vam štete. To je vrlo teško, ali nužno.

– Budite svjesni da je ono područje koje ne želite mijenjati upravo ono koje najviše treba mijenjati i budite spremni na promjene kad se počnu događati – kaže Louise. Kao i kod vježbanja ljubavi prema sebi, i ovdje možete iskoristiti zrcalo. Pogledajte se u zrcalo i recite: “Voljna sam se mijenjati”. Potom samo promatrajte. Osjetite li otpor, zapitajte se zašto te recite: “Voljna sam otpustiti svaki otpor”.

Vježba zrcalo
Učenje ljubavi prema sebi može početi vježbom u kojoj se zagledate u vlastite oči u zrcalu, izgovorite svoje ime i dodajte: “Volim te onakvoga kakav jesi”, savjetuje Louise Hay.

Ljubav je svuda oko nas
Ljubav se može osjetiti prema življenju, drugoj osobi, procesu spoznavanja, ali i načinu na koji funkcionira svemir.

Bolesti izviru iz neopraštanja
Sve bolesti izviru iz neopraštanja i kad god smo bolesni, moramo istražiti srce da vidimo kome oprostiti, savjetuje Hay. Upravo ona osoba kojoj vam je najteže oprostiti je ona koje se najviše trebate osloboditi. Opraštanje znači da trebate odustati od zamjeranja – ne da odobravate nečije loše ponašanje prema vama nego samo da otpustite jer će to biti dobro za vas. Kako biste lakše oprostili nekome tko vas je povrijedio, pokušajte shvatiti da su i oni patili.

– Dobro razumijemo vlastitu bol, no većini je ljudi teško razumjeti da su i ljudi kojima trebamo oprostiti također patili. Moramo shvatiti da su radili najbolje što su mogli s razumijevanjem, sviješću i spoznajama koje su u tom trenutku imali – objašnjava Louise Hay u jednoj od najpopularnijih knjiga “Kako iscijeliti duh i tijelo” u izdanju V.B.Z.-a.

Zamjerke koje zadržavamo uzrokuju bolesti, a Louise Hay vjeruju kako su dva misaona obrasca ona koja pridonose bolesti: bijes, koji se može manifestirati kao nestrpljivost, ljubomora, zamjeranje i ogorčenost te strah koji se može očitovati kao tjeskoba, sumnja ili osjećaj bezvrijednosti.

Duboko u mome središtu je neiscrpan izvor ljubavi
– Kako biste se oslobodili takvih osjećaja, prestanite kritizirati sebe i druge. Prihvatite se takvima kakvi jeste. Kritičnost uništava duh, a pohvale ga jačaju. Iako govorenje da se volite u početku može biti teško, ako budete ustrajni, s vremenom ćete to početi uistinu i misliti. Kad zavolite sebe, sveukupni će život odražavati tu ljubav – uvjerena je Louise.

Točka moći
Vjerujem kako ste stvorili svoja iskustva jer su zrcalila neka uvjerenja koja ste imali o sebi. Nije važno koliko dugo je to trajalo ili koliko je situacija bila teška, točka moći uvijek je u sadašnjem trenutku.

Sve ovisi o nama
Ako možemo iskoristiti naše bolesti kao mogućnosti koje nam pokazuju na koji način možemo promijeniti vlastiti život, onda imamo moć, kaže Louise Hay.

Odgovornost
Ako ste voljni poduzeti mentalni napor, gotovo svaka bolest može se izliječiti. Uvijek imamo izbor preuzeti odgovornost za ono što nam se događa, smatra Louise.

Put do iscjeljenja
Kako biste se iscijelili, ljutnja i strah moraju se zamijeniti povjerenjem u život. Da bismo to uspjeli, moramo naučiti reći “da” životu. Moćno su sredstvo u ispunjavanju tog cilja afirmacije.

– Kako biste se riješili straha i ljutnje te uspostavili obrazac povjerenja u život, rabite sljedeće afirmacije: ‘Voljna sam otpustiti strahove’, ‘Živim u sigurnom svijetu’, ‘Oslobađam se svih destruktivnim i sumnjičavih misli’, ‘Prihvaćam se i stvaram mir u svom umu i srcu’, ‘Imam moć učiniti promjene’, ‘Imam božansku zaštitu’ – savjetuje Louise Hay. Kako bi afirmacije bile još djelotvornije, izgovarajte ih od trenutka kad se probudite.

– Početak dana određuje cijeli naš dan, a vjerujem da način na koji počinjemo dan zapravo predstavlja način na koji živimo svoj život, no malo nas je koji smo toga svjesni. Zato ljudima uvijek najprije postavim pitanje: što najprije kažete ujutro kad ustanete? S godinama sam shvatila da je najljepše što ujutro mogu reći: ‘Dobro jutro, mila, volim te. Danas ćemo imati prekrasan dan’ – kaže Louise. Kako biste se iscijelili, potrebno je i promotriti riječ “trebati” jer vam ona može otkriti puno o vašim uvjerenjima.

– S klijentima obvezno radim vježbu ‘trebao bih’. Zamolim ih da napišu nekoliko rečenica koje počinju tom frazom, a potom ih pitam zbog čega misle da bi trebali nešto učiniti. Odgovori su različiti, ali mnogo toga otkrivaju, primjerice: ‘Zato što se bojim’, ‘Zato što moram biti savršen’, ‘Zato što sam previše lijen/glup/bezvrijedan…’. Vjerujem kako je riječ ‘trebati’ jedna od najštetnijih u jeziku. Svaki put kad kažemo ‘trebao bih’, zapravo govorimo ‘ja griješim’. Zato bih zamijenila frazu ‘trebao bih’ riječi ‘mogu’. Ona nam pruža mogućnost izbora i kad je koristimo, ne griješimo – objašnjava Louise.

Otkrivanje uvjerenja koja imate vrlo je važno jer se njima možete početi baviti tek kad ih identificirate.

– Obrasca koji je zakopan negdje duboko u nama najprije moramo postati svjesni kako bismo se iscijelili. Naravno da će tijekom procesa postojati otpor i on je zapravo prvi korak u procesu iscjeljenja. Otpor se može manifestirati i u našim postupcima, primjerice, promjenom teme ili napuštanjem prostorije. No najvažnije je da cijelo vrijeme budete blagi prema sebi kako biste se počeli voljeti – kaže Hay.

Važnost oprosta
Kad oprostimo i otpustimo, s ramena nam otpada golemi teret. No to nije sve; upravo se u tim trenucima otvaraju vrata ljubavi prema sebi, objašnjava Louise Hay.

Reci što želiš
Svakog dana jasno izrazite ono što želite u životu. izrazite to na taj način kao da ono što želite (zdravlje, partner ili posao) već posjedujete.

Ljubav prema sebi
Možete li se sjetiti predivnog osjećaja kad ste zadnji put bili zaljubljeni? isti se osjećaj pojavljuje i kad počnete voljeti sebe, osim što tada zauvijek traje.

Odnos sa samima sobom neka bude najvažniji, kaže Louise.

Izvor: 24sata.hr
 
Always a lady
MODERATOR
Učlanjen(a)
25.08.2009
Poruka
37.512
Louise Hay – Ovo su najopasnije riječi, a koje ni ne primjećujemo!

YKtyAoy.jpg


Postoji zakon gravitacije, elektriciteta i ostali zakoni fizike. Većinu ih ne razumijem. Postoje i duhovni zakoni, kao što je zakon karme – uzroka i posljedice: što dajete, to vam se vraća. Postoji također i zakon uma. Ne znam kako funkcionira, možda slično zakonu o elektricitetu. Ne znam kako nastaje elektricitet, ali znam da se, kada pritisnem prekidač – svjetlo upali.

Vjerujem da misao, izgovorena riječ ili rečenica, izlazi iz nas prema zakonu uma i vraća nam se kao iskustvo.

Tek sada počinjemo proučavati odnos između mentalnog i fizičkog. Počinjemo shvaćati kako funkcionira um i kako su naše misli kreativne. Brzina je naših misli velika, tako da ih je ispočetka teško oblikovati. Nasuprot tome, naša su usta spora. Pa, ako počnemo “uređivati” svoj govor time što ćemo slušati što govorimo ne dopuštajući pritom da kažemo negativne stvari, možemo početi oblikovati svoje misli.

Postoji ogromna moć izgovorene riječi, a mnogi od nas toga nisu svjesni. Hajdemo promatrati riječi kao temelj onoga što neprestano stvaramo u životu. Cijelo vrijeme upotrebljavamo riječi, ali smo rijetko svjesni što brbljamo ili kako izgovaramo riječi. Obraćamo malo pažnje izboru riječi. Zapravo, mnogi od nas govore u negacijama.

Kao djeca učili smo gramatiku. Učili smo odabirati riječi prema gramatičkim pravilima. Gramatička pravila stalno se mijenjaju, pa što nije bilo dobro u jednom vremenu, postaje dobro u drugome. Što je u prošlosti bio sleng, sada je općeprihvaćeno, ili obratno. Međutim, gramatika ne obraća pozornost na smisao riječi i na način na koji one utječu na naš život.

U školi me, međutim, nisu učili da će moj izbor riječi utjecati na iskustva u mom životu. Nitko me nije učio da su misli kreativne ili da mogu doslovno oblikovati moj život. Nisu me naučili da mi se ono što dam oblikovano u riječima, vraća oblikovano u iskustvu. Svrha zlatnog pravila bila je da nam pokaže temeljni zakon života: “Čini drugima ono što želiš učiniti sebi.” Što god date, vrati vam se! Nitko me nikada nije učio da sam vrijedna ljubavi i da zavređujem dobro. I nisu me naučili da je život ovdje da me podrži.

Sjećam se da smo se kao djeca nazivali ružnim i okrutnim imenima i nastojali omalovažiti jedni druge. Zašto smo to činili”? Gdje smo naučili takvo ponašanje? Pogledajmo što smo naučili. Mnogima od nas roditelji su često ponavljali da smo lijeni, glupi ili budale. Bili smo smetnja, nedovoljno dobri. Ponekad smo čuli kako kažu: “Da se barem nikad nisu rodili!” Možda smo pokleknuli čuvši te riječi, ali sigurno nismo znali koliko će se duboko ta bol u nama ugnijezditi.

Izmijenite unutarnji dijalog

Prečesto smo prihvatili rane poruke svojih roditelja. Čuli smo:”Pojedi špinat”, “Pospremi sobu”, “Pospremi krevet”, sve da bi nas voljeli. Usvojili smo ideju da smo prihvaćeni samo ako napravimo neke stvari, da su ljubav i prihvaćanje uvjetovani. Ali to je bilo prema tuđim mjerilima vrijednosti i nije imalo nikakve veze s našim unutarnjim osjećajem vlastite vrijednosti. Prihvatili smo ideju da možemo postojati samo ako učinimo nešto da zadovoljimo druge, inače nemamo dozvolu ni postojati.

Ove rane poruke doprinose onome što nazivamo unutarnji dijalog: načinu na koji razgovaramo sami sa sobom. Vrlo je važan način na koji razgovaramo sami sa sobom jer je to temelj izgovorene riječi. On uspostavlja misaonu atmosferu u kojoj djelujemo i koja privlači iskustva u naš život. Ako se podcjenjujemo, takav će nam biti i život. Ako se volimo i poštujemo, život može biti divan i radostan poklon.

Ako nam je život nesretan ili smo nezadovoljni, najlakše je okriviti roditelje ili druge i reći da je to zbog njih. Ukoliko to učinimo, zaglavili smo se u tim uvjetima, problemima ili nezadovoljstvu. Riječi okrivljavanja ne donose nam slobodu. Sjetite se: postoji moć naših riječi. Naša moć potječe i od preuzimanja odgovornosti za naš život. Znam da biti odgovoran za vlastiti život zvuči zastrašujuće, ali mi smo stvarno odgovorni, bez obzira na to prihvaćamo li to ili ne. Ako želimo biti odgovorni za život, moramo biti odgovorni i za ono što govorimo. Riječi i fraze koje izgovaramo produžetak su naših misli.

Počnite slušati ono što kažete. Ako čujete da upotrebljavate ograničavajuće ili negativne riječi, izmijenite ih. Ako Čujem negativnu priču – ne idem uokolo prepričavajući je. Pomislim da je daleko stigla i ne mislim više o njoj. No ako čujem pozitivnu priču – svima je ispričam.

Opasne riječi

Kada ste u društvu, slušajte što ljudi govore i kako to kažu. Možete li možda povezati ono što govore s njihovim životnim iskustvima? Vrlo velik broj ljudi živi život u “trebala bih”. Moje su uši vrlo osjetljive na “trebala bih”, odmah čujem alarmno zvono. Često u jednom izričaju čujem desetak “trebala bih.” Isti ti ljudi čude se što im je život tako težak ili zašto se ne mogu izvući iz određene situacije. Silno žele kontrolirati stvari koje ne mogu kontrolirati. Oni okrivljuju ili sebe ili druge, a potom se pitaju kako to da ne žive slobodno.

Možemo također odstraniti “moram” iz svojeg rječnika ili mišljenja. Kada to učinimo oslobodit ćemo se velikog dijela opterećenja koje smo si sami nametnuli. Stvaramo ogroman pritisak govoreći: “Moram ići na posao. Moram ovo… Moram ono … Moram …” Hajdemo umjesto toga reći biram. “Ja biram ići na posao jer mi to sada omogućava da platim stanarinu.” Biram otvara nove različite mogućnosti u našem životu. Sve što radimo jest izbor, čak i onda kada nam se čini da to nije tako (ukoliko nismo fizički ucijenjeni ili prisiljeni).

Mnogi od nas također koriste “ali“. Kažemo nešto, ubacimo ali i imamo dva suprotna stava. Dajemo sami sebi konfliktne poruke. Čujte sebe kada idući put upotrijebite ali.

Ne zaboravi” nam je isto tako nepotrebno. Navikli smo govoriti: “Ne zaboravi ovo ili ono…” I što se dogodi? Zapravo se želimo sjetiti, a zaboravimo, pa počnemo, dakle, koristiti sjeti se umjesto ne zaboravi.

Kako započinjete dan?

Kada se ujutro probudite, proklinjete li činjenicu što morate na posao? Prigovarate li vremenu? Kukate li da vas boli glava ili možda leđa? Što potom pomislite ili kažete? Vičete li na djecu da ustanu? Većina ljudi govori isto ili slično svakog jutra. Kako, s ovim što ste rekli, započinje vaš dan? Je li to pozitivno, radosno i sretno? Ili je to možda osuđivanje i proklinjanje? Ako prigovarate, žalite se, nezadovoljni ste, zar se ne pripremate za takav dan?

Kakve su vaše misli prije sna? Jesu li to moćne, iscjeljujuće misli ili su to siromašne misli, brige? Kada kažem siromašne misli, ne mislim samo na nedostatak novca, već i na negativan način mišljenja u vezi s bilo čime u vašem životu, tj. s bilo kojim dijelom vašeg života koji ne teče slobodno. Brinete li se o sutrašnjici?

Što će biti sutra? Ja obično pročitam nešto pozitivno prije sna. Svjesna sam da se za vrijeme sna odvija proces čišćenja, koji me priprema za idući dan.

Uočila sam da mi uvelike koristi kad svoje probleme ili brige predam snovima. Znam da će mi snovi pomoći u svemu što se događa u mom životu.

Ja sam jedina osoba koja može misliti u svome umu, jednako kao i vi u svome umu. Nitko nas ne može prisiliti da mislimo drukčije. Mi biramo svoje misli, a one su temelj unutarnjega dijaloga.. Kad sam doživjela kako taj proces sve bolje funkcionira u mom životu, počela sam živjeti bliže onome što podučavam. Stalno sam promatrala svoje misli i riječi i usput si opraštala što nisam savršena. Dopuštala sam sebi da budem ja, i nisam nastojala biti nekakva super osoba, koja može biti prihvaćena jedino u tuđim očima.

Kada sam povjerovala životu i po prvi ga put doživjela kao prijateljsko mjesto, oraspoložila sam se. Moj je humor postao smiješan, a ne zajedljiv. Radila sam na tome da prestanem kritizirati i osuđivati samu sebe i ostale ljude.

Crne misli

Ujedno sam prestala prepričavati priče o nesrećama.Vrlo smo brzi u širenju loših vijesti. Začuđujuće, zar ne?! Prestala sam čitati novine i slušati večernje vijesti jer govore samo o katastrofama, o nasilju, a dobrih je novosti malo. Uočila sam da velik broj ljudi ne želi čuti dobre vijesti, već, naprotiv, obožavaju loše vijesti jer tako imaju mogućnost prigovaranja. Isuviše nas velik broj reciklira loše vijesti sve dok ne počnemo vjerovati da na svijetu postoji samo zlo. Donedavno je jedna radio – postaja emitirala samo dobre vijesti, ali je propala!

Kada sam dobila rak, odlučila sam prestati ogovarati i, na svoje iznenađenje, otkrila sam da nemam drugima što reći. Postala sam svjesna činjenice da svaki puta kada sretnem prijatelja razgovaramo o najnovijim lošim događanjima. Srećom, otkrila sam drukčiji način razgovora, iako nije bilo lako odreći se stare navike. Ali, ako ja ogovaram druge, onda drugi vjerojatno ogovaraju mene, jer što dajemo, to nam se vraća.

Slušaj dobro…

Rad s ljudima omogućio mi je da ih sve više slušam. Zbilja sam čula što kažu. Obično bih već nakon samo deset minuta slušanja mogla reći zašto moj klijent ima problema, jer sam čula riječi koje rabi. Mogla sam ga razumjeti zbog načina na koji govori. Znala sam da njegove riječi pridonose njegovom problemu. Ako govori negativno – možete li zamisliti kakav mu je unutarnji dijalog? Vjerojatno je to posljedica istog modela negativnog programiranja – koje ja nazivam siromašno mišljenje.

Predlažem vam vježbu: stavite diktafon, snimač pokraj mobitela i telefona i snimite svaki svoj razgovor. Poslije preslušajte što ste i kako govorili. Vjerojatno ćete biti iznenađeni. Čut ćete koje riječi govorite, ali i intonaciju kojom govorite. Obratite pažnju i zapišite riječ ili izraz koji ste upotrijebili tri ili više puta, jer to je vaš model. Neki su od modela pozitivni i podržavajući, a neki koje ponavljate opet, i opet, i opet … negativni.

Moć podsvijesti

Želim nešto reći o podsvjesnom da bih pojasnila o čemu govorim. Naša podsvijest ne prosuđuje. Prihvaća sve što kažemo i stvara u skladu s našim vjerovanjima. Ona uvijek kaže da. Naša nas podsvijest dovoljno voli da nam da sve što izjavimo. Ali mi možemo birati. Odaberemo li loša vjerovanja i stavove, pretpostavlja se da to i želimo. Podsvjesno nam daruje to što želimo sve dok ne promijenimo misli, riječi i vjerovanja. Ustvari, nismo nikad onesposobljeni jer uvijek možemo ponovo birati. Postoje milijarde i milijarde misli među kojima možemo izabrati.

Naše podsvjesno ne razlikuje istinito od lažnog, dobro od lošeg.

Dakle, ne omalovažavajte se! Ne govorite: “Oh, kako sam glup!” jer će to vaša podsvijest usvojiti i nakon nekog vremena tako ćete se i osjećati. Ukoliko to ponovite nekoliko puta, vaša će podsvijest to usvojiti kao vjerovanje.

Podsvjesno nema smisla za humor. Za vas je vrlo važno da to znate i razumijete. Ne možete se šaliti na vlastiti račun i misliti da to ništa ne znači.

Vaša podsvijest prihvaća to kao istinu, bez obzira na to što to vama djeluje simpatično i smiješno. U svojim radionicama ne dopuštam ljudima da se šale na vlastiti račun. Šale mogu biti masne, ali ne smiju omalovažavati nacionalnosti, spol ili bilo što drugo.

Ne šalite se, dakle, na svoj račun i ne potcjenjujte se, jer to neće donijeti dobra iskustva. Također ne podcjenjujte druge. Podsvijest ne razlikuje vas od drugih. Čuje riječi i vjeruje da govorite o sebi. Idući put kada nekoga poželite kritizirati, upitajte se zašto sebe smatrate takvim. Vi u drugima vidite samo ono što ste vi. Umjesto da kritizirate druge, pohvalite ih i već za mjesec dana vidjet ćete promjenu na sebi.

Naše su riječi, zapravo, posljedica našeg pristupa i stava. Obratite pažnju kako govore usamljeni, nesretni, siromašni ili bolesni ljudi. Koje riječi koriste? Što su prihvatili kao istinu? Što kažu o sebi? Što kažu o svom poslu, životu, vezama? Čemu teže? Čemu se nadaju?

Budite svjesni njihovih riječi, ali, molim vas, ne hodajte okolo govoreći ljudima koje ne poznajete da svojim načinom govora uništavaju svoj život. Ne radite to ni s članovima obitelji, ni s prijateljima, jer oni tu obavijest neće cijeniti. Tu informaciju koristite za sebe. Vi vježbajte, vi se mijenjajte, jer će čak i vrlo mala promjena vašeg načina govora promijeniti i vaša iskustva.

Kako promijeniti stvari?

Ako ste bolesni i uvjereni da je bolest kobna, i da ćete umrijeti, i da je život loš jer vam se nikad ništa dobro nije dogodilo … Što tada?

Možete odabrati da se riješite tog negativnog poimanja života. Počnite s afirmacijama: da ste osoba vrijedna ljubavi, da zavređujete ozdravljenje te da na tjelesnoj razini privlačite svako dobro koje vam je potrebno da biste ozdravili. Budite sigurni da želite ozdraviti i da vam kao zdravoj osobi ne prijeti nikakva opasnost.

Mnogi se ljudi osjećaju sigurni samo kad su bolesni. Obično su to osobe kojima je teško reći ne. Jedini način da one kažu ne jest: “Ja sam tako bolestan!” Savršena isprika, zar ne!? U jednoj mojoj radionici bila je žena koja je imala tri operacije raka. Otac joj je bio liječnik. Ona je bila “tatina dobra djevojčica” te radila sve što bi joj otac rekao. Bilo joj je nemoguće reći ne. Što god da ste tražili od nje, morala je kazati da. Trebala su joj četiri dana dok nije iz svega glasa doslovno kriknula : “Ne! Ne! Ne!” Pritom je zamahnula šakom. Kada je uspjela, zavoljela je ne.

Uočila sam da mnoge žene s rakom grudi teško kažu NE. Njeguju svakoga osim same sebe. Preporučam im da nauče reći: “Ne, ja to ne želim raditi. Ne!” Dva do tri mjeseca odgovaranja sa ne, preokrenut će stvari. Potrebno je da si kažu: “Ja želim učiniti ovo. Ne želim to što vi želite da ja učinim!”

Dok sam radila s klijentima privatno, slušala sam razloge njihovih ograničenja. Uvijek su me željeli uvjeriti da su zaglavili zbog ovog ili onog. Ako vjerujemo da smo u neprilici i blokirani pa to prihvatimo, onda je to uistinu tako. Dovodimo se “u nepriliku”, jer se ispunjavaju naša negativna uvjerenja. Hajdemo se umjesto toga usmjeriti na ono u čemu smo dobri.

Samo VI možete spasiti sebe!

Mnogi su mi od vas rekli da su im moje knjige spasile život. Želim da shvatite da vas ne može spasiti nikakva knjiga ili predavanje. Važno je što ćete vi učniti s njima. Mogu vam predložiti bezbroj ideja, ali važno je što ćete vi učiniti s tim informacijama. Ono što vam predlažem jest da čitate knjigu ili slušate predavanje s idejama po vašem izboru, iz mjeseca u mjesec, uvijek iznova, uvijek ispočetka. Tako će te ideje postati novi usvojeni model. Ja nisam ni vaš iscjelitelj, ni vaš spasitelj. Jedina osoba koja može izmijeniti vaš život jeste vi!

A sada, koje su to poruke koje želite čuti? Znam da ovo ponavljam opet i opet… Voljeti sebe najvažnije je što možete činiti, jer kada volite sebe, ne poređujete sebe niti bilo koga drugoga. To je recept za svjetski mir. Ako ne povređujem sebe, ako ne povređujem vas, kako može biti rata? Što više nas to postigne, to će planet biti bolji. Počnimo biti svjesni onoga što se događa tako što ćemo slušati riječi koje govorimo sebi i drugima! Tako možemo početi promjene koje će iscijeliti nas, a ujedno i druge na planetu.

Iz knjige Louise Hay – “Moć ozdravljenja je u nama”
Izvor: Atma.hr
 
Always a lady
MODERATOR
Učlanjen(a)
25.08.2009
Poruka
37.512
Afirmacije – pozitivne rečenice koje menjaju život

Afirmacije su pozitivni iskazi koji opisuju stanje koje želimo da postignemo. Afirmacije se ponavljaju mnogo puta da bismo ubedili našu podsvest i da bismo time izazvali da ona promeni ili pojača programe po kojima funkcioniše. Da bi afirmativne rečenice imale efekta, treba ih ponavljati sa punom pažnjom, ubeđenjem, interesovanjem i željom.

Postoji više načina kako možemo da primenjujemo afirmativne rečenice:

 • u meditaciji – izgovaramo afirmacije u sebi tokom meditacije ili u opuštenom stanju pred spavanje i sl.
 • izgovorene naglas ili u sebi – ovo je najrasprostranjeniji i najjednostavniji način upotrebe jer ih možemo izgovarati tokom dana dok obavljamo neke rutinske poslove, zatim pred ogledalom gledajući se pravo u oči, a možemo i da ih snimimo, pa naknadno preslušavamo.
 • pisane – možemo da jednu afirmaciju pišemo nekoliko desetina puta stvarno razmišljajući o tome šta pišemo, a možemo i da zalepimo odštampane ili napisane afirmacije po zidu, radnom stolu, kuhinji i na bilo koje drugo mesto gde će nam stalno biti u vidokrugu.
 • izgovorene u društvu – ovo je malo neobičan, ali zato veoma uspešan način primenjivanja afirmacija u kome ljudi međusobno govore jedni drugima svoje afirmacije, a sagovornici ih potvrđuju. Ako uspete da prevaziđete nelagodnost i barijere, ovo je izuzetno moćna tehnika.
 • otpevane – muzika se jednostavno lepi za našu svest i podsvest, tako da je dobra stvar da svoje afirmacije možete da otpevate, baš kao što je prikazano u prethodnom članku.
A koje to afirmativne rečenice treba da ponavljate?

Možete uzeti već napisane afirmacije kojih ima svuda na internetu i lako ćete ih pronaći. Jedno od značajnijih imena u polju afirmacija i pozitivnog razmišljanja je svakako Luiz Hej.

Ako imate konkretan problem koji biste želeli da rešite afirmacijama i ne trebaju vam uopštene rečenice, onda možete i sami sastaviti svoje afirmativne izjave. Međutim, pravljenje afirmacija može da bude neefikasno ili čak kontraproduktivno ako ne znate kako to treba uraditi. Zato želim da sada navedem nekoliko pravila kojih se morate pridržavati prilikom osmišljavanja afirmacija:

 • Govorite u prvom licu – kažite “ja sam…”, a ne “ti si…” ili “Marko je…” ukoliko se, naravno, zovete Marko
 • Koristite sadašnje vreme – kažite “ja sam…”, a ne “ja ću biti…” ili “voleo bih da budem…”. Naša podsvest poznaje samo sadašnjost i ne razume ni prošlost ni budućnost.
 • Izgovarajte rečenice u pozitivnom kontekstu – morate da se fokusirate na pozitivno, a ne na negaciju negativnog. Na primer, umesto “Nisam nervozan”, kažite “Potpuno sam opušten”. Ako izgovarate rečenice u negativnom kontekstu, može se dogoditi da proizvedete suprotan efekat od željenog.
Rećiću vam kako ja izgovaram svoje afirmacije i navešću nekoliko njih. Najčešće ih izgovaram u toku meditacije ili neposredno pre nego što zaspim. Ipak, najdraže mi je da ujutru pred ogledalom sebe napunim pozitivnom energijom tako što poluglasno i glumeći izgovorim nekoliko pozitivnih rečenica. U tim trenucima one se čine stvarnijim nego inače.

A šta izgovaram? Te rečenice nisu uvek iste i menjaju se vremenom. Uglavnom sam zadržao dve afirmacije opšteg tipa, a onda nekoliko konkretnijih afirmacija koje se poslednjih meseci uglavnom odnose na novac, odnosno na privlačenje novca.

Dve afirmativne rečenice opšteg karaktera koje koristim su:

 • Svakog dana u svakom pogledu ja sam sve bolji, bolji i bolji.
 • Uvek održavam savršeno zdravo telo i um.
Ove dve afirmacije sam naučio na kursu Silva metoda. Prva je nešto izmenjena čuvena rečenica Emila Kuea koju Slavko Štimac neprekidno ponavlja u filmu “Sjećaš li se Doli Bel”. Ovde je umesto “sve više napredujem” stavljeno “sve sam bolji, bolji i bolji” jer predstavlja gradaciju, odnosno korake ka uspehu. Svakim “bolji” vi postajete bolji, a to je tri puta više u svakoj izgovorenoj afirmaciji. Izmenu je napravio Hoze Silva, osnivač Silva metoda.

Afirmacije koje trenutno koristim:

 • Moji prihodi su sve veći, veći i veći.
 • Ja sam magnet za novac.
 • Uvek imam više nego dovoljno novca za sve svoje potrebe.
 • Ja sam bogat.
 • Volim da dajem i sve što dam, višestruko mi se vraća.
 • Volim da trošim novac i sve što potrošim, višestruko mi se vraća.
 • Ja sam uspešan, šta god da radim.
Moć afirmativnih rečenica može da nam pomogne da promenimo svoj život nabolje. Time što naglašavamo ono što bismo želeli da bude, mentalno i emocionalno vidimo da je to već istina, bez obzira na trenutnu situaciju, a time i privlačimo to stanje u svoj život.

Izvor: Tajna.rs
 
Always a lady
MODERATOR
Učlanjen(a)
25.08.2009
Poruka
37.512
Louise Hay: Evo što se događa dok se na ovaj način gledate u ogledalo

AbPQpUS.jpg


Bez obzira kakav je pacijentov problem, ono od čega počinjem u radu sa svakim jest: voljeti sebe. Ljubav je čudesan lijek. Ako volimo sebe, događaju nam se čuda u životu. Pritom, ne mislim na sujetu, aroganciju, niti na uobraženost, jer to nije ljubav. To je samo strah. Ono o čemu ja govorim jest da sebe treba visoko cijeniti i biti zahvalan na čudu života.

Zamolim pacijenta da uzme malo ogledalo, pogleda se u oči, izgovori svoje ime i kaže: “Volim te i prihvaćam te točno takvog kakav jesi.” Mnogima je to vrlo teško.

Rijetko naiđem na mirnu reakciju, a još rjeđe da netko uživa u ovoj vježbi. Neki plaču ili su blizu suza, neki se razljute, neki omalovažavaju izgled svog lica ili karakterno svojstvo, a neki uporno tvrde da to ne mogu učiniti.

Imala sam pacijenta koji je čak bacio ogledalo u drugi kraj sobe i pokušao pobjeći. Trebalo mu je nekoliko mjeseci da uspostavi vezu sa sobom u ogledalu.

Ja sam se godinama gledala u ogledalo samo s kritikom na usnama prema onome što sam vidjela u njemu. Prisjećam se beskrajnih sati koje sam provela čupajući svoje obrve da bih izgledala prihvatljivije. Sada mi se to čini smiješnim.

Sjećam se, također da sam se plašila pogledati sebi u oči. Ova jednostavna vježba s ogledalom i otkriva mi mnogo. Za manje od sat vremena mogu otkriti kakav je problem osobe koja koristi ogledalo.

Ljubav je, za mene, prihvaćanje sebe do tog stupnja da srce ispune i preplave osjećanja. Ljubav može ići u bilo kom pravcu. Možete osjećati ljubav prema:

samom procesu života,
radosti da živite,
ljepoti koja vas okružuje,
drugoj osobi ili osobama
znanju,
procesu razmišljanja,
svojim tijelima i načinu njihova funkcioniranja,
životinjama, pticama i ribama,
vegetaciji u svim njenim oblicima,
svemiru i njegovim putevima, Bogu

Što vi možete dodati na ovu listu?

Pogledajmo neke od načina koji pokazuju da ne volimo sebe: Beskrajno se grdimo i kritiziramo. Maltretiramo svoja tijela lošom ishranom, alkoholom i drogama. Odabiremo vjerovati da nas nitko ne voli. Bojimo se naplatiti pravu cijenu za ono što radimo. Stvaramo bolesti i bol u našim tijelima. Odugovlačimo sa stvarima koje bi nam donijele dobro. Živimo u kaosu i neredu. Zadužujemo se i preuzimamo previše obveza. Privlačimo prijatelje i ljubavnike koji nas ponižavaju.

Što biste ovoj listi vi mogli dodati?

Nedostak samopouzdanja drugi je način nedostatka ljubavi prema sebi. Tom je bio dobar slikar i imao je dosta narudžbi od bogatih klijenata. Ali nikad nije imao dovoljno novca. I nikada nije naplaćivao svoj rad onoliko koliko je u njega ulagao. Svaki čovjek koji vjeruje u sebe i svoje djelo, treba naplatiti ono što prodaje. Bogati ljudi vole dosta platiti ono što dobivaju jer im to daje još više vrijednosti.

Još nekoliko primjera:

Naš je partner umoran i mrzovoljan. Mi se odmah pitamo što smo učinili da je on takav. Izveo nas je jednom ili dva puta i nije više nikada nazvao. Mi odmah mislimo da nešto nije u redu s nama. Naš je brak završio razvodom i sigurni smo da mi snosimo krivicu za neuspjeh. Bojimo se pitati za povišicu. Naše tijelo ne odgovara manekenskim standardima iz modnih časopisa i zato se osjećamo inferiorno. Nismo uspjeli nešto prodati ili dobiti i odmah smo uvjereni da nismo dovoljno dobri. Bojimo se intimnosti i ne dopuštamo nikome da nam se približi, pa živimo sami. Ne možemo donijeti odluke jer smo uvjereni da će biti pogrešne. Kako vi izražavate svoj nedostatak samopouzdanja?

Savršene bebe
Kako ste savršeni bili kao beba! Bebe ne moraju ništa posebno činiti da bi bile savršene jer su već takve rođene i ponašaju se kao da to znaju. One znaju da su središte svemira. Ne boje se tražiti što žele. Slobodno izražavaju svoje osjećaje. Svi znaju kada su bebe ljutite – ne samo u obitelji, već i u cijelom susjedstvu. Ali, znate i kada su sretne jer tada njihov osmijeh ozari cijelu sobu. Bebe su pune ljubavi. Sitne bi bebe umrle da ih nitko ne voli.

Jednom, kada odrastemo, naučimo živjeti bez ljubavi, što bebe ne bi mogle podnijeti. Bebe vole svaki dio svojega tijela, čak i svoj izmet. One su nevjerojatno hrabre. I vi ste bili takvi. Svi smo mi bili takvi. A onda smo počeli slušati odrasle oko sebe koji su naučili da se svega boje, i odrekli smo se svoje vlastite veličanstvenosti. Nikada ne vjerujem pacijentima koji me pokušavaju uvjeriti da su grozni i da ih nitko ne voli. Moj je posao da ih vratim u stanje duha kada su znali kako voljeti sebe.

Louise L. Hay “Kako iscijeliti duh i tijelo”
Izvor: Atma.hr
 
Always a lady
MODERATOR
Učlanjen(a)
25.08.2009
Poruka
37.512
Louise Hay: Jedino ćete ovako trajno izgubiti suvišne kilograme!

YhDqMnF.jpg


Prekomjerna težina je dobar primjer kako možemo gubiti puno energije pokušavajući riješiti problem koji, u stvari, i nije pravi problem.

Obično se ljudi godinama bore s debljinom i uvijek su predebeli. U svojoj debljini vide razlog za sve što im se ružno dogodi. A, prekomjerna težina samo je vanjski efekt dubljeg, unutarnjeg problema.

Držim da se iza debljine uvijek krije strah i potreba za zaštitom.

Kada se osjetimo uplašenima, ili nesigurnima, ili “nedovoljno dobrima”, mnogi od nas dobit će višak kilograma – radi zaštite.

Provoditi vrijeme u omalovažavanju sebe zbog pretjerane težine, ili u osjećaju grižnje savjesti zbog svakog pojedenog zalogaja, ili u preziranju sebe zbog svakog dobivenog zalogaja gubitak je vremena. I nakon 20 godina bit ćemo u jednakoj situaciji ako se ne suočimo s pravim problemom. A, sve što mi radimo jest da postajemo još uplašeniji i nesigurniji, a onda trebamo još više kilograma radi zaštite.

Prema tome, odbijam usredotočenost na dijete. One ne daju nikakve rezultate.

Jedina dijeta koja pokazuje nekakve efekte jest mentalna dijeta i izbjegavanje negativnih misli.

Uvijek kažem pacijentima: “Ostavimo sada sa strane problem debljine i pozabavimo se nečim drugim.”

Ali pacijenti mi često govore da ne mogu voljeti sebe dok su predebeli ili, kao što kaže jedna djevojka, “prezaobljeni”.

Objašnjavam im da su debeli, jer ne vole sebe.

Kada počnemo voljeti i poštivati sebe, nevjerojatno je kako kilogrami jednostavno nestaju s našeg tijela.

Vježba: Spremna sam promijeniti se

Hajde, počnite sa izjavom, “Spremna sam promjeniti se.” Ponavljajte to često. “Spremna sam promijeniti se. Spremna sam promijeniti se.” Možete i dodirnuti grlo dok to izgovarate. Grlo je središte energije, gdje se promjene događaju. Dodirivanjem grla postajete svjesni da je proces promjena počeo.

Budite spremni prihvatiti promjene kada one iskrsnu u vašem životu. Budite svjesni da je ono što trebate mijenjati upravo tamo gdje se ne želite mijenjati. “Spremna sam promijeniti se.” Svemir uvijek reagira na vaše misli i riječi. Stvari će se definitivno početi mijenjati dok ovo budete izgovarali.

Načini da se promijenite

Postoji duhovni, mentalni i fizički pristup. Holističko liječenje obuhvaća tijelo, um i duh.

Mi smo sto posto odgovorni za sva svoja iskustva. Svaka misao koju mislimo, kreira našu budućnost. Polazište svega jest uvijek u sadašnjem trenutku. Svatko ponekad pati od grižnje savjesti, čak i mržnje prema samom sebi. Najgori je stav: “Ja nisam dovoljno dobar.” To je samo misao, a misao se može mijenjati. Za čovjekovo je zdravlje najopasnija ogorčenost, kriticizam i grižnja savjesti. Opraštanje svojih i tuđih grešaka put je u ozdravljenje, čak i u slučaju raka. Kada stvarno volimo sebe, sve nam u životu bolje ide. Moramo naučiti voljeti sebe.

Možete započeti bilo čime. Neki počinju mentalnim pristupom ili odlaze na psihijatrijske terapije ili u radionice za liječenje. Neki počinju duhovnim pristupom kao što je meditacija ili molitva.

Kada počnete spremanje svoje “mentalne kuće”, nije važno odakle ćete početi. Počnite onim što najviše privlači vašu pažnju. Drugo će doći samo po sebi. Ljudi koji se loše hrane, a počeli su duhovnim pristupom, otkrit će uskoro da ih privlači drukčija prehrana.

Susret s prijateljem, otkrivena knjiga ili pohađanje tečaja pomoći će im da shvate kako hrana koju unose u svoj organizam znatno utječe na to kako izgledaju i kako se osjećaju. Jedna promjena vodit će k drugoj ako postoji želja za razvojem i promjenom. Ja dajem vrlo malo savjeta o prehrani jer sam otkrila da svi sustavi prehrane pomažu samo nekim ljudima. Ali poznajem dosta dobrih liječnika koji se bave holističkim područjem, pa pacijentima koji imaju potrebu saznati više o prehrani, preporučujem njih. To je područje u kojem morate pronaći svoj vlastiti način ili se obratiti specijalistu da vam pomogne.

Većinu knjiga o prehrani napisali su ljudi koji su bili vrlo bolesni i koji su pronašli svoj vlastiti sustav iscjeljivanja. Napisali su je da bi drugima izložili metodu koju su koristili. Međutim, nisu svi ljudi jednaki i ne koristi svakome jednak pristup.

Na primjer makrobiotička prehrana i dijeta s prirodnom i sirovom hranom dva su sasvim različita pristupa. Ljudi koji se hrane sirovom hranom, nikada ništa ne kuhaju, rijetko jedu kruh ili žitarice, oprezno izbjegavaju jesti voće i povrće zajedno, i nikada ne koriste sol. Ljudi koji koriste makrobiotičku prehranu, kuhaju gotovo sve, drukčije kombiniraju hranu i koriste sol. Oba načina djeluju i liječe tijela. Ali, niti jedan od ne može se preporučiti baš svakome.

Moj je osobni pristup prehrani jednostavan. Budite svjesni onoga što jedete. To je slično kao i obraćanje pažnje na ono što mislimo. Također možemo naučiti obraćati pažnju na svoja tijela i znakove koje nam šalje kada nam hrana odgovara ili ne odgovara.

Veliko spremanje našeg uma nakon života provedenog u trpljenju od negativnih misli slično je kao i primjena dobre prehrane nakon života provedenog u trpljenju od loše hrane. I u jednom i u drugom slučaju može doći do apstinencijske krize.

Kada promijenite način prehrane, tijelo počinje odbacivati otrovne ostatke, pa ćete se dan ili dva osjećati slomljeno. Jednako tako, ako odlučite promijeniti svoj način razmišljanja, jedno će vam se vrijeme činiti da ste u još goroj psihičkoj krizi. Na primjer, prisjetite se božične večere. Pojeli ste sve i sada je vrijeme da se opere tava u kojoj ste pekli puru. Tava je zagorjela, pa stavljate u nju vruću vodu i prašak i ostavite je da se natopi. Onda počinjete strugati. Sada za vas počinje muka jer vam se čini sve gore i gore, ali ako nastavite struganje, tava će biti kao nova.

Slično je i s odstranjivanjem zastarjelih i okorjelih uvjerenja. Kada ih potopimo novim mislima, sva prljavština izađe na površinu.

Samo nastavite ponavljati nove stavove i uskoro ćete se očistiti od starih zabluda.

Ključ pozitivnih promjena jest u prihvaćanju i poštivanju samoga sebe. Stanje našega duha odgovorno je za bolesti u našem tijelu.

Louise Hay – KAKO ISCIJELITI DUH I TIJELO
Izvor: Atma.hr
 
Top